Het glasheldere Nazi verleden van de EU

Wat je altijd al wilde weten over de ‘Brusselse EU’, maar niemand je durfde te vertellen…

Veroordeelde oorlogscriminelen in het Neurenberg tribunaal blijken aan de basis van de EU te staan, inclusief het Verdrag van Lissabon, de EU grondwet.

Een paar beelden uit deze lezing zijn gebruikt in mijn interview met Naomi Wolf.

Deze indrukwekkende lezing van dr. Rath, die alle 40.000 bladzijden van het Neurenberg tribunaal zelf uit de National Archives heeft gehaald, is niet de enige bron dat de EU een NAZI afstamming heeft.

De originele documenten van het Neurenberg tribunaal zijn beschikbaar gemaakt: profit-over-life.org

Meer info: dr-rath-foundation.org

(dr Rath Foundation) In deze situatie is er een objectieve behoefte aan een onafhankelijke onlinebibliotheek die de wetenschappelijke vooruitgang op deze sleutelgebieden van de menselijke vooruitgang niet verstoort, belemmert en daardoor vertraagt. Dat is het doel en het langetermijndoel van ‘wiki-rath.org.’

BOOK: What you always wanted to know about the ‘Brussels EU’ – But no one dared to tell you!

By Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath, and August Kowalczyk

Containing copies of previously unpublished historical documents sourced from international archives, The Nazi Roots of the ‘Brussels EU’ proves that the key architects of the European Union were recruited from among the same technocrats who had previously designed the plans for a post-WWII Europe under the control of the Nazis and the infamous IG Farben pharmaceutical and chemical cartel.

By revealing how the undemocratic nature of the European Union bears a notable resemblance to the intended postwar plans of the Nazis and IG Farben for a “Total European Economic Area”, the explosive information contained in this book essentially marks the beginning of the end for the so-called “EU Project”.

Mindful that the European Union is already now teetering on the brink of collapse, the authors conclude by showing how the building of a new democratic Europe – designed for the people and by the people – can lead to a world of health, peace, and social justice becoming a reality.

Price: € 12,80 (available in different languages)

Related Articles

Responses