Ma 16-9 Leuven | Buitenaards contact is werkelijkheid | Deel 3: Buitenaardse leugens ontmaskerd terug naar de Oorsprong

20,00

Tijdens deze lezing deelt Martijn inzichten in de onderdrukking van de Mens en de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen “aanpassingen” te verrichten in het NÚ-moment.

Op voorraad

-
+

Beschrijving

Je zou dit kunnen vertalen in: het bewust creëren/scheppen van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons bewustzijn-DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons Zelfzintuig dat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid in andere dimensies om opnieuw te worden geprogrammeerd. De uiteindelijke gevolgen in de huidige realiteit zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid.

Doordat Martijn met eigen kennis uit andere werelden “voorzien” is én doordat hij intensief aan deze materie heeft gewerkt met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertelt hij dat de hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen.

De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een andere, nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, “hogere” dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie in zichzelf verbinding gaat maken.

De doelstelling van deze lezing is een kijkje achter de “ingevoegde” realiteit nemen en het besef ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een verloren gegane historie in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefde en creatiekracht.

Alle Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijke én gezamenlijk over een enorm scheppend vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te ontmoeten.

 • Lezing “Buitenaards contact is werkelijkheid – Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid” 
 • Deel 3: Buitenaardse leugens ontmaskerd terug naar de Oorsprong
 • Door: Martijn van Staveren
 • Datum: Maandag 16 september
 • Ticket: € 20,-
 • Entree: 19:00 uur (je factuur = je ticket = je entreebewijs)
 • Aanvang: 19:30 uur
 • Einde: tussen 22:00 en 22:30 uur
 • Locatie: Brasserie Pakenhof, Pakenstraat 61 (Heverlee) Leuven. 
  De Brasserie is op maandag gesloten, dus je kunt er vooraf niet terecht om een hapje te eten. We zitten in de zaal er achter (“Feestzaal” staat er boven 😉
 • Parkeren = gratis: Je kunt voor, links en rechts van de Brasserie en kerk parkeren. In de straat of wijk kun je ook gratis parkeren. 
 • Carpoolen: Als je een ticket koopt kom je automatisch in een carpoolgroep waar je een ritje kunt aanbieden of vragen. De groep staat dan in je profiel (rechtsboven op je naam klikken, dan groepen en de specifieke groep aanklikken. Klik dan op “feed” en je ziet alle berichten, daar kun je ook je vraag of aanbod kwijt. De link naar die groep vind je ook in de download met info uit de bevestigingsmail (dit is geen bijlage, maar een link waar je op kunt klikken om te downloaden). Voor alle 3 avonden in Leuven is er een gecombineerde carpoolgroep. Geef dus goed aan welke avond je iets vraagt of aanbiedt. 
 • Openbaar vervoer: Brasserie Pakenhof is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.
 • Smartphone: Graag telefoons in de auto laten, zodat de rust gewaarborgd blijft (een smartphone kan niet uit).
 • Consumpties: De bar is open en koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. Andere dranken of alcohol wordt niet geschonken deze avond.
 • Garderobe: Deze is achterin de zaal.

De lezingen kunnen ook los gevolgd worden en elke avond is uniek. Dus lezing 1 in Leuven is anders dan in Amstelveen of Drachten en ook anders dan eerdere lezingen van Martijn.

Heverlee – Leuven (België)

 • Ma 19 augustus | Deel 1:  Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen
 • Ma 2 september | Deel 2: Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik (niet)?
 • Ma 16 september | Deel 3: Buitenaardse leugens ontmaskerd terug naar de Oorsprong

MAG IK ME VOORSTELLEN?

Mag ik me voorstellen?

“De Mens die zorg draagt voor zichzelf én voor elkaar, is in staat om nieuwe dimensies van frequenties neer te zetten in deze werkelijkheid. Vanuit deze nieuwe taal voor de Wereld die uitgedragen wordt door ieders eigen Innerlijke intelligentieveld, zullen andere tijdcapsules zich openen en een pad activeren van Welzijn en van zeer grote Bestemmingen.

Deze tijdcapsules zijn aanwezig in de huidige werkelijkheidmatrix, die een overgenomen experiment is van voorouderlijke Menselijke grootmeesters van creatie. Deze overname van de regie zie je terug in de wereldwijde tegenstellingen. Het is tijd om innerlijke vaardigheden hier op Aarde terug te brengen. Laat je niet wijsmaken dat het de eindtijd is! Het is de herstart van een veel eerder ontwikkeld Kosmisch-Aards ontwikkelproject. Dit alles gaat over jouw bewustzijn en de Mensheid. Als menselijk bewustzijn geregisseerd wordt zie je de huidige werkelijkheid. We moeten in menswezen terug naar de eigen essentie, je eigen Kroon-bewustzijn”!

Heel hartelijk welkom

Mijn naam is “Martijn van Staveren”. Ik zal iets vertellen over mijzelf, zodat je een zicht kunt hebben op wie en wat ik ben, waarom ik doe wat ik doe en waar deze informatie vandaan komt. Mijn naam is Martijn, geboren in Amsterdam en vanaf klein jongetje af aan staat mijn bestaan in het Teken van het uitdragen van wetenschap over het bestaan van diverse andere werkelijkheden. Werkelijkheden die letterlijk werelden op zich zijn, met beschavingen die er menselijk en niet-menselijk uitzien. Feitelijk spreek ik over directe contacten tussen de Mensheid en Buitenaardse Civilisaties. Mijn eigen ervaringen deel ik openlijk, omdat deze voortkomen uit een grote reeks interacties tussen mij en verschillende Buitenaardse Civilisaties.

Hoewel ik een kanttekening plaats bij de stigmatiserende uitdrukking “Buitenaards” en veel liever spreek over bezoekers uit andere werkelijkheden wordt het in de alledaagse werkelijkheid toch meestal “Buitenaards” genoemd.

Ik ben niet verbonden aan UFO cultgroepen of andere geloofssystemen, maar spreek juist frequent in de tegenover gestelde richting. Namelijk, we hebben geen cult nodig om inzicht te verwerven in dit enorme onderwerp. Evenals het gegeven dat er ook geen geloofssystemen of andere spirituele modellen nodig zijn. We zullen als voelende emotionele wezens in combinatie met rationele denkpatronen ín en achter het onderwerp moeten kijken. We hebben herziening nodig in ons gezonde denken en ook ons voelen moet terdege op de schop. Wat voelen we, waarmee is dit verbonden en zijn we in staat om voorbij de persoonlijke en collectieve barrières te kijken?

Ik doe dit, omdat het noodzakelijk is dat de mensen hun bewustzijn verder openen over diverse situaties die zich over de mensheid hebben uitgerold. Kijk jij wel eens naar jezelf en je eigen bestaan? Door hiernaar te kijken en erbij betrokken te raken, zal de eigen denkfrequentie van het voelende intelligentieveld de aanzet zijn om de gehele werkelijkheid naar een andere oorzaak-gevolg ruimte te brengen. We hebben het over het direct toepassen van kwantum mechanische en kwantum fysische reacties in het energieveld van waaruit materie zich onttrekt.

Zo spreek ik vrijuit over verschillende (inter)dimensionale rassen die geavanceerde strijd leveren over het behoud en de zeggenschap over Planeet Aarde en de aansturing van het bewustzijn van de Mensheid en hoe dit onderwerp direct verbonden is met de wereldwijde gebeurtenissen. Daarnaast spreek ik over enorm barmhartige zeer hoogbewuste beschavingen die met elkaar samenwerken in een constellatie die het 3-dimensionale verstand te boven gaat. Er zijn vele geschriften die refereren in oude taal naar de Oorspronkelijke Mensheid en haar Koninkrijken. Bekeken met een geloofsvrij en spiritueelvrij bewustzijn, kunnen we de conclusies gaan trekken dat er veel ontframed moet worden en opnieuw betekenis moet krijgen.

En waarom? Omdat nagenoeg alle informatie die je tegenkomt als een wapen wordt ingezet tegen het bewustzijn van de Mens. Als jij iets denkt of voelt wat niet uit eigen ervaring, gedachte of emotie komt, heeft geen geestelijke beslissingskracht en is daarmee per definitie een vervolgroute van iets anders. Kortom, je kunt zelf ruimte en tijd scheppen, of je loopt het pad dat uitgerold is voor je.Waarom is dit zo relevant? Juist, daarover gaan alle activiteiten die ik uitdraag en deel. Dit heeft te maken met het verloop van de huidige realiteit, de Mensheid en: MET JOU! Wie ben jij eigenlijk? En voorbij die vraag gaat het er ook over WAAR je bent en wat deze realiteit eigenlijk ís.

Er is grote inzet nodig om tot openlijk contact te komen met andere Empathische civilisaties.

Deze samenwerkingen zullen uitgebreid moeten worden naar een openlijke interactie met de mensen op Aarde. Hiervoor zijn grote verschuivingen nodig in wie de mensen denken wie en wat ze zijn én is het heel krachtig nodig dat de mensen gaan beseffen en toepassen wat hun werkelijke vaardigheden zijn.

Om deze vaardigheden te realiseren en toe te passen, dienen er gehele en complete afleidingsovertuigingen losgekoppeld en opgeruimd te worden. Dit houdt in dat een zeer groot deel van de reguliere werkelijkheid en van geleide spiritualiteit een totale paradigma verschuiving zullen gaan ervaren.

Hier ligt ook de kern van de activiteiten die ik uitdraag, om door middel van een mogelijke route (dit is aan jou hoe dat eruit moet zien) en herinneringssessies (lezingen en seminars) mensen op de plek terug te kunnen laten keren in zichzelf en door zichzelf. Hiermee is de weg vrij om een geheel andere betekenis te vertegenwoordigen in de realiteit en ook daadwerkelijk mee te realiseren uit te komen waar de Mensheid behoort te zijn. Werk aan de winkel dus, die absoluut alleen nog maar te maken heeft met het herstel van je eigen oorspronkelijke bewustzijn.

“Het heden toont ons letterlijk wat er al heeft plaats gevonden(!) Wat wij virtuele werkelijkheden noemen, of simulaties, zijn in feite opgerichte echte realiteiten met producers.”

De reden waarom ik hierover spreek, komt doordat ik mij volledig weet te herinneren waar ikzelf origineel vandaan kom, nog ver voordat ik in deze realiteit terecht ben gekomen. Voor de helderheid: ik spreek niet over reïncarnatie of andere karmische modellen, maar over een compleet andere realiteit die ik de realiteit van Origine noem. Ook wel de Oorspronkelijke Werkelijkheden genoemd.

We maken nu een organische toegangsweg open naar een Realiteit die veel bevochten is door bewuste onjuiste voorstellingen hierover om andere genootschappen te dienen. Genootschappen die er grote belangen bij hebben dat er geen bewustzijn in beweging wordt gezet door de Mens zelf over haar veel grotere voorgeschiedenis dan de huidige gepresenteerde geschiedenis.

Ik zeg heel vaak: “kom met je voeten op de grond, om vanuit jezelf dit grootse onderwerp tot je binnen te kunnen laten komen”.

Kortom, ik ben niet verbonden aan spirituele modellen maar bespreek juist een radicaal andere benadering van deze multidimensionale onderwerpen. Ik ben geen complot theorist maar wel een realist en attendeer mensen er juist op om niet achter de alternatieve “feiten” en spirituele modellen aan te lopen. Loop ook niet achter míj aan, maar ervaar hetgeen ik doe en uitdraag als een herinnering. Een herinnering die in ieder mens aanwezig is en ook als een collectieve herinnering ervaren kan worden. Maar houd jezelf overeind, laat mijn bewustzijn niet jouw bewustzijn in de weg staan, maar een sprankeling zijn van eigen uniekheid die aanzet tot jouw eigen uniekheid. Een frequentie van zelfbewustzijn die ontvlamt door jezelf te erkennen en ook jezelf toe te staan zoals jij jezelf voelt en ervaart.

Zelfonderzoek en een respectvolle benadering van dit uiterst precaire onderwerp zijn de grondtonen van de wijze hoe je deze onderwerpen zou kunnen benaderen en onderzoeken. Door met respect en in waarde over elkaar te spreken en in gesprek te gaan is cruciaal.

Ik weet dat de mensen die de zorg voor zichzelf én voor elkaar dragen, in staat zijn om nieuwe dimensies van frequenties uit te zetten in deze werkelijkheid. Vanuit deze nieuwe taal voor de Wereld, die krachtig wordt gedragen door ieders eigen Innerlijke intelligentieveld, zullen andere tijdscapsules zich openen en een pad activeren van welzijn en van grotere Bestemmingen.

Ondanks de trauma’s, verliezen en ontreddering ben ik positief en met nieuw Licht kijkend aanwezig naar de openende toekomst. Een toekomst waar Mens en technologie elkaar dienen, een toekomst waar technologie bijzaak is, een toekomst die voorbij horizons reikt. Samen met al het Leven op Aarde en samen met andere bezoekers van elders.

Hierover gaan feitelijk alle informaties die ik geef en vaardigheden die ik ieder mens tracht te laten herinneren. Het is niet een kwestie van geluk, het is een kwestie van doen wat je voelt en het uitvoeren van je Missie wie en wat je echt bent.

Alle hartelijks,
Martijn 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.