ANBI

Stichting Earth Matters is volgens de Belastingdienst een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als donateur zelf je gift aan stichting Earth Matters aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat heeft allerlei voordelen voor zowel de stichting zelf als haar donateurs (die mogen o.a. hun gift voor 125% van de belasting aftrekken). Er zijn ook een aantal randvoorwaarden voor de stichting als transparantie over onze gegevens en jaarcijfers. Het staat allemaal op deze pagina.

Het bestuur bestaat uit:

  • Arjan Bos (voorzitter en tijdelijk penningmeester)
  • Elisabeth Slinkman (secretaris)

 •  

 •  

De stichting heeft conform de notariële oprichtingsakte ten doel:

  1. het uitvoeren en bevorderen van de levenskunst om te inspireren tot het realiseren van een vrije, gezonde en harmonieuze wereld onder meer doch niet uitsluitend middels het exploiteren van een mediabedrijf inhoudende de exploitatie van een nieuwssite alsmede een internet televisie zender, het (doen) organiseren van evenementen en activiteiten alsmede het (doen) uitgeven van boeken; 

  1. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

  1. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Daar wij primair levenskunst bevorderen zijn wij voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Stichting Earth Matters is daarom officiëel erkend als een culturele ANBI.

Algemene, contact en officiële gegevens:

Adres: Parellaan 2 – P1414, 2132WS den Burg 
Studio: Groningen
Telefoon: +31-(0)85-1303923 (alleen voicemail) 
KvK: 02091407
BTWnummer: NL815248192B01
Triodosbank: IBAN: NL79TRIO0198518331 | BIC: TRIONL2U
(RSIN): NL815248192B01 
Internet: www.earth-matters.nl
Email: [email protected] 

Verantwoording:

Jaarrekeningen: 

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Standaard publicatieplicht ANBI 2020 Earth Matters

Standaard publicatieplicht ANBI 2021 Earth Matters

Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Extra voordeel door giften aan culturele instellingen

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag  namelijk  1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.
Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Voordeel per tariefschijf (2013) bij een schenking aan een culturele instelling:

Tot € 19.645 had u normaal 37% teruggave door de Geefwet 41%

Tot € 55.991 had u normaal 42% teruggave door de Geefwet 52%

Vanaf € 55.991 had u normaal 52% teruggave door de Geefwet 65%
Wettekst: Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt het volgende opgenomen 1. Het bedrag van giften aan culturele instellingen wordt voor de bepaling van het voor de toepassing van deze afdeling in aanmerking te nemen bedrag verhoogd met 25%, doch ten hoogste met € 1250. 2. Het in artikel 6.39, eerste en tweede lid, bedoelde maximum wordt verhoogd met het bedrag van de in het eerste lid bedoelde verhoging.
Periodieke giften aan culturele instellingen zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

Zo werkt de multiplier:

Stel: u en uw partner hebben samen een inkomen van € 32.500. De drempel voor aftrek van een gift is dus € 325 (1%).
U steunt in 2012 een cultuurfonds in uw woonplaats met een gift van € 300. Verder maakte u nog € 125 over naar een ander goed doel. Het cultuurfonds is een culturele ANBI (of zij deze status hebben, kunt u navragen bij het fonds of nakijken op de site van de Belastingdienst).
U mag deze culturele gift op grond van de nieuwe regeling, de multiplier, dus meetellen als een gift van € 375. Totaal geeft u dus € 375 + € 125 = € 500 op als gift. Van deze gift gaat de drempel van € 325 af. Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 175.
Laat u alles vastleggen bij notariële akte dan heeft u een aftrekpost van € 500.
Bereken met de cultuurcalculator je voordeel bij een schenking aan Stichting Earth Matters, een culturele ANBI >>>

(bepaal zelf het bedrag, de omschrijving en de betaalmethode via Mollie)

Dank je hartenrijk,

Arjan Bos

Related Articles