Aarde, natuur, dieren en ons ambassadeurschap van de planeet Aarde | Deel 3

(Earth Matters) Deze bijzondere compilatie over de natuur, de dieren en de aarde is samengesteld uit hetgeen Martijn van Staveren daarover in de afgelopen jaren heeft gedeeld. Er klinkt een roep in door om ons te beseffen hoe enorm belangrijk onze werkelijke aanwezigheid, onze waarneming van de aarde, de natuur en elk dier is vanuit wie wij in wezen zijn. De natuur kan alleen een wegwijzer voor ons zijn als wij de natuur ook echt Zien en er verbinding mee maken en het bekrachtigen met onze waarneming vanuit onze Hartskracht.

Met veel dank voor degene die het uitwerken van de geluidsbanden en samenstellen op zich heeft genomen zodat we het ook hier met velen kunnen delen. 

Inhoud:

Deel 1:

  • Info uit bijeenkomsten met Martijn                         
  • 1e deel aarde en natuur                                       
  • 2e deel dieren                                                            

Deel 2: Info uit Crowd Power met Arjan Bos en Martijn     

Deel 3: Vier bekrachtigingen gerelateerd aan aarde/natuur 


 

Deel 3

Vier bekrachtigingen gerelateerd aan de Aarde/Natuur

1. De kracht van Klank, Power en Uitspreken

Maar vergis je niet wat er gebeurt dat als je een klank inzet met daadkracht met innerlijk vermogen van binnenin en je spreekt het uit met woorden, wat er gebeurt. Zo zou je een heel orkest of eigenlijk een heel koor kunnen maken waarin er woorden worden gesproken om en om, nou heb ik het over heling uit bijvoorbeeld Siriaanse velden, waarin mensen bij elkaar komen en heel krachtig in focus van de godskracht naar binnen gaan, heel krachtig in verbinding met de natuur en allemaal datgene paraat hebben wat ze in zichzelf voelen en wat ze naar buiten uitzenden met klank, en aan die klank zit dus een weten vast, er ontstaat een koor, whoem , whoem, whoem whoem, dat zijn dan 10.20.30. een paar honderd mensen tegelijkertijd waardoor er een frequentieveld ontstaat dus van binnenuit, in de geometrie van binnenuit, dat zijn krachtvelden waarbij ook gesproken woorden naar buiten gaan en rimpelen door het informatieveld van het denken. Ik zal het je nog sterker vertellen, dat is nu mooi om dat even te zeggen, in heel veel andere werelden waar ook geen onsterfelijkheid wordt ervaren mogen we eigenlijk zeggen dat ook zij nog op zoek zijn naar die onsterfelijkheid in zichzelf. Zij leven in de vorm. Zij zijn er in de vorm gekomen net als wij. En in heel veel werelden waar een ontzettende hoog, breed bewustzijn is ontwikkeld maar nog niet de onsterfelijkheid, dus het volledig in leven blijven, wordt ervaren, in die werkelijkheden zijn hele grote sessie gaande waarbij er voortdurend schoonmaakacties worden gehouden in de mind van het collectieve bewustzijn. Dus daar nemen de wezens, die mensen daar nemen de moeite om in hun werkelijkheid bijeen te komen in groepen  en zo krachtig te spreken, te voelen binnenin en zo krachtig te spreken dat ze daarmee de vervuilingen die er dus subtiel zijn die kunnen leiden tot een enorme vervuiling en weer een ineenstorting van dat bewustzijn, door instructies, want dat is wat er gebeurt, dat zijn traumavelden, dat die dus worden gepareerd, voorkomen worden op voorhand, door daar met kracht steeds weer dat uit te spreken met elkaar. En dat is ook waar de mens hier op deze wereld nog geen zicht op heeft gekregen, die dacht altijd van ja dat zijn ceremonies, dat zijn betoveringen, dat is een gebed, nee maar het is iets innerlijks. En hier ligt zoiets groots en dat is nog niet geboren hier op deze wereld en ik zou het heel graag met veel mensen zowel in Nederland als in het buitenland dit durven te gaan onderzoeken. Maar daarbij is dus stemgeluid nodig. Klank! Ja Power is daarbij nodig! Dat is wat we zijn, kracht, power, en dan maakt niet uit of dat stemgeluid hard is of zacht, fragiel of extreem sterk, het gaat er om dat het er is en dat je elkaar daar ruimte in geeft, helemaal vanuit gelijkwaardigheid. En dan ontstaat er de oorspronkelijke analoge geometrie doordat via het stemgeluid, waar een gevoel onder zit, wat naar buiten wordt gebracht. En dan krijg je een patroon wat door dit veld heen gaat en dat wordt gevoeld in elke cel van het levensveld, van de planeet, van de planten, alles wordt geraakt daardoor. Dat zijn hele krachtige sessies. En dat is nogal wat wat ik nu even opnoem. Maar dit is wel een deel van laat ik zeggen de geneeswijze die we als mensen in beweging kunnen zetten. En hoe fantastisch, en ik vind dat echt geweldig, is het om dat in een wereld waarin we zo zijn afgedwaald van die daadkracht en zo ondergeschikt zijn geraakt en zo uit ons gevoel zijn gestapt, hoe geweldig is het dat we in een wereld waar het geld leidend is, waarin de format waarin we nu moeten leven, dat juist in die wereld, in een Westers land als Nederland, waar de spionageactiviteiten het hoogst zijn om het menselijk denken te coördineren, hoe geweldig is het om juist daarin zoiets, zoiets natuurlijks van een natuurvolk dat je met de kleding die we hier aan hebben dat we dit neerzetten! Ja zo diep van binnenuit, nou ik ga er gewoon voor. En dit is geen spiritueel spelletje, dat hoef ik ook niet te zeggen, dit is puur een krachtveld. En dan moet je wel echt van wanten weten in jezelf dat je ergens voor gaat.

2. Crowd Power 21:1

Martijn: Ja ik denk dat het wel heel fijn is om onszelf daar inderdaad te bekrachtigen. We zouden dat kunnen relateren aan het thema, dus ook van de natuur.

Dus laten we allemaal, op onze eigen wijze natuurlijk, en vooral op zoek gaan eerst naar een plekje binnen in onszelf, een natuurlocatie waar je jezelf heel prettig en plezierig voelt, en laten we ons verbinden met de kracht van de natuur met het veldbewustzijn, waar al het leven in communiceert.

Dus je mag lekker je ogen dicht doen als je dat fijn vindt en lekker ontspannen zitten.

Haal eens rustig en diep adem op je eigen tempo en realiseer je, dat je je lichaam vanaf je schedel tot aan je voeten ontspant.

In het moment van de ontspanning merk je ook, dat er rust in je lichaam aanwezig is en dat het ook rustiger wordt in je hoofd. Besef ook in dit moment, dat je een reiziger/reizigster bent uit een andere wereld en dat je een menselijke ervaring hebt in het lichaam waarin jij nu aanwezig bent.

En besef ook, dat je hier op de aarde aanwezig bent om de kracht van creatie met elkaar terug te halen in het bewustzijn van de aarde. En dat je een deel bent van het veld van het leven, the force of creation, the force of life. Jij representeert al het leven in elk universum en je brengt deze kracht van creatie hier op de aarde en je realiseert je, dat je niet alleen in je lichaam bent, maar dat dit lichaam in je persoonlijkheid in staat is ten dienste te zijn om je grotere kosmische wezen aanwezig te laten zijn hier op aarde.

En je gaat met je aandacht uit de omgeving weg naar binnen, in eerste instantie in je hoofd en terwijl je met je aandacht in je hoofd aanwezig bent, stel je je voor dat je aanwezig bent in je brein en ervaar je hoe bijzonder het is, dat jij als wezen uit een andere wereld met je aandacht aanwezig bent in de locatie waar werkelijkheid wordt geïnterpreteerd. Alles wat je hoort, wat je ziet, alle zintuiglijke waarnemingen komen bijeen in het brein en daar ben jij nu met je voorstellingsvermogen aanwezig.

Je ademt rustig diep in en met de uitademing voel je een switch in je veld, wat je brein ontspant en wacht op een instructie van kracht vanuit het hart.

Je gaat met je aandacht uit je hoofd naar beneden naar je hart en je legt lekker één van je handen of beide handen op de plek van je fysieke hart en terwijl je dit in stilte doet, ervaar je ofwel heel subtiel ofwel heel krachtig, het intellectuele, spirituele heelheidsbewustzijnsveld.

Neem hiervoor de tijd.

En deze stilte, sereniteit, warmte brengt heel veel informatie vanuit Kracht en Liefde op gang en dit Levensveld, dat jij representeert, is hetzelfde Levensveld dat je tegenkomt als je contact maakt met de aarde, met de natuur, met de insecten, de dieren, de elementen van de aarde. En je beseft in dit moment ook heel goed door met aandacht in je hart aanwezig te zijn vanuit stilte en vanuit een kosmisch bewustzijn, dat je hier op de aarde bent uit een ander universum, dat deze ervaring gelijkgesteld mag en kan worden aan interactie met de natuur. En je kent vast wel een plek op de aarde en dat je deze plek zo lief hebt, dat je er nu naar toe reist. Stel je voor dat je daar bent, in de natuur waar jouw hart ligt, ga met je observatie, met je waarneming in contact met de elementen van de natuur. Ga er maar heen. En midden in dit moment mag je ook beseffen, dat deze plek in de kern een hele aarde is, elke plek op de aarde waar dan ook. En tot een diep inzicht vanaf je voeten tot aan je hoofd, in elke cel van je lichaam, word je je bewust, dat je telkens waar je ook aanwezig bent op de aarde, het contact met de elementen van de aarde, het bekijken van een bloem, het aanraken van een boom, het inademen van heidelucht, dat het 100% gelijkgesteld kan en mag worden aan de hartkracht in jezelf. En dat is waarom jij hier bent op de aarde om deze begrippen, deze kennis, deze gevoelens terug te brengen in het fysieke lichaam, zodat de mens niet meer hoeft te vluchten alleen maar naar het hart, omdat de mens zich bewust wordt, dat ze op de aarde en in de aarde in het hart leeft.

En dan doe je rustig je ogen weer open.

Ja dan kunnen we dus samenvatten dat we heel heel erg veel van deze aarde mogen gaan houden, want dan houden we ook ongelooflijk veel van onszelf.

 

3. Crowd Power 21:2

In de vorm van de natuur. Een korte bekrachtiging, heel sterk. Dat we met onze liefde, nu we het goed hebben benoemd, dat de natuur op de aarde het hartbewustzijn representeert van de Kracht van Liefde, dat je dus door je eigen bewustzijn heenloopt, door het bewustzijn van al het leven, dat er vanuit deze visie en dit besef eventjes heel kort de essentie krachtig neerzetten, dat daar waar de natuur roept om herstel, roept om aandacht en liefde, dat er instant nu de “force of life” aanwezig is in elke cel op de aarde.

Laten we lekker ontspannen en laten we beseffen, dat we geen softies zijn en dat we daadkrachtig, kosmisch bewustzijn zijn in een menselijke hoedanigheid. En in deze uitzending hebben we ook heel goed met elkaar weten aan te raken, dat we dragers zijn, een krachtdrager uit een andere werkelijkheid en dat alle elementen van de natuur op deze prachtige planeet een onderdeel zijn, rechtstreeks, met het bewustzijn in je hart de “force of life”. En wereldwijd op deze prachtige, blauwe bibliotheek is er aandacht nodig, nu, vanuit jouw hart samen met andere wezens op deze wereld , andere mensen om intentie van kracht, een brevet van kracht uit te dragen naar elke cel op de aarde.

Dus ga met je aandacht naar je hart en je beseft in dit moment, dat je een legitieme houder/houdster bent van dit fysieke lichaam, dat je representeert de “force of life” en je stelt je nu voor terwijl je aanwezig bent in je lichaam, dat je de aarde waarneemt vanuit een baan om de aarde, en dat je de aarde ziet in een opstelling van een 2 tot 2 ½ meter groot en je ziet de aarde draaien. En heel diep in je hart besef je heel goed, dat op deze aarde 7 miljard mensen leven, individueel met een eigen ervaring. Je beseft dat op deze aarde ontelbare hoeveelheden dieren leven in de aarde, op de aarde, in het water, in de atmosfeer, van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Je beseft, dat deze aarde zuiver bewustzijn is van al het leven en dat het gedrag, het collectieve gedrag van de bewoners op deze planeet ook veel schade heeft berokkend en nog steeds berokkent op dit moment.

En vanuit je hart met je voorstellingsvermogen breng je je handen naar de aarde toe en je houdt je handen onder de aarde vanuit eerbied en respect. En je beseft dat je werkt vanuit je eigen Kracht en op dat moment hier duizenden mensen tegelijkertijd hier in ruimte en tijd nu mede dragen in het dragen van moeder aarde. En zo staan er duizenden mensen in een cirkel rondom de aarde en we dragen samen onze moeder. We spreken het uit met woorden en we dragen het vanuit ons hart. Vanuit liefde en kracht, vanuit zuiverheid en dienstbaarheid, vanuit harmonie en vrede voor al het leven. Moeder aarde wij zijn dankbaar, dat we hier zijn. En we spreken vanuit het eenheidsveld, de “force of life”, dat elke cel op de aarde, waar deze plek zich ook bevindt, waar pijn is, waar vervuiling is, waar op welke manier ook iets anders is dan heelheid, transparantie en doorstroming, dat deze plek geraakt wordt in het celbewustzijn vanuit ons hart en dat deze waarneming, deze kracht van liefde, zich verspreidt in elke cel van het aardebewustzijn, in het fysieke en het niet-fysieke, in ruimte en tijd, in het verleden, heden en de toekomst en dat zich dit als een golf verspreidt door en rondom de aarde. En je ziet op dit moment dat we gezamenlijk de aarde dragen, dat de aarde in het Licht gezet wordt. Dankbaarheid en eerbied dat jij er bent, dankbaarheid en eerbied voor al het leven, eer het leven ook in jezelf.

En zo is het.

En dan doe je je ogen weer lekker open.

 

4. Crowd Power 14:1

Nou mag je je heerlijk op je eigen manier ontspannen, met de aandacht naar jezelf in het hier en nu en realiseren dat jij in dit geval niet naar de woorden van Martijn luistert, dat je met nadruk, intentie je aandacht richt binnen in je eigen lichaam, binnen in je hoofd en vervolgens met je aandacht in je hoofd naar beneden gaat richting je hart, het orgaan dat het enige, biologische orgaan is waaruit oorspronkelijke gevoelens doorgezonden worden naar het neurologische systeem. Dus met de aandacht ga je naar je hart en lokaliseer je met je bewustzijn de plek waar jouw hart zit. En in het moment dat je in het nu aanwezig bent, realiseer jij je, dat je vanuit het krachtveld van je hart een representant bent van het veld van verbinding, van creatie, waar alle levende wezens hier op deze aarde en in de natuur en buiten deze aarde op aangesloten zijn. En vanuit dit besef realiseer je diep in je gevoel, dat alles wat je doet en alles wat je voelt, dat het in het heelheidswezen “the force”, de kracht, aanwezig is. En na heel veel lange tijden ben jij hier in dit menselijk lichaam aanwezig. Juist nu, in deze tijd, dat de aarde een prominente rol inneemt in het bewustzijnsproces van dit gehele universum. En jarenlang heb je gevoeld dat het leven om veel meer gaat dan alleen het leven zoals het hier op aarde wordt ervaren, n.l. geboren worden, opgroeien, opleiding, werken, in de vut, nog een keertje langer genieten na de vut, en overlijden. Dat model mag er zijn en dat is goed, en dat is niet waar jij voor bent gekomen.

Uit een andere tijd ben je hier naar toe gekomen om de historie van het menselijk bewustzijn, de analoge realiteit uit het scheppingsveld om dat hier te brengen in jouw fysieke lichaam. En dat is wat je doet. Je maakt een reis hier, je ervaart dit leven, je bent hier om het oorspronkelijke, emotionele bewustzijn en het erfgoed van wie jij bent te beleven in dit fysieke lichaam en het hier naar buiten uit te stralen en het te zijn. Ambassadeurschap hier op aarde uitdragen. De aarde heeft het nodig, jij bent nodig. De dieren hebben jou ook nodig. De natuur nodigt je uit in dit hologram hier, om je bewustzijn gedragen uit de “force of life”, het krachtveld waarop alle wezens aangesloten zijn, om dat hier te manifesteren. Juist in het moment, dat de aarde lijkt te zijn overgenomen en het er niet meer toe doet, dat wij er zijn. En precies dát is waar het om gaat, dat jij hier bent, is het grootste cadeau voor deze planeet en het waarnemen met de ogen van het potentiële bronveld, geïntegreerd door je persoonlijkheid heen, is het grootste integratieproces in het universum.

Met de aandacht bij je hart besef je, hoe onwaarschijnlijk mooi het leven kan zijn als jij van binnenuit de kracht van het leven aanwezig laat zijn in je lichaam en het leven ook echt leeft. Dat is het besluit waarom je hier op aarde bent. Dit is de reden waarom grote groepen uit andere dimensies hier op aarde aanwezig zijn en vanuit dat veld zetten we deze avond en de ochtend en de middag en de nacht, wanneer je dit ook luistert en invoelt, zetten we in beweging met een enorme krachtgolf vanuit jouzelf. En vanuit deze kracht van wie wij zijn, onze eigen kracht binnen in ons, zeggen wij dat het goed is dat deze aarde bezocht wordt door andere, welwillende en ook niet welwillende wezens, omdat vanuit de kracht die wij zijn, wij geen onderscheid maken tussen goed en kwaad.
De oorspronkelijke kronieken van het mensdom dragen wij in ons en het is onze doelstelling om hier op aarde de neutraliteit te herstellen. We zullen ontdekken dat wij de scriptschrijvers zijn van dit hologram. Kom maar lekker weer terug met je ogen open.

Bron: Earth Matters                 

Related Articles

Responses