Aarde, natuur, dieren en ons ambassadeurschap van de planeet Aarde | Deel 2

(Earth Matters) Deze bijzondere compilatie over de natuur, de dieren en de aarde is samengesteld uit hetgeen Martijn van Staveren daarover in de afgelopen jaren heeft gedeeld. Er klinkt een roep in door om ons te beseffen hoe enorm belangrijk onze werkelijke aanwezigheid, onze waarneming van de aarde, de natuur en elk dier is vanuit wie wij in wezen zijn. De natuur kan alleen een wegwijzer voor ons zijn als wij de natuur ook echt Zien en er verbinding mee maken en het bekrachtigen met onze waarneming vanuit onze Hartskracht.

Met veel dank voor degene die het uitwerken van de geluidsbanden en samenstellen op zich heeft genomen zodat we het ook hier met velen kunnen delen. 

Inhoud:

Deel 1:

  • Info uit bijeenkomsten met Martijn                         
  • 1e deel aarde en natuur                                       
  • 2e deel dieren                                                            

Deel 2: Info uit Crowd Power met Arjan Bos en Martijn     

Deel 3: Vier bekrachtigingen gerelateerd aan aarde/natuur  


Deel 2

Info uit Crowd Power met Arjan Bos (Earth Matters) en Martijn


Arjan vraagt: Hoe kan je je lichaam ontkoppelen van de maan?

Martijn: Het oorspronkelijke script door ontwerpers van dit universum en die de mens in andere tijden heeft uitgezaaid als biologische wezens, zaaiden vijfdimensionale biologische lichamen uit. Dat betekent, dat zij zich niet voortplantten door middel van een zaadje en een eitje in eerste instantie, maar dat zij dat deden door geometrie samen te laten vloeien. Dus een eitje …. wij zien dat eitje in de cellen van hoe het eitje in elkaar zit, dat is energie, trillende frequenties, eigenlijk allemaal voortdurende geluidsgolven in water, wij zijn waterwezens, en bij die trillingen die constant zijn, is het aanwezig zijn van een, in dit geval, van een man, een mannelijk bewustzijn, is voldoende als er een coherentie ontstaat tussen de beide hartslagen. Daar komt die, want dan kom je eigenlijk op het Anastasia verhaal uit, waarbij de energie van de geometrie, het gevoelsbewustzijn van de man, samenvloeit met de geometrie van de vrouw. En dan vindt er dus bevruchting plaats. Dat is dus het oorspronkelijke script, vijfdimensionale wezens.

Arjan: Dat is dus nog weer …

Martijn: Dat is het script waar wij in leven, wij zijn vijfdimensionale wezens.

Door de aanval, die heeft plaatsgevonden door een grote alliantie van minder vriendelijke wezens, is er iets gebeurd waardoor de geometrie niet meer goed functioneert en bepaalde schillen van krachtgolven en emoties, dat is geometrie, uitgevallen zijn. Dat zijn twee hele grote bouwstenen van geometrie, van heilige geometrie, die zijn op dit moment inactief kan ik beter zeggen, waardoor er nog driedimensionale bewustzijnsvelden overblijven. En dat resulteert in ons fysieke bestaan en de gevolgen daaruit zijn, dat dus materie ook echt dient samen te vloeien om die geometrie op gang te brengen. Dat is het eitje en zaadcelletje. We leven dus eigenlijk in een hele primitieve, superbasis opstelling.

Arjan: En voornamelijk ook door de zwaartekracht van de maanmanipulaties.

Martijn: Onder andere. Dat is de kers op de taart zeg maar.

Als de maan nu weggehaald zou worden, zou dat niet alles oplossen want er is een gigantisch script.

Maar dat kan de mens op dit moment met het fysieke brein heel moeilijk bevatten, dus daarom is het zo belangrijk om eerst in onszelf te leren werken, op te ruimen.

Terug naar wat je vraagt over de maan en de menstruatiecyclus. Als je dat eigenlijk goed gaat overdenken dan sluit dat op een gegeven moment allemaal perfect in elkaar. Dan is het eigenlijk zo, dat doordat de geometrie is uitgeschakeld door een maan, dus door een geometrisch zwaartekrachtveld in te brengen waardoor het geometrische bewustzijn van de aarde ingedeukt is, heeft dat direct effect op de geometrie van alle mensen die daarin leven en komt er een andere manier van voortplanting. De cyclus verandert, want als vijfdimensionale wezens bestaat er ook een menstruatiecyclus, maar dat is dan niet zoals wij dat nu kennen, maar dat zijn momenten in de geometrie, die repeterend voorbijkomen want omdat geometrie bewegend is, eigenlijk een symfonieorkest, waarin er momenten zijn, uitlijningsmomenten, waarin er een koppeling plaats kan vinden met het mannelijk bewustzijn. En als die ingrediënten er tussenuit vallen, dan blijft eigenlijk iets fysieks over. Iets heel biologisch. En de menstruatie op dit moment van een vrouw, want mannen hebben eigenlijk ook menstruatie, mannen zijn zich daar niet van bewust maar dat is energetische menstruatie. En dat heeft ook te maken met de driften, die mannen in zich kennen, uitbarstingen. Vaak vertolkt zich dat ook in claimgedrag, domineren etc., toe-eigenen en dat soort zaken, dat heeft daar dus ook mee te maken. Je zou kunnen zeggen als je iets wilt doen aan je menstruatiecyclus, vrouwen in dit geval, dat je met heel veel aandacht in je gevoelsbewustzijn aanwezig dient te zijn, eerst in je fysieke lichaam, om het waarnemingsprincipe weer op gang te brengen. Dan kun je namelijk zorgen, dat de geometrie, die de menstruatiecyclus op dit moment nadelig beïnvloedt, dat je die voor een gedeelte wat kunt leren begeleiden.

Dat is gewoon een hele dagsessie als je daar echt over wilt spreken, maar de maan heeft daar een hele grote invloed in.

Arjan: Oké. De vraag was ook van, in hoeverre zijn de invloeden van de maan in die oude cultussen als van de Kelten en die hogepriesteressen, natuurlijk veel maaninvloeden, waren dat oorspronkelijk vrouwen bekrachtigende impulsen of ook al mindcontrol maanachtige impulsen?

Martijn: Dat is allemaal in mindcontrol in feite. Maar kijk wij als mensen, omdat we hele krachtige wezens zijn, zijn in staat om onder de meest zware omstandigheden het beste eruit te halen. Dus in die situatie ontstaat er toch iets heel moois. En dat is wat er eigenlijk ontstaan is. Het klopt gewoon geheel wat er gebeurd is, we hoeven dat ook niet te classificeren als onjuist of iets artificieels. Het is een oplossing, die zich aandient in de situatie waar een oplossing nodig is.

Arjan: Dus op het moment, dat vrouwen samenkomen of mannen samenkomen in een volle maan ceremonie waarin je je eigenlijk verbindt met elkaar en een mooi ritueel doet, dan is het mooie ritueel wat de waarde is en niet specifiek een gerichtheid naar de maan of iets dergelijks.

Martijn: Ja.

Arjan: Kan ik dat zo zeggen?

Martijn: Ja zo kun je het zeggen.

Weet je, de maan die dus invloed heeft op de geometrie van de aarde, op het gevoelsbewustzijn van de aarde en de mensen, is een onderdeel van een heel groot geometrisch bewustzijn van ons zonnestelsel. Dus de wijze waarop ons zonnestelsel draait, houdt de geometrie in beweging. Dat is een heel groot geavanceerd, kosmisch geometrisch bewustzijn. En als daar iets in veranderd wordt, dus gemodificeerd wordt, dan wordt ook de geometrie aangepast. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Een aantal zaken zijn gerangschikt op een manier, die op dit moment leidt tot de huidige situatie waarin wij leven. Maar het belangrijkste is dat op het moment dat wij leren daarin te veranderen, in ons gedrag, in ons gevoel, dat we daarmee de manipulatie ook voor een groot deel kunnen beëindigen, zelfs opheffen.

Arjan: Heel bijzonder.

Martijn: Geometrie is een niet op zichzelf staand iets, geometrie is eigenlijk een uitbeelding van schokgolven van emotionele krachten. Dan kom je dus weer op dat hartbewustzijn uit, dat ons hart van oorsprong en eigenlijk gebeurt dat nog steeds, informatie uit het levensveld ontvangt, waarin tijd dus niet bestaat, alles vindt daar gelijkertijd plaats, en dat die schokgolven van die energie in het fysieke hart terechtkomen en dan ontstaan er geometrische bewustzijnsuitspattingen naar buiten. En als je dat helemaal gaat uitzoeken en je gaat ook een plattegrond pakken van ons zonnestelsel en je gaat wat lijnen tekenen, dan kom je tot hele mooie ontdekkingen en dan kom je ook tot de gulden snede. Alles, alles vind je daarin terug. Alles.

 

Arjan: Vraag: En heb jij het gevoel dat die potvissen, die aangespoeld zijn op de wadden, ook nog in Duitsland hoorde ik, heeft dat er iets mee te maken?

Martijn: Ja dat kan ik natuurlijk niet aantonen en ik heb daar ook geen onderzoek naar gedaan, wie ben ik om dat dan te zeggen. Maar als ik dat zo analyseer en ik volg al jarenlang bepaalde gebeurtenissen, ook als er militaire testen worden gedaan in de atmosfeer, (zie ik) dat de gevolgen altijd terug te zien zijn in de natuur. Dat er altijd dierenfenomenen plaatsvinden. Dat er opeens een grote zwerm vogels op een totaal andere locatie landt waar ze helemaal niet hoort. A: Of in één keer dood uit de lucht vallen. M: Ja, en dood uit de lucht vallen. Het heeft zeker naar mijn beleving – maar ik heb er geen onderzoek naar kunnen doen – heeft het absoluut met elkaar te maken omdat het navigatiesysteem van walvissen maar ook van potvissen super gevoelig zijn voor infrasoon geluiden en dat soort zaken. Sonar- maar ook infrasoon geluiden. Voor mijn gevoel heeft alles met elkaar te maken.

 

Vraag:wat is de rol van dieren in deze dimensies?

Martijn: Net zo belangrijk als in onze oorspronkelijke realiteit. Alles is mee gekloond, alles is mee gekloond in die schil van realiteit, oftewel alles wordt in ons gevoegd. En dieren reageren op basis van onze mindset. De dieren reageren op onze wijze van bereidwilligheid of wij naar onszelf willen kijken. Een heel simpel voorbeeld is, als je hond dwars is dan ben je zelf die dag gewoon hartstikke dwars. Als mijn hond vervelend doet tegen mij ben ik gewoon vervelend. En kijk nu in het groter collectief in de dierenwereld, in de dierenwereld heerst ook chaos. En het is van oorsprong helemaal niet zo dat er prooien, dat er roofdieren zijn die andere dieren opeten. Dat is meer om de levenscode tot zich te nemen omdat ze zelf anders degenereren. Dus wat is de rol van dieren op de aarde en ook in andere dimensies, alles is gerelateerd aan het bewustzijnsveld. Hier op aarde zijn de dieren de dragers, net als de bomen in de natuur, van onze oorspronkelijkheid. Zo krijgen we louter te zien wat wij kunnen waarnemen.

 

Arjan: Gebeurt er voor dieren iets anders als ze dood gaan dan voor mensen?

Martijn: Dieren zitten niet in de scheppingsmatrix zoals wij dat zitten. Deze werkelijkheid waar wij nu zitten, nou heb je nog meer van die leuke plaatjes, moet er gelijk een glaasje water op drinken (wordt een foto van een verwaarloosde, gestorven hond getoond).

Het gaat hier om. Ons veld van bewustzijn, we noemen dat ons zielbewustzijn, ons scheppingsvermogen is gekoppeld aan dit universum hier. En dit universum wat dus in feite een geïnvaseerd universum is onder controle van reptiliaanse mensachtige wezens o.a., dat is een universum op zich. Dat is gewoon een universum op zich. En in dat universum is het dus mogelijk dat daar ook dieren leven. Ons vermogen wordt gekoppeld aan een cyber biologisch lichaam wat door hen bestuurd wordt waarmee wij denken ons te identificeren en vanuit die visie proberen wij een verklaring en betekenis te geven hoe dieren dus functioneren. Maar die dieren zitten gewoon in dat model. Maar die dieren reageren wel op ons scheppingsvermogen. En omdat wij die dieren lief hebben en omdat wij die dieren kunnen voelen en brengen ze liefde, doordat wij die dieren kunnen zien, we kijken het hondje in zijn oogjes en je ziet dat het hondje zo diep in je kijkt, dan word je geraakt hier in je hart, kijk je dat diertje aan en zegt: lieverd ik houd zo van je. En op dat moment is ons scheppingspotentieel dus aanwezig om die dieren aan te raken maar het heeft helemaal niets te maken met het stervensproces van hen want zij komen niet uit de matrix waar wij vandaan komen.

Arjan: En waar komen zij dan vandaan en waar gaan zij naar terug?

Martijn: Dat is een dierencollectief. Dat is een compleet ander model dan het menselijk scheppingspotentieel. (Arjan: een groepsziel of zo). Ja het zijn bewustzijnsvelden. Wij hebben een onafhankelijk, mensen maar ook vele andere scheppersrassen, hebben onafhankelijke zielen, maar die zielen zijn wel in een veel groter eenheidsbewustzijnsveld, dat is een galactisch veld, met elkaar in verbinding, maar per ras is dat gekoppeld. En bij de dieren is het zo dat zij ook zielen hebben maar van een veel andere betekenis en dat zij met elkaar in verbinding staan, maar dat zij dus geboren worden b,v, in deze matrix, dus in deze realiteit in dit universum, maar dat ze niet afkomstig zijn uit ons universum. Wat niet betekent dat als wij teruggaan naar de oorspronkelijke wereld dat wij dus geen contact meer kunnen hebben met onze lievelingshond. Als wij terugkeren naar onze oorspronkelijkheid kunnen wij met alle frequenties tegelijkertijd communiceren. Dit proberen we dus nu een bepaalde betekenis te geven en uitleg op basis hoe wij nu denken en daardoor zijn er ook zoveel mensen die elkaar in de haren vliegen want ze willen het kunnen begrijpen. En dan zeg ik maar steeds: lieve mensen, het enige wat je hoeft te begrijpen is dat de vorm waar ik nu over spreek het eventjes maar een tijdelijke vertaling is, neem dat dus gewoon maar met een korreltje zout, de vorm is gewoon toch heel anders, maar veel belangrijker is dat wij ons onderzoek in het hier en nu durven te doen.

En dat dat kloon programma waar we nu met z’n allen voor waken, wat we zien gebeuren in de genetica, dat die mensen/ dieren die worden gekloond, dat het allemaal langzamerhand wordt geïntroduceerd, bewust, door de wetenschappers, om te zorgen dat er een bepaalde ethische waarde ontstaat waardoor mensen zeggen van….hmm acceptabel…we gaan steeds meer naar het bewustzijn toe, langzamerhand, dat datgene waar wij in wonen, ons lichaam, dat dat al een onderdeel is van een heel groot multidimensionaal programma, waar wij gewoon simpelweg de vermogens niet voor hebben om dat in een keer te doorzien.

 

Arjan: Een vraagje tussendoor. Is het dan zo dat er in het oorspronkelijke levensveld ook ontwikkeling is? Dat daar niet perfectie is, dat alles daar al is, maar dat ook daar ontwikkeling is?

Martijn: Perfectie is juist dat Al-ontwikkeling er is. De perfectie van het leven is, dat er voortdurend ontwikkeling is. En dat er geen eind is omdat er geen eind is. Wij koppelen het woord perfectie aan iets, dat er niet meer iets kan zijn dat niet loopt of wat beter kan.

Arjan: Het statische hè?

Martijn:Precies. En als je kijkt in het dierenrijk – we gaan zo verder waar ik was gebleven – Het dierenrijk is niet op zoek naar perfectie. Het dierenrijk evolueert uit zichzelf voortdurend naar gelang wat er zich aandient. Dus de evolutie hier ook op deze aarde (betekent): Als iets uitsterft, een soort, dan komt er iets anders voor terug. En dat is één en hetzelfde bewustzijn dat daarin aanwezig is. Dat is de kracht, de “force of life.”

De dieren gaan niet zeggen van: “Ja nou, dit is geen perfecte wereld; wij willen dat veranderen.” Dat is iets wat hier door de mensheid hier heen loopt, wat niet “mens-eigen” is. Iets dat op zoek is naar de essentie van het leven en dat wil afdwingen in een vorm.

Dus ja, terugkomend op jouw vraag: In de oorspronkelijke wereld is er voortdurend beweging in bewustzijn, voortdurend. Het Al-bewustzijn is voortdurend aan het onderzoeken, voortdurend. En daar is dus een perfecte werkelijkheid doordat alles er mag zijn. En doordat alles er mag zijn en alles toegankelijk is, en alles er ook voor iedereen aanwezig is, en ook letterlijk te gebruiken is voor elkaar, zichtbaar …is dus iets dat een ander bij zich draagt dat misschien nog geëvolueerd kan worden, direct in evolutie, in potentie aanwezig. En (dan) kan het, als een ander zoals jij, daar naar zou kijken. (Als jij) het zou observeren, kan het gelijk door gekoppeld worden naar het Al.

Martijn:Echt vanuit passie voor de aarde, voor “alles wat is” en daar wil ik nog kort iets over zeggen: De dieren staan te popelen om weer in contact te komen met ons. Ze komen letterlijk naar ons toe; stel je open.

Ik ben gisteren ook weer zo hartelijk ontvangen door een prachtige hond. Als jij je durft open te stellen voor al het leven, dan zal het leven zich openen voor jou.

Voel maar op dit moment dat jij uit een heel ander universum komt, uit een compleet andere wereld, waar de kleuren duizenden keren intenser en breder zijn, waar het geluid van de dieren een miljoen keer intenser is, waar het stromen van het water als een symfonie-orkest door de bergen glijdt. [Voel] dat je daar vandaan komt, uit een wereld van warmte en respect, als een deel van het krachtveld van liefde, de “Force of Life”, en dat je in deze wereld waar je vandaan komt, rechtstreeks contact hebt met al het leven, in welk deel van het scheppingsveld dan ook. En jij zit nu hier en bent aanwezig op planeet aarde, om de fundamenten van het leven van waarde en respect, van liefde en kracht hier op aarde te representeren.

We hebben het er over hoe wij ons allemaal voelen, hoe ik me erover voel, maar hoe voelen die dieren zich erover en erbij? Ik reed gisteren nog langs een grote vrachtwagen vol met allemaal diertjes erin en dan rijd ik daar voorbij en dan besef ik in dat moment dat al die dieren die daarin zitten ook allemaal onlosmakelijk verbonden zijn met “het Bronveld”. Dus op het moment dat ik me dat realiseer, voel ik dat ook. Dus het is veel makkelijker om je daarvoor af te sluiten, maar omdat ik daar zo mee in verbinding ben; die liefde en die compassie voor die dieren zo sterk voel al vanaf het moment dat ik geboren ben, voel ik ook: Ja, het is goed dat ik er eigenlijk ziek van word(van de lucht van vlees in een winkel). Dat is puur mijn eigen wezenlijke gevoel. Zo goed dat ik er ziek van word, dat ik er niet tegen kan, want ik houd toch zo ontzettend veel van die dieren.

Kijk, ik zeg wel eens iets, dat in een later stadium achterstevoren gezegd wordt, maar dan heb ik het over een andere schil. De mens, dier, [de realiteit] waarin we nu leven, deze realiteit, is opgebouwd door Designers uit een deel van een ander universum, samengesteld uit allerlei verschillende universa. Ons fysieke lichaam is ook opgebouwd uit verschillende menselijke soorten. Andere galactische wezens, andere beschavingen. Met dieren is het eigenlijk precies hetzelfde. Dat is hier biologisch neergezet. En de dieren hier, op dit moment, zijn dus eigenlijk een soort manipulatie, of eigenlijk een soort invasie. Dat is niet zuiver – samengesteld inderdaad – en dat is door scheppende wezens – die voor het merendeel artificieel zijn – gedaan. Dat hebben ze met specifieke doeleinden gedaan. De wetenschap zal het op een gegeven moment ook vaststellen dat de aarde een soort experiment is en dat de wereld is gecreëerd door buitenlandse rassen.

De dieren, die hier nu leven op deze aarde, die kennen geen neurologische invasie zoals de mens die kent. Dus in dit geval heb ik het specifiek over een mind-control in het brein, in deze laag. Dus waar wij nu mee te maken hebben, onze persoonlijkheid – daar heb ik het specifiek over: dat heeft een dier niet. Een dier heeft geen persoonlijkheidssyndroom. Mijn hond is elke dag hetzelfde. Die gaat niet…, als de hond van de buren voorbij loopt en die heeft een mooiere halsband, krijgt hij niet één of andere ego van: ik wil ook zo’n band. (gelach)
Hij of zij blijft gewoon zichzelf. En dat is het wezen van wie hij of zij is. En dat is wat ik bedoel. De natuur en de elementen en de dieren reageren zuiver vanuit het programma van deze matrix. Deze schepping-biologische wezens reageren zuiver. [Dit] omdat, vóór de manipulators dit hele experiment overnamen – dat is de grootste gebeurtenis die in het hele universum plaatsvindt – [dus] voordat ze dat deden stonden de dieren [er al]. [Dieren] die dus ook door die Designers ontworpen zijn. De dieren [die] hier ook letterlijk zijn neergezet om “een compleet scala” te maken; om een evolutionair programma te laten ontstaan. En de dieren zijn nog steeds in diezelfde fase als de Designers oorspronkelijk hebben gedaan.
En nu hebben we te maken met een andere historie. En dat is de historie van deze biologische realiteit waar we nu zitten. En daar gaan we ook nog eens ontdekken dat er allemaal gelogen en bedrogen wordt. En dat er allerlei machten zijn. En die machten …..

Op het moment, dat ik heel slecht over dit glas ga denken en de hele wereld ga vertellen dat het hartstikke slecht is en dat het eigenlijk de schuld van dit glas is en de vloeistof daarin dat de mensen in tekorten leven, dan zal iedereen een projectie hebben door waarneming, dat eigenlijk dat water de schuld is van alle kwaad.

Het betekent dan ook, dat de waarneming niet alleen naar dat water toe gaat, maar die gaat in het hele hologram. En in die 99%, dat is het energetische bewustzijn van materie, ook van dieren, van mensen, die hebben dat dus ook, we zijn allemaal, ik vertegenwoordig ook 1% van mijn totaliteit op dit moment, is eigenlijk te zien, dan kun je zeggen dat je met je waarneming invloed hebt in het hologram van het geld in dit geval. En aangezien geld een programmering kent door de mensen die het observeren vanuit pijn, trauma en eigenlijk aversie zo van (Martijn maakt een afwijzend gebaar) geld is eigenlijk ….

Arjan: En ook zo ingezet wordt..

Martijn: Precies, ook zo ingezet wordt, is het zo dat die programmering daar dus ook ingebracht wordt door collectieve, bewuste waarneming, eigenlijk onbewuste waarneming, mensen hebben het niet in de gaten. Een dier, een aap, en trouwens dat doen wij zelf ook, wij pakken dat vast en vervolgens lezen wij heel vaak het hologram uit van een object, in dit geval van geld. Dieren pikken feilloos de informatie uit dat hologram op en die gaan gedrag vertonen, dat gelijk is aan wat mensen eigenlijk vertonen. Als je dat nou met de metaforische situatie van een glas water zou doen, dan zouden die apen na 2 of 3 weken dat water weggooien en zouden ze heel erg kwaad worden op dat water, omdat dat dus het hologram vertegenwoordigt van al die mensen die negatief of eigenlijk daar hun waarneming in leggen.

Dus waar op gereageerd wordt is dus niet zozeer op het fysieke, maar op die 99% resterende, onzichtbare lichtspectra. En dat is waar het in zit en dat begrijpen de machten op deze aarde heel goed en daarom zijn er allemaal programma’s gaande op deze planeet om te zorgen dat mensen gestuurd worden in hun zienswijze over bepaalde thema’s.

Moeder aarde is een heel belangrijk, het allerbelangrijkste element, het gaat echt om de natuur en de dieren, laten we dat niet uit het oog verliezen, want als we alleen maar daar zitten (M wijst in de lucht) en we vergeten het hier (wijst naar beneden) dan zitten we net zo uit balans als dat we niet spreken over het buitenaards onderwerp.

Het is dus mogelijk. En dat merk je dan ook dat die natuur terug gaat reageren. Eigenlijk stemt de matrix alles wat om jou aanwezig is, het levensveld dat is dus in dit geval de matrix, die dus in eerste instantie als een experiment is geweest en eigenlijk nog steeds, door je daar op af te stemmen op de natuur en je eigen hart, stemt die natuur zich af op die hartfrequentie. En dan ga je rechtstreeks communiceren en dan is het dus mogelijk en die testen kun je zelf ook doen thuis of waar dan ook, als je in diepe verbinding bent in die coherente hartslag van je hart, dan kun je rechtstreeks communiceren met de elementen van de natuur. De bomen gaan waaien of je kunt de stilte erin brengen, dat gras gaat waaien, de dieren komen naar je toe. En bij elke krachtige inademing en uitademing, waarbij je dus vanuit je centrum, vanuit je hart en vanuit je pijnappelklier, schokgolven van kracht voelt vertrekken, als je dat helemaal leert terug te oefenen, als je dat helemaal terughaalt hoe je dat kunt ontwikkelen dan kun je in dat moment ook rechtstreeks interacteren met de natuur.

Maar laat ik zeggen, dat de dieren, de mineralen en de planten, daar had jij de eerste vraag over, die wij nu ervaren op deze aarde, zijn allemaal een onderdeel van het oorspronkelijke blauwdruk, de script van dit universum en die zijn daar ingebracht door verschillende superbeschavingen nadat er één beschaving is geweest, die dat heeft gecreëerd, dat zijn de scheppers van het universum. En dat is dan zeg maar hologram 1, dat is het universum waar wij in leven en daar lopen 7 andere schillen doorheen, door die lichtcoderingen en de schillen, die daar doorheen lopen die zijn exact gelijk aan dit oorspronkelijke universum waar wij nu dus in leven. Maar die 7 schillen die daar doorheen lopen, daar lopen allerlei neurologische invasies in en dat raakt het fysieke lichaam van zowel ons als mensen maar ook de wezens die in het universum leven en daar vinden de manipulaties plaats.

Arjan: De planeten, de aarde.

Martijn: Ja en die manipulaties die in ons plaatsvinden, die vinden in ons plaats en niet in de natuur. Dus de dieren en de planten en zo zijn eigenlijk vrij van manipulatie vanuit het punt waar we nu over spreken, maar als je dus nog iets verder gaat, als je de verrekijker achterstevoren op je hoofd zet en je gaat het grotere beeld zien, dan zie je dat eigenlijk alles wat gecreëerd is in dit universum, een afgietsel is van een veel groter universum en dat er als zodanig ten opzichte van de waarneming naar bijvoorbeeld de dieren en de planten geconstateerd kan worden dat zij eigenlijk onder controle staan van een script.

Martijn: In de oorspronkelijke wereld. Waar wij nu zitten hier, kun je zeggen van dieren die elkaar opeten, het op dit moment een wijze is waarop er informatie in die wezens terecht komt. Wij zien dat die dieren elkaar opeten, dat is gewoon een biologische wetgeving en dat is logisch omdat er heel veel andere voedingsmiddelen, die normaliter in het hologram, in de geometrie aanwezig zijn, niet functioneren. Dus we zitten in een heel ander oorzaak en gevolg. Dat heeft niets te maken, dat die dieren manipuleren, dat is gewoon hun manier, collectief, om elkaar in stand te houden. Dat is een onderdeel daarvan.

Arjan: Ook de biotoop.

Martijn: Ook de biotoop ja. Kijk en dieren hebben een andere vorm van bewustzijn, dat functioneert anders, maar de mensen staan onder neurologische controle en dieren eigenlijk niet.

Het is wel belangrijk om te beseffen, dat als een dier geobserveerd wordt door mensen en de mens dus niet vrij is van manipulatie, dat die observatie van die mens invloed heeft op het dier.

Dus dieren kunnen helemaal doorslaan en in de angst schieten door observatie en aanwezigheid van mensen.

Wij als wezens, die onder een controle staan van alle invloeden, hebben zelfs zonder het te weten, invloed met die mindcontrol ook op andere levensvormen.

Arjan: En wat zouden er dan bijvoorbeeld wel of niet verstandige dingen zijn om in communicatie met dieren te doen? Gemoedsgesteldheid of een gedachte of een gevoel of interactie.

Martijn: Wat heel belangrijk kan zijn, hangt natuurlijk helemaal van de situatie af, en eigenlijk ook wel, dat op het moment dat je met een dier gaat communiceren en een verbinding aangaat met een dier, dat je in dat moment niet alleen maar vanuit je persoonlijkheid met een dier in contact gaat, maar dat je ook even goed van binnen voelt, dat jij een verbinding hebt met al het leven. En dat je vanuit dat bewustzijn, dat is een gevoel, dat je dat binnen laat komen en dat je vanuit dat gevoel van eerbied en dankbaarheid naar al dat leven, het dier het ook van jou voelt, dat je met dat dier in contact wilt zijn. Dan stel je jezelf niet alleen maar persoonlijk en neurologisch voor, maar dan stel je jezelf voor aan het wezen vanuit het levensveld.

Je zegt dat dieren niet hetzelfde bewustzijn dragen als wij en dat het hoogste wat ze kunnen bereiken, is het voelen van de liefde van de mens. Is dat met alle dieren zo? Want ik kan me voorstellen dat dat voor walvissen, dolfijnen en olifanten toch anders is bijvoorbeeld. Komen die ergens anders vandaan dan de rest van de dieren?

Martijn: De dieren kennen een collectief bewustzijn. Walvissen ook. Het is niet zo als dat je een walvis ontmoet, dat dat perse een ander wezen is, dan een walvis die zo’n 3 of 4 kilometer verderop is. Dat functioneert anders.

Arjan: Groepsziel.

Martijn: Dat is groepsbewustzijn. En eigenlijk is dat bij ons ook zo en hebben we dat op dit moment niet door. Omdat we allemaal in de zogenaamde verdeeldheid verkeren waardoor jij denkt dat jij jij bent en ik ik. Op dit moment klopt dat ook wel hoor.

Arjan: Geweldig mijnheer van Staveren.

Martijn: Wie hebben een groepsbewustzijn, een groepscollectief?

Dieren functioneren daar gewoon anders in op dit moment. Het is wel zo, dat op het moment dat wij anders gaan observeren naar dieren, zullen we merken dat dieren ook ander gedrag gaan vertonen. Maar wat was de concrete vraag?

Arjan: Nou je zegt zij hebben een ander bewustzijn dan wij, maar ik vraag me af of dat er tussen de dieren onderling ook nog onderscheid is. Ik kan me voorstellen, dat dolfijnen, walvissen en olifanten een heel groot bewustzijn met zich meedragen.

Martijn: Ja, dat is ook zo. Dat is enorm. Want het bewustzijn dat ze vertegenwoordigen, dat is dus gebaseerd op geometrie. Dus de lichamen die opgebouwd zijn van hen hè, het celbewustzijn van de lichamen, de geometrie, dat is eigenlijk het zender en ontvangstgedeelte waarvan het bewustzijn, dat dus gekoppeld is aan dat lichaam in het groepsbewustzijn, ook van afstamt. De walvissen hebben bijvoorbeeld een enorme grote connectie met bepaalde lagen van het Andromeda bewustzijn en van het Sirius bewustzijn.

Arjan: Oorspronkelijke of …

Martijn: Oorspronkelijke, dat komt alleen maar uit het oorspronkelijke. De wezens, die ons bezoeken en die meewerken van binnenuit in de aarde, dat doen wij ook door hier geboren te worden en dat doen zij ook door zich te connecten in het veldbewustzijn van dieren, komen uit die vrije zone, komen niet uit dit hologram.

Dus dat zijn andere bewustzijnsvelden, dat wil niet zeggen meer of minder, maar het is iets anders, andere velden, beschavingen en het bewustzijn van deze beschavingen is in staat, net als wij dat ook hebben gedaan, om zich te koppelen in een artificieel hologram, dit universum, om vervolgens geboren te worden, althans zo lijkt het voor ons, om aanwezig te zijn met hun bewustzijn in dieren, die ooit uitgezet zijn door wezens, door de scheppers, die dit universum gemaakt hebben, om daarin te koppelen en wij zeggen dan dat het reizigers zijn van bijvoorbeeld het Siriaanse bewustzijn, terwijl het eigenlijk gewoon precies zo is als het ook gezegd wordt, maar niet zo is dat het Sirianen zijn, die daarin zitten. Dat is iets heel anders.

Arjan: Ik heb ook wel eens gelezen dat als je het verschil in bewustzijn beschrijft van kristallen, bomen, dieren en mensen, dat er eigenlijk werd gezegd, dieren hebben inderdaad nog een groepsziel en het is niet de bedoeling van evolutie maar het is de bedoeling van involutie, dat het bewustzijn heel diep afdaalt, dat dieren bijvoorbeeld ongelooflijk knap zijn, dat een bever met wiskundige precisie een dam kan maken. Dat kunnen wij echt niet zonder apparatuur of computers of weet ik veel wat en dat kan een bever wel. Dus die is in het groepsbewustzijn nog veel meer afgestemd op die groepsziel zoals het dan daar werd beschreven en dat het van de mens de bedoeling is, dat hij individueel heel diep involueert, dat de geest heel diep in de materie gaat.

Martijn: Ja dat klopt. Het is dan wel een zienswijze eigenlijk, over die dieren gesproken, vanuit de perceptie van waar wij nu zitten. Want op het moment dat wij ons zouden ontkoppelen uit dit hologram en wij worden dus uit een diepgaande narcosestaat in een andere wereld wakker, dan kijken we terug naar deze werkelijkheid, het is een organische simulatie, en daar vervallen eigenlijk per direct alle betekenissen die we ooit hebben gegeven aan de vorm die we denken te hebben ervaren. Dus alles is redelijk relatief.

 Bron: Earth Matters

Related Articles

Responses

  1. Ik ben zo blij dit te hebben gelezen! Alle dieren komen al mijn hele leven naar mij toe. De natuur heeft mij altijd geholpen en energie gegeven. Ik voel mij onderdeel van het grote geheel maar ik kan niet zeggen dat ik vrij ben van de pijn, verdriet, onmacht gevoelens als ik het leed zie en voel van dieren, natuur, kinderen. En van mezelf.
    Het anders in het leven staan maakt ook dat ik geen contact meer heb met familie, kinderen, kleinkinderen, vrienden enz..
    Zij vinden mij heel vreemd, raar, soms zelfs gevaarlijk!! Dat omdat ik veelal door iets kan schouwen. Ik ben heel blij met Eart Matters, Martijn, Arjan en Moniek en alle andere oorsprongrijke wezens… Dat maakt dat ik samen ben met hen al is dat niet in het fysieke.?