Minidocu: de oorsprongrijke mens

(Arjan Bos en Moniek van Pelt) Na een half jaar voorbereiding lanceren we met een grote jubel ons nieuwe platform: de oorsprongrijke mens. In eerste instantie delen we daar onze verdiepende inspiraties rond alomvattende thematieken. “De strijd om de persoonlijkheid – de taal van deze artificiële werkelijkheid ontleedt”, is de eerste inspiratie met meer dan 7 uur video en 130 pagina’s tekst, alle nieuw. Dit geheel zal op 15 november online beschikbaar zijn.

In de nabije toekomst komt er, zoals we nu voelen, een veelkleurige mix aan oorsprongrijk gerelateerde inspiraties, mensen, kunst, thema’s en projecten bij, en niet alleen online. Bronverbeelding mag aan alle kanten open en ondubbelzinnig.

Als eerste willen we graag de met veel toewijding gemaakte introductievideo van de oorsprongrijke mens van 22 minuten met je delen. Een indringend eigentijds verhaal met zijn eigen vragen, dat begeleidt wordt door een prachtige mix van beeld en muziek. Het best genietbaar dus met een groot scherm en goede audio!

deoorsprongrijkemens.nl

Zelfverbetering is een belofte van aardse vooruitgang die eigenlijk gaat over het goedmaken, het corrigeren en het redden van een eindig en niet wetend zelf die uit goed en slecht zou bestaan. Dit wereldbeeld spiegelt de schepping van de persoonlijkheid in tijd. Bewustzijn is hier niet autonoom, de mens is er niet vrij.

Zelfbevrijding is een helder weten dat het zelf in de kern geen voorkeur voor minderwaardigheid kent en dat zij oorsprongrijk bewustzijn is, niet dat wat haar in afleiding aan on-bewustzijn beloofd wordt. Dit universele beeld creëert kosmische openheid met vele werelden.

De gemanipuleerde mens is beïnvloed om zelfverbetering te leven en in zelfbevrijding te geloven.

Dit is het moment om te realiseren wie jij in wezen bent..

Voorverkoop 1e inspiratie:

De strijd om de persoonlijkheid | De taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleedt (tot de release op 15 november 2019) 

van € 69,- voor € 49,-

Bekijk nu het voorwoord en het 1e inzicht (gratis)

 

 

 


 

Voorwoord

De taal. Is hij van ons? En hebben we het dan alleen over wat woorden, of gaat de energie in de kern ook over beweging van beeld, dans, geometrie, klank, kleur? Mag alles wat betekenis geeft aan leven meedoen? We leven in een wereld die zich al spiegelend afsluit, opsluit en buitensluit. Zo binnen, zo buiten; woorden die we gebruiken om ten diepste te duiden dat we zo graag in eenheid willen denken. We worden alleen een beetje bang als we echt kijken naar wat buiten onze aardse realiteit dan betekent. En dat gaat echt niet alleen over onze buitenaardse buren, van buiten de dampkring. Iemand zei me laatst dat er zo een 120 grote conflictsituaties zijn op aarde. In verre buitenlandse landen, zou mijn buurmeisje zeggen. En dat is enkel maar wat we te zien krijgen, wat zich als het ware aan ons opdringt. Wezenrijk helder overzien vanuit een eigen hoofdlijn kunnen we allang niet meer. De beelden zijn niet de onze. En voelen van zoveel pijn en verdriet, het lijkt ondoenlijk en on overleef baar. We hebben ons ertegen te beschermen en af te dekken; ons als het ware te wapenen. Wat duiden deze wapens anders dan.. in strijd zijn? Zo daar in worsteling, zo hier in worsteling.

Welke betekenis kunnen we dan nog toekennen aan een woord als samen? De aardse taal die de vele aardse tweedrachtbeelden vergezelt is een kunstmatige. De bron van de taal kent alleen vrede. Er bestaan geen woorden voor oorlog. Van welke informatiebron bedienen wij ons nu dan eigenlijk? En wat maakt dat ons? Een oorsprongrijk wezen die zijn eigen innerlijke taal vergeten is, of zijn wij niet meer dan de twist in het oog van de supergeest? De eenheid is verdwenen; echte analoge beelden zijn nauwelijks te vinden en zeker niet op internet. En noem mij eens één straat waar mensen in puur bewustzijn, zonder enige onbewust spanningsveld, en in een vrije staat met elkaar leven? Kunstmatig betekent onnatuurlijk of artificieel. Wij mensen communiceren op een hoogdravende, gemaniëreerde wijze met elkaar. Onwaarachtig. Als dit de wijsheid in zo binnen en buiten spiegelt, wat is dan wijs? Taal als middel om gedachten kenbaar te maken, spiegelt in een kunstmatige staat een gekunsteld soort eigenheid. Een persoonlijkheid die in scherven denkt en langs flarden gevoel, bang voor de kloven, de kieren en gaten. De mens die een energie als samen onbewust herkent als een winstoogmerk, langs belangen, verdienste, voordeel en resultaat, leeft in isolatie; het hart lijkt nagenoeg onbewoond. Vele woorden spiegelen een gevangenis waarin vriendschap en liefde ten onder gaan aan onnatuurlijk gedrag. Het kennen van echt eigen gedachten is verworden tot een zeldzaamheid.

Deze taal, die immers ons aanzien spiegelt, hebben wij diepgaand willen beschouwen, evenals de spiegel die de kunstmatigheid zo nodig lijkt te maken. Bewustzijn die vernauwd schijnt, is niet alleen gemanipuleerd, hij manipuleert ook. Willen weten wie je echt bent behandelt elke denkbare en eerder ondenkbare misleiding, om zoiets als de energie van eigen leiding weer in zicht te krijgen: het overzien van de ware wezenlijke relatie tussen hoofd, hart en vertrouwelijkheid. De strijd om de persoonlijkheid voelt ons als een eerste en stevige aanzet daartoe, waarin we het menselijke onbewustzijntje spelen bezien langs taalsturingen vol heimelijkheid die ons spiegelen van onmenselijke strijdtonelen langs digitaliteit, verborgen boodschappen en omkeringen, mensonterende singulariteit, bedriegelijke verbeeldingskracht, valse kundalini, kunstmatige wetmatigheden, vervormingen in menselijke uitlijning.

Wij mensen zijn weer verbonden met onze wezenskern, onze bron, wanneer afstamming niet langer afleiding betekent maar origine. Zoals samen in oorsprong betekent enig en onverdeeld levend bestaan. De werkelijkheid in een levende open echte taal is niet geloofswaardig realistisch langs goed en slecht, maar een essentiële volledige realisatie waar geen strijd op kan inbreken. Want de taal.. hij is wel degelijk van ONS, dus Open met het Nieuwe Samen.

We zijn diep dankbaar voor alle welgezinde wezens die in gelijkwaardigheid bereidheid tonen tot het openbloeien van nieuwe taal- en verhaalbeleving. Wij zijn innerrijk de verhalenschrijvers van ons leven en niemand anders.


Lees de reacties van proeflezers op de oorsprongrijke mens en daaronder reacties op onze eerdere inspiratie: (Oorsprongrijk leven in de matrix)

 • Ik heb zelf vrij veel gelezen en gezien en ik kan je zeggen dat deze inspiratie volledig uniek is en met niets te vergelijken. Als ik het zou moeten beschrijven;
  • heeft het de filosofische diepte van Jean Baudrillard zijn Simulation & Simulacra waarop de film de Matrix is gebaseerd, maar dan toegankelijker en met veel meer gevoel,
  • het belicht de paradigma verschuiving van het menselijk bewustzijn waar Martijn van Staveren veel over spreekt in geheel eigen beleving en taal,
  • het gaat verder waar de super soldier verhalen van bijvoorbeeld Project Camelot en Bases stoppen
  • en plaats het huidige vraagstuk van de persoonlijkheid in onze bizarre samenleving in perspectief tot zowel de geschiedenis als de nieuwste wetenschappelijk/technologische ontwikkelingen, in een geheel nieuw licht.
  • er zitten pittige realisaties in, die worden altijd doorschenen met onze grootsheid
  • het zit vol met praktische doorleefde vertalingen over hoe je jouw grootsheid kunt (h)erkennen en inzetten
  • de tekst bevat een gedurfde eigenheid die me met een virtuoze schwung verhalend en in logica meeneemt tot de grote kosmische werkelijkheden waar wij in verkeren.
  • de video’s geven persoonlijke, diep gevoelde body aan zowel abstracties als ervaringen
  • en last but not least; het geheel is overgoten met een heerlijk verfijnd gevoel voor humor

  Dit is echt een ‘one of kind’ en een verrijking in mijn leven. Peter


 • “Fantastisch, wat een heldere en krachtige intro van jullie nieuwe project de oorsprongrijke mens. Onderzoekend, bevragend, open leggend, confonterend, bewust makend, kloppend aan de deur van ons hart. Dus geen oordeel, negativiteit etc. Ja het is stromend gebracht, dat komt er nu in mij op. Mee bewegend maar wel vanuit bronkracht! En ook zo mooi begeleid met prachtige muziek. Heel zorgvuldig, onderbouwend, samenhangend en opbouwend gebracht. In een notendop weergegeven wat eigenlijk iedereen zou moeten bereiken. Ja, ik voel van binnen de liefde voor het leven zoals die oorspronkelijk bedoeld is nog meer opbloeien bij het luisteren en kijken naar jullie video. Het raakt mijn eigen bronkracht.
  Voor mij heel ondersteunend en bekrachtigend! Carla”
Reacties van deelnemers aan ons eerdere online programma: Oorsprongrijk leven in de matrix | 26 weekse

 • “Zoveel moed en (daad)kracht en tegelijk ook kwetsbaarheid! Zo mooi!
  Dank jullie wel, Tineke”
 • “Ik vind de kwaliteit van de opnamen, de setting, weergave, hoe jullie erin zijn fantastisch echt! Heerlijk om al die informatie en inspiratie te mogen ontvangen! Jullie zijn, verdiept natuurlijkheid in dit leven, de bevestiging dat ik kan en mag zijn wie ik ben… traantje… en geeft aanvulling aan hoe ik in de matrix me staande houd. Het raakt me diep!
  Van harte bedankt voor alles wat jullie doen! Angelina”
 • “Wauw, wat een Kennis en info. Dank je wel!
  Hartegroet, Lilian”
 • “Sinds dat ik gestart ben met “oorsprongrijk leven in de matrix“ is er veel beweging in mij los gekomen ik ben voor mij zelf geheel anders gaan voelen en denken. Ook neem ik de wereld geheel anders waar nu, door dat ik hier mee gestart ben.
  Zoveel dank! Ralph”
 • “Verfrissend zoals jullie de onderwerpen presenteren. Voelbaar vanuit jullie zelf. Merk dat dit mijn blikveld, referentiekaders, bandbreedte, gevoel voor verbondenheid verruimt.
  Dank voor het delen van jullie ervaringen, Rens” 
 • “Ik geniet in grote mate van je mooie woorden, Moniek; het voegt heel veel toe aan mijn eigen beweging naar nieuw. En ik geniet van jullie moed en dapperheid! Groei heeft kennelijk (nog) tijd nodig in deze dimensie. Ik geef mezelf die tijd en ruimte en daarmee alle mensen om mij heen. Ik waardeer jullie zéér en het voldoet meer dan aan mijn verwachtingen.
  Warme groet, Marja”
 • “Zoveel dank! Voor het samenvatten van de informatie, waar ik veelal in verdwaalde als ik iets wilde onderzoeken. Zo Fijn! Wauw!!! Mooie mensen! Wat fijn om jullie te zien, en wat luister ik graag naar Moniek, zo fijn dat je spreekt. Ik heb gehuild, en ja het is feest!!!
  Lievers, tot later en heel veel liefs, Karin”
 • “Na het zien van jullie video, week 2, moest ik huilen, nadat koude rillingen door mijn lijf liepen. Ik kijk nog naar Moniek. De volgende woorden kwamen binnen: Wat een krachtmens, wat een licht, wat een openheid en duidelijkheid en echtheid. Een gezamenlijke onderneming.
  Harteljike groet, Marita”
 • “Wat een lieve, bekwame en begane mensen zijn jullie. Ook het onderwerp van de groepskracht kwam krachtig binnen en zal me zeker op mijn pad weer een stukje verder brengen.
  Met jullie ben ik erg blij! Huub”
   
 • “Dank voor al de inspirerende en ondersteunende informatie en creaties. Heerlijk om mij daar mee te voeden en te prikkelen. Ik voel dat het me meer uitnodigt om dieper in mijzelf op onderzoek uit te gaan en vooral dieper in mijn eigen ruimte te gaan en te zijn.
  Een diep gevoelde lieve groet, Carla”
 • “Bedankt voor het creëren van deze groep en het scheppen van de mogelijkheid om met gelijkgestemden, zij het virtueel, samen te komen te delen en iets nieuws te bouwen.
  Jullie initiatief is vorige nacht tijdens een slapeloze nacht op mijn pad gekomen en het was mij meteen glashelder dat dit de volgende stap op mijn pad mocht zijn…. Dus hier ben ik dan. 
  Dat we veel mogen delen en helen, liefs Marthe”
 • “Ik moet jullie danken om gelegenheid te geven om mensenkinderen hun weg te laten vinden door de katalisator open te zetten om onze (ware) identiteit terug te vinden. Ik geniet van Moniek haar schrijven, Martijn zijn openbaringen en leidraden om te vinden en jou Arjan het inhoudelijk samenbrengen van wat volgens mij binnenkort de transitie zal zijn naar andere waarden en inhouden.
  Dank, dank en graag tot gauw in en bij de cursus. Liefs toewensend, Nico”
 • “Ik waardeer het enorm dat jullie je ervaringen en inzichten op zo’n persoonlijke en vertrouwde manier met ons delen! Het voelt zo goed om naar jullie te kijken en te luisteren. Ik vind de energie die jullie uitstralen zo sterk en zo zuiver. Heb weer veel stof om te verwerken en in te voelen.
  Dank je wel, Ewa”
   
 • “Ik ervaar jullie als zeer betekenisvolle mensen met een bijdrage die mij steeds weer in de diepte raakt. Zowel de woorden van Moniek als alles wat jij op jouw manier in/aan het licht brengt verruimen mijn blik en herinneren mij aan mijn wezenrijke zijn! Ook voor mij heel warm en samen!
  Liefs en alle goeds voor jullie en je gezin, Jacqueline”
 • “Prachtig!!! Het doet zoveel in mij, jouw woorden jouw wijze van schrijven en jouw levensverhaal, af en toe vind ik het moeilijk, maar als ik er helemaal inga en hoe vaker ik jou lees, begrijp ik het steeds beter in mijn “Hart” het voelt zo “Echt”. En ja vragen heb ik zo velen, die ik steeds buiten mij zelf zoek, dank voor de tip dat ik het zelf ook wel weet.
  Dank! Dank! Dank!!! Lieve Groeten van José”
 • “Daar waar je denkt dat je je persoonlijkheid bent ontstaat er conflict en dus oorlog. Het maakt dus IN WEZEN niet uit hoe er op mijn vrijspreken gereageerd wordt. Het gaat erom dat ik mezelf vrij spreek. Het is inderdaad een met vlagen zeer uitdagende reis maar vooral ook erg boeiend. Dank voor jullie openheid, het tonen van jullie kwetsbaarheid en de vele ontroerende momenten.
  Liefs, Tineke”
 • “Ik zou kunnen zeggen, het verbreed mijn bandwijdte, mijn denken, mijn voelen en zijn… en vooral mijn onderzoek in de waarheid van mijn bewustzijn met een zeer groot acceptatie vermogen over alles wat is, in een soort rust. En die rust is de voedingsbodem voor mij, om gewoon verder te gaan in het onderzoek, hier te zijn, en mijn bewust zijn daarover.
  Van harte bedankt! Angelina” 
 • “In alle video’s geniet ik van hoe je worstelt met duizenden vragen. Je belicht de onderwerpen van boven naar onder, van laag tot laag en van het einde naar het begin in alle velden ver buiten alles dat is. En dan is de vraag nog open en in beweging. En ik voel de worsteling hoe krijg ik alles wat ik voel en weet terug hier op aarde in het nu zodat het zichtbaar gaat worden voor al het leven door ruimte en tijd heen. Zo herkenbaar hoe kan je gewoon zijn zonder al die tegenwerkingen.
  Deelnemer Oorsprongrijk leven in de matrix”

Bron: Earth Matters | de oorsprongrijke mens

Related Articles

Responses