de mens waarnemen voorbij zijn eind

als ik zeg dat ik jou zie
wat zie ik dan
wie zie ik dan
en wie ben ik dan
als ik jou zie    

zie ik je geworstel met een Denk Beeld
die diep in jouw leven gedrongen is
een gedachte die jou alles vertelt over-leven
een denk-wijze die jou waarneemt tot op het bot
die je uiterlijk en innerlijk zo stuurt
dat jij gelooft dat je bestaat
dat jij hier werkelijk bent
thuis en op je eigen plek
levende in jouw lijf
en ademend in zijn aandacht
opdat jij jezelf in dit verhaal
met hand en tand
zult verdedigen  

alles, zo spreekt de Denk Wereld
alles weet ik en alles ben ik
nu jij nog
volg mij maar
ik zal je leren hoe bij jou te komen
luister goed naar mij
ik ben je ouder, je leraar, je baas
ik ken jouw kind als de beste
ik kijk jouw groei naar groot
ik ben jouw wijze van spreken
ik ken jouw hart als geen ander
en je hogere zelf zetelt in mij
jouw ware g o d ben ik           

ik bewaak jouw onschuld
fluistert het Hersen Werk
kom maar bij mij met al je vragen
ik weet dat je mij zult zoeken
je wilt zien wie ik ben
ik ken je nieuwsgierigheid
en je zoet verlangen
en op een dag
zal dat zeker gebeuren
wacht maar
blijf maar even daar op je plek
waar jij nu staat
en zet eerst maar n stap naar mij toe      

niet bang zijn
wiegt de Conceptie
je kent zoveel angst
je bent zo boos op de wereld
en je tranendal kent geen eind
dat hoort bij het kleinzijn
maar jij zult groot worden
op een dag
omdat ik het je zeg 
je zult de wereld beschermen
zoals ik hem je verteld heb
en hem herinneringsvol delen
met de nieuwe mens             

je silhouet brandt op mijn net vlies
duidt de Voorstelling
omdat je nog zoveel op te lossen hebt
in zo weinig tijd
en veel meer  in te laden
van alle persoons-informatie
die ik jou speciaal toebedeel
sterfelijk en erfelijk
als je bent
mijn blik zal jouw vuur doven
en je tot rust brengen
in slaap sussen
voor dit vuur jou verteert  

ik heb een plan
die ik alleen deel met jou
verwijst het Voornemen
omdat ik zie naar je speciale gave
je hoeft alleen maar
de beste te willen zijn
in alles wat je kunt bedenken
en om dit alles exact zo te duiden
precies zoals ik dat doe   
ik zal je met tijd belonen
rijkelijk en wel  
de mensen zullen je
op handen willen dragen   

je zult het platform uitbreiden
met je denkkracht
zoals alleen jij dat kan
zegt de Geestesarbeid
mijn systemisch oog richt zich
ter lering tot de mensheid  
de zorgen van aard
zullen je tijdelijk bewonen
en hoe sneller jij volgt
hoe vlugger ik je verlos
en rijk omdat ik je zie
in de onvolkomenheid
van je eeuwige zoektocht      

nieuwe informatie breng ik je
luidt de Opinie
om je beeld van evolutie
scherper af te stellen
en de chaos
die jij erin ziet
tot zingeving te herscheppen
steen voor steen
zal je aan overtuiging bouwen
in het wereldse besef
dat het goede al-tijd en direct
dient te overwinnen
van elke kwade gedachte     

jouw stand-punt is nodig
dirigeert de Stellingname
daarom ben jij hier
je staat er middenin
en zo beweeg ik
in de ware godsopvatting
door jou en de jouwen heen
je bent gevormd uit mijn bedoeling
en mening zal je vormen
om werelds mee te leiden
door je schaakkracht
van seconde tot seconde
in te zetten voor dit leven  

omdat je mijn heilig bedenksel bent
schildert de Verbeelding
mag je je eens goed bedenken
hoe rond ik aanvoel
zo help ik jou
om bij jezelf uit te komen
je reflecties zal ik spiegelen
aan de fantasie die je nodig hebt
om het aardebeeld verder te scheppen
hele werelden heb ik klaargezet
om aan jouw zinspeling te voldoen  
zodat je bescheiden aangaat in t voelen
van matige kunst fragmenten  

ik sta aan het Hoofd
van al het beloningswerk
ik geef je n piepklein deeltje beeld
en onthou de rest van jou
zodat jou frustratie treft
van niet achter scherm kunnen kijken
onbewust armoedig als je nog bent
is dat juist je bescherming
omdat teveel informatie
je geest zou willen beheersen
het zou de gedachte ontnemen
of erger je in de eindeloze angst zetten
dat eindeloosheid zou bestaan  
                                         
zo jij bewogen leeft, zo zul je sterven
oreert de Zienswijze
maar hoe pijnlijk dat ook is
omdat je dan toch
en ondanks mijn wijze raad
je over te geven
aan de Visie
niet verlicht bent geraakt
ik zal je altijd leiden
naar nieuw leven
en zo je wilt
je van nieuwe vorm of
van enkel licht doorzicht bedienen   

mijn grote Uitgangspunt
die aan de basis woont
van al het leven
vormt jouw ingang
in elk nieuwe begin
zonder mij geen gedachte
zonder gedachte geen mens
geen geest gevoelen
en zonder mens zoals jij kijkt
geen interpretatie
vol evolutionaire zin
die vooruitgang onderwerpt
of erdoor onder-worpen wordt        

en als ik -nog steeds- zeg dat ik jou Zie
wat zie ik dan
wie zie ik dan
en wie ben ik dan
als ik jou
voorbij deze hele gedachte
levend Zie    

moniek


geschreven op khumjung, the spirit of yoga

Related Articles

Responses