09-05 | Live webinar | Kosmisch contact: Je zult het voelen .. wat je altijd al wist

(Earth Matters – Moniek van Pelt en Arjan Bos)

Geef het leven een zee aan ruimte, het is wat nu nodig is

om te erkennen wat zich op aarde afspeelt hoef je er niet naar te acteren, noch je te laten bespelen
de diepe rust van bewust hier zijn is genoeg

Hoe kun je weten in het zoeken naar De waarheid wie met ze, de ander, de ‘mede’stander of ‘tegen’stander bedoeld wordt, als je niet weet wie je zelf echt bent? Hoe dat voelt, om een waardig mens te zijn die echt leven kent als vredig, hoeveel beelden van oorlog ze ook over hem uit proberen te storten? Het aardse leven mag dan eindigen met ik was hier, dat is zeker niet waar aanwezig zijn in eigen draagkracht over gaat. Je gevoel voor zelf alle ruimte gunnen, zoveel ruimte dat er een kunstmatig en een echt wereldbeeld in past, het geeft de mens zijn mensrijkheid terug. In het bronpunt van de pure mensrijke informatie hervindt en herziet de mens zichzelf en neemt hij zichzelf weer waar als zijnde waar. Hij is er lichtpunt, rustpunt, schakelpunt, sterrenpunt en vredespunt tegelijk. Deze waarneming, het doet iets met de verwikkelde mens in ons en om ons heen. Het is de kosmische zee van informatie die zijn vrije frequenties in zachte daadkracht golft. Wat waarneming is zal je pas weten als je jezelf weer herkent in de gevoelsintelligente grootsheid die je werkelijk bent.

Waar worden we geacht denkend te zijn, in welk beeld willen we allemaal wanhopig in leven blijven, waar moeten we afwezig zijn, waar hebben we ons middels verleden tijd te vervoegen tot toekomstig mens?  Puur mens zijn, het lijkt op aarde niet echt meer te mogen. Ja, de psychologie, het verlangen en de wil spreken er nog van, maar er wordt een tijd voorspeld dat deze mens alleen nog in artificiële geschiedenisboeken voor zal komen. Tot we gaan staan en onszelf gaan dragen in volle wasdom.

Laat ons dus stoppen met het uitleven van voorspellingen en ruimte maken voor de mens in al zijn echtheid en onechtheid. Samen begint niet bij het zijn van de weerstand, maar bij de erkenning ervan. En vervolgens krachtig te kijken, naar de waarachtige kern in de destructieve kern. De echte rust vol eenheid in de kunstmatige rust vol tegenstelling.  Samenzijn, we hebben het zo in ons.

En waarom zou de mens zich eigenlijk niet richten tot zijn ware oorsprong? Alleen vragen van kracht kunnen daar antwoord op geven. En je zult het voelen .. wat je altijd al wist.

Tot samen!
Vol lieve groeten,
Arjan en Moniek

 

 • Webinar: Kosmisch contact: Je zult het voelen .. wat je altijd al wist
 • Datum: Zaterdag 9 mei
 • Tijd: 16.00 uur
 • Duur: tussen 60 en 90 minuten
 • Door: Moniek van Pelt en Arjan Bos
 • Deelname: € 10,- (Earth Friends betalen € 5,- en krijgen daar in de nieuwsbrief een aparte mail over)
 • Een link naar de replay krijg je de volgende ochtend, ook als je niet live kunt kijken. Dus je kunt het altijd terug zien als je wilt.

We zien je graag, en we zijn niet alleen 😉

En een paar uit de vele opmerkingen na het vorige webinar:

 • Hart, hart, hart; Heel Hartelijk dank. Deze sfeer is weer anders dan een vorige keer. Bijzonder toch hoe gevoel / energie ook via laptopwoorden overgedragen kunnen worden. Tekeningen op het eind slaan goed in.
 • veel aangeraakt in mij, geen woorden meer nu, voel heel veel warmte liefde, weer bevrijdende tranen.

 • Wat jullie doen is zo van wezenlijk belang. Dit is hoe breng je nu in de praktijk al die educaties lezingen van Martijn. Zo belangrijk om deze ervaringen te delen zodat iedereen weer opzoek gaat naar zijn eigen stukje en uit het Martijn kader komt. . Wie wat ben jezelf buiten alles wat is de matrix. Dan k je wel en ga door 
 • Ik voel de oproep om me te ontdoen van alle lagen van mijn leven om te komen in de kern van het nulpunt. Mijn kern, mijn bronkern. Mijn werkelijke bloesemde bloei ervaren.. gevoel van helderheid, zuiverheid en transparantie in mijn gehele lichaam van binnen. Alsof alles wordt opgeschoond in mijn lichaam. Mijn lichtwezen die de zwaarte van mijn lichaam ontdoet. Dank jullie wel. De verbinding is zo sterk
 • Diepgaand, confronterend en openend

Over de serie live webinars: Kosmisch contact

Mensrijk staan. Als een zuil van evolutie, te midden van kosmisch geweld die werelden op zijn kop zet en te midden van schoonheid die werelden open bloeit. Een vrije informatiestroom behoort ons ware rechtswezen toe. We nemen al zo lang genoegen met kruimels, kleiner dan een duim. Een zelfbestaan in openheid, wij gaan ervoor staan in dit webinar. Eigenheid zonder strijd belooft niks. Hij kijkt en voelt elke dreiging door zichzelf heen gaan en zijn weten blijft gewoon intact. En als we ons nu niet goed genoeg daarvoor vinden, dan vinden we onszelf nooit groots genoeg.

We doen niet aan goed of slecht verhalen, we willen delen van wat vrije velden ons aanreiken om ons gevoel voor waarheid te bemensigen. Ons gevoelscontact met wezens uit deze velden dieper openen, hoe dit anders te doen als samen.

Een lief mens schreef me; het staand volk van Nu.

Sta en deel je mee?

zullen ze geloven dat ze vallen?, vroeg de heerser aan zijn spion
velen wel doch lang niet allen, antwoordde de spion terug
je weet, ik ben super slim zo vlug
en ik sta toch echt eersteklas vooraan
maar er zijn er bij, je gelooft het niet, die blijven gewoon staan

Related Articles

Responses