Yes, occupy de wereld! En dan?

(Earth Matters | door Arjan Bos) Waar in de Arabische lente mensen in opstand kwamen tegen de door het westen ondersteunde dictaturen, hebben de uitwassen van het kapitalisme de Griekse en Amerikaanse bevolking wakker gemaakt.

De invloedssfeer van bedrijven heeft de democratie daar inmiddels openlijk verdreven en dat wordt onaangenaam in het dagelijks leven voelbaar:

 • De banken trekken – zonder reëel democratisch toezicht of verantwoordingsmechanisme – astronomische geldsommen uit de samenleving met massa ontslagen en uitkleden van openbare voorzieningen als scholen, bibliotheken, onderhoud wegen, parken etc. tot gevolg
 • Meer dan 50% van het overheidsbudget in de VS wordt aan oorlog uitgegeven waar bedrijven als Halliburton garen bij spinnen
 • De “gezondheidszorg” wordt nog verder uitgehold
 • 10% van de bevolking zit achter de tralies (meer als ten tijde van het Stalinistische Rusland) en sinds de privatisering wordt daar fors aan verdient
 • 44 miljoen van de 300 miljoen Amerikanen leeft van voedselbonnen

Het heeft wel heel ver moeten komen voordat de samenleving met een beweging als occupy Wall street aangeeft “Genoeg is genoeg!”. Het is een eerste teken van leven van het gedeelde besef simpelweg bestolen te worden. Ondanks dat het laat is, is dat wel hoopvol te noemen. Zien dat het verkeerd gaat is stap 1 en daar een stem aan geven – waar de occupy beweging een prachtig begin mee maakt – is stap 2. Stap 3 is bewegen naar een integrale oplossingsrichting. En daar zit nou net de crux. Het kapitalistische systeem is zo complex, zo ondoorzichtig en zo verweven met alles en iedereen in de hele wereld dat het haast onmogelijk is om dat met inbegrip van de huidige wereldbevolking en haar machtsstructuren, positief om te buigen. Simpele structurele oplossingen zijn er zeker wel, maar net als in het persoonlijke leven hebben die simpele dingen grote implicaties waar niet lichtzinnig overheen gestapt kan worden. Een gedeeld inzicht, een ijzersterke wil en discipline zijn slechts enkele randvoorwaardelijkheden die er voor nodig zijn om daadwerkelijke verandering te bewerkstelligen. Alvorens daarop in te gaan kijken we eerst dichterbij huis.

Nederland

Een beknopt aantal voortekenen van de bijwerkingen van het kapitalistische systeem die we in ons kikkerlandje kunnen waarnemen:

 • Fortis, ABN en ING kregen gezamenlijk voor meer dan 300 miljard aan bailouts terwijl de gehele onderkant van de samenleving vanwege 2 miljard bezuiniging nog verder onder de armoedegrens zakt.
 • Met het ESM verdrag dat o.a. minister de Jager ondertekende heeft hij namens de burgers van Nederland een blanco check aan de EU gegeven.
 • “Gezondheidszorg” wordt uitgehold sinds we 6 jaar geleden hetzelfde systeem als in de VS hebben aangenomen
 • Een week nadat we de eerste keer Griekenland met 5 miljard hadden “geholpen” hebben ze een atoom onderzeeër van 1 miljard in Duitsland gekocht en nadat ze de tweede keer miljarden toegeworpen kregen kochten ze 400 tanks…
 • Het gros van voorgenomen bezuinigingen krijgt in de zomer van 2012 pas zijn beslag, dan zullen velen echt de betekenis van de bailout van de Nederlandse banken en Griekenland gaan voelen.

We zijn hard aan het afglijden, maar enerzijds zien we dat veelal niet en anderzijds voelen we er nog te weinig van om een daadwerkelijke beweging massaal in gang te zetten, we hebben het ondanks alles nog te goed. Een aantal tweets gaven dat afgelopen zaterdag mooi weer:

 • In Amsterdam demonstreren hippies die niet eens werk willen. In Rome demonstreren jongeren die werk eisen #verschil #occupy
 • Een paar honderd mensen bij #occupy in Amsterdam. IKEA of Mediamarkt doet dat per uur (in de rustige uren….)
 • Dat gaat de wereld veranderen hoor… 1000 mensen die hun vrije zaterdag lekker door Amsterdam lopen en roepen “bankdirecteuren zijn stom”

Nu wil ik hier helemaal niet de Nederlandse occupy beweging onderuit halen, integendeel. Het is een hoopvol en nodig geluid, maar laten we wel eerlijk zijn: het is nog geen massale beweging. De naam Occupy Den Haag is passend vanwege de link met Occupy Wall street, maar inhoudelijk dekt het (nog) niet de lading. We hebben het binnenhof en het Beursplein niet daadwerkelijk bezet. Occupy Den Haag gaat door en ik hoop dat het aanzwelt.

Verborgen werkelijkheden

Voordat we een aantal oplossingsrichtingen kunnen verkennen zullen we als samenleving goed onder ogen moeten zien wat aan de basis ligt van het huidige systeem. Daar zitten een aantal meer verborgen en onbekendere aspecten aan:

Energie

Dat fossiele brandstoffen op raken, de aarde vervuilen en vernielen is bekend. Dat er machtstructuren zijn, ook in Nederland, die daadwerkelijk schone initiatieven actief tegenwerken gelooft de doorsnee burger nauwelijks. Daarnaast is er nog amper besef over de onvoorstelbare ramp die fracking of schaliegas heet. Daarmee wordt in grondlagen op ongeveer 2 km diepte een mix van water en bijna 300 chemicaliën geïnjecteerd om gas naar boven te halen. In o.a. Canada weet men inmiddels dat na 10 jaar zich een ramp van ongekende proporties voltrekt. Het drinkwater in de wijde omgeving is vervuild met allerlei ziektes en verminkingen bij mens, dier en plant tot gevolg. Bergen die letterlijk bloeden etc. Proefboringen kennen een termijn van 1 jaar, lopen dus altijd goed af en in Nederland gaat men in o.a. Brabant beginnen. Wereldwijd zijn er nu 150.000 vergunning aanvragen…

Gezondheid

De grip van de farmaceutische industrie op de politiek is zo groot dat rustig gesteld mag worden dat de trias politica, de basis van onze democratie, ook in deze branche niet meer als actief en gezond mechanisme werkzaam is. De doelstelling van de farmacie is winst en dat bereik je met zoveel mogelijk ziekte. Volksgezondheid en preventie staan niet waarlijk meer op het politieke programma.

Economie

De doelstelling van de meeste multinationals is dat de winst gemaximaliseerd moet worden, ongeacht de sociale en ecologische kosten. Dit proces van manipulatie door het gebruik van schulden, omkoping en politieke omverwerping wordt globalisering genoemd.

Zoals de Federal Reserve Bank het Amerikaanse volk in een positie van bedreigde dienstbaarheid houdt door schuld, inflatie en rente, dienen de wereldbank en het IMF deze rol op een wereldwijde schaal. De basis van deze fraude is simpel, zet een land in de schuld, hetzij door indiscretie of door de leider om te kopen. Om vervolgens een structureel aanpassingsbeleid door te voeren bestaande uit het volgende:

 1. Devaluatie van de munt, wanneer de waarde van een munt daalt, daalt alles wat met de munt samenhangt. Zo vallen inheemse middelen, tegen een fractie van hun waarde ten prooi aan zogenaamde roofdierlanden.
 2. Grote bezuinigingen voor sociale programma’s waaronder het onderwijs en de gezondheidszorg, waardoor het welzijn en de integriteit van het volk kwetsbaar is voor uitbuiting.
 3. Privatisering van staatsbedrijven, dit betekent dat maatschappelijke systemen kunnen worden gekocht en gereguleerd door bedrijven om winst te maken.
 4. Dan is er de liberalisering van de handel en de openstelling van de economie door het verwijderen van eventuele beperkingen op buitenlandse handel, dit zorgt voor misbruik van een aantal economische manifestaties, zoals transnationale ondernemeningen die hun eigen massa producten importeren waardoor de binnenlandse productie en de lokale economie verpest wordt.

Oorlog

Het is weinig bekend dat Nederland heel veel aan wapenhandel verdient. Per hoofd van de bevolking zijn wij een van de grootste wapenhandelaren ter wereld, o.a. exporteren we wapens naar landen waar mensenrechten geschonden worden.

Geen enkele wereldburger wil oorlog. Toch vond zelfs christenvader Balkenende de doodstraf voor Saddam Hussien passend en staat Max Christern van de Ode namens de intelligente optimisten trots poserend naast de van oorlogsmisdaden beschuldigde Tony Blair vanwege zijn zogenaamde groene initiatieven. Oorlog brengt onvoorstelbaar leed en we weten niet half hoe dat met onze westerse “beschaving” is verweven.

Voedsel

Er is genoeg voedsel voor 12 miljard mensen op deze aarde. Alleen wordt 90% van alle landbouwopbrengsten door consumptiedieren opgegeten. Los van de diep trieste omstandigheden waarin deze levende wezens verkeren brengt het een ongekende milieuvervuiling met zich mee. Voor elke 100 euro reclame voor vlees staat een dubbeltje reclame voor groente. Vlees wordt zo zwaar gesubsidieerd dat een kilo vlees in werkelijkheid gemiddeld 70 euro kost. Politiek wordt dit in stand gehouden en bedrijfsbelangen gediend.    

Dat zijn een aantal hoofdboosdoeners maar daar blijft het helaas niet tot beperkt: genetische manipulatie, straling, nano technologie, chemtrails, subliminale boodschappen via de tv, vrijheid van meningsuiting op internet, een zwaar verminkte geschiedschrijving en HAARP zijn nog een aantal onderwerpen die ook een duit in het zakje doen. Voor dit artikel gaat het te ver om daarover per onderwerp over uit te wijden.

Complexiteit

Het wordt nu gelukkig steeds duidelijker dat de belangen van bedrijven, puur en alleen om winst te maken een hele forse sociale keerzijde heeft. Maar inmiddels zijn we wel afhankelijk geworden van die bedrijven. Wat er in de supermarkt ligt zijn we niet blij mee vanwege de chemicaliën die ons ziek maken, maar het ombuigen van wereldwijde monocultuur in de landbouw naar lokale biologische teelt is – als je wereldwijd de handen er voor op elkaar krijgt – niet op middellange termijn gerealiseerd. Dat kost met goede wil decennia.

Benzine, elektriciteit en geld, het maakt dat de winkels hier in het westen elke dag vol liggen en we te eten hebben. Wat moet er wereldwijd gebeuren om dat om te buigen naar een beter bestaan voor mens, dier en aarde? In de recessie in de jaren 20 was iedereen nog redelijk zelfvoorziend en economieën voornamelijk lokaal. Nu is dat echt anders. Twee jaar geleden hadden we in Groningen geen water voor 2 uur. Totale chaos is uitgebroken. Het water ging eraf om 6.30 en het duurde tot 8.30 uur voordat het er weer was. Scholen gingen dicht omdat de wc’s niet doorgetrokken konden worden. Pappa’s en mama’s moesten vrij nemen, ongekende files, de meeste operaties in ziekenhuizen werden afgeblazen. Het water was binnen 15 minuten na opening van de winkels uitverkocht. In een supermarkt werd een man die zijn winkelwagentje vol had geladen aangesproken door een andere man die graag 1 fles wilde omdat zijn vrouw net bevallen was. Hij kreeg het niet… Dat gebeurde er al na 2 uur geen water. Wat zal er gebeuren als het transport om reden x of y stopt of er geen geld meer uit de muur komt zoals in Argentinië een paar jaar geleden?

Oplossingsrichtingen

Er zal toch op grote schaal herkend en erkend moeten worden waar hem de crux zit. Zolang de media nog in handen is van dezelfde bedrijven die het probleem zijn, zal dat in ieder geval niet van harte via dat kanaal komen. Occupy Wall street werd ook eerst genegeerd, pas toen het zo groot werd dat het niet meer te negeren viel werd er verslag van gedaan. De kracht van de aanhoudende aantallen hebben deze patstelling doorbroken. Het kan dus wel, maar in dit voorbeeld is er wel heel veel ellende voor nodig geweest om dat bewustzijn te creëren en het resultaat is vooralsnog alleen aandacht waarmee nog meer bewustzijn wordt gecreëerd.

De kracht van het geld

Elke euro die we uitgeven is elke keer een investering die zich in de wereld manifesteert. Geven we onze euro aan een multinational of aan duurzame bedrijven?

Massaal bewustzijn zal massale verandering teweeg brengen. Alhoewel er op bewustzijnsvlak prachtige dingen waar te nemen zijn en we gelukkig in snel tempo behoorlijke slagen maken, stromen de reguliere supermarkten nog steeds elke dag vol en vinden de kiloknallers en met chemie bewerkt voedsel nog gretig aftrek. We vinden het voornamelijk nog te duur.

Politiek zouden er maatregelen genomen kunnen worden die biologische producten veel goedkoper maken en vervuilende producten veel duurder. Daarmee geef je body aan een andere beweging.

Rente is de valstrik van het huidige systeem. Er zijn allerlei systemen zoals o.a. de lokale Lets systemen (ruilhandel) en bijvoorbeeld www.equi-transitie.nl, die heel goed zonder rente werken.

De kracht van het mediteren

In de Trancedente Meditatie (TM) zijn er een aantal prachtige experimenten gedaan die aantonen dat gezamenlijke meditatie o.a. de criminaliteit verminderd. Als we echter naar India kijken, daar mediteren ze zich suf, en toch is de samenleving daar nauwelijks menswaardig ingericht. Ik geloof heilig in de kracht van meditatie, maar de praktijk toont aan dat het in ieder geval niet zonder meer het ei van Columbus is. Er moet dus nog iets anders naast.

Gezondheidszorg

Het is nu primair ingericht om geld mee te verdienen. Dat model moet compleet op de schop om waarlijke gezondheidscentra te laten verrijzen waar regulier en complementair elkaar in preventieve zin succesvol aanvullen. Beloon voor het aantal gezonde mensen in plaats van te laten verdienen aan medicijnen en behandelingen. Het model is simpel, maar wat is er voor nodig om de democratie te laten herleven en dit echt voor de mensen in te richten?

Energie

Het toverwoord is hier vrije energie. Het wordt al decennia effectief onderdrukt. Stel je voor dat iedereen een kastje in huis kan hebben ter grootte van een schoenendoos met magneetstroom die voor altijd genoeg energie geeft. De greep van de olie industrie op media, wetenschap en politiek is echter enorm en ook in Nederland agressief aanwezig.

2012 / buitenaards?

Er zijn vele voorspellingen die aangeven dat het allemaal anders wordt. En het is ook al anders. Onze collectieve perceptie over tijd is dat het sneller gaat en gedachten manifesteren zich voor je het in de gaten hebt. Of we een pole shift krijgen, het zelfs 3 dagen donker gaat worden, buitenaardsen zich massaal gaan manifesteren, 2012 het “scheiden der geesten” zal inluiden, of wellicht al op 28 oktober 2011, niemand kan dat weten. Een nieuwe spirituele realiteit is al voelbaar en het is heel goed mogelijk dat we daar nog een paar schepjes bewustzijn bovenop krijgen. Het gevaar zit hem in de belofte van veel goeds dat ons gebracht zou kunnen worden. Ik denk dat het in ieder geval niet verstandig is verantwoording buiten onszelf te leggen. Volgens mij kan het niet anders dat we zelf de fundamenten voor de nieuwe tijd gaan leggen. Stap voor stap, hart voor hart.

Passende oplossingen zijn er allang. Maar hoe krijgen we binnen de complexe en intercontinentale verbanden iedereen zover dat we het daadwerkelijk kunnen ombuigen?

“Is de leerling klaar, dan is de meester daar” en “Een bevolking krijgt de regering die het verdient” zei Lao Tse 600 voor Christus al. Als we vinden dat we beter met de aarde en met anderen om moeten gaan, zullen we eerst respectvol met onszelf om moeten gaan. Wij westerlingen gaan met ons lichaam veelal om alsof het om een gehuurde auto gaat, om van de omgang met onze gedachten nog maar niet te spreken. En wij als “bewuste mensen” doen daar vaak niet voor onder (zelf heb ik bijvoorbeeld overgewicht, neem te weinig rust en kom vaker boos uit de hoek dan mij lief is). Er is nergens zoveel verdeeldheid als in het alternatieve circuit dus laten we onszelf geen rad voor de ogen draaien. Omdat we een paar millimeter meer weten als onze buurman en af en toe een workshop of opleiding volgen maakt dat ons niet gelijk tot een liefdevoller mens. We willen dat wel graag, ons streven is daar zoveel mogelijk op gericht en bij vlagen gaat dat best heel aardig, maar ongeveer 97% van onze daden en communicatie is nog steeds onderbewust en daar liggen nou net die niet zo fraaie kantjes van onze persoonlijkheid. Om echt contact te maken met jezelf en in contact wezenlijk aanwezig te zijn met de ander, dat blijft elk moment de uitdaging. Volledig jezelf worden is de uitdaging van deze tijd. Zeker ook in relatie tot de occupy beweging: zo boven, zo beneden.

Hoe echter en oorspronkelijker we leven en zijn, des te krachtiger is het vermogen om ongewenste invloeden van buitenaf te zien en teniet te doen. Dat is ons streven natuurlijk al, maar laten we bij al het uiterlijke geweld niet vergeten de focus primair intern gericht te houden.

Let’s Occupy Ourselves!

Viva la revolution!

Arjan Bos

Ter inspiratie:

Related Articles

Responses