Per 1-1-15 wordt slimme meter grootschalig aangeboden, weigeren mag. Waarom dat de slimste en gezondste keuze is

(Earth Matters | door Arjan Bos) Per 1 januari 2015 kunnen we van de netbeheerders verwachten dat ze massaal slimme meters aan elk huishouden in Nederland gaan aanbieden. Dit doen ze enerzijds om de consument inzicht te geven en daarmee besparingen en milieudoelstellingen te realiseren, anderzijds heeft de EU uitgesproken dat in 2020 80% van de huishoudens aangesloten moet zijn op een slimme meter. Dus we geven minder geld uit, sparen het milieu en werken alvast mee om EU doelstellingen te halen. Wie kan daar nou tegen zijn? 

Wereldwijd is er een grote beweging die ernstige vragen stelt bij de invoering van slimme meters. Het verbruik ging er bij velen exponentieel mee omhoog, de vrijheid en privacy werd op groteske wijze aangetast en er blijken ernstige gezondheidsklachten mee verbonden te zijn. Hieronder staat de video Take Back your Power, dat is een verontrustende documentaire van hoge kwaliteit die iedereen die een slimme meter overweegt gezien zou moeten hebben. De modus operandi van netbeheerders en overheden wordt er onthutsend in blootgelegd. In Amerika zijn ze al een paar stappen verder, maar het komt hier dus ook. 

Onze koning en ministers Henk Kamp en Ivo Opstelten zeggen er in de officiële communicatie over dit ‘democratische’ besluit gelukkig het volgende over: 

“Een aantal burgers heeft aangegeven behoefte te hebben om in dit besluit meer duidelijkheid te verschaffen over de weigeroptie. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 26ae, lid 11 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 13d, lid 10 van de Gaswet, waarin staat dat indien een op afstand uitleesbare meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, een afnemer deze meetinrichting kan weigeren.” 

Na het zien van Take Back Your Power weet je hoe belangrijk het is dat we dit recht hebben behouden. Mensen die zichzelf hebben geïnformeerd doen er hun voordeel mee. Wees zelf slim: weiger de slimme meter, dan blijf je gezond, betaal je niets extra’s voor je stroom en kan niemand meekijken in je verbruik én in je huis!

Na 9 minuten legt Dr. Klinghart onder andere uit wat deze straling met je cellen en je bloed doet. Hij spreekt ook over de samenhang van microgolven (magnetronstraling) en autisme.

De slimme meter is aangetoond ongezond door zijn stralingsveld.
Accepteer hem niet in je huis! 

Op wijvertrouwenslimmemetersniet.nl staan een aantal voorbeeldbrieven ter voorkoming van het plaatsen van ongewenste ‘slimme’meters of het laten verwijderen ervan. 

Vrijbit meldt dat er inmiddels succes geboekt werd door mensen die actie hebben ondernomen om een meter, waarvan men pas na installatie ontdekte dat het om een digitale op afstand uitleesbare meter ging, te laten verwijderen.

 1. Voorbeeldbrief aan Netbeheerder: GEEN TOESTEMMING INSTALLATIE ‘SLIMME’ ENERGIEMETER 
  Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt[.ODT]
 2. Voorbeeldbrief aan Woningbouwvereniging: GEEN TOESTEMMING INSTALLATIE ‘SLIMME’ ENERGIEMETER
  Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt[ODT]
 3. Voorbeeldbrief aan Netbeheerder: OPDRACHT TOT VERWIJDERING ‘SLIMME’ENERGIEMETER
  Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt[ODT]
 4. Voorbeeldbrief aan Woningbouwvereniging: OPDRACHT TOT VERWIJDERING ‘SLIMME’ENERGIEMETER
  Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt [ODT]

Slimme meter als bewakingstechnologie: Waar blijft de privacy?  

Wees zelf slim: weiger de slimme meter, dan blijf je gezond, betaal je niets extra’s voor je stroom en kan niemand meekijken in je verbruik én in je huis! Een gratis tablet valt daarbij in het niet. 


(Corbett report) The smart grid is an interlocking web that will monitor and control all of the electrical appliances in your home at all times. Based on wireless technology, the privacy ramifications, health effects, and opportunities for outright government control inherent in the smart grid agenda are staggering. Tonight we talk to Josh Del Sol, the filmmaker behind the forthcoming feature documentary “Take Back Your Power,” about this agenda and what you can do to stop it.


(Netbeheer Nederland) Netbeheerders publiceren planning aanbieden slimme meters

Vanaf 1 januari 2015 zullen de netbeheerders de slimme meter grootschalig aanbieden. Met deze meter ontvangt de klant om de maand een gebruiksoverzicht van de leverancier. Op verzoek van de klant zijn aanvullende producten en diensten voor energiebesparing mogelijk. Om deze op een goede manier aan te bieden, maken de netbeheerders vanaf 1 oktober 2014 de aanbiedplanning van de slimme meter bekend. Elke netbeheerder publiceert deze op haar eigen website en het overzicht wordt elk kwartaal ge-update. Dit inzicht in de planning maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt tussen netbeheerders, energieleveranciers en onafhankelijke dienstenaanbieders. Kern hiervan is dat uitwisseling van informatie plaatsvindt over de plaats en het tijdstip waarop de netbeheerders de slimme meter aanbieden, zodat de energieleveranciers en dienstenaanbieders hierop kunnen inspelen en de klant een aanbod kunnen doen. 

Makkelijker energie besparen
Huishoudens met een slimme meter hebben meer grip op hun energieverbruik omdat ze zes keer per jaar een verbruiksoverzicht ontvangen. Dit maakt het eenvoudiger om energie te besparen. De klant kan de slimme meter ook aan een display of app op de smartphone koppelen. In de praktijk blijkt dat hiermee besparingen tot meer dan 10% mogelijk zijn. De energieleveranciers en onafhankelijke dienstenaanbieders zullen bij consumenten aanvullende producten en diensten onder de aandacht brengen die aan de slimme meter zijn te koppelen. De dienstverlening gaat alleen van start als de consument aangeeft van deze diensten gebruik te willen maken. De netbeheerders die de slimme meter aanbieden, zullen de klant wijzen op mogelijkheden die marktpartijen bieden om extra inzicht te krijgen in het energieverbruik. Klanten krijgen ook informatie op www.slimmemeters.nl enwww.energieverbruiksmanagers.nl van Milieu Centraal.

800.000 huishoudens met een slimme meter
De netbeheerders staan in de startblokken om de slimme meter vanaf 1 januari 2015 grootschalig aan te bieden. In de afgelopen jaren hebben al meer dan 800.000 huishoudens een slimme meter gekregen, waarmee de meterstanden van gas en elektriciteit op afstand kunnen worden uitgelezen. Hierbij zijn geen zaken naar voren gekomen die de aanbieding van de slimme meter aan alle huishoudens in de weg staan. Integendeel: 98% van de huishoudens waar een slimme meter is aangeboden, heeft deze geaccepteerd. Minstens zo belangrijk is dat de privacy goed gewaarborgd is. Zowel het College bescherming Persoonsgegevens als toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben dit – onafhankelijk van elkaar – vastgesteld.

Toekomstige energievoorziening
De slimme meter biedt de klant een aantal voordelen: naast meer grip op het energiegebruik kunnen de meterstanden automatisch en accuraat worden doorgeven: een meteropnemer aan de deur of het invullen van een kaartje met meetstanden is niet meer nodig. Op termijn kunnen met de slimme meter vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. Dat is nodig vanwege nieuwe vormen van energiegebruik, zoals de elektrische fiets en auto, en omdat steeds meer mensen zelf energie opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Bron: netbeheernederland.nl

Related Articles

Responses