100 years of regeneration – the Multi Wave Oscillator (Docu NL + Eng subs)

(De Multi Wave Oscillator is na bijna 2 jaar weer beschikbaar! Nu 5% korting met de code: mwodocu)

Maar liefst 3 legendarische uitvinders staan aan de wieg van de Multi Wave Oscillator: Nicolai Tesla, George Lakhovsky en Royal Raymond Rife. De resultaten zijn net zo indrukwekkend als hun uitvinders, maar werden toch niet breed in de samenleving uitgerold. Er zijn tienduizenden mensen genezen van allerlei chronische en dodelijke zieken, ook heeft het apparaat veel gedaan voor topsporters, zangers, kinderen, baby’s, voeding, planten en dieren.

Rond 1920 werkte George Lakhovsky in Parijs en ontwikkelde hij de Multi Wave Oscillator, speciaal om kanker te genezen. Met klinische studies in diverse universiteiten en ziekenhuizen en met medewerking van gerenommeerde professoren werd het in de jaren twintig en dertig met veel succes gebruikt in Europa.

Misschien is het belangrijkste aspect van het werk van Lakhovsky wel de aansluiting van cellulaire oscillatie met het trillings-mechanisme van de kosmos. Daarmee wordt regeneratie bereikt en dat gaat nog veel verder dan genezing. Regeneratie betekent de vervanging van onherstelbaar beschadigde of verloren gegane cellen door gelijkwaardige nieuwe. Regeneratie door harmonische geluidstrillingen gebeurt op een volledig natuurlijke manier; onze cellen bestaan immers uit resonantie-(trillings-) frequenties, en worden, doordat ze worden teruggeplaatst in de juiste frequentie, geregenereerd. Dat heeft als bijwerking dat het hele lichaam in alle opzichten beter gaat functioneren.

Earth Matters heeft een volwaardige docu over dit bijzondere apparaat gemaakt. Daarin komen onder meer de ontroerende verhalen van vier mensen naar voren die soms al 40 jaar ervaring hebben met het behandelen van mensen met de Multi Wave Oscillator. Uiteraard worden ook de uitvinders uitgelicht, de werking van het apparaat en is de reden onderzocht waarom het niet breder bekend is. Een ontluisterend en hoopgevend verhaal!

Op zaterdag 17 april om 20.00 uur ging hij in premiere, je kunt hem hier bekijken (daaronder de trailer)

Als de vertaling niet automatisch start: Kies het wieltje rechtsonder, Ondertiteling, Nederlands
If the subtitles don’t start automatic: Choose the wheel on the video on the right below, Subtitels, English

Mocht je zelf de aanschaf van een Multi Wave Oscillator overwegen, dan krijg je op www.meditecheurope.nl 5% korting met de code: mwodocu.

Trailer:

ENGLISH

No fewer than 3 legendary inventors are at the cradle of the Multi Wave Oscillator: Nicolai Tesla, George Lakhovsky and Royal Raymond Rife. The results are just as impressive as their inventors, yet were not widely rolled out in society. Tens of thousands of people have been healed of all kinds of chronic and fatal illnesses, and the device has also done a lot for top athletes, singers, children, babies, food, plants and animals.

Around 1920 George Lakhovsky worked in Paris and developed the Multi Wave Oscillator, specifically to cure cancer. With clinical studies in various universities and hospitals and with the collaboration of renowned professors, it was used with great success in Europe in the 1920s and 1930s.

Perhaps the most important aspect of Lakhovsky’s work is the connection of cellular oscillation with the vibratory mechanism of the cosmos. Regeneration is thus achieved and that goes much further than healing. Regeneration means the replacement of irreparably damaged or lost cells with equivalent new ones. Regeneration by harmonic sound vibrations takes place in a completely natural way; After all, our cells consist of resonance (vibration) frequencies, and are regenerated by being put back into the correct frequency. The side effect of this is that the whole body will function better in all respects.

Earth Matters has made a full-fledged documentary about this special device. This includes the moving stories of four people who sometimes have between 8 and 40 years of experience in treating people with the Multi Wave Oscillator. Naturally, the inventors are also highlighted, the workings of the device and the reason why it is not more widely known is investigated. A shocking and hopeful story!

It premiered on Saturday 17 April at 8 p.m., you can watch it above.

If the subtitles don’t start automatic: Choose the wheel on the video on the right below, Subtitles, English

And if you consider purchasing a Multi Wave Oscillator yourself, you will receive a 5% discount at www.meditecheurope.co.uk with the code: mwodocu.

Related Articles

Responses

  1. Heel waardevolle documentaire! Terwijl ik er naar keek, had ik steeds sterker het gevoel dat het juist nu belangrijk is dat hij gemaakt is; eigenlijk gemaakt moest worden. Super, Arjan, dat je dit – met veel gevoel en kwaliteit – hebt gedaan.