Macht in den Haag gaat open

(Martijn van Staveren) Jullie mogen of je ogen dicht doen of lekker blijven zitten. We gaan niet mediteren. We gaan heel goed beseffen dat het moment waarop we nu hier zijn, 3 november, in Nederland, in Frankrijk, in Nieuw-Zeeland, in Japan, in Brazilië, in Zuid-Afrika of waar jij ook aanwezig bent, of het op 3 november is of buiten 3 november, dat dit het moment van Nu is, het moment waarop je je Nu verbindt.

Je verbindt met alles en iedereen die gaat voor de Kracht van Creatie, de Force of Creation, de Essence of Life, met de kracht van wie Wij van oorsprong Zijn, zijn geweest, nu nog steeds zijn en voor altijd zijn. Dat wij vanuit die verbinding Nu de opdracht geven als certificaat en een vergunning naar de bron van Eenheid dat de volgende programma’s dienen te worden geïnitieerd en geactiveerd;

dat het programma dat de macht in Den Haag, de macht die zorgzaamheid voor ons dient te vertegenwoordigen, dat deze macht open gaat. Dat er deze opdracht wordt gegeven van de bron, vanuit de Schepper-bron en bekrachtigd wordt door ons mensen, als de oorspronkelijke mens van planeet aarde. Dat dit gezien wordt en dat het naar buiten wordt gebracht.

En we geven ook toestemming aan welwillende wezens, afkomstig uit het Oorspronkelijke Kwantumveld volgens de originele en waarachtige Schepper-bron, om deze krachten te activeren, te versterken en nog meer te bekrachtigen. Laat dat gebeuren in het Nu.

En we zien vóór ons, met elkaar het moment waarop de geheime dossiers uit de kast vallen, open vallen. En we zien dat iedereen toegang heeft om daarin te lezen. We zien dát deze informatie naar buiten komt. Laat het zo zijn.

We zien ook voor ons, in deze industrie van de politiek, als uitvoerende tak van de grote multinationals en industrieën, dat deze afdelingen van politieke bewegingen geroepen worden om de openheid  die wij net hebben bekrachtigd, uit te bouwen.

Dat het zo is, dat de mensen binnen deze politieke organisaties dezelfde gevoelens van Oorspronkelijkheid in zich voelen. Dezelfde gevoelens van verantwoordelijkheid dragen, in het Nu en in alle tijden die zich op dit moment tegelijkertijd afspelen in dit kwantumveld waarin wij nu zitten. En dat ze dit voelen in alle cellen van hun lichaam. In alle tijden, dus in het verleden, heden en in de toekomst.

En dat deze mensen in dit moment gaan voelen dat zij als mede-initiators en bekrachtigers namens ons, als volksvertegenwoordigers, daadwerkelijk geroepen worden in de energie om stappen te zetten. Om te bekrachtigen dat de mensheid bevrijd wordt hier op aarde en dat alles wat gesloten wordt opengaat.

En dat wij besluiten dat de vrijheid van de mensheid en de bevrijding van het menselijk bewustzijn bij deze bekrachtigd is, extra bekrachtigd wordt en aangedragen wordt door de krachten van onze Oorspronkelijkheid.

En dat er geen inmenging plaatsvindt van buitenaf, anders dan de oorspronkelijke vrienden en familieleden van het oorspronkelijke menselijke ras. Laat het zo zijn.

En zie het vóór je gebeuren, als een bal van energie die zich manifesteert om elk dossier in Den Haag – en in elk dossier dat niet in Den Haag ligt maar wel gerelateerd is aan de kernkracht van Den Haag, dus van de macht  – dat al deze energie wordt getransformeerd in het vijfde dimensionale veld. Het veld waarin alle codes en broncodes opgebouwd en vastgehouden worden door de mens hier op aarde, door de onwetendheid en door de angst.

Dat deze codes herschreven worden als codes in licht, in alle lichtfrequentie- en kleurcodes waarmee de totale onderdrukking en de geheimhouding wordt opgeheven en teruggestuurd wordt naar schepper-bron. Waarmee alle informatie vanaf nu open en vrij toegankelijk is.

En zo is het.

Bekrachtiging Crowd Power 4:1

Een week later ging de beerpunt rond de Teevendeal goed open.

Related Articles

Responses