Werken met je innerlijke voorstellingsvermogen

(Martijn van Staveren) Een hele indringende en krachtige boodschap:

Het studeren en de kennis die de mens vergaart is het grootste blok aan ons been om in de kern van wie we werkelijk zijn, in het voelen dus ook in het handelen terug te keren.

Het gaat niet om wat we lezen, het gaat om wat we zijn! En daar moeten we naar toe, we moeten afstand durven nemen in alles wat we zelf denken, en hoe we dingen aanvliegen en hoe we daarmee verder gaan. We moeten hem durven omdraaien, het is een omgekeerde werkelijkheid die zich manifesteert in ons denken, door ons denken.

Op  het moment dat je gaat snappen, snappen, als je denkt dat je snapt wat ik nu zeg, dat is de sanctie. Want op dat moment ben je het een vorm aan het geven. En toch heb je die vorm nodig om te kunnen begrijpen wat er wordt gezegd, maar op het moment dat die vorm voor jou leidinggevend gaat worden, maatgevend in je verdere proces nu na deze dag, in de vorm wat ik vertel wat jij denkt dat ik vertel, dat zijn de gedachten en dat is de sanctie, dan zit je er weer naast. De sanctie zit precies zo in het veld dat je hem in de vorm gaat leven in plaats van dat je hem in jezelf kunt voelen. Dus het zit heel diep buiten de vorm om.

 

Deel 1: Info Creëren van binnenuit

Deel 2: Bekrachtiging

 

Wij mensen op deze aarde zijn bezig om te creëren. Wij spreken over creëren, wij spreken over scheppen. We zijn er vooral goed in om er over te spreken. Toch liggen er verschillende richtingen om te kunnen creëren, te scheppen. Creëren is iets anders dan scheppen.

Iets wat je in jezelf ziet, wat je kunt onderbouwen met emoties en vooral als je met je aandacht, met je bewustzijn bij je hart bent, je fysieke hart, dat is de vrije zone, dan creëer je namelijk niet in deze matrix, maar creëer je in een ander veld. Vervolgens wordt dat doorgegeven via de hartskracht door deze matrix heen en ontstaat het buiten jou, letterlijk, dan is dat brood er hè, waar we het met z’n allen steeds over hebben. We praten er graag over.

Als jij met je gedachten, met je voorstellingsvermogen, naar buiten toe reist, dan zit je eigenlijk in de matrix. Wat belangrijk is, is dat wij begrijpen dat er 2 verschillende richtingen zijn van creëren.

Dus ik heb toen het voorbeeld gegeven dat als je met je aandacht naar binnen gaat, hoofd, en je gaat vervolgens voorstellen dat je iemand een roos geeft en die persoon is dan ook ergens, ga je met je aandacht naar die persoon toe. Dan ga je eigenlijk naar buiten toe. Zelfs als je die roos zou willen plaatsen op een plek op de aarde die je niet kent, reis je toch met je aandacht naar buiten.

Wat je dan doet is door het veld van de matrix heen reizen en dat is iets heel anders dan als je met je aandacht naar binnen toe reist en je gaat naar je hart. Het grote verschil daartussen is, is dat het hart het enige orgaan is in het fysieke lichaam van de mens, dat rechtstreeks informatie ontvangt vanuit het veld, de vrije zone, het scheppingsveld, maar ook dat het het enige orgaan is dat schepping, dus krachtige beelden, onderbouwd door hele krachtige emoties, ook ontvangt en uitzendt naar dat veld toe. Dus het is een groot verschil tussen iets in je hart voorstellen, dus ook in je hart een healing doen naar een ander, dan is er dus geen interventie met die ander, of naar buiten toe werken. Beide tegelijkertijd kan ook.

 

Zodra wij met ons voorstellingsvermogen, voorstellingsvermogen is voor ons de beste gereedschap om uitdrukking te geven aan wat schepping eigenlijk is, dus je stelt je iets voor en je zet er een emotie onder, het is buitengewoon interessant om dat nu even hardop te benoemen, dat het niet uitmaakt of het een negatieve emotie is of een positieve emotie, dat kaartenhuis dat valt op een gegeven moment gewoon in elkaar, daarom mogen we ook werken aan onze zogenaamde negatieve emoties, spanningen, pijn, etc. Op het moment dat je gaat werken met je vermogen (Martijn heeft handen op de hoogte van het hoofd) naar buiten toe, dan zit je in deze matrix, dan zit je in dit veld, en dit veld is een gecontroleerd veld, waar alles uit de kast gehaald wordt om mensen te misleiden en ook informatie wordt meegezonden in datgene wat jij uitzendt door de matrix.

Dus je denkt heel liefdevol aan iemand, je hebt een oprechte gedachte, je hebt een oprecht gevoel van binnenuit en je zendt het uit naar buiten, dan wordt er informatie ingevoegd en dat wordt niet onderweg gedaan maar dat wordt in je mind gedaan, in dit geval in je brein. En dat is niet alleen in je fysieke brein, maar dat is ook je elektronische, fysieke bewustzijn.

Arjan: Breinnet is in de mindcontrol al lang volledig, totaal doorontwikkeld, operationeel?

Martijn: Het is volledig operationeel, sterker nog, alles wat we willen voorkomen is al gebeurd. De mensheid zit al in de naweeën van de val, van die enorme verandering. En wat er nu gebeurt, is dat deze werkelijkheid waar wij nu in leven, een gecontroleerd evolutionair technologische stap is om ons daar naar te laten kijken en te verlekkeren. Maar het is eigenlijk al gebeurd. Dus we kunnen er juist heel mooi, diep in kijken. Dus met andere woorden, met de aandacht naar buiten toe is een potentiële ja actie om geïnvaseerd te worden. En daarom ben ik ook altijd absoluut terughoudend over remote viewing.

Arjan: Omdat het reizen is door de matrix.

Martijn: Het is reizen door de matrix.. Ik heb het liever over remote sensing, zoals het in het Engels wordt genoemd, en dus de sessies via je hartbewustzijn doen. Fenomenaal. Zo leg je ook contact met andere beschavingen. Zo leg ik ook contact met beschavingen uit andere werelden.

Arjan: Naar buiten is ook gedachte en naar binnen is in je gevoel en in je hart, dat is gewoon heel wezenlijk.

Martijn: Het is gewoon een andere taal. Wij hebben zo’n enorme waanzinnige historie al in ons bewustzijn zitten en daar is alles op gebaseerd, daar valt eigenlijk alles onder tot nu toe wat er is beschreven over het menselijke bewustzijn hier op de aarde. En nagenoeg alle spirituele modellen, zijn allemaal onderdeel van het grote, artificiële veld. En de oorspronkelijke wereld, dus de wereld van het zonlicht hè, dat het symbool is waar wij van oorsprong vandaan komen, is zo ver weggedrukt, dat mensen gewoon meer verslaafd zijn geraakt  aan de mogelijkheden binnen het artificiële systeem dan daar echt iets voor te doen, voor jezelf hè, daar een kentering in te brengen voor jezelf. Er is eigenlijk niet zoveel nodig, alleen dat je consequent bent in wat je besluit voor jezelf.

 

Maar die mensen die het zelf ervaren als vrijheid, staan toch wel onder toezicht van de bouwstenen van ons lichaam waar de programma’s in zitten. Dus je kunt je afvragen of de vrijheid die we ervaren werkelijk vrij is in het fysieke stuk en dan is het antwoord galactisch gezien, nee…de mens is niet vrij, de mens is overgeleverd aan dat programma van dat lichaam en aan deze hele werkelijkheid, maar de ziel daarin is onsterfelijk, dat wezen is wel vrij.

Hoe vrij kunnen wij zijn, als we nog steeds vastzitten aan de programma’s van het lichaam, wat is ons doel, onze doelstelling hier is om als medeschepper aanwezig te zijn, om eigenlijk uiteindelijk zelf vrij te komen in de oorspronkelijke wereld en precies die bouwstenen te geven waardoor het experiment uiteindelijk wat er zo nodig is voor die andere artificiële rassen om schepping te ervaren. Dat wij dat op onze eigen manier die bijdrage hebben geleverd en dat heeft te maken met, wij kúnnen namelijk niet anders, wij kunnen niet afwezig blijven in dit proces, al zou het ons niet eens beïnvloeden, dan nog zouden we niet afwezig kunnen blijven, omdat onze essentie, de essentie van het leven van bewustzijn, is dat de mens…de oorspronkelijke mens, bij elk evenement in het universum betrokken is, omdat zij de goddelijke essentie vertegenwoordigt. Hoor goed en voel goed wat dat betekent, wie jij dus bent.

We kunnen niet anders dan gewoon doen waar we óntzettend goed in zijn…aanwezig zijn!

En dat, het aanwezig zijn, wordt de mens op een hele slimme manier…onmogelijk gemaakt.

Door ons buiten de deur te houden, bij beslissingen en ons vooral niet in te lichten wat er allemaal gebeurd. Bewust…om jouw bewustzijn niet te laten ontplooien.

 

Paar dagen geleden, ik denk, drie dagen terug, ben ik aan de gang gegaan bij ons in de tuin, en dat sluit aan op wat ik er nu over heb. Bij ons in de tuin staan 30-40 bomen, die best wel groot zijn geworden, dat zijn berken en als berken heel groot worden, dan worden ze aan de onderkant kaal en worden ze topzwaar. Als het hard gaat waaien, dan zie je ze heen en weer gaan, hoeft er maar dit te gebeuren en dan breekt zo’n boom af. Dus ik was bezig zo een beetje de tuin in balans te brengen, zodat alles weer een beetje meer ruimte en licht zou kunnen krijgen. Ik was aan de gang gegaan, wat ik eigenlijk al een jaar zou willen doen: ik wou een paar bomen eruit halen en een paar andere bomen extra ruimte geven, maar niet vanuit mijn denken, maar vanuit mijn voelen en de diversiteit, ook alles kan weer herstellen vanuit de bodem en zo.

Dus ik ging aan de slag en ik loop zo door dat perkje en al die bomen in e er staan allemaal klimplanten in. En ik voel, wat bijzonder dat allemaal is, dat dit stukje zo gegroeid is, misschien 5 meter, 6 meter bij 6 meter, dat stukje, waar ik stond, dit stukje heeft ook een oorsprong gehad. Ik sta nu er middenin, maar er zit nog een heel stuk voor. Dus er was ook een moment geweest, dat iemand of de natuur de bomen heeft laten groeien daar, en ik pakte de bomen vast daar en ik voelde gewoon, dat ze zijn daar neergezet. En ik sta daar met mijn ogen dicht, ik hou de boom vast en ik voel mezelf in de verbinding met mijn omgeving en iets door mij heen gutst: wie zou deze bomen geplaatst hebben? Niet dat ik dat hoefde te weten, maar het was meer de verbinding met wat er allemaal ligt wat je niet kunt zien. Ik stap daar wel in dat product, het eindresultaat, en ik heb de neiging om te voelen en te denken, ik moet dat veranderen. Dus ik verander iets in het script, dit zijn de levende wezens, een deel van het bewustzijn van de aarde. Goh, bijzonder, wie zou dit gedaan hebben, en ik wandel alvast zo door de tuin en ik zie al die andere bomen, er was hier natuurlijk ooit iemand geweest en heeft alle berken neergezet en struikjes geplant en zo, maar ja, ik heb alleen nog maar vorige bewoners gekend, maar al de mensen daarvoor dus helemaal niet. Dat was een hele krachtige gedachte in lijn met de verbondenheid.

Het duurde een anderhalf uur, ik zit met Ellen een kopje koffie te drinken binnen en de deurbel gaat. Wie belt hier nou aan? Vroeger zei ze dat nooit, maar als je op het platteland woont, dan is kennelijk zo een reactie op zijn plek. Dus vervolgens ze loopt naar de voordeur toe, de deur gaat open en ik hoor daar gepraat. En vervolgens gaat de deur weer dicht, ze komt weer binnen en ze zegt: “Er is iemand aan de deur en hij wil even door de tuin lopen, mag dat?” Ik zeg: “Ja, dat is iets waar ik geen antwoord kan geven, je hebt de deur opengedaan.”

“Ja, maar het is diegene, die het huis gebouwd heeft.” Leuk, ik loop ook naar de deur toe, natuurlijk kan dat. Dus ik loop naar de deur en er staat een man en een vrouw, een hele aardige, met de grote hoed, baard en een bril, heel vriendelijk en zegt: “Ja, ik ben die en die en ik heb dit huis vroeger gebouwd en ik zou het leuk vinden of hier een keertje door de tuin te lopen, even kijken hoe het nu is. Bij de vorige bewoners wilde ik het ook vragen, maar die was toen niet thuis en het was helemaal dicht gegroeid”. Ik zeg: “Ga lekker je gang, dus ik stel voor en we wonen hier ook pas een half jaartje. (niet helemaal weergegeven) Mensen vragen: Oh, even binnen komen, mag dat? Ik zeg: Natuurlijk, kom maar. En ze kommen naar binnen, en de man zei: Weet je wel, want ik ben door de tuin gegaan, weet je wel, dat ik diegene ben, die alle berken heb geplant. Dat ben ik geweest. Ik zeg: Zal ik je iets leuks vertellen? Ze gingen binnen in de gang en ik zeg, dat en dat en dat is gebeurd, en ik heb bij die bomen gestaan en heel diep in mezelf gevoeld, het gevoel dat er ooit iemand is geweest, of de natuur, dat het zichzelf heeft laten vormen, en ik voelde, de gedachte ging door me heen – wie zou dat hier hebben neergezet? “Nou, dat ben ik, dus.”

Maar het gaat hierom, wat in ons gedragen wordt, is dat wij krachtbewustzijnswezens zijn, dat wij in staat zijn om ons denken uit te lijnen in evenwicht, eerst naar het evenwicht toe en dan gedachten kunnen uitlijnen, op basis van een gevoel van verbondenheid met het geheel, dat je enigszins bewust bent van waarin je leeft, wat de situatie is waarin je leeft, zo goed plus als min, van het grotere geheel, en dat dan, op dat moment een instructie gegeven wordt als de krachtdrager – bam – aan het veld, deze werkelijkheid, waardoor in deze werkelijkheid reacties komen aansluitend op datgene, wat jij denkt, wat je voelt. En waar je heel streng in je gedachten in mag zijn, niet naar buiten, naar een andere, maar streng – serieus streng, een heel krachtig gevoel vanbinnen, komt dan een reactie, aansluitend op dat veld. En dit is de kracht, die we in ons dragen.

We weten dingen, die uit ons lokale bewustzijn weggedrukt zijn, waardoor we niet meer het idee hebben, dat we verbonden zijn met elkaar. Terwijl we wel met elkaar communiceren alleen het wordt “buiten” ons lokale bewustzijn gehouden waardoor we in een soort vereenzaming terecht komen, allemaal als mensen. We hebben vriendschappen, we hebben familie, we hebben verbondenheid, maar eigenlijk is dat het niet. Daar waar we vandaan komen is er een hele hechte, krachtige uitwisseling en gevoelsbewustzijn, wat de mensen met elkaar verbindt. En daar is de mensheid niet meer in aanwezig. Het is er nog wel, maar heel, heel op de achtergrond. Daar gaan we eigenlijk deze dagen (en alles wat we het met elkaar al hebben gehad) over, we hebben het veel over verbondenheid, maar wat is “verbondenheid”? Is verbondenheid afwachten, tot andere mensen iets voor je doen? Is verbondenheid het ontstaan van liefde, en dan maar wachten wat die liefde doet? Is het jezelf vervoegen in een groep, waar veel liefde aanwezig is? Gaat het dan een stuk beter met je? Voelt fijn, maar toch geen huis, wat dan? Waar zit het in jezelf? Waar zit het in jezelf, dat je van binnenuit een krachtige golf kunt ervaren, waar je de leiding inneemt, en waarin je in je gedachten zo krachtig aanwezig kunt zijn, in dat diepere gevoel, dat jij het doet? Dat veld op jou gaat reageren? Dat is eigenlijk waar het primair over gaat. En dan kun je alles zichtbaar maken, alles.

Dus het je niet zomaar eventjes dat je denkt, het is hocus-pocus-pilatus-pas mind control oplossing, want dat is eigenlijk de gedachte, dat je een oplossing hebt daarvoor. Nee, je moet in feite heel zuiver in je eigen evenwicht terecht komen en kijken waar voel ik me goed bij, waar ben ik uit mijn evenwicht, hoe kom ik in dat evenwicht, wat raakt me ten diepste, wat zijn de emoties, wat speelt er in mijn systeem af, waar heb ik er last van, welke persoonlijkheid heeft zich allemaal ontwikkeld in dit holografische bewustzijn, die we ervaren als een fysieke werkelijkheid. Wat ben ik geworden? Je kunt, namelijk, nooit een verandering teweegbrengen vanuit een rol, waar eigenlijk een probleem in zit. En dat is een grote punt voor de mensheid, niet alleen op deze aarde, maar ook in de andere werelden, is dat zij probeert een oplossing tevoorschijn te halen, die vooral aansluit op de persoonlijke problemen. Maar de persoonlijke problemen zijn n.v.t., niet van toepassing.

En toch, de persoonlijke problemen staan in de weg, dus dat is aan de andere kant ook wel van toepassing. Dus waar ga je in schakelen, waar wil je iets veranderen, waar wil je jezelf in beweging brengen, waarin voel je dat jezelf dus niet bent, waarmee heb je je geïdentificeerd? Dat hele gedeelte van de identificatie, dat is de grootste doorbraak, die we als mensen kunnen bereiken, we moeten meer gaan beseffen, meer gaan voelen in onszelf, dat we veel meer zijn, dan de gedachte op basis van onze persoonlijkheid. Het is een enorme stap, en precies die stap, waar het allemaal om draait.

 

Martijn: Ja ik kan daar een voorbeeld van noemen. We waren bezig met een groep van bijna 20 mensen, ja 19 mensen, we zaten in Zuid-Frankrijk en we gaan in meditaties, een diepe bekrachtiging in onszelf en vervolgens, iedere keer als we daar mee bezig zijn, vinden er dus verstoringen plaats. En op dat moment komt er een man aan met een hele grote randjesmaaier, die op benzine gaat en hij komt aanlopen en hij kijkt zo, oh ja en start dat apparaat aan (Martijn doet perfect zo’n apparaat na) nou dan hoor je alle prikkels van buitenaf hè en op datzelfde moment ook dus letten op wat je van binnen voelt. Word je geïrriteerd, wat gebeurt er binnenin en daar ook gelijk naar kijken. Dus je maakt contact met je bewustzijn door even door je lichaam te gaan en voel je ook, oké daar waar mijn aanwezigheid is en mijn voorstelling, daar vindt dus een verandering plaats van dat veld. Dus ik blijf er goed naar kijken wat ik voel, ik zit daar met die groep van 19 mensen, en terwijl we daar naar kijken gaat dat maaien dus nog harder en nog harder en je merkt dat hij ook echt z’n best gaat doen om nog geen grassprietje te missen, dat is ook heel leuk. En dan kijk je naar die man en dan zie je dus dat hij een militair tenue aan heeft. En niet eentje die je in de dump koopt, maar echt een militair tenue. Het is een ..?..29.46.. de matrix, leuk om naar te kijken.

Wat we hebben gedaan is, dat we zijn doorgegaan met onze meditatie. Dus we hebben ons niet laten prikkelen door buiten. We zijn finaal in het innerlijk weten van dat de stilte hier zit (borst), daar kun je dus ook echt aan werken, maar toch die prikkels. De één is daar wat krachtiger in dit moment dan hè, dan de ander. We zitten daar met z’n 19 en dan gaan we dus met voorstelling naar binnen. We gaan eerst uit de omgeving weg en dan gaan we niet direct naar ons hart. Waarom niet? Als je direct naar je hart gaat, dan heb je een mogelijke invasie in je brein niet geneutraliseerd.

Dus wij gaan eerst van buitenaf naar binnen toe in het hoofd, omdat daar de interpretatie plaatsvindt en daar lijnen meelopen, die niet bij ons horen, door daar (hoofd) krachtig in aanwezig te zijn. Als voorstelling geef ik je mee, dat je dat doet als een reiziger uit een ander universum, waarbij er een ander beeld in het brein ontstaat, elke gedachte is een veld, je stelt jezelf voor dat je als reiziger hier in dat lichaam bent, in dat hoofd en dan kijk je eventjes heel aandachtig, dat je beseft dat je in dat hoofd bent. Dat is dus heel bijzonder, als je het de eerste keer meemaakt is het heel bijzonder, dat je in je hoofd aanwezig kunt zijn met je voorstelling, dat is heel interessant. Je beseft dus, dat je op de plek bent waar werkelijkheid wordt geïnterpreteerd. Ik heb het puur over het fysieke aspect hè. Vervolgens kijk je in dat moment naar dat lawaai buiten jezelf, je voelt het in jezelf, je kijkt: wat brengt me dat allemaal. Onrust, je kijkt er naar, je ademt een paar keer goed in en uit, daar zijn speciale oefeningen voor, en dan ga je met je aandacht uit je hoofd naar je hart. Dan ga je met je voorstellingsvermogen, met je kracht en het maakt niet uit hoe die voorstelling eruit ziet, dat is helemaal gebaseerd op wat je zelf kunt zien, zie je in jezelf dat dat apparaat wat in dit geval die man vasthoudt, uit gaat. Je ziet dus ook, dat hij al uit is. Dus je gaat er niet op wachten tot hij uit gaat, je gaat niet zitten schouwen in jezelf, nu loop ik erheen en die man drukt erop, nee uit (M knipt met vingers). En daarvoor is een heel diep besluit nodig. Dat is gebaseerd op het weten, dat het al gebeurd is en het is erop gebaseerd dat er geen overtuigingen doorheen lopen dat je dit niet zou kunnen doen.

Met die groep hebben we daar al heel sterk aan gewerkt. We hebben er naar gekeken, ik ben dan wel hardop aan het praten in de groep, iedereen heeft zijn aandacht naar binnen en dan tellen we met elkaar af, met aandacht in ons hart, dat we in ons hart tegelijkertijd zien, dat het al klaar is.

En we hebben gespeeld met de frequentie van die motor, dat het toerental naar beneden ging en dan ging het drie, twee, één en langzaam dan natuurlijk, en dan hoor je die motor bpbpbpbp (prachtig nagedaan door Martijn met de haperingen van de motor) en dat is een heel kritisch moment, laat ik het zo even uitdrukken. Wat gebeurt er op dat moment, dat is zo interessant. Zet de waarheid die gezien wordt in die wezens zelf als die menselijke wezens, zet die dus door, blijven de mensen in de kracht binnen in zichzelf, dus in die mana kracht, de schepping in dat wezen, blijf je daar of blijf je ook stiekem meeluisteren “gaat ie uit, lukt het”? En op het moment dat je dat doet schakelt het ook in je brein en dan gebeurt er iets heel interessants, dan gaat ie dus aan/uit, aan/uit. Dus hij ging uit en toch was er twijfel, een check hè van de mens, waarbij hij bij nul weer aanging.

Dus dat soort dingen doen wij en wat wil ik daar aan toevoegen, heel belangrijk voor alle mensen thuis, realiseer je dat dit “non interventie” is want dit gebeurt dus in jezelf. Je bent in jezelf bezig en alles wat je buiten je doet, als je je aandacht richt op die man, dan breek je in in het hologram. Dan breek je in met je mind naar buiten toe, dan zit je dus ook in de buitenwereld, wordt die buitenwereld ook gerepresenteerd in je innerlijke wereld en ben je dus letterlijk daarin aan het werken.

Dus het is een groot verschil tussen buiten jezelf werken en met de kracht binnen in jezelf werken. En werken aan jezelf, in jezelf kent een behoorlijk grote verdieping omdat er een enorme, diepe overtuiging in de mens ligt opgeslagen, dat je dat niet kunt. Want we zijn getrakteerd gedurende ons leven dat we afhankelijk zijn van de wereld buiten ons, we moeten volgen, we moeten doen wat er gezegd wordt, we reageren inter..?…..33.54……. op de wereld buiten onszelf en dat zit zo diep verweven in dat patroon in ons neuro bewustzijn dat het ontvlecht is. Heel veel informatie, inzicht, kennis en oefening is nodig en het kan. En zo leg je ook contact met buitenaardse beschavingen. Dus als je dit alleen doet en je hebt dit door in jezelf dan is dat zo klaar. Dan doe je al dingen die belangrijk zijn in het geheel voor jezelf. Dus dan ga je niet aan dat soort zaken werken in jezelf, dat is niet belangrijk. Daar zitten een paar mensen tussen die af en toe toch nog een check willen doen of er zit een ideologie van overtuiging nog in, dan resulteert dat dus in een bijna ontmoeting met buitenaardsen of met lichtobjecten, die zich laten zien. Die komen dus niet van andere sterrenstelsel hierheen vliegen, maar die loggen in op je kwantum holografisch bewustzijnsveld, dat jij initieert vanuit je hart en zo leg je dus ook echt contact.

Dat doe je met een groep sneller dan alleen. Omdat de kracht van de groep groter en coherenter hartskracht kent.

 

Ik ben in mijn hele jeugd zelf zwaar getraind geweest, als klein jongetje om mee te werken als een koppeling, als een vertaler tussen buitenaardse superbeschavingen, die heel liefdevol zijn, met boodschappen naar een moment waarin we nu zitten. En dat vond ik heel moeilijk. Ik ben er op mijn twaalfde jaar gewoon mee gestopt, ik kon dat niet aan. Met alles wat er in mijn leven gebeurde kon ik dat er niet bij verdragen. Ik kon het niet vertalen in beeld en geluid, in mijn fysieke lichaam, om te vertellen wat de boodschap is van hen. Want de boodschap van hen is eigenlijk niet te vertalen, omdat het een hele andere taal is. Maar als je het toch zou vertalen en ik zou dat doen, dan zou ik het heel simpel en kort willen brengen. Dan zou ik dit willen zeggen:

In de matrix, in de laag van controle, in de laag van wat wij zien als realiteit zijn openingen, waar andere wezens, andere rassen ons prikkelen om dieper in ons zelf op zoek te gaan naar eigen vermogens, op basis van besluit en gevoel het recht ter hand te nemen, om

a. Alles wat we afgeleerd hebben terug te halen in ons leven en gewoon te mogen doen, om vervolgens op basis van de eigen ervaring te bepalen wat wel en niet dienend is. Dat is één, dan vallen dus alle referentiepunten weg.

b. Wat ze dus aangeven, jullie zijn zulke meesterlijk grote wezens, het enige wat jullie nodig hebben is om te weten, ergens in je hoofd en in je hart, om te weten dat jullie oorspronkelijke staat nog steeds in jullie is opgeslagen. En wij zien jullie. En dat stuk waar het om gaat, zullen wij altijd voor jullie bewaren. En dat doen ze niet om de mensheid te pesten. Dat doen ze om de mensheid te laten weten, dat er iets heel groots is met ons. En in precies dat stuk is de mensheid beschadigd want wij doen er niet meer toe. Dat is de gedachte wat over de mensheid is uitgerold.

En daarom is het héél belangrijk, juist in een tijd waarin we nu zitten, om héél goed bij jezelf te zijn en te blijven! Want de uitdagingen zullen groot zijn.

 

Dus wat nodig is is dat we ons bewustzijn eerst binnen in gaan updaten. Aan de hand van toestaan van gevoelens en autoriteit loskoppelen van al die programma’s, eerst eens teruggaan naar die goddelijke essentie en dan gaan wij die vermogens innerlijk, binnen in ons gaan wij toestaan.

 

En op het moment dat wij gaan begrijpen dat we werkelijkheid welke we nú ervaren, dat die dus beïnvloed kan worden door met véél meer vermogen in je lichaam aanwezig te zijn, dat is wat ik als kind al toepaste, al vrijwel direct toen ik geboren ben, krijg je dus vermogens in je fysieke lichaam, die voortkomen uit je wezen en dan herschrijf je die codes die ontbreken in je fysieke lichaam, herschrijf je door ook de gevoelens die je ervaart vanuit je wezen, om die ook om te zetten in een gedrag. Dus het gaat erom… en dat is in de spirituele wereld waar in de oude realiteit gericht is om spiritualiteit alleen maar binnenin te ervaren en je terug te trekken uit de samenleving…terwijl het zo nodig is om spiritualiteit te integreren in je lichaam en om te zetten, óók in gedrag en actie. En dan bedoel ik niet actie op de barricade, maar ook het gedrag van binnenuit, óók om te zetten in gedrag extern. En dat is dus letterlijk dat je vertegenwoordigt datgene waar je over spreekt. En het maakt niet uit welke naam je het geeft of hoe het in elkaar zit, technisch gezien, maar het gaat erom dat jij dan belichaamt in het fysieke lichaam hoe het in elkaar zit.

 

En nou komt het…op het moment dat je met je aandacht …want niet in die complotten meegaat maar met je aandacht gaat naar als je iets doet, dat je dat niet meer vanuit je mind doet, belangrijke zaken in je leven die je doet ga je eerst afstemmen…je stopt even met lopen en stemt je kort af…kórt…eventjes naar binnen met je aandacht…je realiseert je, je bent hier op de aarde…je bent hier in je lichaam, maar je bent je lichaam niet en ik ga als galactic being hier op dit moment aanwezig met een enorm mooie missie, maakt niet uit wat het is en ik ga nu daarmee aan de slag. Op dat moment heb je een korte beïnvloeding gehad vanuit je kracht van schepping in je fysieke lichaam en alles wat je dán doet, wordt niet gedetecteerd door de technologie. Wij zijn fénomenale wezens, we mogen het alleen niet weten.

 

Maar de uitkomst is en zál zijn en dat is het belangrijkste dat we daarmee afronden, de uitkomst is en zál zijn dat de mens onsterfelijk is. Dat de mens áltijd terugkeert in het bronveld.

Dat de mens áltijd liefde zal zijn en áltijd liefde zal ervaren en dat wij hier als brengers van de dage raad en oer wereld, hier aanwezig zijn om onszelf op te schonen, de autoriteit terug te halen in ons eigen bewustzijn en vooral ook om hier héél veel vreugde te beleven op deze wereld omdat de kracht van vreugde, de kernsleutel is van onze bezieling en door dat hier te beleven en ook te zien en herkennen waar nodig is…even aanwezig zijn is al voldoende…klinkt heel magisch maar het is werkelijk zo en daarmee brengen wij de potentie van wie wij zijn, terug in het veld, zodat dit veld verder in een ander stadium zich kan ontwikkelen tot een oorspronkelijk mens, eerst artificieel met een deel bezieling, om vervolgens als wij straks terug zijn in onze thuisbasis, tegenover die andere mensen kunnen staan, het andere mensenras en daar alsnog dit kunnen doen…whoemm… En dan krijg je de robotisering, dus de cyborg reality, krijg je in samenvloeiing met schepping, waardoor er een nieuw soort scheppingsveld ontstaat in het godsbewustzijn of te wel in het bewustzijn in alles wat geest is.

Het is een enórme gebeurtenis, het is een enórme eer omdat mee te maken.

En het betekent wel dat er ook héél veel aanpassingen nodig zijn in onze zienswijze, want wat wij hebben ervaren wat er echt toe lijkt te doen, kan soms wel eens van veel minder betekenis zijn als dat wij in eerste instantie ooit hadden kunnen denken of ooit hadden kunnen voelen.

 

Dus je hebt een innerlijk universum, wij zijn de deuropeners daarin en die staan dus op slot omdat wij niet weten hoe dat in elkaar zit en we hebben de externe werkelijkheid. Het is aan ons om te onderzoeken hoe dus daarmee om kunnen gaan, hoe we daar naar kunnen kijken. Op het moment dat je hier naar gaat kijken en dat je voelt als je je erop afstemt, dat dat dus echt een deeltje is wat wij nu gaan onderzoeken wat god eigenlijk zou kunnen zijn. Wie god is, maar vooral wie jij dan bent. En dat god niet mannelijk of vrouwelijk is en niet een wezen, maar dat het iets veel groters is, maar dat wij op dit moment niet het vermogen hebben, om dat betekenis te kunnen geven.

 

En de rassen, die de aarde bezoeken, super geavanceerde, buitengewoon liefdevolle, bekrachtigende wezens, die weten wie de mensen zijn, doen enorm veel moeite om via super ingewikkelde processen in allerlei andere toonfrequenties van het universum te komen om vervolgens in een resonantieveld te landen, dat gekoppeld zit aan een deel van ons bewustzijnsveld, waar de Annunaki wetgevingen doorheen lopen en ze nemen de moeite om hier te komen, om in wezen, echt in essentie, alleen maar te zeggen van: “Sta op, laat je niets wijsmaken. Laat het los, laat het gaan, ga terug naar de Kracht van wie je zelf bent. Elke vorm die daar omheen getimmerd zit, die jou iets komt brengen, houd je uit je eigen onderzoek.” En dat is de essentie.

 

En waarom is dit even zo belangrijk? Omdat we gaan beseffen, dat alles wat werkelijkheid buiten onszelf wordt gedownload in onszelf en dat het in onszelf veranderd kan worden, maar als tijd niet bestaat, dat we alle dingen in onszelf kunnen veranderen, waardoor het in de buiten wereld ook vertrekt en niet eens is. Dus dat heeft twee kanten, dat is dus de kracht van fantasie. Maar als wij praten over trauma’s, over pijnen, over gedragspatronen, over dat we dingen wel of niet kunnen voelen, dat we met problemen zitten, omdat mensen hun dingetjes naar ons doen, die ons, eigenlijk, niet echt plezierig overkomt, even netjes gezegd, maar het gaat erom, dat wij reageren op basis van al eerdere ervaringen. En wat dan bijzonder is, dat als jij in een situatie terecht komt, waar eigenlijk helemaal niet een gevolg, jij bent ergens, er gebeurt iets en eigenlijk datgene, wat er gebeurt kan wel, laten we zeggen, dertig verschillende effecten hebben. Er zouden dertig verschillenden dingen kunnen gebeuren. Wat denk je? Precies dat gebeurt, wat in je leven altijd gebeurt, waar komt dat vandaan? Het veld reageert op ons trauma.  Traumabeeld, wat dus gelinkt is aan ons denken, is ons denken, wat een vibratieveld is, dat is razendsnel in beweging. En daarom moeten wij zorgen, dat wij kijken naar trauma-reacties in onszelf. En het is op zich al lastig, wamt word je eens bewust van je trauma-reactie, en daarom moet je heel eerlijk tegen jezelf zijn. Ik heb ook hier heel veel als mens in deze werkelijkheid behoorlijk wat confrontaties nodig gehad en nog om tot bepaalde inzichten te komen en te zien, oh ja, dat is dus ook het effect wat ik teweegbreng met mijn gedrag en hoe ik dingen doe, en zo. Dat is dus gewoon zo. Moet ik ook naar kijken, ik moet ook kijken, zit daar niet iets doorheen, van ja, maar ja, er zit gewoon iets doorheen, het is zo, ga ik daar gewoon naar kijken. Weet je, dus je moet altijd transparant zijn naar jezelf en goed bevragen, kunnen dingen ook anders en is er wel evenwicht?

 

We kennen allemaal de driehoek, de driehoek met het oog bovenin. De driehoek is de Delta en de Delta met het oog erin is het overzicht en als je een driehoek ziet met een oog erin wat licht uitzendt dan is dat het symbool van de Deltagroep. En de Deltagroep is de geïnstalleerde macht vanuit de draconische grootmachten door die 188 lagen heen en dat heeft alleen maar betrekking op Gaia wat ik nu vertel hoor in al die lagen. Ergens anders is dat weer totaal anders. Die Deltagroep die heeft macht en die heeft macht over ons, wie we zijn en over ons denken. Want zij kunnen uitrekenen wat wij denken, sterker nog wij denken wat zij willen! Dus de Labyrint Deltagroep, de driehoek met het oog is letterlijk de controle over de mens. Dat is het symbool wat we hier op de aarde zien. Dat heeft niets anders te maken met alleen dat.

Daarnaast heb je nog de driehoek van creatie dat is de innerlijke kracht. Dus deze driehoek staat boven (op?) het hoofd en zorgt er eigenlijk voor dat je i.p.v. dat je je innerlijke kracht, waar we het dan steeds over hebben, van binnenuit naar je hoofd brengt en dat je leeft naar buiten zoals je je van binnen voelt, eigenlijk zorgt die driehoek van de Delta zorgt er eigenlijk voor dat je doet wat zij denken ofwel jij denkt op een manier zoals zij willen dat je denkt. Zij hebben de controle over het lichaam, zij hebben het aangepast, zij zitten achter de grote modellen die hier op de aarde gaande zijn om te zorgen dat je niet dat wat je van binnen voelt uitzendt.

 

Dus de Deltagroep is eigenlijk puur actief doordat jij kunt denken op hun manier.

 

Nou, nou komt het ineens andersom. Nou draaien we het om. In één keer kom je tot een heel diep inzicht door een gevoel en je gaat dingen omdraaien door dat dat voorrang te geven in jezelf en het te laten stormen, wat het ook is. Het gaat gewoon aan. Op dat moment dat je naar je hart luistert naar je emoties binnenin en je gaat het uitvoeren naar buiten, dus je zet het dus in het veld, op dat moment is per definitie je brein al operationeel ten opzichte van dat diepere gevoel. Op dat moment dat het brein verschuift naar een andere organische trilling is de Deltagroep veel minden actief. Want het berekenbare stuk van je gedachte zet…?? weg. En ook is de toekomst die erop aanzuigt, door jouw denken die weg is is ook weg.  Dus alles wordt op nul gezet.

Dus je hebt de Deltagroep bovenin en je hebt eigenlijk de Creatiekracht onderin. Hier onderin heb je de innerlijke zone, dus het gevoelsveld en dat is ook een driehoek, dat is het innerlijke voelen en het is het geven en het ontvangen. Dat zijn alleen maar woorden, maar het zijn trillingen. Als je iemand iets geeft vanuit liefde en oprechtheid dat is niet zomaar iets. Heel veel mensen weten niet eens. meer wat dat is. Om echt iets te geven een moment van echte aandacht, echt diepe liefde van binnenuit. En een ander die het niet eens kan ontvangen of het een beetje ontvangt die maakt het bijna stuk wat je geeft.

Dat heb ik mijn hele leven al meegemaakt. Mensen voelen zich er bedreigd door, door wat je geeft in wie je bent. Het is ook bedreigend omdat die mensen voelen van ja maar als ik, onbewust hè, als ik daar op ga reageren dan verandert dit hier binnenin en dan verandert mijn hele leven, dus dat moet ik helemaal niet doen.

 

Dus het zijn twee velden. En als ons eigen delta weer in beweging komt, dus niet de Deltagroep vanuit het hoofddenken, maar onze eigen delta om te kunnen geven, om te kunnen ontvangen en goed kunnen luisteren naar elkaar, dat zijn hele diepe krachtvelden, dat we kunnen luisteren naar ons hart, dan brengen we die kracht omhoog en dan begint ons innerlijk zijn ook te schijnen in het hoofd. Hier op aarde noemen we het het derde oog maar dat is het helemaal niet zo, het is letterlijk dat het brein licht gaat geven. En licht is informatie, is bewustzijn.

Dus wij hebben het met elkaar over deze zeer belangrijke onderwerpen maar vergis je niet, het speelt zich gewoon in je eigen leven af. Je hoeft het niet in boeken op te zoeken, dat is allemaal onzin, overbodig, flauwekul. Het speelt zich in je leven af waar je nu in bent! Zo simpel is het. En daar moet je naar kijken. En je moet ook voor jezelf invoelen van wat het dan wel en niet is en ook goed kijken van ja misschien is dat het juist wel maar wil ik het juist helemaal niet. Waar ben je bang voor? Je moet het ontcijferen, je moet het decoderen want het zijn gewoon codes in ons systeem. Ik weet zeker als alle mensen één dag zouden luisteren naar hun diepste fantasieën dat de hele wereld er anders uit zou zien.

 

Als iedereen zou doen wat hij ten diepste voelt en echt durft te fantaseren zou de hele wereld totaal anders zijn. Alles!! Iedereen!  Dus ook de mensen die in de Delta zitten van het denken!

 

Want iedereen kan fantaseren. Iedereen, maar het is een switch, je switcht van het ene naar het anderen, tjak, tjak, tjak. tjak.

Als alle mensen één dag zouden fantaseren wat ze werkelijk voelen en dat ook zouden uitleven, beleven, ervaren dan zou de hele wereld veranderen!

Nou de beschavingen die contact zoeken, nu, op dit moment met de mens om ook echt in contact te komen, die kijken naar een gegronde krachtige groep mensen die daar niet voor wegloopt en niet bang is om het leven helemaal uit elkaar te zien vallen van de constructies van de matrix!

 

Dus het veld waar ik over spreek is al het bewustzijn van al het leven bij elkaar opgeteld en dat zouden we misschien al kunnen zien als een soort, stel voor dat persoon A is een heel krachtig bewust wezen, dan zendt hij of zij, even in de aardse termen uitgedrukt, zendt een heel groot bewustzijnsveld uit, dat zijn trillingen. En die reizen niet door de kosmos, maar ze zijn tegelijkertijd aanwezig. Het is een en het is dan een bewustzijn, het veld navigeert om die ene persoon.

Als het twee wezens zijn, ook al wonen ze dertig miljardlichtjaren van elkaar af, ook om even uit te drukken in de aardse tijd, die zijn twee velden dwars door elkaar heen. Dus het veld is dan het gevolg van twee verschillende intelligenties. De kwantumkosmos is zo ontzettend fors bewoond en aanwezig, het is in geen getallen uit te drukken, daar is een constante frequentie van, eigenlijk, al het leven, en dat is dus het goddelijk veld en het voorziet, wordt voorzien alles wat er is, Dus 100 procent, maximale transparantie, dus alles wat er wordt gevoeld, in welke universum, in welke sterrenstelsel, zoals wij dat hier noemen, “sterrenstelsel”, dan ook, alles wat daar is in bewustzijn, dat vervloeit, vervoegt zich tot elkaar, het is een vrije bandbreedte, in dat veld, daar ligt dit universum, waarin wij leven, ligt in dat veld. Dus eigenlijk, wij leven, dus, eigenlijk, in dat veld.

Ja, dit veld gaat op ons reageren, dit is van dit universum, gaat op ons reageren op het moment, dat wij gaan beseffen, dat wij niet zijn, wie we denken, dat wij zijn, en als wij gaan luisteren naar het diepste, evenwichtige krachten in onszelf waar het echt over gaat, dat wij dat kunnen voelen van binnenuit en dat wij ook in lijn daarvan denken, dan gaat dit veld reageren op het kwantumveld in onszelf. Omdat de mensen niet weten, dat ze dat zijn, en met valse religies en valse reïncarnatiemodellen zijn getrakteerd, reageert dit veld dus niet. Ik wil dit woord “bronveld” ook niet gebruiken, omdat mensen het al hebben besmeurd met allerlei iets minder zinnige uitleg daarover, maar je zou kunnen zeggen, dat het een bewustzijnswezen is Het veld is een bewustzijnswezen. Wij zijn deelgenoot van het bewustzijn en dat bewustzijnsveld, dat reageert ook letterlijk op het moment, dat jij een instructie geeft. En de instructie is aanwezig zijn in dat veld, aanwezig zijn, het voelen van dat is waar het om gaat, letterlijk een handreiking en dan vindt het gewoon plaats. En het kan alleen maar als wij dat zelf zijn en niet daarom gaan vragen of gaan bidden. We zijn de magiërs, eigenlijk, van oorsprong, en het is eigenlijk niet magisch zijn, het is magisch, dat we het niet meer zijn.

Hele delen van het kwantumveld zijn geïnfecteerd.

 

En als laatste slide, een doelstelling…medecreator zijn in het herscheppen van ons erfgoed.

De werkelijkheid die schuil gaat achter deze lagen van realiteit, wie wij zijn, de grootsheid die wij zijn, het herstel van een koninkrijk waar wij allemaal deelgenoot van zijn en ik noem het bewust koninkrijk omdat dat een en al rijkdom is in de vorm van overvloed, in elke vorm, waar geen beperkingen zijn. Dat is een werkelijkheid waar wij vandaan komen, dat is een werkelijkheid die er nog steeds is, maar waar we wel aan werken mogen om het wel bij elkaar te brengen.

Want die realiteit die er nog is, is wel gefragmenteerd opgeslagen. Het is niet voor niets dat de mensheid op de aarde in een enorme verdeeldheid verkeert. En het is echt niet alleen maar vanwege de religies, er zitten veel grotere agenda’s achter. En een van die agenda’s is omdat we allemaal drager zijn van een stukje “mastercode”…meestercode, een hoofd brokstukje van een gigantisch bewustzijnsveld, wat nooit één veld is geweest, behalve dan… zolang wij ermee in verbinding zijn. Dus zolang wij in verbinding zijn met elkaar en met dat stukje code in ons zelf, dus nérgens bang voor zijn, dan zijn wij in feite dat veld wat uit elkaar gevallen is, wat dus eigenlijk nog steeds met elkaar in verbinding staat, brengen wij weer terug…

Dus dat medecreator zijn in het herscheppen in ons erfgoed, dat speelt zich hier af, in deze realiteit. En dat is echt héél erg bekend bij grote wetenschappelijke onderzoekers, dat de mens iets in zich draagt van een fenomenale waarde! De mensen kunnen het niet een betekenis geven, omdat de wetenschap niet de vermogens in zich heeft om dat in de context te plaatsen van grootsheid.

En kijken we naar onze hersenen, hoe onze hersenen functioneren, die zijn natuurlijk enorm afgestompt geraakt, als die weer aangaan naar een vermogen van laat ik zeggen 50%…jongens dan zitten we in een realitéit…dan is het al feestvieren! Dat wordt nog veel meer dan feestvieren…

Dus wat gezien en gevoeld wordt, in onszelf…potentieel aanwezig… en zichtbaar in het holografisch programma en wat ik bedoel met holografisch…mensen vragen me wel eens van wat bedoel je met holografie, dat is dus ook zoiets hè…het is maar een woord, want betekent het dan dat het een bundel van energie is wat extern is… wat ik ermee bedoel en dat zal voor de meeste mensen wel duidelijk zijn, maar ik omschrijf het nog een keer extra goed, is dat een hologram een bewustzijnsveld is, een veld wat zich uitstrekt door alles en overal, zelfs daar waar we niet weten dat het er is, is het ook. Dus dit frequentieveld waar wij vandaag met elkaar in zitten, in verbinding, maar wel allemaal in onze eigen kracht, dat zenden wij terwijl wij hier zitten vanuit dit hologram, dit bewustzijnsveld, zenden wij dit…nu…uit, in alle veldlagen tegelijkertijd. Dus ook door de lagen van controle en ook door de lagen van vrijheid. Dus het is bekend dat wij hier vandaag met elkaar zitten.

 

En waar het ook om gaat, het is een significante, een super belangrijke stap in ons bewustzijnsproces, juist om contact te krijgen met onze galactische vrienden en families.

En laat daar geen misverstand over ontstaan, dat contact is er voortdurend!

Het enige wat hier gebeurt in de realiteit waarin we nu zitten, is dat wij niet weten te interacteren met de informatienetwerken oftewel het veldbewustzijn waar wij op dit moment mee te maken hebben. Wij weten dat niet in een andere positie te plaatsen….in een andere rol, dus wij worden als het ware voortdurend geconfronteerd met de realiteit en de werkelijkheid, terwijl buitenaardse en interdimensionale vrienden en familieleden van onze gigantische allianties, niet aan déze kant van de frequenties zitten op basis van wat wij ervan kunnen zien, maar ze zitten er gewoon doorheen vervlochten en wij zien het niet omdat wij de realiteit die wij nu aanvaarden, zo aanvaarden als de werkelijkheid dat onze mind kennelijk niet in staat is om daar op een andere manier naar te kijken. Dus wie doet er mee om daar anders naar te kijken? Ik zie ik zie wat jij niet ziet…..keuzes…daar gaat het om!

De boodschap van buitenaardse groepen die zo helemaal niet genoemd willen worden… maar ik noem ze toch even zo….aan ons meegeven.

 

“Zolang jullie aardse mensen jullie werkelijkheid blijven belichamen zónder veranderingen aan te brengen, kúnnen en mogen wij jullie regeringen en controlehouders niet omzeilen. Jullie geven autoriteit aan zaken waar je graag transitie wilt zien, wéés die transitie!”

 

En dat heeft te maken met bepaalde wetgevingen, dat heeft te maken met die autoriteit, die energie die er is, dat netwerk, die grid van energie dat wordt als het ware door mensen, door collectieve bewustzijnsvelden van alle mensen op deze planeet, wordt dat aangeprezen. Zolang wij dus massaal ook naar die stembus gaan, zeggen we gewoon dat we akkoord gaan met dat systeem. Dus dat heeft een heel diepliggende reden waarom ze dit naar voren brengen. Want in feite is het gewoon tijd dat we zeggen van we erkennen dit systeem gewoon niet meer. Er zijn zóveel legitieme redenen gewoon voor naar voren te halen…waarom dat systeem dat ons wordt voorgelegd, helemaal niet legitiem is…het is gewoon niet legaal. Het is op basis van regelgevingen en wetgevingen gemaakt. Maar als je het allemaal gaat onderzoeken blijkt het aan alle kanten te rammelen en het is helemáál niet gebaseerd op de gelijkheidsprincipes van de mens op deze planeet, ongeacht je afkomst, het zorgt alleen maar voor verdeeldheid. Het zorgt ervoor dat mensen in tweestrijd komen en in tekorten komen, het héle systeem in elke facet is gebaseerd op het tegenovergestelde van heelheid. Dus de heelheidsprincipes die liggen daar in het fundament niet aan ten grondslag. En dan kun je met een paar hele goede advocaten, kun je daar met een paar honderdduizend mensen echt wel iets aan doen en van maken…maar wie doet het?

 

Het gaat om de basis of het klopt dát wat wij voorgehouden krijgen of dat werkelijk ten dienste staat van het AL- bewustzijn, van iedereen. Kijk bijvoorbeeld nu naar de situatie in Syrië, kijk naar de situatie wat er wereldwijd gaande is, die exodes van ál die mensen die eruit stromen.

Er zijn overigens ook weer een heleboel mensen die weer terugstromen, maar het hele verhaal wat wij te zien krijgen. Wat puur en louter gebaseerd is op de incompetentie van de hele westerse gemeenschap waar ik dus ook een onderdeel van ben. Tientallen jaren lang zijn die mensen uitgestoten uit dat proces van goede voeding, goede scholing, een waterleiding bestaat daar niet eens waar je uit kunt drinken. Het zijn de basisprincipes…Een hele grote groep, hele beschavingen zijn gewoon uitgestoten door de westerse gemeenschappen, uitgestoten in dat stukje gelukzaligheid, hè…dat er ook een stukje informatie en technologie beschikbaar wordt gesteld.

Dat die mensen ook worden onderwezen van…kijk, wij doen dat zo….maar als je dat zo doet, is het ook goed, maar dat je de moeite neemt met elkaar op een planeet… eenheid te brengen.

Er liggen zoveel programma’s achter waarom dat niet gebeurt en de grootste overtuiging is van de gevestigde machten, dat dat niet zou moeten omdat dat namelijk in het geding brengt dat de macht welke zij vertegenwoordigen, dat ze die kwijt zullen raken.

En dat is ook waar dit deel over gaat vandaag, om te kijken hoe wij vervlochten zitten in dat model en ook op basis van jou weigen onderzoek ergens in een moment in jou leven, een tegengewicht kunt zijn en het hoeft niet zo perse iets te zijn dat je iets hoeft te doen, laat dat vooral duidelijk zijn..hè, dat tapijt dat we uitrollen naar een andere realiteit bestaat uit heel veel verschillende soorten tapijtrolletjes…en ons tapijtrolletje is dat tapijtrolletje wat bij jou past en wat bij mij past, maar dat het ook zo kan zijn dat je helemaal niks hoeft te doen, maar door simpelweg je daar in af te stemmen en daar duidelijke beelden en duidelijke gevoelens bij te zetten, waar jij voor gaat en staat. Hè…want we kunnen er niet omheen dat alles wat we tot nu toe om ons heen zien, allemaal een gevolg is van naïviteit.

 

Dus wij hebben te maken met een fysieke realiteit met maatschappelijke modellen waarin technologie echt een hele dominerende factor gaat worden en dat is nog maar net begonnen en we hebben te maken met het menselijke stuk. En dat menselijke stuk dat zullen wij als observators voortdurend vanuit ons hart, vanuit ons gevoelsbewustzijn laten zo maar zeggen, de een zegt je hart zit overal en dat is ook zo, want alles is zelf bestaand vanuit het hartsveld, dat we dus vanuit dat veld ook durven in te laden wat wij voor ogen hebben…dus mind over matter.

 

Dit wat hier staat (wijst plaatje aan)…is uitermate belangrijk. Want als wij écht los willen komen van alles wat wij hebben geleerd, tot in diepste langen in ons wezen, dan komen we alles tegen…álles…elke overtuiging komen we tegen. Want op het moment dat je spreekt over donkere krachten dat je die kunt gebruiken om te healen in jezelf, dan voelt dat niet lekker. Want ergens hebben wij meegekregen dat donkere krachten, dat je daarbij weg moet blijven. Als we dat plaatje nu in de open haard zetten en laten transformeren en er komt uit een andere open haard weer een nieuw plaatje tevoorschijn…heeft een nieuw plaatje genereert en er staat ineens van….”na ontdekt te hebben, dat de door ons ervaarde realiteit als donker…licht blijkt te zijn en wij deze durven te betreden en onze persoonlijke overtuigingen komt te doorbreken…toen hebben wij ervaren dat wij als mensen in staat zijn om vanuit het vollédige spectrum onszelf te kunnen healen”…dat is ‘t. Ik durf dat gewoon hardop te zeggen…dat is ‘t….joehoeee…(lach)

Vraag: Wat er dan bij mij naar boven komt Martijn, dat in de oudheid had je het linker pad en het rechter pad, linker pad was dan liefde en zuiverheid en het rechter pad was dan de duistere kant.

Maar wat er dan ook bij mij door komt dat als je die satanische rituelen en dat soort dingen…hoe moet ik dat zien in de context van wat jij net verteld.

Martijn: Het gaat niet om de uitwerking hoe het er uit ziet, het gaat om de energie waar het uit opgebouwd is. De krachten die bv de satanische….die kinderen misbruiken…ik noem maar wat

en daar heb ik veel mee te maken de afgelopen 2 jaar, dat mensen echt insite informatie, zelfs met foto’ geven en het is er gewoon. Dat is dus iets heel ergs, dat de uitwerking daarvan er zo uitziet. Maar het gevoel wat er onder ligt waaruit deze mensen handelen, is een misinterpretaties door hen zelf. Dus zij worden gevoed in hun bewustzijnsveld waarin zij zitten en gaan dus daar op een tegenovergestelde wijze mee om. Dus zij bekleden dat op een andere manier. Dus er is een gevoel van binnen op basis van interpretaties wat in het collectieve veld aanwezig is, zo wordt uitgevoerd, terwijl als deze mensen uit de mindcontrole komen dan zullen ze dus ervaren dat het gevoel wat daaronder ligt helemaal niets te maken heeft daarmee, maar dat het kracht is.

En dat is ook het punt, wij krijgen dus voortdurend allerlei modellen te zien waardoor wij in die afschuw blijven zitten. Het is een heel interessante vraag, maar wij hebben dan te maken met een projectie van het resultaat. Dat is wat we te zien krijgen en dat is buitengewoon ernstig….héél ernstig. Maar daarachter in het programma hoe het opgebouwd is, is dezelfde levenskracht als wie wij zijn. Dus die levenskracht en die krachten waar ik het net over had, die zeg maar achter deze realiteit mensen besturen, die maken dus ge-bruik van die mensen hun trauma’s, om in dát moment het gevoelsveld van donker en dat is dus gewoon licht….om dat bij die mensen in te voegen, waardoor die mensen dat gebruiken op een negatieve wijze waarvan het eindresultaat is zoals bv die satanische rituelen. En dat is er wat er gebeurt.

 

Vanochtend stond ik me te scheren en ik kijk naar een mooie plaatje van een buitenaardse vrouw,

die getekend is en heel erg mooie gliefs daarbij heeft staan en ik kijk ernaar en toen vraagt Raymond van “wat staat daar papa” en ik was me zo aan het scheren en vertel in een minuut tijd wat daar staat en hij kijkt me aan….”huh, kun jij dat lezen”…Ik zeg, “heb je mij zien kijken naar die tekening?”…”nee, jij bent je aan het scheren, maar hoe kun je dat dan weten?”

Ik zeg, “ik lees… niet met mijn ogen, wat ik doe”…en dat is wat ik jullie allemaal ook als oefening wil meegeven en dan kun je het op je eigen wijze testen. Je kijkt ergens naar en dat hoeft niet eens een glief te zijn, maar het kan iets zijn….het kan een schilderij zijn, of een graancirkel, kan ook een tekening zijn of een prachtig kleed aan de muur…je kijkt er naar, je neemt het even op, je stopt met kijken en je staart eventjes kort en dan doe je je ogen dicht. Dan zit het ingeladen in je mind.

En dan ga je op een rustige plek zitten en dan ga je gewoon eens helemaal naar het neutrale veld.

Je gaat in stilte. En als dat niet lukt dan blijf je net zo lang stil tot dat het gebeurd, want in ieder mens huist stilte. En in ieder mens huist onrust en die onrust gaat weg op het moment dat je in die stilte zit. En dan geef je de opdracht, laat mij zien wat de informatie is achter datgene wat ik zojuist heb waargenomen. En dan ben je stil…en dan komen er in een keer beelden naar voren en dat gebeurd met alles wat is, met iets waar je het niet van verwacht krijg je informatie binnen. En wat je dan doet is dit…

Wij zien een realiteit en dat is deze realiteit en alles is opgebouwd uit codes, alles is energie en de energie die achter iets ligt wat uiteindelijk produceert wat wij waarnemen, die informatie heeft een oorsprong. Die informatie wordt vertaald en omgezet in onze mind, en dan zien we iets anders, maar de oorspronkelijkheid van die informatie, is dus iets heel anders, die komt binnen op het moment dat je afstemt in leegte, in het neutrale veld. Ga daar maar eens gewoon lekker mee oefenen, het kan dus een kopje koffie zijn, want je hebt geen idee waar informatie uit opgebouwd is, dat weten we niet en dat is juist het leuke, doordat wij dat niet weten kunnen we er ons ook niet iets gaan voorstellen. En als die kennis van te voren in de collectieve geheugenbank al ligt van, ik noem maar wat…het Vaticaan betekent dat en dat… als je je dan op het Vaticaan gaat afstemmen en je maakt dus verbinding met het collectieve geheugen, komt die informatie ook binnen. Vandaar dat ik ook gefragmenteerd praat, het liefste niet spreek, ook inhoudelijk, zodat de mens vrij blijft in het eigen onderzoek. En als je je gaat afstemmen op computers en op technologie dat je textra van te voren in de lucht straalt, want dan komt er nog heftigere informatie binnen. Wij zijn readers of energie, wij kunnen alle energie lezen, één keer even ernaar kijken, door je heen laten gaan en vervolgens connecten met dat veld en geef gewoon de opdracht…laat mij zien wat die informatie is. En als je dat met technologie gaat doen, kom je dus in verbinding met hele andere velden. Ga het maar gewoon uitproberen. Er kan niets gebeuren, het is puur waarneming, want wij zijn waarnemers, zo zijn we gecreëerd en het waarnemen van energie betekent dat daarmee datgene wat er werkelijk is, ook direct door jou waarneming is gezien in het collectieve veld wordt teruggezet. Daarom worden we misleid, zodat we niet de echte informatie in het collectieve veld terugzetten.

Vraag: Kunnen we daar niet in onze gedachten beïnvloedt worden dan?

Martijn: Nee, omdat we eerst in het neutrale veld dienen te komen, eerst in de stilte.

Kijk en het leuke is…bv dat kleed…je neemt dat kleed waar, maar je weet niet wat het is en als je niet weet wat het is omdat er geen referentiepunt onder ligt voor jou, kun je er ook niet in beïnvloedt worden. En de mens wordt voortdurend beïnvloedt door zich te focussen op iets, wat al bepaald is door externe bronnen van buiten af, wat het zou moeten zijn. Het woord aanslag, dan weet je direct…oh dat is een aanslag, er gebeurd iets verschrikkelijks. Dan valt er plots iets uit elkaar en gebeuren afschuwelijke dingen, dus dat beeld….Maar als we dat woord aanslag zouden herprogrammeren onder een hypnotische sessie met elkaar, dan zouden we gewoon neerzetten dat het een buitengewoon liefdevolle ervaring is, dan krijgen wij te horen op het journaal dat er een aanslag is gepleegd en dan zeggen we…ha eindelijk, eindelijk gebeuren er fantastisch liefdevolle dingen. Dus het gaat om het programma, het menselijk bewustzijn staat onder controle en dat is wat er gebeurd via de collectieve geheugendatabank en buitenaardse mogen daar niet in, willen daar ook niet in en feitelijk durven ze het ook niet, omdat ze heel veel galactische oorlogen verloren hebben van het grotere bewustzijnsveld wat artificial intelligence wordt genoemd.

Dus het kunstmatige netwerk is buitengewoon intelligent, is héél krachtig en die wetten voor hen gelden net zo als die wetten voor ons. Dus als zij hier lopen…fysiek…en er wordt op ons geschoten, gaan ze net zo goed dood door die kogel als wij. Dat heeft te maken met de lagen waarmee ze zich afstemmen. Dus zij komen niet in onze geheugendatabank, zij laten het ons en dat is ook onze ervaring, ze laten het ons herstellen.

Vraag: Ik zie op dit plaatje een leeuw en een hinde, hoe wordt dat gebruikt?

Martijn: Het leeuwen ras, oftewel het symbool van de leeuw, is het dominerende symbool over de aarde en heeft niets te maken met de beschavingen die leeuwachtig zijn. Met de eenhoorn is dat hetzelfde, het zijn 2 symbolen waar achter het symbool zelf zit een gigantisch programma, van dat je moet gehoorzamen. Dus op het moment dat we dat zien en we weten het niet…daar gaat het om hè…als we het niet weten, als het niet in onze database zit, dan herkennen wij niet dat we daarnaar kunnen handelen. Dus wat daar staat is in feite controle…wij zijn groter dan jij en je moet luisteren naar wat wij zeggen. Wij zijn de baas, wij zijn de autoriteit. Alle logo’s en alle symboliek ook, kijk naar ons eigen koninkrijk, kijk maar naar de rechtbank, overal zie je de leeuw erin.

Het gaat onvoorstelbaar ver. Ook bij de Amerikanen, van serve and protect er zitten allemaal logo’s in.

Wat is een symbool, wat is een gliefs…zij spreken niet in letters zoals wij dat doen. Wij hebben zoveel woorden nodig, wat ik nu sta te vertellen dat kun je in één glief overbrengen. Dat is kwantumtaal vanuit een veel grote veld waar het niet om letters gaat maar daar gaat het om gevoelens en informaties. En die symbolen die komen uit een database van een ongekend grote omvang, dat is een kosmische database waarin elke glief een complete betekenis heeft. En elke glief die er dus ook is, daar kun je dus hele verhalen uit naar voren brengen.

En die tekening die tegen die muur stond, daar staan allemaal gliefs op en ik kijk dus heel kort naar die tekening en ik ga me scheren en al die gliefs worden vertaald in mij database, vrij van invloeden, vrij van inserties dus ook vrij van manipulaties, omdat ik niet bang ben. Belangrijk thema…ik ben niet bang. Ik ben niet bang, dat kan ik gewoon hardop zeggen, ik heb geen angst.

Ik ben wel alért. Dat is logisch, ik ben alert op wat er gebeurd. Maar ik ben niet bang, waar moet ik bang voor zijn. Maar op het moment dat we ergens in terecht komen dan kan het zomaar zijn dat onze mind wel een signaal gaat geven van angst. En dat dient herschreven te worden. En die symbolen komen uit dezelfde database, wij zien dat symbool en daarachter hangt een heel protocol. Een protocol van…je gaat het nooit van ons winnen, wij zijn met veel meer dan jullie, wij zijn veel groter en krachtiger. En wij zeggen dus dan…fijn dat jullie dat vinden maar wij gaan het her programmeren en voor ons staat de leeuw als een teken van vrijheid en het startpunt van inluiden van de vrijheid mensheid en het terughalen van de oorspronkelijke krachten. En het paard staat voor ons als het belichamen van…weet ik wat, maar dat is dus wat we moeten doen is dit gewoon samen durven doen! En we hebben massaoefeningen nodig, vanuit de wetenschap dat wij vanuit een gevoel en opdracht die database kunnen herschrijven.

 

Ik heb me als kind altijd afgevraagd en misschien herkennen jullie dat wel, dat datgene wat ik aan het doen ben, wat ik aan het denken ben, of ervaren ben, wat ik voel van binnen, wat er vóór dat moment zit. Wat is dat éne moment voor onze gedachte… wat is dat.

Wat is dat éne moment vóór het gevoel, voor de gedachte zit het gevoel. Daar kunnen we nog wel naar toe, als we ons best daarvoor doen, dan kunnen we naar ons gevoel toe. Maar wat zit er vóór dat moment van dat eerste gevoel, waar komt dat vandaan. Wij doen dat onderzoek gewoon niet op de aarde omdat wij deze realiteit aanwijzen van daar komt het vandaan. En dat is gedeeltelijk ook wel zo, maar het is te makkelijk om daaraan voorbij te lopen. Want alles wat er in ons gebeurd, dat is een onderzoek waard. Het is niet altijd zodat je daar direct een antwoord op krijgt, maar door dat te onderzoeken, krijg je alle dwarsverbanden in jezelf naar voren en dan krijg je eigenlijk alles te zien wat in het onzichtbare zich afspeelt, dat wordt zichtbaar, voelbaar, het wordt zelfs werkelijk waarneembaar als je daar helemaal doorheen durft te gaan en je wordt dan zelf ook heel waarneembaar voor jezelf. Want je eigen rol in dat onderwerp, in dat hele onderzoek gaat in een keer helemaal open. Dus je wordt je bewust wat voor rol je aan het vertegenwoordigen bent. Je wordt je ineens bewust van alles wat je in je draagt en de wijze hoe je kijkt naar buiten en je beseft ineens dat je jezelf aan het bekijken bent met een intergalactische blik bij jezelf. Niet meer vanuit een rol maar vanuit een veel groter perspectief. Dat is ook het thema. Het thema van deze lezing gaat ook echt over het ontwaken van dat bewustzijn. Het grotere bewustzijn wat in feite vóór onze persoonlijkheid ligt, maar onze persoonlijkheid is zo versterkt in dit leven dat het er eigenlijk doorheen schijnt en dat we dus  denken met onze persoonlijkheid  zo daar doorheen, van ja dit is mijn waarneming en dit is waar ik het mee moet doen. En dat is dus niet het geval.

 

Je kunt beter afpellen, je kunt beter stukken van jezelf ontslaan, zeggen dit ben ik helemaal niet.

En door dit hardop te zeggen voel je ook, dat je dat gewoon door de kracht van de woorden, loslaat. En dan kom je een heel stuk dichter in je essentie. En als wij dat durven te achterhalen wat en wie we vooral niét zijn, welke rollen we echt niét meer in hoeven te schieten, ook niet op de verjaardagsfeestjes, gewoon lekker jezelf zijn. A. wordt je veel serieuzer genomen, dat de mensen voelen dat je krachtiger wordt, het wordt dan eerst wat minder gezellig omdat mensen je gaan aftasten en zo, maar dat is een dankbaar gevolg van dat je in je eigen kracht komt. En dat je je eigen mening kunt geven, dat je dat kunt doen op de manier zoals jij voelt, dat dat nu eens een keer nodig is en dat je dat vanuit respect doet en als het nodig is dat je het anders doet is het ook niet erg. Dat is omdat het mag gebeuren vanuit liefde. Maar wel….. om het gezegd te hebben. Dus jezelf laten zien. Dat is fantastisch!

 

Heel diep in onszelf weten we dat het waar is dat wat je ten diepste voelt en waar je voor staat dat het normaliter zichtbaar wordt in jouw werkelijkheid. En het afwezig blijven ervan, het wegblijven ervan dat dat niet klopt. Die herziening, dus de perceptie van hoe wij bewustzijn ervaren, de herziening daarvan is best wel pittig voor heel veel mensen omdat dat werkelijk een deur opent die ons voorstellingsvermogen te boven lijkt te gaan. Dat is niet zo, maar we hebben het ons nog nooit voorgesteld. Dan lijkt het bijna onmogelijk. Het bijzondere is dat als je iets voor de eerste keer voorstelt of wat er al eerder is geweest in jezelf gaat oprekken en uitbouwen dat je bewustzijn op dat moment toeneemt. Dat je bewustzijn wordt uitgerekt. Je kunt namelijk meer voorstellen, meer voorstelling betekent ook meer creatie. De creatiekracht van het wezen neemt toe naar gelang het voorstellingsvermogen gemaximaliseerd wordt. En waar dat stopt weet je niet hè. Want je kunt maar doorgaan met je voorstelling. Je kunt je voorstellen dat wij niet alleen zijn in het universum, maar je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat deze wereld, ik heb het niet over jullie hè, maar je kunt je niet voorstellen als doorsnee mens van deze wereld dat deze werkelijkheid waarin wij zijn eigenlijk dwars door een andere planeet heen ligt. “Hè wat zegt ‘ie nou weer, dat is hier moet nu een pil in, nee hier gaat iets niet goed” Dus wat is het voorstellingsvermogen? Het voorstellingsvermogen roept informatievelden op. En het gaat niet om informatie want dat is de mind, maar het gaat om de gevoelens die eronder kunnen zijn.

 

Stel je nou eens voor dat jouw gevoelens die jij in jezelf draagt, je organische gevoelens, de verbinding, de verbondenheidsgevoel met de wereld, met de natuur en de mensen, stel je nou eens voor dat daarbij passend ook een denkformat is. Dat je een manier van denken kunt scheppen in jezelf wat past bij je diepste gevoel. Probeer daar eens naar te kijken. De hartskracht, de kracht van het hart is een gigantisch organisch analoog geometrie maar die geometrie is net als een mandela, dus die is niet exact links gelijk aan de kant van rechts. Het hartsbewustzijn, dus dat zijn emotionele patronen, trillingen, zijn zo sterk, zo krachtig dat je dat kunt zien als een taal. Kijk je naar het brein en naar het hoofd, dan is dat ook een taal. Denktaal is geometrie, denken is een patroon wat 100 % wiskunde is. Dus links en rechts, alles is exact geometrisch. Wat is het verschil daartussen, we leggen ze even naast elkaar neer. Het denkvermogen van de mens is denken met het brein, is een wiskundige taal, er zit dus een logica in, een stap verder en is te voorspellen. Ja want er zit een logica in. Er zit een berekening in en dus een formule. Weer vertaalt: als mensen denken is de uitkomst daarvan bekend. Dat is kosmische logica.

 

We gaan weer terug naar het gevoel, gevoelsveld, is heel onbestendig, want emoties kun je niet bevatten, gevoelens kun je niet bevatten, je kunt het niet een betekenis geven, want het is alleen in dat moment zo. Kijk je naar de vorm, naar het algoritme van de trilling van het hart en dat zit aan de binnenkant van het fysieke hart zitten allemaal neuroweefsel en dat neuroweefsel is veel geavanceerder, ook neurologische wetenschap, veel geavanceerder dan het neuroweefsel in het brein hier (hoofd) dat ontvangt de hartsfrequentie, dus het neuroweefsel van de binnenkant, de bedrading aan de binnenkant van het hart ontvangt informatie, trillingen, uit het veld.

Dus het niet zichtbare veld. Dus niet de fysieke wereld, maar uit een informatieveld. De schepping, de trilling, de taal van het universum. Bij het ontvangen van die informatie die binnenkomt in het hart geeft het hart in een gebalanceerde samenwerking met het lichaam, geeft het hart die informatie door aan het brein en op het moment dat daar naar geluisterd wordt, naar wat er gevoeld wordt, stemt het brein zich af op de informatie, de bits en de bites van het hartweefsel. En in dat moment verandert de breintaal naar ook organisch. Bbllboem. Dan staat het hoofd, denken in lijn met het diepste voelen. Dan ontstaat dus die gouden krans wat we zien in allerlei boeken en schilderijen. Dat is een organisch denkvermogen. En dan praten we eigenlijk over een EQ dus een emotionele intelligentieveld.

Dus die stroomt in dit geval aanwezig in het lichaam ..??.door het hoofd naar buiten. Dus je kunt denken op basis van iets onlogisch. Je kunt dus ook in deze wereld dingen doen die je niet kunt verklaren en die komen door gevoelens. Je wordt verliefd, of dat nou op een boom is of een mens dat maakt niet uit. Of dat nou op een muziekstuk is of een kunstwerk wat je ziet hangen, je wordt verliefd,er gebeurt iets, er ontstaat iets. Je neemt iets waar, er wordt iets waargenomen en dat veld van het hart is zo sterk en zo krachtig dat het brein als het ware niet meer echt logisch kan denken. Het brein gaat doen wat er gevoeld wordt. En je neemt een keuze waarvan iedereen zegt “zou je dat nou wel doen, denk na man, denk na, het klopt toch niet wat je doet” maar jij weet ik doe het want ik voel het!

Dat zijn dus twee verschillende talen als je het maar zou willen splitsen in twee. Dus de innerlijke taal van het voelen en daar naar luisteren en daar naar handelen, dan komen we op de stap van na het moment van de schepping dat het zich als het ware verstevigd en doorzet, zonder verlies van werkelijkheidsbesef hè, dus dat je in het lichaam blijft, en voelt wat jij voelt, je beseft wat er is, je kijkt in lijn met dat gevoel dat je de gedachte die daar op ligt dat je die ook uitzet in een actie of in een beweging, op dat moment ben je een ander mens. Dus je bent een ander mens. Je doet onlogische dingen.

 

Dus ook de vraag over 5G, ik stel die vraag ook bij mensen “maar wat voel jij zelf bij 5G?” “nee ik vraag niet om naar de geheugendatabank te gaan van wat je allemaal gelezen hebt erover, dat vraag ik niet” Ik vraag niet wat die andere mensen er allemaal over geschreven hebben, ik vraag niet naar je mening aan de hand van wat je gisteren dacht, ik vraag naar wat je nu, nu voelt! Dát is de kracht! Altijd praten vanuit het nu. Altijd delen vanuit de nu-kracht, daar ligt ook de creatiekracht.

 

Ik weet wat ik voel, ik weet wat mijn kern is, ik weet dat ik hier ben om een hele fijne bijdrage te komen brengen aan deze wereld die zoveel knelpunten kent en zo gecrasht is. En de mensen zien het niet. De mensheid. Ik ben hier gekomen om daar een bijdrage in te leveren. En de manier hoe ik het heb gedaan is heel goed geweest maar ik maak mijzelf vrij. Ik haal even alles waar ik nu op heb gebaseerd, alles van waaruit ik werk, vanuit dat holletje waar ik ben opgestaan, dat hele script haal ik weg, tjak, ik moet niet meer in lijn van die volgorde functioneren. Ik moet eigenlijk helemaal niet meer op die manier functioneren. Ik moet helemaal teruggaan naar mijn kernboodschap binnenin en daar moet ik een moment nu ruimte aan mijzelf geven met in dat moment van die ruimte weten dat wat er nu ook tevoorschijn gaat komen dat ik dat ga doen! Daar zit ‘ie. Dan is er geen gedachte want je weet niet wat het is. Het enige wat je weet is dat je bereid bent om alle vormen te laten gaan. Niet meer verder te borduren op wat het ooit is geweest. De kern binnenin bewaak je, dat is jouw kern. Jij weet hoe je communiceert in deze wereld. Jij weet wat je in je draagt. Jij weet dat jouw aanwezigheid rimpelingen uitzendt door het veld en een rijkdom brengt door jouw aanwezigheid. En in het moment dat je een afspraak maakt met jezelf dat wat het ook is, geen vorm, want als er geen vorm is en geen gedachte dan wordt er ook niks ingevoegd. Op het moment dat je leeg bent, vormloos, kijk van binnenuit, met een akkoord dat er op dat moment niks is, dus dat is een belangrijk niks-moment waarin veel mensen moeite ervaren, maar in feite de mind is dat, op dat moment bewaak je je kern, er is een leegte en dat lege moment daar ontstaat, dat is het veld waarin niet wordt gedacht, dat gaat reageren op jouw diepste boodschap en dan in één keer boem! Daar is ‘tie in je leven. Komt er iets tot leven in de werkelijkheid waarin je leeft, wat reageert op jouw leegte, jouw denkloosheid en dan ontstaat het. Dat is wat we te doen hebben. Dus wat we te doen hebben is niet denken.

Maar het is wel durven kijken binnen de bandbreedte van ons bewustzijn zit ik nou nog binnen een oorzaak en gevolg wetgeving te leven van dit leven of ben ik nu echt naar de kern toe van wie ik ben? En dat maakt echt alles anders. Er verandert zo ontzettend veel, als het verandert, er komen dingen op je pad die anders niet waren gekomen.

Het is het volkomen los, er uit stappen van wat je denkt hoe het functioneert. Want je kunt de kracht van de schepping, de kracht van creatie, kun je niet in een vorm neerzetten. We spreken alleen maar over reactievelden, reactie energievelden. De werkelijkheid waar jij vandaan komt, dat veld daar ben jij nu mee verbonden. En dat veld kan instant gaan reageren op wie jij bent, daarbinnen. Maar niet op het moment dat je hem uitvoert wat past bij het script van wie je als mens bent! Dat is het conflict.

 

Wij moeten niet onderschatten als mensen wat er gebeurt met ons innerlijk vermogen op het moment dat we terugkeren in de eigen gedachte, gebaseerd op dat innerlijk vermogen. We moeten niet onderschatten wat de kracht van het denken is als die in lijn staat met de kern. En op het moment dat die krachtige gedachten helder zijn, uitgelijnd zijn, dan is er niets meer wat jou verstoort en dan zit je in de gedachte wat ook een onderdeel is van deze werkelijkheid, maar niet meer in lijn staat van belanghebbenden die willen dat jij zó denkt.. Dus dat zijn vrije zones binnen de gedachtekracht en daar neem jij dan een rol in en jij opent als het ware een script. Dus we moeten niet onderschatten, de kracht van het denken en de emoties, de gevoelens, het gaat om dat je ten diepste in jezelf voelt, want daar zit de innerlijke wijsheid.

 

Er verandert eigenlijk nooit iets zodra je iets niet wilt of wel wilt. Het enige wat je kunt doen is voelen wat je diepste verbondenheid is met het leven, wat is die boodschap weer in jezelf, dan ga je kijken naar de situatie en in het voorbeeld van iets wat je heel erg in de greep heeft, wat je niet prettig vindt, is niet dat je daar naar kijkt met de gedachte daar wil ik van af. Je aanschouwt datgene wat het is, je voelt daarbij die energie (ademt in) , die kracht, die boodschap, en je mengt hem door elkaar heen, focus naar het onderwerp, focus daarheen, niet dat je het wil veranderen, alleen focus dat is het, je pakt het als het ware. En dat doe je ook met iets wat je heel erg fijn vindt. Dus je vindt iets heel fijn , je wilt iets heel graag aanschouwen, zonder dat je het wilt vergroten, dus je wilt het ook niet bij het niet leuke weghalen en je wilt het ook niet bij het wel leuke vergroten, het enige wat je doet is hetzelfde. Je voelt het (ademt in) je aanschouwt datgene, dat is een informatieveld, heel sterk de focus daarheen. (ademt in) je voelt het en kijkt ernaar en los. Dat is wat je doet, want in feite is alles energie, want het denken is energie, en deze werkelijkheid is energie. Wij moeten de verbondenheid, de kwantumverbondenheid er tussen zien, we moeten gaan begrijpen dat onze materie, wat geen materie is maar energie, dat zich dat gedraagt op basis van natuur, eigenlijk kosmische wetgeving dus niet fysische wetgeving, maar de kwantummechanische wetgeving. En of het dan iets positiefs of negatiefs is daar stappen we dus uit, het enige is we kijken er naar. We kijken er naar en that’s it! Met focus!

 

Als jij met je aandacht naar je hart gaat op jouw manier, vindt er een verschuiving plaats in je neurobewustzijn, en als je dan met aandacht in jezelf kijkt naar bijvoorbeeld de aarde dan is het zo dat alles wat jij ziet in jezelf, je kijkt naar de aarde, dat dat een schepping op zich is, dat de mens schept op basis van voorstelling onderbouwt zelfs met emoties, de krachten van emoties, zet je in het veld in het master universe, en het hoofdelijk universum, wat hier dwars doorheen loopt zet jij die creatie, die schepping zet je zo in het veld. Want alles wat de mens ziet in zichzelf en alles wat de mens daarbij voelt, dat is direct gecreëerd en geschapen dat is de oorspronkelijke kracht van de mens. De mens wordt niet voor niets ziener genoemd, wat zij ziet in zichzelf, wat zij voelt en uitademt is gelijk in het universum aanwezig.

 

 

Ik denk, dat we gewoon allemaal, en dat voel ik ook, op reis zijn op deze aarde en wij zijn iets heel oers, iets ouds uit een verloren periode aan het terughalen in onszelf en voor onze uitdaging om dus niet in die buitenwereld verstrikt te raken,

En toch, ik weet nooit precies hoe een dag eruit ziet, ik weet ook niet hoe een educatiedag eruit ziet of een dag van samenkomst. Ik weet het niet, ik ben ook onvoorbereid. Ik begin overal maar gewoon in de energie die zich aandient. Dus dat is voor mij het vormloze. Maar toch, wat ik alle mensen altijd meegeef, is dat we uit verschillende velden bestaan en dat het patroon dat ontstaat blokkerend werkt of kan werken in het creatieveld van jezelf om dat dus los te laten, en als dat er is dien je te stoppen,

Die verwachtingen zijn er sowieso, maar de verwachtingen die de mensen hebben naar mij, dat zijn natuurlijk de verwachtingen naar zichzelf. Het enige wat ik doe, ik spreek over heel diepliggende, verborgen krachten van de mens, die gebaseerd zijn op de oertaal, dat is emotie, die op deze aarde een heel andere betekenis heeft gekregen door de mind en ook door valse profetieën en afleidingsmanoeuvres. Daar spreek ik over en ik denk dat het heel goed is om dat concept verder uit te breiden met elkaar, daar ook diepgaande experimenten in te doen uitgaande van universele vriendschap, ook al ben je het heel oneens met elkaar ogenschijnlijk, dat is meer de vorm, het gaat om de inhoud binnenin. En daar maak ik nu ruimte voor door straks niets meer te doen. En wat er dan gebeurt, gebeurt ook ad hoc, het komt gewoon te voorschijn, gedragen door alle mensen en dan kom je dus in dat hartsveld terecht.

En het is dus mogelijk om op basis van die innerlijk kennis, die bij iedereen aanwezig is, en dan ben ik blij dat ik ook een stukje van de puzzel mag aandragen om het in beweging te zetten, om die dieperliggende kennis op basis van het aanraken van emoties, dat die in beweging wordt gezet en dat daarbij die emoties het eigen krachtveld aangaat, los van wat er ook buiten jezelf is, los van wat je ooit hebt geleerd, ook binnen de ufologie, maakt helemaal niks uit, het gaat om die kracht binnenin jezelf, en dan kom je er achter dat het niet alleen maar is om te spreken over die verandering, maar ervoor zorgen dat je je leven, zoals jij zegt dat je de wereld wilt zien, dat leven ook leidt, dat je dat leven ook bent, dus wees datgene, die verandering, die je in de buitenwereld wilt zien. En het gaat erover wat je zelf voelt, niet wat een ander van jou vindt. Dat is wat anders,

Elke keuze die een wezen maakt van iets wat gepresenteerd wordt van buitenaf, is in de kern een keuze gebaseerd op het script van buitenaf. Op het moment dat je stopt met kiezen, maar in jezelf ziet wat zich voltrokken heeft, datgene wat je in jezelf kunt zien, dat vindt plaats. En dat is een heel diepgaand proces en dat heeft met de kwantumfysica te maken, dat is ook de wijze waarop ik contact heb met verschillende beschavingen, niet vanuit lichtvelden maar concreet zoals wij hier met elkaar zitten, dat is helemaal niets bijzonders. Het is eigenlijk bijzonder, dat de mens vergeten is, dat zij zelf die velden creëert, zelf schept. Dus de mens is als zodanig niet aanwezig in het veld buiten zichzelf, in zichzelf of hoeft zich ook niet te connecten met dat veld, de mens gaat beseffen dat hij zelf de schepper is en dat het rechtstreeks gebeurt vanuit het menselijk potentieel. En als je dan kijkt naar de vraag van Catharina “hoe kun je onderscheid maken tussen een gevoelskeuze in jezelf of een gevoelskeuze van buitenaf”, dan is het heel belangrijk dat je kwantumfysica gaat onderzoeken en dat je dan tot de ontdekking gaat komen dat op basis van 2 verschillende velden waar wij mee te maken hebben, dat je te maken hebt met een fysiek veld, de persoonlijkheid die daarbij ontwikkeld is met een spirituele leer die heel erg prettig kan voelen, waar keuzes in worden voorgelegd en methode en leer worden gepredikt, dat er ook een mogelijkheid is om dat compleet helemaal te aanschouwen in jezelf, dus aha dat zijn mijn overtuigingen, dat zijn mijn aannames en geloofssystemen, als je daar naar kunt kijken valt dat weg. Dus hoe kom je daar achter? Door de kwantumfysica te gebruiken, dat daar waar menselijke observatie vanuit het voorstellingsvermogen, en dat is vanuit je hart, je richt je op je hart, daar waar het menselijk voorstellingsvermogen naar toe reist, dat veld wordt in beweging gezet en is er direct bij de gratie van de menselijke voorstelling. Nu zitten wij heel erg gelinkt aan resultaat. Wij zeggen van, ik denk in mijn hart daaraan, dat wil ik laten plaatsvinden, dan kom je op een biologie van overtuigingen, die in het lichaam geprogrammeerd zit van, dat je het niet zou kunnen. Dat zijn ook emotievelden die ondermijnen dat. Als je daar vrij van bent dan kun jij iets in jezelf zien en als je dan geen resultaatgerichtheid hebt van oké wanneer vindt dat plaats, maar je ziet en haalt de focus er ook weer af, dan is het in het magazijn van het hologram, dan loopt het dwars door het experiment heen en dan is het er. Alleen het is jouw zienswijze of je het op kunt pikken. Dus hoe kom je er achter wat nou wel of niet je gevoel is, of waarom zou ik überhaupt iets loslaten wat heel prettig is? Nou dan ga je dus kijken in jezelf van, dit is wat ik dus nu heel erg prettig vind, wie vindt dat nu prettig? En dan ga je de kwantumfysica toepassen door in eerste instantie eerst met je aandacht naar je hoofd toe te gaan, wat heel veel mensen een moeilijke situatie vinden, want wat doe je nu eigenlijk als je met je aandacht naar je hoofd gaat? Dat hoofd en lichaam bestaat intern helemaal niet maar wordt hier wel … is het hier wel te ervaren. Het brein is het interpretatievermogen van het neurologische systeem. Daar waar menselijke observatie naar toe gaat, vindt in werkelijkheid een reset plaats van de invulling van de matrix. Dus je gaat met je aandacht naar binnen toe in je hoofd, daar kijk je naar de situatie die je voorgelegd krijgt, dus in dit geval van Catharina, keuzes die heel vreugdevol zijn. Op het moment dat je daar naar kijkt in stilte, daar neem je de tijd voor, dan is het zo dat menselijke observatie, die gericht is op een punt dat in jou speelt, automatisch veroorzaakt, als het een keuze is die van buitenaf wordt opgelegd, dat die situatie geneutraliseerd wordt. En dat houdt in, dat datgene wat je denkt te kiezen, datgene wat je voelt vanuit je mind, dat dat in beweging wordt gezet en je voelt dat dat wegtrekt in je systeem. Dus het doet er ineens niet meer toe, Dan voel je ook van “hé dit is helemaal niet belangrijk. Het klopt helemaal niet.” En op het moment dat je daarnaar hebt gekeken, dan ga je naar je hart toe met je aandacht, dan schuif je naar beneden, stel je je voor dat je in je hart bent, want alles is gebaseerd op het voorstellingsvermogen van de kracht van de mens, je bent in je hart aanwezig, je voelt ook boven mij zijn mijn nek en mijn hoofd, dus ik zit echt in de kern van mijn hart en dan kun je je afvragen waar is daar nou de sleutel in. Heel eenvoudig, je zit in een etherisch bewustzijn, een kosmisch bewustzijn en dat zit in dit lichaam, op het moment dat je met je aandacht naar je hart gaat en dan ga ik een raar woord gebruiken, maar dan dwing je je neurologische systeem om de voorstelling van je hart te representeren, elektromagnetisch beeld van het neurologisch systeem. En op dat moment vindt er een verschuiving plaats in het neuro bewustzijn vanuit het persoonlijke stuk naar het interdimensionale bewustzijn en op dat moment gaan je hersenen weer luisteren naar je hoofd (opmerking van mij, moet het niet hart zijn ipv hoofd?) Dus het is een oefening, die heel veel oefening is in het begin en uitleg nodig heeft, maar je kunt het zo boem, in één seconde doen.

 

Ik weet wat ik voel, ik weet wat mijn kern is, ik weet dat ik hier ben om een hele fijne bijdrage te komen brengen aan deze wereld die zoveel knelpunten kent en zo gecrasht is. En de mensen zien het niet. De mensheid. Ik ben hier gekomen om daar een bijdrage in te leveren. En de manier hoe ik het heb gedaan is heel goed geweest maar ik maak mijzelf vrij. Ik haal even alles waar ik nu op heb gebaseerd, alles van waaruit ik werk, vanuit dat holletje waar ik ben opgestaan, dat hele script haal ik weg, tjak, ik moet niet meer in lijn van die volgorde functioneren. Ik moet eigenlijk helemaal niet meer op die manier functioneren. Ik moet helemaal teruggaan naar mijn kernboodschap binnenin en daar moet ik een moment nu ruimte aan mijzelf geven met in dat moment van die ruimte weten dat wat er nu ook tevoorschijn gaat komen dat ik dat ga doen! Daar zit ‘ie. Dan is er geen gedachte want je weet niet wat het is. Het enige wat je weet is dat je bereid bent om alle vormen te laten gaan. Niet meer verder te borduren op wat het ooit is geweest. De kern binnenin bewaak je, dat is jouw kern. Jij weet hoe je communiceert in deze wereld. Jij weet wat je in je draagt. Jij weet dat jouw aanwezigheid rimpelingen uitzendt door het veld en een rijkdom brengt door jouw aanwezigheid. En in het moment dat je een afspraak maakt met jezelf dat wat het ook is, geen vorm, want als er geen vorm is en geen gedachte dan wordt er ook niks ingevoegd. Op het moment dat je leeg bent, vormloos, kijk van binnenuit, met een akkoord dat er op dat moment niks is, dus dat is een belangrijk niks-moment waarin veel mensen moeite ervaren, maar in feite de mind is dat, op dat moment bewaak je je kern, er is een leegte en dat lege moment daar ontstaat, dat is het veld waarin niet wordt gedacht, dat gaat reageren op jouw diepste boodschap en dan in één keer boem! Daar is ‘tie in je leven. Komt er iets tot leven in de werkelijkheid waarin je leeft, wat reageert op jouw leegte, jouw denkloosheid en dan ontstaat het. Dat is wat we te doen hebben. Dus wat we te doen hebben is niet denken.

Maar het is wel durven kijken binnen de bandbreedte van ons bewustzijn zit ik nou nog binnen een oorzaak en gevolg wetgeving te leven van dit leven of ben ik nu echt naar de kern toe van wie ik ben? En dat maakt echt alles anders. Er verandert zo ontzettend veel, als het verandert, er komen dingen op je pad die anders niet waren gekomen.

Het is het volkomen los, er uit stappen van wat je denkt hoe het functioneert. Want je kunt de kracht van de schepping, de kracht van creatie, kun je niet in een vorm neerzetten. We spreken alleen maar over reactievelden, reactie energievelden. De werkelijkheid waar jij vandaan komt, dat veld daar ben jij nu mee verbonden. En dat veld kan instant gaan reageren op wie jij bent, daarbinnen. Maar niet op het moment dat je hem uitvoert wat past bij het script van wie je als mens bent! Dat is het conflict.

 

Wij moeten niet onderschatten als mensen wat er gebeurt met ons innerlijk vermogen op het moment dat we terugkeren in de eigen gedachte, gebaseerd op dat innerlijk vermogen. We moeten niet onderschatten wat de kracht van het denken is als die in lijn staat met de kern. En op het moment dat die krachtige gedachten helder zijn, uitgelijnd zijn, dan is er niets meer wat jou verstoort en dan zit je in de gedachte wat ook een onderdeel is van deze werkelijkheid, maar niet meer in lijn staat van belanghebbenden die willen dat jij zó denkt.. Dus dat zijn vrije zones binnen de gedachtekracht en daar neem jij dan een rol in en jij opent als het ware een script. Dus we moeten niet onderschatten, de kracht van het denken en de emoties, de gevoelens, het gaat om dat je ten diepste in jezelf voelt, want daar zit de innerlijke wijsheid.

 

Er verandert eigenlijk nooit iets zodra je iets niet wilt of wel wilt. Het enige wat je kunt doen is voelen wat je diepste verbondenheid is met het leven, wat is die boodschap weer in jezelf, dan ga je kijken naar de situatie en in het voorbeeld van iets wat je heel erg in de greep heeft, wat je niet prettig vindt, is niet dat je daar naar kijkt met de gedachte daar wil ik van af. Je aanschouwt datgene wat het is, je voelt daarbij die energie (ademt in) , die kracht, die boodschap, en je mengt hem door elkaar heen, focus naar het onderwerp, focus daarheen, niet dat je het wil veranderen, alleen focus dat is het, je pakt het als het ware. En dat doe je ook met iets wat je heel erg fijn vindt. Dus je vindt iets heel fijn , je wilt iets heel graag aanschouwen, zonder dat je het wilt vergroten, dus je wilt het ook niet bij het niet leuke weghalen en je wilt het ook niet bij het wel leuke vergroten, het enige wat je doet is hetzelfde. Je voelt het (ademt in) je aanschouwt datgene, dat is een informatieveld, heel sterk de focus daarheen. (ademt in) je voelt het en kijkt ernaar en los. Dat is wat je doet, want in feite is alles energie, want het denken is energie, en deze werkelijkheid is energie. Wij moeten de verbondenheid, de kwantumverbondenheid er tussen zien, we moeten gaan begrijpen dat onze materie, wat geen materie is maar energie, dat zich dat gedraagt op basis van natuur, eigenlijk kosmische wetgeving dus niet fysische wetgeving, maar de kwantummechanische wetgeving. En of het dan iets positiefs of negatiefs is daar stappen we dus uit, het enige is we kijken er naar. We kijken er naar en that’s it! Met focus!

 

Als jij met je aandacht naar je hart gaat op jouw manier, vindt er een verschuiving plaats in je neurobewustzijn, en als je dan met aandacht in jezelf kijkt naar bijvoorbeeld de aarde dan is het zo dat alles wat jij ziet in jezelf, je kijkt naar de aarde, dat dat een schepping op zich is, dat de mens schept op basis van voorstelling onderbouwt zelfs met emoties, de krachten van emoties, zet je in het veld in het master universe, en het hoofdelijk universum, wat hier dwars doorheen loopt zet jij die creatie, die schepping zet je zo in het veld. Want alles wat de mens ziet in zichzelf en alles wat de mens daarbij voelt, dat is direct gecreëerd en geschapen dat is de oorspronkelijke kracht van de mens. De mens wordt niet voor niets ziener genoemd, wat zij ziet in zichzelf, wat zij voelt en uitademt is gelijk in het universum aanwezig.

 

 

Ik denk, dat we gewoon allemaal, en dat voel ik ook, op reis zijn op deze aarde en wij zijn iets heel oers, iets ouds uit een verloren periode aan het terughalen in onszelf en voor onze uitdaging om dus niet in die buitenwereld verstrikt te raken,

En toch, ik weet nooit precies hoe een dag eruit ziet, ik weet ook niet hoe een educatiedag eruit ziet of een dag van samenkomst. Ik weet het niet, ik ben ook onvoorbereid. Ik begin overal maar gewoon in de energie die zich aandient. Dus dat is voor mij het vormloze. Maar toch, wat ik alle mensen altijd meegeef, is dat we uit verschillende velden bestaan en dat het patroon dat ontstaat blokkerend werkt of kan werken in het creatieveld van jezelf om dat dus los te laten, en als dat er is dien je te stoppen,

Die verwachtingen zijn er sowieso, maar de verwachtingen die de mensen hebben naar mij, dat zijn natuurlijk de verwachtingen naar zichzelf. Het enige wat ik doe, ik spreek over heel diepliggende, verborgen krachten van de mens, die gebaseerd zijn op de oertaal, dat is emotie, die op deze aarde een heel andere betekenis heeft gekregen door de mind en ook door valse profetieën en afleidingsmanoeuvres. Daar spreek ik over en ik denk dat het heel goed is om dat concept verder uit te breiden met elkaar, daar ook diepgaande experimenten in te doen uitgaande van universele vriendschap, ook al ben je het heel oneens met elkaar ogenschijnlijk, dat is meer de vorm, het gaat om de inhoud binnenin. En daar maak ik nu ruimte voor door straks niets meer te doen. En wat er dan gebeurt, gebeurt ook ad hoc, het komt gewoon te voorschijn, gedragen door alle mensen en dan kom je dus in dat hartsveld terecht.

En het is dus mogelijk om op basis van die innerlijk kennis, die bij iedereen aanwezig is, en dan ben ik blij dat ik ook een stukje van de puzzel mag aandragen om het in beweging te zetten, om die dieperliggende kennis op basis van het aanraken van emoties, dat die in beweging wordt gezet en dat daarbij die emoties het eigen krachtveld aangaat, los van wat er ook buiten jezelf is, los van wat je ooit hebt geleerd, ook binnen de ufologie, maakt helemaal niks uit, het gaat om die kracht binnenin jezelf, en dan kom je er achter dat het niet alleen maar is om te spreken over die verandering, maar ervoor zorgen dat je je leven, zoals jij zegt dat je de wereld wilt zien, dat leven ook leidt, dat je dat leven ook bent, dus wees datgene, die verandering, die je in de buitenwereld wilt zien. En het gaat erover wat je zelf voelt, niet wat een ander van jou vindt. Dat is wat anders,

Elke keuze die een wezen maakt van iets wat gepresenteerd wordt van buitenaf, is in de kern een keuze gebaseerd op het script van buitenaf. Op het moment dat je stopt met kiezen, maar in jezelf ziet wat zich voltrokken heeft, datgene wat je in jezelf kunt zien, dat vindt plaats. En dat is een heel diepgaand proces en dat heeft met de kwantumfysica te maken, dat is ook de wijze waarop ik contact heb met verschillende beschavingen, niet vanuit lichtvelden maar concreet zoals wij hier met elkaar zitten, dat is helemaal niets bijzonders. Het is eigenlijk bijzonder, dat de mens vergeten is, dat zij zelf die velden creëert, zelf schept. Dus de mens is als zodanig niet aanwezig in het veld buiten zichzelf, in zichzelf of hoeft zich ook niet te connecten met dat veld, de mens gaat beseffen dat hij zelf de schepper is en dat het rechtstreeks gebeurt vanuit het menselijk potentieel. En als je dan kijkt naar de vraag van Catharina “hoe kun je onderscheid maken tussen een gevoelskeuze in jezelf of een gevoelskeuze van buitenaf”, dan is het heel belangrijk dat je kwantumfysica gaat onderzoeken en dat je dan tot de ontdekking gaat komen dat op basis van 2 verschillende velden waar wij mee te maken hebben, dat je te maken hebt met een fysiek veld, de persoonlijkheid die daarbij ontwikkeld is met een spirituele leer die heel erg prettig kan voelen, waar keuzes in worden voorgelegd en methode en leer worden gepredikt, dat er ook een mogelijkheid is om dat compleet helemaal te aanschouwen in jezelf, dus aha dat zijn mijn overtuigingen, dat zijn mijn aannames en geloofssystemen, als je daar naar kunt kijken valt dat weg. Dus hoe kom je daar achter? Door de kwantumfysica te gebruiken, dat daar waar menselijke observatie vanuit het voorstellingsvermogen, en dat is vanuit je hart, je richt je op je hart, daar waar het menselijk voorstellingsvermogen naar toe reist, dat veld wordt in beweging gezet en is er direct bij de gratie van de menselijke voorstelling. Nu zitten wij heel erg gelinkt aan resultaat. Wij zeggen van, ik denk in mijn hart daaraan, dat wil ik laten plaatsvinden, dan kom je op een biologie van overtuigingen, die in het lichaam geprogrammeerd zit van, dat je het niet zou kunnen. Dat zijn ook emotievelden die ondermijnen dat. Als je daar vrij van bent dan kun jij iets in jezelf zien en als je dan geen resultaatgerichtheid hebt van oké wanneer vindt dat plaats, maar je ziet en haalt de focus er ook weer af, dan is het in het magazijn van het hologram, dan loopt het dwars door het experiment heen en dan is het er. Alleen het is jouw zienswijze of je het op kunt pikken. Dus hoe kom je er achter wat nou wel of niet je gevoel is, of waarom zou ik überhaupt iets loslaten wat heel prettig is? Nou dan ga je dus kijken in jezelf van, dit is wat ik dus nu heel erg prettig vind, wie vindt dat nu prettig? En dan ga je de kwantumfysica toepassen door in eerste instantie eerst met je aandacht naar je hoofd toe te gaan, wat heel veel mensen een moeilijke situatie vinden, want wat doe je nu eigenlijk als je met je aandacht naar je hoofd gaat? Dat hoofd en lichaam bestaat intern helemaal niet maar wordt hier wel … is het hier wel te ervaren. Het brein is het interpretatievermogen van het neurologische systeem. Daar waar menselijke observatie naar toe gaat, vindt in werkelijkheid een reset plaats van de invulling van de matrix. Dus je gaat met je aandacht naar binnen toe in je hoofd, daar kijk je naar de situatie die je voorgelegd krijgt, dus in dit geval van Catharina, keuzes die heel vreugdevol zijn. Op het moment dat je daar naar kijkt in stilte, daar neem je de tijd voor, dan is het zo dat menselijke observatie, die gericht is op een punt dat in jou speelt, automatisch veroorzaakt, als het een keuze is die van buitenaf wordt opgelegd, dat die situatie geneutraliseerd wordt. En dat houdt in, dat datgene wat je denkt te kiezen, datgene wat je voelt vanuit je mind, dat dat in beweging wordt gezet en je voelt dat dat wegtrekt in je systeem. Dus het doet er ineens niet meer toe, Dan voel je ook van “hé dit is helemaal niet belangrijk. Het klopt helemaal niet.” En op het moment dat je daarnaar hebt gekeken, dan ga je naar je hart toe met je aandacht, dan schuif je naar beneden, stel je je voor dat je in je hart bent, want alles is gebaseerd op het voorstellingsvermogen van de kracht van de mens, je bent in je hart aanwezig, je voelt ook boven mij zijn mijn nek en mijn hoofd, dus ik zit echt in de kern van mijn hart en dan kun je je afvragen waar is daar nou de sleutel in. Heel eenvoudig, je zit in een etherisch bewustzijn, een kosmisch bewustzijn en dat zit in dit lichaam, op het moment dat je met je aandacht naar je hart gaat en dan ga ik een raar woord gebruiken, maar dan dwing je je neurologische systeem om de voorstelling van je hart te representeren, elektromagnetisch beeld van het neurologisch systeem. En op dat moment vindt er een verschuiving plaats in het neuro bewustzijn vanuit het persoonlijke stuk naar het interdimensionale bewustzijn en op dat moment gaan je hersenen weer luisteren naar je hoofd (opmerking van mij, moet het niet hart zijn ipv hoofd?) Dus het is een oefening, die heel veel oefening is in het begin en uitleg nodig heeft, maar je kunt het zo boem, in één seconde doen.

Deel 2

Bekrachtiging Crowd Power 24

 

Martijn: We kunnen lekker daarop aansluitend met de aandacht naar binnen toe. En ik denk dat het goed is, dat we ons eigen leven heel goed in het licht zetten.

Ieder voor zich, kijkend naar jezelf, diep in je hart, kijk eens hoe je op dit moment leeft, zie jezelf in jezelf, dus zet jezelf eens goed in het licht. Je eigen licht. Want we houden veel te weinig van onszelf. We zijn heel erg bezig met de wereld om ons heen en vergeten onszelf zo vaak. Toch is dat wel het startpunt. Dus ik zou zeggen, als je dat wilt doe je lekker je ogen dicht, ik doe het ook.

Neem eens 20 seconden zo ongeveer even lekker rust. Adem onderhand eens rustig en zo diep mogelijk onderin je buik en bij de uitademing laat je de lucht rustig ontsnappen op je eigen tempo, je voelt elke spier in je lichaam ontspannen …………………………….. en je gaat met je aandacht naar binnen toe, de werkelijkheid buiten jezelf is niet meer van toepassing. Je gaat met de aandacht door je lichaam, je voelt je lichaam van je kruin tot aan je voeten. En als je voelt dat jet het op een andere manier wilt doen , dan doe je het lekker op je eigen manier.

Je gaat in eerste instantie met je aandacht naar je hoofd toe, de plek die zeer veel wordt overgeslagen in deze wereld en van significante betekenis is en daar waar jouw menselijk bewustzijn aanwezig is, is uitsluitend jouw menselijk bewustzijn aanwezig. Zelfs als je lichaam niet bestaat, reis je met je lichaam naar binnen in je hoofd en haal er maar eens rustig bij adem en voel, terwijl je met je aandacht in je hoofd aanwezig bent, dat je hersenen, de energie in je hoofd en om je hoofd heerlijk tot rust komen.

Stel je voor dat je aanwezig bent in je hoofd, en als je daar moeite mee hebt kan het soms heel handig zijn om één keer, twee keer, drie keer even kortstondig scheel te kijken en je ogen direct weer te ontspannen. Realiseer je dat je aanwezig bent in je eigen brein, dit is de plek waar werkelijkheid fysiek gezien, wordt geïnterpreteerd. Besef hoe bijzonder het is, dat je aanwezig bent op deze plek. En daar waar menselijke observatie is, daar zijn magnetische velden ook in een andere frequentie. Realiseer je, dat je een wezen bent, een mens uit een andere wereld hier op dit moment in het aardse lichaam, een menselijke ervaring. Alles wat je meemaakt in je dagelijkse leven en wat er allemaal geweest is, is allemaal onderdeel van je menselijke ervaring van je menselijke leven hier op aarde. En besef dat het anders is op dit moment. De illusie dat de werkelijkheid, zoals je hem kunt herinneren, iets te maken heeft met het nu, dringt heel diep bij je binnen. En gedurende dit leven ben je al heel lang bewust dat er veel meer aan de hand is, dat je veel meer vermogens in jezelf draagt dan dat je hier op de aarde tevoorschijn lijkt te kunnen halen.

En de andere wereld waar je vandaan komt, die wereld is er nog steeds. En die wereld zul je ook weer zien.

Ga met je aandacht uit je hoofd naar beneden en je stelt jezelf voor, dat je door je keel, je nek naar beneden schuift en dat je aankomt op de plek van je fysieke hart. Je kunt met je bewustzijn de plek ook aanwijzen, daar waar je fysieke hart zit. Je kunt ook je hand op die plek leggen en zoek maar de plek op bij je hart waar jij je eigen kracht, je eigen scheppingspotentieel het sterkst ervaart. Dat kan bij ieder weer anders zijn.

Stel je voor dat je aanwezig bent in je hart en als je met je voorstellingsvermogen omhoog kijkt dan zie je boven jou je nek, je keel en daarboven zit je hoofd, dus is het werkelijk zo dat je in je hart aanwezig bent. En het hart, daar waar je nu aanwezig bent met je bewustzijn, is hét orgaan in dit hologram, in dit lichaam, dat rechtstreeks zendt en ontvangt uit velden, die wij het scheppingsveld mogen noemen. En het scheppingsveld reageert uitsluitend op bewuste wezens die kunnen erkennen in en naar zichzelf, dat ze de sleuteldrager zijn van creatie en schepping, zodat uitsluitend datgene zichtbaar wordt in jouw leven als jij zélf degene bent die datgene wat je zichtbaar wilt laten zijn, ook toont vanuit jezelf.

Aan de voorkant van je hart heb je contact met de matrix en aan de achterkant van je hart zou je je kunnen voorstellen dat je contact hebt, achter je, met het veld van de schepping. En vanuit deze wereld wordt de aarde hier ook bezocht door heel veel verschillende beschavingen, menselijke en niet menselijke rassen. En met aandacht in je hart waar je nu bent, stel je jezelf voor dat je je eigen woning ziet, hoe die er ook uitziet, zelfs als je geen woning hebt op dit moment door de situatie, waar je bed staat of waar jij op dit moment vanavond of nu bent of onderweg bent, laat het maar zien, in je voorstelling daar zie je jouw plek. De plek waar je woont, die nu aanwezig is, is aanwezig op basis van je eigen voorstellingsvermogen en zichtbaar in je hart.

Dus de voorstelling zit in jou, niet buiten jou maar in jou, in jezelf. En op dit moment zie je ook dat jij daarin aanwezig bent, je ziet jezelf in je hart bij je woning, de plek waar je leeft, waar je woont, je verschijnt nu, kijk daar ben je. Daar ben je zelf, je kijkt ook naar jezelf. En terwijl je naar jezelf kijkt, realiseer jij je dat je jezelf observeert vanuit een intergalactisch bewustzijn, je observeert jezelf als mens op de aarde, daar zie je jezelf als mens op de aarde. Een hele bijzondere band tussen je hartskracht en jezelf en de voorstelling van je woning waar je jezelf ziet. Kijk maar eens naar je diepste verlangens, daar waar je jezelf ziet, kijk maar eens naar jezelf. Wat heb jij in je leven nodig nu? Welke verandering heb je nodig nu? Laat dat maar zien. Wees niet te bescheiden, toon het gewoon. En zie ook op je eigen manier dat de hele atmosfeer en de plek van je woning, inclusief jijzelf, een heel licht veld is. Er is veel licht, kijk eens naar jezelf, kijk naar de plek van je hart daar waar jij jezelf ziet, je ziet dat het licht uit je hart komt. Een heel sterk veld. En haal daarbij ook even rustig en diep adem. En terwijl je jezelf ziet, het licht in je hart in en rondom je woning, ben je ook met aandacht bij jezelf hier waar je zit, op dit moment, of staat of ligt. Je voelt vanuit je hart, waar je je hand op dit moment hebt, dat je hart in je voorstelling een krachtveld verbinding legt daar waar jij jezelf zojuist hebt gezien. Voel maar dat een krachtveld vanuit je hart verbinding heeft, op dit moment nu, met jezelf daar waar je jezelf ziet, is verbinding. Uit je hart stroomt het rechtstreeks naar het menselijk wezen dat je voor je ziet, wie je bent in je dagelijks leven. Datgene wat je nodig hebt in je dagelijkse leven, ga het nog een keer zien in jezelf, gaat nu vanuit je hart rechtstreeks naar je voorstelling en je wordt er door geraakt. Wees niet bescheiden, dit is wie je bent, dit kun jij, dit mag jij. Je bent schepper, een scheppend wezen. Stel je jezelf voor, dat je jezelf ziet, geraakt door de lichtkrachtbundel uit je hart naar het hart in deze voorstelling en dat alles wat nodig is in jouw leven, elke verandering, dat daar niet om gevraagd hoeft te worden, maar dat de situatie er reeds is. Je ziet je situatie veranderen, nu, op dit moment naar datgene wat je nodig hebt en het is er, kijk maar. En breng je aandacht gelijkertijd weer terug naar je hart waar je op dit moment zit en haal eens rustig adem en met de uitademing doe je lekker je ogen weer open.

Dit doe jij en er is niemand anders die dit hoeft te doen en ook niemand anders die dit kan doen.

Kijk in de kwantumfysica is zo ontzettend veel onderzoek gedaan. Ze noemen dat kwantumfysica hier op de aarde, maar het is eigenlijk scheppingspotentieel.

Op het moment dat de mens dit gaat doen, dat jij dit gaat doen, terwijl je in diepste emotie zit, dan beschik je over de grootste gouden sleutel. Dat is wat er aan de hand is.

Arjan: Kan je dat vergelijken zeg maar, met de opdrachten die hypnotiseurs geven waarmee de mensen de meest maffe dingen kunnen doen. Dat mensen die dikke brillen hebben, kleine letters kunnen lezen of dat mensen die in de min dan de coureur die suggestie wordt gegeven dat hij niet meer kan autorijden en het sleutelgat niet eens meer kan vinden, dat dit soort dingen hetzelfde zijn?

Martijn: Dat zijn mindprogramma’s. Dat zijn instructies op basis van woorden waarbij het neurologisch systeem anders reageert, pakketten worden ingeladen, de beperking in het brein van slechtziendheid wordt ineens hup opgeheven. Maar dat keert weer terug na verloop van tijd. Dit wat wij nu net hebben gedaan is scheppen in jezelf, met aandacht in jezelf kijken. En wat er dan gebeurt is dat je met je eigen hartskracht iets ziet gebeuren in jezelf en op het moment dat je dat doet, gebaseerd ook nog op emoties, hele krachtige emoties, dan wordt in het veld waar deze werkelijkheid ingebed ligt, wordt het veld, ze noemen het altijd de archieven, de bibliotheek van het universum, van het metaversum, worden die scheppingen die je zojuist hebt gemaakt, die worden er ingevoegd. En het is zelfs zo sterk dat dat a la minute kan ontstaan. Maar omdat de mensheid zo onderdrukt wordt in haar emoties, dat zijn 90% van de emoties die ze bezitten, kent als negatieve emoties, is er voor 90% onbereidwilligheid om te scheppen. Dus we willen alleen scheppen als we ons goed voelen. En dat is best een hele grote stap die we nog mogen gaan zetten. Dan doe je het zelf, dan doe je het zelf vanuit je krachtveld. Zelf doe je het en dat is de enige weg. Zelf doen, dat weten de ontelbare beschavingen, die de aarde heel goed kennen in dit hologram, die weten dat. Vandaar ook het non interventiebeleid.

Arjan: Ja dan is zelf ook weer een groot onderscheid tussen wat je denkt en wat je voelt.

Martijn: Dus onszelf in het zonnetje zetten. En weet je op het moment dat je aan jezelf gaat werken kunnen allerlei verstoringen ook plaatsvinden, dus de overtuiging dat je het niet kunt, of dat het te heftig is voor jezelf of dat je het niet mag doen of dat je niet groot genoeg bent om dat te doen. Dat zijn al die programma’s. Daar kun je natuurlijk ook gewoon allemaal naar kijken, maar start er gewoon mee. Laat jezelf niet tegenhouden, ga er gewoon mee bezig. En het is natuurlijk heel prettig om het in groepsverband te doen. Als je dat in een groepje doet van 5 of 6 mensen. Dat mag iedereen op eigen manier doen hè. Ik geef dan een soort inleiding maar doe het vooral op je eigen manier. Als je het met een groepje mensen doet of met een grotere groep mensen dan wordt dat stukje kracht in ons gekoppeld. Dan worden de hartsverbindingen zo krachtig, waardoor je gezamenlijke echt hele grote veranderingen kunt laten plaatsvinden. En om die grote veranderingen te laten plaatsvinden hebben we nodig dat we naar elkaar luisteren, dat we elkaar ondersteunen, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar in ieder geval aardig te zijn tegen elkaar, niet aanvallen maar luisteren, en wat ook nodig is, is dat we gezamenlijk durven te scheppen. En dat durf ik wel en ik weet zeker dat er heel veel mensen op deze aarde zijn die dat ook durven. Alleen de aanzet is nodig om het te doen, we gaan niet bidden, we gaan niet mediteren, we gaan niet creëren, we gaan scheppen. Dat gaan we doen op deze aarde. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat we het kunnen. Daarom zijn we hier en dat vergt eventjes een bepaald moment van voorbereiding en de aarde, dit universum, verkeert op dit moment echt in de mogelijkheid om de mensen die op deze aarde leven en deze kracht in zichzelf ook durven te erkennen en herkennen om dat doorgang te laten vinden. Dus vrede is heel dichtbij. Heel dichtbij. Maar ook doen, er niet alleen over praten maar het ook doen.

Bron: martijnvanstaveren.nl en earth-matters.nl

Related Articles

Responses