Waarom geloof en angst hetzelfde is

Als je vrij leeft,

dus niet onder invloed van hoe een ander reageert,

dan bouw je ook je gedachten zelf.

Dan fabriceer en creëer je eigen bewustzijn, je eigen gevoel.

Als je in angst leeft, of in afkeer of in geloof

– Want geloof wordt gelijkgesteld aan angst technisch [kwantum fysisch] gezien –

geloof en angst is hetzelfde,

omdat in beide keren de beweging is dat je je als het ware distantieert van je eigen scheppende kracht.

Als je angstig bent, dan voel je iets en dan zet je dat weg, je wilt er niks van weten.

Als je naar het bewustzijn kijkt verbreekt het die golven en dat wordt dus ook gebruikt [tegen ons, door de huidige houders van dit experimentele universum].

En als wij hier aanwezig zijn zonder vrije wil of in een geloof,

dan schokken wij energie weg in de vorm van angst en geloof.

En dat informatieveld, dat bewustzijn wat we genereren – wij zijn engergiegeneratoren -,

dat wordt opgepikt door het matrixveld om als een krachtbron te functioneren om dat matixveld in stand te houden

Het draait circulair over en door ons bewustzijn heen, als een constante.

Maar als jij hier geboren wordt met je eigen vrije keus, of je bent hier bezig aan het leven en je komt er achter dat je eigen vrije keus hebt, op het moment dat je dat ook daadwerkelijk doet en je gaat zelf energie genereren, dan wordt dat gezien en wordt het een hele lastige aanwezigheid voor deze krachten.

De intelligenties die hier toezicht op houden, die hebben eigenlijk moeite met vrij bewustzijn. Waarom? Omdat vrij bewustzijn niet afgepakt kan worden.

Dit is een mini-transcript van hetgeen Martijn van Staveren heeft gezegd in de tweedaagse educatie: “Bewustzijnsverruiming, geleid door Inzicht & Manifestatie in Kwantumfysica” – Kerkenveld op 1 en 8 mei 2023

Martijn van Staveren: Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met intelligente beschavingen, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de aangeleerde kaders te durven navigeren. En dit rechtstreekse contact is onherroepelijk onderweg, wat de directe aanleiding is van de mondiale noodtoestand. (!)

Hoewel de complottheorieën welig tieren, is het verbinden van ons Koninklijke BewustZijn met dit grootse onderwerp een opdracht voor ons allemaal. Er zijn krachten die dit niet appreciëren, zij willen de algehele leiding behouden (die ze niet hebben) in het openen van dit wereldonderwerp. Deze krachten zullen ervaren dat Wij er Zijn.”

Deze serie is een krachtige instroom of doorstroom 2-daagse voor mensen die zich willen verdiepen in breed ongekaderd bewustzijn in verbinding met de Universele Intelligentie. Ook voor mensen die deze serie een keer bijgewoond hebben kan deze herhaling een buitengewone verstevigende 2-daagse zijn. Er komen stevige onderwerpen aan bod, niets wordt gemeden! 

De wijze waarop wij, de Aardse Mensen, de huidige realiteit interpreteren, staat op het punt een compleet nieuwe vorm te krijgen. Hierdoor staat de Mensheid als collectief op het punt de mogelijkheid te kunnen creëren een radicaal andere koers in te slaan. Dat betekent voor ieder Mens op deze prachtige planeet, dat de huidige persoonlijke rol onderzocht kan, mag (en moet) worden. 

Wie ben jij werkelijk en waarmee heb je verbinding in jouw leven? Wat zou jij uit je eigen leven naar de voorgrond willen halen en wat is daarvoor nodig? Automatisch belanden we dan in thema gerichte onderwerpen, zoals gevoel, gevoelsbewustzijn én de vraag “wat wil mijn gevoel mij vertellen?” Is gevoel te interpreteren op basis van persoonlijke ervaringen? En als dat zo is, kan mijn gevoel loskomen van persoonlijke kwesties en opengaan vanuit iets Wezenlijks groters?

De Mens is een multiverseel Ras en in andere tijden communiceerde en interacteerde de Mens met alle andere kosmische beschavingen en bewustzijnsvelden. Vanuit het NU-moment, waarin onze Aardse beschaving zich verkeert spelen onze persoonlijkheden zich parten. Rechtstreeks contact krijgen en onderhouden met wezens, anders dan de Aardse Mens, is sterk afhankelijk van onze wil om buiten de kaders te durven navigeren dan wat wij tot nu toe geleerd hebben.

In deze 2-delige educatieve modules stellen we onszelf ten doel, ons Universele potentieel te integreren in ons persoonlijke leven. Andersom gezegd, we gaan (her)leren ons Aardse bewustzijn ten dienste te stellen van ons “oneindige” Bewust-Zijn. Uitdagingen in je persoonlijk leven zullen hierdoor opgelost kunnen worden, door aanvaarding te hebben met je eigen situatie.

Waar het in de kern om gaat, is dat je je perceptie van jouw werkelijkheid aanpast naar een compleet andere zienswijze. Een zienswijze, waarin je jouw Kracht als creator inzet in je eigen levensveld (hologram). Wees Schepper van je eigen Veld. We gaan met het Kwantumbewustzijn aan de slag!

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke en collectieve trauma’s, je eigen autoriteit aanwenden, contact leggen met je meta-bewustzijnsveld, onderzoek naar conditioneringen en paradigma’s, invloeden van buitenaf, interactie met andere bewustzijnsfrequenties en wat zich tijdens de educaties nog meer mag gaan aandienen. Ook het onderwerp MindControl kan hierbij worden meegenomen, om inzicht te verwerven hoe je hierin jezelf anders kunt positioneren.

Deze educatieve dagen zijn interactief en worden bekrachtigd door jezelf en de groepscoherentie. Voel jij dat je hierbij aanwezig wilt zijn, dan kun je je opgeven voor deze educaties. De doelstelling van de educaties is om inzicht te verschaffen in de eigen gemoedstoestanden, contact maken met je eigen potentiële bewustzijnsveld (living hologram) en het ten uitvoering kunnen brengen van communicatieve vaardigheden met andere beschavingen dan de tot nu toe bekende Aardse Mens. Loskomen van New Age informaties en geloofssystemen is een primair onderwerp, om terug te kunnen keren in je Ware Zelf.

Deze 2 modules zijn een directe opmaat naar het (her)leren contact leggen met andere geavanceerde beschavingen, door eerst met jezelf een constructief contact op te kunnen bouwen. Hier gaan we tijdens de modules uitgebreid op in. Wie “jezelf” wel en niet bent. 

Deze educatiedagen  worden gegeven door Martijn van Staveren. Hij begeleidt, informeert en confronteert vanuit zijn eigen achtergrond.

Related Articles

Responses