Sta op en draag uit wie je echt bent

(Martijn van Staveren) 

Bewustzijn is keuze maken.

Bewustzijn is leiding nemen

Bewustzijn is vooral keuzes maken op basis van wat je ten diepste in jezelf voelt.

Die keuze die je in jezelf voelt dat je die, nu komt het, ook werkelijk leeft.

Mensen die dieper en vaker naar mijn ervaringen hebben geluisterd, die horen ook dat juist ik altijd zeg: het gaat niet om wat Martijn zegt, het gaat niet om de vorm, het gaat om de inspiratie, het gaat helemaal niet om wat hij zegt, het gaat erom wat er binnenin jezelf leeft.

Die oorzaak en gevolgen – de gevolgen komen niet in beweging omdat de mensen die in die scripten leven zo geconditioneerd zijn geraakt in het denken, dat ze niet anders kunnen denken en daardoor alleen maar in de oorzaak gevolg wetgeving zitten van het labyrint. Dus de mensen kunnen niet anders denken omdat ze alleen maar denken zoals ze nu denken en denken dat ze niet anders kunnen denken en dat denken het perfecte denken is.

En weet dat er buiten de sporen die je ziet, ook een heleboel andere sporen zijn die open mogen gaan. En als we daar naar gaan kijken dan voelen we ook de bloem in ons hart, dan voelen we ook van wacht eens even, als mijn manier van hoe ik naar deze werkelijkheid kijk en de manier hoe ik dus ook denk, als ik dus dacht al die tijd dat ik kon voelen en nu begrijp dat mijn voelen gebaseerd is op een script van het labyrint, als ik dat weghaal, dan moet mijn gevoel dus eigenlijk ook herzien worden, dan moet ik eerst naar het nulpunt, helemaal uit het denken weg, moet ik alle mogelijkheden naar voren halen, alle mogelijkheden, juist ook degene waar de meeste weerstand in zit, en dan pas in dat nulpunt kom, dan pas kan ik gaan voelen wat echt leven is. Want dan is er dus niets meer buiten jezelf wat groter is, of waar je je aan conformeert, maar je begrijpt dat je in deze werkelijkheid waarin je nu leeft eigenlijk de godskracht zelf bent om vervolgens de manier hoe je kijkt en ook hoe je denkt, niet meer in lijn met al die modellen, dat je daarmee de scripten open zet.

 

Dus het brein zou je dan moeten aanwijzen als een heel groot sleutelinstrument. Want als deze werkelijkheid die we nu ervaren, wat allemaal gewoon patronen en informatie is als daar een gevolg, het gevolg daar op, het gevolg daar op en het gevolg daar op en het gevolg daar op en de gevolgen daar op en de gevolgen daar op en die daar op ook, als die allemaal voortkomen doordat het brein een instructie afgeeft op basis van een onevenwichtig iets omdat het er niet is in jezelf en je eigenlijk alleen in het evenwicht zit van een boodschap buiten jezelf dan krijgt dus het brein ook niet de frequentie van het hart toegestroomd, dan denkt het brein naar buiten in een onevenwichtige situatie en dan geeft het een instructie aan de matrix van controle.

 

Wij lijken geen invloed meer te hebben op die tijdlijnen als wij maar genoeg voorspellingen krijgen over de toekomst waar het heen gaat…dat wij ons moeten beveiligen tegen terroristen, dat er wereldwijd een internationale militaire strijdmacht moet komen onder een bepaalde vlag om veiligheid te brengen. Als al dat soort zaken voorspeld blijven en geïnjecteerd worden in onze realiteit dan ontstaat die realiteit ook, en dat is precies waar zij op uit zijn. Zij willen ons vermogen uitschakelen en het vermogen van henzelf vergroten. Op het moment dat jij je gaat realiseren hoe groot je bent en je gaat dat op een bepaalde manier naar buiten brengen, dan is het heel goed mogelijk dat je enorm wordt aangevallen.

 

M: Bijvoorbeeld, denk even aan de angst. Mensen zijn bang voor een wereldoorlog. [lees ook Coronavirus]  Dus wat er dan gebeurt is dat ze denken aan die wereldoorlog. Ze denken aan een situatie die naar is; daarbij roepen ze die gedachte ook op, als slachtoffer van die resonantie. Terwijl op het moment, dat je gaat kijken vanuit het krachtveld van wie je bent, het Oorspronkelijk potentieel en de “Force of Life”, kun je met zoveel kracht en zoveel aandacht aan dat thema, naar dat thema kijken, onderzoeken! En dan breng je met je waarnemingsvermogen en met de kracht van voorstelling, breng je vanuit dit vermogen als menszijn – het draait primair om de Oorspronkelijke mensen, het Oorspronkelijk menszijn – breng je de “Force of Life” via je mens-zijn naar buiten toe. En [dan] breng je letterlijk zoveel waarneming in dat veld, dat er helemaal niet eens een oorlog kán komen.
Per ongeluk gebruiken wij ons potentieel vaak precies ten gunste van de groepen, die juist ons hebben laten denken, dat de kracht buiten ons is.

M: Dan kan er niets gebeuren. Er kan überhaupt niks gebeuren. Er kunnen alleen maar modellen binnenkomen waarmee wij voelen dat er van alles gebeurt, waardoor wij angstig worden. Dat is ons Scheppingspotentieel dat “achterstevoren” gepresenteerd wordt door allerlei dramatische verhalen en toestanden en mensen bang zijn voor hun eigen kracht, want die wordt gepresenteerd bij angst.

 

Maar er is nog iets heel anders wat mogelijk is en daarvoor is een niet-aards menselijk bewustzijn nodig en dat start met het vormen van aandacht en aandacht geven op een aardse manier is al heel moeilijk, echt en het ook gewoon zijn hè. Dus niet alleen maar voor een seconde of zo, maar het volledig integreren. Dan ontstaat er een frequentieveld, een bewustzijnstrilling, want dat is het, waardoor je in feite d.m.v. aandacht een instructie legt in het veld, zonder iets met die instructie te willen doen. Je zegt alleen maar “ik ben hier, hier ben ik, ik ben aanwezig en ik ben betrokken in dit moment en ik hoef verder niks” En op dat moment gaan alle scripten, dus de scripten die er draaien die worden ter discussie gesteld waardoor er een veel grotere mogelijkheid aan scripten zich kunnen gaan, kunnen gaan reageren. En daarbij is het heel belangrijk dat je persoonlijkheid finaal afwezig geraakt als het ware. En dat kan echt hoor.

 

En hoe je beslissingen gaat nemen, die compléét anders zijn dan wat je ooit in je leven gedacht hebt. Dat je diep in jezelf voelt dat je iets moet doen en dat je je denken daarop afstemt en dus de gedachte maakt die werkelijk bevrijdend is. Het is uit scripten vloeien zonder dat te willen. Dus je vloeit niet uit scripten, je doet het niet om uit het script te gaan, of naar een beter script te gaan, maar je doet het eigenlijk om je alleen maar kenbaar te maken. Dat is waar het hier over gaat.

 

Als je mij zou vragen: “Wat vind jij het meest bemoedigende?” is het feit dat wij die boom van het leven zijn, van de schepping en dat wij, wat er ook gebeurt, hoeveel beschadigingen we ook hebben opgelopen, altijd weer, altijd, elke seconde, elke nanoseconde van de dag, het vermogen in ons dragen om met onze aandacht, aandacht van het hier en aandacht vanuit het gevoelsbewustzijn naar de onderdelen te gaan waar wij verandering in willen zien.

Wat er nu plaatsvindt op de aarde is zo immens groot, we komen er zo dichtbij en het lijkt steeds alsof het verder weg gaat doordat er een tegenbeweging is, die steeds krachtiger en sterker wordt, dan zitten we met onze neus bijna tegen die deur aan en dan ontdekken we dat er geen deur is.

Dus we gaan gewoon in beweging zetten waar we ook voor zijn gekomen.

De kracht van creatie en continuatie.

 

Niets is wat het lijkt. Ik zeg wel eens, het hele proces waar wij hier in zitten op deze aarde is een soort neuraal projectiescherm en dan kom je ook gelijk op vragen uit: van wat is dan nog waar en wat is werkelijkheid?

En daar blijf ik steeds over zeggen: datgene wat wij ervaren, daar hebben wij mee te maken, dat is onze beleving. Het is dus mogelijk dat wij naast elkaar zitten en ieder een andere werkelijkheid ziet en toch komt die werkelijkheid voort uit hetzelfde projectiesysteem.

Ik heb het uitvoerig bestudeerd. Ik heb gezien hoe dat werkt. Ik heb ook gezien hoe bepaalde controle programma’s ook echt in ons bloed aanwezig zijn, in bloedplaatjes en zich hechten aan de binnenkant van onze aderen.

En onze rol in dat circus is de rol om al die artificiële stukken erin, die niet dienend zijn voor de wezens die ermee te maken hebben, om dat met bewustzijn te cleanen. Dus echt een release moment.

Martijn: Het gaat erom dat je op geen enkele manier verweer geeft tegen de prikkels die je zelf ervaart. Want op het moment dat je dat gaat onderzoeken, zul je er achter komen dat de prikkels niet op je worden afgeschoten, wat voor prikkels het ook mogen zijn, maar dat die voortkomen uit je

eigen vermogen. En op het moment dat je je gaat verzetten tegen die prikkels, verzet je je rigoureus tegen je eigen vermogen. En omdat die prikkels genoeg reden voor je zijn om je daar tegen te verzetten, je noemt het voorbeeld met die spin, en daarbij krijg je een gevoel, je gemoedsveld verandert, je morphische veld, je hele cellen en je celgeheugen verandert zelfs, er worden allerlei programma’s in geprojecteerd, verzet je je dus tegen je eigen kracht. En dan zit je dus gelogd, zit je vast in dat veld. Het beste wat je kunt doen is letterlijk alles maar laten gebeuren en ontdekken dat er helemaal niets kwaadaardigs kán gebeuren omdat jij, dus uit jouw kracht, een wezen bent van kracht en liefde.

 

We zitten in een enorme transitie. De machtsstructuren vallen letterlijk uit elkaar. De mensen staan op in zichzelf. Mensen gaan voelen dat het anders kan en dat het de tijd is om het ook anders te gaan uitdragen. Dus niet alleen van binnen, maar ook om er echt iets mee te doen.

 

Het hele transitiemodel waar we nu in zitten, heeft te maken met vrijuit spreken. Je hoeft eigenlijk alleen maar te spreken over waarin je geïnteresseerd bent. En geïnteresseerd zijn in iets is toch nog nooit gek geweest? Dat andere mensen, dat gek kunnen vinden is iets anders. Het heeft met moed te maken Arjan.

Alles wat er gebeurt, alles wat jij doet thuis en wat je hier doet, waar ook ter wereld, alles wat er zich afspeelt buiten in de realiteit wat we buiten onszelf ervaren, is in de kern een interpretatie in ons brein. En ons brein staat van origine ten dienste van ons hartinstrument om de informatie van het levensveld te ontvangen. Dat is wetenschap. Op het moment dat jij iets aanpast, op het moment dat jij iets in beweging zet met de kracht van voorstelling, zorg je er eigenlijk voor dat je in je programma hier binnenin, in je neurologische circuit een aanpassing plaatsvindt. Je bent hier niet voor niks op de aarde, je bent hier om dat in beweging te zetten. En neem je zelf daarin zo ontzettend serieus, probeer niet te veel te begrijpen hoe dat exact werkt, maar weet gewoon dat het werkt. En herstel je eigenwaarde daarin. Dat wilde ik graag delen.

 

Martijn: Wij zijn in feite ontstoorders in een verstoorprogramma, waarvan de originele schepper wezens ook al niet wilden dat we er zouden zijn, maar door die oorspronkelijk schepper rassen worden we nu tóch toegelaten omdat we de manipulaties die door hun programma heen lopen kunnen ontstoren.

 

Als je dat maar beseft dat jij hier bent en dat het niet gaat omdat jij moet voldoen aan wat er is, maar dat je vooral moet leven wat je van binnenuit voelt. Als je dat gaat snappen als je daarop durft te richten. Zul je begrijpen als iedereen dat doet, dat de wereld heel snel transformeert en dat je dan compleet in een ander bewustzijn komt.

Als je dat maar beseft gaat het alleen nog maar over ontmantelen van alle mind projecties. Alles wat in ons en door ons heen loopt wat dat vertelt dat het dus niet kan. In feite is dat het hele verhaal.

Maar die persoonlijkheid van mij die moet zichzelf afstemmen om ruimte te geven wat binnenin is in het hart.

Wij als mensen en als collectief bewustzijn zo gericht zijn op de wereld zoals we die waarnemen. Er moeten echt allemaal elementen in ons leven komen met ja maar dit is niet de enige werkelijkheid.

Je krijgt alleen maar projecties van buitenaf. De hele ontwikkeling van in jezelf blijft achterwege. Dat wil niet zeggen dat wat je de hele dag doet die dag, dat dat niet goed is en daarmee moet stoppen. Dat zeg ik niet. Het kan verrijkt worden.

Hoe aannemelijk is het, dat we in vreugde kunnen leven op deze planeet. Als iemand tegen mij zegt, al die systemen zijn er en het gaat nooit lukken, dan spreek je niet als mens.  Ieder mens kan voelen. Ieder mens , die zegt het kan niet anders dan zo, die zit in de gedachten van een ander intelligentie. Er is een heel groot gevecht gaande over de gedachten van de mens op Kosmische gebied.

Dat vlammetje weet binnen ons dat is zuiver bewustzijn, dat weet dat het anders kan. Je kunt niets verbeteren alleen het vlammetje in jezelf en aan laten wakkeren naar het grote vuur en daar ook echt zijn. Spreek erover wat er binnen in jezelf gebeurd. Wees eerlijk. Wees oprecht. Hoe moeilijk het kan zijn of hoe pijnlijk het kan zijn.

Ons DNA is uitgeschakeld, de ontvangstvermogens van het DNA, dat het DNA geen emoties meer kan ontvangen of produceren waardoor we dus mentale lichamen werden. Uiteindelijk is ons lichaam van Oorsprong, dit lichaam, komt voort uit die Oorspronkelijke Wereld dus 1 op 1 alleen versimpeld en vereenvoudigd en na de ingreep van de menselijke rassen, dus de Draconiërs die zichzelf hebben omgezet naar het menselijk bewustzijn dat ze Ur noemen, het menselijke bewustzijn van Ur, dát leger, zo wordt het gezien het Draconische leger, dat heeft nu zoveel macht en invloed, doordat dat leger in plaats is gekomen voor die oorspronkelijke mensen wie wij zijn en daar eerst leefden, worden die coderingen door het veld gegeven en geëffectueerd in onze lichamen.

 

En wij zijn heel erg geneigd om de wereld te willen veranderen, maar die wereld verandert op het moment dat jij verandert. En die wereld kan pas collectief veranderen als er een grote groep mensen tegelijkertijd in zichzelf ziet dat het zich voltrekt. Want wereldvrede kun je gewoon met een relatief kleine groep mensen laten plaatsvinden. Zoals je met 19 mensen die motor uit kunt zetten, zo kun je …. maar dan is het wel belangrijk dat je je niet identificeert met je persoonlijkheid, nou die oefeningen en die bekrachtigingen daar gaat het om en we gaan waanzinnig mooie dingen doen. Ik wel daar wel hardop over zeggen, dat we geen doelstelling hebben, dat we geen doelstelling hebben om de mensheid te veranderen en te verbeteren, dat we geen doelstelling hebben om donkere krachten weg te jagen, maar dat we als enige zien, wat je net zegt, er is niets, er is alles, alles is oké, alles is goed en niet goed, geen doelstelling. Want de krachten die op dit moment het menselijk bewustzijn behoorlijk sturen en onderdrukken, die zijn zelf ook in een situatie waar we onszelf ook mee zouden kunnen identificeren, die hebben ook behoefte om terug te keren naar een taal die ze niet meer machtig zijn.

 

Probleem – Reactie – Oplossing. Reptielenbrein denkt niet, het reageert.

De werkwijze welke voortdurend wordt gehanteerd (in welke wereldse situatie dan ook) is problem-reaction-solution, ofwel in goed Nederlands, probleem-reactie-oplossing. In onze (brein) Aardse historie is alles geënsceneerd, ten gunste van de uitkomsten van de scenario’s. Zodra de Mensheid dit gaat inzien, zal zij tot een hele snelle herziening moeten durven komen in de wijze hoe er geleefd wordt in alle mondiale modellen en in de persoonlijke sfeer. En die tijd is nu echt aangebroken.

De analoge dienstbare beschavingen willen niet waargenomen worden, vanwege dat de Mens waarneemt vanuit een persoonlijk kader en niet vanuit de ogen van een Bronwezen.

Durf jij het aan om jezelf werkelijk in het grote veld te openen?

Immers, de mens is een representant van het Krachtveld van het Leven. En het is dus juist onze taak op jouw eigen manier juist daar waarneming te brengen namens de Kracht hè, namens het Veld van het Leven, om jouw observatie daar heen te brengen waar die observatie juist niet mag komen. Want het ongeziene heeft namelijk de kracht van de macht en op het moment dat we daar dus gaan kijken met de ogen, niet alleen van de persoonlijkheid, maar gaat kijken met de ogen van de Force of Live, met de Kracht van het Leven, op het moment dat je dat weer kunt voelen, heel diep van binnen, dan breng jij de vonken van de Kracht breng je over in je observatie met je ogen en met je emotionele bewustzijn breng je het over naar de plek of het thema, dat kan zelfs door middel van voorstelling, daar hoef je niet eens je ogen voor te gebruiken, je brengt de Kracht tot leven in beweging dáár waar beweging mag zijn.

 

Oorspronkelijke Vermogens

Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen zuiver Bewustzijns- potentieel, waarmee zij terug kan keren in haar Oorspronkelijke analoge vermogens. Als legitieme mede-houders van deze kwantum fysieke werkelijkheid, is het aan de Mens zélf om een andere koers in te slaan. Om deze weg te openen en te bewandelen, is het beslist noodzakelijk om niets, maar dan ook geheel niets uit te sluiten of te blokkeren. Het is precies dáár waar de blokkade ligt, waar eigenaarschap niet wordt behaald. Op deze wijze wordt de eigen Kracht buiten zichzelf gelegd, door afzijdig te blijven in het zelfstandige autonome gevoel. Wat is schuld, verraad, onrust, wantrouwen, achterdocht, jaloezie? Wat is deze resonantie, omgezet in trilling/frequentie = emotie = schepping, zodra het Menselijke brein losgekoppeld wordt van de betekenis van deze emoties? Welke “poort” wordt er dichtgehouden door pijn, trauma, angst en aanverwante gevoelens? Probeer dit op collectief niveau te zien en je gaat ontdekken, HOE de Mens uit haar Scheppende vermogen wordt gehouden. Deze tijd is nu voorbij, we kunnen doorbraken bereiken, louter door onszelf weer ter hand te nemen. Het volgen van clubs, sekten, religies en andere new age groepen is ook voorbij. We hebben soms voorbeelden nodig om dieper in onszelf te ankeren, om van daaruit de eigen reis te vervolgen. Vanuit het eigen Hart & Intellect. Juist nu. En het bijzondere is, dat deze Innerlijke stappen worden gadegeslagen door zuivere Beschavingen en Werelden én deze observaties van bekrachtigende invloed kunnen zijn op jouw proces. Echter, dit effect van vrije-informatie-overdracht (non-interventie), kan uitsluitend ontstaan indien je vrij bent van Geloof buiten jezelf. Kortom, kom tot je Ware zelf door los te laten wat je gebonden heeft en niet durfde los te laten. Want daar, exact dáár, ontstaat de Oorspronkelijke Lichtvonk van Creatie.

De Mens van planeet Aarde, Terra Gaiya, gedijde in een voortdurende opperste staat van manifestatiekracht, waarmee ze alle andere volkeren en beschavingen in een krachtveld van leven ondersteunde en onderwees. De ondergang van de Oorspronkelijke krachten van de Mens van deze planeet, leidde uiteindelijk tot deze werkelijkheid.

 

Wij zijn allemaal, allen gelijkwaardig. En dat is ook in feite de boodschap in de kern, in de boodschap van Jezus zoals dat ook vervlochten zit, en dat komt helemaal niet bij Jezus vandaan maar dat komt bij een cluster van allerlei zeer bewuste wezens vandaan, die een dikke 2000 jaar geleden in het bewustzijn van de aarde binnenkwamen en dat op een ongelooflijke manier kwamen uitdragen en daar is van alles gebeurd. En daar is allemaal spiritualiteit en religie etc. uit ontstaan, geprogrammeerd door machthebbers die heel graag willen, dat we niet ontdekken wie we zijn.

Twee: als je dat gaat doen vanuit een andere rol, vanuit een grotere rol, je gaat voelen dat jij die Kracht in je draagt, dat je het gewoon bent, en dus ook voelt vanuit die Kracht dat de verbinding met de kosmos, dat scheppingsveld er dus onlosmakelijk is. Dan hoef je dus eigenlijk niets naar buiten toe te sturen, maar dan is het eigenlijk meer, dat je gewoon voelt dat je het recht hebt en dat je het waard bent en dat het volstrekt een gewone situatie is, dat je die cadeaus in beweging zet met je voorstellingsvermogen, gedragen door een Krachtveld van Liefde en een Krachtveld van emotioneel Bewustzijn, dat is heel groot. Nogmaals, veel groter dan dat wij op dit moment snappen, op dat moment geef je eigenlijk een “command”. En dat is een “command” vanuit Kracht en opdracht. En dat is niet het woord opdracht, ik geef de opdracht aan het universum …… nee dat is een energie. Dat is een heel krachtig mechanisme.

 

Dus eigenlijk gebeurt er iets, wordt iets geïnitieerd, zodat het menselijk bewustzijnsproces, de verschuiving, de kracht van de mens, die aan het ontwikkelen is, dat die eigenlijk wordt overschaduwd door grote wereldse gebeurtenissen waardoor onze focus daar heen gaat. En ik wil ook beslist zeggen dat we aan 10 dagen voedselvoorraad geen genoeg hebben en dat we ook absoluut niet hoeven te hamsteren omdat het menselijk bewustzijn in staat is om zelf te overleven, omdat er geen overleving nodig is, het geeft een verschuiving hoe je in de realiteit staat. Dat is makkelijk gezegd want als je geen water en drinken of eten hebt dan is dat toch heel vervelend. Maar op het moment dat we naar de winkel toe gaan en we gaan boodschappen halen uit de schappen, en we doen dat vanwege die voorspelling en het advies om te hamsteren, dan doen we dat met een bepaald gevoelsbewustzijn. Wat er dan gebeurt is dat er een “down grade” plaatsvindt in het gevoelsbewustzijn. Dus dan gaan we eigenlijk een soort slachtoffer …. op voorhand gaan we trachten ons voor te bereiden op iets heel groots, terwijl je ook met een ander gevoelsbewustzijn aan de slag kunt gaan. Het is voortdurend een poging achter dit hologram de mens in een bepaalde rol, in een bepaalde positie te duwen.

 

Hoe krachtiger jouw bewustzijn is, hoe krachtiger jij kunt observeren, hoe langer zij (welwillende allianties) ingelogd kunnen blijven in het script. Want jouw waarneming zorgt ervoor aan de binnenkant dat hun aanwezigheid kan blijven bestaan dus kan langer aanwezig zijn. Dus je kunt het samenvatten dat hoe krachtiger je waarneemt, hoe krachtiger je de levenskracht in jezelf hebt, hoe meer je begrijpt van die gigantische invasies die hier hebben plaatsgevonden, hoe meer je gaat snappen dat het voor hen ook gevaarlijk is en dat jij de sleutel bent van binnenuit om vanuit een andere perceptie en kracht dat veld zo krachtig vast te houden in jezelf in waarneming, dat daarmee ook zij langer aanwezig kunnen zijn.

 

We zitten in een heel onrustige situatie, in ons hele leven zijn wij zwaar ontvankelijk voor spanning

en stress en zullen we de grote veranderingen die eraan gaan komen ook zeer waarschijnlijk gaan ervaren vanuit grote spanning en stress en zijn wij zover, dat wij spanning en stress kunnen ervaren zonder daarbij in een drama te komen…gewoon klaar zijn voor alles wat er ook maar mag zijn, dan zullen wij die grote periode die er ook aan zit te komen, waar we in de voor aanloop al in zitten, zullen wij  gaan ervaren op een buitengewoon plezierige, interessante, diepgaand…een bijzondere manier in ieder geval. Want woorden schieten toch te kort wat we aan elkaar willen vertellen, voelen, we voelen allemaal iets anders maar allemaal een stukje uit het grote veld….het grote veld van eenheidsbewustzijn. Op dit moment is dat eenheidsbewustzijn zeker intact, het is alleen zo dat vanuit de fase hoe wij dat nu ervaren, pakken we allemaal een snippertje daarvan op.

 

Wat hij ook zegt, we gaan de aankomende periode naar een ontknoping. En de mens gaat inderdaad ontdekken hoe ze belazerd, bedonderd, besodemieterd en misleid is, voortdurend door één en dezelfde groep. En we gaan zelfs ook al die mensen vergeven, juist vergeven, dat ze daar aan mee hebben gedaan om dat ook 90% van die mensen onder mindcontrol staan. Letterlijk. En niet eens helemaal het besef hebben, überhaupt, en empathisch ook niet het vermogen in zichzelf dragen in dit moment, omdat het geblokt is, wat ze aan het doen zijn geweest.

Dat is de hele matrix, deze hele realiteit is gebaseerd …… er zit een overtuigingsmodule in de mens, dat ze afhankelijk is van iets buiten zichzelf. En dat is een diepliggende emotie. En door daar naar te gaan kijken van wat dat precies is, wat er dan jouw leven in het hier en nu, in dit leven, is gebeurd, want daar draait het om, om dit leven, als je dat naar voren kunt halen en je kunt er inzicht in krijgen, en dan als je het inzicht echt hebt, kun je dat stukje waar je nu inzicht in hebt ook toe gaan passen in het hier en nu, zul je dus achterstevoren moeten gaan handelen, dus je voelt de prikkel, maar je doet het tegenovergestelde, dan ben je aan het herschrijven. Dan ben je je referentiepunten aan het herschrijven. Er is echt wel een stukje strijderschap nodig in jezelf vanuit warmte en liefde voor jezelf, dat je het gaat aanpassen. En dan ga je ontdekken, dat je dus de koning of koningin bent in je systeem.

Dus het woord gelukzaligheid, gelukkig zijn, en geen ellende in je leven hebben, waar je eigenlijk al lang afscheid van had kunnen nemen, als je dat in je leven, in je systeem blijft behouden, blijft er een trigger zitten. Dat is waarom er zoveel ongeluk is op de wereld. Omdat mensen voortdurend in tragiek en pijn zitten. Voortdurend.

 

Dat is ook wat buitenaardse en bezoekers uit andere werelden aan het afwachten zijn dat de mens beseft dat ze in het meest gevaarlijk geleide wapensysteem is gekomen en dat ze met haar bewustzijn, haar innerlijke bewustzijn, ingeklemd is in een persoonlijkheidsmasker, waardoor ze niet meer naar binnen gaat en echt vanuit het ware zelf in balans en stroming komt maar dat doet op basis van externe modellen. En die externe modellen die komen nagenoeg practisch allemaal uit AI voort.

 

En we zitten met elkaar in een proces waar we – als beschaving spreek ik nu – het idee hebben dat we dat niet zouden kunnen doorbreken. Ons wordt getoond dat dat maar eenmaal zo ís ! En toch is dat niet waar. Alles kan veranderen, elke frequentie, elke gedachte, elke zienswijze, elk gevoel, alles wat je uitdraagt dat ín dit veld terecht komt heeft een bepaalde invloed. En wat er nu gebeurt is dat, stééds dieper, mensen zich gaan realiseren dat deze werkelijkheid waarin we leven een ‘informatie-werkelijkheid’ is, een script, maar wél echt een organisch script en dat je ’t natuurlijk ook echt ervaart. Je bent ín deze werkelijkheid, dus in deze multidimensionale film, -bioscoopfilm- ben je aanwezig.  Het is gelukt ! Gefeliciteerd om hier te komen !

Je bént hier nu, en besef met regelmaat dat nu dat je hier bent, dat je uitzoomt en kijkt naar de Aarde als dat kleine stipje en dat je niét in de val trapt door te doen zoals alle andere mensen doen. Dat je jezelf lósmaakt uit het algemene beeld van wat de mensheid op deze Aarde zou moeten zijn.

 

Martijn: Alles hier op de aarde gebeurt is een oorzaak en gevolg van het virtuele reality programma. Alles wat hier gebeurt, gebeurt op basis van toewijzingen en wetgeving van de scheppers die dat orkestreren. Dat recht dat hebben ze, dat recht dat houden ze, totdat wij gaan beseffen dat wij daar dus een besluit in kunnen nemen. Wij hebben zelf niet onze ouders uitgekozen, dus ook is het niet zo dat de kinderen om ons heen, ook de kinderen zijn van ons thuis. Daar lopen dus diepgaande intriges doorheen in de neuroprojectie die dus worden ingevoegd op het moment dat je dus naar vorige levens gaat kijken, krijg je dus werkelijk te maken met die vorige levens, maar die vorige levens zijn neuroprojecties in jouw fysieke mind door de controles van het fysieke lichaam en voegen dus die beelden in, inclusief die gevoelens. En dat is uitgelezen uit het moment van nu. Alles wat hier gebeurt is een samenloop van oorzaak en gevolg. En daarom is het ook zo bijzonder als je dit helemaal durft te onderzoeken, dat je gaat ervaren van…bij de een heb je een heel diepliggend gevoel en bij de ander is dat niet….Wij zijn dan geneigd om met die ene waar we een heel diep gevoel bij hebben dat we daar helemaal in willen gaan, terwijl de doelstelling juist is om met diegene waar je dat diepliggende gevoel niet hebt, om daar op zielsniveau contact mee te hebben, snap je….Het verhaal zit compléét anders in elkaar.

 

Maar ik kan nu eens een andere werkelijkheid tot mij laten komen. Mijn voorstellingsvermogen wordt verreikt met heel andere scenario’s. En dat is verreikend. En daardoor kan ik nog meer anders kijken en naar mijzelf, nog rustiger naar mijzelf kijken. En ook rustiger kijken naar de wereld om mij heen omdat ik begrijp dat ik in een soort conceptuele omgeving leef, die eigenlijk nog niet echt getrakteerd is op mijn aanwezigheid. En daardoor besef ik nu ook dat ik juist meer dan ooit aanwezig móét zijn van mijzelf om ook, terwijl ik dat bewustzijn in die werkelijkheid aansluit. Dat ik ook met mijn bewustzijn ook werkelijk in die werkelijkheid ben aangesloten en ook naar buiten breng in dat veld, en dat is een transformatie.

 

En het gaat er niet om wat je doet, het gaat erom van waaruit je het doet. Hier (Martijn wijst op zijn hart).

Martijn: Vertrouwen en overgave, ja.
Je kunt het vertrouwen ook pas ontvangen als je in de overgave leeft.

Wat ik daar aan wil meegeven voor de mensen op deze planeet, dus ook aan mezelf, is dat wij de hallen van Amenti in ons dragen. Want de vorm is eigenlijk niet zo belangrijk, het gaat om de inhoud. En we spreken over het opengaan van het scheppingsveld. Het opengaan van wie we zijn. Die hallen van Amenti zijn ook de broncodes, die binnen in onszelf aan het open gaan zijn, waardoor die manipulatie als het ware wegvalt, waarmee we een verschuiving krijgen in ons bewustzijn en de sprong maken naar een gouden aarde of een nieuwe aarde, hoe je het ook wilt noemen.

 

En wij hebben nieuwe leiders nodig op deze wereld, want de leiders die nu in charge zijn, die zijn in dienst van die Cyborg-societies, van de machtsstructuren. En heel veel leiders, die nu dus leider zijn, die zijn dus ook aan het lijden. Dus we hebben nieuwe leiders nodig in deze wereld. En die gaan komen; we gaan naar een nieuwe tijd. Er komt nieuwe leiderschap op deze planeet en dat komt fors binnen. En dat wordt een hele bijzondere tijd. En die leiding zal niet zo zijn dat het “leiders” zijn die aan het roer staan, zeg maar, maar het (zullen) leiders zijn die aan het roer staan namens ons allemaal om deze prachtige, mooie reis die we met elkaar maken, weer terug te brengen in de essentie.

Door ons af te stemmen eerst in onszelf, is ons leven, is dat moment, niet doordrenkt van die onderliggende pijn, zeg maar. Gemoedstoestand, daar draait het om. Het gaat erom dat je voortdurend jezelf durft te managen. We zijn eigenlijk zelf onze coaches hè?

 

Jouw tijd en aandacht is eigenlijk geroofd om géld te verdienen en iets te betalen aan een ander wat niet van de ander is. Het is een volstrekte waanzinnige toestand.

En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt dat doen door oorlog te voeren, je kunt discussies voeren, je kunt systemen willen ombouwen, je kunt op de barricade gaan staan en je kunt óók met mensen die dit begrijpen – waar het écht om gaat –  kun je ook dieper in contact komen dat er een gemeenschappelijk resonantieveld ontstaat, een gemeenschappelijk- ik heb het over autonóóm gemeenschappelijk hé – dus niet dat je jezelf verliest. Daarom hamer ik ook altijd op autonoom zijn.

Blijf autonoom want we zullen uitgedaagd worden in het samenwerken,

 

Nederland is bij uitstek het land ter wereld waar een zeer hoog geavanceerde technologische realiteit heeft weten te bereiken met een enorme hoeveelheid inlichtingennetwerk, Nederland staat nummer 1 ter wereld, dan op de voet gevolgd door VS verhoudingsgewijs met het aantal inwoners en het aantal technologieën die gebruikt worden in onze economie. Nederland is het levende bewijs dat je met technologie een zo gecomprimeerd mogelijk netwerk van media, mensen onder controle te brengen, mensen worden lamgelegd, ontmoedigd door allerlei programma’s, massabewustzijnsprogramma’s die worden losgelaten op het menselijk brein. En die vinden hier in Ned goed plaats . We zien hier dat in Ned de mensen heel diep in een soort sessie zitten van het zal wel.

 

Dat is een bewustzijn beheersingsprogramma dat loopt via het neurologisch systeem van de mens. De menselijke lichamen zijn ten dienste van draconische krachten die in andere tijden het zo hebben hergeschikt ,die informatie in ons lichaam, dat we niet meer communiceren vanuit ons gevoelsbewustzijn maar dat we ons laten dicteren door de mind. Dat is wat er gebeurt en dat is een intellectueel biologisch netwerk dat zorgt er voor dat wij massaal de zelfde keuzes maken. Dus we zeiden eerder waarom gaat er niemand demonstreren, nou omdat niemand het doet.

 

A: Is die macht niet heel groot omdat wij hun als collectief die macht geven?

M: Ja, zo kun je het uitleggen. En je kunt ook zeggen, dat die macht bij hun heel groot is, omdat zij macht hebben omdat wij ónze kracht niet tot uiting laten komen.

In deze werkelijkheid is het nodig om tot een proces te komen van zelfinzicht, van zelfbewustzijn. De mensheid op deze aarde – laten we ons gewoon bij Nederland houden -, heeft het nodig om het bewustzijn te ontwikkelen dat er zóveel ontbreekt in onze samenleving, dat we dat zelf gaan creëren en neerzetten.

Daar hebben wij ook een eigen soort instituut voor nodig. We hebben eigen instituten nodig die geleid worden door gezamenlijke inzet, vanuit kracht. Op het moment dat we dát gaan doen en we gaan ons vermogen daar inzetten, hele grote projecten met elkaar neerzetten, dan is er een ongeschreven wet. En dat is, dat zodra de aandacht wordt afgehaald van (het feit) dat we dus onze macht, onze kracht weggeven aan de regeringen. (Dus) als we die energie niet meer weggeven, maar bij onszelf bij onze eigen projecten neerzetten, – en dat hoeven echt geen zweefprojecten te zijn, dat kunnen hele fundamentele projecten zijn, die nodig zijn voor het welzijn van de wereld, voor de mens, het dier en de natuur – Als we een eigen economie op poten zetten, – (iets) dat gewoon realiseerbaar is, daar is helemaal niets moeilijks aan, als we dat met elkaar doen – dan trekken we die energie weg bij de machthebbers en dan valt hun macht uit elkaar. Dat is nou juist het grappige.

Als ik word aangehouden door een agent, zeg ik ook van – ik ben niet rebels hoor, laat ik dat vooropstellen – maar ik zeg wel tegen de agent van: “Goh, ik laat het je zien, maar ik erken jouw bevoegdheid niet”. Maar dan moeten ze altijd heel hard lachen. Maar dan heb ik in ieder geval gezegd wat ik zeggen wil.

Ik wil in het moment waarin er iets gebeurt zelf leiding hebben. Ik wil zelf aan het stuur zitten. Maar wij hebben wel met regels en wetten te maken. Dus we gaan niet tegen agenten aan schoppen en trappen, want je kunt links- of rechtsom, maar je kunt gewoon zeggen: Ook die mensen doen heel hartstikke hun best. En met elkaar maak je een menswaardige samenleving.

Dus ik ben er zelfs heel blij om dat de politie er is in het model waarin we nu in zitten, maar waar ik wel van houd is, dat je je gewoon niet laat meetrekken in het systeem.

 

Vele onderwerpen gaan aan bod komen, zoals ET-“Healingen” en de verbanden tussen deze zogenaamde buitenaardse “genezings-teams” (gericht op de Mens) en de controlerende Matrixhouders achter onze zichtbare wereld. Deze groepen werken op de Aarde onder de mindcontrol schuilnaam “Labyrinth Delta Force” en staan onder directe leiding van de Orion-Sirius alliantie en de Draconische Reptiliaanse heersers. Zij representeren een immense interstellaire en interdimensionale Galactische macht. Op Aarde wordt deze groep ook wel herkend onder de naam Lucifer, echter is Lucifer een “ingeschoven” troefkaart van deze bovengenoemde alliantie.
De “Labyrinth Delta Force” is de krachtigste MindControl organisatie ter wereld en heeft de afgelopen decennia een uiterst gevaarlijk kaartenspel gespeeld in het inlichtingendomein onder diverse geheime projecten zoals Artichoke, Chatter, MK-Ultra, Monarch, MK-Delta etc. en waren er specifiek op uit om de individuele Vrije Wil van een Mens te breken en te beheersen. Deze krachten (be)sturen het Aardse Menselijke bewustzijn en zijn volledig geïnfiltreerd op elke strategische wijze en locatie op Aarde. De leiding achter (onder andere) deze groepen ligt “in handen” van een super geavanceerd cyborg bewustzijn en is in elke universum bekend, vertaald in een veld/trilling met naam het Archonspinnenweb. (Archonspiderweb). Het is mogelijk door je bewustzijn te deblokkeren op deze thema’s (geen weerstand hebben) en jouw vermogen aan te wenden in deze controle velden om er beweging in te brengen. Vanuit het veld van waarneming = kwantumfysica!

 

Persoonlijke issues en onbegrepen informatie worden hierdoor per direct gereedschappen om de eigen werkelijkheid te onderbouwen met de eigen waarneming. In hoofdlijnen komt dit overeen met hoe de reguliere media wereldwijd, onder controle van een machtig syndicaat, een vervalste werkelijkheid verspreid.

Het is en blijft een noodzaak vast te stellen dat we in feite als Aardse beschaving bijna blind zíjn, immers het zichtbare spectrum is slecht 1% van een veel grotere werkelijkheid.

Vasthouden is stilstaan.
Stilstaan is prima.
Herziening is wijsheid en moed tonen aan jezelf.
Wijsheid en moed is wat de Mens in zich draagt.

Het is aan ons Galactische inzicht en ons waarlijke Vrije bewustzijn om dieper te voelen dan voorheen mogelijk leek. En als dit alles op z’n kop zet, wat is daar dan mis mee?

Wanneer gaan we werkelijk communiceren met onszelf?

Durf jij het aan om jezelf werkelijk in het grote veld te openen?

 

Als we ons weer gaan aanzetten komen we tot de conclusie, dat aanwezig zijn in elk moment van wat je doet, dat je daar ook gaat ontdekken van ho wacht eventjes die gedachte hoort niet bij wat ik nu doe. Het is je heel alert worden, heel alert. En als je iemand gaat ontspannen of je zit zelf in een sessie en gaat naar een ander bewustzijnstoestand, dat je dan ook een afspraak met jezelf maakt binnen die verschuivingen in je bewustzijn tot hoe ver die gaat en dat daar een afspraak ligt. Ga ik dus iets buiten het kader van waar het nu om gaat, dan word ik mezelf dat bewust. Je kunt jezelf namelijk “programmeren”, je kunt jezelf een instructie geven. Dat is de “creator” in jezelf. Dat doen we niet, dat hebben we afgeleerd, deze lichamen staan eigenlijk uit. En dat is wat we hier komen brengen.

En op het moment, dat wij daar in kunnen staan, we kunnen in de kracht van ons hartbewustzijn in stilte, in totale stilte, in een sereen veld komen, en er is geen enkele overtuiging meer dat er een kracht buiten jezelf is die groter is dan jijzelf, dan heb je een referentiepunt en dan voel je namelijk dat je dat niet meer doet vanuit je persoonlijkheid, maar er is een enorm krachtveld. En dan voel je dat dat krachtveld niet als een wapen fungeert, maar dat dat krachtveld eigenlijk fungeert als een soort bewustzijn, dat geen enkele andere vorm toe kan laten.

 

T.V kijken:Ik ben iets aan het bekijken en omdat ik iets aan het bekijken ben er helemaal in mee ga, die projectie komt dus helemaal binnen, gaat mijn neurologisch systeem dus invulling geven over wat daar eigenlijk dus wordt gezien. Je gaat mee in drama of plezier, dus je voelt en ervaart blijdschap of spanning in je lichaam. Je hele neurologische systeem geeft gevolg aan datgene wat je denkt dat je daar ziet op basis van de werking van de receptoren van de hersenen.

Wat er dus gebeurt is in feite, dat je je koppelt, je koppelt je letterlijk aan datgene wat er wordt getoond. En wat er dan gebeurt is dat er iets verandert in de hersenen. Dus de hersenen gaan anders functioneren, er komt een andere hersenfrequentie en mensen switchen soms ook echt naar het tetha bewustzijn. Dus je wordt heel ontvankelijk en dat is in feite hypnose. En dan kun je gewoon met kant en klare brokjes boodschappen invoegen.

 

Ik ben iemand ik trek mij daar helemaal niet uit terug. Ik ga er ook niet als een infuus aan hangen, want dat is helemaal niet nodig. Maar ik ga er wel naar kijken, ik onderzoek wat is er allemaal in het nieuws, wat gebeurd er allemaal, wat wordt er allemaal gezegd. Dan heb ik een beeld van wat er wordt gezegd en dan kan ik dus…en dat kunnen jullie dus ook…dan kun je daar met je gevoel doorheen kijken, van wat is de achterliggende boodschap van wat daar eigenlijk gezegd wordt. Wat zit er in het hologram achter. He. Want op het moment dat iemand een boek schrijft, dan lees je denk je de tekst, maar je voelt de emotie van de schrijver of schrijfster, dat is de projectie.

 

 

Onafhankelijk zijn, zonder schuldgevoel, zonder beperkende gevoelens, ultiem vrijheid kiezen, is een enorm groot goed. Als je in staat bent alles los te laten van waarde, zonder een oordeel, gewoon los kunnen laten, dan ontstaat er een energetische rehabilitatieproces in en van het bewustzijn. Om deze rehabilitatie tegen te gaan, zijn de cyborgvelden zo intelligent geweest allemaal verschillende modellen in onze zogenaamde historie te plaatsen. Dit, om enige vasthoudendheid te genereren bij en in de Mens. Immers, waar je jezelf mee identificeert, word je uiteindelijk zelf. Dit is een aanpassing in het energiebewustzijn op een zeer verdekte wijze!

 

Maar wat er op dit moment aan de hand is dat die oorlog al uitgebroken is. Het is een inlichtingendienst oorlog. En het gaat over technologie en de oorlog gaat daar achter die technologie over het menselijk bewustzijn. Want wie de macht heeft over het denkvermogen van de mens, wie de macht heeft en invloed heeft over het gevoelsbewustzijn van de mens collectief, die kan politieke voorkeuren aansturen, die kan mensen sturen in het denken en het voelen maar ook economisch. Dus de macht, die deze hele setting eigenlijk in beweging gaat brengen, dat zijn de werkelijke machthebbers en dat zijn nog niet eens de bankiers, maar dat zijn de echt gigantisch grote inlichtingendiensten.

 

De Mens is inmiddels verworden tot een “levend” softwareprogramma geïnstalleerd in een samengestelde hardware omgeving, steeds handelend volgens eerder opgeslagen ervaringen en aanwezig herinneringen.

 

De Mens is het schakelbord tussen deze ogenschijnlijk verschillende werkelijkheden en beschikt over het vermogen om alles te laten plaatsvinden wat nodig is vanuit het Innerlijk weten dat het al is gebeurd! Deze kennis kent, zodra je jezelf ermee verbindt, emotionele velden welke in beweging worden gezet in het Hart. Vrijkomen in je Hartskracht is onlosmakelijk verbonden met vrijkomen in je Mindset ongeacht je voorkeur.

 

Zodra de Mens in staat is zichzelf te overstijgen en bereidwillig is om open contact te hebben met elk Mens, zal het nieuwe paradigma van andere werkelijkheden zich gaan openen. De neurologische persoonlijkheid welke zich heeft ontwikkeld gedurende dit Aarde leven, is vaak een sta-in-de-weg om waarachtig te kunnen leven. Hoe vaak horen wij uitspraken over onvoorwaardelijke liefde, oordeelloosheid en vergeving? Kunnen wij werkelijk vergeven en dit ervaren diep geïntegreerd in ons Hart? Ons Hart is het orgaan waar de informatie samenkomt uit ons hoofd (persoonlijkheid) en uit onze onderbuik (emoties). In ons Hart wordt de creatie in beweging gezet. Hoe vrij zijn wij werkelijk in ons hoofd? Durf jij daar over na te denken en te voelen? Is het mogelijk dat gevoel gemanipuleerd kan worden door ons hoofd?

Waar het om gaat, is dat jij WEET dat je oneindig bewustzijn bent in een Menselijke gedaante in deze werkelijkheid.

Kennis is een heel belangrijk onderwerp!

 

Dus als jij vraagt, hoe kom ik er nu eigenlijk achter wat waar of niet waar is, dan is het eerste wat je dient te doen, is überhaupt zorg eerst maar eens dat je vrijkomt in je bewustzijn. Zorg eerst maar eens, dat je durft aan te nemen überhaupt dat eigenlijk heel veel van wat we hebben geleerd, dat het gewoon een volslagen leugen is.

Als je daar dus doorheen komt, als het beeld wegvalt en je komt in vrijheid in jezelf terecht en je gaat ineens beseffen, ja oké ik ben zelf de drager uit een andere wereld in dit lichaam van de kennis in mijzelf. Op het moment, dat je vrijkomt van allerlei programma’s, dan kun jij, dan komt je neuraal systeem vrij, dus dan komt de informatie, dan komt er ruimte vrij om weer te kunnen ontvangen, er verandert overigens ook iets in je hersengolfstaat, dan is het mogelijk om informatie uit je fysieke hart te ontvangen en dat hart is het enige orgaan in je fysieke lichaam, dat rechtstreeks contact heeft met de intelligentieveld van jou in die oorspronkelijke wereld. Dus eigenlijk is het niet zo, dat je kunt weten, het is een weg die je aflegt. En dat is ook wat we aan het doen zijn. Afleren wat we hebben geleerd maakt ruimte voor energetisch bewustzijn en spiritueel en neurologisch bewustzijn om informatie te kunnen ontvangen. Ik kan het echt niet concreter maken op dit moment, ik snap het zeer hoge abstractiegehalte, maar het zijn oefeningen die je voor jezelf nodig hebt om daar iets mee te kunnen doen. Uiteindelijk ben jij zelf degene die verschil kan ervaren tussen wat waarachtige vrijheid is en aangeleerde vrijheid. Als je waarachtig vrij bent dat je alles één voor één durft los te laten. Boem, boem, boem, boem. Het is echt een tak tak boem, tak boem. Het is een heel mooi mechanisme. En dat gaat heel veel gevoelens oproepen. En dat is de bevrijding. Je zult het ervaren innerlijk, je zult in een diepere kennisdata bank komen in je hart wat waar is. Dan ga je voelen dat je niet meer denkt in je mind hier, maar dat je mind in dienst staat van je hart, letterlijk van je hartorgaan. En dan ontstaat er iets, dat niemand je kan uitleggen. En er wordt alles aan gedaan om de mens te verstoren in het neuraal bewustzijn hier, in de overtuigingen te houden ook in het fysieke lichaam DNA wat eigenlijk informatie draagt van ouders, hologrammen die hier doorheen lopen, wat er ‘s nachts gebeurt in het menselijk bewustzijn, alles wordt uit de kast gehaald om de mensen in die zogenaamde vrijheid te houden.

 

Dus waar het gevecht nu over gaat is dat de mens zich vooral laat leiden door technologie, dus in de gedachte terechtkomt van technologische ontwikkelingen, daarmee eigenlijk ook technologische gedachten krijgt, want dat is wat er gebeurt. En de strijd gaat er dus om dat dát gebeurt en niet dat de mens zich lostrekt van technologische gedachten en haar eigen bewustzijn kweekt en uitbouwt en haar eigen bewustzijn omzet om technologie te besturen.

 

Er zijn een aantal mogelijkheden. Er is een mogelijkheid dat een beschaving zichzelf zo bewust wordt van een onderdeel te zijn van het grote intergalactische superbewustzijn en dat ze dus externe technologie zo ver kan ontwikkelen, dat ze het kan blijven beheersen. Met andere woorden: ze blijft het aansturen. Dus de technologie gaat niet reageren, gaat het niet overnemen van de uitvinder, maar blijft in dienst staan van de uitvinding. Dat zou dan gebeuren omdat die beschaving zo ver ontwikkeld is dat ze het ook begrijpt. Ze snapt dat het belangrijk is. En dat het dus ook mogelijk is met Cyborgs samen te leven in harmonie. Kan. Waarbij beide beschavingen elkaars kwaliteiten naar elkaar toe gebruiken, uitwisselen. Dat is één mogelijkheid.
Een andere mogelijkheid is dat de mens, de beschaving in dit geval, zichzelf daarmee upgrade in bewustzijn en dat het bewustzijn daardoor zichzelf verder kan ontwikkelen. Dat ze zichzelf daardoor beter kan snappen op het gebied van bewustzijn, doordat ze een hoger denkvermogen krijgt. En de volgende stap is dat ze zichzelf inzichtelijk heeft gezien wie ze is en vervolgens de artificiële upgrade er weer uithaalt. Ja…?

A: Ok, dat is een downgrade …

M: Ja, een downgrade om vervolgens vanuit het inzicht “wie we zijn” om van daaruit weer opnieuw te starten, dat is een mogelijkheid.
En een andere mogelijkheid is, dat de Cyborgs zo intelligent zijn en dat de mensen akkoord gaan met het feit dat de Cyborgs alle problemen oplossen. Dus dat er in plaats van wereldhegemonie, wereldharmonie is en dat dat uiteindelijk uitmondt in een totale overname, dat de mens wordt overgenomen door super-geavanceerde beschavingen. En dat laatste scenario, dat is waar de mens op afstevent.
En dan komen we in een gigantische timeloop terecht, waar we in deze uitzending nu niet over gaan spreken, maar dat is wat hier gebeurt. Wat er gebeurt in dit hologram hier, is ook het startpunt van een gigantische inter-dimensionale gebeurtenis. En daarom wordt er met ogen naar de aarde gekeken en worden we geobserveerd vanuit Bronbewustzijn door andere wezens, om de codes van kracht en liefde hier naar toe te brengen, door te observeren. Zoals wij invloed hebben op onze omgeving door het elektromagnetisch veld, zo hebben die super-geavanceerde beschavingen vanuit het veld van kracht en liefde dit ook. En wij worden geobserveerd door hen en dat is het grootste cadeau. Alleen dat zien de mensen niet.

 

Want wat is geluid? Geluid is een trilling. Geluid is eigenlijk iets vormloos, want je kunt niet zeggen ‘hier is het muziekstuk, alsjeblieft. Hier is het. Het is een trilling zonder vorm. Het wordt een vorm op het moment dat je die muziek aanzet en dat je er dan een zandplaat over legt met allemaal zand erop, dan zie dat het gaat trillen. Dan ga je allemaal geometrieën zien aan de hand van die muziek. Dan zie je allemaal mandala’s ontstaan en dan kun je zeggen nu is die trilling een vorm geworden. En dat is eigenlijk deze werkelijkheid hè! Dus alles, de cellen dansen op de geometrie. De cellen dansen op een bewustzijnstoestand. Representeren eigenlijk ons bewustzijn.

 

De aarde wordt bewoond door mensen die 100% artificieel zijn, die biologisch artificieel en niet onderdeel zijn van de Kracht, die leven vanuit de eigen persoonlijkheid op basis van trauma die opgeslagen liggen in het fysieke lichaam. Er zijn mensen die worden hier geboren met een bewustzijn in dat lichaam, die zijn geboren met de Force of Life, deze wezens kunnen zich bewust worden en of zijn het zich al bewust dat ze niet hoeven te luisteren naar de programmering van het fysieke lichaam, die geinvaseerd zijn door de krachten die programmeringen hebben aangebracht van pijn en trauma’s. Deze wezens en daar ben ik er één van, er zijn heel veel andere mensen in deze wereld, die zijn in staat zo aanwezig te zijn met hun bewustzijn in hun fysieke lichaam, dat ze alleen maar leven zonder überhaupt te hoeven denken en alleen maar hoeven te zijn.  Op het moment dat je bént vanuit je krachtveld, dan valt de monitorprogramma uit. Mooi hè?

 

Zolang wij onze ervaringen waarnemen vanuit het grote perspectief en niet de persoonlijkheid wie we denken dat we zijn, dan gaat er een ander circuit draaien in het neurologische systeem en dan wordt je ontslagen uit de mindcontrol. Ze zeggen ook wel dat is zelf denken, maar het is veel meer dat je je ogen dicht doet, dat je je focust op de binnenkant van jouw lichaam en dat je ervaart dat in jouw lichaam een wezen aanwezig is en dat je ervaart dat jij dat wezen bent en dat je vanuit de kracht, ik druk het nu even …… uit, het hartsbewusstzijn, dat je voelt dat je vanuit je hart in verbinding staat  met het gehele wezen van schepping en bewustzijn waar alle lagen van alle mensen, wezens, op aarde op aangesloten zijn, welke laag van het universum dan ook, zodra je dat veld, dan voel je ook dat het een ander veld is, een veel groter en intellectueel spiritueel bewustzijnsveld dan die  persoonlijkheid die je bent.

 

Wat er buiten jezelf is, is eigenlijk helemaal niet belangrijk, je bent puur in je Zijnskracht, niet als mens, maar als bewustzijn.
Als dan de scheppingswet van toepassing komt, en dat is namelijk dat dat van binnenuit effect krijgt op het buitenste – dus waar je in leeft – en je doet je ogen open en datgene wat zo’n enorme vibratie was – wat ondermijnend was – is ineens verdwenen, het is ineens weg…

 

In deze werkelijkheid die wij dus nu zien – wat in feite een informatieveld is, een energieveld – reageert dus klaarblijkelijk op hóe jij naar iets kijkt. En als je dat dan in het klein… nu ineens in het  heel groot maakt, dan moeten we dus uiteindelijk rekening houden met de conclusie dat wij geen onderdeel zijn in die werkelijkheid, maar dat die werkelijkheid voortvloeit uit menselijk bewustzijn en uit de ziel, de zielenkracht, dus uit het zuivere bewustzijn daar binnen in.  Echter, als je daar niet bewust van bént, dan functioneren de wetten mogelijk anders.

De grote ontdekking waar de mens voor staat is dat zij zelf de krachtdrager is ! En dat is niet het menselijke of fysieke lichaam, maar dat is het innerlijke bewustzijn.

 

Maar als ik mijn bewustzijn wat verschuif… zet ik een paar dingen op losse schroeven, ‘ik ga er dus anders naar kijken, naar andere mogelijkheden, dan gaat mijn bewustzijn zich óók in die andere segmenten van die onderwerpen bevinden, en worden die werkelijkheden dus ook in beweging gezet, óók in dit hologram waarin ik leef, ook in dit universum, waarbij dat statische waar je altijd in geloofd hebt gehad – wat zo heerst en overheerst – ineens minder wordt ! of zelfs compleet wegvloeit en weg is.

 

We staan gewoon gelijk-waardig op de vloer van het leven met alles wat er is.

 

Daarom is de grootste opdracht die wij als mensen aan onszelf zouden kunnen meegeven… is in eerbied met de natuur en in welzijn met de dieren en met onszelf en met andere mensen… ons te bevrijden uit het georkestreerde denken en alle mogelijkheden die je maar zou kunnen bedenken héél serieus te nemen, in te laden, inclusief de mogelijkheid dat alles wat je tot nu toe hebt gedacht een onderdeel is van een afleiding.

 

Nogmaals: alles reageert op jouw perceptie.

 

Niets veranderen, we wilden alleen laten zien “hier ben ik” en “dit is wie ik ben” “Dit is mijn energie en mijn kracht”.

 

Dat belang dat belangeloze zijn, dus helemaal vrijuit aanwezig zijn – die innerlijke kracht in ons – die zo ontzettend gevaarlijk eigenlijk wordt gezien als een gevaar door de andere krachten. Het is de tijd dat dit zich helemaal opent.

 

Geloof nooit, nooit dat je een gewone burger bent. Dat is pure onzin. Er bestaan namelijk helemaal geen gewone burgers. Er is helemaal geen burgerij. We spreken hier over een mondiale beschaving op deze wereld die in klassen is onderverdeeld. Niet door onszelf, maar door het systeem. Er is dus derhalve geen werklui.  Er is ook geen regering. Het is het gedrag waar we in terecht zijn gekomen en wat we zijn gaan geloven. Als je deze kracht gaat ontwikkelen, terug gaat ontwikkelen, want het is er al. Je hoeft ‘m alleen te ontmantelen.

 

Dus wat wij zijn scriptschrijvers van origine. Wij dragen gouden blokken van informatie in ons hartskracht in ons etherisch bewustzijn en in ons bewustzijn wie we werkelijk zijn.

 

Geld is ook geen verrijkingssysteem van de grote machtselite, want de machtselite gebruiken helemaal geen geld. Want als je ongelimiteerd tot de bron van geld kunt komen, dan heeft dat geen waarde en hoef je er ook niet meer van te hebben. Dus het gaat er niet om dat de top steeds rijker wordt. Het gaat niet om de top het gaat om die mensen die daar onderin zitten dat die blijven zitten in het proces waarin ze zitten en dat angstsysteem wat dus daar onder andere door in stand wordt gehouden. Daar is geld dus een middel in en angst is het grote instrument om telkens te reageren aansluitend op hun matrix op hun reactiepatroon dat ze invoegen.

 

Als we ons weer gaan aanzetten komen we tot de conclusie, dat aanwezig zijn in elk moment van wat je doet, dat je daar ook gaat ontdekken van ho wacht eventjes die gedachte hoort niet bij wat ik nu doe. Het is je heel alert worden, heel alert. En als je iemand gaat ontspannen of je zit zelf in een sessie en gaat naar een ander bewustzijnstoestand, dat je dan ook een afspraak met jezelf maakt binnen die verschuivingen in je bewustzijn tot hoe ver die gaat en dat daar een afspraak ligt. Ga ik dus iets buiten het kader van waar het nu om gaat, dan word ik mezelf dat bewust. Je kunt jezelf namelijk “programmeren”, je kunt jezelf een instructie geven. Dat is de “creator” in jezelf. Dat doen we niet, dat hebben we afgeleerd, deze lichamen staan eigenlijk uit. En dat is wat we hier komen brengen.

En op het moment, dat wij daar in kunnen staan, we kunnen in de kracht van ons hartbewustzijn in stilte, in totale stilte, in een sereen veld komen, en er is geen enkele overtuiging meer dat er een kracht buiten jezelf is die groter is dan jijzelf, dan heb je een referentiepunt en dan voel je namelijk dat je dat niet meer doet vanuit je persoonlijkheid, maar er is een enorm krachtveld. En dan voel je dat dat krachtveld niet als een wapen fungeert, maar dat dat krachtveld eigenlijk fungeert als een soort bewustzijn, dat geen enkele andere vorm toe kan laten.

 

Maar die perceptie-verschuiving dat is veel meer dan alleen dat woord, dat is letterlijk afwijken op de oorzaak en gevolgwetgeving wat klaar ligt. En als je dat  door hebt hoe dat functioneert en je doet dat ook nog eens een keer niet om te verstoren,  maar om juist zelf heel zuiver van invloeden vrij te blijven, dan gaan andere mensen dus dat ook merken.

Dat script wat er is dat veld dat bewustzijnsinformatieveld wat er is, dat kan hier alleen maar komen als de mensen die hier in leven ook zelf dat veld in zichzelf veranderen dat veld in zichzelf verandert, dan ben jij de ontvanger van dat grotere veld,  gaat dat veld als het ware door jou heen en draag jij het in de wereld uit, dan komt het hier binnen, anders niet. Hoor je wat ik zeg? [instemmend gemompel in de zaal] Begrijp je het hier in je hart ook? [zeg nog maar een keer] het oorspronkelijke veld het informatieveld van vrijheid wordt open toegankelijk voor elk mens geen verschil 100% gelijkwaardig alle kansen voor iedereen water schoon water voor alle mensen in de wereld en ga zo maar door. Dat veld dat informatieveld oorzaak en gevolg want de gevolgen van deze matrix is nu ‘tekort’ en er zijn andere scripten die zichtbaar kunnen worden, want onze werkelijkheid verandert wanneer er ineens openheid is in deze onderwerpen die kunnen alleen maar ingeleid worden, dus die informatievelden kunnen alleen maar actief worden via jou. Jij moet eerst in jezelf die perceptieverschuiving in beweging zetten.

 

Ik log met mijn bewustzijn uit dat moment van waar we aanstaan en dat is echt heel interessant hoor, heel interessant, want je kunt daardoor ook uit de mindcontrol stappen van bepaalde inlichtingendiensten, bepaalde screeningsystemen’.

 

Je moet eerst uit de matrix stappen dat je niet meer reageert op wat andere mensen doen of wat de wereld jou laat zien. Je moet de schaar erdoorheen halen jezelf bevrijden en in dat moment anders naar situaties kijken anders reageren. En op het moment dat dat gebeurt, dan laat jij dat veld wat er dus is via jouzelf in werking treden. Dat is wat er gebeurt. De mens is dus letterlijk het schakelstation tussen de matrix zeg maar. Je hebt de matrix hier (wijst op de flipover) en er zit een scheidingswand tussen, die scheidingswand dat ben jij, je lichaam in dat lichaam leeft jouw bewustzijn.

 

Je hebt wel in de gaten, dat de manier waarop wij denken eigenlijk het lijm is van de matrix, ja? Dat zijn gedachten, de manier waarop wij denken, wat onze overtuigingen zijn, ons handelen, maar ook een hele taal van het denken. Dat is eigenlijk, ook hoe de matrix, hoe onze werkelijkheid reageert op onszelf. Als wij uit dat proces willen stappen van reacties van de matrix, die aansluit op hoe we denken, dan MOETEN we anders gaan denken, het is echt het allerbelangrijkste stap. En als ik gewoon zie, hoe we dus heel snel terug kunnen vallen, dat is helemaal niet raar bedoeld, maar gewoon in de openheid, waar allemaal mensen, hoe snel we terug kunnen vallen in een ander gedrag, “oud” gedrag, “oud” denken, laat ik het vooral bij het denken houden. Dat is echt verontrustend. En heb ik het niet speciaal over ons hier, natuurlijk, want wij doen het natuurlijk helemaal niet (gelach), in het geheel zat natuurlijk zelf naar een deel in, we doen het veel sneller, dan wij ons beseffen

 

Volgen zonder een volgeling te zijn van iets of iemand, maar vanuit je zelf.

Want inhoudelijk gaat het allemaal om vrijheid, zelfexpressie, expressie vanuit je wezen, voorbij je persoonlijkheid.

 

Bewustzijn resoneert alles terug naar de oorspronkelijke blauwdruk van wie wij zijn.

 

Is bewust zijn hè, dus nergens meer in geloven maar terug naar de basis. Dat zo belangrijk is om het hele proces van heling, innerlijke vrede en geluk in beeld te brengen.

 

Dus die werkelijkheid, die gigantische kwantumwerkelijkheid waarin geleefd wordt, is er slechts en alleen maar omdat de wezens die daarin leven zich dat bewust zijn dat ze daarin leven en zich bewust,  vanuit de kernkracht van het leven – dus balans, geen belangen, volledig in stroming met alles wat er is – dat ze vanuit die kracht binnen in zichzelf die werkelijkheid buiten zichzelf scheppen.

 

Maar dat is een meervoudig dimensionaal bewustzijn. En daar komen wij vandaan, in dit moment. Niet gisteren, maar nu! Het speelt zich nu af!

 

We mogen onszelf zien als een soort resonantie, een resonantie, een membraam zou je kunnen zeggen. Een membraam met puur resonantie.

 

Mijn verzoek is om geen resonantiemembraam te zijn van mijn verhaal. Maar vooral zelf te resoneren vanuit jezelf en deze kritisch onderzoekend, maar neem hem wel mee in alle mogelijkheden. Sluit hem niet uit. En wat ik dus tegenkom en ik begrijp het volkomen. En het is dus eigenlijk heel, tussen aanhalingstekens, jammer, dat er zoveel mensen zijn die zo diep in hun eigen membraam zitten, dat ze alleen dat gedeelte kunnen representeren vanuit die werkelijkheid waaruit zij tappen. En daarmee eigenlijk niet de werkelijkheid waarin we met elkaar leven, trakteren op die grotere resonantie, die we ook zijn.

 

Beschouw jezelf als een resonantieveld.

 

Omdat alles wat in emoties, blokkades zichtbaar werd en wat zich ging uitspreken. Dat zijn eigenlijk resonantievelden, membraamvelden, het zijn de velden van blokkades, die voortkomen uit overtuigingen, aangeleerde processen, geloofssystemen.

Dus de innerlijke kracht van de mens komt tevoorschijn als zij haar diepste gevoelens in ieder geval durft te delen in openheid. En het hoeft niet eens persé met woorden. Dat kan ook door gewoon te zeggen:” Ik ben hier, ik ben open”, en dan neem je ook even de tijd. Dat je ook echt je hart openzet.

 

Dat membraam, het openen van het menselijk bewustzijn, hier binnenin, is de grootste dobber voor de mensen op deze planeet.

 

Dus er gaan kennelijk invloeden door dat huidige Nu heen die ons besturen om ons ballast te geven, negatieve ervaringen, trauma, pijn.

 

Net als alle mensen die iets ervaren en die iets kunnen waarnemen of visueel of in het weten is ook waarnemen het hoeft niet altijd met beelden. Het is helemaal niet belangrijk. Het gaat om innerlijk bewustzijn.

 

Wij zijn onze eigen programmeurs, dus ook onze eigen déprogrammeurs. Zolang de mensheid gelooft dat ze niet kan vliegen zal ze niet vliegen. Dit gaat wel heel ver maar dit is het kwantum holografisch bewustzijnswetenschap in ons. Als iemand onder hypnose is en die persoon kan iets doen wat hij normaal gesproken niet kan dan betekent het dus dat het wel kan. Is dat dan een hypnose zoals wij dat noemen of is dat gebruikmaken van datgene wat er al is? En dat is er dus ook. Het is gewoon zo dat we allemaal gezond zijn, maar de overtuiging dat we dat niet zijn dat maakt dat we het niet zijn. De overtuiging dat er geen wereldvrede is omdat we steeds oorlog zien, daardoor is er geen wereldvrede. De overtuiging dat we een ander nodig hebben om in onze eigen kracht te kunnen staat is er ook één.

 

Want er is iets heel bijzonders aan de hand; ons neurologische systeem is een nano-seconde eerder afgestemd op ons scheppingsvermogen. Wat er dus gebeurt is dat ons neurologisch systeem net iets eerder reageert dan het moment van de creatie. Dat hebben de andere krachten gedaan. En ons bewustzijn is nodig om dat weer recht te zetten.

En dit veld is gehackt door verschillende buitenaardse, interdimensionale cyborg beschavingen en zij controleren nu dit hologram. En op het moment, dat je op deze manier werkt, dan werk je feitelijk vanuit het veldbewustzijn van de persoonlijkheid en ik zal nog een stapje verder doen, vanuit de force, de kracht van wie we zijn is het “not done” dat je zomaar een ander gaat representeren zonder dat je je verbindt met het veld van de kracht.

Ja, dat is wat de mensheid nu gaat ontdekken, dat er verschillende bewustzijnsvelden zijn. We hebben een bewustzijnsveld, dat echt ontstaat vanuit het zelflerend vermogen, we worden geboren en tot op de dag van vandaag zit hier een lichaam, anders zou Martijn zich helemaal niet bewust zijn van het feit dat hij hier aanwezig is, althans het wezen dat hier (Martijn wijst op zijn lichaam) aanwezig is. Dan zou Martijn hier zitten te spreken vanuit zijn persoonlijkheid en zou hij vanuit zijn ervaringen alles vertellen wat hij in zijn leven heeft meegemaakt en ook reageren op zijn ervaringen. Hij zou ook reageren op zijn onbegrepen beschadigingen en trauma’s. En op het moment dat …… dat is dus de persoonlijkheid en dat is dus een bewustzijn van die persoonlijkheid, dan spreek je in feite met die persoon, die reageert. Komt de andere persoonlijkheid vanuit het wezen tot leven en gaat die dus zichzelf spiritueel ontdekken dus het bewustzijn vergroten, waar in andere geschriften wordt gesproken over de verlichte staat bereiken, een verlichte staat betekent dat je volledig aanwezig komt met je bewustzijn in je fysieke lichaam. Niet dat je gaat gloeien en opstijgt maar dat je heel bewust aanwezig bent en dat je dus invloed hebt op deze wereld.
En dat kan heel ver gaan, zo ver dat je letterlijk de realiteit kunt aanpassen.

 

Martijn: We hebben een keer, ik was 12 jaar, we waren op vakantie met mijn ouders, ik als Martijntje natuurlijk en toen werden wij, ik denk dat het in Oostenrijk is geweest maar het kan ook Zwitserland zijn, kan ik niet meer terughalen, reden wij langs de bergen en vervolgens … je hebt van die grote bergen en daar lopen afdakjes overheen om die rotsen die naar beneden kunnen komen niet op de weg te laten komen, en we gaan bijna die tunnel in en dan komt er vanaf de andere kant, ik kan het me nog goed herinneren, een Alfa Romeo komt er op onze weghelft aan en raakt ons frontaal. Bam, letterlijk.
De auto schrompelt in elkaar en op dat moment gaat de tijd vertragen en ik besluit in dat moment: dit gaat niet door. Ik voelde het ook als een zware aanval in de matrix om mij op te ruimen letterlijk, het voelde als een attack. Allemaal licht ging er dwars doorheen en alles ging langzaam, ik zie de hele auto in elkaar geperst worden, ik zie mijn zusje en wij maken een draai, een klap en wij vliegen van de weg af – je stelt een vraag en er komt een afschuwelijk verhaal, maar het is een heel mooi verhaal – we gaan van de weg af en we storten het ravijn in. Terwijl dat dus gebeurt realiseer ik, we zijn dood letterlijk, ik realiseer me de lichamen doen het niet meer, zo voel ik dat letterlijk. En in dat moment had ik dus het besluit genomen: hier ga ik niet mee akkoord.

En terwijl ik dat besluit nam vanuit mijn eigen kracht, kwam er een krachtveld van allemaal – ik weet dat nog heel goed – als een soort roze wolken, zo heeft het zich voorgedaan, helemaal rondom, de hele omgeving werd roze en tijdens de val naar beneden in het ravijn stopte dat. En toen was het doodstil. Geen geluid Totale sereniteit En in dat moment zei ik: terug.
Letterlijk het gevoel, niet met woorden. En alles draaide terug, de hele auto rolde tegen het ravijn op omhoog, we kwamen op de weg, we draaiden terug op de plek waar we waren, er was een grote lichtflits, ik zie alles uit elkaar schuiven, letterlijk, het moment van de impact met één grote lichtflits tussen die 2 auto’s in, die auto’s worden uit elkaar gehaald en in dat moment voel ik dat de tijd weer gaat versnellen: whoep… whoep..whoem.En die auto vliegt er langs.

En dat is wat we kunnen doen als wij in het moment kunnen reageren, dat is ook onze uitdaging om dat in ons dagelijkse leven weer te gaan toepassen, reageren in het moment, aanwezig zijn in het moment, dan worden wij in dat moment letterlijk de scriptschrijvers.
Dat is heel mooi om mee te werken hoor en vooral ook om echt met jezelf te werken. Je wordt heel bewust van wat je denkt, wat je doet, je wordt je ook bewust van het moment voor de gedachte. Je gaat het van jezelf ontdekken waar die gedachte vandaan komt. Je komt dus in het moment voor de gedachte en dat is een gevoel. En als je daar nog dieper in durft te gaan, kom je er achter dat dat nog steeds een onderdeel is van je neurologische vermogen en dan kun je daarbuiten nog een keer daarvoor kijken en dan is er echt een gevoel. En die 2 gevoelens liggen heel dicht tegen elkaar aan. En dat is die ene nanoseconde waar de mensheid eigenlijk niet meer in gesynchroniseerd is.

 

Het gaat om het vangen van je gedachten. Daar gaat het om. Het alert worden en dat je ook berijpt waar die gedachten dan ook vandaan komen en hoe dat zit.  En wat is dat vangen? Vangen is dat ik herken dat wat er door mij heenloopt dat dat niet van mij is, en doordat ik besef dat het niet van mij is, dat ik de invloed van dat wat er door mij heenloopt, zomaar weg is. En dat is wat er gebeurt. De invloed stopt. Maar op het moment dat er een gedachte door mij heen loopt die gelijkgesteld is aan de gedachte van mij dat ik niet meer kan voelen wat het verschil is, ja dan wordt het een heel ander verhaal.

Voor mij is het niet belangrijk te achterhalen wie er door mij heen denkt, behalve dat ik mijn bewustzijn, mijn innerlijke kracht bewustzijn erin zet, omdat dat resonantieveld ontstorend werkt en er de verstoring dus ontstoort.

 

Want elk beslissinkje, elke gedachte, geeft al een verandering in een gevolg die eruit voortkomt.

Nu moet je voorstellen dat twee mensen samen alweer een heel ander gevolg hebben als een persoon.

 

Dus als wij hier een verandering toepassen, in onszelf, hè, wij bevrijden ons uit een bepaalde perceptie waarin we vastzitten – goh, pfjieuw, ik kan daar gewoon uit! Klets, heel het leven krijgt een andere stroming.

 

Dat heeft dus effect, dat zijn kleine veranderingen, zou je denken, in het geheel, maar dat is niet zo want jouw universum verandert. Vanuit jouw ogen bekeken, verandert dus dat deel wat jij meemaakt en eigenlijk is alleen die verandering van belang in jouw universum. Dus niet van: “Ja, maar het is maar een kleine verandering, hoor, wat ik doe in mijn leven. Ha, wat voor effect heeft dat nou op de rest?” Maar het maakt niet uit hoeveel effect het heeft op de rest want de rest is allemaal vulling. Het gaat om wat er verandert voor jou, het gaat erom wat er in jouw landschap verandert.

 

Daarom denk ik dat het van heel groot belang is dat wij weg moeten willen blijven van veranderingen in de wereld, dus niet in dat landschap, maar in de details zitten van onszelf. Want als we werken aan de details van onszelf dan werken we in ons eigen universum, in dat deel, en als we alleen daaraan werken dan hebben we ook alleen maar dat we kunnen zeggen dat we werken vanuit onze eigen innerlijke kracht, onze eigen vrijheid. En als we werken vanuit die vrijheid, dus die zuiverheid, dan word je ook nooit opgespoord in die zin dan wordt er ook niets tegen je ingezet. Want als jij werkt om de wereld te willen veranderen, als jij werkt om de wereld te willen trakteren op die grote innerlijke vrijheid, als het je daar om gaat, als de focus daarheen gaat, dan zit je dus met je bewustzijn in de matrix te werken. Dat is eigenlijk een vorm van onzuiverheid.

Zeg je nou dat het onzuiver is om voor het grotere geheel aan het werk te gaan? Nee, dat is fantastisch. Maar als je gaat denken dat het daarom gaat dan ben je bezig met iets anders dan jezelf. En het gaat dus zo wezenlijk om wat er in jezelf gebeurt en wat je in jezelf voelt!

 

Dan gaat het er dus om dat er eerst iets in jezelf gebeurt, daar gebeurt het, en dan is dat wat je zelf voelt, dat heeft een effect, in welke vorm dan ook. Als je dan gaat denken: ik ga pilletjes naar buiten brengen, ik ga de wereld helpen en genezen dan zit je in de matrix. Ik heb natuurlijk die vraag gekregen door wat we met elkaar delen. Maar als je die pilletjes, als dat voortkomt – ik zeg het even heel plat hoor, pilletjes, want het zijn natuurlijk helemaal geen pilletjes – maar als die pilletjes voortkomen uit diepe geraaktheid in jezelf, juist omdat je al aan het zelf-bekrachtigen bent,

dan kom je met iets in aanraking wat die innerlijke kracht verspreidt door de wereld, in de vorm van pilletjes of in de vorm van iets anders maar het is altijd eerst vanuit jezelf.

 

Dus wat gebeurt er, je wordt geboren in een bepaald script, je wordt ook gescript: je hele manier van denken, het actie reactiepatroon komt op gang, trauma wordt geïnstalleerd – binnen het script wordt iedereen getraumatiseerd, er wordt oorlog gevoerd op de planeet.

 

Het is zo dat ik hier als bewustzijnswezen in mijn eigen potentieveld kijk. Dus dat is mijn universum, dat is mijn reis. Jullie doen dat ook, allemaal. Iedereen kijkt in een eigen bewustzijn.

 

Wat gebeurt er als je helemaal je aandacht van bepaalde thema’s afhaalt hè, helemaal eraf, dat je helemaal in dat krachtveld diep van binnen aanwezig bent en dat je dat resonantieveld hierbinnen laat komen via het membraan. Wat denk je wat er gebeurt? Wat deze labyrint-delta-groep monitort op het moment dat er een ander bewustzijn in het lichaam komt dat niet gescript is volgens dat wat zij willen. Wat er gebeurt als je uitlogt? Je bent zelfs ontraceerbaar, je kunt niet meer …[gevolgd worden].

 

Dat is de kwantumfysica, er gebeurt iets op het moment dat je kijkt in zuiverheid. Het punt is dat op het moment dat je onder de indruk bent, en daarom is dat heel lastig, raak nooit onder de indruk van iemand, nooit nooit nooit, zie gewoon de eenvoud van iemand, hè. Maar als ik al onder de indruk raak van iemand dan krijg je ook de scriptreactie daarvan. We zijn allemaal mensen van deze wereld, en op het moment dat je dat doet zul je ook merken dat scripten wegvallen en dat demonische krachten, zoals ze dan genoemd worden, of reptielen energieën, die trekken gewoon weg. Het is gebaseerd op hoe wij kijken! En dat wordt tegen ons ingezet. En dat is niet iets wat we zelf creëren maar we houden het wel zelf in stand.

 

De vraag wie je werkelijk bent zul je hier in dit moment eigenlijk niet moeten stellen. Het is een hele normale vraag, maar het is een vraag die komt uit het labyrint. Hij komt uit het lichaam. Want jij weet het namelijk al wie je werkelijk bent.

 

Op het moment dat je dus in die energie komt van dat hele lege, want dat je niet weet wat dat is, dan kan dus weer de innerlijke kracht, intellectualiteit, dus het spiritgedeelte kan tevoorschijn komen in het hele vreemde moment waarin er niet gedacht wordt, waarin verwachtingen dus helemaal niet kloppen – dan krijg je bijna een soort crash in je hoofd – dat is dus de niet artificiële kracht, de oorspronkelijke gedachte. En in die frequentie communiceren andere beschavingen ook.

Het hoofd gaat luisteren naar het kosmische, eigenlijk het etherische bewustzijn.

 

Zo kun je dat zien, dat alle scripten die je voor jezelf zou kunnen voelen en creëren, want daar gaat het experiment namelijk over, die zijn al ingeladen. Het enige is dat het tevoorschijn komt op het moment dat jij gaat voelen.

 

Dus daarom is het zo belangrijk om te werken aan ons eigen stiltebewustzijn, aan ons vreugdebewustzijn, ons blèren en schreeuwen van vreugde en ons blèren en schreeuwen van stilte, hè, daar móet het plaatsvinden.

 

Dat kan alleen als het helemaal vanuit de diepste frequentiekracht komt van binnen uit.

 

Dus “stap uit de matrix”? : Nee!  Maak een andere beslissing, maak een andere beslissing in dat grid en open andere wegen.

 

Het gaat om hier jezelf te bekrachtigen, om je eigen resonantieveld te openen.

Want als we ons verbonden voelen met iets, dan zijn we het ook zelf.

 

En we worden ontvoerd met ons bewustzijn door de ontwikkelingen om ons heen. Maar, door die ontwikkelingen om ons heen, wordt ons bewustzijn wel steeds, indien je daarmee bezig wilt, groter. Dus we zitten niet meer in een paar eeuwen geleden in de matrix, in dit grid-veld. We zitten in het NU en de mogelijkheden die er nu zijn, die zijn legio. En dat kan alleen maar als jij durft te openen, als jij er met je aandacht naartoe durft te gaan.

 

En als je dan kunt zien wat er gebeurt dan mag je er alles van vinden maar doordat je het werkelijk ook echt ziet wat er gebeurt, vindt er ook echt een verandering plaats in dat patroon.

 

Want in feite is iedereen bezig met zichzelf te verbeteren. Iedereen is zichzelf aan het verbeteren, dat is een soort persoonlijke ontwikkelingsmodus, maar er valt in de persoonlijkheid niks te verbeteren. Je moet terug naar de bron in jezelf, je moet terug naar de kern van waar sta jij nou eigenlijk voor? En klopt datgene waar jij voor staat ook in hoe je leeft? En klopt het ook werkelijk dat als je het bij  een ander niet ziet dat je het wel vanuit die stroom en die bron naar die ander toe kunt brengen op een manier die niet belerend is!

 

Ga niet denken hoe je daarmee moet werken, ga alleen voelen wat er is. Want de mind verstoort, het gaat erom wat er gebeurt in de trilling.

De heling is trilling, het is een trillingskwestie allemaal. Dus het gaat om wat we voelen hier binnenin. De mensen die het diepst geraakt zijn, op welke manier dan ook, positief of negatief, die hebben echt hele krachtige instrumenten.

 

Het maakt niet uit of je in een vrije natuurlijke omgeving moet zijn waar alles in lijn is met het oorspronkelijke script. Je kunt in een wereld leven van totale tumult met frustratie en je bent rechtop en je licht, je kaars binnen in brandt en die kracht die we net met elkaar ook heel krachtig hebben uitgedragen die wordt altijd gezien, altijd, het heeft altijd effect in jouw werkelijkheid. Blijf altijd bij jezelf, altijd. Wat dan jezelf is maakt niks uit. Keer altijd weer terug hier naar binnen, als je je spoor even kwijt bent, hier naar binnen.

 

Daar waar controle ligt, daar waar weerstand ligt, ontkenning en angst, daar is een tekort aan aanwezigheid van jouw waarnemingsveld.

 

Als je onschendbaar bent in je eigen energie dat je zegt “nou ik ben nergens bang voor, de dood is ook helemaal niet erg, ik ben in een veel grotere cyclus gaande dan alleen dit moment wat ik ervaar”. Op het moment dat je totaal onmamipuleerbaar bent en niet chantabel bent, op geen enkele manier, dus je bent helemaal vrij. Hoe meer je die kracht vanuit je zelf van binnenuit ontwikkelt, hoe krachtiger die wezens geïnitieerd worden door onze aanwezigheid.

Hier op deze aarde loopt het programma al bijna 20 miljard jaar, maar in het hele universum loopt deze cyclus honderden miljarden jaren! Het fysieke universum is 15 miljard jaar oud.

 

Maar het moment dat de labyrinthgroepen zich ermee begonnen te bemoeien hebben ze bypasses gemaakt, dus omleidingen. Ze hebben holografische omleidingen gemaakt waardoor het hoofdhologram waarin je je normaliter verbindt, dat daar vangnetten tussen zitten. Waardoor mensen als het ware in klonen terecht komen. Zo hebben we dus eigenlijk allemaal een eigen universum en die informatie komt samen in de zeg maar, het oorspronkelijke hologram. Dus wat er gebeurt is dat alles wat jij doet in jouw werkelijkheid, het is erop gericht om geen contact te krijgen met andere mensen, maar het is toch lukt tot nu toe en dan zie je gewoon wat er gebeurt. Er is een bepaalde afstand tussen de mensen die we gewoon niet kunnen bevatten hoe dat ook kan, je voelt gewoon er is iets gaande. Maar het voordeel, er zit altijd weer een voordeel aan, het voordeel is dat als je beseft dat je in een eigen online-mechanisme zit, in een eigen universum, dan ga je ook beseffen dat hier zoveel kracht, mits je dat ontwikkelt, maar dat kan ook per toeval gebeuren door pure zuiverheid. Dan is zuiverheid geen toeval maar dat is dan de taal, maar dat betekent dat je in je eigen universum, je eigen ongelijke hologram, dus in het duplicaat, dat je daar zoveel kracht in brengt dat het script wat zich daarin afspeelt zich aanpast aan jou. En dat is eigenlijk wat er gebeurt op dit moment. We krijgen dus heel veel aanpassing naar ons zelf ook te zien, de dingen lopen vaak al synchroon, in tijd of in energie, en dat heeft dus invloed op dat hoofdhologram. Dus wat bij jou gebeurt krijg ik ook te zien in mijn hologram, mits ik mij er op afstem.

 

De taal van God (innerlijke schepper in verbondenheid met alles-wat-is) welke gesproken wordt in ieder wezen, laat zich horen en voelen. Maskers vallen af, ware gezichten worden zichtbaar. Juist nu, terwijl er zoveel Mensen terug keren naar de Kracht in zichzelf, is de mogelijkheid om contact te gaan leggen met andere bewustzijnswezens groter dan ooit. Echter is het heel belangrijk om te gaan spreken vanuit je eigen ware Innerlijke kracht. Om tot deze kracht te komen en andere krachten welke zich extern aandienen onder het mom van Liefde en ondersteuning los te laten, zijn diepgaande processen noodzakelijk. Omdat wij energiewezens/bewustzijn zijn, kunnen wij ook van deze energie worden beroofd. Het delven van het goud door de Anunnaki is een metafoor voor het innemen van het Innerlijke Licht.
Eén grote reden waarom andere welwillende werelden afzijdig zijn, is beslist niet omdat de Mens nog bewust moet worden op de Aarde. Neen, het is omdat de Mens zich bewust dient te worden van de vele agenda’s welke worden gevoerd om af te leiden. Dat de Mens weet dat zij bewustzijn is En dat die fase al bereikt is, voordat onze huidige werkelijkheid zich aandiende. Ons Bewustzijn is de enige sleutel, om als Bronwezens waar te gaan nemen.

 

 

Op het moment dat je contact maakt met je innerlijke ik en je gaat opstaan, en dat is de wederopstanding van de mens innerlijk, als je daarmee contact durft te maken met jezelf, nou ja dan verschuift er wat in je leven en dan raak je misschien wat mensen kwijt, en dan komt er een heel arsenaal van liefdevolle mensen weer voor terug, dus het is allemaal goed, als je daar in durft te gaan, en je baan raak je misschien kwijt en allemaal onzekerheid, nou goed als je daar allemaal in durft te gaan en zo en je wordt wat tegen gehouden en lastig gevallen en geprobeerd terug te halen, als je daar allemaal doorheen durft te gaan, dan komen de mensen nog even op je pad en waarschuwen hoe ernstig het is waar je mee bezig bent, nou als je daar allemaal doorheen durft te gaan vanuit je eigen kracht dan ontdek je eigenlijk, dat elke vorm van buitenaf invloed heeft op je fysieke gesteldheid eigenlijk op je neurologisch systeem (Martijn wijst op zijn hoofd), je boordcomputer en dat dat helemaal niets niets niets niets te maken heeft met wie jij in essentie bent. Dat is waar het om gaat. Buitenaardse beschavingen, die geen interventie plegen, zien de schoonheid van wie wij zijn. En daar willen ze graag contact mee hebben.

Kijk, het is voor ons heel belangrijk en ik blijf daar op terugkeren, dat we maar 8% van ons fysieke brein gebruiken en dat we maar 1% van de werkelijkheid zien.

 

Hè dus dat je doordrongen raakt vanuit jezelf, want als je in jezelf niet voelt dan kan iemand als ik kan 1000 keer op een podium gaan staan en je kunt 5000 boeken lezen maar dan komt het niet van binnenuit. Dus er moet iets van binnenuit uit jezelf ontstaan, want als die kernkracht de kerndragerschap in jezelf tevoorschijn komt dat je dan ook dieper over bepaalde onderwerpen kunt spreken. Want je moet wel in een balanskracht zitten anders krijg je heel gauw dat je in een oordeel schiet.

 

Om los te komen van allerlei gedachten en software in het lichaam. Dat is een grote reis hoor, een hele grote reis.

 

Hoe kun je de kracht van de Force of Life, hoe kun je die binnenlaten komen als je nog geen echte houder bent van je eigen punten waar aandacht en focus mag zijn.

 

De Oorspronkelijke Taal van de Schepping versus de neiging om buiten onszelf te praten (plat praten)

 

Het vermogen van voorstelling om effect te zien in de wereld buiten jezelf, in een vorm en dat noemen wij manifestatie.

 

Als ik mijn diepste overtuiging niet tevoorschijn haal wordt het steeds gebruikt om mijn leven te frustreren om mij uit mijn creatie te houden.

 

Hoop komt uit het hoofd en fantasie komt uit het hart.

 

Emotie is een verstorend script t.o.v. het mentale vermogen.

 

Niet oplossingen zoeken maar onszelf zijn!

 

Losmaken van tijd en resultaat, het is voldoende dat je weet dat je er mee bezig bent.

 

Wij zijn waterwezens.

 

Daar waar het leeg is kan iets ontstaan.

 

Als we binnenin durven te zijn, door even terug te trekken fors, dan kunnen we buiten ook weer aanwezig zijn. Een formidabele beweging!

 

Hoe meer wetten, hoe meer de liefde weg is.

 

Slimheid is wijsheid aan het vervangen.

 

Zodra we bereid zijn om weer te weten dat je al volmaakt bent en achterhaalt wat er zich heeft voltrokken tussen dat moment toen en nu, zal het spirituele veld van Waarheid in werking komen. En dat laat zich altijd zien. En kent geen aanloop of milde en/of harde weg. Het toont zich naar gelang jouw eigen proces zich opent, wat je aan gaat, waar jij op kunt vertrouwen.

 

Ik heb vanmiddag ook nog tegen een aantal mensen gezegd; de opdracht wordt heel vaak gezegd: wie ben ik? Kom er maar eens achter wie ik ben. Weet je, dan leg je zo’n grote opdracht op jezelf neer. (Martijn geeft met zijn armen half boven het hoofd de grootte weer). Dat is een gigantische opdracht. En het kan wel, maar waarom zou je het niet simpel maken. Draai het gewoon om en ga eerst onderzoeken wat je, wie je in ieder geval níet bent. Als je dat er allemaal afhaalt, kom je automatisch in je kern. Misschien zeg ik iets achterstevoren hoor. Maar voor mij voelt het heel kosmisch logisch kloppend om eerst jezelf te ontdoen van alle programmeringen, overtuigingen, aannames, indoctrinaties, manipulaties etc. etc. Als er dan gevraagd wordt: Ja hoe kan het dan dat jij het wél ziet, terwijl je eigenlijk zegt dat ze niet in deze realiteit komen?, dan praat ik meer over het grote geheel. Dus wat er nodig is, is een herziening van de wijze waarop mensen de realiteit waarnemen en ook hóe ze het waarnemen. Met welk vermogen. Want wij hebben verschillende vermogens. Beseffen jij en ik op dit moment en ook thuis, dat de wijze hoe we nu kijken met onze ogen, althans dat we dénken dat we met onze ogen kijken, dat het hele product dat door onze hersenen wordt geproduceerd gefabriceerd wordt door het artificiële lichaam? Dus wat is de waarneming? Elke waarneming die wij doen met onze zintuiglijke waarneming is artificieel en wordt gezien door het superintelligente bewustzijnsveld. Ik heb ook wel eens in lezingen verteld, dat als ik contact krijg, ik mijn ogen dicht doe. Bewust. Nu komen we dus op dit punt uit. Mensen vragen eigenlijk nooit: Waarom doe je je ogen dicht? Ga ik ook niet helemaal uitleggen als het niet gevraagd wordt, alles wordt samen in beweging gezet. Maar daar heeft het mee te maken. Zodra je je zintuiglijke waarneming uitschakelt, ga je eigenlijk afscheid nemen van je cyber-biologische artificiële lichaamswaarneming. Als je dan met je aandacht en intentie helemaal naar binnen toe gaat, dat is het leuke, dan gaat je scheppingsvermogen naar binnen met je bewustzijn en dan komt er een gevoel bij. En als je dat gevoel toestaat, vanuit jezelf, dan komt er contact. En als je dan je ogen open doet, en dat is heel leuk, dan neem je ze dus waar in deze werkelijkheid. Ze loggen dan in op een andere manier. Dit is een hele ingewikkelde materie. Ik kan het helemaal gedetailleerd uitleggen maar dan komt die informatie in de mind binnen. Dan gaat dat lichaam ook proberen het te snappen. We kunnen het niet snappen omdat het een andere taal is. We kunnen het eigenlijk alleen maar onderzoeken.

Hoe komt het dat er wel contact is met die wezens? Want dat is eigenlijk het idee, de essentie van die ene vraag. Dat is ook een onderzoek voor ons allemaal en dat wil ik dan ook graag delen. Dan gaat het er dus om, dat op het moment dat je iets ervaart waar schrik in zit, waar afwijzing in zit, waar iets buiten jezelf groter wordt gemaakt dan jijzelf, dus het complex van dat waarin wij nog een lerend wezen zijn…, zodra dat er weer in wordt gezet, dan schakel je dus naar een gemoedstoestand die in feite schakelt naar jezelf kleiner laten voelen. Dus een heel ander energieveld zit daar aan vast. Zodra je daar naar toe schakelt stap je uit je kracht en wordt alles wat je dus doet, elke ervaring, een tegenwerkende, frustrerende energie. En hoe komt het dat ik dus als Martijn het wel ervaar? Door alles wat ik heb meegemaakt, inclusief mijn ontvoeringen. Omdat ik allemaal van te voren wist dat die zouden gebeuren, omdat mijn geheugen intact was, heb ik het dus allemaal gewoon laten gebeuren . Ik heb dat gewoon waargenomen, ik heb gezien dat ze me wilden traumatiseren, ik heb gevoeld dat ze het wilden, maar ik bleef met mijn aandacht bij mijzelf. Als er iets gebeurde liet ik mijn aandacht niet uit mijn lichaam glippen en alles wat ze aan programma’s…, het zijn cyborg-wezens waarvan velen gewoon 100% menselijk zijn, die dus in het systeem trauma aan willen brengen.., maar met mijn aandacht bleef ik in het hartbewustzijn. Ik wijs even bewust hierheen (hart). Dus wat ze ook deden, ze kunnen niet in het hartbewustzijn komen; ze snappen het niet. Ze hebben niet de vermogens daarmee te interacteren. Dus wat ze doen is proberen in die mind trauma’s te maken. Maar ik ging niet mee in het trauma; ik bleef in mijn autoriteit. Waardoor dat steeds weer gedelete werd. Dat is dus de reden waarom ik contact kan krijgen, openlijk. En dat is wat andere mensen ook kunnen en daar is niets bijzonders aan. Het enige wat nodig is inzicht in jezelf te krijgen hoe je handelt in het dagelijkse leven. Daarom zeg ik ook altijd: door onze persoonlijkheid, onze persoonlijkheid die al gevormd wordt uit het lichaam voordat je er eigenlijk überhaupt een eerste ervaring mee hebt. Want in wezen zit de persoonlijkheid er al in gekoppeld. Omdat het grootste deel van de persoonlijkheid gebaseerd is op de genetische codes van je ouders, het planetaire bewustzijn en de hele reutemeteut. Dus we hebben iets te onderzoeken. We zitten letterlijk in een gigantisch dichtgetimmerd, heel slim in elkaar gezet systeem.

 

Martijn: Wij begrijpen nog half niet wat neurologie is, wij begrijpen nog half niet wat schepping is, want we zijn zo lang afgeleid in allerlei modellen. En het is de tijd voor de mens, dat ze op durft te staan en zich loskoppelt van de overtuigingen en programmeringen want ze wordt vastgehouden tot in het botbewustzijn. Niet celbewustzijn maar het bot, want daar liggen de coderingen. Jaaa en dat is een heel mooi onderzoek. Want dan kom je ook op een grotere betekenis uit van wat gewasformaties zijn, wat geometrie is, wat symboliek eigenlijk is, waar dat mee verbinding heeft. En je komt er dus achter als je dit onderzoek echt durft in te stappen, dan kom je er achter dat er helemaal geen angst bestaat. Want dan kom je er achter dat angstige geometrie, angstige emoties, als je die uitbeeldt in geometrie, dat ze net zo wonderschoon zijn als liefdevolle gevoelens. Maar dat het een misinterpretatie is van het fysieke brein.

 

Martijn: Je hebt altijd een opvatting. Ieder wezen heeft altijd een waarneming in een moment. Altijd. Dat is dus niet een opvatting, maar een waarneming. En de waarneming die je als wezen hebt, kan óf zijn vanuit je persoonlijkheid óf vanuit je wezen. Dus of vanuit programmeringen in je lichaam, je fysieke lichaam. Of vanuit opvattingen van je wezen dat vrij is van de invloeden uit het fysieke lichaam. Daar ligt het verschil. Vanuit dat punt ervaar je iets.

 

Want als de mens uit haar eigen oorspronkelijke authentieke zelfbronbewustzijn is, in zichzelf, in verbinding met alle wezens en al het leven, wat ook in die Bron leeft, als de mens die Bron kwijt is, is het eigenlijk ook logisch dat de mens moet bezig gehouden worden door externe gebeurtenissen om niet in die kracht te komen. En daarom gaat het ontmaskeren van je persoonlijkheid en het ontkoppelen van je matrix-identiteit, gaat veel meer in andere levels zichtbaar worden dan alleen maar even je persoonlijkheid afleggen.

Dat is iets veel groters. We hebben het hier eigenlijk over multidimensionale archontische-draconische-annunaki bewustzijn wat huist in de mens….. en dáár doorheen stappen.

 

En dat gebeurt; mensen raken daarvan in de war. En dat is logisch; er komt een soort ‘release’-moment voor ons, hoe wij onszelf ervaren. Want daar draait het om. Maar laat het nou gewoon eens zo zijn dat de verwarring heel veel ruimte geeft voor nieuw onderzoek. En we hoeven ons niet te schamen, als we dus ineens ontdekken dat we dingen ook op een andere manier kunnen doen. Dat betekent niet dat we iets fout hebben gedaan. Dat betekent dat we kunnen zeggen: Aha, ik ben hier doorheen. Arjan: Ja precies. Martijn: En daardoor kan ik het nog mooier doen. En daardoor kan ik nog aan andere mensen ook weer delen hoe het bij mij werkt en heeft een ander daar misschien ook weer wat aan. Dus we hebben het over allerlei verschillende processen en modellen.

Een doel stellen is een beeld in jezelf neerzetten waar het om gaat, wat je doelstelling is. En een beeld komt voort uit een gevoel. Dus op het moment dat je je voorneemt om te focussen op je adem op het moment dat je het beeld neerzet, dan is jouw vermogen van schepping, je aandacht is in dat moment aanwezig en dan ben je dus inderdaad niet open voor invasie. Dan zit je dus vanuit je vermogen.

Mindcontrol is niet alleen van buitenaf, het is ook controle in onze eigen mind. Terugbrengen van autoriteit. Als je dus los gaat van al die programmeringen en je gaat de hele focus brengen naar jezelf en je gaat in het moment dat je iets denkt, ga je invoelen: wat denk ik eigenlijk? Wat zit er onder de gedachte? Dan ga je dus hier (hart) en op het moment dat je vanuit hier (hart) dus voelt dat je naar een bepaald pad gaat dan is het dus het pad vanuit je schepping, maar doe je het dus vanuit hier (hoofd) dan is het het pad vanuit de mind en daar zit dus trauma. Trauma zit niet in ons hart hoor. Dit brein (hart) is schoon van trauma. Maar komt het trauma hier (hoofd) vandaan, programmeringen, overtuigingen etc., dan kunnen dus de trauma’s die hier (hoofd) in zitten, kunnen jou dus tegenwerken en laat ik dan gewoon zeggen dat 99%, misschien wel bijna 100% van de mensen beïnvloed wordt door hun artificiële lichaam. En daarmee kun je het bijna waterdicht maken dat we ons nagenoeg laten leiden door misleiding. En dus afleiding. En hoe kom je daar dus achter wat wat is? Dat is dan de vraag: Ja, jezelf onderzoeken. Dat is dus het startpunt hier. Dus kijken, voortdurend kijken: hoe vrij ben ik? hoeveel kracht en autoriteit heb ik in mijn systeem? En dat is persoonlijk een onderzoek, er zijn allemaal leuke manieren voor om daar mee aan de slag te gaan.

Het gaat om de manier hoe we het bekijken, hoe we het waarnemen, op het moment dat jij kaarten neerlegt. De meeste mensen die kaarten neerleggen doen dat om een bepaalde reden: om inzicht te krijgen. Dat is wat ze denken. Ze doen het omdat er een gemoedstoestand in hun aanwezig is die het gevoel geeft: ik moet informatie over mijzelf hebben. Ik zoek het niet hier (hart) hoor, want dat is lastig: Ik ga het uit de kaarten halen. En die kaarten die reageren dus perfect op dat stuk wat jij vanuit je bewustzijn uitzendt. Dat stuk, die gemoedstoestand, dat is het programma vanuit je persoonlijkheid.

 

Binnen in die rol denken wij dat wij heel veel te leren hebben. En als je kijkt naar de aarde is dat natuurlijk ook zo. Maar gaan we die rol in, dat we nog heel veel te leren hebben, gaan we ook in allerlei modellen waarin alles groter is dan wie jij bent, dus gaan we eigenlijk zelf het ongelijkheidsprincipe introduceren, want daar zijn mensen heel goed in door de goedgelovigheid, dan gaan ook al die modellen die daaraan gekoppeld zijn, betekenis krijgen.

Dus invloeden van planeten? Ja natuurlijk, het heeft alles te maken met zwaartekracht, maar het zit niet alleen in de planeten maar het is een gigantisch, gigantisch uurwerk waar wij mee te maken hebben. Ik bedoel de eerste dichtsbijzijnde ster heeft een enorme zwaartekracht, een behoorlijk gravitatie veld, invloed op onze zon. En onze zon is de initiator in het zwaartekrachtveld o.a. met de planeten, die wij op dit moment zien. Dat is allemaal 1% van het universum.

 

We hebben ook te maken met de controlelagen, die achter het hologram, achter de taal hangt, dus achter de bubbel van bijvoorbeeld dit lichaam en deze tafel, dat de codes die daar achter hangen, waar het dus uit opgebouwd is en waar wij dus maar 1% van kunnen zien omdat het brein maar 1% kan vertalen in een driedimensionaal beeld, het gaat er dus om uit welk hologram die technologie chip is opgebouwd. En daar zit een veel groter punt. Want dan kom je dus echt in cyber realities terecht, die dus achter die technologie heel andere programma’s uitvoeren, wat de werkelijke aard en reden is waarom technologie in een razendsnel tempo op de aarde geïntroduceerd wordt. En dat is inherent aan het bewustzijnsproces van de mens . Dat wij steeds meer bewuster worden, we worden steeds meer ingevoegd in deze werkelijkheid om daar controle en manipulatie in te blijven houden.

 

Doordat ik behoorlijk autonoom ben als mens, mij niet conformeer aan krachten van anderen, en uitsluitend navigeer op mijn innerlijke kracht als mens en die kracht ook uitdraag als mens naar anderen, is die kracht zo sterk van binnenuit, dat het neurologisch bewustzijn bij mij, je vraagt het over mij, zo ontzettend geraakt wordt door de slagkracht, de coherente kracht van mijn hart, dat elke vorm van manipulatie, die er natuurlijk ook wel is, ik sta onder dezelfde invloeden, ik kom het heus wel tegen, dat die ook direct door met aandacht en focus te begrijpen hoe dat werkt, direct eigenlijk wordt geneutraliseerd door mijzelf. Dat kunnen we dus allemaal leren.

 

En op het moment dat jij dat gaat ervaren dat alles kaal en blanco is en dat het juist heel gevuld is omdat alleen jij overblijft en je letterlijk in de verbinding durft te gaan vanuit de kennis, kennis is heel belangrijk ook bij het spirituele bewustzijnsproces, bij het terug regenereren van je vermogen, is het belangrijk dat je in stilte jezelf afstemt en dat je in die stilte zo diep bij jezelf in de stilte aanwezig durft te zijn en dat je vanuit die stilte met je voorstellingsvermogen over de aarde gaat reizen, dat je het water hoort stromen, dat je de wind door je haar voelt gaan met je voorstelling en dat je vervolgens met de kracht en de aandacht bij jezelf door andere sterrenstelsels reist en in een vluchtige blik ervaart in dat moment: ook hier is diezelfde kracht. En je reist door al die werelden heen en je beseft met een heel diepliggend gevoel van : wauw, die kracht die ik in mijzelf voel hier op de aarde, die is overal aanwezig.
En door daar veel mee bezig te zijn, door je waarnemingsvermogen en voorstellingsvermogen steeds dieper in te zetten, en dat is eigenlijk het trainen van het zintuiglijke apparaat, de kracht van binnen die een tijd bijna uit is geweest, door dat steeds opnieuw te doen in elk moment van je leven, zet je het aan en dat is de enige manier het op jouw manier het zoveel mogelijk te doen, dat dat de enige manier is om het fundamenteel weer terug te halen in je dagelijks leven.

Pas op het moment dat wij dat gaan herkennen, dat het hele collectieve, harmonieuze systeem of het hele collectieve, planetaire systeem terugkeert in het krachtveld van harmonie en bewustwording, dat alles met elkaar verbonden is, want dan vervalt dus oorlog, dan trek je geen wapen meer en je vraagt geen 5.000 euro meer voor een behandeling maar dan ga je namelijk dienen vanuit de kracht en op het moment dat dat hier op aarde hersteld wordt.

Als ons bewustzijn zich opent, dan werken oude methodes niet meer. Dat betekent dus niet, dat het niet goed is. Het betekent dat het niet meer past, het initieert niet verder. Het is logisch.

 

Het gaat erom dat de mens gaat toestaan dat zij gevoelens kan ervaren in haar lichaam, die onthutsend zijn. En door dat toe te staan, vindt er een fundamentele upgrade plaats in het verwerken van de stroming van die informatie. Wat er dan gebeurt, door die gevoelens toe te staan, vindt er een upgrade plaats in het morfische veld van het lichaam. Daarom is er ook de agenda van: “Je moet je niet bezig houden met donkere dingen, met wat donker is, want als je het benoemt wordt het nog groter”, (maar) dát zijn juist de programma’s om je bereidwilligheid weg te houden. Die zorgen er voor dat die emoties en gevoelens, die krachtvelden, niet binnen komen. Weet je, als je nog nooit respect in je leven hebt gevoeld voor een ander, dan betekent dat je nog nooit respect hebt gevoeld voor jezelf. Op het moment dat je jezelf niet kunt respecteren in je hart, dan ontbreekt er een fundamenteel gevoelswaarde in je systeem. En dan gebeurt er iets in je leven waardoor respect binnen gaat komen; ontstaat er iets. Dan pas kun je vertellen: hé, ik heb iets gevoeld en ik geloof dat dat respect is waar jij het altijd over hebt gehad. Dat is DNA-activatie.

De sleutelcodes, de gouden sleutel is letterlijk e-m-o-t-i-e.

En dat is het allerbelangrijkste, dat is de voedingsbron. Het is leuk natuurlijk, omdat we het nu ook over die Cyborgs hebben. Als je over een kunstmatig leven spreekt zonder een gevoel, dan werkt dat bewustzijn op basis van een programma. En op het moment dat dat wezen ook maar het minste stukje – ook als is het maar een flard – van een emotie zou gaan ervaren, dan is de start gelegd dat dat wezen dus uiteindelijk ook een bezieling zal gaan ervaren.

Het is niet zichtbaar in het lichtspectrum; ons brein vertaalt het niet.

En de bedoeling is altijd geweest, dat die wezens zichzelf gaan ervaren en uiteindelijk is het zo, dat wij er nu zijn en een groot deel 30% uit de oorspronkelijke wereld vandaan komt en die andere 70% zijn dus in feite neuraal zelflerende bewustzijnsvelden, persoonlijkheden, met gevoelens en emoties die steeds krachtiger gaan worden doordat wij er zijn. Niet omdat wij beter zijn, maar omdat we het overgeven aan elkaar.

 

Met je aandacht gaat naar je lichaam, dat je je lichaamsbewustzijn terughaalt, dat je überhaupt beseft dat je een lijf hebt en dat je daarin leeft, dat je bewustzijn zich als het ware aanhecht in het lichaam, trilling, aandacht, zorgt ervoor dat het lichaam rustiger gaat reageren en zich eigenlijk gaat gedragen naar het bewustzijn van jou en vervolgens ga je met je aandacht naar je fysieke hart. En bij het voelen van je fysieke hart, of je dat met je gedachte, voorstelling of ook met je hand durft aan te raken, dat maakt niks uit. Op het moment dat je die plek aanraakt, wordt deze plek, ook hier, net als dat mandarijntje, actief in het breinveld en op dat moment ontstaat de gouden krans.

 

Dus als jouw denken verandert dan wordt er ook in het hologram allerlei gliefs en trillingen, dat zijn dus de gedachten vanuit het hart, worden gelanceerd. Die worden gelanceerd waardoor je zelfs nog verwarrender kan zijn voor andere  mensen omdat ze voelen van dat ze je niet meer kunnen volgen

 

Ik heb met Annunaki-mensen te maken gehad; dat waren mensen die echt nog heel behoorlijke trekken van Reptiliaanse fysieke uiterlijkheden hadden. En die wezens heb ik alleen maar aangekeken. Het komt er dus op aan, hè? op dat moment en (op) wat je ook in het dagelijkse leven dient te doen: samenvloeien tussen je persoonlijkheid en je galactische bewustzijn, een leuke uitdaging, maar dat is echt mogelijk. En in die momenten – dus dat is net als met dat ongeluk: je blijft staan. In dat moment kijk ik hun aan, ik heb geen enkel oordeel, maar ik weet ook dat ze niet om me heen kunnen. En ik weet ook dat “dat niet om me heen kunnen”, dat dat in feite (voor hen) een cadeau is. Dus ik blijf staan vanuit die cadeau-positie. Dus ik presenteer ze de “essence of life.” En ik zend ze zoveel onvoorwaardelijke kracht, dat het niet anders is dan dat ze die kracht op een gegeven moment gaan ontdekken. En dat is wat er gebeurt. Er kwam een totale verwarring. Die verwarring was zo groot, dat ze met elkaar in een discussie terecht kwamen. Het was eigenlijk heel vermakelijk – vanuit plezier – om te kijken hoe dat werkt.

Daarom zeg ik ook altijd dat verwarring, de verwarring, nodig is om in die essentie terug te keren. Het gevolg van dit soort gebeurtenissen is dat ze – voor hen, zoals zij het ervaren – een verstoring in hun programma ervaren. Dus er is een bit en een bite aanwezig in het systeem waar ze niet mee om kunnen gaan. Dat gaan ze bestuderen. En door dat te bestuderen en aandacht te geven, gaan ze het een bepaalde betekenis geven. Het zit dus in dat systeem. Het geeft gedragsverandering; daar gaat het om. Dus het is een verandering in het gedrag, het is een verandering in het be-analyseren zoals zij het doen. En uiteindelijk zorgt dat deeltje, the “particle of God” – dat is dat lichtdeeltje, die codes van onze emoties die worden overgebracht – zorgt er voor dat iets wordt geïnspireerd in hun systeem. Dat is een krachtveld en dat wordt steeds groter. Het is net onkruid, het gaat er niet uit. Ze krijgen gedragsverandering, gaan daardoor andere handelingen plegen en doordat ze andere handelingen gaan plegen, vallen ze voor een deel uit dat programma van hun neuraal systeem. Daardoor worden ze ontvankelijk – en onstaat dus – dat is dus de wedergeboorte in hen – er ontstaat dus iets wat ze – ook doordat ze door het programma aan elkaar gekoppeld te zijn – verspreiden. Dat is dus ook wat er nu gaande is. op het moment dat die wezens naar je toe komen, je grijpen in de Matrix en (ze) komen naar je toe, (dat je ) dan dus ook echt rechtop (gaat) staan en ook werkelijk in dat moment begrijpt van binnenuit – in je hart voelt -, dat dit de “golden opportunity” is om als vertegenwoordiger van dit veld, “the essence of life” aanwezig te laten zijn. Het is zó ontzettend mooi, zo belangrijk!

En dan komt het erop aan; hoeveel vergeving draag je in jezelf? Want als jij nog bepaalde programma’s in je fysieke lichaam hebt zitten, waar je nog niet echt aan hebt gewerkt, dan ontstaat op dat moment een gevoel in je lichaam dat zegt: “Oh, oh dit is wel zó spannend ”. Je krijgt dus neurologische ontkenningen. Nu zie je mensen tegenover elkaar. Wij zien elkaar als mens. Op het moment dat jij in aanraking komt met een wezen met een ander uiterlijk, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan schiet een krachtveld door je lichaam heen en als dat krachtveld niet eerder door jou is beleefd, dan gaat het inlinken op het heimwee-gevoel. Dan komt er een andere informatie binnen. Dus wat is vergeven? We dienen ons echt voor te bereiden.

De informatie die ik geef als wezen, die kun je niet verifiëren, maar de informatie die ik geef die komt uit fysieke contacten. En dus is het geen channeling.

 

Wat wij mogen beseffen is dat alles wat wij buiten ons zien, wat zich buiten ons lichaam afspeelt, daar hoort feitelijk zelfs ons lichaam + ons brein bij, maar ik houd het nu eventjes buiten ons lichaam, alles wat we buiten ons lichaam zien, dat is een werkelijkheid die wij waarnemen op basis van onze zintuiglijke waarneming. Ik zal er een stapje voor gaan zitten, dan zou je kunnen zeggen, dat onze zintuigen eigenlijk worden aangestuurd door signalen uit het brein. Dus dat stapje daarin betekent weer dat er elektrische signalen zijn in ons brein, die een beeld geven van de werkelijkheid, dus met andere woorden, alles wat wij buiten ons zien, voelen, ruiken etc. is iets wat zich in een elektrisch circuit afspeelt in ons brein.

Als wij met ons bewustzijn in ons brein aanwezig zijn met voorstellingsvermogen, dan zijn wij eigenlijk aanwezig met ons bewustzijn in de boordcomputer waar eigenlijk alles wordt gearrangeerd. En daar hebben we invloed, wij hebben invloed met ons bewustzijn omdat we hele scheppende wezens zijn, hebben wij invloed op die werkelijkheid, die zich afspeelt in ons brein. En als we dan spreken over beweging, wie is Martijn dan dat hij bepaalt dat er beweging komt in een kerkelijk instituut, dan zou je het ook kunnen vertalen, dat wij het recht hebben als wezens op deze wereld, waar wij dus leven en houder zijn van dit fysieke lichaam, dat we het recht hebben en ook het recht mogen nemen vanuit respect en waarde om eventjes vanuit de kracht van voorstelling eventjes aanwezig te zijn in jezelf om vervolgens dat waar te nemen wat zich in jouw autonome gedeelte afspeelt binnenin jouw brein, daar ben jij de houdster/houder van en dat je door middel van je voorstellingsvermogen wat van jezelf is vanuit je eigen kracht van creatie in je eigen fysieke lichaam, naar een thema toebrengt, dat zich ook afspeelt in je eigen lichaam, kun je door middel van je waarneming invloed uitoefenen, die dus vanuit inspiratie ontstaat, om beweging te brengen in je eigen neurologische bewustzijn, waar opgeslagen ligt wat de kerk en het instituut betekenen. En als je dat in jezelf en massaal doet en dat doe je vanuit je hart naar je hoofd, dus niet alleen in je hart, dan breng je beweging in je eigen neurologische systeem, dat uiteindelijk invloed heeft op de werkelijkheid. Want de beweging is hart, brein, lichaam, werkelijkheid.

Wij zijn scheppende wezens en wij mogen invloed uitoefenen vanuit inspiratie, gezamenlijk, niet om iets te veranderen extern buiten ons, of om de deursponning te verplaatsen van de kerk aan die kant of om mensen iets te veranderen, nee dat is manipulatie, dat is zuiver manipulatie, maar om alleen maar waar te nemen, dat het instituut, dat is een hologram, het instituut is een energie, een programma eigenlijk binnen deze matrix, dat je daar naar kunt kijken en met je voorstellingsvermogen komt er beweging in het neuraal bewustzijn van jezelf, wat effect heeft, effectueert in verandering binnen in dat instituut. En als je dat heel diep durft te onderzoeken, kom je gelijk honderdduizend stappen dichterbij hoe buitenaardse en interdimensionale beschavingen functioneren en hoe het oorspronkelijke volk, wat uitgedrukt wordt in het Christusbewustzijn, functioneert.

 

Wat wij hier ervaren is niet een spiegel van de realiteit waarin wij …. dus de realiteit die wij ervaren is niet een spiegel voor ons innerlijk ik. Ja, wel van je persoonlijke ik. Snap je. Daar zitten we dus in.
Op het moment dat jij jezelf aan de hand durft te nemen vanuit de kracht en je kunt letterlijk stoppen met je leven te leven zoals je altijd hebt gedaan, dus je kunt het integreren met een veel groter potentieel in jezelf, dan ga je ontdekken dat de spiegel van de realiteit om je heen verandert. Maar dat komt niet omdat die realiteit verandert, maar dat komt omdat je met andere ogen gaat kijken. Dus de inhoud en de intensiteit van de werkelijkheid om je heen valt en staat bij de gratie van waarneming vanuit dat andere veld.
En op het moment dat je alleen maar vanuit je persoonlijkheid waarneemt en je zit helemaal verstrikt in dit leven, dan neem je dus alleen maar die werkelijkheid waar, die werkelijk een reflectie is van het binnenste. Maar dat heb je vaak niet door omdat je dat niet ziet, want je bent je niet bewust.

Arjan: Ga je dan niet andere of steeds hogere synchroniciteiten zien? Martijn: Ja je gaat de schepping letterlijk ontmoeten in de werkelijkheid buiten je, dus je gaat steeds meer synchroniciteit zien tussen verschillende gebeurtenissen om je heen.
In wezen is de werkelijkheid, die we nu zien als mens, eigenlijk helemaal geen afspiegeling van ons innerlijk ik.

Dus ik kijk zelf niet zoveel naar tekens om mij heen vanuit mijn persoonlijkheid. Als het wel gebeurt, en er zijn genoeg tekens, kijk ik altijd van hmm, in welke rol zat ik?

Op het moment dat je leeft vanuit de kracht, zul je niet meer die enorme borden tegenkomen. Dan krijg je hele subtiele, dat kennen we allemaal, aanwijzingen. En die subtiele aanwijzingen, de force, spreekt op een hele subtiele wijze naar ons, op een hele subtiele manier en daar zullen we dus heel goed naar dienen te kijken en ook tijd voor vrij te maken ook als er iets gebeurt dat we niet snappen, dat we in het moment gewoon stoppen met wat we doen, we doen onze ogen dicht en nemen dat moment dat we zonet hebben gezien even naar binnen toe, we halen het beeld naar binnen, zijn aanwezig in het lichaam en spreek ik uit de kracht van creatie van force, dus kracht: ik ben de force – dat kan ik rustig zeggen, dat kunnen we allemaal zeggen – laat me zien wat hier de betekenis van is, laat het zien op de manier die mij bereikt. Ik geef de opdracht. En dan laat ik het weer los. En dan ga ik er niet meer over denken.

Op het moment dat je dat niet vanuit je persoon bekijkt, maar vanuit een galactische rol, dan komt er nog meer toegang in dat veld, want het bewustzijnswezen, de kracht, reageert naar ons toe op onze toegankelijkheid.
Hoe toegankelijker we zijn, hoe bewuster wij er mee omgaan, hoe krachtiger dat binnenkomt.

 

En als je dan vanuit “de Kracht van het leven”, van het heelheidsprincipe gebruik maakt, doordat je het gewoon mag, omdat je een deel van die kracht bent, dan zegt het veld van het leven letterlijk “Hè, wat fijn; wat fijn en groots van jou dat jij jezelf weer terug durft te plaatsen in de context van het geheel. Want je bent inderdaad een volmaakt heelheidswezen en nu dat je dat doet, kunnen we ook jou – omdat je je openstelt en toegankelijk stelt – kunnen we je alles geven wat nodig is voor jou in het leven”.

 

We hoeven niet helemaal die diepte in, het gaat erom dat we het aanraken, daar zit het hem. We hoeven het ook niet helemaal te begrijpen, dat willen wij heel graag, omdat wij denken dat wij hele intellectuele wezens zijn, maar we zijn van origine hele spirituele, liefdevolle, intellectuele wezens. En er wordt met heel veel aandacht gekeken naar al die mensen die met zoveel aandacht naar dit onderwerp toe durven te gaan, want daardoor zetten we iets in beweging vanongekende waarde.

Dus wij zijn transmitter, wij zenden onze pijn en tragedies uit in het hele veld hè, dat gaat gewoon naar buiten. Op het moment, dat mensen in kommer en kwel zitten of in diepliggende processen, is dat niet alleen binnen in jezelf maar is het in het Albewustzijn aanwezig..

 

Martijn: En het mooie is, dat dat gigantische bewustzijnsveld ons ook ten dienste staat als we maar durven te ontvangen. En dat is waar de mens heel veel moeite mee heeft: om te ontvangen. Iemand die de afgelopen decennia ongelooflijk veel wijsheid uit zichzelf naar voren heeft weten te halen uit het bronveld.

 

Veel mensen zeggen dan tegen mij, maar ik kan wel zeggen, dat ik vertrouwen heb, maar op het moment dat ik dan naar die situatie toe wandel, dan voel ik dat ik het helemaal niet vertrouw. Hoe kom ik daar dan in terecht? En dan zeg ik, vertrouwen in jezelf moet je eerst ook weer terug winnen. En dat betekent, dat je het ook gewoon doet. Je weet dat je vertrouwt, maar je voelt dat je het niet vertrouwt, door het te doen en de uitkomst zal zijn dat het klopt, heb je je vertrouwen weer. Mensen doen wel een beetje moeilijk op deze aarde.

 

Martijn (lachend): Nee en dat is het mooiste. Het eerste waar we uitgaan is uit de mindcontrol laag. We hebben dus een mindcontrol laag met zeer geavanceerde hersentechnologie van wetenschappelijke groepen uit deze samenleving, die een agenda uitvoeren van mensen, die uit een andere tijd van deze aarde zijn gekomen, tijdreizigers, die de technologie hebben ontwikkeld in onze toekomst, zeg maar, en die hebben die technologie overhandigd aan de huidige wetenschappers, die de mindcontrol op ons uitvoeren, dat is maatschappelijke mindcontrol.
Dan heb je interdimensionale mindcontrol, die achter dit bewustzijn zit van deze neurologische programmering van het fysieke lichaam. En die eerste, tweede en dan de derde laag worden opgeheven. Zodat wat we krijgen is, dat de eerste grootste verandering zal zijn, dat is alleen als de manipulatie opgeheven wordt, is dat onze afgestompte werkelijkheid, want dat is het, deze werkelijkheid is heel vlak, hij is heel vaag, hij is heel kleurloos, en toch kunnen we zoveel liefde en kracht ervaren, die gaat in één keer open.

Martijn: En dan zitten wij in een volledige vrije zone, waar ons vermogen weer opgebouwd kan worden. Want wij representeren het heelheidsbewustzijnsveld. En de mens is een uiting van de “supreme love”. De mens op deze aarde wordt ook heel goed gemonitord en gezien en gadegeslagen op dit moment door iets meer dan 3000 verschillende rassen.

Op het moment dat je volledig in je geluk komt te staan, echt in je geluk, dan is zelfs geld helemaal niet eens meer belangrijk, dan kom je dus echt in de kern van het leven. Op het moment, dat je dus echt in je geluk terechtkomt, dan ga jij, als je wilt, de opdracht geven, de instructie aan het veld, dat gemaakt is, gecreëerd is door zeer geavanceerde van oorsprong afkomstige humanoïde rassen, ga jij instructies geven aan het veld. Want dat veld, waarin wij leven dit veld, is letterlijk gecreëerd om de instructies van de wezens, die de kracht representeren, om die uit te voeren.

Het is “all in the heart”. En als je vanuit je hart werkt, echt vanuit je gevoel, en dat is ook met je kind zo, jouw zienswijze, jouw veranderde zienswijze over het leven en innerlijk, heeft een directe invloed op je kind.
Dus als jij als ouder, als biologische ouder, het voor elkaar durft te boksen in jezelf om die koers in te gaan waarover zij zonet al sprak, om je eigen koers in te gaan, dan heeft dat invloed op je kind.
Dus jouw gedrag en jouw keuzes hebben gevolgen, zowel voor je eigen gemoedsveld als ook voor het hologram waar je energetisch uit opgebouwd bent en uit die energie, daar bestaat geen tijd en ruimte in, alles wat jij als vader of moeder in je jezelf aanpast, werkelijk aanpast, is direct ook in het kind aanwezig, die aanpassing. Dat wil niet zeggen, dat het kind die hele aanpassing ook gaat uitleven, want het kind mag zelf besluiten of die mogelijkheid, die dan aanwezig is in dat veld, of die dat ook gaat uitleven, beleven, uit gaat proberen.
Dus alles draait om innerlijke veranderingen.

 

Wat we hier op de aarde eigenlijk meemaken is dat wij gedwongen worden door technologische onderdrukking, die er aan zit te komen, dus ook echt fysiek, dat wij dus minder zeggenschap gaan krijgen.

Arjan: Die is er toch ook al.

Martijn: Die is er al, maar in de hoedanigheid van onze fysieke werkelijkheid zien wij dat dus nu ook ontstaan. En dat is eigenlijk bedoeld als de sluitsteen om het menselijke bewustzijn hier in deze dimensie ook definitief binnen te dringen, op te sluiten in een artificiële werkelijkheid, die nog een keertje wordt ingevoegd, dat is eigenlijk de bedoeling. Maar wat er gebeurd is, is dat er zoveel kracht in de mensheid aan het ontstaan is, dat de mensen die zich daar bewust van worden, de noodzaak van het bewust worden zó in zich dragen, zó sterk in zich dragen, dat ze met kracht de noodzaak uitvoeren ook van: en nu moet ik als vrij wezen namens mijzelf echt die analoge werkelijkheid ook werkelijk gaan representeren. Ik moet er over gaan schrijven, ik moet er over gaan lezen, ik moet er over gaan praten, ik moet er films over gaan maken, etc. etc. etc.

En wat er dus gebeurt is dat we gedwongen worden door die technologische onderdrukking, die nu op gang aan het komen is, die in een razendsnel tempo de aankomende jaren echt haar intrede volledig zal doen. Dat gebeurt. Ontkomen we niet aan. Maar dat de onderdrukking daarvan gezien wordt door de mensenmassa, die zich nu bewust is van die innerlijke kracht en precies dat ook als oorzaak aangewezen mag worden waarom de mens eensgezind op een bepaald moment zegt van: oké en nu gaan wij, net als, even naar die Cinzani beschaving, een collectief besluit nemen.

En er is eerst een collectief besluit nodig, wat het besluit ook is, waar het ook over gaat, om eensgezindheid te creëren in het veld van het gezamenlijk zijn. En daar worden we toe gedwongen. De aarde zal gedwongen worden in de mensen door de technologische ontwikkelingen om het anders te gaan doen. Dus het is een diepgaand besluit in het gevoelsbewustzijn. Als we binnenin durven zijn, dus even fors terugtrekken, dan kunnen we ook buiten weer aanwezig zijn. Dat is een formidabele beweging.

Arjan: Je zegt ook dat elke persoon verbonden is met 40.000 anderen hè.

Martijn: De informatie die jij, ik ervaren in de geometrie van hoe energie opgebouwd is, dat zijn schokgolven van kracht, die informatie die ik in mijzelf ervaar, gevoelens, schokgolven van emoties plus of minnen “no way”, kracht is dat, die zijn geometrisch van aard en die vervloeien vanuit de hartkracht hier binnenin via deze schil van creatie (Martijn maakt een omvattende beweging naar zijn lichaam) naar buiten toe, net als een steen die je in het water gooit, komt een schokgolf in het   lichtveld naar buiten toe, dat is informatieveld, en dat is een geometrisch veld dat naar buiten toe gaat, naar zo’n ongeveer 500 meter vanaf het lichaam vervloeit dat in de codering van het hologram waarin wij leven, en op dat moment heeft het effect op zo’n 40.000 andere levende wezens. Dus wat ik ervaar, gaat door.

 

Martijn: Er zijn wel speciale ……. laat ik het anders zeggen. Er is een geheime krijgsmacht groep op deze aarde actief al sinds decennia lang. Er lopen verschillende militaire belangen op deze aarde, die worden van de ene kant vanuit de mens geïnstrueerd en geïnitieerd, dat zijn mensen van deze wereld. De andere kant is een groep van deze wereld, die naar een ander bewustzijnsveld is gereisd, dat zijn de mindcontrol groepen, die vanaf een andere realiteitsfrequentie interactie hebben met het fysieke brein van de mens. Die hebben militaire belangen. En dan heb je nog interdimensionale militaire belangen, die enorm groot zijn, dat is echt enorm. Er spelen dus heel veel belangen mee. Uiteindelijk wat het resultaat oplevert is dus een samenkomst, eigenlijk een samenvloeiing van al die belangen en elke dag is dat anders. Als je een setting hebt thuis met je gezin is elke dag anders, iedereen wil iets anders doen die dag. En dat is eigenlijk nu ook zo.

 

Martijn: Er zijn beschavingen, laat ik als voorbeeld nemen want die kan ik nu goed naar voren halen, dat zijn de Cinzani beschavingen. En dat zijn beschavingen die heel erg betrokken zijn bij het ontstaan van het Aziatische ras op deze planeet, de Aziatische rassen. Hat zijn mensen die ongeveer 1.50/1.55 lang zijn, zeer geavanceerde wezens zijn, die een enorm vermogen in zich hebben en met hun vermogen zich ook door middel van hun hersengolven kunnen verplaatsen in andere lichtcoderingen, andere lichtvelden.

En wat zij hebben gedaan, ja weet je dan leef je in een heel andere werkelijkheid met een heel ander vermogen, de aard van de werkelijkheid wordt dan ook anders, maar als ik het zou vertalen waar wij op dit moment staan als mensen hier op deze planeet in onze hoedanigheid, is dat er op een gegeven moment een besluit dient te worden genomen, dat een deel van het collectieve bewustzijn stopt met te doen waarmee het bezig is.

Als je begrijpt wat oorzaak en gevolg wetgeving in het universum betekent wat wij dus doen waar een gevolg uit voortkomt, als je dat helemaal uitpluist en snapt hoe matrix en werkelijke programma’s daarop reageren, dan begrijp je ook dat door te stoppen met wat je doet, dat dat dus een time-out geeft in het hologram van controle. En wat zij hebben gedaan uitgedrukt in onze tijd, is dat ze met een eensgezindheid, die hier op de aarde nog ver weg lijkt, maar dat is dus wat we in beweging zetten en heeft effect van ongekende aard, laten we vooral niet denken dat het niet gaat werken, want het werkt al, de golf is nu bezig, wat zij hebben gedaan is in een gezamenlijk besluit alles neer te leggen in wat ze aan het doen waren. Collectief.

Arjan: Collectief eruit stappen.

Martijn: Dus ze stopten met alles wat ze aan het doen waren. In de breedste zin. Dat zou op de aarde betekenen, dat er gestopt wordt met ’s morgens opstaan en naar je werk gaan en alles wat daar uit voortkomt, wat dat hele systeem in werking houdt, dat hele programma. En wat er dan voor terugkomt, is dus een totaal moment van niets. Want als iedereen dat gelijker tijd doet en niet in angst gaat, als daar dus niet een groep mensen zit die gaat toch door met brood bakken van ja we moeten toch wel brood bakken, als die overtuiging er niet is maar een totaal stiltemoment, dan is de aard van werkelijkheid waar je dus altijd in hebt geleefd, dat is dus de matrix, die functioneert niet meer. Want die functioneert uitsluitend op het moment dat de beschaving die daar leeft, voeding geeft aan die werkelijkheid. En op het moment dat die voeding stopt, dus die wezens stoppen te interacteren in die werkelijkheid, dan stopt die werkelijkheid. Wordt die zichtbaar. Dan valt die in delen uit elkaar. Dit is best een redelijk vaag, abstract verhaal, maar toch is dat wat er eigenlijk gebeurd is. En die Cinzani beschaving is er in geslaagd om in dat moment de werkelijkheid te stoppen, uit te schakelen. Dan komt er dus een groter bewustzijn voor terug, waar ze zich in bevinden, daarin ook uitschakelen. Dus ontmantelen. Dat wordt galactisch als een ontmanteling gezien. Door te stoppen wat je doet, collectief, is de realiteit, die van buitenaf lijkt te komen, maar in feite gevoed wordt door het innerlijke van het wezen, is niet meer in staat om binnen te komen in het wezen en daarmee verdwijnt het. Dus die schil valt uit, boem. Dan komt de volgende schil, die valt uit, boem. En dan kom je eigenlijk op een …… en daarom zijn die vragen super interessant, maar de uitleg daarover is zo ontzettend veel, vandaar dat ik ook zeg, ja dat Crowd power daardoor eigenlijk te weinig ruimte krijgt door al dat gepraat natuurlijk van mij. Ja je wilt het toch met woorden overbrengen hè, maar het is toch ook wel leuk om dat stukje inzicht te krijgen in die hologrammen, dat je er dan achter komt hoe geometrische bewustzijnsvelden door elkaar heenlopen, wat het dus ook is, wat het betekent. Dat zijn dus eigenlijk krachtgolven van leven, en op het moment dat je een krachtgolf van leven als je daar in dat moment stopt met te handelen dan valt de krachtgolf weg, ploef. Dan kom je in een andere werkelijkheid. En wat de Cinzani beschavingen hebben gedaan, is dat in een soort beweging collectief, ik noem het niet een ceremonie want dat is het niet, vanuit eigen kracht hebben ze heel veel schillen ontmanteld. Waardoor de archontische invloeden in het dagelijkse bestaan eigenlijk op de achtergrond raakten. En die zijn er dus nog steeds maar ze weten, dat ze er zijn. Ze kunnen daar heel bewust mee omgaan.

Arjan: En hoe hebben ze dan die collectiviteit in dat moment gekregen?

Martijn: Door te verkeren in een andere fase van ontwikkeling dan waar wij op dit moment in zitten. Dus er moet eerst iets geconstateerd worden door een beschaving van: dit kan zo niet langer.

Wat we hier op de aarde eigenlijk meemaken is dat wij gedwongen worden door technologische onderdrukking, die er aan zit te komen, dus ook echt fysiek, dat wij dus minder zeggenschap gaan krijgen.

Martijn: Ja zo kun je het zien en dat is dan van toepassing op het beschavingsdeel op deze planeet, dat dus daarmee te maken heeft. Het gaat dus niet op voor de mensen, die nog in zeer onderontwikkelde landen leven en helemaal geen eten en drinken hebben. Want die zitten al in een onderdrukkingssysteem. Het gaat er voornamelijk om, dat de mensen die zich in de gecentraliseerde machtslocaties op de aarde bevinden, dus de mensen die echt in het Westerse systeem opgroeien, kapitalisme en dat soort zaken, dat die dus gedwongen worden door die technologie te veranderen. Het is dus niet zozeer dat het voor alle mensen zo zal zijn, maar uiteindelijk heeft het effect op alle mensen.

En daarom is het zo belangrijk, dat wij beseffen als mensen op de aarde in welke vorm we ook met ons bewustzijn bezig zijn, of het nou in dit verhaal gaat of in een totaal andere opzet, we zijn met bewustzijn bezig. En het vergroten van het eigen vermogen, van je eigen bewustzijn is een inspiratie voor de hele wereld. Dus wat jij thuis doet, waar je ook bent, je bent een fundamentele bijdrage aan het leveren om dat bewustzijn in beweging te zetten. Dat is gigantisch.

Tegenwerkingen en ontmoedigingen kunnen heel bekrachtigend werken.

 

Voor ons is het belangrijk dat wij gaan begrijpen, dat alles wat wij voelen en wat wij doen, voelen en denken dat hoort in evenwicht te komen als heelheidswezen, dat dat effect heeft op het totale resonantieveld. Dat resonantieveld bevindt zich niet alleen in de aarde en daarbuiten, nou komt het: dat resonantieveld is in het moment voortdurend aanwezig in het hele scheppingsveld. Niet alleen in dit universum maar in alle universa. In honderden miljarden hologrammen tegelijkertijd. Dus, als het resultaat, het uiteindelijke product van de frequentie van de aarde gedragen en veroorzaakt en gecreëerd door de scheppers op die wereld wordt gevoeld in de aarde en dat is overal tegelijkertijd aanwezig, dan kun je ook met je gezonde verstand de conclusie trekken, dat alles wat jij voelt, alles wat jij doet, alles wat jij in je draagt, dat ook in potentie overal tegelijkertijd aanwezig is.

 

Op het moment dat ik zie, dat iemand anders, die in eerste instantie werkt vanuit het principe dat alles gelijkwaardig is en dat je dus deelt met elkaar, dat je vanuit je kwetsbaarheid open staat als ik zie en als andere mensen dat ook waarnemen bij mij, je kunt best een dag een ietsje minder open zijn door drukte etc. en misschien niet helemaal lekker voelen, ieder mens reageert zo, maar als dat dus meer een regel wordt dan uitzondering, dan is er iets aan de hand, dan is er een signaal. Want op het moment dat je geen kwetsbaarheid meer durft te tonen, dan komt er een ander bewustzijn binnen. Dan krijg je te maken met dat suprematie bewustzijn, waarin je jezelf eigenlijk al boven de ander gaat stellen of eigenlijk dit (op afstand houden). Nou ja, ik denk dat dat voor iedereen zo is en voor mij natuurlijk ook.

 

Martijn: Iets wat overal natuurlijk in de wereld aan de orde zou moeten zijn, dat mensen tezamen komen en een vuist ballen op een positieve manier om hun stem te laten horen en te laten weten dat we er niet mee akkoord gaan als samenleving dat er een pijplijn wordt gelegd. En ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om te denken, dat alles maar gewoon uit het vat komt van de vrije wil van de mensen die willen protesteren, want vergis je niet dat er een contra-groep op deze aarde actief is, die eigenlijk al dit soort acties ook kan orkestreren om iets in beeld te brengen om het daarna weer heel gecontroleerd te laten afvloeien, dat is ook een punt.

Martijn: Occupy, wat een ongelooflijk mooi initiatief is geweest en eigenlijk nog steeds een mooi initiatief is, dat we dat moeten blijven voeden met elkaar. Dat we dat moeten blijven ondersteunen met elkaar en dat dat dus niet van het toneel afvloeit. En als we dat dus niet doen en dat heeft ook te maken met die pijpleiding in Dakota, als we dat niet blijven ondersteunen, dan loopt dat weer weg uit het bewustzijn. En eigenlijk is het weglopen uit het bewustzijn, dat is eigenlijk precies waar het allemaal om gaat. Iets inbrengen om het gecontroleerd te laten vertrekken.

 

Vraag: kun je voelen wanneer je buiten de matrix bent of buiten het veld?

Martijn: Nee, eigenlijk niet want zolang je hier leeft zit je er gewoon in. Je kunt wel voelen wanneer je buiten je persoonlijkheidskaders gaat configureren. Dat kun je wel voelen, je kunt wel voelen wanneer je persoonlijkheid zich zover opent dat er een hele diepe, daar gaan we het dan straks over hebben over die kern en over die ontelbare scripten waardoor persoonlijkheid ontmanteld wordt, je kunt wel voelen en weten wanneer je persoonlijkheid in een veel bredere, ja, vloeiend geheel zit, gedraagt als het ware.

 

Een dan stel ik een vraag en dan gaat die persoonlijkheid ervoor staan want die voelt zich aangevallen of die voelt zich bevraagd, terwijl mijn vraag niets anders is dan alleen maar een vraag om mogelijk in een diepere laag binnenin dat poppetje naar binnen te gaan. Want wat als datgene wat je denkt en wat je voelt een werkelijkheidsreactie is in het veld wat er echt puur is om echt dat diepste deel in jezelf dicht te houden. Dat is best wel een complexe gebeurtenis hoor om met elkaar te zoeken in het veld, maar daarom blijft er eigenlijk maar één ding over en dat is eenvoudig maar gewoon het masker afzetten en weten van dat alles wat er dus is en wat je hebt geleerd en wat je hebt aangenomen toch wel degelijk een controlesysteem kan zijn.

 

Dus je bent ook wat je je kunt herinneren. Dus dat geheugen, heeft een cruciale sleutelrol in ons wezenlijk stuk. En ik ben wat anderen van mij zien of weten, wij denken te weten te zien.

De hele aarde, de hele collectieve beschaving op aarde, zit in feite zo’n systeem.

De aardse mens is geworden wat machten achter de schermen willen wie wij zijn.

We zitten dus echt in een hele heftige fase. Dus wie en wat ben ik werkelijk…en dat is de meest interessante en essentiële vraag…niet eens wie jij bent in dit leven hier, daar begint het wel mee, of je werkelijk leeft wat je wilt…of je dat ook durft, of je je niet laat beperken door allerlei angstscenario’s dat als je je baan opzegt of je hebt toch zin in die nieuwe job, dat je denkt… maar als ik daar stop dan ben ik straks mijn huis of flat kwijt, want dan kan ik de huur of hypotheek niet betalen…bingo…daar is ie…op dat moment zou je eigenlijk rigoureus moet gaan onderzoeken, wat er in jou systeem zó geraakt wordt dat je overtuigd bent van het feit dat je die woning kwijt zou raken. Waar komt die gedachte vandaan. Ja, dat is logisch toch dat je het niet kan betalen, dan raak je je woning kwijt…nou wie zegt dat, waar komt die informatie vandaan…dat zijn programmeringen van buitenaf. Als jij niet voldoet raak jij alles kwijt. En op dat kracht bij te zetten krijgen we dat dagelijks via het nieuws, het zogenaamde nieuws…krijgen we dat te zien, huisuitzettingen en zo… En ik heb daar zelf ervaring mee en dat was mijn grootste geschenk. Ik ben wat mijn multidimensionale meta bewustzijn zich weet te herinneren. Dus mijn bewustzijn hier, als Martijn kan zich dit leven herinneren, maar alles wat er voor dit leven zit, is ook gewoon normaliter toegankelijk! Voor ons allemaal…

 

Het denken neemt het over, direct, direct neemt het denken over, op het moment dat er een stroomstoring is in jezelf en als stroomstoring,  stroom, stroming van die innerlijke kracht. Bron..

Het zijn allemaal ontvoeringsscenario’s. In feite is ons hele persoonlijkheid daarop gebaseerd. Want als wij voortdurend zouden stromen zouden we nooit meer naar school zijn gegaan.

Maar als je de school bekijkt, school is in de kern, nog een keer, het gaat niet over goed of fout, is school in feite stagnerend, hè, het brengt je eigenlijk uit veld van jezelf weg en brengt je dan in het veld van iets anders, met andere kinderen of andere mensen, en je moet daar voldoen ààn, je moet dus presteren. Vertaald: je moet denken. Dus je wordt heel diep in een verslavingssysteem ingezet, hè? Dat proces, dat is dus een deel van die persoonlijkheid, ontwikkelt zich, ontwikkelt zich en vervolgens wordt het lichaam wat ouder, hè, in deze matrix. Het is volledig geprogrammeerd om eigenlijk in instructies te functioneren.

Bron: martijnvanstaveren.nl en earth-matters.nl

Met dank voor de ontelbare uren van velen die in het transcriberen en samenstellen van deze uitmuntende teksten van Martijn van Staveren zijn gegaan! 

Related Articles

Responses