Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol

Transcript uit de belevingenserie “Buitenaards contact is werkelijkheid” deel 3 in Voerendaal, 13 juli 2023

(Martijn van Staveren) Mind Control, een beladen woord, begrip. Ander woord, bewustzijns-besturing. Ook wanneer wij elkaar beleren of dingen willen overbrengen is dat bewustzijnsbesturing. Iets wegdenken wat niet van jou / mij is:

Stop, wees bewúst dat de gedachte / situatie / issue niet van jou is en zeg dat ook.

‘Hé! Dit is niet van mij… het is nu weg!’

Er zijn groten dingen aan de gang en al gebeurd.

Door de vrije kracht van ieder wezen gaat de werkelijkheid luisteren naar jouw bewustzijn. Ondanks het denken goed te doen door bepaalde dingen te doen of te volgen, het is nog steeds niet wie we écht zijn.

Ik benoem gefragmenteerde stukjes in het Veld waardoor er massa bewustzijnsherkenning op deze frequenties plaats vindt.

Als je niet meeloopt met bepaalde bewegingen, ben je vaak niet welkom. Bekend voor mij en voor iedereen herkenbaar.

Je/ik hoef niet leuk gevonden te worden. Alle mogelijkheden die dicht gehouden worden door ‘toezichthouders’ moeten gezien worden.

Op heel veel verschillende manieren is er contact met ons, óók met JOU! Er lopen heel veel filters door allerlei systemen heen, waardoor wij dingen  ‘vergeten´. Heel veel is weg-geëbt, maar kan TERUG gehaald worden.

Meer dan de helft van mijn Aardse leven speelt zich NIET af in deze wereld hier.

Ik heb veel contact met andere beschavingen. Ook metafysisch contact, dat is IN deze dimensie maar buiten het waarneembare spectrum van fysieke materie, in mijn brein.

Ons brein is een deel van een veel groter deel van ons bewustzijn.

Metafysisch contact houdt in dat contact met andere beschavingen in de deze dimensie geïnterpreteerd worden door mij via iets anders dan de zintuigen die wij hier zien als ontvangers van informatie.

De 3e manier van mijn contact is volledig buiten deze dimensie, dan ga ik fysiek uit deze dimensie weg.

Ik vertel dit omdat het niet als bijzonder gezien moet worden. Dit is normaal. De mens heeft daar van origine volledige beschikking over. Om contact te hebben met interstellaire of interplanetaire rassen, beschavingen menselijk en niet-menselijk. Het is goed om dit vrijuit uit te spreken. Een van de doelstellingen van mij, die ik samen met jou en op deze Aarde aan het uitpakken ben. Via ons bewustzijn.

Wat geweten wordt gaat ook in beweging.

Quarantaine waar ons bewustzijn in gebracht is, afsluitend denken, in on-mogelijkheden denken, alleen 0-100 en verder niets. Muren eraf en in grote kwantum mogelijkheden gaan denken.

Dat denken vanuit diepste kern wie we zijn, betrokkenheid met elkaar, het leven, problemen, vervuilingen. Met andere intelligenties hierover uitwisselen in vol-waardigheid.

De mens plaatst buitenaardsen op een voetstuk, dus het Zelf is kleiner, ondergeschiktheid.

Om contact te leggen zijn Bron-mensen nodig, mensen die voor NIETS ook maar één stap opzij gaan. Niet vanuit ego, vanuit Bewustzijn. ‘Hier Ben IK, ik erken mijzelf, ik voel mijzelf, ik neem mijzelf serieus, met Alles Wie Ik Ben ga ik er volop IN.’

De quarantaine staat die we ervaren, is zo ernstig dat de mens mak is gemaakt. Door angst en framing, zijn mensen verhalen gaan geloven die hen gevoel geven van verlichting. We brengen dit Hier in beweging, rechtstreeks contact met andere sterrenrassen. Goed ontwikkelde Vrije wezens, hoewel ook zij issues ervaren maar van totaal ándere orde dan wij hebben.

Er is een tijd geweest dat je aan de TAFEL zat, van grote beslissingen. Niet uit macht, maar uit bijdrage-schap. Een talent in je wat je hier op de aarde óók voelt, misschien niet helemaal kunt benoemen.

Er is een tijd waarin jij rechtstreeks aan de tafel zat van grote beslissingen samen met anderen, waarin je leven brengt en grote clusters van vraagstukken openlegt en kijkt naar wat daar nodig is en dat is kwantum fysisch bewustzijns-scheppers-schap die in je ligt, dat je in het midden staat van jezelf, dat je kunt weten wat er aan de hand is en met je bewustzijn dingen recht trekt, vervuilingen repatrieert, dat verstoringen recht getrokken worden, dat mensen die in probleem-gedachten zitten, instant in contact komen met jou, dat jij hen ziet, waardoor hetgeen wat in hen zit wat verstoort, in frequentie rechttrekt, schoon is en die mens in één klap weer helder kan denken.

Dat is wat ik doe en óók wat JIJ doet.

Dat is ook waarom je tegen bepaalde vraagstukken aanloopt en ook waaróm je vanavond hier bent!

Omdat het onvermijdelijk is dat je in contact komt met een deel van je zelf, het Opruim-Bewustzijn.

Eerst jeZelf opruimen.

Er is een enorm grote Alliantie aanwezig, Bronwezens, liefdevolle krachtige wezens die organisch zijn, bronwezens omdat ze geen bewustzijnsbesturing (MC) in zich hebben, maar zichzelf zijn en ook vanuit hun wereld waarin ze leven, met elkaar het leven eren en mét elkaar zichzelf zijn.

Dat is een hele grote Alliantie die Bronwezens genoemd kunnen worden, die niets met spiritualiteit te maken hebben. Ze zijn hier al heel lang en betrokken bij deze wereld, al ver voordat deze werkelijkheid ontstond, die wij nu ervaren.

Een van de grootste doorbraken die de mens ervaren heeft is de aandacht op het onderwerp Bewustzijns-Beheersings-Technologie. De grootste kracht en de grootste stappen die wij kunnen zetten op onderwerpen waar niemand naar wil kijken, waar mensen bang van worden of zeggen: Dat is duistere energie.

Grote allianties zijn buitengewoon geïnteresseerd in Bewust zijn, wij dus, omdat wij onderwerpen kunnen oppakken met ons bewustzijn, ernaar kijken, ook grote militaire clusters tégen het menselijke bewustzijn, dat die opgepakt kunnen worden en dat daarin gecommuniceerd wordt.

De dag dat de mens zichzelf zal moeten gaan verbinden met grote onderwerpen die dominerende kracht hebben over de mensheid dat is de dag dat de mens onderzoekt ook moed toont om vanuit die HARTSKRACHT naar moeilijke onderwerpen te kijken.

Jezus ging in gesprek met die Romeinse Soldaat, omdat je voorbij de frequentie moet kijken (materie is frequentie). Je moet NIET bang zijn om een gesprek aan te aan met je bewustzijn. Daar waar jij probeert terug te trekken (bv door angst) kun je ook kijken wat er gebeurt als je er een ‘tandje bij’ zet.

Als ik een gesprek aanga wat moeilijk is, wat gebeurt er als Christus (Prime Creator Force) daarin opstaat, als het hartskrachtveld van binnenuit, mijn observatie gelanceerd wordt daartoe. Dn komen we in de militaire cluster van andere beschavingen die voor hele lange tijd ook hier het menselijk bewustzijn op een onuitputtelijke manier op een zeer intelligente manier, ons bewustzijn besturen en gebruik maken van het NIET uitvoeren van de Vrije Wil. Belangrijk punt!

Ben je er echt klaar voor? In welke wereld leven we? Spannend voor ons allemaal.

Grote wetten: Als je echt kiest om zonder angst naar onderwerpen te kijken, je bent niet alleen, dan weet je dat je door de gang heenlopend van problemen ineens in een foto moment komt waarin alles ombuigt naar iets wat klópt! De escape-route!

De boodschap: Komt de nieuwe aarde ook als mensen NIET dwars door hun eigen angsten heengaan? Angst in eigenaarschap nemen lS Scheppende Kracht. Zéér essentieel!

Ik kom uit een andere en menselijke wereld, die heel rijkelijk is en heel ‘warm´. Er is ook materie, we raken elkaar aan net als hier. Je eet een appel, net als hier.

Het vermogen van het bewustzijn wat ik hier noem denkvermogen, het is een optelsom van alle emoties, die je hier op aarde kunt voelen, alle positieve emoties én alle angst en onzekerheidsemoties, álles bij elkaar opgeteld, één groot vibratieveld, maal 1000!

Dat is ons bewustzijn dáár (jullie ook).

Niets in ons is bang, niets loopt weg, we gaan álles aan en alles bekijken, overleggen alles en zoeken alles uit. We zijn voorzichtig omdat we niemand willen beschadigen. Een wereld van heel veel grootsheid en vooral vriendschap en respect. In die wereld vallen we elkaar niet aan.

Van uit de toekomst die niet aansluit aan de tijdlijn waarin we nu zijn, ben ik naar deze wereld gekomen om mensen te vertellen, dat er een ándere oorzaak is waarom we hier nu zijn. Dat daarbij de karmische modellen op losse schroeven gezet moeten worden.

Het kan niet zo zijn dat we in alles Evolutie zijn gaan zien, dat we naar andere radiofrequenties zijn gegaan. Interstellaire frequenties, het kan niet zijn dat alles verandert in deze wereld, wordt moderner en dat de reden waarom we hier zijn HETZELFDE blijft! Dat kan niet! Klopt toch? Dat vraag ik niet, maar zeg ik wel gewoon.

Uit de toekomst waar ik vandaan kom, zijn heel veel verschillende werelden zoals deze die opgericht zijn en die assistentie nodig hebben nadat ze opgericht zijn én omver geworpen. Dat zijn werkelijkheden waarin wezens leven niet meer vanuit hun eigen vermogen van Wie Ze Zijn, maar ingedeeld zijn in klassen en systemen waaraan ze moeten voldoen. Van hele kleine dingetjes tot hele grote systemen maatschappelijk gezien. Maar dat begint letterlijk in het klein, bij JOU THUIS ..

Of je wel écht mag zeggen wat je voelt!

De reden waarom je hier bent, heeft te maken, Nu in ieder geval, met het feit dat je dingen moet gaan realiseren. Dus voordat je naar een groteren werkelijkheid kunt gaan reizen moet je beseffen, dat besef ook terughalen in jezelf, MOET je op jouw manier permanent maken in jezelf.

Je bént in alle omstandigheden PERMANENT dat stuk besef!

Je realiseert de zaak en dat besef is permanent AANwezig en zorgt er ook voor dat jij daardoor ook permanent besef hebt in alles wat er gebeurt. Dat maakt alles anders, vóórdat je wakker wordt op een groter niveau van jezelf, dat alles wat hier gebeurt in het dagelijks leven, verschillende betekenissen heeft.

Niet van de spirituele orde!

Real Eyes Realize Real lies – verschillende betekenissen van hetzelfde woord. Er wordt gegoocheld in ons bestaan. Alles wat je aan het meemaken bent, ook op een niveau van ‘los van de aarde’, moet bekijken.

Dat je je been kunt breken of van een steiger kunt vallen, wat nog niet eens te maken hoeft te hebben met deze wereld!

En dan gaat ineens een deur open. Massa bewustzijns-beheersing speelt ook mee in betekenissen die wij aan gebeurtenissen geven.

Waarom is dat gebeurd? Misschien omdat het helemaal NIET met deze dimensie te maken heeft, maar dat het voorbij de kaders van 0-100, daarvóór en daarbuiten te maken heeft.

Dat je een val maakt ivm een positieve gebeurtenis die helemaal niets te maken heeft met déze wereld, zou dat kunnen?

Ons héle leven staat in het teken van een grote kosmische gebeurtenis. Alles wat gebeurt los-koppelen en dé-blokkeren, want gedachten besturing (denken dat iets een reden heeft) zorgt ervoor dat de échte betekenis NIET gelanceerd kan worden.

Waar komen wij vandaan? Wat is onze afkomst?

Er zijn 3 schillen (dia):

1e: passieve realiteit, werkelijkheid van deze 3e dimensie, alles binnen het systeem. Wetenschap = Religie.

2e: dat je bewust wordt dat er heel veel meer is dan deze fysieke werkelijkheid. Paranormaal, mogelijke aanwezigheid van multidimensionale wezens. Bezocht door ander leven. Jij bent zelf anders dan alleen maar mens. Krachtig en betrouwbaar van de menselijke geest omdat we zo beschadigd zijn.

Alle alternatieve gebeurtenissen – Cabal – Illuminatie, hoort hier allemaal bij .. tekort aan vrijheid. Er zit een ingang in ons van trauma, tekorten en te weinig levensvreugde om zélf te kunnen bestaan, waardoor heel veel scenario’s (complot-theoriën ed) hogere wezens die ons toespreken ed. Al die systemen zijn mogelijk obv ons trauma, controle en manipulatie programma’s en misleiding. Knappe koppen zitten er achter.

3e: grotere bubbel eromheen, heeft te maken met Wie Wij Zijn! Wij Zijn FAMILIE, wérkelijk!

De extra sleutel tot een grotere realiteit van wie je bent en waar het over gaat, álles wordt uit de kast gehaald om dát kanaal dicht te houden.

Steeds weer wordt uit één model hiervoor nieuwe informatie gepompt. Weer komen er nieuwe mediums die informatie ontvangen over ándere mensen, waarvan die mensen niet eens weten waaróm ze die informatie ontvangen, waar die informatie vandaan komt, of de informatie wel gewenst is door die ander. Er zijn mensen die hebben zó diepe behoefte om die informatie te geven, dat ze gewoon interventie(!) plegen door te vertellen wat er aan de hand is. Grote goocheltrucs die worden uitgehaald.

Ik kom zelf uit de toekomst (eigenlijk niet, maar ik noem het wel zo). Die wereld is goed, volwaardig. Daar is het rustig en toch vol. Mensen zijn daar zowel fysiek en ook met bewustzijn knap. Knap omdat ze Vrij Zijn. Géén on-mogelijkheden.

Dit is de wereld van Antarra waar ik over spreek, daar zijn allerlei uitvindingen gedaan en mogelijkheden, het zijn Bron-werelden waar het oneindige Licht schijnt .. het onsterfelijke leven, geen ouderdom, voortdurende STAAT VAN ZIJN. Wat hier op aarde ook wordt ontwikkeld, maar op technologische basis. Ook hier zijn straks mensen die niet meer dood gaan. Dmv genetische aanpassingen, herzieningen, manipulaties en of modificaties. Het lichaam is weer gezond, +/- 30 jr en gaat nooit meer ouder worden.

Hier op aarde is dat in AANTOCHT.

Op diverse manieren kan dat, niet alleen met technologie.

De wereld waar ik vandaan kom, zijn we dat constant. Geen begin en geen eind. We zijn Volwaardig Wie We Zijn, met eigen identiteit, eigen lichaam, volle bak energie, zin in het leven, een gevoel van Verbinding, gevoel van Levenskracht en Vrolijkheid. Zelfs zonder contact gutst alles door je heen, je bent VRIJ, je hebt een focus vanbinnen op het leven en ook met jezelf. Hier zoals je met vakantie bent (in alles). Dat is het bewustzijn wat we hebben in de werelden waar we vandaan komen.

In die wereld waar we vandaan komen zijn veel dingen gebeurd waardoor we kunnen spreken van een opgerichte werkelijkheid. Niemand weet hoe het in elkaar steekt, wel grote berekeningen ervan via het bewustzijn. Er gaat een groot schaakspel over omdat er hele grote tijdreizigers organisaties zijn die  proberen te voorkómen, dat er gezien kan worden hóé die dingen zijn ontstaan.

Er is een moment geweest, humanoide ras, gaat over 1000-den verschillende mensensoorten, triljarden verschillende koninkrijken, die met elkaar in verbinding staan en goed voor elkaar zorgen, grote on-uitputtelijke vriendschappen (fluisterend: zóó groot .. )

Er is een tijd geweest dat ontdekt werd dat er andere levensvormen waren die we niet dmv ons eigen bewustzijnskrachtveld contact mee kónden en om redenen niet mee wilden maken. Daarvoor hebben we tussenstations gebouwd, dat zijn vibratiewerelden, gelijkgesteld aan een dimensie. Het kunnen bouwen, scheppen, technologisch met ons bewustzijn daarachter van realiteiten. Een tussenverdieping tussen verschillende andere frequentie werelden dat als je daarin komt, dan ben je gewoon in een complete werkelijkheid. Je creëert daar samen met heel veel andere rassen tussenwerelden. Die tussenwereld waar de mens als de 1e inging, dat is in het sterrenstelsel Lyra. Dat is de grondlegging van (matrixen) opgerichte werkelijkheid. Een werkelijkheid die alle vibraties in zich draagt, op bewustzijns opdracht (JIJ bent IN die werkelijkheid) kun je frequenties scheppen (doen we hier ook, denken plotseling) waar we vandaan komen kunnen we dat heel bewust en precies. In die werkelijkheid, JIJ BENT DAAR OOK GEWEEST, ieder mens kent die ervaring (anders zou je Hier niet eens kunnen zijn) om contact te leggen via die wereld met andere dimensies. Dat is de basis geweest. Dat is in het sterrenstelsel in de buurt van Vega gebeurd. Daar ligt ook een heel groot collectief drama, trauma, omdat dáár is eigenlijk de in contact koming met grote PARASITAIRE intelligentievelden ontstaan.

Er zijn dingen gebeurd die we niet zelf hebben gedaan, waardoor het menselijk bewustzijn, mensen die in die dimensies leefden die contact hadden mét Thuis, dus die zich verplaatsten in die dimensies, dat die parasitaire zwermen (in het Lyra stelsel ontstaan) IN ons binnen kwamen. Dat ze VIA het bewustzijn van de Krijgers die deelnamen aan die grote experimenten. Voor de beeldvorming, je zou moeten zien een enorme grote (ik noem het) legerbasis, niet met wapens, met niet te tellen hoeveel objecten waar 10.000-den mensen in waren die zich teleporteerden naar een andere dimensie. Een alliantie van een enorm groot netwerk met enorme voorbereiding daarin, zéér goed voorbereid, dat deze Parasitaire besmettingen het voor elkaar kregen om VIA die Grote Groepen, Allianties, alsnóg binnen te dringen in OORSPRONKELIJKE WERELDEN !!

Dat is iets waar mensen het niet over willen hebben. Toch is dat wat er is gebeurd, Er zijn heel veel vervelende dingen uit ontstaan.

Daar wil ik het in het volgende deel verder over hebben. Dat is essentieel. Wat ik hier nu vertel dat HEEFT JOUW BEWUSTZIJN NODIG.

Niet mij geloven, maar dit is zo enorm Groot en de mensheid kreeg ongekend op haar donder.

De Koninkrijken van Grootsheid die hierop de aarde bekend zijn in de Geschriften, die weren binnen gedrongen, niet door kwade krachten, maar door Parasitaire Intelligentie, die binnendrongen IN Ons Scheppingsvermogen waardoor de mensheid zichzelf ANDERS ging ervaren.

Niet alle sectoren van de grote koninkrijken, de grote dynastieën van mensenrassen is daardoor geraakt en een heel groot deel wel en een deel daarvan is daar uit gerehabiliteerd, die heeft zichzelf gerepatrieerd, maar er zijn nog grote stukken van de mensheid, van humanoïde rassen die nog in ‘kommer & kwel’ verkeren.

Dit is de Grootste Humanoide CATASTROFE die heeft plaatsgevonden, binnenin een enorme Bubbel van Liefde en Kracht van Wie We Werkelijk Zijn. En DAT is de OPDRACHT die in ieder mens op een of andere manier tot leven komt. Die Oorspronkelijke Vlam Wie Jij Bent, wat er gebeurd is en geresulteerd heeft in waar je NU bent in je leven. NU hè?!!

Wáár je NU woont, het bed waar je in ligt, álles wat hier gebeurt, ALLES, heeft te maken met die ENORME Grote Gebeurtenis.

En IEDER Mens, die uit gehoorzaamheid gestapt is, door te herkennen (niet rebelleren) van hé er kloppen hier dingen niet, als je ZIET dat het leven mooi is, waardevol is, dat er veel Verdriet en Pijn en Kracht en Liefde is maar dat er dingen NIET KLOPPEN ..

HIJ/ZIJ die ZIET, Zal de Verandering INLUIDEN.

Omdat het op frequentie gebaseerd is, want als je het ziet dat dingen niet kloppen, als je weet van binnen dat hier op aarde wat je te doen hebt en ook voorál waar je mee MOET STOPPEN! Die lijnt zich uit met de Kracht die je werkelijk bent!

Die Parasitaire Besmetting die er is, die is zó geavanceerd dat ze over je beeldscherm kruipen en tot dit moment hier zo dichtbij zijn gekomen.

Nou, daar willen mensen het hiet over hebben. En tóch is dat heel belangrijk.

Wat ik NU vertel, is BEKEND en het gekke is, dat in de spirituele groepen, wordt wel eens gesproken over Archontisch Bewustzijn, duistere wezens, Reptilianen, of over meneer Rutte, mevrouw Kaag of meneer de Jonge .. in de abstractie wordt alles in één la gegooid, buitengewoon KWALIJK dat we zóó met ons bewustzijn omgaan en dat OP andere mensen zetten, terwijl die mensen Geparasiteerd worden en evenals Wij, geZien moeten worden en behóren te worden in de absolute eenheid dat je weet van JIJ Doet Er Gewoon Toe! Ook al ben je op tv en wat iedereen zegt, een rotzak .. je Doet ertoe, want JIJ Bent óók iemand die Gevoel heeft, Vrije Wil in zichzelf heeft en eens zal de dag zijn dat ik samen met jou een donut eet! Zó simpel!

Dus Groots, Kosmisch, Aarde, Waarheid.

..(?) repatriëren, niet wegdrukken. Dit wat ik hier nu benoem, dát is wat we hier op de Aarde koen DOEN. We komen dit Onderwerp OPENEN en we komen ook dat openen door naar de plek te reizen van waaruit het te Openen IS .. EN DAT BEN JIJ.

Deze grote gebeurtenis is door een aantal beschavingen goed gecoördineerd .. hebben we wel eens gehoord over de ORION Groepen? Ik zou bijna zeggen, wees op dit moment maar bijna blij dat je NIET WEET wát de ORION Groepen zijn.

Waarom? Omdat het véél belangrijker is om te weten WIE JIJ BENT, maar je moet wél weten dat er grote manipulerende krachten zijn.

De ORION Groepen die zijn hier in deze dimensie met allerlei verschillende technieken zijn ze aan de slag gegaan en hebben ze gezorgd dat onze historie van wat er allemaal aan vooraf ging (onze historie als mensheid, humanoïde ras) .. het gaat over Jouw Historie.

Er zijn krachten, intelligenties die ervoor hebben gezorgd dat jouw historie, Wie Je Werkelijk Bent, als een soort fragment in jezelf zit en de rest is deze wereld en draait er omheen.

Het is niet ernstig wat ik vertel, want het IS allemaal AL gebeurd. Ik benoem dingen om te vertellen hoe krachtig het is WIE JIJ BENT.

Hier is een doorsnede (dia) van de hersenen. Het vorige lezingendeel ging over het symbool Vleugels. Dit lichaam wat we hier ervaren als lichaam, wat eigenlijk een restant is van je Eigen Oorspronkelijk Bewustzijn, daar zit een Controle Mechanisme in. Er lopen dus dingen door ons heen die niet van ons zijn. Er zitten WACHTERS in ons, het Alziend 3e  Oog, niet positief of negatief, het is een dimensionale projector. Dus het middengedeelte van ons bewustzijn van Oorsprong dat is een hele rustige, buitengewoon Krachtig Voorstellings-gereedschap, het kunnen nadenken gebeurt vanuit ‘dit stuk tot hier’ (plaatje) dat schept een frequentieveld, een informatie, trilling, wat gelijk is aan de dimensie waar je contact mee wilt maken. Wat gebeurd is, is dat die is aangevallen door (dus Orion Groepen) verschillende intelligenties en nog steeds is het groot deel van het menselijk brein ONDER TOEZICHT daarvan.

Wat is symboliek (vorige keer), Vleugels, dat zijn de Wachters in frequentie die in ons aanwezig zijn. OVERAL zie je die in terug. In elk symbool over de hele wereld en zelfs of júist bij de VN, ook in kleding, horloges .. overal is wel een logo van vleugels te vinden. Buitengewoon Interessant.

Waarom laat ik dit nu zien? Omdat er een reden achter zit, wát deze instructiekracht is, dat er een reden achter zit van dat Vleugels, die een constant beeld zijn, vooral ook binnen spiritualiteit en religies, dat Vleugels een onderbewustzijns-prikkel is waardoor je ONDERDANIG wordt.

Ik ben pas nog in het buitenland geweest, kathedralen bezocht, daar zie je ze ook. Je kunt het zien aan ALLE mensen. Eigenlijk mogen kerken naar nieuwe gebouwen omdat alle kerken, de hele inrichting, ALLES (niet goed of fout) is gebaseerd op Ondergeschiktheid, bv grote deuren, grote vleugels, hele mooie tekeningen en de Kracht van de tekening is wáár, maar de vleugels die je overal ziet, zijn symbolieken in het brein, als de wachters die een directe vermindering van eigen vermogen bewerkstelligen.

Dit is een doorsnee van het centrale brein (dia).

Er zitten zoveel grote betekenissen achter beelden, symbolieken. Deze BuitenAardse Beschavingen hebben echt een enorme kennis, die mensen niet moeten onderschatten, hóe groot die kennis is.

Er zijn hier op de aarde behoorlijk wat groepen die kennis hebben van dit wat hier aan de hand is. Zelfs of juist grote Inlichtingen Groepen die al vanaf de jaren ‘30 daar heel diepgaand ingedoken zijn, jr ‘40 en ‘50 heel diep hebben uitgespit wát er aan de hand is.

Daar kunnen we heel veel over zeggen, ik spreek uit ervaring, dat informatie over BuitenAards contact wordt geheim gehouden, maar er zijn écht wel redenen voor. Verschillende redenen, maar één hele belangrijke is dat bepaalde Inlichtingengroepen van deze aarde die bestond uit een heel internationaal netwerk van inlichtingen-bronnen, onderzoek deden naar Wie Wij Zijn, die BuitenAardsen die zonder toestemming zich bemoeien met onze gevoelens, dat ze gedachten projecteren ongevraagd IN mensen, dat ze DIEREN onderzoeken en zelfs martelen. Zo werd het door hen genoemd.

Wie zijn deze groepen dat ze dit zomaar doen zonder onze toestemming? Daar is héél diep onderzoek naar gedaan. Er werden mensen gecharterd, ik ben er één van (niet bijzonder, heel veel mensen zijn erbij betrokken geweest) om contact te leggen met die BuitenAardse groeperingen.

Ik ben daar als kind tot mijn 25e jr zeer nauw bij betrokken geweest. Wat we gedaan hebben, is achterhaald, dus de Inlichtingengroepen,  achterhaald dat er niet zomaar sprake is van een BuitenAardse aanwezigheid.

Nu wordt dat ook, maar ánders aangevlogen, heel veel mensen die dmv de wereldwijde UFO/ UAP-manie waarover gesproken wordt en over matrix onthullingen die er allemaal zijn, heel veel vlogs gaan eigenlijk over dat we inderdaad bezocht worden door BuitenAardsen.

Maar die Inlichtingen-kartels die héél diep onderzoek hebben gedaan, assistentie krijgen van Zichzelf UIT DE TOEKOMST, zie dat even in beeld(!), die inlichtingenkartels zagen dat we niet zomaar bezocht werden alleen maar door BuitenAardsen. Zij zagen dat er een veel grotere Agenda achter het hele BuitenAards fenomeen lag. Deze intelligenties oa deze maar ook menselijke beschavingen die zijn heel diep geïnfiltreerd in onze realiteit.

Het is van groot belang om te beseffen dat wij op dit moment op het punt staan om daar, als we de juiste afslag nemen (ik ben er Niet om aan te geven, welke afslag) maar ik bedoel NIET WEER VOLGEND IN EEN SYSTEEM.

Dit is de tijd waarin wij in één KLAP, dat zal in en aantal fases gaan die als één momentum gezien moeten worden, in één SLAG UIT DE GEDACHTE van IETS wat de mensheid bestuurt, in één SLAG eruit kunnen.

Deze intelligente Inlichtingen Diensten, die zagen dat deze wereld hier niet de wereld is waar we echt vandaan komen. Dat hebben ze allemaal achterhaald. Ze besloten om het UFO fenomeen voor vele jaren ondanks de nadelige gevolgen ervan, ook groepen die daar weer gébruik van hebben gemaakt, ze besloten het hele UFO fenomeen in de Stilte te brengen om het te ontkennen en te wachten dat ze in de toekomst in staat zouden zijn om dmv speciale technieken .. moet je voorstellen, wij zitten hier hè, maar op andere niet hogere niveau’s, op ander niveau’s in deze wereld, met name moet je zien als een combinatie tussen zeer hoog intelligente wetenschappelijke mensen (niet slimmer dan ik of jij, het is een mindset die hoort in deze dimensie) een vermenging tussen zeer hoog wetenschappelijk opgeleide mensen die getalenteerd zijn op gebied van kwantum fysica, ruimtevaart, ook neurologie en psychologie en werking van de hersenen en dat is bij elkaar opgeteld, kwantum fysisch wat de effecten zijn van menselijk bewustzijn op hoe materie beweegt, samen met militaire ontwikkelde platforms om te zorgen dat in de tijd die we nodig hadden, naar een ander moment toe technisch konden ontwikkelen om ons te beveiligen tegen een groep die al voor héle lange tijd terug de macht greep over het menselijk bewustzijn.

Dit wat ik nu zeg is bekend, En door de tientallen jaren heen zijn de groepen die daarmee bezig zijn geweest, velen zijn gestorven, zijn die groepen kleiner geworden. Dus de restanten van de mensen die daarin operationeel zijn, werd qua aantal steeds minder.

Er is heel veel gebeurd. En uiteindelijk in de toekomst die wij dus nog niet kennen, ontdekkingen zijn gedaan, technologische ontwikkelingen zijn gedaan, die met terugwerkende kracht in het verleden wat Wij nu als ons verleden zien, ingezet zijn om het hele dreigings-aspect van negatieve onderdrukkende intelligenties naar een niveau te kunnen brengen, waardoor het minder dreigend is voor ons. Een bijkomend verschijnsel is wel dat de mens op alle niveaus ontkenning zal krijgen mbt het UFO fenomeen.

Maar onderhand waren er heel veel mensen op de Aarde die los daarvan ook hun Eigen Pad gingen en voelden, er is heel veel aan de hand.

Dus ik heb het nu over negatieve regressieve wezens gehad die de Vrije Wil belemmeren en een andere agenda uitvoeren, maar ook massa’s mensen op deze wereld voelen helemaal nu, even los van wat ik net heb verteld, de andere kant van de schijf. De ZonneKracht, dat we moeten OPSTAAN, dat we moeten UITSPREKEN waar we voor staan, dat we ons moeten UITEN daarover, niet alleen denken en voelen maar dat we het ook moeten UITspreken en ons Uiten. We moeten laten ZIEN, dat we Hartelijk Zijn, dat we elkaar een Hart Onder De Riem steken, optillen, dat je elkaar ondersteunt. Heel veel is er gebeurd en ik denk dat het heel belangrijk is dat wij goed gaan beseffen dat we in een compleet andere situatie verkeren dan wat de spirituele orde ons eigenlijk wil laten geloven.

Vrijheid is er, Vrijheid Wie Wij Echt Zijn is niet afhankelijk van systemen. Dit is eigenlijk wat er werd gezegd in de tijd dat het hele UFO dossier of eigenlijk de aanwezigheid van de Aarde en de vele interventies die werden gedaan zonder toestemming. Ik heb heel veel interventies meegemaakt, mij is nooit gevraagd door wélk ras dan ook of ik daarin wilde meewerken. Nog nooit.

Alles gebeurde tégen mijn wil in en ik weet nog dat er mensen zijn die waren jaren geleden compleet doorgedraaid omdat ik zei: Ja! Ze gaan tegen onze Vrije Wil in. Dat legde een bom onder het hele spirituele model. Omdat de Vrije Wil, het summum is, het grote handvat waar we ons aan vast kunnen houden, want wij hebben allemaal Vrije Wil en dan zeg ik: NIET HIER!

Die Vrije Wil is er, Binnenin, maar laat hem Nu maar eens Zien.

En als die Vrije Wil écht er is, wat is dit dan voor een realiteit? Is dit dan wat Jij hebt gecreëerd? Is dit wat Jij hebt geschapen? Is dit wat er is gevibreerd uit een leerproces van Wie, van Wat, Waardoor?

Dus er werden heel veel groten onderzoeken gedaan, en ervan is een uitspraak die hier staat: ‘We hebben een psychisch dynamisch programma nodig waarmee onze samenleving politiek beheerst kan worden. Het doel is de fysische beheersing, de lichamelijke beheersing van het menselijk bewustzijn. Ieder die van de gestelde norm afwijkt, kan chirurgisch gecorrigeerd worden.’

Dit vinden we dus eng. We zitten dus liever te geloven in een Bronkracht dan dat we ZIEN wat al gebeurd is om vervolgens die Bronkracht zelf te zijn en die vanuit waardigheid en souplesse uit te vibreren in deze werkelijkheid en zelf te scheppen.

Wij zijn het van Origine, ook hier op de Aarde. En toch zijn deze uitspraken zeer belangrijk. Het individu kan menen, dus JIJ, WIJ, dat de belangrijkste realiteit zijn eigen bestaan is. Dat kunnen wij wel menen hier. Maar dat is slechts een persoonlijk standpunt.

De geschiedenis leert anders. De Mensheid heeft het Recht niet haar BewustZijn te ontwikkelen. Die liberale opvatting is zeer in trek. Dit zijn Grote Politieke Kopstukken uit de Ver. Staten, nauw verbonden met grote neurologische en inlichtingen kartels en politieke gebeurtenissen, politieke systemen, die geleid hebben tot de situatie waar we Nu in terecht zijn gekomen. Wij moeten de breinen elektronisch controleren. De dag zal komen waarop er legers zijn waarvan de generaals, de soldaten door elektrische stimulering beïnvloeden. Dat staat hier onderaan (dia).

Dit zijn maar een paar zinnen waarvan veel mensen zeggen, Ach dat valt allemaal wel mee.

Een ander belangrijk standpunt van aanwijzing, en ik weet niet of jullie daar iets van weten, van de Iran-contra-affaire, maar ik was een kleine jongen en ik heb het op de voet gevolgd. Dat mijn vader zei: Wat moet jij toch altijd met dat Iran? Ik moest het volgen want ik WIST wat daar gebeurde. Met Oliver North. Die zei tijdens een officiële hoorzitting voor het Amerikaans Congres over de Iran-contra-affaire het volgende: Pas in deze gelegenheid op je tellen, in deze gelegenheid (gaat over de UFO ontvoeringen). Er zijn diverse aanwijzingen dat een groep binnen de regering van de VS bij het onderzoek van deze technologie (bewustzijnsbeheersings technologie) ivm vermeende UFO verschijnselen betrokken is.

Als dat vermoeden op waarheid blijkt te berusten, zul je dadelijk weerstand ondervinden als je informatie over UFO’s dus ook over ontvoering scenario’s zou willen inwinnen. Niet vanwege  de UFO kwestie op zich, de ontvoeringen, maar omdat onder die dekmantel van UFO ontvoeringen bewustzijnsbeheersings-technieken worden ontwikkeld maar ook worden toegepast.

Dus het is een vermenging. Ik zei in het begin van de avond dat ik het over spoken had, die BuitenAardsen en die mannen in donkere pakken, dat mijn vader zei: Mannen ERUIT!

Er is iets Zó Groots aan de hand en dit heeft alles te maken met wat ook met JOU gebeurt. Mensen willen alles graag van één persoon horen en dan naar huis gaan en zeggen: hé dat was interessant of het was flauwe kul, ik kan er niets mee.

Maar waar ik het over heb, GAAT JOU AAN. Dat is waarom ik hier sta. Omdat het niet alleen met mij te maken heeft, maar dat er een hele grote verdekte operatie gaande is om iets wat NIET gezegd mag worden, in het ongewisse te houden. Dat is afkomstig uit de brief over UFO’s en bewustzijns-beheersings-experimenten. Er zijn ook brieven van. Dit is er één!

Ik wil even iets anders nog voorlezen, je kunt hier ook mee-lezen (scherm).

We hebben allemaal wel eens gehoord waarschijnlijk van MK-DELTA genoemd en de Labyrinthgroep, vaak wordt dat MK-ULTRA genoemd, maar dat zijn de dokters in witte jassen, die over de hele wereld worden gerapporteerd door mensen. En vaak worden die mensen in de psychiatrie opgesloten, dat ze denken dat ze gek zijn.

Dr Kebber was directeur van het Inst. Memorial en werd gekozen als voorzitten van de World Association in Amerika. In het geheim werd hij proeve voor de Amerikaanse Buitenlandse Inlichtingen Dienst. Om het geheugen bij elk mens geheel uit te kunnen wissen. Dit zijn officiële onderzoeken. Hier is héél veel rapportage over en ik spreek hierover omdat ik dit allemaal ZELF hebt meegemaakt. Dus ik haal dit aan, maar hier staat iemand, ik die dat zelf heeft meegemaakt. Daarom kan ik er ook over spreken. En ik ben NIET bijzonder, maar ik heb het allemaal meegemaakt en bij mij is het nog helemaal in takt en ik weet precies waarom dit gebeurd is en ik weet ook wat er op dit moment wordt gehoopt dat wij gaan doen. Zelfs door die groepen.

De productie van de benodigde stoffen waaronder ook LSD werden door de geheime diensten verzorgd in Zwitserland door een Zwitserse firma volgens het Zwitsers Recht. Eventjes pure informatie gewoon even tot je nemen. In de jaren ‘60 gebruikte de Geheime Diensten diverse hoogleraren welke hun studenten voorzagen van drugs en verschillende proeven deden met LSD.

Ze voerden testen uit in gevangenissen en later op diverse kunstenaars. Dus op mensen met een Creatief Brein. Deze groep bestond in het begin uit beeldhouwers, sprituele goeroe’s, mystici, media sterren en ook andere artiesten.

Ik ik ken zelf ook mensen die heb ik gesproken die daarbij betrokken zijn geweest binnen deze CIA groepen en die kregen inderdaad LSD toegediend en zodra ze LSD toegediend kregen ging hun hele bewustzijn naar een andere hersengolfstaat en in deze wereld hier zagen ze compleet een andere wereld erin gebouwd, die naadloos aansluit, het is een andere wereld die er doorheen loopt en precies aansluit aan deze wereld. Kun je voorstellen dat er een wereld of werelden hier doorheen lopen en niet lós staat van deze wereld? Dat er een andere wereld is, die samen communiceert tot één werkelijkheid maar die voor ons onzichtbaar is. De doelstelling van de Labyrinth en MK-Delta groepen was om te kijken of er media zijn die in de toekomst kunnen kijken, of er technieken zijn die in de toekomst kunnen kijken, de toekomst die aansluit op dit NU moment, dat elk moment weer kan veranderen, omdat het Nu moment verandert, of dat buiten-lichamelijke ervaringen voor super spionage doeleinden gebruikt kunnen worden.

Een 2e doelstelling van de MK-Delta en Labyrinthgroep was om te kijken of er een mogelijkheid bestond om deze schouw, dus in de toekomst kunnen kijken (kun je Remote Viewing noemen) of een neurologische hack zou kunnen worden geplaatst in het brein van degene die in de toekomst kijkt. Dus dat je iemand hebt of een onderzoeksgroep hebt die in de toekomst kijkt, de toekomst wordt  gezien in het bewustzijn van die mensen, we noemen het hier brein maar brein is een lichaam, maar het is een informatie veld wat natuurlijk door je brein zo wordt het uitgelegd, gegenereerd wordt, dat dat informatieveld van de toekomst door de schouw van die toekomst, kan worden opengebroken én kan worden aangepast. Dus en daarmee ook alle andere breinen op de wereld deze toekomstige gebeurtenis ook zouden ontvangen. Dus hun doelstelling was, om te kijken, dat is dus een kwantumgroep die nog steeds operationeel is om te kijken of er een mogelijkheid bestond toen om tijdens deze schouw in de toekomst een neurologische hack te kunnen laten plaatsvinden in het brein van de waarnemer die zich richt op de toekomst waarmee alle andere fysieke breinen op deze wereld deze toekomstige gebeurtenis vervolgens na een aanpassing ook zouden kunnen ontvangen, Neuro-Remote-Controling. Dus dat betekent herstructureren van de neurons in de hersenen.

Wat zegt hij nou??

Kijk nou eens heel simpel naar wat we zien in deze wereld wat hypnose is. Niet te simpel over denken omdat ik het woord simpel gebruik, maar wát hypnose IS!

Wat is hypnose? Aanpassing van je bewustzijn. Zo simpel IS het. Dus ook wat hier gebeurt met de mensheid. De hele mensheid is aangepast door  een hyper-intelligente Parasitaire kracht, die zeggenschap over onze Vrije Wil heeft gekregen, waardoor wij in een wereld terecht zijn gekomen die WIJ NU ZIEN!!

Daar willen we het dus niet over hebben in deze wereld, tóch MOET het OPEN. Als we kijken naar hypnose dan zien we dat iemand in staat is dmv een opdracht, iemand anders iets te kunnen laten ervaren of te kunnen laten denken wat er NIET is. Dus doordat iemand anders de autoriteit krijgt, ik geef toestemming aan een hypnotiseur, ik degradeer als het ware mijn eigen autoriteit, ik geef autoriteit aan een persoon, die mag zeggenschap over mij hebben. Die persoon kan door informatie uit te spreken, een hypnose opdracht, sturing hebben over mijn bewustzijn waardoor ik niet meer weet waar ik woon bv. Dat was op tv, een man met een baardje (note: programma mind*f*ck).

Dit moeten we NIET onderschatten. Wat Hier Nu gebeurd is, het openen, hacken van een brein en vervolgens door kunnen zetten naar een collectieve intelligentie, door de Delta-groepen, dat is verbonden met een hele grote BuitenAardse Agenda.

In de jaren ‘53 startte een heel belangrijk experiment. Dat was als volgt.

Kort en bondig: Er werden 10 menen bij elkaar gebracht, door grote experiment-groepen olv de Amerikaanse CIA. Die 10 mensen kregen de opdracht om tegelijkertijd iets te denken, wel hetzelfde onderwerp. De experimenten die werden gedaan die gingen hierom, dat die mensen tegelijkertijd moesten denken dat zij NIETS meer te vertellen hadden. Dat ze zich moesten overgeven. Dat ze moesten luisteren, dat ze gehoorzaam moesten zijn, dat de regering, de staat, degene was die het beleid bepaalt. Ze moesten een bewustzijn genereren met z’n tienen en élk brein creëert daarbij een informatieveld. Die informatievelden worden gelezen, jaren ‘50, we hebben het nu nog over google glass. In de jaren ‘50 was de technologie er al om breinvelden te kunnen registreren. Die 10 mensen, die informatievelden genereren, die 10 velden werden bij elkaar opgeteld, geregistreerd en die werden dmv technologie los gelaten, gestraald over anderen in Manhattan in NY- Amerika. Dan gingen ze bij bepaalde demonstraties gingen ze met stralingswapens en dat is allemaal gepatenteerd (die heb ik ook) géén complot, allemaal gepatenteerd, het werkt ook! Gingen ze stralingen op die mensen uitzenden, dezelfde frequentie bandbreedte als die 10 mensen die ze hadden gedacht in een vorm van ‘de autoriteit is de regering’. En door die stralingen los te laten op mensen, stopten die mensen met demonstreren.

Dat gingen ze vervolgens groter inzetten en toen kwamen ze erachter, dan gaat het nu over JOU hier, dat er mensen zijn die er NIET naar luisteren! (gelach).

Dat er altijd mensen zijn die ze NIET kunnen besturen. Ze kwamen er ook achter door die mensen te vervolgen dat dat niet altijd dezélfde mensen zijn. Dat degene die niet bestuurbaar is, in een andere sessie wél bestuurbaar is, maar dat daar in de getallen iemand anders het overneemt om NIET bestuurbaar te zijn. Het zat hem niet in de persoon, maar het zat hem in het frequentieveld.

Vervolgens zijn ze daar heel diep mee verder gegaan. Ze hebben technologie ontwikkeld. Ik heb de technologie gezien, die hangt in een baan om de Aarde en die technologieën zijn telemetrische wapensystemen waarbij op een, laat ik zeggen, een heel lage hoeveelheid frequentie wordt er gedachten informatie gestraald over de Aarde. Ik heb die technologie zelf gezien. Ik ben daar geweest. Het zijn kleine kastjes, die in een capsule gemonteerd zitten, het lijkt heel fysiek en is het ook, hele andere technologie.

Het wordt door futuristische militaire groeperingen bestuurd en het hangt als kettingen rondom de Aarde. En wij kunnen dat niet zien omdat ze dat doen in een andere frequentie van het brein(!).

Als je nou uit de hypnose gaat, gaat weten wat hier aan de hand is, als jouw bewustzijn zich hierop opent, dan ‘hoe is het in de naam der Vrede’ mogelijk dat ik altijd heb geweten dat we gehypnotiseerd kunnen worden en kleine opzet maar dat dit en enorm grote kosmisch en ook aards programma is waardoor wapensystemen en bewustzijns-beheersings-systemen worden gebruikt, onzichtbaar worden gehouden.

Als jouw bewustzijn hier over gaat kijken en niet de logica maar de mogelijkheden, dan is jouw bewustzijn degene die dit hele systeem COMPLEET OPEN LEGT.

Ik zeg je dit ..

Er gaan nog een heleboel regeringen vallen (ik probeer nog even af te sluiten met iets leuks, gelach).

PAUZE

Ik hoop dat een kopje koffie of thee voldoende is om de vibraties die achter het onderwerp liggen, en ik ben er heel voorzichtig in, ik ga echt heel stevig verder over dit onderwerp spreken, ik spreek het ook gewoon hier uit. Ik kan het tijdens dit soort avondlezingen eigenlijk niet zomaar doen. Er moet ook een keuze liggen in JOU om daar in detail .. detail, het zijn zoveel lagen hoe diep je erin kunt gaan. Voor mij is het nooit relevant geweest hoe diep, dat is niet zo relevant. Het gaat om dat dwarsverbanden worden gezien. En ik vind wel dat het aan jouzelf is of je daar vervolgens een hele middag of een hele dag met elkaar samen over spreekt in een goede setting waar iedereen aanwezig is o.b.v. dat je weet waar je voor kiest. Ik heb het nu over de frequenties, dat je daarop kunt voorbereiden. Dat je zelf in stilte kunt zijn en je Hart helemaal open zet en vóelt dat je aanwezig bent op Aarde, het voelt in je lichaam en zelfs voorbij het lichaam stroomt de werkelijkheid in, dat je er klaar voor bent om niet informatie van Martijn te horen, allemaal kletskoek, dat je er klaar voor bent die vibraties die openbarsten om die te kunnen onderzoeken om die te kunnen voelen om erin te kunnen gaan. En je eigen vermogen van je eigen bewustzijn in te bezetten. Dan is dat ook een hele dag waarin je daarvoor kiest. Ik ben daar heel voorzichtig in om de frequenties die deze informatie is, om die ongenuanceerd zomaar hopla er in te gooien. Er zijn genoeg mensen en dat helemaal niet ten nadele van die andere mensen, want iedereen doet z’n best. Ik doe m’n best ook en ik doe het ook niet altijd goed, want wat is goed. Voor de één is dit goed, voor de ander is dát goed. Maar er zijn genoeg mensen die over mind control spreken, dus daar is heel veel over te horen. En daar wil ik niet een verlengstuk of vernieuwing in zijn. Ik wil eigenlijk iets samen bóuwen, ik wil samen iets bouwen met jou, met elkaar, waardoor we voelen dat die niet te beschrijven LIEFDESVELD, aandacht voor het leven, dat wát de info ook is, IK BEN ER. Wat de frequentie ook is, IK BEN ER. Wat er ook gebeurt, IK STA. En wat er ook met een ander gebeurt, ook voor die persoon BEN IK ER. Van uit die frequentie kunnen we hele moeilijke thema’s en ik bedoel moeilijk omdat er WACHTERS in ons zijn die dat niet toestaan, openleggen. En ik zal je ook zeggen waarom ik er zo voorzichtig in ben, in een klein stukje.

Toen ik nog een klein jongetje was in een klein lichaam hier op Aarde leefde en ja ik ben ook heel klein geweest. Gister hoor Wendy van mijn ouders dat ik slaapwandelend door het huis liep, dacht dat de prullenbak beneden, de toilet was, dus met dat kleine lichaampje heb ik heel wat meegemaakt, dat niet echt fijn is.

Als mensen zeggen ik ben gemarteld of door psychotische energieën gegaan, angststoornissen complexen, ziek geweest, gemarteld, misbruikt. Nou hier STA IK. Op mijn manier weet ik wat dát is, hoe dat voelt. In alles wat er gebeurd is, ik probeerde natuurlijk als kind, als jongetje, ook over de feiten te vertellen hè. Als ik dan midden in de nacht bij mijn ouders, bij papa en mama in bed kroop en ook overdag gebeurde dat, een flits dat er gewoon een ontvoering plaatsvond en ik dágen weg was en door een heel klein kokertje in de ruimte waar ik verbleef, heel groot onderzoekslab, kon ik door een kokertje kijkend, kon ik door het kokertje mijn ouders zien zitten op het moment dat ik dus meegenomen werd kon ik mijn ouders zien zitten zoals zij op dat moment zaten, dan zaten ze samen in de huiskamer. Mijn vader had een eigen technische dienst op zolder dus die was veel thuis, Toen zag ik ook het beeld dat hij boven zat en mijn moeder beneden was. En keek ik door dat kokertje, dan zag ik mijn ouders, mijn papa mijn mama zag ik zitten en dan wist ik: jullie weten niks van wat er gebeurt, want dat stond gewoon stil. Het beeld stond gewoon stil. Het was in een andere ruimtetijd dimensie. En dan wist ik, als ik straks weer thuis ben, dan ge ik papa en mama vertellen wat er gebeurd is, omdat de verbinding die ik toen al had en nu nog steeds heb en altijd heb gehad en altijd zal houden, die was zo waardevol dan kwam ik dus terug en dan kon ik de eerste paar uur niet mijn gedachten richten, dus mijn aandacht kon ik niet zetten op de ontvoering, kon ik niet. Zodra dat gebeurde kreeg ik hele zware errors in het veld, omdat er, wij zien dus een werkelijkheid als een werkelijkheid en deze werkelijkheid is beautiful hè?

De bomen, de lucht ook als is er zoveel vervuiling, het is zo briljant harmonieus, in de wereld met al die verstoring er doorheen. En dan kon ik dus niet me richten op dat onderwerp want dan raakte ik in een soort gevangenis, waren klemmen die waren gezet rondom mij zodat ik de eerste paar uur daar niet aan kon denken. Maar als ik er met mijn gevóel naar toe ging, met mijn eigen intelligentie, kon ik het zien. En als ik het mijn ouders wilde vertellen, dan moest ik er eerst een paar uur mee wachten en als ik dan iets ging zeggen over wat er gebeurd was, dan werd ik in élk, direct in dat moment ziek, zo ontzettend ziek, zo ziek als dat je op z’n ergst bent als je een hele ernstige griep hebt. Ik kreeg koorts in een paar minuten tijd kreeg ik koorts, zo heftig, dik over de 40°. Ik kon mijn boel niet binnenhouden, dus aan de onderkant liep alles eruit, ik spuugde alles eruit. Maar echt jongens, ik lag te schudden op de grond alsof ik een .. ik had dus eigenlijk al een aanval, dus mijn hele lichaam dat waren de Wachters, die dat deden, mijn hele lichaam werd helemaal uitgeput, een gevecht in mijn lichaam.

En op het moment dat ik dus in dat hele (waarom ik zo voorzichtig ben met dit onderwerp), ik moest eerst voor mijzelf uitvinden in deze dimensie .. ik heb ook mijn werk te doen hè, ik ben niet alwetend of zo hè, ik heb ook mijn werk te doen .. ik moest uit zoeken in deze dimensie met dit lichaam door dit lichaam heen wat het moment was waarop ik weer volledige zeggenschap ging krijgen over het lijf. En dat was het moment waarin ik  als ik me maximaal niet lekker voelde, waarin dus allerlei dingen gebeurden, dat ik iets over mijzelf kon zien, innerlijk in mijzelf. Ik weet dat deze effecten, veld-effecten zijn.

Je moet je voorstellen dat deze werkelijkheid die wij zien, als een fysieke realiteit, eigenlijk een op een script gebaseerde realiteit is. Er lopen hier grofweg 2 scripts door elkaar heen, dat zijn er echt veel meer, maar je hebt het organische script (organische vibratie) en daar lopen tegelijkertijd over deze schepping die wij hier dus zien als een realiteit, er lopen tegelijkertijd feitelijk 100-den andere manipulatie-scripts mee, synchroon, met het hoofdscript, met allemaal kleine veranderingen in het veld. Die lopen tegelijkertijd over elkaar heen. Dus je moet goed beseffen dat, als je het over dit onderwerp gaat hebben en ook moeten we het echt even hebben over die vermogens van de scheppende kracht, als er geen angst is, als alles gezien kan worden en ook de persoonlijke drama’s van dit leven hier hè, wat er net stond van de Delta-groep (dia), dat ze zeggen, mensen moeten eigenlijk de illusie hebben dat hun bestaan gaat over hier en nu, want daarmee wordt bedoeld dat als die mensen zich identificeren, dan zitten we a.h.w. gelinkt aan het veld van die trauma’s. Maar als je daar lós van kunt komen door te beseffen dat er verschillende producers zijn, die deze werkelijkheid creëren, erdoorheen programmeren, als je daar bewust van bent, dan kun je ook beseffen dat het niet geapprecieerd wordt, niet gewaardeerd dat in scripts die niet organisch zijn, dus waar er hele heftige manipulaties in zetten,  die manipulaties die gericht zijn op de knieval, dat je knielt voor dat script, je uit je eigen voelende vermogen stapt, je je feitelijk eigenlijk laat sturen door iets anders,  op het moment dat je dat door gaat hebben, dan gaan die andere scripts, gaan zich als soldaten-krachtveld in informatie richten op jou. En dat via dus de pijnappelklier, het vitale centrum van het hoofd, daar gaan dingen gebeuren. En dat is waarom ik, dan kan ik op zo’n avond het niet helemaal open leggen en dat wil ik ook niet, alle kennis allemaal open leggen, want ik, omdat jij niet al die kennis hoeft te hebben. Het gaat om herkenning dan kom je door bepaalde punten heen. Hoe herken je zaken, stap je weer in jezelf en hoe haal je de macht van jezelf, je eigen macht niet van iets of iemand anders, maar je eigen macht weer terug, en dan kun je die macht, kracht van je eigen innerlijke macht kun je die van binnenuit meegeven in een werkelijkheid, als een flits van water waar iedereen op gedijt en iedereen op ontkiemt. Als je dat door hebt en je gaat het door hebben als je dit soort informatie trillingsvelden, het gaat niet om info in de vorm, maar het gaat om de informatie van de frequenties.

Want ik spreek over hele boekwerken, ik zeg bijna niets, hele grote boekwerken van informatie, waar niet wordt getolereerd om erover te spreken. Ik had hier vanavond al bijna niet eens gestaan, zo heftig zijn ze aan het proberen geweest on te zorgen dat ik hier vanavond niet kon komen.

Maar ik doe het toch, niet omdat ik wil volhouden, maar dat ik me weer verbind met mijzelf. Want ik kom hier niet om hier te staan ik kom hier om samen met jóú en samen met ELKAAR het leven weer terug te halen En dat komt niet los door mijn verhaal, maar dat komt door ons te interesseren in elkaar. En het welzijn van elkaar te zien en dat is waardoor ik hier dus sta omdat ik me altijd met gemak kan verbinden met (ik ben niet verbonden met een spiritueel model) ik kan me met gemak verbinden met de Absolute Staat van Vriendschap die tussen ons met elkaar is. Ongeacht wat er allemaal gebeurd is. En zelfs ook ongeacht wat er allemaal zou kunnen gebeuren in scripts. Laat er nooit iets tussen ons in staan en als er iets tussen jou en mij of tussen mensen in gezet wordt, dat je het voelt, dat je ook de moeite neemt om het gewoon te verwijderen.

Als je dát gaat doorhebben, door dwarsverbanden te zien van wat hier allemaal aan de hand is, dan moet ik daarom heel zorgzaam mee omgaan, En ik voel ook en dat mag je gewoon weten, want ik heb geen geheimen, ik spreek niet altijd alles uit veelal, ik spreek bijna niks, uit zorgzaamheid, zo voor mijzelf als ook heeft het wel effect. Ik bedoel jij kunt allemaal dingen over mij vertellen, dat hoeft geen effect voor mij te hebben. Ik kan dingen over mijzelf vertellen, dan hoeft geen effect op jou te hebben, Daar gaat het niet om. Maar ik moet heel zorgzaam zijn in hóe ik informatie vertel. Omdat ons werkelijke thuis binnenin onszelf in de Ene cel die we echt zijn, dat dié herkend wordt. En dat je het ziet in je eigen bestaan, Daarom heb ik net ook eventjes die andere stukjes laten zien, heel bewust laat ik het laatste plaatje nog even zien.

De hoofddoelstelling van deze neurobiologische kwantum groeperingen is d.m.v. Remote Neuro Controlling, neurologische afstands controle, door de ogen van iemand te kunnen meekijken. We spreken hierbij over wereldwijde controle en massa-spionage. Dat is wat ze doen. Dat is waarom ze de mensheid, deze groep die het eigenlijk heeft gedaan in eerste instantie omdat ze doorhadden dat de mensheid interventie ondervond van buitenaardse beschavingen, die zonder enige toestemming gewoon onze werkelijkheid enterden.

En eigenlijk ook terug in de Geschriften al worden benoemd. Hun doelstelling was om dat te beveiligen om te kijken of daar iets tegen gedaan kon worden en in de toekomst heeft deze groepering het voor elkaar gekregen, wat hier staat. (dia). Wat nu uit de toekomst wordt toegepast in het moment hier, dat er meegekeken wordt met iéder mens via ieder bewustzijn van ieder mens wordt er meegekeken, ieder mens, alles wat je denkt, alles wat je doet, wordt allemaal gezien door hele geavanceerde kwantumcomputer systemen en die groep die dat doet, die is omdat ze niet wisten waar ze mee te maken hadden, ook gevallen voor die groep, die zij probeerden tegen te houden!

En binnen deze groep, dus de Labyrint Delta groepen, daar is een hele grote stevige internationale organisatie die níét bestaat (officieel), die samenwerking zoekt met mensen wereldwijd op de hele planeet die voorbij de spirituele nonsens gaat! Ik zeg het even heel bewust met déze woorden om nog een keer goed te benadrukken dat er een andere spirituele Kracht moet worden aangeboord in de mens. Dat is waarom ik dit dus laat zien en daar gaan ook de uitspraken over, het zit allemaal iets groter in elkaar dan er in de eenvoud vaak wel door mensen wordt gezegd, dat is ook waar deze persoon (Kennedy op dia) het over had in de zo bekende toespraak hè, dat er een organisatie, een groep is op de Aarde die zich tegen de Aarde zal keren.

Moet je ook voorstellen dat in de tijd van na de 2e WO waarin er heel veel gebeurd is. In 1958 heeft er een voltooiing plaats gevonden van technieken die in de toekomst wordt uitgevonden. Dus ook nog toekomst voor ons. Die in de toekomst al uitgevonden is, maar vanuit hier moet ie nog uitgevonden worden, dat heeft te maken met kunstmatige intelligentie netwerk dat op dit moment is wat in de toekomst uitgevonden wordt, wat in de toekomst terug gezet wordt in het verleden omdat het met die techniek kán en nu operationeel is al.

In de jaren ‘40 eigenlijk haar intrede heeft gedaan in 1958 een hele tijdlus van de mensheid veranderd heeft omdat álle breinen op nieuw zijn geïnstalleerd.

Hè??? Ja, dat is een hypnose sessie!

Dat is waar hij het over had omdat na de 2e WO en bij de opkomst van de Koude Oorlog een dreiging van Buitenaardse intelligentie wereldwijd bij alle landen en door alle regeringen, alle legerleidingen, bekend was, werd samengewerkt ook de President van Amerika daar destijds, net als Chroesjtsjov destijds, de President toen van de Sovjet Unie, bekend was waar we mee te maken hebben en ook bekend was dat er een groep was die naast het hele UFO fenomeen, de ontvoeringen, de mannen in zwarte pakken en de organisatie die absolute macht geniet, die wereldwijd ook wordt gezien bij crashes van ruimteschepen, militaire projecten die worden geborgen, waarbij helikopters landen, zwarte helikopters, mannen uitstappen en de Allerhoogste Clearence, die ( ..?) iedereen luistert naar die mensen. En die mensen zijn de zetbazen, de controleurs van de MK-Delta groep. Daar valt níét mee te spotten!

Deze persoon (Kennedy) heeft daarvoor ook gewaarschuwd. Dus we zitten eigenlijk in een soort tijdlus. Wat ik hier zeg, is dat datgene wat óns Nu bestuurt, dus die groep die de mensheid heeft geprobeerd juist te beveiligen en d.m.v. technieken die er uitgevonden zijn, die die negatieve buitenaardse wezens a.h.w. geen toegang meer zouden moeten kunnen geven aan onze werkelijkheid, die groep die dus gevallen is onder invloed van het bewustzijn in die groep die ze probeerden te bestrijden, die is vanuit de tijd waarin wij hier zitten, moet je goed zien, nog níét ontstaan.

Dus deze groep waar hij voor waarschuwt die dus nu operationeel is in onze werkelijkheid, omdat ze dat doen d.m.v. remote neuro controlling, dus via ons bewustzijn, die komt uit de toekomst, uit jóúw toekomst, uit ónze toekomst, en die bestaan dus officieel in het hier en nu nóg niet.

Kijk, en wij hebben dus lineair denken geleerd en 5-dimensionaal denken is los van ruimte en tijd. En dan komt dus de grote ontknoping op dat hele onderwerp, want we praten over dat we Liefde wezens zijn, Vrije Wil hebben, we praten over waarnemingskracht, wat dat is, dat de kracht van Vrij Waarnemen, dus niet in spiritueel dogma zitten, nergens in geloven, alleen in jezelf, dat de Kracht van Waarneming niet gebonden is aan ruimte en tijd maar dat je slechts dingen hoeft te wéten en hoeft te zien en dat je dwarsverbanden moet zien in informatie om je heen gerelateerd aan jezelf, dat waarnemingsvermogen van de mens, dat is de Scheppende Kracht, dat is het Grootste Potentieel van het levend organisch leven. Dat Scheppende Vermogen van de mens, jouw vermogen ongekaderd bewustzijn, zich kan richten op informatievelden waardoor die informatievelden anders gaan bewegen. M.a.w. de MK-Delta groepen die in feite Reptiliaanse Intelligenties zijn, die onder controle staan van een Buitenaards zeer hoogwaardige Parasitaire besmetting, die proberen en zullen er Alles aan doen om te zorgen dat ieder mens blijft geloven in een systeem dat iedere mens blijft denken dat hij/zij een beter leven krijgt dan een dag geleden, omdat ze geïdentificeerd zijn met het bestaan van wat ze denken wat belangrijk is en daarmee tegelijkertijd precies bereiken dat Eigen Vermogen NIET wordt ingezet en het onderwerp door het eigen bewustzijn, het Scheppend Vermogen NIET wordt ingezet, waardoor ze ruim baan hebben om datgene wat zich Nu in die tijdlijn aan het ontwikkelen is Kunstmatige Intelligentie zonder betrokkenheid van de bewoners, omdat doorgang te kunnen laten vinden.

We zitten in een soort LOOP!

buitenaardse beschavingen, grote hoogwaardigheidsbekleders, Koninklijke rassen, mensen voorbij ruimte en tijd uit andere werelden, onsterfelijke wezens, groots vriendelijk respectvol en vól levenskracht kijken naar dit moment waarop wij zijn op de Aarde, omdat Wij Zijn Hier aanwezig in deze dimensie en Wij zullen vanuit deze dimensie deze grote informatie wat Scheppend Bewustzijn is, losgekoppeld van spirituele modellen in moeten zetten, NU in moeten zetten, Bewúst inzetten, om de LUS van de aankomende tijd, die terugdraait in het verleden, Te Doorbreken!

Dan Is De Taak Volbracht!

Dan worden de mindcontrol programma’s losgekoppeld en zal de mens ook in deze wereld hier, deze wereld, een op zichzelf staande realiteit, in Vrijheid zichzelf verder kunnen ontwikkelen. En dat zal niet een ontwikkelingsplan zijn zoals we hier op de Aarde zien, dat we nog elektrische motoren nodig hebben en nog banken nodig hebben en nog netbeheerders nodig hebben, maar dan zal de kennis in één Klap in ons Openspringen, BOEM!!

Dan wéét je gewoon hoe je dingen moet bouwen. Dan is de blauwe, de tekenkaart is in jezelf aanwezig, dat is kennis die zit ín je.

Dat dát is waarom ik het laat zien. Het is BEKEND en dat hele gebeuren met die UAP-Agenda wereldwijd, dus óók een geleide Agenda, die door verschillende groepen wordt, het ufodossier nu in het publieke domein wordt geopend en dat zijn veel mensen die maken daar vlog-filmpjes van, sommigen hebben in het UFO-retrievalprogramma gezeten en al die tijd dat ze erin zaten zeiden ze níks … (lange stilte)

Toen gingen ze eruit en toen werd het UFO-retrievalprogramma werd opgeheven en toen gingen ze van alles zeggen en vlogs maken .. Wáárom?? (fluisterend)

Waarom niet op hét moment. Dus wij moeten goed kijken dat er heel veel aan de hand is in de tijd waarin we leven en dat kwantum wetgeving, Jouw bewustzijn voorbij alle wetten van technologische manipulatie gaan. En dat gaat zelfs zó ver, voor ónze begrippen dat dat zover. Ik zal niet zeggen dat dat nu op dit moment functioneel is, maar ik zeg wel:

Het Kan Gewoon, hét KAN.

Het gaat erom dat deze werkelijkheid waarin Wij leven, nóóit een werkelijkheid is geweest die ontworpen is door hooggekwalificeerde intelligenties, nooit ontworpen is om Ziek te worden. Deze dimensie is nóóit ontworpen om PIJN en ANGSTEN te ervaren. Zo is het nooit ontworpen. Deze dimensie is ook nooit ontworpen om een sterven in te ervaren op dit moment wat wij ‘sterven’ zien, waar het zoveel verdriet en pijn oplevert. Er lopen dingen dóórheen, maar het is nu wél operationeel

En als wij blijven geloven dat alles gebeurd is door karmische modellen, dat we hier worden geboren uit levensprocessen van hiervoor, als we dat blijven gelóven, dan scheppen we niet een Eigen Veld .. BOEM!!

Wij zijn hier Nu, op welke manier zijn we hier gekomen, weten we niet. Wat je wél weet, is WIE JE NU BENT.

Wat je wél weet en voelt is wat je vertegenwoordigt, waar je voor STAAT.

Waardoor je een ander bij z’n oor wilt pakken en zeggen: weet je wel hoe BEELDSCHOON je bent? Weet je wel wát een MOOI MENS je bent? Wat is wat je nu voelt, dat kun je nu vóelen. Gewoon omdat je vóelt dat de ander ertoe doet!

Enne … ja, terwijl wij hier zijn op dit moment in deze wereld moeten we heel goed beseffen dat er eigenlijk maar 2 keuzes zijn. En elke keuze, één keuze ervan blijft één keuze en die ander keuze kan opgaan in 10 miljarden andere keuzes. Er zijn 2 keuzes en de ene keuze is dat je de illusie hebt die de MK-Delta Groepen ons hebben meegegeven met 1 druk op de knop, toen ze dit leven al een file in een ander deel van je bewustzijn inschoten!

Dat je denkt dat het gaat om het leven wat je hiér leeft, dat je alles overeind moet houden hiér met allemaal compromissen, allemaal net-niet, net-wel situaties en dat je een leven hier moet leven om andere mensen te beschermen en daardoor jezelf niet mag zijn. En jezelf niet mag zijn, betekent niet je échte waren eigen identiteit vanbinnen wie je echt voelt te zijn. Dus de keuze is dat je dáárvoor gaat, dat je dat in stand houdt en dat gaan héél ver hoor!

En de andere keuze is, dat is de keuze waar jíj vooraan op het schip staat, hélémaal vooraan dat je kunt zeggen … (stilte) … wat Jouw keuze is, Jouw beslissing is, wat deze beschaving van deze wereld zou moeten zijn, door het te beslissen en het zélf te zíjn!

En ook te voelen dat als je het op dat moment Niet kunt, door situaties dat je voelt het lukt nú niet, dat je dan ook nog de keuze hebt om niet al die andere dingen te doen die je normaal besproken zou doen, maar dat je op dat moment dat het niet lukt, gewoon even helemaal níéts doet … SILENCE!

Beter niets in rust dan heel veel van het oude.

Dat zijn de 2 keuzes waar de mensheid voor staat. Dat is het punt wat we hier op de Aarde onjuist geïnterpreteerd, VERLICHTING hebben genoemd. Het moment van de Verlichting waarin je ziet dóór de kwantum wetgeving, omdat jij de informatie-trigger bent in het veld, om dát te zijn waarvan jíj reizend naar een andere planeet waar een Grote Ambassade is van 100-den sterrenrassen, kunt zeggen: “ík ben op dit moment woonachtig en levend in de dimensie, jullie wel bekend, de Aarde en ik representeer de Aarde” en dat ze naar jou kunnen kijken en dat jij laat zien WIE DE AARDE IS. En dat je je omdraait en kijkt en dat je ziet dat het KLOPT. Dat je begrepen hebt wat de Leading Edge van bewustzijn is. Volgens mij is dat wat er ook in alle Geschriften staat. Haal het beste en het meest Glansrijke tevoorschijn. Vrees niet die donkere momenten en die angsten.

En ik vind het ook heel wat hoor in déze wereld, want je moet in deze wereld als je niet bewust bent en bewustzijn is maar iets heel vergankelijks in een bepaalde nanoseconde hè?

Ik vind het heel wat hoor om in deze wereld dingen te doen, waarbij ik zie wat de effecten zijn op een ander, toch doe ik wat ik doe. En daarmee hou ik mijzelf overeind.

Dat is geen egoïsme … het is egoïstisch als je bewust doet met het wéten dat je een ander beschadigt. Maar als je weet dat je niet anders kunt, omdat dit de lijn is, dit is de rails waarover je moet bewegen, alleen via dié rails blijf ik intact, dan is het bijverschijnsel dat andere mensen dat niet snappen omdat andere mensen dat niet waarderen, omdat andere mensen daar iets over kunnen denken dat is dan een gevolg van deze werkelijkheid.

Dus er zijn 2 keuzes. De ene keuze is dat je je laat stúren door technologie, door interventie groepen die al heel ver gevorderd zitten, heel veel mensen in deze wereld zijn sinds de invasiemacht van MK-Ultra en de Delta-groepen, waar buitenaardse Intelligentie achter zit en zijn ónder controle. Je kunt het zien en je moet het niet zien als iets negatiefs, maar je kunt het zien en het woord controle is een heel gevaarlijk woord, maar het zijn momenten hè, mensen kunnen onder controle staan van bepaalde situaties en verder kunnen ze Vrij zijn.

Mijn buren bv vroeger, hele lieve Christelijke mensen, nou die waren echt gewoon, ze zijn gewoon fantastisch! Ik zag ze laatst ook nog, wel ouder geworden, maar dat zullen ze ook over mij gedacht hebben. Ook zoiets oneigenlijks, dat hoort óók niet.

Hele lieve mensen, maar op het moment dat het gaat over, ging, vroeger over buitenaardse dingen, dan refereerden ze gelijk naar de duivel En dan kwam er in hen een héél weerbarstig en vastberaden bewustzijn tevoorschijn, waarvan ik gewoon kon zien in hun ogen hé waar ben jíj nu nog? Waar is dat open gesprek? Dus ik bedoel, bezetting is niet een constant iets, bezetting is gerelateerd aan het onderwerp. En je kunt zien als je de wereld goed volgt kun je zien hoeveel mensen bezet worden d.m.v. overdracht van informatie, hypnose sessies. En we hebben het in de Coronatijd ook gehad, het waren grote voorbodes voor een grotere poging om eigenlijk gewoon te dóen en te dénken wat een ánder denkt.

Nou goed daar had Kennedy het ook over en dat is heel erg belangrijk en zeer waardevol. Wat ik wel bijzonder vind overigens is dat eh … ik vind het ook niét bijzonder, maar het is wel bijzonder om het gewoon te zien, is dat als je over reptielen spreekt, David Icke heeft dat gezegd en Thierry Baudet heeft iets gezegd van het Forum van Democratie, over reptielen, dat de elite reptielen zijn. Ja dat wordt natuurlijk helemaal uit vergroot hè, tja waaróm zegt Thierry dat hè. Wat ik heel bijzonder vind is dit, zoveel mensen roepen van dat het niet bestaat, maar het zijn de mensen die zélf jarenlang in de kerk zaten, ónder de beelden van die demonen! Onder die reptiliaanse beelden en ook uit de Geschriften. Het is heel bijzonder, eigenlijk wat voor dat die link niet gelegd kan worden.

Maar goed, dit is een uitbeelding van een reptieliaans informatieveld bewustzijn (dia) wat over de mens heen zit, eigenlijk Parasiteert. En we zien eigenlijk dat deze Intelligentie van de herprogrammering van de Delta-groepen waar ik een ander moment dieper op in zou willen gaan, zien wat de herprogrammering van de Delta-groepen voornamelijk in de matrix, wat wij matrix noemen vooral op plekken plaatsvindt waar mensen groter zeggenschap, grotere bevoegdheid hebben: scholen, kerken, psychiatrie, ziekenhuizen, banken, regeringen etc. (dia) maar óók JOUW partner, die precies op het juiste moment die parasitaire besmetting door zich heen voelt en dat is een tekort aan eigen vermogen op dat moment, kortstondig kan reageren op een manier dat je denkt ’hoe is het mogelijk’? Gewoon een bezetting, het ís ook een bezetting. Dus wat we kunnen concluderen is dat het bewustzijn van ons als mensen verre van stationair is. Verre ván!

En dat is wél wat we nódig hebben!

We hebben een stationair bewustzijn nodig en dat wil niet zeggen dat we als robots niets mogen voelen, nee maar stationair bewustzijn betekent dat je je hele leven inricht in WIE JE WERKELIJK BENT.

En als daar eens een keer een boze bui hebt, voel je ook dat die boosheid te maken heeft met de manier hoe jij je leven leeft. Omdat die boosheid ook voorkomt uit een soort bescherming, en ook uit een bepaalde kracht om iets duidelijk te maken,

Ik was jaren geleden met mijn zoon en zijn moeder destijds in het ziekenhuis in Leeuwarden. Daar hebben we ook een hele leuke ervaring gehad, het was wel een pittige ervaring. Mijn zoon zat toen nog op paardrijden, dat deed hij graag. En er was een Jack Russel, een klein hondje die beet hem op een gegeven moment heel hard in zijn been en het was ook nog zijn grote vriendje. Dus hij vond het helemaal niet erg, en beetje bloed, maar degene die de manege houdt, zei ‘je moet wel even naar het ziekenhuis hoor Raymond, want tetanus-prik enne, het kan ook geïnfecteerd raken’. Nou ja dat vond hij niet nodig enzo.  Uiteindelijk was het zo vaak gezegd door andere mensen dat Raymond toch wel een beetje bang was. Dus toen heb ik hem opgehaald met zijn moeder en van ‘nou wat wil je zelf?’ ‘Ja ik wil het toch wel eventjes laten schoonmaken’. Dat was prima. Het was wel in het weekend en in het weekend mag je in deze wereld niet ziek zijn of iets hebben want dan moet je naar een speciale afdeling, dan moet je aansluiten achter in de rij. Wij kwamen in het ziekenhuis terecht en vervolgens kwam daar een arts naar ons toe. Die zei, kom maar even binnen. Een groten lange man met een witte jas aan. Hij had een map bij zich en we zaten daar, Raymond ging zitten en toen keek hij zo in het dossier van Raymond, enne … ik heb het dus over Autoriteit hè? Niet de plek op zich, maar autoriteit(!), daar heb ik het over. Ik vertel dit om één reden, omdat deze autoriteitsplekken in eigenaarschap moeten worden genomen door jóúw eigen bewustzijn. Dat is heel mooi om te doen, krijg je ook echt vriendschap met die mensen. Als die energieën jou aankunnen.

Toen zei die man, goh ik heb zo in je dossier … gôh, hij ging helemaal achterover hangen, zo op het bureau, benen over elkaar en armen over elkaar en hij keek mij en zijn moeder vermanend aan. Hij zegt: ‘Wat is, ik zie dat Raymond geen een keer geïnjecteerd is. Wat eh is daar dan precies de reden van? Nou ja, toen zei zijn moeder van: ‘Wij komen hier niet om over dat soort onderwerpen te praten, we hebben daar onze redenen voor. We komen hier vanwege dat hij gebeten is door een hond. Enne, Raymond maakt zich een beetje bezorgd en toen keek hij naar het plekje, toen ging hij zó voor Raymond staan en terwijl hij dat deed, het was helemaal stil in die behandelkamer … stopte de energie .. Er was geen beweging meer. Er gebeurde daar iets. Er kwam iets binnen ín dat veld, dat zijn dus die andere scriptschrijvers en hij kijkt Raymond zo aan en hij kijkt ons aan en nog een keer Raymond en zegt: Weet je wel dat door de beslissing van jouw vader en moeder om jou niet te vaccineren, weet je wel dat je daaraan kunt stérven! (gelach in de zaal).

Ja! En ik sta hier niet om een projectie over die persoon te geven hè, Absoluut niet, want ik kan Zien waarom dit gebeurt. Ik kan ook zien waarom mensen dat zonder bezettingsmacht ook kunnen zeggen, vanuit een bepaalde aan-geleerdheid of wetenschap, wat voor hén wetenschap is. En Raymond die kijkt zo die man aan en hij kijkt mij zo aan en zegt ie: Papa?? Ik zeg: Ja, Raymond die man zegt eigenlijk dat je dood gaat. Nee, nee, nee dat zeg ik niet, maar eh het is wel erg onverantwoordelijk en hij kijkt ons zo aan en dan komt weer dat veld van helemaal niets .. helemaal kaal, leeg en stil .. Hij kijkt ons aan en zijn ogen, nou we hebben het al 3 gezien, zijn ogen werden helemaal zwart. Dus zijn ogen, dus alles werd zwart van boven naar beneden, dus het wit was weg, alles trok zwart, heel kort, 3 seconden hooguit zal het geweest zijn. (Moeilijk hè om tijd terug te halen, maar ik denk dat het 3 seconden was). Het werd zwart en hij keek ons aan en in het moment dat ik hem aankeek, omdat en dat is dus wat ik wil méé geven, wat de Kern is voor jou. Het gaat er niet om dat je weet wáár je vandaan komt, je hoeft niet hetzelfde te zijn als ik, ik hoef niet hetzelfde te zijn als jij. Het gaat erom als je weet WIE JE BENT, het gaat niet om dat je weet wie je bent, waar … brr brr, welke dimensie het gaat omdat je wéét WIE JE BENT, waar je voor STAAT. Wat je Kracht is. En dat toonde ik, in dat moment zette ik mijn bewustzijn, dat noem ik even een gedachte, naar hem toe van WIE IK BEN en WAAR IK VOOR STA! En er is ín dat moment géén aanval. Er is op dat moment, in het moment is dus geen verpletterende oorlog gaande. He enige wat ik doe is, dat ik met mijn bewustzijn uitkom voor WIE IK BEN. Dat liet ik hem zien en daardoor (dat weet ik voor 100% zeker, omdat ik het zo heb kunnen waarnemen) daardoor stopte het en hij pakte die map op onder zijn arm, hij loopt zo hop, de deur van de behandelkamer doet hij open, hij loopt weg.   Boem, weg is ie. En wij kijken elkaar zo aan van wat gebeurt hier? Hij loop amper de deur uit, hij is amper de deur voorbij, komt er een mevrouw, nou die zouden eigenlijk bijna met de bipsen tegen elkaar aangeschoven moeten hebben, zo dicht zat dat moment op elkaar.

Komt er een mevrouw binnen héél vrolijk en zegt zo, nou Raymond, ik ben die en die en ons ook een hand geven. Wat ís er precies aan de hand. Ben je gebeten door een hondje? Nou zeg wat vervelend zeg. En we kijken elkaar zo aan van wat?? Nr. 2 komt binnen en ze zegt, ze kijkt in het dossier. O ja, ja niet gevaccineerd, heel goed hoor. Ik heb mijn kinderen ook niet laten vaccineren (gelach in de zaal) en heel anders … je kon het voelen, het veld was áán er was contact en het was ook ontroerend. En toen zei ik tegen die mevrouw, ‘Heeft u die andere … we hebben net al bezoek gehad, zei ik. Bezoek? Hoezo bezoek? Zijn moeder zegt, er is net een meneer bij ons geweest die is hier geweest. Een meneer hier geweest?? Zij zegt, ik ben de enige met nog iemand anders, geen meneer, dienstdoende arts op deze afdeling, helemáál geen man. Dus we beschreven ook nog hoe jij eruitzag. Wás er niet!

Wat hier gebeurt, kijk je moet opletten hè, want als je in een constructie zit, in dit geval met z’n 3en, dat is ook waarom je zo helder moet zijn voor jezelf. Ik ben ik, zijn moeder is zijn moeder en Raymond is Raymond. Dus je hebt te maken met een constellatie van verschillende bewustzijnsvibraties. Dus ook de manier hoe zij in hún werkelijkheid dingen ervaren. Wat er eigenlijk gebeurde, was dat er een script ging draaien die ging gewoon draaien, die ligt er gewoon dóórheen. Dat zijn films door elkaar heen. Dit noemen ze dus de Draconische holografische projectie-systemen, die lopen, dat zijn géén fysieke velden, maar het zijn informatievelden, net als dit hele veld. Die kan aansluiten op de angsten en de onzekerheden of verlies van eigen vermogen en eigen vermogen is verlies van eigen waarneming eigen betrokkenheid, eigen aanwezig zijn hè en dat is ook de reden waarom je in deze wereld, ik beeld het maar even uit met een hand. In deze wereld maak je contact met elkaar. Als er iemand is waar je, die niks met jou te maken heeft, dat je gewoon zegt van goh je wilt niets met mij te maken hebben, maar we gaan wel het gesprek met elkaar aan. Vind je het goed, als we elkaar wél even begroeten en elkaar een hand geven, want dat vind ik wél prettig. En dat het ook even op een moment gelijkwaardig kan gebeuren. Niet zo hè, over de ander heen, maar zo van elkaar ontvangen, dan ontstaat er het frequentieveld, wat als je dat zou kunnen zien, ontstaan er organische frequenties. En dan loopt het organische beeld ook door. Dan kloppen de dingen o.b.v. het organische experiment. Dus waar je op moet letten in deze wereld is dat je ondanks dat je met andere mensen bent, constant aan het werk moet zijn.

Want als ik daar op dat moment was meegegaan in de angst van Raymond, als ik was meegegaan in een mogelijkheid dat zijn moeder ook daarin mee was gegaan dan had hij die prikken gehád. Dat heb ik niet verteld, want hij trok de la al open …

Vroeger ging zijn moeder nogal eens mee en dan geloofden de mensen het niet, dan kwamen ze in de pauze ‘is die la echt. Ja zei Ellen die la werd gewoon opengetrokken. Die la ging open en hij pakte de ampullen al uit de koelkast en die heeft hij al klaargemaakt, had ze allemaal al klaar gemaakt tijdens dat gesprek van dat ze à la minuut eventjes in een soort mix ook sommige dingen even alsnog snel gevaccineerd kon worden. Dus nou kun je denken, ja maar gaat het nou om het vaccineren, is het dat? Gaan we nu even niet op in. Het gaat om Autoriteit over de ander hebben en zodra er autoriteit plaats vindt óver jóú, gaan er andere werkelijkheden draaien. Dus echt heel essentieel en heel belangrijk om dat te beseffen.

We zien heden ten dage heel veel berichten over de situatie in Oekraïne en daarnaast zijn er op deze Aarde ontzettend veel andere conflicten, militair geweld en genocide en stammenoorlogen waar je eigenlijk bij ons nooit iets over hoort omdat we, het nieuws kan niet te lang duren, want dan moeten we natuurlijk naar reclames kijken wie de nieuwe e-bike een jou mag leveren.

Maar we kijken naar de situatie in Oekraïne, het verhaal wat we op de mouw gespeld krijgen.

Dit is een plaatje (dia), het zijn 2 plaatjes van 2 groepen, Amerikaanse mariniers die als voorhoede in Koeweit kwamen, in de 1e Golfoorlog. Die kwamen daar aan midden in de nacht zijn ze daar gedropt en ze hebben daar d.m.v. ‘night generation viewers’, generatie 6 was dat toen al, ze bestonden officieel niet. Je krijgt volledig daglicht in het pikdonker, werden ze gedropt en wat zij zagen toen ze gedropt waren was dat er zich in de woestijn allerlei trails/sporen ontstonden. Dus wij noemend dat hier op de Aarde vliegtuigsporen en denk niet dat ik een complotdenker ben over chemtrails, waar iedereen het vaak over heeft. Dat zit toch anders in elkaar. Ik heb het puur hierover.

Zij zagen dat er in de atmosfeer allerlei sporen kwamen en dit zijn officiële beelden (dia) uit de videocamera’s van hen, van die groepen mariniers. Die zagen ze ontstaan en in die beelden hoor je ook da ze vragen ‘What the hell is that?? Wat gebeurt daar, wat is dat?? Allemaal sporen en uit die sporen komen uiteindelijk stoftornado’s, stoflijnen net als een putje wat je in een badkuip hebt als water wegloopt. Uit die lijmen komen een soort mini tornado’s naar beneden en op het moment dat ze de grond bijna raken, komen daar allerlei vliegende 3-hoeken uit tevoorschijn, 10-tallen, die boven de woestijn hingen. Dat betekent en ook daar zal ik vanavond niet op ingaan omdat er de tijd niet voor is en ook omdat ik er heel voorzichtig in ben.

Ik wil heel graag over dingen spreken, maar ik heb ook de veiligheid nodig om met elkaar erover te kúnnen spreken. Ik ben niet onveilig of ik voel me niet onveilig, ik voel me héél veilig en weet gewoon hoe dingen werken, dus ik heb jouw veiligheid nodig met elkaar hebben we veiligheid nodig om over deze grote onderwerpen te spreken, omdat er door ons heen wordt méégekeken wat er wordt gezegd. Dat is waarom ik in ál mijn sessies, zo noem ik de bijeenkomsten, in al mijn sessies spreek ik niet in het bèta-bewustzijn maar voornamelijk in een thèta-bewustzijn om te zorgen en dat is voor mijzelf heel belangrijk om te zorgen dat door het thètabewustzijn-frequentiestaat, jouw bewustzijn ook naar de thètahersengolf frequentie kan gaan. Het kan zijn dat je daardoor heel moe wordt en dat het op allerlei mogelijke manieren uitwerkt, maar zodra de hersenen in het thètagolf-bewustzijn zitten, dus dat is creatiekracht van de hersenen, dan werkt het traceersysteem niet meer. Dan kunnen ze niet meer met ons meekijken. Dat is ook wat ik de mensen graag mee wil geven, hoe je het doet en daardoor kun je ook een echte solide Slagkracht met elkaar zijn, zoals mensen op de wereld er ook bezig zijn met hele grote onderwerpen en ook contact met elkaar omdat het niet gezien wordt. Het gebeurt in een ander frequentieveld. Komen we op een ander moment vast nog een keer op terug.

Maar deze mariniers zagen dat, zagen die voertuigen en dit geeft heel duidelijk aan dat alle oorlogen die er op dit moment worden gevochten met raketten, met artillerie dat deden we 10-tallen jaren geleden hè. Dat is allemaal niet nodig. Dus waar gaat die oorlog écht over? Wat is er echt aan de hand? Die mensen die hebben dat vrijgegeven, niet zomaar, ze hebben het vrijgegeven die filmpjes via allerlei geheime kanalen. De 2 groepen die daarbij betrokken waren, met helikopters, van die black hawk helikopters, die zijn in één week tijd, zijn al die mariniers met 2 grote helikopter crashes op onverklaarbare wijze om het leven gekomen. Die beelden zijn er, de geluiden zijn er ook. Ik heb er dan stilstaande foto’s van neergezet. Ik denk dat het gewoon heel goed tot ons moet door dringen DAT DE WERELD NIET IS ZOALS WE HET ZIEN.

En dat het niet een complot is, maar dat het eigenlijk meer een complot is tegen jezelf als je het niet wilt zien! Want waarom dit gebeurt, is omdat deze wereld een heel grote kosmische KLAP achter de rug heeft En ik weet het zeker en ik durf het hier ook uit te spreken. Ik doe het vanuit mijzelf maar voor mij gevoel geldt het voor ons Allemaal. Ergens weten we dat het ergste al geweest is, want de resultaten zijn ons leven zoals het er nú uitziet. En hoe we ook ons best doen en hoeveel liefde we ook geven, het gegeven dat we steeds constant opnieuw moeten oppompen, steeds weer, dat deugt niet. Het klopt niet dat je zoveel Liefde constant opnieuw moet opzetten om vooruit te gaan. Het gegeven dat het steeds weer gebeurt, dat je steeds weer moet terugkeren bij jezelf, weer moet inademen, weer in jezelf moet komen, weer opnieuw alles bij elkaar rapen, alle boosheid, alle verdriet, alle mooie dingen ook steeds weer opnieuw laat zien dat we in een gefragmenteerde situatie zitten. We zitten in fragmenten. Het is niet een non-stop beweging van geluk! Ik spreek niet voor jou, het kan zijn dat jij zegt, ja maar mijn leven is non-stop geluk! Dan durf ik te zeggen … Wéét wat je zegt! Want als je echt non-stop geluk hebt dan zit je niet in deze dimensie. En wat wij moeten beseffen in deze wereld hier is dat er Werk Aan De Winkel is. En het werk aan de winkel zit in ons Eigen Bewustzijn. En daar wil ik graag nog even mee afsluiten in alle kleine paar minuten dat ik eroverheen loop.

Jaren geleden was ik aan het wandelen met mijn hondje, inmiddels is hij niet meer hier op de aarde, zo noem ik dat maar even, nu voor dit moment.

Was ik aan het wandelen en er ging ineens in de wereld waarin ik leef en ander scenario draaien. Ik kwam met mijn hond Dribbel, zo heet hij, kwamen wij in een wat woestijnachtige omgeving. Het was een paar honderd meter van het huis waar ik destijds woonde. En er was een ingang in de grond en daar kwam een man uit, die zei ‘je mag hier wel even kijken’. Het was een totale rust en ik liep daarnaar beneden over de trap en die man had hele eigenlijk hele kleren aan, zoals je het van oude films ziet van 1000-den jaren geleden, Hij had een soort van, het is niet het materiaal want het was veel gladder, hij had een soort jute kleding aan, met kleurvlakken erin en hele mooie sandalen had ie aan met mooie gespen erop, heel mooi haar, heel mooi was hij, heel ontspannen. Wijsheid golfde van hem af.

En we liepen zo de trap naar beneden en terwijl we die trap naar beneden liepen in een gewoon door niemand gebouwd van deze wereld, stuk omgeving. We lopen naar beneden en de trap wordt breder, dus ik kom in een gewelf, steeds lager en lager. Een hele brede trap en die trap is helemaal van marmer gemaakt. De hele omgeving was van marmer en het was daar niet warm, het was er niet koud. Het was daar heel vól levensenergie en daar ook heel stil En ik hoorde water stromen en ik loop ervan af. Van de andere kant kwamen ook mensen voorbijlopen en die keken naar mij en ik keek naar hen en ik voelde, dat is geen invulling, het zijn maar woorden, maar ik voelde dat ik werd aangekeken door mensen die mij dus heel goed kennen. Ik loop naar beneden en dan loopt daar een heel mooie water … weg. Er zaten mensen aan de andere kant van die waterweg, ook kinderen zaten daar. Die waren daar eten aan het maken, groente en fruit en ik kon daar achterlangs kijken en dat was gewoon een wereld die enórm groot was. Natuur, het was groen en heel veel zand. De mensen waren heel … ze waren héél. Dat is het … héél. Álles was heel. En toen zei die man tegen mij: je mag wel even dat water voelen als je dat wilt. Dat is misschien wel fijn voor jou fijn om dat ook even te voelen. Dat heeft ook te maken met de beschadigingen die ik heb meegemaakt. In het fysieke lichaam hier door de enorme aanvallen die ik heb meegemaakt. Die waren echt niet mals. Ik ben helemaal niet zielig, maar ik heb echt we wát meegemaakt.

Toen zakte ik door mijn knieën en deed mijn handen eerst in het water, eerst mijn rechterhand en terwijl ik mijn vingertoppen in het water deed kreeg ik op 2 plekken, direct, kreeg ik op 2 plekken een lichtflits/vonk in mijn lichaam. Het was in mijn hart en het was in mijn hoofd, tegelijkertijd, BOEM.

En dat waren gevoelens, het waren emoties en toen deed ik mijn hand er dieper in en toen ging het water ging helemaal door mijn armen héén. Kan het me nog zo goed herinneren! Ik denk er ook nog met regelmaat aan omdat het een beeldschone, kristalheldere levens vullende ervaring was. En ik zit daar dus en dat water kruipt door mijn armen heen, ook zelfs er omheen. Het was pure informatie, puur bewustzijn door mijn lichaam heen, allemaal door mijn hart heen en op een gegeven moment kom ik op een punt dat ik voelde, dat als ik het verder zou doorzetten dat ik à la minuut nooit meer via die trap naar boven in de wereld terug zou komen waar ik erin ben gegaan. Dus niet dat ik overlijd, want overlijden bestaat niet, is iets heel anders.

Dus die man die naast mij stond, die deed zo zijn hand op mijn schouder en die zei: Als je nu doorgaat, dan gáát het door en dat zei hij met zo’n ontzettende blijdschap! Geen waarschuwing, niets, het was gewoon sereen.

En het moment dat ik dat voelde, voelde ik Thuis, want ik weet waar ik vandaan kom. Ik zag mijn huis en in dat moment zag ik de hele groep waar ik onderdeel van ben, als Krijger en ik zei: Nee! En ik haalde zo mijn hand eruit en dat ging niet makkelijk, want mijn hele lichaam was helemaal vol gelopen met frequenties die het fysieke lichaam nog niet goed kon bewegen. Ik voelde het alsof je je been onder je voet hebt gehad, dat de doorbloeding is afgekneld, wat dus niet zo is, het is iets anders, maar zo noemen we dat hier dan.

En toen ben ik eruit gegaan en toen keek ik en die mevrouw die aan de andere kant van het water zat, zo noem ik het altijd, een jaar of 30, en al oneindig oud! En die keek en het enige wat ze deed was kijken en door haar manier van kijken, bracht ze met haar kijken de wereld door mij heen. En dat deed zo’n pijn in mijn hart. Toen ben ik opgestaan, met die man naar boven gelopen en bij de 3e of 4e tree vanaf de bovenkant zei hij van: Tot hier loop ik en de rest moet jezelf lopen. En toen kwam ik boven en daar stond Dribbel. En ik kwam boven, pakte dus zo’n blauw plastic dingetje wat je kunt uitrollen en een rood tuigje, ik pakte hem op. Hij stond heel lief te wachten en hij was blij en ging springen. Hij was nog heel jong, dus springen, springen en ik kijk dus om en ik zie daar een heel groot soort heel oud stenen luik zie ik liggen met allemaal zand eromheen. Ik kijk nog een keer, ik zie dat luik erop liggen. Ik gaf Dribbel allemaal aaitjes, ik zei wat fijn dat je hier nog staat. Natuurlijk vanuit mijn gevoel want de tijd loopt heel anders en er zat zand door zijn vacht heen. En ik kijk nog een keer en het luik is weg, zand is weg. Het is gewoon weer gras.

Water is bewustzijn. Het wordt vaak gezegd. Wij zijn water wij zijn bewustzijn. We moeten iets doen en dat kan echt heel fundamenteel. Ik zou heel graag jullie daar in de 4e lezing, samenkomst hier, zou ik er wat verder op in willen gaan, want water en kiezen hier, te maken heeft met waterkracht. Wat water, is bewustzijn, te maken heeft met Vrijheid en het beëindigen van dominante krachten die door ons heen lopen.

Herinner je één ding dat je aller diepste gevoelens die je hier op Aarde ervaart, dat dát de Kern is van je Oorspronkelijke Zijn.

Kom Daar Voor Uit!

Zet ‘m op, wel thuis…

(met dank aan Heleen van den Berg voor het transcript)

Related Articles

Responses