Menselijk en wezenlijk contact: hoe ervaar jij jezelf in contact met de ander? Deel 3

(Martijn van Staveren) Het is belangrijk om een start te maken in onze eigen directe omgeving. Als wij werkelijk hier uit willen komen zullen we die moeite ook moeten nemen. De schoonste communicatie met elkaar is luisteren naar elkaar en ook vragen aan elkaar stellen en ook elkaars ervaringen tot je nemen, dus voelen wat de ander ervaart. Hoeveel mensen gaan het nog aan om één op één in verbinding te zijn met de ander, want je hebt geen tijd, of je hebt vaak geen zin, of je ziet dat andere mensen iets hebben, waarvan je denkt daar komen ze toch niet doorheen, dus het heeft geen zin om daar mee bezig te zijn.

(Dit is het 2e deel van Menselijk en wezenlijk contact, klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2.)

Als wij het bewustzijnsveld van deze planeet, die ernstig beschadigd en besmeurd is geraakt, als wij deze écht willen herstellen, als wij deze toegankelijk willen maken voor andere beschavingsvormen…wij willen zelf in contact komen, zullen we daar een steentje dienen bij te dragen aan het bewustzijn in onszelf in relatie met andere mensen.

En ik denk dat dat de allerbelangrijkste boodschap is.

 

Om velden te pakken met woorden en ze op te ruimen. Dus de kracht van het gesproken woord is enorm. Dat is een enorm krachtig informatieveld.

Ik denk dat als we elkaar ondersteunen in het proces door naar elkaar te luisteren dat er heel veel kan plaatsvinden door de manier hoe iemand naar een ander luistert.

 

Andere krachten die het menselijk bewustzijn beïnvloeden, kwantumwetenschap, zijn niet in staat om jouw innerlijke kracht en jouw innerlijke licht en jouw verbondenheid uit te schakelen. Dat kan niet en dat blijkt ook wel want dat zien we in de mensheid hier helemaal op bloeien, de bloem wordt steeds groter en krachtiger. En als we dat beseffen in de momenten dat we elkaar ontmoeten, dan ontmoet je elkaar kwantum! Dan ontmoet je elkaar niet als Pietje Puk en Truusje, maar dan ontmoet je als twee wezens die een restant zeg maar van wie we van oorsprong zijn, in zich dragen en elkaar daarin kunnen zien. Dat is een heel diep eerbaar moment.

 

Dat zou je als een missie kunnen zien dat de mensheid naar elkaar gaat luisteren en dat we dat ongekaderd doen, dat we dat niet doen vanuit dat is waar of niet waar, of hij snapt er alles van of nog lang niet, dat we kunnen luisteren wat de ander allemaal meemaakt en ervaart.

 

En dat noem ik dan het oorspronkelijke licht. Het licht van de wereld waarin vrijheid is. Het licht van de wereld waar geen verdrukking is en geen verschillen zijn, waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin ieder mens en ieder wezen, ieder dier volledig tot expressie kan komen. En dat is wat we hier op de aarde komen brengen, met eigen kracht en vanuit eigen vermogen.

 

We hebben twee keuzes: of we gaan voor de heelheid, eenheid met elkaar, waarbij we allemaal onafhankelijk zijn en blijven of we gaan voor de tweedeling. Een andere keuze is er niet.

 

En als er iets is wat ik uit alle macht blijf uitspreken is dat ik nergens bij hoor, jullie ook niet. Je bent in een moment van uitwisseling that’s it. We zijn allemaal souvereine autonome wezens met een oorspronkelijk vermogen in ons.

 

En dat openen en toegang geven tot, daarbij moeten onvermijdelijke pijnpunten aangeraakt worden. En als je dat doet vanuit liefde en vanuit vriendschap dan voel je ook dat het veilig is om het daar met elkaar over te hebben.

Stap uit de vorm, stap uit wat je tot nu toe hebt gedaan, maar verlies je kern niet, daar gaat het om.

 

Er is zoveel gaande, zoveel verdieping in de mensen die ik mag ontmoeten en jullie ontmoeten die mensen ook, waarbij je ook merkt dat niet iedereen in dezelfde beweging zit als jij. Dat is dus niet dat de één verder is dan de ander, maar dan zit je in andere stukken.

 

Het gaat in de kern over vormloosheid, de kracht ervaren, erkennen in jezelf, en deze zonder oordeel te delen, met andere mensen die dat van jou niet accepteren. Dat is de ware christus, dat is het ware licht.

 

Kijk wij zijn mensen wij komen nu dieper in onszelf terecht waardoor we meer voelen, maar tussen de woorden mag zoveel ruimte komen, dat er zoveel gevoeld wordt dat we eigenlijk die woorden niet eens meer nodig hebben. Maar het is ook zo dat we in die verschillende lagen leven, dus we leven in een wereld waar het gesproken woord, de mind regeert, dat is wat er gebeurt, als alle mensen op deze aarde 30 dagen niets zouden zeggen dan zou de betekenis van vrede werkelijk zichtbaar worden. Maar de woorden zijn de instructies en dat is de hypnose.

 

Maar vergis je niet wat er gebeurt dat als je een klank inzet met daadkracht met innerlijk vermogen van binnenin en je spreekt het uit met woorden, wat er gebeurt. Zo zou je een heel orkest of eigenlijk een heel koor kunnen maken waarin er woorden worden gesproken om en om, nou heb ik het over heling uit bijvoorbeeld Siriaanse velden, waarin mensen bij elkaar komen en heel krachtig in focus van de godskracht naar binnen gaan, heel krachtig in verbinding met de natuur en allemaal datgene paraat hebben wat ze in zichzelf voelen en wat ze naar buiten uitzenden met klank, en aan die klank zit dus een weten vast, er ontstaat een koor, whoem, whoem, whoem whoem, dat zijn dan 10.20.30. een paar honderd mensen tegelijkertijd waardoor er een frequentieveld ontstaat dus van binnenuit, in de geometrie van binnenuit, dat zijn krachtvelden waarbij ook gesproken woorden naar buiten gaan en rimpelen door het informatieveld van het denken.

 

Dus daar nemen de wezens, die mensen daar nemen de moeite om in hun werkelijkheid bijeen te komen in groepen en zo krachtig te spreken, te voelen binnenin en zo krachtig te spreken dat ze daarmee de vervuilingen die er dus subtiel zijn die kunnen leiden tot een enorme vervuiling en weer een ineenstorting van dat bewustzijn, door instructies, want dat is wat er gebeurt, dat zijn traumavelden, dat die dus worden gepareerd, voorkomen worden op voorhand, door daar met kracht steeds weer dat uit te spreken met elkaar. En dat is ook waar de mens hier op deze wereld nog geen zicht op heeft gekregen, die dacht altijd van ja dat zijn ceremonies, dat zijn betoveringen, dat is een gebed, nee maar het is iets innerlijks. En hier ligt zoiets groots en dat is nog niet geboren hier op deze wereld en ik zou het heel graag met veel mensen zowel in Nederland als in het buitenland dit durven te gaan onderzoeken. Maar daarbij is dus stemgeluid nodig. Klank! Ja Power is daarbij nodig! Dat is wat we zijn, kracht, power, en dan maakt niet uit of dat stemgeluid hard is of zacht, fragiel of extreem sterk, het gaat er om dat het er is en dat je elkaar daar ruimte in geeft, helemaal vanuit gelijkwaardigheid. En dan ontstaat er de oorspronkelijke analoge geometrie doordat via het stemgeluid, waar een gevoel onder zit, wat naar buiten wordt gebracht. En dan krijg je een patroon wat door dit veld heen gaat en dat wordt gevoeld in elke cel van het levensveld, van de planeet, van de planten, alles wordt geraakt daardoor. Dat zijn hele krachtige sessies. En dat is nogal wat wat ik nu ven opnoem. Maar dit is wel een deel van laat ik zeggen de geneeswijze die we als mensen in beweging kunnen zetten. En hoe fantastisch, en ik vind dat echt geweldig, is het om dat in een wereld waarin we zo zijn afgedwaald van die daadkracht en zo ondergeschikt zijn geraakt en zo uit ons gevoel zijn gestapt, hoe geweldig is het dat we in een wereld waar het geld leidend is, waarin de format waarin we nu moeten leven, dat juist in die wereld, in een Westers land als Nederland, waar de spionageactiviteiten het hoogst zijn om het menselijk denken te coördineren, hoe geweldig is het om juist daarin zoiets, zoiets natuurlijks van een natuurvolk dat je met de kleding die we hier aan hebben dat we dit neerzetten! Ja zo diep van binnenuit, nou ik ga er gewoon voor. En dit is geen spiritueel spelletje, dat hoef ik ook niet te zeggen, dit is puur een krachtveld. En dan moet je wel echt van wanten weten in jezelf dat je ergens voor gaat.

 

Als je die weg dus omdraait, je kijkt achterstevoren, nu zitten wij dus in die klanken die anders zijn, we voelen dat die woorden gewoon eigenlijk voldoende moeten kunnen zijn om te vertellen wat we bedoelen, maar het zit hem niet in de woorden, we proberen het met woorden, maar het zit hem in de weg daarachter. Dus de woorden hoeven we niet te verruimen, ons innerlijk bewustzijn verruimt. En daarom kunnen veel mensen jullie wel verstaan en veel mensen jullie niet verstaan.

 

We moeten eerst bouwen op ons hart. We moeten teruggaan naar de kern in onszelf dat we liefde kunnen voelen, dat ons hart voelt van dit is er nodig, hier binnenin aandacht, een knuffel, warmte, genegenheid, dat is het allerbelangrijkste. Dat je dat kunt voelen en dat we ook allemaal in hetzelfde proces zitten. Allemaal, ik ook, wij allemaal. Er is hier niemand verder dan de anderen.

 

Dat je werkelijk vanuit een ónvoorwaardelijk stuk, dus in een situatie zónder voorwaarden durft te staan. En dat is wat nodig is als wij de planeet willen besturen terug naar een oorspronkelijk veld. Als wij wérkelijk de wereld willen een impuls geven, dan zullen wij dat zelf dienen te zijn. En dan gaat het er niet meer om dat we het alleen maar bespreken en dat betekent ook niet dat we dominee hoeven te zijn, zoals mijn rolletje op dit moment…(lach)

Nee, het gaat erom dat we allemaal gelijkwaardig zijn, dat we het herkennen in onszelf, het zien in elkaar. En dat we ook zien dat we er allemaal anders mee omgaan. En als je spreekt over buitenaardse en interdimensionale groepen dan is dat het punt waarop zij wachten dat de mensheid uit die modellen stapt. Een model dat door mindcontrole in werking wordt gehouden.

 

In die lijn van wat ik net naar voren breng is het zo, dat ik kan jouw trilling niet versterken, ik kan alleen mijn eigen trilling versterken, jij zit ogenschijnlijk in mijn werkelijkheid en ik zit ogenschijnlijk in mijn werkelijkheid, zoals we het nu ervaren, maar in een nog veel grotere uitleg eromheen zitten we allemaal in verschillende districten van dit universum, energetisch, hebben we allemaal verschillende kaarten zeg maar, wat uiteindelijk het hele boek bij elkaar brengt, en als jij je volledig richt op jezelf, op je eigen kracht en ik richt mij ook op mijn eigen kracht, dan ontstaat er iets achter het boek, wat we met elkaar samen vormgeven, gebeurt er iets achter het boek in een andere werkelijkheid en in die werkelijkheid verandert er iets wat effect krijgt op deze hele matrix.

 

Dat is eigenlijk wat we steeds mogen doen, een andere bril opzetten. Niet vanuit één perceptie kijken maar vanuit verschillende zienswijzen kijken naar anderen maar ook naar onszelf, hoe wij zelf handelen.

 

Alles wat de mensheid denkt is in lijn met de gedachtegoed van de ander. Alles wat we zijn is elkaars hypnotiseur. We moeten elkaar deprogrammeren!

 

 

Wat hier aan de hand is is dat we een herziening nodig hebben in de manier hoe wij denken. Dat lijkt wel eenvoudig, maar dat is wel wat de te doen hebben. Het denken moet onderbroken worden, de lijm van ons denken moet onderbroken worden door onszelf door een ander reactieveld in onszelf in werking te laten komen.

Er is dus een inzicht nodig in jezelf hoe je de werkelijkheid buiten jezelf ervaart. Dat ervaar je in jezelf en het gaat om wat er buiten je gebeurt en wat het met jezelf doet en wat je in jezelf bij die waarneming werkelijk voelt. Dus er is iets in je leven of er is iets in deze wereld, een situatie of een mens, maakt niks uit, daar ervaar je iets bij. Wij worden door onze zintuiglijke waarneming naar buiten gelokt, wij kijken naar wat er gebeurt. Wij vinden daar iets van als mensen. Wij hebben daar een gedachte over en ook een gevoel bij, Op dit moment overheerst deze externe werkelijkheid, het gedachtegoed zegmaar van de wereld waarin we leven, door het zgn. eigen denken, het zgn. eigen denken in lijn met die externe werkelijkheid afgestemd te houden. Dus op dit moment overheerst de externe werkelijkheid om ons heen, doordat ons denken, daar willen het veel mensen niet over hebben omdat ze vinden dat ze niet denken maar voelen. Nou dat zijn thema’s daar kunnen we echt 2 weken lang voor naar Hawaï met elkaar, met de dolfijnen zwemmen en dan komen tot de conclusie dat we na 2 weken niet voldoende hebben. Dat je dus denkt dat je voelt, en dat je die moet aanpassen. Dus een werkelijkheid buiten onszelf overheerst door de manier hoe wij denken en dat het denken in lijn wordt gehouden met de manier hoe de werkelijkheid buiten onszelf bestaat. Dat is tovenarij. Je denkt en voelt iets over een situatie, dit gaat ons allemaal aan hè, we denken iets en we voelen iets over een situatie, we voelen en denken iets over een ander mens, een ander persoon. Je handelt vanuit dit gevoel en denken terug deze werkelijkheid in. Dus je voelt iets over een ander, dit heeft alles met sterven te maken. Je voelt iets over een ander, je denkt iets over een ander en vervolgens is datgene wat je voelt en denkt, dat is de informatie die jij uitdraagt, uitzendt, ook al zou je het niet eens zeggen, zet je terug in de werkelijkheid. En waarom, omdat je een membraan bent, een membraan, een frequentiewezen, wat informatie representeert en het gaat naar buiten. Menselijke structuren en systemen, buiten onszelf, passen zich aan zodra jij doorziet in welke geharnaste denkwijze én gevoelswijze je vastzit. Jemig, wacht even. We leven dus in een werkelijkheid en die werkelijkheid overheerst door de manier hoe ik denk en ook door de manier hoe ik voel. Als ik dan uit het denken kan stappen, van hoe ik dus denk en uit mijn gevoel kan stappen, ik hoef niets meer te bewaken, ik heb geen belang meer voor iets goeds of iets kwaadaardigs, ik stap uit het systeem van dat denken, ik hou niets overeind, ik haal hem weg, ik maak hem leeg. Op dat moment, nu komt ‘ie hè, gaat die externe werkelijkheid die aansluit, dat is het archon bewustzijn, wat aansluit op mijn perceptie, gaat vertragen. Op het moment dat je niet meer gelooft en niets meer vasthoudt, daarom moeten we afscheid nemen van goed en kwaad, maar we moeten naar de innerlijke lichtvonk van wie we ten diepste zijn, onze innerlijke boodschap, als we daar naar toe kunnen gaan en we kunnen de god in onszelf erkennen, krijgen we inzicht dat als we dat kunnen voelen, daar binnen in, en helemaal vrij zijn van iets buiten onszelf, krijgen we inzicht dat we  vanuit dat autonome krachtveld, en dat kun je alleen maar voelen gaan, dat er een reactie komt in de buitenwereld wat niet voortkomt uit de controle matrix.

 

Op dit moment overheerst die externe werkelijkheid door het zogenaamde eigen denken hier in lijn met die externe werkelijkheid afgestemd te houden.

Je denkt en voelt iets over een situatie, of je voelt en denkt iets over een persoon, je handelt vanuit dit gevoel en denken terug de werkelijkheid in, dat is wat wij doen.

Menselijke structuren en systemen, passen zich aan zodra je doorziet in welke geharnaste denkwijze en gevoelswijze je zit.

De gevangenis van hoe jij jezelf ziet in deze werkelijkheid

 

Zo’n 2000 jaar geleden in de aardse werkelijkheid en zij kwamen informatie brengen en dat ging voornamelijk om dienstbaarheid, het ging voornamelijk over luisteren wat er gebeurt bij de ander en bij jezelf, uitwisselen met elkaar, aandacht geven aan elkaar, wat is er nou werkelijk wat je voelt, niet van wat is er nou allemaal aan de hand daar, wat voel je, de boodschap diep van binnen.

 

Dus niet stellen dat ik het weet, dat jullie het weten, we zijn hier en we dragen kracht in ons, en we zijn aan het onderzoeken hoe die kracht zich kan manifesteren, hoe die zich kan laten zien. Dat ontstaat alleen maar door je te focussen op jezelf. En niet op de ander, op geen enkele manier.

Eenvoudig voorbeeld, maar je zou er de hele dag nog verder over kunnen praten waar de scheidingslijn is tussen de Draconische energie, de overheersende energie, overnemende energie of energie die vanuit verbondenheid en openheid komt. Als je nu kijkt hoe de hele wereld geregeerd wordt, daar zit dus een groot, een besmetting zit er eigenlijk.

 

De draad van waar wij het allemaal over hebben is dat we ergens beseffen van er klopt iets niet, er klopt eigenlijk helemaal niets van wat we tot nu toe allemaal zien, we hebben er wel mee te maken, maar er is veel meer in mij ligt er verscholen, wat aandacht mag hebben, waar ik naar mag gaan kijken, en dan open je die doos met al die informatie in jezelf, en dan komen heel veel vragen, dan kan er ook verwarring komen, er komen ook paden uit van helderheid. Eén van de belangrijkste boodschappen voor ons is dat de paden die er uit ontstaan, die ons helderheid brengen dat we dat niet gaan aanhangen als waarheid omdat dat helder is. Als je werkelijk wilt weten dan kun je alles nu vinden, maar wee degene die verstrikt raakt in het heldere pad dat hij denkt dat hij weet hoe het zit en dát pad gaat presenteren als de ultieme waarheid. Want dan ga je de onduidelijkheden mijden.

 

Besef voor jezelf dat je hier bent in deze werkelijkheid absoluut uit een noodzaak, niet een noodzaak om de wereld te redden, wat ik al zei de wereld is al in zijn perfectheid aanwezig, maar om ons eigen bewustzijn te bevrijden. Daar gaat het om.

 

En je doet het nooit voor een ander. Je doet het zuiver voor jezelf! En daarmee ben je een zuiverste baken van oorspronkelijk licht voor deze wereld. En die ontdekking en het herstel van mensen onderling met elkaar, die kracht, die geboorte, die wederopstanding, die kracht, dat is de kracht die aanwezig is bij al die andere bezoekers uit andere werelden. En zij zien dat die kracht hier nu aan het stromen is. Dus hoe meer we beseffen dat alles met elkaar verbonden is en hoe jij daar een deel in bent. Stel je eens voor dat iedereen in deze wereld er is om jou van je pad af te houden. Dan heb je geen keus dan alleen maar je eigen pad te volgen.

 

Dat we terugkeren naar het mens zijn, keuzes gaan maken die horen bij het mens zijn en niet bij wat er in deze matrix gebeurt. En dat ook niet om geld verdienen gaat, maar dat het gaat om uitwisseling in geven en ontvangen, niet om het geld maar om de energie. Dat we elkaar ontmoeten niet omdat we elkaar iets willen leren maar om elkaar te zien. Heel menselijk, heel basis.

 

Ik spreek dus vanuit een vriendschapspositie, vriendschapsrol als mens zeg maar met elkaar. Waar liggen er nog de vraagtekens, waar liggen dan nog de wantrouwen, waar liggen dan nog de haakjes zeg maar om niet met elkaar samen te willen werken? Omdat ik de vorige keer iets heb gezegd wat niet leuk was? Of omdat jij de vorige keer een stomme vraag hebt gesteld en dat je misschien te kritisch bent, want dat speelt er allemaal omheen. Daar moet je echt goed naar gaan kijken. Als wijsheidsdrager moet je daar heel diep naar durven kijken. Het is niet zomaar een spiritueel hocus pocus model van je gaat even in jezelf iets doen en dat rol je even uit, nee wij spreken hier echt over een complete kanteling van het menselijk bewustzijn, een uitbreiding daarvan.

 

Het is echt een fantastische tijd. En ik vraag iedereen om zijn mond en hart open te zetten en spreek alsjeblieft gewoon vrijuit en hou jezelf nooit meer voor de gek en spreek jezelf niet tegen. Ga een ander niet vermijden, ga jezelf niet vermijden, ga kijken wat er aan energie recht te trekken en recht te zetten en doe dat gewoon, doe dat in eerbied en eerlijkheid en maak je van mond ook niet een slot. Spreek het uit, deel het, voel je niet aangevallen als een ander eens iets tegen jou zegt. Ga gewoon kijken, het is zo diep, het spel speelt zich in de woorden tussen ons uit.

 

Als we denken vanuit voelen, vanuit die verdieping overtuigingen van deze werkelijkheid, dan klopt het, wat je zegt. Maar als we uit die verdieping stappen, dan ga ik zeggen, als mens, ik heb nog niet krachtig genoeg mijn vrije gedachte naar goddelijke informatie en mijn bewustzijn en mijn liefdeskrachtveld, heb ik nog niet echt goed laten doordreunen naar een ander. Als daar maar iets tussen zit, iets doorheen gevlochten zit, dan is het niet 100% analoog. Als die 100 procent analoog is, dan ga je dwars door alles heen en je kan alles en iedereen bereiken, aanraken en openkrijgen alleen maar door hoe jij daarnaar kijkt.

 

Dus we hebben werkelijk terug te gaan naar de kern van deze wereld hier. We moeten teruggaan naar wat het leven echt is. We moeten teruggaan naar de eerbied, maar ons niet gek laten maken. Je moet voor jezelf opkomen, zonder in gevecht te gaan met de ander. Je moet het pad banen, openmaken, zonder te ondermijnen en aan te vallen. Je moet in de kernboodschap blijven in jezelf en toch moet je de leiding nemen. Dus je moet leiding nemen, beslissingen nemen op basis van een diep innerlijk weten, in verbinding met deze werkelijkheid, niets afdwingen, en toch de keuze maken in jezelf dat is wat ik zie en dat is wat ik mij trakteer, hier is mijn licht, bam. Je moet het doen, als je het doet, dat is nou juist het bijzondere, als je het doet, dan pas spreekt god weer. En dan is het in de kwantum ook aanwezig.

 

Als jij met je aandacht naar je hart gaat op jouw manier, vindt er een verschuiving plaats in je neurobewustzijn, en als je dan met aandacht in jezelf kijkt naar bijvoorbeeld de aarde dan is het zo dat alles wat jij ziet in jezelf, je kijkt naar de aarde, dat dat een schepping op zich is, dat de mens schept op basis van voorstelling onderbouwt zelfs met emoties, de krachten van emoties, zet je in het veld in het master universe, en het hoofdelijk universum, wat hier dwars doorheen loopt zet jij die creatie, die schepping zet je zo in het veld. Want alles wat de mens ziet in zichzelf en alles wat de mens daarbij voelt, dat is direct gecreëerd en geschapen dat is de oorspronkelijke kracht van de mens. De mens wordt niet voor niets ziener genoemd, wat zij ziet in zichzelf, wat zij voelt en uitademt is gelijk in het universum aanwezig.

 

Je kunt het alleen maar ervaren wat er gebeurt en als je weet dat die innerlijke kracht in jezelf zo sterk is dat je alle scenario”s die er maar zijn kunt aanschouwen, dat menselijke observatie daarin de sleutel is tot een verandering daar, is het misschien wel meer dan voldoende. Zodra je daar iets aan wilt koppelen dan kom je in het script. Het gaat om puur louter waarnemen.

 

Ik zet hier een bloem neer en dat is onze Kracht en niemand weet wanneer de bloem tot bloei komt, dat weet jij alleen maar zelf. Je moet het maximale scenario tevoorschijn halen om jezelf in het moment neer te zetten en leiding te nemen in het moment van wat je voelt. Dus ja het kan, en ja de misleidingen, de miscommunicatie, de ontvoeringen met woorden, de fijne gevoelens, het steeds weer iets voor elkaar willen doen. Je moet eerst tot je eigen kracht komen. Kom je in je eigen kracht in deze invasie, in het oorlogsgebied, de bezetting, als je daar kunt zijn en je zit aan de tafel met je vijanden en je spreekt alleen je eigen taal en je spreekt zo krachtig in je godsenergie dat je eerst die verbondenheid helemaal in jezelf voelt, helemaal vibreren voelt, dat je hem helemaal van binnenuit tot leven laat komen, dat je bewustzijn zich opent, dat je eerst gaat naar de universele kracht in jezelf, als je daar als eerste heengaat, dan ben je bestand tegen feitelijk alles………….. maar het hangt er vanaf hoe je op de stoel zit………. Gelach. Je geeft hem hier…………. (niet te verstaan) De verslagenheid is groot, de ontreddering is groot, maar de Kracht in ons is nog veel groter en wij moeten soms tot diepe verslagenheid komen……………. Jonge jonge tot het ten diepste geboren wordt in jezelf.

 

Ik bedoel niet dat ik dat bewust doe maar mijn energie, die kracht van waarneming is dan dermate krachtig dat de ander uit zijn denken schiet, of ze kunnen niet meer een vraag stellen, Ik heb dat verschillende keren gehad met interviews dat mensen bij me zitten en dat er dan een soort crash optreedt doordat ik anders naar de mensen ga kijken. Ik moet altijd voorzichtig zijn met waarnemen, en dat geldt voor ons allemaal. Krachtig waarnemen maar ook invoelen van niet dat het verstorend voelt voor de ander. Het gaat om waarnemen dat is de sleutel, wij worden daar ook in waargenomen, dus hoe krachtiger jij durft om te denken, hoe krachtiger je durft waar te nemen, vanuit die kracht, hoe krachtiger jij ook wordt waargenomen door andere spirituele beschavingen die ook weer meekijken door het hele hologram.

Besef dat het heel bijzonder is dat je dit doet. Ga nooit denken dat je de ander moet snappen en begrijpen, geef het ook ruimte en tijd. Dit is echt iets heel groots, dit is het einde van religie, het einde van de hele verdeeldheid, onderscheid en ongelijkwaardigheid. Dit is heel iets groots wat we met elkaar zonder dat we naast onze schoenen gaan lopen, met elkaar zijn we allemaal herziening aan het aanbrengen en dat is iets enorms, een soort kweekvijver.

 

Je wordt je bewust van het grotere veld, de grotere werkelijkheid, en je wordt je bewust van die innerlijke kracht in jezelf. Je gaat inzicht krijgen wanneer je in een reflex zit van lichamelijke conditionering en je gaat je bewust worden wanneer je in een innerlijke bewustzijn zit van jezelf. Oké nu ben ik heel erg in de reflex van Martijn en nu zit ik heel erg in de energie van binnen uit. En hoe dieper je dat gaat zien hoe meer je dat gaat voelen, hoe krachtiger het wordt, in jezelf, hoe dieper je dat in jezelf bewust wordt, hoe meer je gaat zien in de wereld. En hoe meer je gaat zien in de wereld, hoe meer kracht jij presenteert, want hoe meer je ziet, hoe meer je waarneemt, op welke manier dan ook, hoe meer de kwantumfysische wetgeving in beweging is, en daar waar observatie heen gaat, wat jij ziet daar komt beweging in.

 

De command is dus de waarneming. En de waarneming kan dus met je ogen zijn, zintuiglijk of innerlijk, maar het gaat om dat je jezelf toegang geeft tot het geheel, het is de manier hoe je kijkt, ik noem het ook weleens verschuiving van het innerlijk bewustzijn waarin je voelt dat het er ongelofelijk toe doet dat jij dit ziet, dat jij dit ervaart, dat je het waarneemt, dat je iets door hebt, dat je er doorheen kijkt. Want jouw waarneming heeft invloed op het geheel. En de command dat is de kracht van de verandering doordat er beweging komt in de software.

 

Dus als we de aanvliegroute in de waarneming naar een ander toe, als we die niet afstemmen op hoe de ander zichzelf presenteert, die persoon is heel gevoelig dan kom ik een beetje gevoelig.., maar die persoon daar kun je gewoon tegen zeggen wat er..nou dan kan ik tegen die persoon..dus eigenlijk word ik bestuurd in mijn bewustzijn door de manier hoe een ander in zijn of haar rol zit, ja kom nou, dat kan niet. Dus in mijn volledige bewustzijn ik aanschouw iemand, niet op uiterlijk, maar ik doe dat in mijn innerlijk weten dat iedereen eigenlijk dezelfde kracht in zichzelf draagt en ik ga daar dus met mijn bewustzijn anders naar kijken. Ik observeer de ander anders. Ik hoef ook geen medelijden te hebben, ik hoef geen ander te sparen, maar ik hoef ook niet overdreven veel liefde te geven. Het gaat gewoon om oprechtheid. En als je dan anders naar mensen kijkt dan geeft het een enorme verstoring in de ander omdat de mensen effect krijgen, want lichtdelen worden omgebogen doordat ik er anders naar kijk en dat is wat wij met elkaar moeten gaan doen. Maar eerst in onszelf, dieper dan dat we tot nu toe hebben gedacht.

 

Een waarneming is per kosmische definitie gewoon waar. Het maakt niet uit wat je waarneemt of dat nou een fantasie is of van jezelf of van een ander, alles is informatie en informatie is bewustzijn.

 

Dat de manier hoe je ergens naar kijkt de werkelijkheid buiten jezelf anders laat reageren. Dat je niet gelooft in wat er wordt gezegd, maar dat je vooral kijkt waar geloof ik in waardoor het niet gebeurt.

 

Vraag wat doe je als je twee mensen op straat ziet vechten en de één trekt een mes…

Er wordt gekeken naar ons of wij in staat zijn om die macht in ons in te zetten zonder dat ‘ie wordt misbruikt. Eigenlijk gaat het er dus om dat wij in het moment dat we iets buiten onszelf zien gebeuren want we leven wel in deze werkelijkheid, dat we daar aanwezig kunnen zijn, niet vanuit een reflex vanuit het hoofd of de persoonlijkheid, maar dat we in eerste instantie herkennen dat er een tekort is aan levenskracht, daardoor gebeurt dat. Dat ga je niet denken, ik rij niet voorbij en oh die krijgt er één op zijn wang oh dat is een tekort aan levenskracht nee dat denk je niet. Het is een energie, je detecteert dat, je voelt, je beseft wat daar gaande is, daar is een verstoring, dan besef je dat en door met je bewustzijn daar naar toe te reizen, hè je ziet het, is het de mogelijkheid dat je d.m.v. je waarneming je niet meegetrokken wordt in hoe de mensen er naar kijken volgens het programma en dat je in dat moment je mácht kunt gebruiken in overwicht zonder te beïnvloeden, de macht is de kracht van het innerlijke bewustzijn, en dat je op dat moment in die bewustzijnstoestand iets kunt zeggen, zonder politieagent te worden, zonder te beleren, zonder te sturen. Dus het gaat om de aanwezigheid, je stapt uit de auto, je zet je voeten op de grond en het moment lost zich al op. Dat is wie de mens ook is, de zieners van ooit. Zij zien, zij kijken, zij zijn aanwezig. Het is een bewustzijnsstaat.  Je moet pogen vrij te blijven van de energie die zich daar afspeelt, en blijf autonoom waarnemen. Dit is nogal veel gevraagd van ons in de wereld waarin we leven maar het kan wel. We leveren onze bijdrage maar wel vanuit een bep bewustzijnstoestand.

 

Jemig ik ben in een omgeving waar verschillende evolutionaire processen zijn, die tegendraads van elkaar zijn, wij noemen dat oorlog, dat zou je ook anders kunnen benoemen, een tegendraadse evolutionaire ontwikkeling, en daarin mag ik iets heel moois doen zowel voor mijzelf als ook voor een ander. En zolang de mens zich daarin niet kan herkennen en dat steeds koppelt aan strijd en dat is zoals veel mensen het hebben gebracht, en dat zien we in heel veel modellen terug, tussen licht en duister, dan kun je niet vanuit die kracht waarnemen, dan zit je ook in dat veld. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het echt mogelijk is om met hele negatieve duistere krachten oog in oog te staan, gewoon zo, en volledig vanuit die driehoek, dan wordt het weer en cirkel, want dat is een driehoek die je weer aanzet, je scheppingskracht, leidinggeven en nemen in jezelf en onthecht zijn, zodra die drie krachten worden gevoeld, dan wordt het weer een cirkel, dan stroomt hij weer, dan gaat hij helemaal draaien, als je vanuit die drie punten durft waar te nemen dan is dus ook geen strijd in het moment tussen het andere wezen en jou. Dat is heel bijzonder, dan verandert er iets in het script van dit holografisch universum. Probeer de dwarsverbanden te zien tussen deze werkelijkheid hier, dus de artificiële werkelijkheid en het  emotioneel bewustzijn.

 

Als je hier leeft en je spreekt over de politieke verdeeldheid en dan heb je links en dan heb je rechts geloof ik ook nog, en dan heb je midden, dan is dat dus wel degelijk een systeem wat gebruikt wordt in onze werkelijkheid hier. Hier hebben we ermee te maken. Maar als je uit durft te zoemen en naar achteren gaat kijken, en je ziet het grotere geheel dan zie je dat het hele systeem een verdeel en heerssysteem is en in feite zie je dan hmmm het is propaganda. Want die kracht achter die top die blijft in feite gewoon aan de macht.

En ik heb het niet speciaal over een belegerde wereld op militair gebied maar vooral op bewustzijnsgebied. Als wij ons denken niet kunnen leegmaken dan blijven wij voortdurend dingen denken die het niet zijn. Als wij er achter gaan komen wat ons denken voor invloed heeft op deze matrix, dus deze werkelijkheden die wij ervaren dan komen we er ook achter dat we onze eigen gevangenis op dit moment gewoon simpelweg zelf in stand houden.

Als we de informatievelden wat wij werkelijkheid noemen, niet de matrix, maar een energieveld, als we deze werkelijkheid wat wij hier ervaren beschouwen als een zuivere energievorm die onzuiver wordt door de manier hoe die wordt geïnterpreteerd door onszelf. En het gaat er niet om dat we dat zelf hebben gecreëerd, want dat hebben we niet, wij creëren namelijk geen negatieve en slechte dingen. Wij zijn creators, wij brengen liefde en kracht en openheid en transparantie.

 

Wat denk je over de wereld, wat denk je over de ander? En dan nog eens wat hè, hoe denk jij eigenlijk over jezelf? De manier hoe je over jezelf denkt moet je ernstig betwijfelen. Je moet het open zetten. Ik weet ook niet wie ik ben. Ik weet wel dat ik mij op een bepaalde manier manifesteer. En ik weet ook dat iedereen dat anders ervaart. Maar ik weet ook dat de waarneming van andere mensen energie zijn die bij mij ook weer vastleggen dat ik inderdaad dat ben. En dan moet ik me daar weer uit los trekken en dat kan alleen maar door duidelijk te zeggen waar ik voor ga.  Ik roep jullie allemaal op om op jullie eigen manier niet twijfel te zaaien in jezelf maar zaken te heroverwegen. Is het waar dat je geen contact meer hebt met je moeder om die reden die jij vasthoudt? Is het waar dat jij op zoek bent naar bevrijding door de ballast die er in je ligt geprogrammeerd? Is dat werkelijk waar? Bewustzijn heeft invloed op de materie, Nog sterker, vanuit bewustzijn ontstaat materie. En als wij ons bewustzijn inzetten door te voelen wat er eigenlijk in onszelf nou aan de hand is, dan kunnen wij die velden in onszelf met ons bewustzijn in feite pakken, en met ons bewustzijn losmaken, en afvoeren. Wij denken dat wij mensen zijn maar op dit moment belichamen wij lichamen die onder controle staan van ander intelligenties. En het bewijs is geleverd door de hoeveelheid woede uitbarstingen, achterdocht en wantrouwen die er in ons zit. Want dat hoort niet bij de mens. Dat is een taal die mens van oorsprong helemaal niet kent. Dus we moeten vaststellen dat we onszelf moeten opschonen. En dat kan nooit en te nimmer als je blijft denken in de oorzaak en gevolg. Je moet daar uit, want je hebt nog nooit zelf gedacht! Dacht je of dacht ik dat? Of is dit waar? Of is dit niet waar?

Ons hele denksysteem, in lijn met, is zo geavanceerd dat is zo iets geavanceerds van dit lichaam, dat ons denken als dat eenmaal in lijn staat van een overtuiging, wat die overtuiging ook is, dan is het denken krachtiger dan de innerlijke vermogens, om vrij te komen van het gedachtegoed. En dat is natuurlijk niet waar want wij zitten hier en vele mensen op deze planeet die er achter komen dat dat dus open kan. Dus het is niet krachtiger. Maar het is net zolang krachtiger totdat je ontdekt dat jij er bent! En dan heb ik het over jou als wezen, als bewustzijn.

 

Hoe ziet jouw dag eruit? Wat ervaar je? Waar gaat het over? en kan ook een vraag stellen; hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar de natuur? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar vriendschappelijkheid? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar negativiteit? Dus dat ik iets van een ander niet leuk vind, kan ik dat omdraaien? Als ik iets over iemand iets vindt, of iets negatiefs, kan ik dat ook omdraaien? Er is heus ook wel goeie dingen over die persoon te zien.

 

Wij maken onbewust keuzes met wie we wel en niet omgang willen. Op basis van allerlei referentiepunten, vergelijkingstabellen die het brein maakt, wie wel en wie niet. Lijk jij toevallig op mijn oom die toen ik een jaar of 2 was een hele grote dronkaard was die de hele bende kort en klein sloeg, dan wordt jij vergeleken door mijn brein en jij gaat niet met mij in gesprek, want je lijkt op mijn oom. Dus zoveel onbewuste patronen zijn er en nog veel meer dan dat. Dus we moeten kijken naar die mechanismen, wat dat is.

 

Als we nu kijken naar onszelf, we zijn de goden, wij worden aangeraakt door onze diepste gevoelens binnenin, dat noem ik dus de echo van onze werkelijkheid. We worden aangeraakt diep in onszelf, we weten, dat het niet klopt. We weten, dat er geen regering hoeft te zijn op deze manier, we weten, dat we geen militaire industrieën nodig hebben, we weten dat we geen inlichtingendiensten nodig hebben en spionagesysteem.

Het enige wat we nodig hebben is in balans te leven met de Aarde, dit script, en in balans leven met elkaar, moeten we luisteren om wat er met ons en met elkaar aan de hand is. En ik denk, dat er daarvoor, nu kijken naar deze driedaagse, moeten we daar, denk ik, vooral naar toe gaan om te kijken, welke gedachte, welke systemen zitten er in ons, die losgeweekt moeten worden, die eigenlijk, heel uitvergroot voor ons gehouden moeten gaan worden door onszelf, en dan mag je elkaar ook ten dienste zijn als je elkaar aankunt, zonder dat je daardoor grote clashes van krijgt. Omdat de persoon kan op een gegeven moment zeggen: “Nu heb ik een halfuur heel liefdevol naar jou geluisterd, en nu is het heel gauw afgelopen. Nu komt er persoonlijkheid tevoorschijn en daar heb ik genoeg van”. Dat kan, met het oefenen en werken, maar waar het om gaat is kijken, wat is met onszelf aan de hand, daar moeten we naar toe, we moeten de rol, laten we het deprogrammeren, het is een virtuele persoonlijkheid, die wel “echt” is, maar niet is wie je bent. Daar moeten we gaan kijken, wat staat ons nou in de weg, daar gaan we zo bewegen. En dan gaan we ook begrijpen, hoe pittig het is, maar ook dat het kan. Het belangrijkste wat we te doen hebben, daarom moeten we het beseffen, dat het niet gemakkelijkste is om te doen, maar als je het met elkaar in alle openheid en redelijkheid weet te benoemen, dan wordt het ook geen zweefcult, en wordt het ook, ik weet niet, iets onhaalbaars, het gaat om basis als mens durven zien.

 

Er komen allemaal vragen uit voort waar breng je dan beweging in? Elke vorm van weerstand, twijfel hoe je het ook zou noemen, dat is eigenlijk denken, hoe raar het ook even klinkt, maar het is een soort kosmische definitie dat als je twijfelt of als je weerstand hebt naar mensen toe of wat dan ook, dat je door die energie die er ontstaat daarvan, je zelf verwijdert uit het veld. Kun je me volgen, energetisch, uit het veld waarin je dus leeft, het hele script. Als je in de weerstand zit of je gelooft iets niet, of je bent het oneens met iemand, waarom zou ik daar boos om worden als iemand het met mij oneens is? Wat voel je als je boos wordt? Weerstand, wat voel je bij die weerstand? Dan wil ik weggaan, vind ik je stom, weer zo iemand die alles beter weet. Door die gevoelens die je beschrijft met woorden, die gevoelens in jezelf, dat kan naar jezelf zijn, in dit geval naar mij toe, het gaat om fysiek bewustzijn waardoor je jezelf verwijdert uit alle mogelijke scenario’s die tevoorschijn kunnen gaan komen als je leeft vanuit je innerlijk ik. Dus het grootste gedeelte van de scenario’s die er zijn die komen niet tevoorschijn, je cijfert jezelf weg, je verwijdert jezelf uit het veld.

 

Maar we kunnen alleen maar starten in het moment waarin we nu zijn en dan heel goed naar onszelf kijken, wat gebeurt er in mijzelf, waar wil ik bij wegblijven, waar zitten de weerstanden, waar voel ik me gemakkelijk bij. De grootste waarheid is de waarheid die de mensheid niet zou willen accepteren wie ze op dit moment is en welke rollen ze vertegenwoordigen.

 

Dus ik ga in één keer met een ander bewustzijn tegenover jou staan en ik ga jou aanraken en dan gaat het in één keer dwars door jou heen, waarbij je het gevoel krijgt dat je identiteit wordt ontnomen, zo krachtig kan dat zijn. Op dat moment moet je dus overeind blijven en je eigen identiteit behouden maar voelen wat gebeurt er in mijzelf. En er zijn twee dingen, je kunt ofwel dat helemaal in jezelf onderzoeken en voelen wat er in jezelf gebeurt of je gaat het er uit duwen en je gaat in een conflict. Nou wij mensen hebben een zo sterke identiteit ontwikkeld dat we er alles aan doen om die identiteit overeind te houden. Alles.

 

Ons bewustzijn wat we in ons dragen wat schoon en zuiver is, wat buiten het menselijke bewustzijn wat er doorheen loopt wat beslist niet zuiver is, dat is dat deel waar we naar kijken, maar dat dat zuivere deel in ons dat we als een stem mogen beschouwen. En met dat zuiver zijn met elkaar dwars door alles heen wat we voor ons zelf durven te erkennen wat onzuiver is, daar begint de erkenning dat er iets uit te zuiveren is, als je dat als autonoom wezen samen bij elkaar durft in te zetten, vanuit het hart in de wereld, dan kun je hele mooie dingen bereiken.

 

Dus waar wij naar toe mogen gaan is eerst loskomen van de gedachte dat het om iets gaat, iets specifieks, elke vorm die we er aan geven, elk idee, een betekenis, maakt eigenlijk dat het alleen dat is en de rest valt af. Dat is de kwantumfysica. We mogen beseffen dat als we iets doen omdat het gaat over….en dan vul jij het in voor jezelf, dat dat een afsluiting is voor het grote geheel.

 

Focus, de oorspronkelijke kracht en dat we niet in oordelen gaan stappen over wat andere mensen doen, wat ze willen, wat wel of niet goed is, het gaat niet over goed of fout, er zijn verschillende scripten gaande en als andere mensen in dat script zitten en jij in dat script zit behandel de ander ook zoals jij voelt dat jij behandelt wilt worden in jouw script. Maar deins er niet voor terug om af en toe iets over jezelf te vertellen. Dat volste recht heb je, want over jezelf praten is krachtig en over een ander spreken is vaak besmeurend. Dat is heel essentieel.

 

Misschien is het wel zo dat als je werkelijk gaat beseffen dat het leven op zich, door het te leven, dat jouw sporen die je nalaat in al je scripten, als alle mensen dat doen komt er dus een andere energie in die scripten tevoorschijn, een ander bewustzijn er in, misschien dat het gaat om dat je zo goed mogelijk en vrij mogelijk leeft, bewust leeft en gaat beseffen dat je een leven leidt als een reiziger vanuit een andere werkelijkheid, en dat jij in een andere werkelijkheid terecht komt die al helemaal voorgekookt is, waar je helemaal niets aan kunt veranderen zelfs, maar het enige dat je kunt veranderen is hoe je het ervaart.

 

Tijdens die reis en hoe je jezelf daar diep in ervaart is de herziening dus niet dat de manier hoe je iets doet veranderd moet worden, maar de manier hoe je jezelf ervaart in het moment. Het gaat er niet om hoe je iets doet, het gaat om hoe je jezelf ervaart in dat moment.

 

Dus iemand iets tegen je zegt, dat je uitgezet wordt door de opmerking van een ander, even naar het negatieve toe. Iemand zegt iets, het raakt je, je klapt dicht, je voelt je onbegrepen. Op dat moment is je goddelijke leiding weg, je wordt gewoon uitgezet, klik, je persoonlijkheid reageert, bam, op basis van eerdere referentiepunten van al die andere reacties. Dat zijn de wapensystemen, die tegen je worden ingezet, in feiten, doordat jij altijd hebt gevoeld, dat jij diegene bent, die dat altijd overkomt. Maar dat ben jij niet, dat is je neurologische bewustzijn. Hallo, je hoeft toch niet te luisteren naar je neurologische bewustzijn?! Op emotioneel-psychisch vlak, je hebt toch ook een mening als een bewust wezen hier binnen. Dat is de opstanding, in feite, van de mens.

Maar op moment, dat dat dus gebeurt, dat je uitgezet wordt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen: ja, maar hou eens eventjes, dat is bijzonder, ik voel nu – letterlijk dit, dus heel open – dat is bijzonder, er wordt iets tegen mij gezegd, dat en dat, en ik voel me gewoon hartstikke ongelukkig door, ik voel me zo Gatverdamme akelig, ik voel me in een keer alsof als een mat wordt ik uitgeveegd, ik voel me totaal onbegrepen, ik voel me uitgelachen, ik voel me, nou, ga (zo maar door). En ik weet, dat het helemaal niet waar is, want kijk, hier ben ik. Kijk dan, wat er dan gebeurt op het moment, dat je dat gaat zeggen. Wat gebeurt op het moment, dat je dat zegt? Dan spreekt hier binnen in god, want god zoekt altijd evenwicht, dat is het wezen in ons. Op het moment, dat je dat gaat zeggen, dan wordt het van binnenuit gevoeld, dan van binnenuit wordt het gerehabiliteerd en het brein luistert in lijn met dit. Het wordt gezegd, boem, dan gaat ie. En dan kan best zijn, dat jij staat te trillen, en te schudden, en te huilen, maar je voelt, dit is god, die hier spreekt, dit is het leven. Op dat moment rehabiliteer je je jezelf, moet je eens kijken, wat er in het veld gebeurt.

 

Iemand denkt iets over mij, er gebeurt iets er wordt iets gezegd, en datgene komt dus naar mij toe, het raakt mij, het doet iets met me. En in het moment dat dat gebeurt en dan heb ik het nog niet over de andere mensen daarin meenemen, het is alleen maar heel ..?? die ene met mij op dat moment is er even een korte verbinding in het veld, tussen de bron zeg maar waar het vandaan komt, en ik de ontvanger, op dat moment is die informatie verplaatst. Even zo uitgelegd. Energiepatroon was daar, tsjoek, is nu hier. Vervolgens is dat moment eigenlijk al lang voorbij, ja het was maar (knipt met vingers) een heel kort moment. Toch blijft het invloed op mij houden. Potverdorie en die persoon denkt nog steeds aan mij ik word er vet psychiatrisch van, ik ga hem eens opbellen wil jij ophouden aan mij te denken, en jij bent mij maar aan het aanvallen. Niet? Dan ga ik je op facebook zetten. Maar die persoon is al helemaal niet meer aan het aanvallen. En elke bevestiging daarvan is eigenlijk via de matrix en andere mensen totaal niet belangrijk want het moment is al geweest. Dus dat moment van die vibratie die informatiepatroon is al van a naar b en ik ben dus gewoon de drager ervan.. Eenvoudig, simpel zat, meer moet je er ook niet van maken. Ik ben die informatiedrager van die situatie en ik maar denken dat ik nog steeds verbonden ben met die energie van die ander, hij blijft maar nadenken over mij, hij blijft maar nadenken, maar in de kern is het net andersom. Ik ben degene die die drager is van die informatie want dat veld is in mijn systeem terecht gekomen en dat informatieveld houdt mij bezig om te denken over de ander. Oeps. Weer bellen. Nee hoor ik was het inderdaad zelf, op facebook zetten? , nee op facebook blijf jij de schuldige, doeg. Ik ben dus degene die de informatie heeft overgenomen. Het gaat hier niet om dat ik nu zelf verantwoordelijk ben want daar wil ik helemaal niet naar toe, het is helemaal niet van belang wie er verantwoordelijk voor is, het gaat er meer om van wat kan ik daaraan doen? Wat kan ik ermee doen. Informatie is energie. Op dat moment is die informatie en dat is puur energie, is in mijn systeem aanwezig. En die energie dat is eigenlijk de situatie waar je wel naar toe moet gaan, je moet gewoon kijken van wat is de situatie, dat is de situatie, daar zit ik mee, oké dus eigenlijk zit ik helemaal niet buiten mijzelf te kijken ik zit potverdikkie met mijn aandachtspunt in mijn eigen informatieveld, gatverdamme. Maar hoe om ik daar nou van af. Dat is wat ik net heb uitgelegd, in een vorm. En wat die informatie ook is of dat nou iemand is die iets over mij heeft gezegd wat dan ook of het is iets wat ik toevallig heb gezien op t.v. wat mij bezighoudt, of het is iets wat mij 30 jaar geleden gebeurd is dat ik misbruikt ben, het zit in mij, ik ben die informatiedrager, ik ben in feite mijn eigen drager van datgene wat mij beklemt waarvan ik wil dat een ander het oplost en de verantwoordelijkheid in neemt en mij excuses aanbiedt, ja nog een keer excuses aanbiedt, ook ten overstaan van iedereen, jij moet excuses aanbieden..het zit in mij getverdemme. En het is in feite een gedachte! Het zijn implants van gedachten. Informatievelden. Resonantie.

Ik ben dus de drager van dat informatieveld, dat beheerst mijn leven. De informatie die hier zit daar moet ik naar kijken. Dus ik moet naar binnen toe en ik moet gaan voelen wat mijn boodschap is, ik moet mij niet laten afleiden naar die situatie, want dan ben ik dus ook die situatie en ben ik dus uit mijn kern. Snap je zo simpel is het eigenlijk.

 

Maar van oorsprong is het zo dat bewustzijn zich in verbondenheid kent met het leven. Dus je kijkt naar de ander en je ziet dat het goed gaat met de ander of niet, de persoon zegt het niet maar je voelt het wel, eigenlijk zou je zonder iets te willen met je aandacht naast die persoon willen zitten en die persoon niet aanraken want je voelt dan dat je eigenlijk al interventie pleegt. Je zit naast die persoon, je gaat ook niet naar die persoon kijken, of ik kan toch niets doen, nee je zit in rust en in eerbied in aandacht en jouw waarde naar de ander toe, want je hebt waargenomen dat de ander het moeilijk heeft. Die trilling in jou, dat bewustzijn in jou, dat is zo’n krachtveld, dat dat een fundamentele bijdrage kan leveren aan het welzijn van de ander. Daar hoeft de ander niet eens bij aangeraakt te worden. Die kracht die dragen we allemaal in ons. En het belang wat uitgerold wordt over de mens is te voorkomen dat de mens zich bewust is van die kracht. Omdat die kracht zo enorm veel teweeg brengt in dit script waarin wij nu leven dat dat script veranderend werkt.

 

Wij zijn frequentie wezens dus we geven als het ware met ons gedrag en met onze aandacht geven we die frequentie door aan een ander, daarom hebben we ook een ander nodig dat iemand de schuld krijgt, met je mind moet je er naar toe geprojecteerd worden, op dat moment dat je het bij een ander kunt neerleggen is die trilling bij jou weg, dus je hebt hem in de matrix doorgekopieëerd naar een ander. En dat is soms zo zalig, maar je bent er niet van af want je bent er verbonden mee. Het is alleen de illusie dat je er van af bent. En datzelfde werkt ook niet alleen met negatieve maar ook met positieve emotie we noemen dat dan liefde, dan voel je dat en ga je die liefde zo ontiegelijk veel aan die ander geven en dan lijkt het ook alsof de liefde die je aan die ander geeft dat die in jezelf minder wordt. Dat is namelijk hetzelfde als bij negativiteit. Daar staan we vaak niet bij stil. Dat wil ik je heel graag meegeven, hoe liefde een instrument is, niet kan zijn maar is, dezelfde beweging om hem in jezelf minder te voelen. Mag ik dan geen liefde meer aan een ander geven ja natuurlijk wel, je mag een ander ook verrot schelden, dat is eigenlijk hetzelfde, Ik druk het even aards uit, dat zijn dezelfde bewegingen en de ene is de classificatie van iets positiefs, en bij de ander is de classificatie van iets negatiefs, negatief daar willen we zo snel mogelijk van af, die gooien we weg boem naar een ander of naar een situatie. Is het iets positiefs dan gaan we het gelijk delen met de ander maar daarbij ligt het grote gevaar op de loer dat we daar bij onze innerlijke kracht van die positieve energie ook weggeven. Ik heb heel veel mensen in het leven onderuit zien gaan door de liefde oeh de liefde wat wij denken dat liefde is.

 

Dus de trilling van de emotie, de frequentie is hetzelfde, de trilling verandert op het moment dat de hersenen zich ermee gaan bemoeien.

Dat heeft met het bewustzijnsstaat te maken. Het is voor ons van groot belang dat we dat dus ook doorgronden en het ook kunnen zien in onszelf maar in verbinding met wat er in de wereld gebeurt. In de wereld worden steeds alle referentiepunten naar ons toe gezet, het is goed, het is kwaad, KimYong Un is fout, Trump is nog fouter, zijn voorganger was ..beter . Dat zijn al die referentiepunten die we al getrakteerd hebben gekregen in vormen. Wij denken dat we zelf beslissen en wij denken dat onze mind, dat we zelf voelen maar dat is niet zo. Dus het gaat om trilling, frequentie, de emoties zijn oorspronkelijke taal. Als wij vrij kunnen komen, in ieder geval de moeite nemen om dit te overstijgen, overstijgen ten opzichte van onze eigen gedachten en betekenissen vandaar dat ik net ook een paar dingen onderuit heb gehaald met die vragen, als we daar naar durven kijken dan komen we in de oorspronkelijke vormloze taal, waarbij de mind, het hoofd, het hele gebeuren, de referentiepunten, zich minder gaat bemoeien met wat er werkelijk gevoeld zou kúnnen gaan worden! Wat er dus van oorsprong niet is, die betekenis gaat er af. Dan kom je in het kosmische oorspronkelijke bewustzijn. Dan kom je niet in de taal die aards humanoïde is onder controle van belanghebbenden, maar dan kom je in het vrije bewustzijn, de vrije zone van communicatie, en kun jij ook contact leggen met andere werelden.

 

Misschien heb je in je leven iemand die je minder leuk vindt, er is altijd wel ergens een uitdaging te bedenken, en het hoeft ook niet iemand te zijn waar je een ongelofelijke hekel aan hebt, ga eens kijken naar je eigen gevoelens, het kan ook een wereld thema zijn, maar een persoon is vaak een betere oefening. Het speelt zich in in jou af, dus je verandert ook niks aan de ander. Als je iemand hebt waar je moeilijkheden mee hebt of gevoelens hebt dan is dat eigenlijk een soort geïnstalleerd denken! In deel 1 heb ik gezegd dat een externe programmeur jou anders kan laten denken, door een externe instructie verandert er fysiek bewustzijn. Jij denkt dus zelf ook over iemand iets, ga eens in alle stilte in je hoofd, in contact met je lichaam alleen maar die persoon zien. In jezelf, dus je gaat niet naar buiten, en terwijl je in jezelf bent en je hebt die persoon gezien, je hoeft niet perse de hele tijd naar die persoon te blijven kijken, je hebt die persoon gezien, het kan ook een weten zijn, een foto of een plaatje zijn, dan zie je die persoon en je blijft alleen maar in ontspanning in je lichaam, want je beseft dat de perceptie van die persoon alleen maar geïnstalleerde informatie is in jouw lichaam. Dat is niet wie die persoon is. Dus je bent je bewust dat je terwijl je kijkt naar die persoon, met aandacht in je hoofd, je voelt je lijf, dan ben je bewust dat je niet kijkt naar hoe die persoon is maar je kijkt naar jouw beeld van die persoon en als je dat beeld niet in beweging gaat zetten dan zul je dat andere mooie van die persoon ook nooit kunnen zien omdat dat beeld gaat er steeds voor staan, bam. Sterker nog, als je met die persoon afspreekt spreek je ook met dat beeld af, gegarandeerd. En andersom, dat als je het beeld wil vervangen, dat er ook externe krachten zijn die dat oude beeld naar je toe laten komen, dat jij op dat moment niet mee gaat in dat externe beeld.  Dus dit is de kracht de Oorspronkelijke kracht in de mens dat ze eerst werkt in haar eigen boardcomputersysteem  wat zo vervuilt is geraakt, door eigen ervaring, dat kun je levenslessen noemen maar je kunt het ook ernstige bemoeienissen door belanghebbenden om jou je hele leven lang de perceptie te laten hebben van de wereld en van de ander én van jezelf wat het niet is! Daar mogen wij uit opstaan en dat behoeft aandacht. Dat is een hele mooie reis en soms ook een hele verdrietige reis. Er valt ook heel veel bij je weg aan percepties, het  brengt ook wel eens verwarring en leegte.

 

Een actie en reactieveld, dit script is een groot actie-reactieveld. Elke nanoseconde ontstaan gewoon tientallen miljarden scripten uit voort, afhankelijk van welke je kiest. Daar moet je gaan kijken. Tegen wie spreek jij en vanuit wie spreek jij. We moeten even op het moment ons bewustzijn ertussen zetten. Dus voordat iets gebeurt, want onze emotie is meer besmeurd door onze eerdere ervaringen in dat moment, en als je die los kunt trekken, dan zeg je hem op een hele andere manier. En dan straal je met zo’n kracht, en dan voel je: ik kan het gewoon zeggen.

 

Ik ben 100% zeker van de kracht in ons allemaal. We beschikken allemaal over dezelfde vermogens, we hebben wel allemaal een ander lichaam en we hebben ook allemaal een andere historie, een andere opvoeding gehad, andere opleiding, werk etc gedaan dat maakt ons als mens heel erg anders, maar in de kern in het etherische bewustzijn zijn we allemaal gelijk. Dus voor de één is het wat moeilijker om de persoonlijkheid te ontvlechten of om een nader onderzoek te onderwerpen, van wat is dat en voor de ander is dat wat makkelijker. Maar doordat je bij elkaar bent, dat is de epigenetica van ons DNA , versterkt dat veld. Dus wat er in mij transformeert door bij elkaar zijn is mijn DNA in communicatie in het veld hier die communiceert ook met jullie DNA. En jullie DNA communiceert ook met mijn DNA. En daarom is het goed om af en toe ook even bij elkaar te zijn. Dus niet dat ik steeds met de microfoon sta, maar dat we gewoon vriendendagen organiseren in Nederland, op verschillende plekken waar mensen bij elkaar kunnen zijn vanuit dezelfde intentie gewoon samenzijn waarbij er epigenetisch gecommuniceerd kan worden. Dus niet met de mond maar in de velden. En als je dan een gelijkwaardige afstemming hebt met elkaar wordt die informatie bij elkaar in beweging gezet, omdat wij heelheidsbewustzijn van oorsprong zijn is dat proces waar ik bijvoorbeeld ontzettend veel moeite mee heb waar het bij lijkt waar ik niet doorheen kom, ineens doordat ik een paar keer bij andere mensen ben geweest, is er een informatie uitwisseling en ploep ik ben er zo in één keer doorheen. Je kunt elkaar wel ondersteunen maar je hoeft niet steeds in de oude cyclus te zitten.

 

Je hoeft niet een volgeling van iemand, of mij of van je buurvrouw te zijn om informatie in jezelf te voelen, je volgt kortstondig iets van een ander om iets in jezelf te voelen en daarmee zelf verder te gaan. En natuurlijk is het een groot aandachtspunt om daar niet van afhankelijk te zijn.

 

En laten we dan ook zorgen dat we elkaar ook anders gaan ervaren in dat moment. Dat is echt heel fijn. Dus ik heb het ook over intimiteit met elkaar, intimiteit want ik hou heel erg veel van jullie allemaal. Ik kan jullie allemaal niet bereiken en misschien jullie mij ook niet echt, door de ruimte en tijd en de afstand maar in de energie wel. Dat is wat je met elkaar kunt afspreken dat je elkaar ziet, dat je elkaar kunt voelen. En dat is een intimiteit waarin mensen zichzelf openstellen en als we daar straks ook een andere plek in kunnen nemen, wat ik ook durf te voelen en dat geldt ook voor jullie dat je enorm gewaardeerd wordt in dat moment, dat je hier bent en dan heb ik het specifiek over dit nu-moment. En dat je niet zomaar een deelnemer of deelneemster bent maar dat je werkelijk ook iets in komt brengen, vibratie en dan zie je van ja wacht eens even, wij zijn wel allemaal individuele mensen, wij zijn wel allemaal individuele bewustzijnswezens maar eigenlijk is het één groot kwantum organisch bewustzijn opgedeeld, gerepresenteerd door allemaal verschillende reizigers. Dus ik kan niet zeggen van ja nou ja je kunt ook meedoen als je niet meedoet want je doet eigenlijk altijd mee. In mijn ervaring hoe ik jullie ervaar heeft het verdieping nodig maar ook hoe jullie mij ervaren en hoe we elkaar ervaren. Dus dat is echt leuk ..? een hele verandering in een bekrachtiging, dan ontstaat er namelijk een ander energiepatroon, een ander informatieveld en een ander script zeg maar wat gedragen wordt vanuit het vrije hart. 

 

Dan ga je weer terug naar de aarde en dan kom je hier en zit je dus hier en ga je ontdekken dat er mogelijkheden is om zelf te leven en dan gaat het niet eens zo zeer om het leven hoe je dat naar buiten laat zien, maar gaat het hoofdzakelijk om het innerlijk leven, dat je innerlijk jezelf bevrijdt. Dat je het ware potentieel in de mens laat opstaan. Dat betekent dat je niet meer mee gaat in het denken, het voelen, het geloven van het algemeen aanvaard beeld waar je op dit moment nog in vast zit. Je moet elk anker losgooien, weg, alles moet weg, alles moet helemaal vrij, want pas als er vrijheid is in je hele bewustzijn dan kun je het Oorspronkelijke ook echt voelen binnen in jezelf wat dat vrijheidsbewustzijn is.

 

Maar ben jij hier nou om de wereld te veranderen? Nee. Het gaat er om dat je in essentie ziet dat het er om gaat dat je zelf gaat ontdekken wat leven is, wat het ook is, niet volgens het model van mij of van een ander maar van jezelf. Dat je tot eigen keuzes kunt komen doordat je je vrij maakt van de keuzes die je altijd hebt gemaakt. Dat je je vrij maakt van de elementen die die keuzes hebben veroorzaakt. Dat je durft te kijken wat is daar onder die keuzes nog aan de hand. Het gaat er om dat er goede mensen zijn. Hoeveel goede mensen leven er op deze wereld, echte goede mensen en dat is heel dualistisch uitgedrukt omdat je dan ook zou kunnen zeggen dan zijn er ook geen goede mensen, maar ik beoog over te brengen met het woord goed de energie van dienstbaarheid, transparantie, openheid, mededogen en ook echt kracht. Geen softies, kracht. Krachtige wezens die in staat zijn om iets te overstijgen ook voor de ander. Voor jezelf en met elkaar.

Nou die afwijzing dat is Lucifer. Dat is de kracht van het tegenovergestelde van de verbondenheid en de transparantie, het is het afgeslotene, het dichte en verborgene. Dat zijn frequentievelden die heersen in het menselijk bewustzijn.

 

Je ziet op t.v. een kind onder erbarmelijke omstandigheden. Je beseft dat er aan de andere kant van de wereld een kind is die het ongelofelijk moeilijk heeft, jij bent daardoor geraakt, ten diepste in verbondenheid van binnen ben je naar jezelf  naar binnen toe gegaan, in dat gevoel dat er in jezelf is, innerlijk weet je doordat dat komt doordat je dat kind net hebt gezien, en in deze situatie richt je niet je aandacht op het kind maar op jezelf, dus je blijft met aandacht bij je hart, en innerlijk weet je dat dat kind er is en je blijft met je aandacht bij je eigen hart, terwijl dat gebeurt adem je rustig en diep in en heb je verbinding met je lijf, blijf met aandacht bij je hart, en ga je daar rustig op in en uitademen, je gedachten gaan niet weg bij jezelf, ze blijven bij jezelf, aandacht bij je hart en innerlijk weet je dat dit voortkomt uit het schouwen van dat moment van dat kindje aan de andere kant van de wereld, doe je ogen maar open. Het is namelijk zo dat het oorspronkelijke deel van wat bewustzijn wordt genoemd dus ook geen herziening kent. Dus wat wij in het hoofd doen met het schouwen, en vervolgens daar een andere situatie neerzetten, schouwen waarnemen heeft invloed op dat veld, dat is dus iets fysieks, eigenlijk zeg ik tussen de regels door dat als je werkelijk vanuit je hartskracht werkt dat je dan alleen maar als godswezen alleen maar in het moment waarin je verkeert, dat ene specifieke moment dat moment wat je voelt wat je ervaart, dat je ten diepste geraakt bent,  alleen dat moment is het moment ,dat is de Power of Light, dat is het Oorspronkelijk Kracht in de mens. En dan ga je alleen maar je aandacht richten op dat moment wat je voelt en je ziet niet eens dat kind aan de andere kant van de wereld, want op het moment dat je dat doet, dan doe je iets wat hoort bij de matrix, zelfs als je dan met aandacht bij je hart zit, doe je iets wat bij de matrixhouders hoort. Dit is wel een behoorlijke stap, is maar een heel klein verschil, maar is een gigantische stap in ons bewustzijn. Dus je luistert in het moment van de Oorspronkelijk geraaktheid, Ja die hou je vast, dat is bewustzijn, de oorspronkelijke geraaktheid daar zit je in. En elke gedachte en wens of prayer gebed naar binnen toe, creatie dat het dus beter gaat naar die persoon is eigenlijk gebaseerd op intrinsieke waarde van de mens hier op aarde, maar dat heeft niets te maken met wie we echt zijn, het Oorspronkelijk zijn. Dat is het Oorspronkelijk bewustzijn,  daar zit geen mening in geen verlangen geen uitkomstverwachting in, er zit niets trakteren aan een ander in er zit alleen zuiver zijn en dat is puur gebaseerd op jouw aanwezigheid hier. Dat is de herinnering van de Oorspronkelijke vlam bewustzijn, en om daar in terecht te kunnen komen ga je ontdekken wat je neiging en reflex is in jezelf dat het beter moet gaan met de ander. Zo diep zit íe.  Dit is volkomen niet meer menselijk waar we het nu over hebben, is gebonden aan de aardse mens,waar we het over hebben, die reflex dat het beter gaat met de ander, dat is echt spiritueel bewustzijn geprogrammeerd in het menselijk bewustzijn van de aarde. De command is alleen maar waarneming van je eigen bewustzijn wat er met jou gebeurt.

 

We moeten kijken hoe we onszelf hier nu vrijmaken, vrijmaken van alle perceptuele beïnvloeding.

 

Elk moment wordt er gemanipuleerd, zo is het en het is aan jou om te ontdekken, hoe jij een gemanipuleerde situatie kunt aanvliegen en daar ruimte in kunt creëren met je bewustzijn. En daar kom je achter door gewoon te leven, door alle deurtjes open te trekken en er in te kijken zonder enige vorm van angst. Dan ga je ook ontdekken wat er allemaal is, we hebben ervaringen nodig hier op deze wereld om dat te doen. Dan komen we er achter op onze eigen manier wat manipulatie is, en of manipulatie ook nog manipulatie is op het moment dat je het herkent. Want dan verandert er namelijk iets. Dan buigt het om.

Bron: martijnvanstaveren.nl

Related Articles

Responses