Boek: Communiceren met andere beschavingen | Martijn van Staveren

Voorverkoop boek (ebook nu beschikbaar).

Een groep mensen uit Nederland, België, Duitsland, Rusland en Polen kwam in september 2021 bij elkaar in het Belgische Blegny om diepgaande kosmische informatie uit te wisselen samen met Martijn van Staveren.

Door intact gebleven herinneringen uit andere werelden is Martijn bewust en doordrongen van heldere kennis over een bewustzijn, een oorspronkelijke kracht waar de mens op aarde over beschikt maar in veel
gevallen niet gebruikt. Op kosmische schaal staat de mens dus ergens voor en het moment is nu aangebroken om vanuit ieders autonome kracht de herinneringen uit de eigen kosmische kennisdatabanken weer tot leven te laten komen.

Onze huidige werkelijkheid staat op een punt om een complete herziening te ontvangen door mensen die zichzelf herkennen als scheppende wezens. Goedgezinde beschavingen assisteren de mens in dit aards-planetaire proces zonder interventie te plegen. Besproken is wie deze beschavingen zijn en wat óns te doen staat om met hén in Open Contact te komen en om samenwerking tot stand te laten komen. Praktisch gezien betekent dat o.a. een ambassade vormen en vastgelopen aardse systemen en
structuren in beweging brengen door kwantum fysische processen.

Het moment van onvermijdelijkheid komt eraan!
We moeten het besef hebben wat voor altijd weggaat en wat er oprijst.
Het is een doorbraak voor deze wereld en de spil ben jij
.

– Martijn van Staveren december 2022 –

 • Titel: Communiceren met andere beschavingen
 • Auteur: Martijn van Staveren
 • ISBN: 9789078500261
 • NUR: 401
 • Uitgever: Stichting Earth Matters
 • Druk: Pumbo
 • Pagina’s: 324
 • Coördinator: Maya van Pelt (tevens medewerker transcriptieteam)
 • Eindredactie: Hannie van den Boom (tevens correctie transcripties)
 • Foto’s: Hannie van den Boom
 • Design: Arjan Bos
 • Voorverkoop: € 22,50 (tot en met 1 maart – wordt 18 maart verstuurd)
 • Prijs: € 25,-
 • Ebook: € 15,- (pdf – nu beschikbaar)
 • Boek en ebook: € 35,- (alleen in de voorverkoop)

Voorwoord:

Met dit boek heb je hoogst uitzonderlijke informatie in handen en de wijze van tot standkoming grenst aards gezien aan het onwaarschijnlijke. Tachtig mensen die een week met Martijn van Staveren in diepe focus waren in het Belgische Blegny om te communiceren met zichzelf, elkaar en andere beschavingen, waaronder 8 miljoen krachtwezens in een ambassadestad op An-Ar-Diah. Het resultaat is niet alleen een voelbare verbondenheid met al het leven, de overdracht staat bol van levende holografische transmissies. Een rijk ervaringenpalet van interacties met bevriend leven in andere werkelijkheden, tijdlijnen en universa. Lagen van collectieve mind control zijn kundig aan de kant gemanoeuvreerd om het delen van kosmische informatie mogelijk te maken. Informaties die nu van cruciaal belang zijn voor de repatriëring van het menselijk bewustzijn konden zo in het hartsbrein ontvangen worden.

Een week lang is er gedeeld met een zeer hoge informatiedichtheid. Vandaar ook een inhoudsopgave van maar liefst 6 pagina’s, zoveel onderwerpen zijn er diepgaand aangevlogen en doorvoeld.

“Er zijn hier mensen niet die hier wel horen te zijn” is bij de opening door Martijn benoemd, toen ik, Arjan, hem er naar vroeg zei hij; “Ja, dat is iedereen!”. Met dit boek heb jij ook de kans volledig aanwezig te zijn in de kosmisch mensrijke cirkel die in Blegny en de kosmos is gevormd. Zelf waren we er fysiek niet bij en we zijn Martijn zeer dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet om deze informaties te delen. Zoals te lezen is dat lang niet altijd licht te dragen. Ook voor de organisatie door Maya van Pelt, het redigeren van de transcripten van alle opnames door Hannie van den Boom, alle transcribeerders, de tachtig deelnemers die met aandacht en focus deze week hebben mogelijk gemaakt en last but not least de vriendenvolle allianties die met nauwelijks te bevatten waarneming onze missies op afstand begeleiden, zijn
we zeer dankbaar.

We wensen je levende herinneringen die opengaan bij het lezen van dit portaal.

Arjan Bos

Klik hieronder om het boek in de voorverkoop aan te schaffen of het ebook nu te lezen:

Inhoudsopgave:

11 Voorwoord – door Arjan Bos
15 Welkom
15 Een ontmoeting met elkaar – een onderzoek in jezelf
16 De keuze om hier te zijn komt uit je kern, je gevoel
18 Thema’s waar we het deze week over gaan hebben
19 Mensen die deze werkelijkheid al hebben verlaten
20 Vanaf 2014 bewust over bepaalde onderwerpen gaan spreken
20 Ontmoetingen waaruit gevoelsverbindingen ontstaan
21 Het opzetten van de groepskracht, ook nodig als beschermingsveld
22 Deze werkelijkheid zit vol met codes en algoritmen
23 Hoe gaan we met die codes om?
23 Een worsteling om echt jezelf te worden
24 Ontsla jezelf uit elke vorm van denken, ook over contact
25 Wees bewust hoe je met jezelf omgaat
26 Serieus zijn en focus houden
27 Einde van de eerste avond
27 Hier samen gekomen voor een groter doel – het aanwakkeren van onszelf
28 Schilderij Dulce: de gouden designer, symbool voor de opstanding
30 Start van de dag
31 Met elkaar kijken hoe deze omgeving zich beweegt
31 Klim aan boord van een situatie
33 Situatie ‘omgevingsgeluiden’
34 Respect, fatsoen, dan spreek je een andere taal
35 Gevraagd werd om een foto van jezelf mee te nemen
36 Herinneringen die ‘aan’gaan op basis van gevoelens
37 Contact krijgen via muzieknummers
37 Een goed gesprek voeren met elkaar
38 Spreken met kleinere of grotere groepen, het gaat om het stabiele veld
39 Zonder druk, ongeduld of leidingevende gedachten tot een gesprek zien te komen
40 Draconische krachten proberen onrust te veroorzaken
41 Door matrix ingevoegde leugens en vervormingen in een verhaal gaan herkennen
43 Slecht denken en spreken over elkaar stoppen met je bewustzijn
45 Trauma-effecten
46 De eigen unieke zoektocht naar ‘wie ben ik’
46 Integreren in het dagelijks leven wat je met elkaar doorgenomen hebt
48 Channelings
48 Alles zelf ervaren en daarbij goede intenties en goede aandacht uitdragen
49 Mensen mobiliseren om hen anders te laten kijken, voelen en denken
51 Samen een sterke coalitie van bewustzijn vormen
52 Communiceren met andere beschavingen via de transport van de kracht
52 Persoonlijke onderwerpen
54 Gregg Braden: the divine matrix
57 Een nieuwe richting inslaan van binnenuit
58 Wijsheidsdragers van binnenuit
59 Twilightzone
61 Transponder van de toekomst
62 Aanbevolen boeken
65 Anders gaan denken is precisiewerk
66 Ga je een situatie bewust ín of laat je hem bewust liggen?
67 Situaties buiten het ‘denken’ houden – onpartijdigheid
69 De macht van de gedachten eraf halen
70 In de buitenwereld ruimte voor jezelf creëren als je over dreigt te lopen
72 Omgaan met de matrix programma’s uit de buitenwereld
73 De weg naar een doorbraakpunt is zwaar voor ons allen
74 De aarde heeft zorg nodig
75 Het verdriet van niet thuis te zijn
76 Anders denken, dwarsverbanden en signalen gaan zien
77 Negatieve gedachten als wapensystemen
78 Kosmische informatie vertalen naar de persoon die je hier op de aarde bent
79 Reizen in ons bewustzijnsvoertuig
80 Het eerste contact van deze week via muziek
81 Inladen van gedachtes en ze weer stoppen
81 De taal van ‘het land van ooit’
82 Het gezamenlijke gesprek, het debat
84 De ambassadestad ‘Anar-Diah’
85 ‘Ik kan weer zelf kijken!’
87 Het museum van mindcontrol
89 Permanente aanwezigheid van het ‘zee-meerminnen-volk’ in onze wereld
90 Vanuit Anar-Diah wordt alles gemonitord
91 Via transport van de kracht de ambassade hier openen en snel!
92 Vloeibaar schild om lekken van de parasitaire code te verhinderen
93 Acht miljoen mensen kijken naar onze bewustzijnsverschuiving
94 Buiten de voorgeprogrammeerde disc gaan denken en handelen
95 Vervolg van de ervaring in de ambassadestad Anar-Diah
96 Wij zijn de coalitie-transitiegroep van binnenuit
97 Teleportatie van de force: informatie uit andere lagen komt hier tot ontvlamming
98 Neurologische reflexen stoppen, die energie moet naar het intelligentie-denken toe
100 Hoe kan ik de kracht in mezelf centreren zonder te lekken?
101 Constant het gevoel van binnenuit naar voren halen
103 Voortdurend is er een keuze om alles aan te raken met bewustzijn
104 Banden om het hoofd, om het lichaam
105 Vervolg op het thema ‘klanken’
107 Contact krijgen en je weet niet met wie je contact hebt
109 Bij contact leggen is een ander denkformat nodig
111 Kwantumdenken
112 Mensen hier schrikken zich te pletter van hun oorspronkelijke spiegelbeeld
113 Doorgang naar ander bewustzijn en contact wordt kunstmatig afgeremd
114 Wezens in het paviljoen
116 Poppenmaakster vertelt over haar poppen
117 Plan voor de avond: filmpjes kijken
117 Wat is die hack van het bewustzijn?
119 188 Vallen en het dodenrijk
120 Álle gehackte mensen hebben de ingebouwde mogelijkheid om ‘aan‘ te gaan
121 Overlijden: oorspronkelijke circuits gaan ‘aan’
121 Informatie uit oorspronkelijke wereld wordt niet gewist maar omgezet
122 Bewuste instandhouding van het draconische 30-70% script
123 Overlijden: de ‘besmettingscode’ gaat eruit, je identiteits-informatie blijft behouden
126 Na de afkoppeling in een groter vermogen komen en opgedane ervaring gaan delen
127 Toegang tot alle kwantum-informatievelden en contact maken met de informatie
128 Een stilstaand beeld is een uitnodiging om je schepping aan te zetten
129 Overlijden is een emotionele, scheppende gebeurtenis
130 Toegeven aan je diepste gevoelens en wensen is loskomen uit het controlesysteem
130 Overlijden van jezelf of een ander
131 188 Hoofdelijke trillingsvelden
133 Gehackt of vrijwillig hier aanwezig
135 De waarheid spreken en doen wat je ten diepste voelt
136 Je herkent je dierbaren van hier in de thuiswereld in de vorm van wie ze écht zijn
138 Trots zijn op wie je bent, genieten en de eigenwaarde van ‘wie je bent’ vergroten
138 Slechts 1% van je oorspronkelijk vermogen is hier voor je beschikbaar
140 Je bent maar op één plek, bekenden worden meegetransformeerd naar hier
141 Uitleg over de verhouding 30% – 70%
142 Waardoor martijn zich meer kan herinneren dan wij
143 De leugen en de kracht van de waarheid
145 Diepe kennis en kracht die in ons verscholen ligt ophalen door zelf te voelen
146 Als je vrij bent van de besmetting kun je niet gemonitord worden
147 Binnenin contact maken met alles en iedereen, laat het leven openspringen
148 Onderzoeken wat je voelt, waar je heen moet, keuzes maken
149 En alles mag gezien worden, alles open, geen geheimen
149 Informatie uit het andere veld kan nu meer vrijkomen
150 Terugschakelen van daar naar hier
151 Aanvaarden dat iets niet doorgaat
151 Ieder is uniek in het verstaan van informatie
152 Bewustzijn kan van de ene naar de andere werkelijkheid verschuiven
153 Je komt er steeds meer achter hoe deze wereld in elkaar zit
154 Als je het doorhebt haal dan de slagkracht van de warrior tevoorschijn
154 Positie innemen
155 Een basisvoorwaarde aleer vrij contact tot stand komt
156 Crash-momenten
157 Machten en krachten bij werelden in evolutie
158 Kosmische afspraken mbt het inlinken in opgerichte werkelijkheden
159 Groot gevecht om de ingang op de interface van het lichaam hier
160 Vakantie Turkije
161 Vanuit je gevoel oorspronkelijk delen gaan herkennen in het restant hier
161 Geen voorbestemdheid, geen magie maar gewoon kwantumfysica
162 Onder de disc ligt het oorspronkelijke experiment
163 Ware informatie over buitenaards contact wordt achter gehouden
163 Weer helder zijn, de werkelijkheid toont ons alles
164 Moordaanslag en rechtzaak
165 Thema ‘contact’ dieper op ingaan
166 Muziekcompilatie
167 Een openingsvraag
168 Voorstellen aan de aarde door de groepen van thuis
168 Één van de hoofdvoorstellen: ‘loslaten bezit’
169 Tweede voorstel: ‘afschaffen van aardse geldsysyteem’
170 Neergang van de aarde en de natuur
171 Erkennen dat het zorgwekkend is op de aarde
172 Grote veranderingen gaande op de aarde
173 Onze plek innemen
175 Uitnodiging om contactbewegingen te maken
175 Verschuiving van de werkelijkheid
176 Wij zijn de tijdschrijvers
178 Waarheid op het speelbord – welkom allemaal
178 Film ‘Men In Black’
179 Huidige situatie doorzien en aangrijpen als mogelijkheid om die om te buigen
180 Naar een nieuwe vorm van evolutie vanuit kwantum-bewustzijn
181 Technologische evolutie dient hand-in-hand te gaan met spiritueel bewustzijn
182 Kwantum-fysisch kijken, er is meer dan één uitkomst
184 Technologie een opmaat geven mét bron eronder
185 Martijn vertelt over zijn ervaring met pleiadische mensen
186 Hebben we technologie nodig?
187 Het hart
188 Gebeurtenissen via aandacht uit laten zoemen en naar het nulpunt toebrengen
189 Het kwantumveld, de transport van de kracht zoekt zijn eigen weg
189 Het kwantumveld reageert op jou!
190 De force reageert op waarheid, op wat er écht gevoeld wordt
191 Besef dat die kracht er is, dat je niet alleen staat
192 Een nieuwe beweging op aarde, een nieuwe manier van denken en voelen
193 Decreet
197 Het menselijke aspect
198 Vriendschap, warmte, de bron en de kroon dragen in ons bewustzijn
198 Onze menselijkheid, bronkracht brengt ons altijd naar het volgende moment
200 Onrust, verstoringen en ogenschijnlijke toevalligheden
200 De wereld van thuis in onszelf voelen en hier representeren
202 Zelfbevrijding, zo essentieel voor je aanwezigheid in deze wereld
203 Een schilderij van jou met alle te kiezen en gekozen mogelijkheden
204 Vertragend reactieveld van de kracht in technologische werkelijkheden
205 We accelereren en dat leidt tot snelle reacties en onverwachte effecten
207 Rail rondom de aarde waar duizenden objecten aangemeerd liggen
209 Een nieuw transport-systeem met vloeibare capsules
210 Een reis in de watercapsule naar een eivormig object
211 Reizen via capsules en informatie ontvangen van assistentie-teams
212 Vrije communicatie via bandbreedte van water met kristal daarin opgeslagen
213 Wij ondermijnen niet
214 Actie vanuit verbondenheid zonder ondermijning
215 Kosmische wijsheidsbegeleiders die boodschappen aan ons doorgeven
218 Veel druk op alles, wat vraagt om eigen ontluchtingsacties
220 Wie zijn die 7 groepen, die intermenselijke coalitie-groepen?
222 Andromeda, een gelaagd sterren-stelsel vibrerend op een hoofdfrequentie
223 Transportatie door middel van objecten of via eigen vermogen
223 Sirius/Siriaans
224 Rigel
225 Centauri
226 Andromeda
227 Kopie van een oorspronkelijke werkelijkheid kan volwaardige werkelijkheid worden
229 Wegblijven bij gescripte verhalen
230 Geen besturing in vrije werelden
230 Thuiskomen met toch nog een besmetting
231 Bij werelden in oprichting is een liefdevolle zorgzame toezichthoudersraad
232 Controle door intelligente bestuursvormen
233 Redenen om nieuwe werkelijkheden op te richten
234 Wat is ‘de wet van één’?
236 Bron: een oneindige niet te definiëren werkelijkheid
237 Communiceren met woorden en voorbij woorden
238 We zijn heel, maar 99% staat uit en is opgeslagen in 1%
240 Welke paden gaan we met ons bewustzijn in
241 Alfa Lexumar
243 Hun boodschap aan ons
244 Je eigen kern ervaren
246 Oppakken van de boodschappen van de coalitie transitie kwantum groepen
247 2 Woorden opschrijven
248 Cassiopeia en Zoïedsz
249 Ahn-tar-rah divisies
250 Raad van 11
250 Andarrah
251 Andromeda en Centauri
252 Het covid programma als directe reactie op wat wij doen
253 Gevecht om de zeggenschap over de aarde
254 We kunnen eruit!
254 Oorpsronkelijk bewustzijn kan ook in cyborglichamen tot leven komen
255 Fenomenale veranderingen gaan plaatsvinden
256 Onszelf trainen, formeren, dingen opzetten en naar de regering doorzetten
258 De mensheid in de uitverkoop
260 Vanuit jezelf dingen lanceren
260 Lezing Frank Collaris
261 Filmpje: flashmob Neurenberg 2014 ʹOde an die Freude‘
262 Video Hopi indiaan messages from the ancient
263 Video VN-bijeenkomst met Aliya Prokofyeva
266 Video uit de voice
266 Water: bewustzijn, frequentie, zuiverheid
267 Start van de ambassade: ontvangen boodschappen bij elkaar laten komen
267 Informatie samen ontvangen, daarbij naar eigen grenzen luisteren
268 Alles wat hier gebeurt staat in direct verband met anar-diah
269 Pijn in het lijf is een vibratieveld, de dood een uitbarsting van leven
269 Aanspringen tijdens overlijden als je bij jezelf blijft
270 Pijn en trauma zijn vibratiecodes van de krachtbron achter het fysieke deel
271 Pijn: reflexmatig reageren óf kwantumfysisch benaderen
272 Iemand deelt haar persoonlijke ervaring in pijn anders benaderen
273 We delen informatie met elkaar als afgezanten uit diversiteit
274 Informatie die je in je draagt naar buiten brengen
275 Iemand deelt innerlijke beleving en reactie op het zien van geheim filmpje bij de VN
277 Over de video
277 Rechtop staan vanuit liefde en verbinding
278 Onvangen boodschappen bij elkaar gaan brengen
279 Deze werkelijkheid openzetten via ons bewustzijn
280 Ontvangst van boodschappen
281 Samenvoegen van ontvangen woorden laat ons iets weten
283 Betekenis van het woord An-Ar-Diah
284 Veelvuldig bezoek aan gaia leidt tot spanningen
285 Rassenscheiding en inreisverbod op Gaia
285 De cloud people en rassenscheiding
287 Mega-bijeenkomsten in de ambassade-stad
287 Aanval op Gaia en de val
288 Frequenties versterken en verbindingen repareren
290 Zorgvuldige opbouw van buitenaards contact
291 Wereld-veranderingen door uitbreiding van bewustzijn
292 Ingangen bij leiders met veel volgelingen
292 Bekrachtiging: jezelf aanzetten en jezelf aanmelden
293 Breinaald van licht
294 Jezelf versterken en aanzetten
294 Ontvang op het innerlijk projectiescherm
295 Aanmelding bij ambassade allianties
295 Openen van de lijn van de interkosmische ambassade
296 Verzamelde woorden – frequenties
299 Remote viewing- en sensing: een gift in ons allemaal
300 Kwantumfysisch kijken naar de vibraties achter deze woorden
301 Video ‘Creating reality’
302 Met het computer-brein reizen naar virtuele werkelijkheden
304 Op aarde nu snelle uitbreiding naar andere werkelijkheden
305 Terug naar de taal van de emotie
306 Corona en het blauwe kristal
307 Injectie met blue cells om brein extra te kunnen besturen
308 Ontwikkelingen in verleden en toekomst
309 Leven vanuit het diepste gevoel
310 80 Blegny deelnemers, de speciale code van het getal 80
310 Vaccins injecteren in lichamen
311 Virtual Reality en Augmented Reality via technologie
312 Ons antwoord op voorprogrammering: gevoel en kwantum fysisch begrip
314 Eigen keuzes maken, welk veld laat je aansluiten
315 Ontstoren door middel van kwantum fysica
316 Blue light cell in vaccins
316 Geen angst hebben, altijd terugkeren naar de kern ‘wie ben ik’
317 Vragen over blue light cell
318 Bloedtransfusie van een gevaccineerd iemand?
319 Situatie Afghanistan en China en de geheime programma’s erachter
320 Martijn wordt geprojecteerd in deze matrix vanaf 18 verschillende lokaties
321 Herhaling video: aankondiging ufo Moskou en bij het Pentagon
322 Afsluiting van week 1

Related Articles

Responses