Het slijpen van je eigen potlood

(Martijn van Staveren) Ontkennen is hetzelfde als erkennen. Als datgene wat we ontkennen niet bestaat, bestaat het juist vanwege de ontkenning. Bewustzijn schept, ontkenning en erkenning is een onderdeel van Schepping. Bewust ontkennen is scheppen in een vorm van een invoegende ontkenning.

Doordat “ontkenning van alle mogelijke scenario’s” op planeet Aarde hoogtij viert, erkent de ontkenner het eigen Scheppingswezen van Bewustzijn nog niet in volle glorie. Door dit mechanisme is ontkenning een mogelijk faliekant dwaalspoor voor het Oorspronkelijke Vrije Bewustzijn, indien de gemoedstoestanden zich gaan settelen in een vasthoudend dogmatiserend (lees: soms spiritueel en/of New Age-achtige) opstelling.
  • Het vasthouden aan het “feit” dat dit universum een 100% luciferiaans universum is, schept deze mogelijkheid en bijbehorende gevolgen in het bewustzijnshologram (de huidige reis welke ervaren wordt als leven op deze Aarde) van de desbetreffende mens (in dit voorbeeld mens). 
     
  • Het vasthouden aan het “feit” dat andere werelden van bewustzijn (soms noemen we dat buitenaards) niet kunnen bestaan, schept een eenzijdig en dogmatiserend beeld/situatie in het bewustzijnshologram) van de desbetreffende mens (in dit voorbeeld mens).
  • Het willen overtuigen aan anderen hoe “het in elkaar zit, door te vertellen hoe het niet in elkaar zit” schept een cyclus van voortdurende bevestiging van de innerlijke ontkenning van de ongelimiteerde mogelijkheden van Schepping in jezelf en continueert de cyclus van het huidige spirituele zijn en ervaren hiervan. Open communiceren hierover is heel bijdragend, zonder lading eronder.
Het erkennen van ongelimiteerd Scheppingspotentieel, vormloos en in vorm, zet Innerlijke Kracht gebaseerd op de Schepperstaal (= vrije emotie, zonder plus of min) in beweging. Vrij bewustzijn neemt waar, op welke wijze dan ook, ondersteunt en laat zich ondersteunen. Vrij bewustzijn kent geen wel of niet, kent “en ja en nee”.  Vrij bewustzijn kent geen angst, ervaart de eigen Innerlijke beleving en koppelt betekenis van het lichaam (angst) los van de externe waarneming, ziet de externe waarneming vervloeien naar gelang de Innerlijke beleving vrij blijft, dus niet volgt in de Angst of aangeleerde betekenis. Hetzelfde geldt voor de kracht welke wij Liefde noemen.
 
Het “volgen” / “bestuderen” van externe beelden & situaties is goed om je eigen Innerlijke potlood te “slijpen”,  om daarna verder te gaan tekenen op jouw eigen papier. Hierin kunnen en mogen we elkaar ten dienste zijn.
 
Vrij bewustzijn heeft eerbied en kent dankbaarheid voor al het leven. In de vorm en buiten de vorm van het huidige denken & voelen.
 
Het aangereikte potlood van dualistisch voelen, denken, handelen, creëren en hiermee scheppen, kan volledig worden herzien. Jouw inzet levert een significante bijdrage aan het geheel. Tracht voor jezelf de dwarsverbanden te zien tussen hetgeen sommige mensen op facebook uitdragen / neerzetten en de collectieve programmeringen en geloofsovertuigingen/spirituele modellen in de aardse samenleving.
 
Een hartelijke groet,

Martijn van Staveren  (facebook kun je volgen door te “liken”)

Bron: De Intergalactische Mens

Related Articles

Responses