Grotere werkelijkheden worden bevrijd uit dogma: UFO’s, Disclosure en ET’s

(Martijn van Staveren) In een hele mooie en waardevolle tijd, waarin zeer veel Mensen geloven in “dé” betekenis van UFO’s, buitenaardse aanwezigheid, staat vast dat het “framen” (geven van samenhang en/of betekenis) van deze grootse en belangrijke onderwerpen in een ander daglicht komen te staan. De wijze hoé en waarop de Mens gelinkt is aan het UFO- en Buitenaardse fenomeen is nog veel mooier en boeiender dan gedacht en gevoeld.

Zelf merk ik hoezeer veel Mensen zich (nog) vasthouden aan hetgeen zij denken dat het is, veelal gebaseerd op wat er de afgelopen decennia aan informatie is verspreid door UFO cultgroepen en NewAge bewegingen. We staan nu op een direct kruispunt, waarin wij als Mensen dieper naar de dwarsverbanden kunnen gaan kijken tussen onze rol en de wijze van het verschijnen van bijvoorbeeld UFO’s en ontmoetingen met andere beschavingen. Dat de onthullingen gaan komen vanuit Media en overheid; die gedachten kun je per direct naar het rijk der fabelen verwijzen. Elke hoop hierop, is misschien een tijdelijk brevet van “onvermogen” om dieper en helder in de spiegel te durven onderzoeken wat je dit laat denken. Laten we ons bedienen van buiten, of bedienen wij ons als krachtwezens van binnenuit?

Je hebt geen overheid en media nodig om disclosure te laten plaats vinden. Sterker nog, deze instituten zullen er juist alles aan doen om dit te voorkomen! Zij zullen op alle mogelijke manieren full disclosure arrangeren, waarbij men juist niet kan zien dat het een non-disclosure zal zijn! De kunst is om een ander iets te laten denken, wat die ander graag wil dat het is. Ook deze stappen werden voorzien door controlerende tijd reizende groepen op Aarde en zijn een onderdeel van een zeer machtig syndicaat die het Menselijke denken onder controle heeft gebracht. Het zijn ook niet voor niets steeds dezelfde Mensen die vanuit dezelfde koker en spreekbuis fungeren, zodra zij naar buiten treden over het onderwerp disclosure! Het spel wordt diep gespeeld en velen zijn hierin ook daadwerkelijk een speelbal. 

De werkelijke aard van het UFO fenomeen wordt omgeven door diverse rookgordijnen en als we niet opletten, zullen velen wederom op een spoor worden gebracht van een geleide gedachte en betekenis. En is spreken hierover dan angstzaaien, zoals door sommige UFO believers over mij wordt beweerd, of breng ik wellicht iets heel essentieels ter sprake? Is dit misschien ook een reden waarom believers liever niet luisteren (willen) naar een mogelijke andere betekenis van het UFO fenomeen? In hoeverre zullen zij waarachtig (durven) luisteren als onze galactische familieleden zelfstandig zullen vertellen wat er werkelijk gaande is? Dus niet astraal contact, maar open contact, van Mens naar Mens? Van Mens naar ET?

Lieve en goede Mensen, het is zeer belangrijk dat we in tijden waarin wij ons nu bevinden, ons (gaan) richten op onze Innerlijk Kracht en contact gaan maken met de Bron van Inzicht en Weten. Er zijn verscheidene zeer krachtige, intellectuele en spiritueel ontwikkelde beschavingen aanwezig in het energieveld van wat wij werkelijkheid noemen. Zij hebben geen enkele belangstelling voor een UFO Disclosure. Waar zij waarachtig belangstelling voor hebben, is dat de Mens zichzelf weer kan terugplaatsen in het veld van wat wij hier Schepping noemen. Dát is waar het kernachtig gezegd over gaat. En vanuit die zienswijze van een volledige herziening in ZIJN en waarneming van werkelijkheid buiten jezelf, zal er een compleet andere wijze van onthullingen gaan plaats vinden. En alleen de tijd zal het gaan laten zien, wees daar zeker van!

Inmiddels zijn er vele, zeer vele Mensen die dit weten en zich ook als zodanig uitlaten hierover. Dit vindt NU plaats over de gehele Aarde en terwijl je dit leest zijn miljoenen Mensen zich bewust van dit transitieproces in het eigen bewustzijn. Realiseer je je wat dit voor een ongekende verbondenheid vertegenwoordigt? Als Vrij Mens zo innerlijk te weten dát er Hoeders zijn van het Paradijs de Aarde en dat jij hierin van onmetelijke waarde bent? Nou, ga dáár maar eens voor zitten, voor díe disclosure in jezelf! Heerlijk!!

Deze Vrije Mensen onderzoeken in zichzelf deze Innerlijke kracht. Zeer veel Mensen die ook contact hebben (gehad) met andere rassen, hebben dit nu ook diep in zichzelf gevoeld. Ik sprak met dermate veel Mensen over deze indringende en bekrachtigende informatie, dat er zich iets heel moois en harmonieus aan het ontvouwen is in de Mens zélf en in de contacten tussen andere beschavingen en de Mensheid. Velen weten dat het oude “ingebrachte” vertrekt en de Oorspronkelijke Innerlijke Wijsheid van waarneming terugkeert. 

Waarheid vind je niet uitsluitend door te doen wat andere Mensen graag willen dat je doet. Waarheid is je eigen pad banen en jezelf alle ruimte geven jezelf weer te gaan ervaren.

Doe dit op je eigen manier, wijze en tempo.
Blijf met elkaar in contact, kom met elkaar in contact. Overbrug de verschillen en kijk en richt je op de overeenkomsten. Het werkelijk doen is iets heel anders dan erover praten of schrijven.

Martijn van Staveren  (facebook kun je volgen door te “liken”)

Bron: De Intergalactische Mens

Related Articles

Responses