Command: Com-Man-nah: Samenwerking met de schepping

DE BETEKENIS COM MAN NAH

Martijn van Staveren op 22 november 2023

De Com is de samenwerking en de Man-nah is de scheppende kracht. Wat we doen is, we faciliteren eigenlijk. Wat we doen is, we stemmen ons op onszelf af. We verdiepen ons in onszelf en voelen onze eigen autoriteit vanuit verbondenheid. Niet iets anders dan verbondenheid. Je voelt of beseft dat wat je doet, dat je dat doet vanuit het goede, dat betekent dat het ook allemaal goed voor anderen kan zijn wat je doet. Dat hoeft niet alleen betrekking te hebben op jezelf.

De Command, de Man-nah, de scheppende kracht, is het trillingsveld waarin we gedijen. Eén groot informatie en bewustzijnsveld. Dat is oneindig groot en dat scheppingsveld bestaat door de hoeveelheid, niet telbare hoeveelheden sterrenbeschavingen, die leven vanuit die Vrije Kracht. Dit is een hele society, hele werelden, hoogstaande werelden en alles van wat daar is, is allemaal vanuit henzelf ontstaan. Ze doen alles vanuit zichzelf, ze doen niets vanuit een opdracht van een ander, alles is daar volledig in de Vrijheid, in een zeer stevige, zeer hoog, geciviliseerd niveau. Al die Wezens die er zijn, al die trillingen die zij dus scheppen, dat is wat ik hier dus noem, de Man-nah; de schepping van de  vibratie.

De natuur creëert ook Man-nah Kracht. Dat is de geur, dat is de kleur, dat is de tonnage, het beeld. Alles wat je ziet en ervaart en wat je proeft komt voort uit trilling en dat is een deeltje van de Man-nah bandbreedte en dat is een gigántisch groot veld. En de Man-nah velden waarin wij leven, die kunnen geïnstrueerd worden vanuit liefde. En dat betekent betrokkenheid. Dus opdrachten, Commands zijn bewustzijnsbewegingen. Je zet een bewustzijnsbeweging op vanuit jezelf en de opdracht die wordt gegeven -jij bent de Commander- die geeft de opdracht vanuit bewustzijn, daar wordt gewerkt met de Man-nah velden, dus jij schept de instructie, dat is wat je doet. Je schept de instructie en de instructie die wordt gecreëerd, die wordt geschapen en die wordt beantwoord door de Man-nah velden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.

Dat is een grote verantwoordelijkheid omdat je ook met energie werkt die is opgebouwd – dat is een Godsveld in oude taal- is gecreëerd door al die werelden, door al die beschavingen. Dat is één groot trillingvibratieveld. Dus je werkt ook met de taal van hen. Jouw taal wordt gebruikt om de instructie te geven en de frequentievelden die daarin kunnen reageren, dat is afkomstig uit AL het leven. Dus dat is een vrij abstract iets, maar het is wel iets waar je besef op hebt. In wezen is scheppen al communiceren met buitenaardsen, in ons begrip. Het wordt veel groter en ruimer, het iets heel groots.

Ons eigen bewustzijn terughalen is de kosmische opdracht

De Command is zéér, zéér belangrijk. Als ik meermaals zeg van goh, Aandacht erop, dan is dát de Command. Als jij je zelf aanzet om de Aandacht erop te zetten, dan is dat een opdracht. Dat is heel interessant om nou te kijken wat er met je gebeurd daarna. Stel het gebeurt jou natuurlijk totaal niet -sommige mensen hebben daar wel eens last van- dat tijdens een bekrachtigingsmoment de Aandacht verslapt. Stel dat dat gebeurt, dat je voelt Aandacht is toch net een soort golf, je zet hem in, dan is die er en dan lijkt het of je de Aandacht niet kunt onderhouden of zo, of dat die wegebt. Dat is dus de Val van het Bewustzijn. Denk er goed over dat is de Val van het Bewustzijn, dat de Aandacht, bewustzijnsgolf wegebt. Daar vertrekt God. Daarom is de vraag zo essentieel: wat is dat nou als ik Aandacht geef aan dat stuk wat ik inbreng? Wat gebeurt er nou, wat ervaar ik, dat is de gemoedtoestand, het NU-moment van de gemoedstoestand mind over matter? Wat is het nu wat ik ervaar… als ik mijn Aandacht erop zet? En dan kom je erachter, dat je het niet kunt definiëren maar dat het wel iets is. Er gebeurt iets, een soort gewicht van energie. Dit komt van binnenuit, dat gaat ergens in, er gebeurt echt iets – dat is dus energie wat er gecreëerd, geschapen wordt- maar wat is het nou voor mij om (dat) te moeten doen? Wat is dat? Je moet je daar een eigen bewustzijn in terug zien te halen. En precies dat stuk is de Kosmische Opdracht. Hij lijkt heel complex, maar als je dit doorgrond en doorvoelt en daar niet hoogmoedig in gaat reageren – want er zijn ook mensen op uitgegleden- die gingen dan heel hard roepen van: “Ik geef de Command, ik geef de Command dat en ik geef de Command ik heb het in mijn macht. Ik heb het door hoor Martijn”. Nee, dat is het niet! Hoogmoed komt voor de val, voor jezelf val je dan daarover. Het is iets voor jezelf. Je moet op je eigen manier dit terughalen. Maar die taal, dat stuk, dat is de taal waar bezoekers en buitenaardsen en andere werelden tot ons spreken. En dat gaat zo; “Boem”, gaat zo langs de mensheid.” Bijna. Bijna niemand hoort het. En dat is echt een hele zware constatering. Dat lijkt wel een soort oordeel, maar dat is niet zo. We horen het wél, we vóelen het, we wéten, we zijn niet álleen. We voelen die bezoeken, we voelen het aan de binnenkant, we voelen de communicatie, de communicatie is er, er is heel veel.

COMMAND IS AANDACHT

Ben uitgerust! Het essentiestuk is Aandacht. Wat is het? Het is een bewustzijn van jezelf wat alleen maar daarheen gaat als jij het doet! Dat merk je. Dat is het meest fundamentele, dat is de organische taal waar ik het nu over heb. Al het andere is computer- en systeemtaal. Het is zo diep geïnfiltreerd. Wat is Aandacht? Jij bent de enige die dat Aandachtveld weer echt weer opnieuw, jijzelf, daarheen kan brengen. Tussen het moment van jezelf en het moment van erheen brengen, dan ontstaat de verbindingslijn. Een verbindingslijn, jij legt met jouw bewustzijn verbinding – noem het nu een script of scenario, situatie- die verbinding wordt er gelegd. Daar vindt het kosmische gevecht omheen plaats. Er zijn wat variabelen in jou aanwezig, die op dat moment – maar ze leggen het af hoor want dat kan niet- dat moment nog steeds (weten)te verstoren. Dat is wat er gebeurt. En dat is ook waarom we elkaar en dan kom ik meteen op het kosmische aspect van Warriorschap, we moeten elkaar daarin versterken. Maar niet van: “Nou zal ik jou eens even versterken, kom maar eens even hier”. Nee, dat niet. Het is een collectief proces, waarmee je, als je allemaal iets doet waar je hart ligt, dat zou een sessie kunnen zijn die we voor de Aarde doen b.v., waarin we voelen van nou – ik weet niet of iedereen daar bij betrokken is van gevoel. Mijn antwoord is: ”Op moment dat je iets samen doet wat je ook allemaal voelt, dan gaat die eruit”. Dan gaat die eruit. Het is een saboterende, manipulerende kracht. Hier overheen leggende, dat het kan zijn, dat jouw geheugen het steeds doet. Want ons geheugen is een repeterend iets. En om dat uit te sluiten zou je dat kunnen inzetten tijdens een bekrachtiging. Dus het is de blueprint van je psychische toestand en je mindtoestand – om hetzelfde- moet bekeken worden. Want meer dan we zelf willen reageren we op herhalingen.

DE ESSENTIE: NIET DE UITKOMST MAAR DE WEG ER TUSSENIN

Dus nog een keertje naar de essentie, die bekrachtiging, het gaat niet om de uitkomst wat we vaak heel belangrijk vinden, maar, oe, van dit moet Aandacht hebben en los! En daar zet ik dat voor in de plaats. Tok, nou dat is mooi…NEE, het gaat om de weg daar tussen in. Het gaat om de weg daar tussenin. Wat er gebeurt, wat jij doet! Wat jij doet om die Aandacht erin te brengen. Dan voel je dat daar tussen die twee situaties in – en daar hoort dus ook dat beeld zien en een andere situatie daarvoor in de plaats brengen – maar daar tussenin daar zit iets en dat is iets wat jij bewust moet doen. En dan komt het – en het gevecht is zelf zo groot- dat bepaalde intelligenties jou kunnen laten denken daar tussenin, dat het gebéurd is. En dan moet je tegen jezelf zeggen: “Ik doe het zélf”. En dit lijkt echt een hele grote opdracht, maar dit heeft te maken met het zelfscheppende bewustzijn. Dat je het zelf doet.

Alles wat er is, dat is heel dominant in de mind aanwezig. We doen nu bewust de bekrachtiging via de mind en dat doen we omdat er verschillende afspeelapparaten zijn. Dat dat tevoorschijn komt.

Als je een beeld hebt dat je een fysieke gezondheid hebt en dat beeld is er ook gewoon zo dat je ongezond bent. Dat er iets is, een verstoring beter gezegd, dan weet jouw mind dat dat zo is. Als ik een apparaat zou neerzetten en je zegt ik doe mijn hoofd erin, en dan zeggen we allemaal: Ja hoor we zien het, je denkt het en het kan wel echt zo zijn maar je denkt het inderdaad ook. Dus dat veld van wat er gedacht wordt, daar moet eerst ingekropen worden als het ware, dat moet ook ingewisseld  worden, deze computer, UIT, en het ander AAN. Er is ook een ander pad en dat is het pad van de Hartsintelligentie. Maar we doen nu bewust het hoofd. Dat doen we zo om besef dat er afspeelapparaten in ons zijn, dat dat tevoorschijn komt.

ZELF DENKEN IS EEN JOB EN HEEFT EEN ANDER INFORMATIEVELD IN DE MATRIX

Je hebt de bevoegdheid dat als een arts zegt: “je hebt dat en dat, boem klets”, dat gedachteveld van die persoon, of het nou waar is of niet , daar gaat het niet om, dat gedachteveld van die persoon, hak, hak, boem, aan. En buitenaardsen, die speciale brillen hebben, die kunnen onze gedachten zien, die lopen zo toevallig voorbij en ik denk waarom komt die gedachte zo ineens voorbij, die gedachte zit er ineens in. Oh dat heb jij gezegd, dan ben jij aan het denken. De gedachte die erin is gekomen, we gaan niet naar een regulier systeem, dit is kwantumniveau. De gedachte die in jou is, over de situatie met jezelf, die gedachte, daar heb jij de bevoegdheid in, om die gedachte om daar iets anders doorheen te zetten of overheen te zetten. Je mag ook iets anders denken over jezelf. En dat is heel belangrijk want op het moment dat je dat doet, het gaat er niet om of je jouw ziekte inwisselt, dat is een 3D. Het gaat om het gedachteveld. Op het moment dat je aan boord stapt van die gedachte en je zet daar iets anders neer, dat is wat er gewoon boem, op dat moment door jou gedacht wordt, boem, klets. En dat is niet eventjes zomaar hé. Dat moet ook echt; zelf denken is een job hè! Dat is niet uit een boekenkast, maar zelf formeren en dan dat daar neerzetten. Dan staat dat informatieveld daar als een mind en zodra de mind dat veld installeert en het is er dan ook – er wordt gedacht op dat moment en dan geeft de mind – en dat is een belangrijk instrument van de matrix, geeft een ander informatieveld af, waardoor de andere scenario’s ook geprikkeld worden. Daarom is het zo gevaarlijk als dat we in deze wereld van een ander te horen krijgen hoe het met ons is door een ander. Want als je heel erg ziek bent, of je hebt een stevige verstoring, dan wil dat niet zeggen, als je dat op een andere manier bekijkt, dat je dan ook ziek blijft omdat je die verstoring hebt. Als er een ander informatiebeeld wordt neergezet, een eigen denkinstructie, worden er ook andere circuits aangesproken. En die circuits die worden aangeklikt en daar wordt mee gecommuniceerd.

HET GODDELIJKE VERMOGEN IS HET ZELFHERSTELLENDE VERMOGEN

Als je dat bewust met Aandacht gedurende je dagen rustig mee communiceert via het weten, geen spiritualiteit, gewoon aanwezig zijn bij jezelf, dan wordt ook het informatieveld geraakt door anderen scenario’s en dat is wat hier dus aan de hand is. Dat is ook wat buitenaardse en via channeling – is dat uiteraard ook vaak correct doorgegeven- maar dat zijn geen channelings maar dat is de oeroude kennis. Jullie weten half niet wat jullie goddelijke vermogen is. Het goddelijke vermogen is het zelfherstellende vermogen. En het zelfherstellende vermogen speelt zich in twee circuits af. Zowel in de mind, daar moeten we binnenkomen, daarom dit, dus dat is heel erg belangrijk.

IK WEET HOE EN WAT WAARHEID EN WIJSHEID IS DAT IS HET KONINKRIJK, DE KROON

Verhaal als iemand iets tegen je vertelt over een ander die b.v. een nieuwe heup krijgt ect. Het antwoord Martijn hierop: “Het gaat erom dat je een krachtigere, eigen gedachte schept. Daar gaat het om. Als iemand iets tegen je zegt waarvan jij permanent weet dat dat niet waar is hè, je weet het 100% zeker, daar is geen overtuiging, maar je wéét het ook écht. En die persoon zet maar kracht bij en die gaat jou vertellen hoe het zit en jij weet: het is gewoon niet zo! Dan komt er een moment dat je zegt oké, whua…ik weet hoe het zit, ik wéét dat, ik weet hóe het zit…Nu de woorden weg. Dat wat je doet vanbinnen, whua…dat is het koninkrijk, dat is de kroon. Daar gaat die, de kroon uit die geschriften, whoem…ik weet wat wijsheid is en de boodschap van wie ik ben en de mensheid. Ik wéét hóe en wat de waarheid is en hoe het écht zit. Op dat moment bescherm je en bewaak je en geef je gas met je bewustzijn -je kunt niet leren hoe dat moet- dat gebeurt vanuit jezelf, geef je gas in de gedachtenkracht, in het bewustzijn van je denken. Dus dat is wat je moet doen. Niet het ene weg en het andere ervoor in de plaats zetten, dát is wat er gebéurt. Dat is het gevolg. Ik doe hem eigenlijk achterste voren. Dat is wat je moet doen en die zeggenschap terughalen. Er is nog nooit iemand (geweest) die jou toestemming heeft gevraagd, om in een vervelende situatie terecht te komen. Er is nog nooit iemand (geweest) die jou toestemming heeft gevraagd en jij hebt ook nog nooit toestemming gegeven, om in een wereld te zijn waar zoveel dingen gebeuren, die niet in harmonie zijn en niet kloppen. Waarvan je ziet, ik heb er niet alleen verdriet van maar andere mensen ook. Welke religies er ook zijn of wat dan ook. Daar heb je nooit voor gekozen. Dus de gedachte dat je daar geen herziening in mag brengen, die is ook niet van jou. Dat is een enorme stap.

En eigenlijk weten we dit allemaal al. Dit weten we allemaal wel. Deze sessies zijn kennelijk nodig om dat Weten wát er al is, schuivend door alles heen, op een ander niveau in jezelf, nog een keertje te doorvoelen en te zien. Waardoor hij nog dieper integreert. Want het gaat erom dat je hem in je 3D leven ook ziet. Want als het in je 3D leven gezien wordt dan vallen de scripten weg. Scripten die het pad naar binnen toe proberen te belemmeren.

Vraag: ik wil een koersverandering, ik wil me alleen nog bezig houden met de Force Commands.

HET GAAT NIET OM HET LICHAAM

Antwoord Martijn: Het gaat niet om het lichaam, daar gaat het niet om. Daar kun je in oefenen, daar kun je het in herkennen, het gaat om dat krachtveld binnen jezelf. Als jij dat krachtveld te pakken hebt, die intelligentiekracht van jezelf, je besluitvaardigheid, als je die te pakken hebt dan zet je hem in op andere stukken. Dat is wat je benoemt. Zou jij het ook fijn vinden om dat te doen met een groep mensen die de Command van zichzelf hebben doorgrond? Desnoods via een lichamelijke situatie? Dat ze zichzelf hebben onderzocht. En dat je voelt van als we hier in een coalitie, niet als Aardse mensen, maar als Wezen(s) uit een andere werkelijkheid heel gericht bezig gaan, dat dat ook veilig gebeurt of betrouwbaar is. Laat ik zeggen; gelijkwaardigheid aan elkaar. Vraagsteller; dat hoeft niet eens. M: Dat kan ook niet, omdat het niet hoeft.

Wat nu, wat verder, deze kracht -het gaat niet om het lichaam- het gaat om dat stukje wat een enorm groot besef is, dat die eruit wordt gepakt. We zitten hier niet te werken aan een lichaam, we zitten ook niet te werken aan de mind, we zitten ook niet van alles en nog wat te doen, dat is waar veel mensen de afleiding ook hebben gevoeld. Terwijl ik dat duizend keer heb gezegd. Het gaat niet omdat, die bewegingen in het lichaam, het gaat om de Aandacht verplaatsing, dat je dat snapt. Of je die te pakken hebt, niet snapt hier (hoofd) maar kunt zien. Die PAREL, die moet eruit en die gebruik je dus ook voor je dagelijkse leven. Dat is waar je je dagelijkse bestaan mee herdefinieert in energie. Maar daar zet je ook met elkaar op in, op een groter kosmisch niveau.

En ik heb de afgelopen jaren met heel veel mensen mogen samenwerken en ik heb gemerkt dat heel veel mensen – en dat is ook wat er gebeurt- het niet vasthouden. Ze doen het niet.

KOERSVERANDERING IN DE BREEDTE VAN JE WERKVELD

De koersverandering is dat de breedte van waarin je zit te werken met elkaar op dit gebied, dat onderzoeksveld, laat ik het zo maar even noemen, dat het ongelimiteerd blijven doorgaan in een grotere groep mensen, als het ware aan te spreken, te vinden ook met elkaar, dat daar een koersverandering in plaatsvindt. En dat er ook op een bepaald moment heel duidelijk zichtbaar is en toepasbaar is wat je zelf hebt doorzien en hebt doorvoeld. En dat de mensen wegblijven, die in alle eerlijkheid kunnen zien dat ze niet in die boodschap van zichzelf zitten, en ook niet in het eigen bewustzijn de Aandacht inzetten, dus iets anders doen. Ik ga daar dus niet over. Over de ander. Maar waar ik wel over ga is de Forcestap van mezelf en het stuk wat ik uitdraag. En daar moet ik altijd heel voorzichtig mee zijn omdat je daarmee bepaalde dingen in feiten zegt en die kunnen op tientallen manieren worden geïnterpreteerd en zullen daardoor ook tientallen dingen betekenen. Je kunt vanuit het kwantumintelligentie/ kwantumhartveld, kun je, moet je op een gegeven moment ook uitspreken wat wel en niet, wat het wel en niet is. Dus er komt een heel solide beweging op de Aarde vrij, als datgene wat mensen samen doen, ook echt door die mensen samen wordt gedaan. En dan draai ik me om…, met de mensen waar het dus niet mee gebeurt, dat stopt. Dat is die koersverandering. En die vind ik pijnlijk maar nodig. Het lijkt of je daarmee mensen uitsluit, dat is niet zo.

MET AANDACHT CREEREN EN HET OOK KUNNEN VASTHOUDEN OP DIE PLEK

Je kunt een huis bouwen met allemaal hout en andere schroeven en zo. Als er dingen gebeuren tijdens dat bouwen van die woning wat niet is wat het echt is, omdat er dingen doorheen lopen, dan heeft het uiteindelijk effect op het constructieveld van het huis. En waar ik het over heb is dat het bewustzijn waar we uit moeten navigeren, vanuit mensheid, niet omdat Martijn het zegt, maar vanuit mensheid, de mensheid hier op de Aarde, dat is een trillingsveld, dat een informatiebassin is en dat informatiebassin moet ook gevoed worden door al die mensen en je kunt en dat is het punt waar je als mensheid wel (kan) aankomen. Je kunt niet steeds iets niet doen omdat er mensen tussen zitten die bezig zijn met ik moet beter worden, met deze techniek, van mezelf. Ik moet er een beetje om lachen maar het is oprecht een soort schaamte (lachje) omdat te moeten zeggen. Omdat ik me heel goed besef van als je iets hebt, of geestelijk, of lichamelijk, ik heb ook wel eens iets lichamelijk gehad, dan werk ik daar ook aan, dus dat is heel erg waardevol. Maar voor je het weet zit je in het verbeteren van je lichamelijke conditie en je persoonlijke situatie. En dat is ook waarom sommige mensen op een gegeven moment niet meer komen omdat ze dat denken. Maar die mensen die weten dus helemaal niets van zichzelf. Daarom breng ik je er ook op een bepaalde manier naar toe door het te benoemen van wat is Aandacht. Als je het moment van je Aandacht creëren ook zelf kunt brengen op die plek en het daar ook houden, daar is die hè, en daar ook houden. Dat is het, de gesprekken die ik voer met mensen, niet uit deze wereld, die vinden plaats vanuit dat stuk. En daar hoef je niet hoog opgeleid voor te zijn met je bewustzijn. Het gaat er alleen om dat je het kent. Daar gaat het om. En daarom breng ik je daar naar toe. \

En dan zijn er mensen die zeggen: “Ik kom niet meer hoor want ik weet nu wel wat bekrachtigen is”. En dan komt er toch iets uit, dat je zegt mmmm… weet jij wat de boodschap binnenin jezelf is? Kun jij mij of de ander nog zien in het licht? Is dit dan echte Aandacht die je aan elkaar geeft? Of is dit de Aandacht waar het om gaat? Ik zeg het steeds weer, we oefenen via de derde dimensie omdat dat aansluitmomenten kunnen zijn, omdat je dat pakt. Dat je het daar ook feitelijk te pakken hebt. Want je kunt niet uit een boek of een zweverig iets gaan werken. Je moet de Oorspronkelijke Bewustzijnskracht moet je toepassen en die kun je alleen toepassen wat je hier nu ook weet. Als er situaties zijn 3D waarmee of aan gewerkt moet worden, dan is dat ook tastbaar, dan beland je ook niet in een fantasie of een aanname of iets anders van Martijn, maar dan land je in de situatie die er echt is. Dan werk je aan wat er echt is en daar zet je op in. En dan is de verwarring, dat kan dan in situaties ontstaan, waarin ik dit vertel om je persoonlijk leven te verbeteren, of iets anders maar dat is niet zo.

AANDACHT IS ZO GROOT

Via die route kun je ontdekken wat Aandachtskracht is en Aandachtkracht is zo groot kan je zo, tussen je vingers, als de ander het snapt, kun je die zo, boem, zo door iemand zijn hoofd heengooien. Zo krachtig is Aandacht. Dat de ander in één klap van complete gedachtenconstructies verlost is. Zo krachtig is Aandacht, mits je dat wel in overeenstemming doet met de ander. Aandacht is zó groot, als je echt Aandacht hebt voor de wereld en je zit met mensen aan tafel die nog wel eens wat te vertellen hebben vanuit het systeem, is jouw Aandacht zo soepel en krachtig, dat die pulst en ademt en dat mensen die in jouw omgeving zitten niet meer kunnen denken.

Ik heb het gehad, ik ben in werkgroepen geweest. Waar ik aanwezig was heb ik het ook bewust wel eens opengegooid en raakteN mensen compleet helemaal uit het denken. Mensen konden niet meer denken dat ze overleg hadden met mensen die destijds in de regering zaten. Mensen konden niet meer denken, omdat ze niet met mij als Martijn te maken kregen, maar omdat mijn bewustzijn, mijn manier hoe ik naar hen keek… en ik vond ze fantastisch hè, dus niet dat andere, want ik zie ook de mensen doen, ook van wie zij zijn, doen wat ze doen. Ze konden niet meer denken. Ze zeiden het ook, letterlijk, wat gebeurt hier? Ik krijg gewoon een crash in mijn hoofd, ik kan niet meer denken! WELKOM! Juist, WELKOM. En dat is niet een crash in het denken maar het is een opening in het zélf echt denken. Er staat iets anders in de wachtrij, hier, wat naar boven wil komen en moet komen en gaat komen en dat komt in het brein terecht. Daar is het voor. Dat is die radicale koers. Dat is ook de manier waarin er moet gewerkt moet worden met elkaar. En dat is luid en duidelijk en ik ga  niet voor niks de hele maand december niks doen. Dat heeft dáar ook mee te maken want ik wil me ook voorbereiden. Jij ook, ik ook, wij allemaal.

WE ZIJN EEN HEEL GROTE BLOEMENTUIN

Mensen kunnen elkaar, zichzelf ziek denken, zo kun je jezelf ook naar een ander vibratieveld denken. Je hoort wat ik zeg, niet dat je jezelf beter denkt, het is dat er iets ander s doorheen wordt gezet.

Als je straks thuis komt en je denkt nu ben ik alleen, dan is dat ook wat erin wordt gezet, want dit soort dingen denken wij niet uit onszelf. Jij kunt iets anders tevoorschijn halen. Dat is de glans van wie we zijn. Jongens we zijn een heel grote bloementuin. Dat is wie we zijn, je moet het ook tegen elkaar zeggen. Ik weet het niet, jij kan het ook. Ik kom ook wel een ergens aan dat ik denk van dat ik gedachten ervaar van iets. En dan weet ik ook van weg jij, eruit. Dat is niet van mij. Dít is wat ik denk.

Hoe is het mogelijk dat jij ooit een gedachte zelf zou scheppen over dat je thuis in een situatie terecht komt die niet zelf in het welzijnsveldtrilling van jezelf vibreert. Van origine geven wij onszelf de boodschap mee en als je nou thuis komt, voel ik me goed, dan ga ik lekker de boel in orde maken, ga wat bloemetjes neerzetten, ik ga wat takken buiten uit de tuin waar de bladeren vanaf zijn, ik ga van die takken genieten, ik leg wat mos eromheen. Ik ga het mooi maken zet er een kaarsje bij, een dekentje om mij heen en ik ga heerlijk gedijen op deze trilling van mijzelf en van die mooie mensen die ik heb mogen ontmoeten. Dat schep je uit jezelf. Maar dat geheugen, dat geheugen, dus daarom, die velden, daar komt die aan, de volgende beweging en ik vind het fantastisch om dat met elkaar samen door te nemen, denk erom het is kosmisch vuur. Zo klein als hij is, zo slagvaardig is hij in het groot. Kom wat dichter bij jezelf. We draaien de knop nu even op stand 10 maximaal in onszelf.

BEKRACHTIGING

Je voelt dat je hier nu zit, punt. Je haalt alle lijnen nu ook van mij af en je gaat nu naar jezelf……………….en besef, dat er een verbindende kracht is tussen dit moment, nu, en een nieuwe situatie en een verandering en die verbindende kracht dat is jouw Aandachtveld…Het draait allemaal om jou. En groter gezegd draait het om ons allemaal…draait het om, voorbij de mensheid van de aarde. Wees je bewust van je lichaam, zuiver, omdat dit de uitstulping is van je metafysische lichaam…Laat op je eigen manier je lijf ontspannen…weet dat al je cellen ópen gezet worden, door jou, nú…breng in deze bekrachtiging je Aandacht naar de plek waar je borstbeen zit, de plek van je hart…Wat je hart wordt genoemd, is een energiemembraam. Het hart staat in direct contact met het Levensveld, de kosmische intelligentie. De oase en sommige mensen zeggen dat is God, de Kracht. Door met je Aandacht bij je hart te zijn, is de verbinding aan. Tussen jou en de Bronvelden. Welkom Bronvelden en welkom aan mijzelf…Misschien wil je één van je handen op de plek van je hart leggen, zodat je op een andere manier kunt voelen…Blijf bij jezelf…En met je Aandacht bij je hart, laat je de situatie zien, of weten, bij je hart, wat Aandacht nodig heeft…Ik geef hierbij de Opdracht als Schepper, vanuit Kracht, Waarheid en Oorspronkelijke Liefde, dat deze situatie wordt geannuleerd, NU…Dat deze situatie is opgeheven en dat de trillingen ZUIVER in het Bronveld teruggekeerd zijn. Terug gekeerd via het hart in de Bron. Ik roep aan: “ I Command, vanuit Kracht en Liefde, dat vanuit de Bronkracht, de nieuwe situatie manifest is, die ziet eruit en ik weet wat het is. DIT. Breng je Aandacht naar de nieuwe, zelf geschapen en gecreëerde situatie. Breng je Aandacht daarheen…Ik ben getuige van deze schepping. I Command dat deze Kracht aanwezig is in het hoofd, in het brein. Je voelt de plek van het hart en je bent op dit moment tussen je oren aanwezig. Dat deze nieuwe schepping aanwezig is in het brein. Dat deze trillingen als energie verder bewegen…Ik besef dat dit plaatsvindt in elke cel van het lichaam, in de fysieke en de niet fysieke energievelden. BESEF…Doe, doe, doe het, AANDACHT…Zo adem je rustig in en uit en dan is het gereed.

MIJN MISSIE IS HET CONTACT OP AARDE HERSTELLEN   

De Command is de meest krachtige, mits die vanuit je eigen bewustzijn wordt neergezet en uitgedragen, de meest krachtige instructie die je maar kunt wensen. Vanuit de Command werken we vanuit de Oorsprong ook met de natuur. We ruimen de natuur op als dat nodig is. Ziekten en verstoringen trekken uit de natuur weg. Maar zo leggen we in deze wereld, hier, ook contact. Mijn missie hier is om het Contact op de Aarde te herstellen. Het is best wel een pittige missie, in die zin. Vind maar mensen die zichzelf echt verklaren! Ik kan jou niet zoeken en vinden. Je kunt jezelf alleen maar melden. Niet bij mij, maar in het leven. Daarmee ontmoet je elkaar en zet je je in. En aangezien er een hoop gedachten en op trauma gerelateerde realiteit is, een traumatische gedachte die de meeste mensen op deze wereld bijna non stop blijken te hebben, maar zich er niet bewust van zijn omdat (het) niet allemaal negatieve gedachten zijn, dus dan is het ook kennelijk geen trauma hier, maar omdat het op een gedachte gebaseerde werkelijkheid is hier moeten er gedachten en dat zijn bewustzijnsgolven, ook gezamenlijk gelanceerd worden met zo precies mogelijke, precies betrokken mogelijke Aandacht, op onderwerpen om een landingsbaan te maken in de trilling, om Contact te leggen met andere mensen. Dat is mijn missie. Mijn missie is om dat te bewerkstelligen. En ik ben niet degene die dat mét je kan doen en ook niet sámen kan doen, want ik dóe het al. En ik doe het al vanaf dat ik hier ben. En dat is altijd al zo geweest. En ik vind het een hele grote eer om dat samen met elkaar te kunnen doen. En ik ben er al jarenlang mee bezig, met mensen en wat ik net zei, het gaat niet om de mensen zelf, het gaat om het genereren, het bouwen en het scheppen van trilling. Want dat is wat dit veld steeds weg probeert te schrijven. Dus je moet heel solide mensen met elkaar, samen kunnen (laten) werken zodra er een bepaalde mogelijkheid is om dat Contact te leggen, is het tot nu toe steeds, zijn er hiaten via mensen, door mensen, met mensen.

HET ZIJN GEWONE MENSEN MAAR ZE DRAGEN EEN ANDER VERMOGEN IN ZICH

Ik wist dat dit jaar, voor mij in ieder geval, dat ik dit jaar een kanteling zou maken op een prettige manier, althans voor mij is dat prettig, om steviger in te zetten op dit onderwerp. We willen allemaal dat en ik wil dat ook, vanuit wie ik werkelijk ben. Ik wil ook dat hier de contacten gelegd worden, ik wil ook met elkaar weer goede gesprekken voeren. Ik vind het ook fijn als we met elkaar weer een mooi schouwvoertuig in kunnen stappen en daar andere mensen mogen ontmoeten en dat we merken van zo bijzonder is het allemaal niet. Zij hebben ook schoenen en kleren. Je kunt ze gewoon een kus geven en als er een zandkorrel in de ogen komt dan knipperen ze ook. Dat blijkt allemaal niks spiritueels te zijn maar dat ze een ander vermogen in zich dragen. Ik vind het ook mooi om met elkaar even in een object te zijn en dan samen met elkaar door het raam naar de andere kant te kijken en daar de deuren open te doen en merken dat het hele object niet eens een ufo of een voertuig is dat zich verplaatst. Maar dat het gewoon objecten zijn van een andere wereld die zich kunnen manifesteren hier als een voertuig, als een ruimteschip. En dat blijkt, als je aan boord bent, dat als je er éénmaal in bent, er aan de andere kant weer uitloopt en gewoon in een andere wereld bent. Dat is mooi als je dat met elkaar samen kunt meemaken en dat is ook nódig. Want deze wereld hoort weer gewoon aangesloten te worden op een groter, kosmisch, wetenschappelijk bassin. En daar moet je ook samen voor willen gáan…En ik blijf het dus ook zeggen, het is zo noodzakelijk, dat je met dit soort grote onderwerpen, die redelijk simpel zijn eigenlijk, als je daarmee je verbindt, is het zo belangrijk dat je wel ook in deze wereld blijft ook genieten van deze wereld. Daar heb ik mensen ook zien doorslaan. Ik ben dé persoon en ik mag dat over mijzelf zeggen, die ondanks wat ik allemaal vertel, stéeds weer wijs op de eigen behoefte en gevoelens. Ook van de Aarde.

Want hier ben jij en ook hier moet jij ook je plezier leven. Weet je, als je gewoon van dansfeesten houdt, dat je niet ineens zegt, ik ga nu niet meer naar dansfeesten want ik ben nu met bewustzijn bezig. Maar dan ben je niet meer met bewustzijn bezig. Als je daar bepaalde fijne dingen die jou raken niet meer leeft. Je moet doen wat je voelt, wat je ontvlamt, waardoor je energie krijgt. De één doet het zus en de ander doet het zo. En als dat allemaal in beweging en in balans kan zijn, dat stuk vinden, dan kom je erachter dat het fantastisch is om hier op de Aarde te zijn. Maar dat je ook echt een gesprek kunt voeren met elkaar om tot een punt te komen.

En dit is waar ik voor sta, dit is wat ik samen met de mensen op de Aarde wil openbreken en dat kan alleen als dat met elkaar gebeurt op een serieuze Aandachtige manier. En welke route we daar doorlopen om dat te kunnen voelen: dat gaat om geesteskracht, het gaat om de TRUE SPIRIT OFF THE HUMANS. Wie we zijn. Daar gaat het echt over en dat zijn we allemaal al.

JE EIGEN SUPREME COMMANDER AANSPREKEN

Ik heb alle andere wegen bewandeld en ze zijn allemaal doodgelopen. Er is maar één weg en dat is in gesprek gaan op dat niveau met elkaar. En al dat andere is ook hartstikke mooi, dus ik weet niet of dat fout is, ik zeg alleen dat dit de enige weg is om het Contact te leggen, niet alleen via astrale hologrammen of met etherische ontmoetingen of via emotionele ontmoetingen of een multi-dimensionale droomstaat of zo, maar écht dít, hier met elkaar, de enige weg om het hier met elkaar te doen, is ook echt contact maken met jezelf en je eigen suprême Commander aan te spreken. Dat moet je ook met elkaar doen. Ik wil ook zo gezien worden en dat mag ik zeggen. Ik wil ook jou zo zien en ik zie je ook zo. Ik zie jou als suprême Commander, ik zie jou precies zoals je bent. Ik heb heel veel respect voor jou, heel veel. Hier ook. Heel veel, allemaal precies zoals het is. Ieder mens is dat en daar hoef je niet een hoog geleerd persoon voor te zijn en allemaal universiteiten voor door te reizen. Daarvoor moet je tot de kern komen van wat mensheid is en het daar in jezelf vinden en inzetten.

Met dank aan Maya van Pelt en Anita Rubie voor het transcript en redigeren.

Bron: martijnvanstaveren.nl

Related Articles

Responses