Bewust aanwezig zijn in je lichaam

(Martijn van Staveren)

De mensheid is niet ziek,

de mensheid heeft kosmische doelen meegenomen.

En daar zit van alles over heen!


De tekst hieronder bestaat uit samengestelde teksten van diverse Crowd Powers (met Arjan Bos) en bijeenkomsten met Martijn.

 

Deel 1 Gezondheid

1. Onze kosmische doelen                           

2. Informatiegeneeskunde                          

3. Lichaam onderdeel kloonprogramma     

4. Symptomen     

Deel 2 Voeding 

1. Jezelf deprogrammeren


Veel mensen die hier op de aarde doorhebben dat ze bij zichzelf en los van allerlei dogma’s, bij zichzelf en in zichzelf aanwezig moeten zijn en daar waar je met aandacht en bewustzijn bij de  eigen ervaring ook in het lichaam, niet een betekenis geven, alleen voelen wat er aan de hand is, dat ze daarmee een prikkel geven aan het veld, waardoor het informatieveld verandert en zelfs ook nog geïnitieerd kan worden tot een bepaalde beweging, tot een een richting. Dat de mens in staat is richting te gaan geven in deze werkelijkheid. En dát is wat de mensheid niet mag weten. Dat is eigenlijk ook waar de mensheid uit gehaald is. En dan praten we over een volledige heelwording in het bewustzijn, dat je invloed hebt op de werkelijkheid, maar ook binnen het hele genezingsproces. Er komt weer een creatiekunst terug. Genezing is in feite creatie. Genezing is niet een oplossing bedenken op het hele voortraject, maar genezing is het herstel van het geïnstalleerde aanwezige veld, van het informatieveld. Want dat informatieveld dat speelt zich nu af. En dat informatieveld kan open gaan en veranderen op basis van jouw bewustzijn.

 

Er waren bezoekers uit andere werkelijkheden, die verschenen, dus ook echt mensen, die verschenen bij mensen die allerlei lichamelijke klachten hadden en daarna waren die klachten voor altijd weg. Ze hadden al 30 jaar lang hele ernstige fysieke klachten, maar die waren één keer aangekeken door een ander bewustzijn waarbij dat bewustzijn, van die mensen die dus op dit moment een onderdeel zijn van dit hologram, in hun hologram die persoon anders ziet, waardoor in hun hologram die persoon anders is, en vervolgens die verandering doorgezet wordt door de hologrammen heen van degene die het ook echt in de eigen hologram ervaart. Dus het gaat om een bepaalde duplicaat code die je meegeeft.

 

1. Onze kosmische doelen

En die kosmische doelen die verscholen liggen in ons en daar heb ik het in Frankrijk ook even over gehad en dat is ook een voorbode van het open trekken van de kosmische doelen die in jou  verscholen liggen. Dat kan niemand voor je doen alleen jij, die worden hier in deze wereld gemaskeerd op een uiterst slimme, hele intelligente manier. Want die kosmische doelen die wij in ons dragen die dragen wij op bepaalde plekken in ons bewustzijn passend bij de missie waar we heen gaan. Dat is een heel uitgezoek, een heel doorvoelen, daar kan ik nu niet op ingaan want het is niet passend in woorden te krijgen nu. We kunnen misschien later zeker zal ik daar eens gaan over uitweiden en verdiepen, maar dat zijn ook hele diepe voelsessies, want het gaat voorbij de mind. De mind kan dit niet bevatten meer.

Maar passend bij de wereld waar je naar toe gaat (in dit geval de aarde) , passend bij hoe dat veld zich gedraagt, of het wel of niet reageert, wat de codes zijn en de programmeringen van de universa, die werkelijkheden, passend bij de wereld waar je heen gaat, sla jij jouw kosmische doelen op in jezelf op bepaalde plekken, lokaties. En dat zijn hele, ik ga dat woord nog een keer gebruiken, het zijn hele complexe analoge krachtvelden die we het beste kunnen omschrijven als super, dus eigenlijk hyper, hyper emotionele krachtvelden! Het is een zuiver gevoelsintelligent bewustzijn! En hij komt uit emoties.

Zoals we hier op de aarde tot in den treure in huilen kunnen uitbarsten zodat je nergens meer controle over hebt en dat je het zalig kunt vinden om zo diep te huilen, dat je niet kunt stoppen en dat er binnen dat huilmoment zo’n diep schoon bewustzijn is dat benadert eigenlijk het diepst ons bewustzijn als we vrij zijn.

 

En die kosmische doelen die slaan wij dus op in ons bewustzijn en vervolgens is dat een onzichtbaar, het is een onzichtbaar bewustzijnsprogramma wil ik bijna zeggen, ik gebruik het woord wel, het is een krachtveld wat je toepast als je eenmaal in die wereld komt, net als dat je iets in je binnenzak stopt van nou ik ga nu daar heen. Maar dat doen wij met ons bewustzijn. En wij zijn zo diep in de energie gegaan, in hele krachtige multidimensionaal onderzoekssessies om te achterhalen en te kijken waar we de informatie wie wij zijn opslaan op het moment dat we naar binnen gaan dat het niet door die manipulatievelden kan worden weggehaald! Nou wat hier gebeurt en dat is dus met het kosmische doel, is dat de mensen die ofwel vrijwillig of niet vrijwillig in een wereld terechtkomen zoals deze wereld. Want er zijn nog een heleboel andere werelden waar ongeveer dezelfde tragedie plaatsvindt, namelijk dat wezens zichzelf niet meer kunnen herinneren. Dat is een hele ernstige situatie! Want dan werkt de kwantumfysica voor een klein deel niet. Als jij niet weet wie je bent dan heb je een heel ander leven. Dan is alles anders.

 

Die kosmische doelen die worden opgeslagen en dan gaan de wezens die zich verbinden al dan niet vrijwillig, gaan een lichaam ervaren, in dit geval hier op de aarde een lichaam, en op het moment dat ze in dat lichaam aanwezig zijn bestaat dat dus uit twee velden, het eerste veld is een energetische bewustzijn van het fysieke lijf, dus dat is het lichaam en is energie. En het andere is het bewustzijn wie je werkelijk bent wat er, eenvoudig gezegd, doorheen ligt. En eigenlijk moet ik het nog oprechter exact gewoon zeggen: de werkelijkheid die wij nu ervaren die loopt eigenlijk door ons oorspronkelijke bewustzijn heen, dat is wat we doen! Wij reizen helemaal niet eens. Dat is het niet. Wij halen die werkelijkheid naar ons toe of die werkelijkheid wordt naar ons toe gebracht en erin gelegd. Dat is wat eigenlijk gebeurt.

 

Er zijn dus twee velden dat is je fysieke bewustzijn en het is je oorspronkelijk bewustzijn, je wezen, dus niet ziel, gewoon je bewustzijnswezen met een eigen identiteit. En terwijl je in het fysieke lichaam bent zijn dus de plekken, de plekken waar je je kosmische doelen hebt neergelegd waar je of al mee bezig was elders, of waar je mee bezig gaat in deze wereld, die worden in dat veld opgesnord, opgespoord, maar jouw geheugen wordt gewist dus je weet niet wie je bent en wat je hier komt doen, je veronderstelt dat je weet wat je bent en dat je weet wat je hier komt doen, dat zijn de modellen die worden in geplaatst. Maar op het moment dat je in dat lichaam komt en jij gescand wordt door die intelligentie die sturing heeft op deze software, want dat zijn de houders van deze, de hackers van deze lichamen, wordt de plek opgesnord waar die kosmische doelen liggen. Maar jij weet het niet meer. Jij weet niet dat je in je energiebewustzijn kosmische doelen hebt meegenomen, krachtvelden, om hier, hier, in deze werkelijkheid, dát te doen wat jij wist voordat je hier kwam! 

En dat zijn niet altijd hele malse doelen hoor, dat is niet alleen maar bomen aanplanten. Er is echt wel wat werk te doen en dat is op basis van gevoel! En op basis van liefde! En het is op basis van betrokkenheid. Maar we praten wel over een echte grote kracht! En de doelen die liggen verscholen in ons waar we dus helemaal als mensheid niets meer van weten die worden gemaskeerd door problemen in dit lichaam waarvan jij denkt dat dat een probleem is!

 

Nu gaan we naar het proces ziekte, verstoring, mentaal bewustzijn, emotioneel bewustzijn, psychisch bewustzijn. Het is zo sterk, want hiermee leg ik, ik zaag niet een poot weg, maar dat ziektes een boodschap zijn om te helen en dat ziektes verbonden zijn met een levensles, dat bestaat wel maar dat is een matrix programma die wel werkt. Maar hij komt niet bij ons vandaan, hij is ingevoegd om ons te entertainen in iets wat wel heel erg fijn en interessant is om te bestuderen om te ontdekken dat het ook klopt, want als je je ermee identificeert met die leergang dan voel je ja het is zo, het klopt. Dat klopt want het past precies bij je persoonlijkheid maar dat ben je helemaal niet!

 

Dus het klopt niet!! Snap je. Welke laag waar je heen gaat en wat er dan gebeurt is dat je moet gaan constateren dat jouw kosmische doelen worden  gemaskeerd en verborgen worden gehouden door de problemen die je hier ervaart als mens in dit lijf. Als jij psychische problemen hebt, uitdagingen, als jij fysieke problemen hebt, uitdagingen, als er iets emotioneel is bij jou wat zo ontzettend sterk effect heeft, de velden die daarmee verbonden zijn, je kunt ze namelijk opsporen, dat zijn je broncodes, dat zijn de doelen kosmisch die je hebt meegenomen in je bewustzijn naar deze werkelijkheid. Kom ik op het kwantumfysische bewustzijn, daar waar menselijke aandacht naar toe gaat, de perceptie van jou, en de aandacht die je die plek geeft, de perceptie dat is de placebo, daar ben je mee bezig! 

 

Dus als jij ergens in je lichaam iets hebt of een bepaald deel van je lichaam wat altijd aandacht nodig heeft, het kan iets positiefs zijn of iets negatiefs, want je wordt geëntertaind in zowel het positieve als in het negatieve stuk. Dus denk niet dat het alleen maar negatieve dingen zijn. Maar dat wat een bepaalde invloed heeft, sturing heeft in dit leven in jou waar je eigenlijk je hele leven mee bezig bent met al die situaties dat gaat om iets dieper! Wat ze willen, deze krachten, deze intelligenties, wat ze willen en wat hen ook tot nu toe heel goed lukt, daar zijn ze gewoon buitengewoon in geslaagd, tot op dit moment, is dat de mensen kijken naar die problemen als hun problemen! Hun visie, waarneming, hun voorstelling over zichzelf wordt geleid naar het probleem! 

 

Stel je voor ik heb altijd pijn aan mijn heup, dat is een heel groot probleem. Of hoofdpijn. Het kan zijn dat je je hele leven gebukt gaat in een emotioneel proces, dat je alle kanten uit knalt in die emoties. Dat is hetzelfde, dus het is niet alleen fysiek. Maar mijn voorbeeld met deze heup, dan ben je dus je hele leven lang bezig met je heup. dat probleem is er en jouw bewustzijn reikt niet verder dan dat programma. En dat programma zit er dus voor.

Als jij anders gaat kijken naar je lichaamsproblematiek wat het ook is en je gaat er een grotere perceptie op toepassen, iets wat je nog nooit zo eerder hebt kunnen voelen of nog nooit hebt kunnen bedenken, dan ga je met je bewustzijn inloggen in je kosmische doel!

En dat willen ze niet. Dus ze gaan je pijn vergroten!

 

Absurd wat de mensheid moet meemaken! En dit is maar een deel van een veel grotere schaakspel wat hier nu plaatsvindt. Maar het gaat nu over jou en over mij en over wie wij zijn! Is het raar dat de hele mensheid pijn heeft? Waarom moeten wij lijden? Om ons bezig te houden met het lijden! Of om ons bezig te houden met de verlossing die het niet is! Dus ook in het lichaam. Waarom is de mensheid ziek?  De mensheid is niet ziek, de mensheid heeft kosmische doelen meegenomen! En daar zit van alles over heen!

 

Kijk deze krachten dat zijn de draconische annunaki houders, die hebben zoveel kennis en zoveel inzicht over wat schepping is, die hebben zoveel kennis over ons waarnemingsvermogen, zij vrezen deze kracht! Zij hebben zo ontzettend diep inzicht in wat ons vermogen is van betrokken raken bij, dus de emotionele verbondenheid die je als wezens met elkaar hebt en wat de effecten daarvan zijn in het veld, dat willen ze niet hebben. Zij willen niet hebben dat de constructie die zij besturen en ook andere werelden die zij besturen, zij willen niet hebben dat jij jouw betrokkenheid in gaat zetten in deze wereld omdat het hun constructie ontmanteld en ze willen ook niet dat jij met jouw bewustzijn omdat ze snappen wat kwantumfysica is, zij willen ook niet dat jij met jouw bewustzijn reist door de pijnplekken heen en de kluis opent van waar jouw holografische doelen liggen!

 

En we zijn uit ons uurwerk gegaan. We zijn uit het uurwerk gegaan van de grote kosmische werkelijkheid en ook uit het uurwerk van de emoties binnenin. En nou is het bijzondere dat als je naar je persoonlijkheid kijkt als mens hier dat je in je persoonlijkheid gefragmenteerd je kosmische doelen kunt terugvinden!

Dus wat ik eigenlijk zeg is dat als je goed naar je persoonlijkheid kijkt, en je gaat goed kijken, binnen je persoonlijkheid voelen waar je mee verbonden bent, wat je diep raakt en je gaat kijken wat je in je leven doet, hoe diep ze ook hun best hebben gedaan om ons iets te laten doen wat we niet willen wie we niet zijn, als je goed kijkt dan zie je waar je mee verbonden bent. En dat is zó uit elkaar getrokken! En toch ligt het er in verscholen.

 

Dus die kosmische doelen van de mensheid die gaan naar voren komen, dat krijgt de grootste aandacht en is ook het grootste studiepunt. Want als wij een kosmisch doel in ons dragen en wat verbonden is met andere beschavingen, dan is het logisch dat die andere beschavingen hun doelen laten uitzetten, want wij staan uit!! We moeten gaan praten, we moeten gaan communiceren met onszelf, we moeten gaan praten met onze lichamen, we moeten onszelf verwelkomen in het lichaam, we moeten met ons bewustzijn naar de plekken toe, minutieus in sessies kijken wat gebeurt er, wat voel ik, leg het vast in je hart of schrijf het op.

Haal het tevoorschijn, wordt je bekneld door pijn, is er steeds een traumapunt, wat is dat toch.

 

 

2. Informatiegeneeskunde , wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Er zijn twee mogelijkheden: 1 informatiegeneeskunde vanuit een wetenschappelijke richting.

2 informatie vanuit onszelf, dus een bewustzijnsproject. Dus we gaan werken vanuit ons eigen herstellend vermogen en dat betekent dat we niet meer weglopen bij onze eigen issues, maar dat we gaan onderzoeken in ons dagelijks leven wat drijft ons, wat hebben we meegemaakt, waar zijn we mee bezig, welke gedachten gaan er dagelijks door mij heen en welke gevoelens levert dat op.

Een nieuw artsensysteem waarbij artsen echt met jou in verbinding zijn, een bewustzijnsverbinding van mens tot mens.

In feite zijn wij allemaal artsen, genezers in essentie. Dat zal bekrachtigd worden door de enorme ontrafeling van hoe  de farmaceutische wereld in elkaar zit  want het gaat open, die put gaat open. Het gaat naar buiten komen wat een enorme besmeurderij het is financieel, maar vooral wat ook echt naar voren gaat komen is hoe weinig medicijnen echt werken.

De ziekte van kanker zullen tussen nu en 5 jaar echt worden opgelost wetenschappelijk gezien omdat achterhaald wordt door onderzoek en door jonge generatie die met nieuwe technologieën gaat kijken naar wat kanker is, dus ze ontdekken dat het een verstoring is in de heilige geometrie van de cel. Dus dat het celbewustzijn dus anders trilt en dat daardoor de informatie in de cel verstoord wordt en dat die verstoorde informatie van die cel die dus met andere cellen communiceert, dat die gedupliceerd en gekopieerd en doorgegeven wordt aan die andere cellen. Maar daarvoor in de plaats liggen heel veel andere programma’s die losgelaten zullen worden op de mensheid om voortdurend het model van de farmacie in stand te houden.

Dus we krijgen straks allemaal nanotechnologieën die er eigenlijk nu al zijn, die letterlijk kunstmatig ziektes kunnen opwekken in ons neurologisch systeem.

 

Martijn: Wij zijn de scheppers op deze planeet en dan is het ook nog zo dat de Kracht van de natuur, de Kracht van het bewustzijn van de aarde, dus elke watercel die dezelfde frequentie in zich draagt, diezelfde frequentie. Wij bestaan uit informatie, als je met de microscoop in ons gaat kijken zul je zien dat 99% tussen de sub-atomen daar is niks, dus we bestaan voor 99% helemaal uit niets, knap, toch zitten we hier. En die ene procent die er wel is, dat is waarneembaar, maar daar tussenin zoveel leegte, vertaald naar zoveel scheppingsenergie, zoveel kracht, en op het moment dat jouw gemoedstoestand en jouw veld van het leven goed in je bewustzijn aanwezig is, heb je invloed – en dat heeft invloed – op je fysieke gesteldheid, want elke cel in je lichaam is ook een geometrie. Ook een emotioneel bewustzijnsveld. Dat neemt dat dus over wat je van binnen voelt, wordt in je fysieke lichaam gebracht en ons lichaam is een informatiedrager, op het moment dat ik hier mijn hoofd aanraak, zo, dan weet mijn linkervoet eigenlijk ook dat ik dat doe, want al die cellen communiceren met elkaar.

 

Als ik spreek over informatie geneeskunde dan heb ik het voornamelijk over dat wij informatie vanuit onszelf kunnen lezen, vanuit hier (hart?) Dus je zou je kunnen voorstellen dat er een groep van 100 mensen bijeen komt en dat ze geleid door een aantal zeer goed gekwalificeerde natuurartsen en die artsen zijn op de hoogte van hoe de Force of Life functioneert en gaan de mensen inspireren om het zelf te ervaren. En dan ga je met elkaar de natuur in en dan zijn er grote bekrachtigingen in relatie tot de natuur in combinatie met kennis die wordt doorgegeven, maar vooral ook in een programma dat je kunt achterhalen wat de onderliggende redenen zijn waardoor  die verstoring er ooit is gekomen. En dat is dus een informatiegeneeskunde, in combinatie met kennis en vooral van oeroude verbinding in relatie tot de natuur. We zijn een onderdeel van de natuur, dit lichaam is een onderdeel van deze natuur. Normaal functioneren wij binnen de cirkel van de natuur, maar de mensheid is ontspoord en zijn uit de cirkel van de natuur gestapt. En dat betekent niet alleen in maatschappelijk opzicht maar ook in emotioneel opzicht, de verbinding met de natuur.

 

Het gaat hier om een nieuw vorm voor deze aarde van informatie herziening, herschikking, geneeswijze. Genees. Wat valt er te genezen, een verstoring die gezien moet worden! Niet met allemaal betekenissen erachter waar het aan gekoppeld is, hè “dat komt daardoor, je leven lang heb jij dat gedaan, dus ja” nee dat is niet van belang. De verstoring is er, de verstoring moet gezien worden en de verstoring moet belichaamd worden met de broncode van waarneming.

 

Want wat we nu zien als een ziekte dat zal straks gezien worden als een verstoring in de energie-informatie, dan zijn er geen pillen meer nodig maar dan zijn er dus apparaten die de harmonische frequenties die de geometrie eigenlijk die wordt uitgelezen en teruggezet naar hoe die informatie en die energie hoort te trillen, de frequentie. Maar daar liggen dus twee werelden, het kan dus met technologie van buiten en dan kan het nog steeds gemanipuleerd worden of het is informatie, de kracht van binnen uit. En die twee zaken dat is echt baanbrekend, dat is echt enorm groot.

 

We gaan binnen nu en 5 jaar, gaan wij zien, dat de hele gezondheidsindustrie, oftewel het hele systeem van medicijnen, gaat helemaal op de schop.
We gaan straks naar een compleet nieuw elektronisch geneessysteem. Biologisch heb ik het over. En het is onze taak om, terwijl die technologie zich helemaal aan het ontrollen is en dat gebeurt wereldwijd al op universiteiten, dat ons bewustzijn ook groeit.

Dat wordt nu allemaal ontrafeld, ook door de reguliere wetenschap, de neurowetenschappers, en daar wordt onomstotelijk vastgesteld dat onze organen worden aangestuurd door het centraal zenuwgestel en dat die prikkels uit het brein komen en dat die prikkels, die uit het brein komen weer worden beïnvloed door emoties en als je die route weet uit te zoeken welke elektronische prikkels door het centraal zenuwgestel ingevoegd kunnen worden door apparatuur, dan kan het lichaam door technologie gezond gemaakt worden.

Dus bijvoorbeeld een niet goed functionerende milt, we pakken maar even een zijstraat, de milt is een onderdeel van het limbische systeem, je zou kunnen zeggen dat het een fysieke afvalverwerker is van het bloed. Als de milt niet goed functioneer dan zit er nagenoeg ook altijd de gemoedstoestand bovenop van de persoon in kwestie die daar last van heeft.
Want de milt zou je bijvoorbeeld kunnen genezen door de signalen, die de milt ontvangt uit één van die centrale zenuwgestelbanen, één van die 12 en dat is ook allemaal aangetoond, kan die milt door het invoegen van nieuwe elektronische signalen, precies de prikkels ontvangen waardoor de auto-immuunziekte, die is ontstaan, eigenlijk wordt gereduceerd.

 

Ik wil gewoon een paar hele forse stappen naar voren gaan. Stel je voor, dat wat wij aan het bespreken zijn, is doorgebroken op Aarde. Er wordt geen moeilijk woord meer over gezegd, niemand wordt meer uitgelachen. Het is vastgesteld, dat je met elkaar in staat bent om zieke bomen in vijf minuten tijd sapstromen in beweging te zetten en in een dag tijd zijn ze weer in bloei. Het is vastgesteld, dat ziektes verdwijnen collectief uit de beschaving, omdat er met aandacht en kracht energie aan wordt gegeven vanuit het innerlijke bewustzijn, en de celdeling van kanker stopt en is opgelost op de hele Aarde, niemand heeft meer kanker. Er wordt vastgesteld, dat de mens beschikt over een onnoemelijk vermogen en wordt vastgesteld, dat de mens zelfs contact heeft, zonder dat ze het door heeft, met andere werelden. Het wordt allemaal vastgesteld. Even een paar stappen vooruit, we leven dus op een Aarde waarin dat allemaal open is, alles is open. En dat gaat gebeuren, zo simpel, omdat wij het al doen.

 

En ik zeg tegen alle mensen dat die vermogens niet bijzonder zijn en dat we állemaal dat contact gaan krijgen en dat het niet per se is dat we onze paranormale vermogens gaan vergroten, maar dat we onderscheid krijgen in onze gevoelens en zodra we dat krijgen, ontstaat er iets waardoor het brein opengaat voor het innerlijke bewustzijn. En dan wordt de boardcomputer hier…het uitvoerende orgaan van het veld van de creatie. Dus we hebben te maken met het beïnvloeden van de neurologische systemen.

Dit zijn allemaal neurons, die gaan over de zenuwbanen, dit zijn eigenlijk de receptoren, dus de neurons daar zitten informatiepakketten in, die vliegen door ons brein, door ons collectieve systeem en wij ervaren niets anders dan programma’s. Met neurologen heb ik hierover gesproken, echt goeie gesprekken gehad. Die het gewoon waanzinnig vonden om hier een soort koppelgesprek in te vinden…wetenschappers nemen sneller aan dat er contact is met buitenaardsen, dan mensen die niet wetenschappelijk zijn. Buitengewoon interessant.

Alleen…ze nemen het niet zomaar van je aan dat jij het hebt, dát is wat anders…want dan komt de biologie van ontkenning. Dat snap ik, maar de openheid om te onderzoeken is best groot hoor! En neurologen die vertellen ook letterlijk van…ja, een ziekte is een neurologische ervaring in het lichaam die effectueert in een degeneratie van cel bewustzijn, dus van je cel informatie, van informatie die wordt gekopieerd. Bijna alle neurologen zeggen als ze zelf ziek worden, dat ze waarschijnlijk eerder kiezen voor euthanasie dan voor het behandelen dan de ziektes, cq van de symptomen, omdat ze begrijpen dat je de neurons niet kunt bestrijden, maar alleen het bewustzijn van je fysieke lichaam kunt bestrijden. Het is zó ontzettend mooi…

 

De een voelt dat als druk in de nek, of vermoeidheid, er gebeurd gewoon iets…er kan iets gebeuren. Laat dat dan maar ook gebeuren, het is gewoon goed. Geef er geen labeltje aan, pak het niet op van ik ben vermoeid, of ik val om, of ik voel negatieve spanning…waar het om draait is dat we in een situatie kunnen verkeren waarin ons bewustzijnsveld, het hologram van bewustzijn om ons heen, wat veel groter is dan onze aura, onze aura is daar maar een spelonkje van, dat ons bewustzijnsveld na vele miljarden jaren, niet functioneert op de wijze zoals het hoort, het gaat gigántisch terug in de tijd, maar dat we na vele miljarden jaren, weer iets voelen, zonder dat we weten wat en dat dat iets in beweging brengt, in de trant (?) van licht, waar alle informatie ligt opgeslagen wie jij bent, waarom jij hier bent op de aarde, waarom je hier vandaag zit, wat jou thema’s zijn….waar jij mee bezig bent, dat wordt in beroering gebracht. Dus er worden processen op gang gebracht waardoor jij iets kunt ervaren. En ik sta hier niet alleen. Ik heb ook mijn team waar ik mee werk, zij werken met mij en jullie hebben dat ook, je kunt het spirituele geleiders noemen, noem het gewoon hoe het beste werkt. En ook als je dat flauwekul vindt, kun je het gewoon laten gaan, maar we hebben allemaal onze bewustzijnsfamilievelden om ons heen…wezens…en er wordt gecommuniceerd. Er wordt dus iets geactiveerd en er wordt iets in beweging gebracht. En dat hoeven we niet te verklaren maar het gebeurt wel. Je verstand gaat automatisch iets verklaren op het moment dat je iets voelt. Wat héél belangrijk is, is om te begrijpen dat wij denken dat wij weten wat wij voelen. Dus ons lichaam heeft een neurologisch circuit, een zenuwgestel, we hebben een brein, die dat allemaal interpreteert en op basis van alles wat we in dit leven doen en meemaken…het gaat over dit leven…alles wat we hebben meegemaakt, van baby’tje af aan tot nu, dat brengt ons in allerlei verschillende aanvliegroutes en ervaringen. En dat brengt ons ook in allerlei verschillende gevoelens in bepaalde momenten. En ons brein en ons neurologisch circuit, gekoppeld aan elkaar, maakt daar een soort opslagmoment van…klik…dat noemen we dus een referentiekader. We zijn dus geconditioneerd aan de hand van wat we meemaken. Dus als jij iets op je achtste jaar meemaakt, waardoor jij aanwezig bent bij situatie x en jij ziet daar een hele nare situatie gebeuren, wat jou raakt…dan zul jij dus op je achtendertigste jaar datzelfde mechanisme nog steeds in je dragen…ook op je tachtigste jaar…nog steeds in je dragen, maar op het moment dat je in een situatie terecht komt waarvan je neurologisch circuit detecteert, zonder dat jij weet dat het gebeurt, zegt jou neurologisch systeem…vroeger toen je erbij was…ploep…koppelt het weer aan…en zo ontstaat positief en negatief. Wat het grote geheim is, dat wij feitelijk wezens zijn vanuit kracht, waarin het neutrale veld het meest operationeel is. Want wij willen door dat wij in ons beschermsysteem zitten, willen wij heel graag iets positief of negatief noemen, uiteindelijk zit daar allemaal kracht onder. En hoe dat precies werkt, komt in de rest van de lezingenserie komt dat naar voren toe, maar het is heel belangrijk om te begrijpen dat op het moment dat je angst voelt, of je voelt iets zwaars of iets heftigs, dat op het moment dat jij daar een betekenis aan gaat geven, dat je dat puur en alleen maar doet op basis van je referentiekaders en je conditioneringen.

En dat is dat je er helemaal naast kunt zitten…dus je kunt ergens heel erg bang voor zijn, terwijl je dat helemaal niet hoeft, maar omdat dat gevoel naar boven komt, dan ga je dus ook die angst beleven. Nou, daar mogen we gewoon lekker los van komen.

 

Ziekte is een verstoring in het informatieveld. Als jij die in jezelf kunt repareren, het liefst op basis van je inzicht, als je brein iets anders weet gaat het ook iets anders doen en gaat je lichaam ook andere dingen doen.

 

Wij zijn uitgeschakeld dus ons hele fysieke systeem functioneert niet op de manier zoals het hoort en het merendeel van de ziektes en ziektekiemen zijn gebaseerd op parasitaire programma’s die gezamenlijk een artificieel systeem zijn om ons bewustzijn te beïnvloeden. Het is een vorm van blue-light technology met chips, artificieel, wat ook in het menselijk lichaam aanwezig is. In dit hologram bepalen zij wie welke ziektes krijgt om ons onwetend te houden en uit de kracht van ons  eigen vermogen om de identificatie met ons lichaam te ontkoppelen en vanuit een ander bewustzijn jezelf te gaan ervaren.

 

Maar ja, uiteindelijk zijn onze lichamen getraumatiseerd, maar niet wie wij zijn. Wij zijn zelf volmaakt rustig en liefdevol. Maar ja het lichaam doet wat anders.

 

Deze hele werkelijkheid die speelt zich af in ons bewustzijn, wij zitten met een bril op. Zolang het merendeel van de mensheid zich niet bewust is dat ze de bril op heeft blijft er een collectieve waarneming in beweging waardoor datgene maximaal wordt gezien door mensen, die dat niet door hebben en daarom wordt het bevestigd. (wij houden het in stand) Dus alles wat er buiten ons gebeurt is het resultaat van het collectieve veld. Dus dieren ervaren iets letterlijk wat past bij de fysieke gesteldheid in het collectieve beeld, maar dieren kunnen dus veel makkelijker genezen dan de mens want die kennen geen weerstand. Maar het zit er wel en we hebben allemaal te maken met fysieke lichamen die op trilling gebaseerd is en zolang die trilling van het bewustzijn van de mens gebaseerd is op wat we nu zien en wat we nu denken, ja dan is het er gewoon.

Bepaalde ziektes komen in een bepaalde omgeving niet voor omdat die mensen daar nog nooit van gehoord hebben. Waarom denk je dat de media zo uitvergroot dat er een bepaalde ziekte is? Mensen ontvangen die trilling die op gedachte gebaseerd is van andere mensen.

Wij hebben de generator in ons lichaam om die gedachten en frequenties uit te filteren.

 

Als je met aandacht bij je hart leeft wordt je hele neuronbewustzijn van je brein wordt veel krachtiger omdat dat een andere trilling is, een andere taal. Als je een meting zou kunnen doen in je milt en je zou dat omzetten in een trillingsgetal, je zou dat omzetten in een trilling en die trilling omzetten in een toon en je ziet daar de geometrie bij ontstaan, dan zou je moeten zien wat er gebeurt als er een verstoring plaatsvindt in het brein, die geometrie zie je veranderen. Dan is er een programma software storing. Als je op dat moment gaat afstemmen op je hart, en je gaat naar je hart luisteren en je laat ook je hartskracht toe, dan gaat je hartskracht ervoor zorgen dat er een ander bewustzijn in het fysieke lichaam komt, in je brein, en dan wordt je brein gereset en vertrekt ook de historie. Dat is de nieuwe informatie geneeskunde en ik wil dolgraag met een aantal mensen in Nederland een nieuw gezondheidscentrum op gaan zetten. Daar ben ik al me aan het oriënteren en niet een gezondheidscentrum zoals we die tot nu toe hebben gezien, maar een gezondheidscentrum waar in jezelf rehabilitatie verricht, waar dus geen behandeltafel staat van zo ik lig er klaar voor, nee bewustzijnstraining.

Het slaan van het hart en het tikken van het hart is aan bewustzijn gekoppeld,  het slaan en tikken van het hart is eigenlijk informatie door het lichaam heen sturen en uiteindelijk als je helemaal volledig in het lichaam aanwezig kunt zijn dan kun je zelfs je hele lichaam uitzetten.

 

Verstoringen d.m.v. bewustzijn in beweging zetten en eruit laten vloeien. Dan herschrijf je iets wat je voor de rest van je leven hier bijdragend werkt omdat de reflex afneemt omdat je je op dat moment dieper in de verstoring zichtbaar hebt laten maken, je toont je aanwezigheid in die verstoring, wat er voor zorgt dat het neurologische systeem die ervaring wordt aangepast en opgeslagen waardoor de volgende keer die reflex minder krachtig is.

 

Alles wat je bent en aan wie je bent, aan krachtwezen is heel. Het enige wat er is is dat er een verstoring doorheen loopt. Als je uit die verstoring bent, kwantumlogica, als je uit de verstoring bent, wat die verstoring ook is, als je daar uit gaat als wezen, je ontkoppelt je uit allerlei geloofsovertuigingen, je ontkoppelt je ook uit je persoonlijkheid, dan is er niets te helen. En de verstoring die hier plaatsvindt speelt zich af in deze werkelijkheid op dit moment hier.

 

Elke vorm van heling, verbetering, wat gericht is op de persoonlijkheid is in feite het in standhouden van het grid van archon die deze werkelijkheid bestuurt.

Die persoonlijke referentiepunten hoeven we niet te verbeteren. Doen waarvoor we hier zijn én kijken naar je persoonlijke stukken en het bewustzijn uitbreiden waardoor die persoonlijke stukken niet primair zijn. Bewustzijn erin brengen.

 

Nou, voor het geval dat je er dus echt aan toe bent, dan zijn er scriptschrijvers die je dan precies laten geloven dat je toch nog eventjes naar een huisartsbezoek toe moet, waardoor je dus toch nog een keertje wordt gemindcontrolled door de farmaceutische wereld. Het is een heel groot web. Dus we gaan álles onderzoeken.

 

En als je dus één script wilt volgen, dat ene script, dan zit je daar dus in. En daarom helen mensen niet. Omdat ze keuzes maken, omdat die keuzes gebaseerd zijn op een overtuiging dat er geheeld moet worden binnen een bepaald model wat wij het leven noemen en er niet buiten kunnen kijken waar het precies om gaat.

 

Uiteindelijk hebben wij nog steeds de neiging om naar een soort verbeter model te willen, het moet beter gaan met onszelf. En dat is logisch omdat we voelen dat we eigenlijk in een soort beklemming zitten, er wordt gewoon van alles gedaan om eigenlijk te zorgen dat het niet opengaat.

Wat ik hier zeg is, ik zeg niet dat jij dat zegt, het is puur even voor ons ter opening daarvan, de gedachte en het gevoel dat we tot leven moeten komen en tot verbetering als het ware, dat het beter moet gaan met ons, is de massale misleiding, omdat die direct verbonden is aan spirituele groeimodellen en komt ook omdat wij een begin van dit leven kennen en een eind. Dus binnen het begin en het eind moet het gebeuren. Maar nu gaan we beseffen dat er geen eind is maar dat het overgangsproces wat wij dood noemen een onderdeel is van dat leven en een onderdeel is van dat draconische Annunaki matrix. En als je dat doorgrond en doorziet, dan vervallen er mogelijk, als het klopt dat je dat doorziet, vervallen ineens allerlei behoeften, gevoelens van dat je verbeterd moet worden en dat je krachtiger met ook je lichaam en allerlei andere, maar dan merk je ineens van nee het gaat om iets diepers, het gaat voorbij de vorm. En misschien kom je zelfs wel tot de conclusie dat het überhaupt helemaal oké is zoals je leeft, als je innerlijke bewustzijn maar volledig repatrieert om vervolgens uit het draconische Annunaki matrix te gaan, niet op de manier van overlijden, want dat hoort bij dit leven, maar op een compleet andere manier. Dus het leven zit zo goed en zo professioneel uitgedacht in elkaar dat we door de aankomende golf van overlijden, waar wij een onderdeel van zijn, op weg naar de dood, nog nooit echt tot leven zijn geweest maar wel denken dat je dood kunt gaan, dat we dat zonder het bewustzijn in ons onderbewustzijn als instrument mee laten gelden in ons gevoel van dat het beter met ons zou moeten gaan.

 

Vraag:  Diegene die dan deze lichamen hebben gebouwd, heb je dan ook ingebouwde ziektes die je krijgt?

Martijn: Ja, we zijn uitgeschakeld dus ons hele fysieke systeem functioneert helemaal niet zoals het hoort, het merendeel van de ziektes en de ziektekiemen zijn gebaseerd op parasitaire programma’s die tezamen met het artificieel systeem ons bewustzijn beïnvloeden. Het is een vorm van blue light technology in een chip, dus artificieel wat ook in het menselijk lichaam aanwezig is, dus ja dat klopt

Reactie: Dus eigenlijk bepalen hun wie er eigenlijk een ziekte krijgt en wie eraan overlijdt.

Martijn: In dit hologram klopt dat, ja. Om ons in onwetendheid te houden en uit de kracht van ons eigen vermogen, om de identificatie met ons lichaam te ontkoppelen en vanuit een ander bewustzijn onszelf weer te gaan ervaren, daar heeft dat mee te maken.

 

Stel je voor je hebt iets met je lichaam, even fysiek gesproken, je hebt iets aan je lijf, er is iets met je lichaam aan de hand, dan weet je eerst in deze werkelijkheid levende, dat dat zo is, even logisch, je weet, er is wat, ik noem maar even er is iets met je heup, of iets anders, je weet dat daar iets aan de hand is, het enige wat jij nodig hebt is dat jouw bewustzijn zich bewust is van die situatie. Je gaat daar dus niets van vinden, je gaat het niet erger maken, je gaat het niet beter maken, het enige wat je doet is in dit moment, in die stilstaande foto, want dat is het eigenlijk, kijk je met je bewustzijn naar dat gegeven, naar die informatie. Dit is het, tsjoek! Dan laat je dat los, dan gaat je aandacht er weer af, dan ga je naar binnen toe in de stilte, en daar vind je er niks van, je reist ook niet naar je heup toe in dit voorbeeld, je bent alleen maar in de stilte, en je ervaart in dat moment dat je vrij bent van geloof, jij weet dat jij de boeddha zelf bent. Jij weet dat je jesua of jezus christus zelf bent, het gaat om de kracht. Je weet dat dat er nooit is geweest buiten jezelf, die vrijheid breng je er ook nog in, en je weet ook dat er geen god bestaat. Je weet dat god een frequentie, informatie, energetisch bewustzijnswezen is wat in feite vibreert in jouzelf. Jij bent dat. Dus je moet eigenlijk alles helemaal om durven draaien. En dat in de stilte. Dus dan ga je naar binnen toe, in de stilte nadat je zojuist hebt geweten waar je met aandacht naar toe gaat, die heup in dit voorbeeld, dan ben je in de stilte, en dan voel je en dat is een oefening wat je in je leven echt zelf gaat bekrachtigen, voel je die innerlijke stilte, kracht en macht, en het is geen negatieve macht, het is de macht van creatie in de stilte, het stiltemoment, dat woord macht wordt altijd achterstevoren gebruikt, ben je in de stilte en voel je die autonome stille kracht.

Ja wat er gebeurt is dat je in het eerste gedeelte met je aandacht bij je heup, ben je in ruimte en tijd bezig, maar in het andere gedeelte naar binnen toe, dan ben je buiten ruimte en tijd. Dus in feite is het moment dat je in de stilte bent ben je verbonden met het kwantumveld, en het kwantumveld reageert eigenlijk in elke tijdzone, reageert dwars door alles heen. Dus door je mind daar dus af te halen, wordt het informatieveld waarin je zelf leeft, want dat is dus matrix wat in jouzelf aanwezig is, wordt geraakt door het kwantumveld. En dan gebeurt er iets, dan spreekt de godsvonk in het wezen, in jezelf en dat geeft een verandering. En dan moeten wegblijven uit de gevolgen van die heup. Daar moeten we onszelf in durven trainen. Daar ligt het echte oorspronkelijke nou zeg maar goochelen. Zaken passen zich aan als je er niet over denkt! Maar er wel aandacht aan durft te geven.

Jij ervaart dat er emoties bij vrij komen en dat is heel normaal, dat is super normaal. Want wij leven niet meer in een emotioneel bewustzijn. De mensheid in deze wereld is eigenlijk alleen maar aan het denken en af en toe heeft ze en keer een emotie. En als die emotie tevoorschijn komt dan is dat de scheppingskracht. Alles is trilling en frequentie en van oorsprong is alles een krachtveld wat wij dus als emotie zien. Of het nou plus of min is dat maakt niets uit, het zijn trillingen. Daar ontstaat uiteindelijk materie ook uit. Als er een trauma zit in je lichaam, want we hebben het in het voorbeeld over het lichaam, maar je kunt het op alle mogelijke manieren kun je dit gaan toepassen, maar we hebben het voorbeeld van die heup, dan is er dus een trauma in die heup m.a.w. wat is een trauma, het trauma is dat het vibratieveld niet functioneert vanuit heelheid, er zitten dus effecten in waardoor het niet goed functioneert. Dan is het zo dat die emotie, dat is een emotieveld, dat is informatie, die daarin opgeslagen ligt die gaat vrijkomen, die gaat vrijkomen en dat kun je gaan voelen, ook in de emotie. Dat is de eerste schakel. De tweede schakel dat een nog diepere emotie het veld waar het uit opgebouwd is helemaal activeert. Dus als je in een hele diepe emotie zit, hele diepe emoties, frequenties, trillingen, maakt niet uit wat. Dan kun je die eigenlijk in de stilte naar binnen toe brengen, in stilte heel diep inademen, rustig, dat doe je op je eigen manier, en dan voel je dat ‘ie zich brengt naar een plek waarvan je niet moet weten waar die heen gaat. Alleen met je aandacht binnen in jezelf zijn.

 

Hoe kan het dan dat als iemand onder hypnose wordt gebracht terwijl hij pijn heeft, dat binnen 4 seconden die pijn weg is? En misschien is het wel zo dat pijn een onderdeel is om niet te kijken, om je te identificeren met de pijn die je ook echt voelt. En als je ongelofelijk veel pijn in je lichaam hebt dan moet je wel van hele goede huize komen om innerlijk te gaan kijken hoor. Misschien moet je dan vaker kijken, doorzetten, hoe moeilijk het ook is.

 

En kijk die oplossing is er ook al lang, omdat ons hele systeem, er zijn genoeg drugssoorten zoals wij dat dan noemen, allerlei opiumstofjes die er zijn, die heel regulerend werken in pijn, want pijn is in feite gewoon iets heel anders dan pijn, alleen het wordt geïnterpreteerd als pijn, en dat moet open en dat valt allemaal onder de wetgeving van drugs. Dus de wezens, de krachten die de mensen in die kwelling brengen, letterlijk fysiek gezien, door ook modellen, geldtekorten en allerlei toestanden en mindcontrol, die hebben ook de wetgeving in de zak waardoor de middelen die er zijn om op een natuurlijke manier uit de pijn te komen, te verlichten, dat dat niet mag.

 

Als je pijn in je knie hebt en je gaat met heel veel bewustzijn naar je knie toe, via je mind…met je bewustzijn, dan is het mogelijk om die neurons die pijn veroorzaken, om die uit te schakelen. Gewoon alleen maar met de kracht van aanwezigheid.

 

Hoe ga je met een situatie om dat je zoveel lichamelijke klachten en ongezonde toestanden met je lichaam hebt dat het als een afleiding werkt, hoe ga je ermee om. Ik kan het natuurlijk niet zo recht toe recht aan in antwoord op reageren, ik kan alleen maar dit zeggen……er is ongelofelijk lijden gaande op de aarde, het klinkt zwaar maar het is wel zo, de lichamen die snel verouderen, genetische processen die ons praten spelen,  wat er gebeurd is bij voorouderlijke histories, en alles wat ik allemaal niet ga opnoemen, het lijden is gewoon groot. Er is zoveel lijden en het lichaam is daar een onderdeel in, maar het belangrijkste is dat je dat lijden uitspreekt, en dat je het lijden niet groter maakt door stil te lijden maar dat je het lijden beschikbaar stelt voor het dragen van het collectief. Daar ligt ook een heel groot instrument als het ware om voor een groot deel lijden op te lossen. Lijden komt vaak voort, afgezien van fysieke coderingen, omdat wij als mensen niet meer kunnen voelen wat het gevoel in dat lijden nou eigenlijk echt is. Dus het lichaam neemt meer over, je voelt dat je lichaam meer gaat besturen dan wat je werkelijk van binnen bent. Ik kan daar alleen maar over zeggen dat het heel zwaar is, ik kan ook zeggen dat het mogelijk is om te genezen, maar ik kan ook zeggen het allerbelangrijkste wat wij hier doen de bevrijding is van het innerlijke bewustzijn! Echte innerlijk bewustzijn. En dan heb je nodig mensen om je heen die je echt zien, die niet doen alsof ze je zien, maar die echt zien. Want als je echt gezien wordt   en jezelf echt durft te laten zien, wie je echt werkelijk bent dan zal de pijn afnemen. Dit is mijn reactie.

 

De therapeut niet aansluitend op het probleem, dus op de oorzaak en de presentatie van het probleem, maar de genezing, dat is een groot woord genezing, maar genezing is niets anders dan een informatieveld verandering waarin dus alles weer mogelijk wordt. Dus niet dat je dát wil, want dan komt ‘ie uit de mind, maar dat je veldverandering bewerkstelligt.

 

Als jouw lichaam wel ziek is? Van het woord genezen heb ik zelf afstand van genomen, met de lading achter het woord healing, is een volledig geinvaseerd woord door allerlei spirituele programma’s, we hebben het vermogen als mens om de Kracht van het Leven toegang te geven in het fysieke lichaam, maar dat betekent wel dat we ons eerst dienen te richten op de kracht innerlijk in onszelf. En op het moment dat we onszelf daar toe toegang geven uit onze eigen kracht dus niet buiten onszelf, is het mogelijk om die kracht precies naar die plekken te brengen met je kracht van voorstelling naar lokaties van de plekken waarvan jij voelt dat daar iets aan de hand is wat in beweging mag komen. Op het moment dat er beweging komt in het veld van je fysieke lichaam, waar er dus een storing is en daardoor kunnen er programma’s ingevoegd worden waardoor ziektes ontstaan omdat je brein er een interpretatie van maakt vanuit ontbrekende informaties, dan is het mogelijk dat zoveel beweging wordt gebracht met jouw kracht van voorstelling dat er herziening komt, dus herziening van informatie, waardoor de blauwdruk van het oorspronkelijke designers concept terug gezet wordt in je fysieke lichaam. Dat zijn genezingsprocessen die worden geleid door het wezen zelf, dat is de enige manier waarop we ons hier kunnen genezen los van de matrix. Alle andere aanrakingen zijn matrixgenezing.

 

Arjan: Dus ik doe het sinds anderhalf jaar of zo, dat ik opdracht geef aan mijn lijf om stoffen aan te maken, die de koortslip doen verschrompelen en doen wegnemen, dat gaat prima. Dus ik heb in het afgelopen jaar geen koortslip meer gehad, behalve één keer. En dat was de keer dat ik dacht van “ik weet het wel”, maar ik heb het niet gedaan. Om dat dus ook elke keer te doen. Ja dat is echt een ding, nou en als ik dan naar mijzelf kijk, de gedachten en wat daar buiten is versus de binnenwereld, nou dan heb ik nog wel huiswerk.

 

Vraag over de manier van waarnemen als je b.v. een ziekte in jezelf hebt kijk je dan naar de ziekte of naar jezelf als heel?

Martijn:  Dat heeft niks met een uitkomst te maken het gaat om de waarneming op zich, daar gaat het om, dus je kijkt alleen, in jezelf naar het energieveld waar je naar kijkt, dus het gaat niet om of je heel wilt worden, of iets dergelijks, het enige wat je doet is puur neutraal schouwen. Wat is neutraliteit? Eigenlijk zonder uitkomst. Je kijkt niet naar de kwaal. Je kijkt niet naar het etiket. Je schouwt energie. Er zit geen vorm aan.

 

Als je een ziektebeeld hebt moet je behandeld worden voor dat ziektebeeld en dat ziektebeeld dat regeert niet, maar wel op de manier hoe jij erover denkt. Het is gewoon een feit, het zijn feiten, het zijn allemaal feitelijke vaststellingen, wetenschappelijk vaststellingen. Als de mensen uit de overtuiging stappen van een ziekte en ze kunnen daar een ander perceptie voor neerzetten, dan is dat helend en bevorderlijk voor het genezingsproces. We moeten ons dus zelf afvragen in hoeverre wij dan ook vastzitten in alle percepties die er steeds plaatsvinden in de ander mens die ons daarin wil laten geloven.

 

Door te beseffen dat je stopt met wat je nu steeds aan het doen bent, stapje voor stapje, dat je daar vanuit een besluit neemt. En op het moment dat je dat doet dan breng je in feite dat godsbewustzijn, via deze werkelijkheid, breng je dat bewustzijn in het lijf, want daar ontvang je het. En dan is je lijf eigenlijk het membraan, die resoneert het naar buiten. Dus je lijf is het membraan om te creëren. Daarom zijn er ook zoveel ziektes, omdat het membraan uitstaat.

 

Het is ook van menselijke aard. Er lopen hele grote intriges door het menselijke bewustzijn heen. Sommige worden echt georkestreerd door ontwikkelingen die nu plaatsvinden op de aarde, daarom liet ik het ook even voorbijkomen van de technologie. Die technologie is in de toekomst al in handen gevallen van groepen, die heel graag macht willen hebben op aarde en die de mens daardoor kunnen besturen met massa bewustzijn beheersingsprogramma’s. Dat is één, dat gebeurt door mensen. Twee, het gebeurt ook door niet menselijke wezens en komt uit een heel ander tijdsvacuüm vandaan.

Je zou kunnen zeggen dat er verschillende programma’s lopen door het neurologisch systeem van de mens. Dat is waar we het op dit moment mee te maken hebben, maar voor ons is het primair het belangrijkste dat we met de aandacht bij onszelf aanwezig zijn. Vooral heel erg bij onszelf. Dat we onze ogen dicht kunnen doen, dat we ons lichaam heel erg ervaren en ook heel veel van ons lichaam gaan houden. Dat we voelen het lichaam is ons dienstbaar. Dat lichaam roept ons letterlijk: “Kom hier in mij aanwezig zijn,” en dat lichaam wil ook heel graag voor ons zorgen en de vraag is maar hoeveel wij zorgen voor dat lichaam. Als daar een synergie plaatsvindt tussen het biologisch lichaam, wat ontwikkeld is door super geavanceerde wezens die ooit ook mensen zijn geweest, waarvan het programma gehackt is waardoor wij andere prikkels in ons systeem voelen dan wat we ooit hebben gevoeld, hè want dat heeft met informatie geneeskunde in het brein te maken, hoe het celweefsel ontstaat op basis van origineel bewustzijn, als we daar ook nog eens een keertje goed aanwezig kunnen zijn, dan zijn we letterlijk bestand tegen de prikkels van oorlog, zijn bestand tegen prikkels van claimen, we zijn overal tegen bestand want alles mag er nou zijn. Dan zijn we compleet in een open veld. Dus het komt uit heel veel verschillende lagen en velden vandaan.

 

Dat beseffen wij niet maar dat moeten we wel gaan beseffen! En in die periode, ja dus ook de voorbode daarvan, de weken en maanden daarvoor mensen die me lief zijn waar ook van alles mee gebeurde in gedachten en die het contact verbrak of negatieve gedachten was. En ik vind het prima als mensen aan mij twijfelen, dat begrijp ik ook allemaal wel, dat vind ik ook goed, het moet ook echt het gezonde bewustzijn twijfelen aan alles wat een ander vertelt ook over mij om je eigen bewustzijn overeind te houden. Want die moet je dus in tact houden. Maar het waren zulke geniepige korte momenten bij elkaar opgeteld was dat de geleidde gedachten die uiteindelijk dat hele veld van die pijn als software liet ontstaan.

 

Dus ik met mijn aandacht in mijn lichaam en voelen wat dat nou is. Niet willen weten wát het is maar voelen wat het is. Wat voel ik? Wat gebeurt er. Dus ik ga heel minutieus door mijn lichaam bij mijn hoofd, helemaal bij mijn oren, achter mijn oren, ach wat deed dat pijn allemaal. Ik kwam echt op alle plekken terecht, ook in mijn lichaam, niet alleen aan de buitenkant, in mijn lichaam. Bepaalde plekken, hologrammen die begonnen te werken, hè, dus er ontstonden ook software gedachten die ik onder controle moest halen in mijzelf hè, dus ik ging over mijzelf dingen denken wat er aan de hand was. Dat waren mijn gedachten pertinent niet hè! Maar een paar seconden ervoor waren ze er niet!  Misschien herken je het? Dat zijn dus twijfelvelden die komen opborrelen, ploep, en dan wordt het vervolgens door het bewustzijn ingeladen en dan krijgt het gewicht, waarde, een betekenis en vervolgens is het een ingrediënt van het neurobewustzijn en blijkt dat dus gedachte en zo maak je jezelf mogelijk ziek, verstoord of wat dan ook! Dus het waren hele forse aanvallen die ik kreeg te verduren. En ik door het lichaam heen en op een gegeven moment kwam het tot een soort uiting en daar ben ik dan ja ook gewoon in open met hoe dat dan ook gebeurd is, nou ik heb afscheid genomen van mijn telefoon.

Maar ik was zo in een hele diepe verbinding met mijn lichaam en in verbinding met wie ik ben, waar ik voor sta, dus ik heb het er niet over dat je herinneringen moet hebben of zo, nee, gewoon waar ik voor sta waar ik mee bezig ben, hoeveel liefde ik voel voor het leven, en voor de natuur om ons heen, dus ik was zo in verbinding met al die velden, nou in één keer kwam er een golf tevoorschijn die was zo’n enorme uitbarsting van emotie, dat was eigenlijk niet meer met huilen te uiten! Dus ik liep naar buiten toe en ik pakte een balk met hout en die zou ik normaal gesproken nooit met één tikje door tweeën krijgen. Het was en zware krachtige karaten slag en er was geen enkele agressie bij. Het was zuiver kracht van binnenuit, van binnenuit in de emotie die door het brein stroomde en dat ik daardoor dat deed. En bij die uiting daarvan en die verbinding met mijn lichaam, zonder agressie, maar volledige kracht was binnen 3 seconde de hele pijn weg!

Ik stond op de oprit en ik voelde mijn hele lichaam zoemen en suizen en het trok helemaal weg. Ik weet nog heel goed, het trok helemaal uit het laatste stukje wat ik nog voelde bij mijn voetzolen. Zz,zz,zzz,boem. En het veld viel uit!  Letterlijk. Uit!! Weg was het. 5 dagen later begon het weer. Dus weer aan het werk.

Waarom vertel ik dit? Ik vertel eigenlijk alleen maar dit om aan te geven dat als we het hebben over zelfherstellend vermogen dat we vooral moeten beseffen dat datgene wat er is, wat pijn is of een ziekte of een verstoring of wat dan ook dat eigenlijk die informatievelden die kunnen vervallen!! En dat ook gedachten over je ziekte, dus ook de perceptie daarover dat die ook drastisch moet worden herzien. Want je weet helemaal niet of het zo is. Je moet je niet laten bevestigen door een foto van een arts, dat is wel mooi dat dat bestaat, maar het slechts een momentopname. Het is slechts en louter moment van energie hoe het zich gedraagt! En op dat moment is dat dus ook zo, maar het wil niet zeggen dat het een seconde daarna ook zo is, of 10 minuten daarna. Kwantumfysica We komen dus op het punt van wat is de waarneming en de kracht van de mens en wat is nou waarneming vanuit echte betrokkenheid met elkaar? Vanwaar die organische trilling, waarom komt het dat het zo waardevol is dat mensen elkaar ontmoeten? Écht ontmoeten!

 

Alles is holografisch bewustzijn. Alles is met elkaar verbonden. Het voorstellingsvermogen van de mens dat alles niet verbonden is, dat je alleen bent, dat je in eenzaamheid verkeert, dat dat precies de schakel is waardoor jij in die eenzaamheid kan blijven zitten. Het voorbeeld van de DNA, holografisch bewustzijn. Denk hier eens over na en neem het mee naar huis en leg deze desnoods met je voorstellingsvermogen door het hele universum heen. En dat dit universum een onderdeel is van een nog groter Kwantum Holografisch Bewustzijn. Jouw lichaam, DNA, in elke DNA streng ligt je heel lichaam opgeslagen. Als ik een stukje uit mijn schouder haal, stukje huid, en ik laat het onderzoeken dan ligt er in dat stukje DNA alles opgeslagen over mijn teen. Dus mijn hele lichaam is een hologram en bestaat uit allemaal kleine informatiepakketjes, miljarden, miljarden informatiepakketjes,en als in mijn schouders iets verandert in mijn DNA dan verandert dat in elke DNA van al die andere strengen DNA in al die andere hologrammen in mijn lichaam. Dus wat in mijn schouders gebeurt wordt in mijn teen gevoeld. Wat er in mijn DNA in mijn knie gebeurt is bekend in mijn nek DNA, want als je die onderzoekt zie je ook de verandering. Dus wij zijn allemaal intelligente hologrammetjes, informatiecellen en daar waar de verandering plaatsvindt wordt dus in het hele lichaam gevoeld. En het lichaam is een resultaat van al die cellen. Het gaat over groepsbewustzijn.

 

Ik ben er zeker van, en dat heb ik in dit leven hier als Martijn met heel veel verschillende beschavingen het over gezondheidszorg gehad, dat als de mensen aandacht krijgen van elkaar, als de groepsenergie weer wordt hersteld, de groep van het collectieve, planetaire bewustzijn, alle mensen op de aarde, dan wordt de gezondheid voor 90% in één keer weer geactiveerd in de mens. Dan is eenzaamheid weg, het er niet meer bij horen, geen klankbord hebben om met iemand te spreken over wat je voelt ook al is het iets wat de ander waanzinnig vindt, dan is voor 90% de gezondheid weer terug.
En het blijkt ook, want ik bedoel bij psychiatrische instellingen daar staan rijen denkbeeldig voor de deur. En wat is dat nou eigenlijk afgezien van die medicijnen die erin worden geprikt of die mensen krijgen voorgeschreven, het is gebaseerd op een luisterend oor. Het stereotypische beeld van dat je op een bank ligt op de sofa bij de psychiater, is gebaseerd op het feit dat de psychiater achterover leunt en luistert, met één oor vaak, naar wat de cliënt heeft te vertellen, en dat de cliënt weer een stuk lichter naar buiten gaat door alleen maar iemand gehad te hebben, die naar haar of hem heeft geluisterd. En dat is belangrijk. Als je vanuit dat stuk werkt, vanuit het menszijn, luisteren naar elkaars ervaringen dan is een groot deel van de gemoedstoestand en de emoties, die worden gewoon rustig, dan ontstaat er een neutraal veld.

 

Door in het lichaam aanwezig te zijn met de kracht van ons voorstellingsvermogen kunnen we met ons lichaam communiceren en dan breng je precies daar waar nodig is beweging in ons celbewustzijn om ons lichaam te herstellen, dat de verstoring ontstoort. Zit er misschien nog een verstoring vòòr die verstoring? Een verstoring is een stolling van het celbewustzijn, dus de oorspronkelijk informatie wordt niet meer doorgegeven, dan krijg je verkramping, verkleving. Ziekte als kanker wat zich uit fysiek in celdeling is in wezen net hetzelfde als dat het een tekort aan bewustzijn is van dat wezen. Werken met je bewustzijn werkt helend.

Alleen iemand die fysiek aanwezig is kan een ander daarbij helpen. Wezens die niet fysiek aanwezig zijn kunnen je wel emotioneel ondersteunen door kracht te brengen.

Zelfhelendvermogen in werking stellen, niet zozeer om fysiek te helen maar dat wij vrij komen met ons emotioneel bewustzijn. Je kunt beter 10 dagen in volle vreugde en volledige verbinding leven in jezelf en dat je dan daarna je lichaam aflegt als dat je bijv. 80 jaar leeft en je hebt een verkrampt emotioneel bewustzijn en je gaat gebukt door het leven.

Ons lichaam is sterfelijk gemaakt als pressiemiddel om daar in te gaan zitten, in die overleving van het lichaam te gaan zitten.. Het gaat om het intellectuele spirituele lichaam om dat te vergroten en dan maakt het niet uit voor hoe lange tijd dat is. Kwaliteit vòòr kwantiteit! Brein is het neuraal zelfhelend vermogen van het biologische wezen.

 

Iemand deelt dat hij toen hem verteld werd dat hij nog maar 3 maanden te leven had hij aan zichzelf is gaan werken en in zijn lichaam ging onderzoeken wat daar allemaal speelde.

Martijn: je zou dit kunnen vertalen als dat je zo veel besluiten nam dat je niet mee ging in de uitslag van de zgn. werkelijkheid dat je nog 3 maanden te leven had, je besloot diep van binnen, nee daar ga ik niet mee akkoord, je hebt  je autoriteit vanuit gevoelsbewustzijn opgeroepen in jezelf, dat gevoelsbewustzijn dat is een daadkracht, dat is zo ontzettend sterk, dat manifesteert zich in het hele lichaam, en wat je daarmee mogelijk hebt gedaan, ik kan het niet met zekerheid zeggen, mogelijk heb je met die daadkracht de Kracht zo diep binnen laten komen dat je een ontstoring hebt gebracht in je fysieke brein waar uit het ziektebeeld is ontstaan.

Het lichaam heeft niet dat vermogen maar ons wezen wel, lichamen zijn corrupt, lichamen zijn eigenlijk zeer incompleet, daarom zijn we dus hier ook om die krachten binnen te laten komen in het lichaam zodat in dit concept waar manipulerende krachten actief zijn dat er dus heelheid in kan komen en alsnog dat kan plaatsvinden wat we beschrijven als zelfheling. En gedeeltelijk lukt dat dus ook. Je kunt vaststellen door jouw innerlijke veranderingen het toenemen van daadkracht en besluitvorming in jezelf dat daarmee een andere formule in je brein aanwezig is in je centraal zenuwgestel geen gevolg meer geeft aan de ziekte en wel degelijk de mogelijkheid hebben om ontstoring te brengen in het verstoorde systeem. De vraag is alleen hoever zijn we nu als mensheid om dat zover uit te kunnen rollen dat het definitieve weg in gaat.

De mensheid op deze planeet is niet zover met zijn bewustzijn, globaal, dat zij de kracht van het planetaire bewustzijn zo toegang kan laten geven dat er echt formidabele veranderingen plaatsvinden op de directe cellulaire structuur van het fysieke lichaam, dus de verborgen DNA die buiten het fysieke lichaam operationeel is, het lichaam bestaat uit 8 verschillende schillen, en die schillen waar een databank is, en dat is niet eens DNA, dat zijn lichtvelden dat die weer gaan interacteren in het fysieke DNA, waardoor het lichaam ge-upgrade wordt. Dat moment is nu nog niet zo. We zien zoveel ziekte op de planeet dat is buitengewoon onthutsend hoeveel ziekten en verstoringen er zijn in het blauwdruk van het lichaam, maar het bijzondere is wel, dat al die verstoringen en ziektes bewust ingevoegd worden om de mens tijdens haar bewustwordingsproces niet te richten op haar eigen kracht innerlijk, maar op het fysieke gedeelte. Wat natuurlijk heel logisch is want onze aandacht gaat naar ons lichaam, maar de stap daarvóór, het bewustzijn in onszelf wordt daarbij over geslagen. Dat is afleiding, op dit moment is het afleiding, het is een compleet kloppend iets dat je bewust aandacht geeft aan je lichaam, maar het is een bewuste afleiding in de hele farmaceutische industrie, die nog voor de industrie zit, dat zijn dus de hologrammen van bewustzijnsvelden die manipulerend werken in het veld van het lichaam van de mensen die de macht hebben, die voeren dus letterlijk de agenda uit om de mens voortdurend zonder dat de mens het door heeft, juist als je in het  bewustzijnsproces zit, voortdurend de aandacht af te houden van eigen kracht en weer in een thema meegaat waar het net in dit moment niet om hoeft te gaan. Wij zitten in een fase dat we juist zoveel mogelijk aandacht en kracht bij onszelf dienen te genereren, aanwezig zijn in dat lichaam vanuit de kracht, als je dat gaat beoefenen dan ga je ontdekken dat dat veel belangrijker is dan dat je lichaam heelt.

 

Door de haperende gezondheid van het menselijke lichaam, zijn vele Mensen bereid om werkelijk alles toe te staan wat enige verlichting in de klachten kan brengen. Dit is uiteraard zeer begrijpelijk en een compleet normale manier van denken en voelen. Echter is deze gepresenteerde “verbetering in gezondheid” hét middel om de Mens haar eigen Innerlijke Kracht juist NIET in te zetten met zwaar gemaskeerde geheime operaties buiten het zichtbare veld.

Mijn ervaring is de afgelopen 6 jaren door diepgaand thema’s aan te raken en die zijn fors en die mogen er ook zijn, want wij zijn krachtige wezens, er kan ons niets gebeuren. We kunnen alleen maar iets anders interpreteren waardoor wij uitglijden op gevoelens van kracht in onszelf wat geïnterpreteerd wordt door gebeurtenissen uit dit leven waardoor je denkt dat het een negatieve gebeurtenis is. Dus in dit leven ervaren wij als mensen allemaal heel bijzondere zaken en het is aan ons om te kijken of de zaken en onderwerpen die ons wat hebben getraumatiseerd en we daar een persoonlijkheid bij hebben ontwikkeld of daar een persoonlijke mening bij hebben, of we die durven te herzien. Ja dat is een hele grote uitdaging.

Je zult het ook om kunnen draaien. Als je daar dus echt een onderzoek in durft te zetten voor jezelf, zou je kunnen zeggen: “Goh ik merk dat ik sinds ik mijn beeld t.a.v. mijzelf radicaal heb veranderd, dat ik door de oude patronen heen ben, ik ben ermee klaar, het is opgelost.  Ik hoef helemaal niet meer naar een therapeut, ik ben in één keer klaar. Ik heb namelijk mijn zienswijze aangepast, ik kijk niet meer alleen vanuit mijn persoonlijk potentieel, nee sterker nog, ik kijk vanuit het veel grotere potentieel van de Kracht van het Leven. Ik kijk niet meer vanuit pijn en liefde, ik kijk vanuit Kracht, ik kijk vanuit een neutraal veld. “

Veel mensen zeggen ook van: “Nou ik hoef helemaal niet te weten wat mijn levensmissie eigenlijk is, hoe ik dat voor elkaar krijg. Want doordat ik nu besef dat het echt gaat om het “NU” moment hier, dat alle onderzoek dat ik heb gedaan op basis van dat ik niet weet wie ik ben, niet weet wat mijn levensmissie is, dat het me juist heel erg heeft gefrustreerd. Dat onderzoek ben ik juist gestart vanuit pijn en dat ben ik juist gestart vanuit mijn persoonlijke rol en ik heb nu een veel groter potentieel van mijzelf mogen ontdekken. En het is gewoon oké. En doordat ik voelde dat het oké was, kon de Kracht van binnenuit in mijn menszijn tot ontwikkeling komen en bracht mij precies in contact met de elementen van de mensen die die Kracht ook in zich dragen. Dan ga je niet je persoonlijkheid overstijgen maar dan staat je persoonlijkheid ten dienste van je groter galactisch potentieel. Dat is hartstikke fijn. Het leven wordt ook een stuk makkelijker. En je bent veel minder moedeloos en je kunt er zelfs heel erg vol van raken. Nou wie wil dat nou niet? Vol raken van het leven op een hele positieve manier. Want uiteindelijk is het leven één grote, mooie beweging, het is één grote dans.

 

Vraag: ik heb nog een vraag over de andere oefening die we altijd gedaan hebben voor gezondheid en zo, wat als iemand zich absoluut niet kan voorstellen hoe het voelt om geen pijn te hebben of om niet helemaal gezond te zijn?  Hoe help je iemand daar dan doorheen of hoe help ik mijzelf daar doorheen?

Martijn: pijn is al een gevolg van iets anders, dus dan ga je zoeken en het is belangrijk dat je jezelf als kanaal openstelt vanuit jezelf met het levensveld wat er dus ook aanwezig is , dan ga je aan die persoon toestemming vragen om informatie te ontvangen van hem of haar, en dan ga jij de opdracht geven vanuit die kracht van “laat zien wat het onderliggende thema is, wat er gebeurd is wat dus pijn veroorzaakt”. Meestal is het dan zo dat als iemand zich dat niet kan voorstellen, is het pijnprogramma dat is dan eigenlijk al dienstbaar geworden om naar de onderliggende thema’s niet te hoeven kijken. Dus dan is pijn een voortdurende afleiding inderdaad. Dus dan ga je de diepte in. Als iemand zich iets niet kan voorstellen, iedereen kan zich voorstellen hoe het is om zonder pijn te leven want je kunt gewoon voorstellen van dat je loopt zonder pijn, maar je kunt je vaak niet voorstellen, in het vermogen, hoe dat dan zou voelen zonder pijn, omdat je op dat moment die pijn hebt, fysiek. Dus dan zul je iets dieper dienen te kijken. Het is een beetje graafwerk. Wel leuk hoor en dan kom je op de sleutelovertuigingen. Ga er maar gewoon mee aan de slag. En dat kun je met je hoofd niet bedenken. Dus dat is echt puur openstellen, lekker werken en besef dat je als deel van de bron, van het hoogste bron van jezelf, dat je het vermogen in je draagt om de informatie van die persoon te mogen ontvangen, mits die persoon ook dat werkelijk wil dat dat opengaat. En dat geldt voor onszelf ook, soms zitten we zelf zo potdicht dat er iets niet binnen kan komen, dan kunnen we het ook echt aan onszelf vragen. Geef ik mijzelf eigenlijk wel toestemming überhaupt? Dat is heel belangrijk hoor, hele onbewuste sloten hebben wij in ons systeem zitten. Geef ik mijzelf toestemming om iets überhaupt naar voren te laten komen, of vind ik het eigenlijk wel best zo.

 

Op het moment, dat je over genezing spreekt, op het moment dat je spreekt over een fysieke verbetering, dan zul je dus in kaart moeten gaan brengen, letterlijk, je zou dus een soort niet een mind map maar een hart map kunnen maken, dus een kaart maken. Dat is ook wat ik doe als ik met mensen samen werk om inzicht te krijgen in het persoonlijke en wezenlijke proces, kijken wat zit er achter en wat zit er voor het moment waar je dus in terecht bent gekomen in het nu.
Je hebt bijvoorbeeld fysieke klachten, wat zijn die klachten? Wat voor gevoelens heb je erbij? Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? En ben je werkelijk gelukkig? Ben je werkelijk vrij? Zitten er nog allerlei bozigheden, zit er nog onbegrip in jezelf? Zijn er nog patronen aanwezig?
En zolang dat er nog zit, zit er ook iets in het gedrag, en ik heb het niet specifiek over degene die deze vraag stelt, zit er iets in het gedrag wat het reproduceert dat je je emotionele bewustzijn in hetzelfde kader blijft beleven als waar je eigenlijk al in zat. Dus je blijft de “loop” van je fysieke gesteldheid reproduceren.
Dus ja, het draait inderdaad om emoties. Emoties sturen alles aan. Emoties, en dan praat ik niet over lachen, huilen, boos zijn of vreugdevol, ik spreek over een veel groter scala aan emoties. Dus het veel grotere spectrum van wat we hier op de aarde kennen. En ons brein wordt door die emoties aangestuurd.

Maar dat is de mind. De mind denkt dat hij/zij weet wat het doel is. Dus die mind wordt ingezet om het doel te bereiken. En de mind is de grootste sta in de weg. De mind geeft die verklaring: ik wil graag van mijn pijn af. Die wil graag van die situatie af, ik wil weer gewoon fysiek gezond worden. Fysieke gezondheid.
Maar de vraag is: vanuit welke rol vlieg je het aan en de vraag is ook: gaat het daarom? Waar richt je ook de vraag van de mind op? Wat er aan de hand is, is dat de mens veel meer inzicht nodig heeft in de processen waarin hij of zij verkeert. Dus waarom het bij de ene wel werkt en bij de ander niet, heeft veel te maken met al die processen er omheen.

En dan komt het erop aan, wat houd je zelf in stand in je gedrag en in je dagelijks leven. Nou uit mijn eigen onderzoek is gebleken, dat praktisch alle mensen zelf hun emotionele bewustzijn in stand houden, dat reproduceert dat er fysieke storingen zijn. Waarbij de fysieke verstoring in allerlei verschillende gradaties onder te brengen is, want er zijn ook fysieke verstoringen, die helemaal niet voortkomen uit het emotionele bewustzijn. Die komen bijvoorbeeld uit “attacks”, aanvallen van buitenaf voort.

De realiteit die jij ervaart zowel in jezelf als buiten jezelf, maar vooral dat buiten jezelf, wordt onttrokken aan de innerlijke kracht van je wezen. Dat is hoe dit hele scheppingsprincipe werkt.

Bijvoorbeeld, je ziet iemand anders, die heeft een baan en die persoon werkt in hele kleine ruimtes. Dan denk je: oh verschrikkelijk. Dat zou ik niet willen, ik word er nu al benauwd van. Wat je dan letterlijk zegt zonder dat je het beseft, is, dat je heel snel, razendsnel in verbinding gaat met de situatie van die ander, waardoor je ervaart wat daar gebeurt, daardoor ervaar je het zelf, maar je gaat helemaal niet in verbinding met de ander, je gebruikt je eigen vermogen, je bent die ander. En dat is onttrokken uit onszelf. En als we dan spreken over emotioneel bewustzijn, de hele realiteit om ons heen komt voort uit onszelf, uiteindelijk, maar wordt wel door andere krachten gegenereerd buiten onszelf. Maar de energie komt uit onszelf.

Dus als de emotionele processen in onszelf, als wij niet vrij zijn, en wij leiden een leven waar wij niet gelukkig zijn, als we in stand houden waarvan we feitelijk weten waar we vanaf moeten, maar we doen het niet omdat er een reden is om het niet te doen tegenover 1 miljoen redenen om het wel te doen, dan blijven we reproduceren omdat we niet in de vrije zone verkeren van ons eigen creatievermogen. En dat is de grootste geleider van psychisch, emotionele ziekte.

 

 

Ik merk nu dat ik door een klein soort verkoudheid in mijn systeem hebben, dat is het niet echt, maar merk ik dat door zo bezig te zijn precies dat stukje zwakte zeg maar in mijn lichaam dat daar dus heel veel extra aanspraak op wordt gedaan. Dus ik ben met mijn bewustzijn heel erg aan het connecten, aan het schakelen zo dus wat ik met jullie deel en wat we met elkaar in beweging zetten dat dat uit alle cellen komt, dus dat het niet alleen mijn aandachtspunt daarop zit, dus daarom ben ik net even naar binnen gegaan, even goed voelen naar binnen, dat het op alle plekken, dat ik kan voelen waar in mijn lichaam zit heel veel energie en waar zit minder energie en dan voel dat op dit plekje hier dat daar minder energie zit en ik voelde ook direct oh maar dat is wel bijzonder dat daar dus ook de aandacht naar wat vaker toe is gegaan, dat daar dan het beetje wat er is ook nog gebruikt wordt uit het veld hè. Dus ik zet het ego bewustzijn, dus ik heb even goed gezorgd dat mijn bewustzijn door het hele lichaam heen stroomt en nu voel ik ook dat weer wat begint ook te borrelen, het wordt warm. Heel leuk is dat. Zou ik dat niet doen dan zou mijn bewustzijn daar dus niet gaan stromen dan blijf ik met mijn bewustzijn gelinkt aan dat ene plekje hier, dan zou ik de aankomende tijd helemaal nog verder leeg trekken, en dan kan je dus een dag later ziek zijn, dan gaat het erger worden. Je moet altijd op voorhand daar waar de zwaktes in het lichaam liggen, de onbalans, daar moeten we al direct eigenlijk al naar toe en dat is echt heel leuk om te doen. En je moet ook goed voelen van wat er in jezelf gebeurt. Dat heb ik net ook gedaan, goed voelen in mijn lichaam of de energie die heel erg ergens aanwezig is en op een andere plek te weinig, dan voel ik gewoon in één keer boep, in beweging stromen.

 

Ik vind het echt verbazingwekkende hoe snel onze lichamen psychisch vermoeid zijn. Hoewel dat ook in één keer zo kan veranderen als er ook in jezelf iets verschuift en dan is ook de psyche weg. Hoe snel dat belast is. Dat zit overigens hier (hoofd), aan de voorkant, dit gedeelte, dit is ook het gedeelte waar, ons bewustzijn functioneert vanuit verschillende velden, segmenten, dit gedeelte hier is het aangeleerde gedeelte, dus alles wat we leren, opnemen dat zit hier, dus wat goed of wat fout is dat zit hier. Als jij moeite hebt om iets los te laten, iets aangeleerds, een proces, een uitleg, een model, waar je heel lang in hebt geloofd, dan is het ook heel erg bekrachtigend werkend om met je bewustzijn terwijl je in je hoofd bent, want daar zit natuurlijk het hele veld, om nog eens een keer extra met je aandacht naar voren te gaan in dit gedeelte, hier zit de psychische belasting. Hier komen ook meestal de hoofdpijnen vandaan.

 

Op het moment dat wij ons gaan realiseren dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met het krachtveld, kunnen wij ook letterlijk beseffen in ons gevoelsbewustzijn, dat als je spreekt over dat je iemand anders ondersteunt in het proces, maakt niet uit wat voor proces, dat je dat kunt doen door daarbij aanwezig te zijn als counselor, als de ondersteunende kracht, en dat je toestemming vraagt aan de persoon om met jou aanwezig te zijn in dat moment. Je gebruikt de afstemming met “alles wat is.” Je stemt je niet af op God, je stemt je af op jezelf, op je oorspronkelijk vermogen binnenin. En op het moment dat je daarmee contact maakt – dat gaat door een trechter heen – dan krijg je dus verbinding met het gigantische veld van bewustzijn. En op het moment dat je dat doet, ben je eigenlijk aan het – een beetje deftig woord – faciliteren tussen het veld van de oorsprong, – het scheppingsveld van alles wat met elkaar in verbinding staat – en degene die met de thema’s aanwezig is, die dus óók in dat veld aanwezig is. En je faciliteert en neemt waar met de voorstelling. En je vraagt daar dus toestemming voor, om beweging te brengen in die thema’s.

 

En op het moment dat je je daarop afstemt en je gaat je dan ook afstemmen op communicatie met het lichaam, want het zijn hele subtiele communicators, tot in detail kunnen we met ons lichaam communiceren, letterlijk door in dat lichaam aanwezig te zijn met de kracht van ons voorstellingsvermogen. En dan brengen wij precies daar waar nodig is, brengen wij beweging. En dan is het maar net, is die beweging voldoende om het lichaam te herstellen, dat die verstoring die erin zit dat die ontstoort, kijken we er op de juiste manier naar, zit er misschien nog een verstoring voor die verstoring. Op het moment dat we daar dus veel dieper ingaan kunnen we letterlijk beweging brengen in het celbewustzijn. Want dat is wat er aan de hand is. Een verstoring is een stolling van het celbewustzijn. De oorspronkelijke informatie wordt niet meer doorgegeven. Je krijgt dus gewoon verkrampingen, verklevingen. Een ziekte als kanker die zich uit in fysieke celdeling, is in wezen hetzelfde als dat een tekort aan bewustzijn is van dat wezen. En dat zullen een heleboel wetenschappers natuurlijk weer heftig bestrijden, maar ja er zijn zo ontzettend veel bewijzen dat werken met je bewustzijn helend werkt.
En dan is het voor ons heel belangrijk om te begrijpen dat wij ondersteuning kunnen krijgen in helingsprocessen, dat is het mooie. En dat kan alleen door wezens die zich fysiek laten zien, dus dat zijn wij zelf, dat wij elkaar ondersteunen, en dat we de ander begeleiden in het terug regenereren van het vermogen om te reizen binnen in jezelf en je vermogen waar te nemen in jezelf, om dat weer helemaal te ontplooien.
En dat kan alleen als iemand fysiek aanwezig is. Als er wezens zijn, die niet fysiek aanwezig zijn, dan kunnen ze je wel emotioneel ondersteunen door kracht te brengen. Dan kun je je afstemmen buiten het fysieke deel om, in het morfische veld krijg je informatie door. Maar ze kunnen niet in het bewustzijnsveld van de “force”, ze kunnen dat niet koppelen en dat heeft te maken met de matrix hoe die werkt, omdat er 8 verschillende lagen van controle doorheen lopen.
We zijn dus werkelijk echt op onszelf aangewezen. En dat is wat we gaan doen, we gaan ons zelf herstellend vermogen, door waar te nemen vanuit de kracht, gaan we terugbrengen hier op aarde . En dan is het niet voor mij als wezen zozeer het uitgangspunt dat ons lichaam helemaal beter moet worden, maar veel belangrijker is dat wij vrij komen in dat lichaam met ons emotioneel bewustzijn. Dus je kunt beter 10 dagen in volle vreugde in volledige verbinding leven in jezelf en dat je dan daarna je lichaam aflegt en je gaat weer naar huis, dan dat je bijvoorbeeld 80 jaar leeft en je hebt een verkrampt emotioneel bewustzijn en je gaat gebukt door je leven.
Dus wat is in essentie belangrijk. We zijn sterfelijk gemaakt, onze lichamen zijn sterfelijk gemaakt als een soort pressiemiddel om daar in te gaan zitten. Om in die overleving van het lichaam te gaan zitten. Het gaat echt om het intellectuele, spirituele bewustzijn om dát te vergroten. En dan maakt het niet uit over hoe lange tijd dat is. Natuurlijk is het mogelijk om je lichaam te genezen.

 

Dat betekent, dat je er gewoon mee mag stoppen met datgene waar je mee stoppen mag.

we hebben ook te maken, en dat mag gewoonweg hardop gezegd worden, met een corrupt lichaam.
Het lichaam functioneert in zijn heelheid niet volledig zoals het ooit ontwikkeld is. De blauwdruk. Daar lopen allerlei manipulaties doorheen, waardoor het lichaam niet goed functioneert. Bijvoorbeeld elektrische signalen, die door het centrale zenuwgestel gaan, die bestaan uit 12 hoofdelijke banen. 12 hoofdzenuwbanen. En niet voor niets zijn dat er 12. En die 12 zenuwbanen dat zijn de snelwegen, die elektrische stroompjes verplaatsen naar de organen en die organen worden geïnstrueerd door die elektrische signaaltjes. Als dat niet goed functioneert omdat de blauwdruk niet goed werkt, omdat er dus fouten zitten in het neurologisch systeem of het neurologische systeem staat onder invloed van X, ja, dan heb je daar een enorme kluif aan, omdat terwijl je zelf nog niet eens weet dat je hier aanwezig bent op de aarde en van een andere dimensie komt, uit een ander bewustzijnsveld, dan is het dubbelop wat tegen je in werkt.
Fysieke gezondheid bestaat uit héél veel verschillende lagen en als je daar echt in wilt gaan dan heb je gewoon een week seminar voor nodig om daar duidelijkheid in te krijgen en dan kun je jezelf ook in kaart brengen van oké ik sta én in die situatie, ik sta daar en ik sta daar.
Dus ik heb 3 hele grote issues in mijn leven, waar ik verandering in mag brengen. Nou dan kun je dat gelijk wegvegen en jezelf eerst de vraag stellen: ben ik bereid om die verandering werkelijk door te voeren. Nou en als je dat antwoord niet kunt geven dan kun je gelijk bij dat seminar weglopen. En zo werkt het leven, het leven heeft keuzes nodig. Wij zijn galactische wezens en de mensen maken te weinig keuzes, die het bekrachtigt. Dus wat is dan een bekrachtiging?

 

Wond genezen. Als je met je hand er contact mee maakt en naar binnen gaat en daar binnenin zie je die wond, je kunt letterlijk 1 op 1 de veranderingen zien in het lichaam.

Om dit bij iemand anders te doen heb je wel toestemming nodig en dat die ander in verbinding is met jou. Je kunt zien dat de wond weg is, je kunt het je voorstellen.

 

Duizeligheid en niet meer weten wat er gezegd is, is het ontstoren van het neurologische programma/het denken.

 

Stromende gedachte is vanuit je gevoel, je doet één en ander zonder dat andere impulsen van buitenaf binnenkomen.

Niet-stromende gedachten of gefragmenteerde gedachten als je niet vanuit je gevoel in verbinding bent met iets, met jezelf of met datgene van de dag en je gaat gewoon beginnen dan heb je een hele gefragmenteerde dag, dan doe je allerlei flarden, leidt tot moeheid omdat je aan het denken bent in fragmenten.

 

Ouder worden is een gevolg van denken en is een gevolg van het ontstaan van het ruimte en tijd vacuüm. Dus de gedachte dat het bestaat, de beleving.

 

In de natuur is evenwicht waardoor jij ook evenwichtig wordt en dat is samenwerken met de Schepping.

 

Gebruik van kristallen

En onze lichamen zijn ook allemaal kristallen, dus als je onder een microscoop gaat kijken zie je, dat het allemaal geometrische kristalletjes zijn. En als een kristal geometrisch is, dan is hij in balans, dan resoneert hij in een bepaalde frequentie, maar is hij uit die frequentie door schadelijke stoffen, door emotioneel onbalans etc. dan zie je dat dat kristal beschadigd is. Net als een waterkristal. Je lichaam is dan niet meer gevitaliseerd. Op het moment, dat jij met stenen gaat werken, een steen die gewoon wel gevitaliseerd is, en die dus dicht in de buurt ligt van het frequentiebewustzijn van dat orgaan of dat deel van het lichaam, dan gaat die steen als het ware, dat is gewoon de heilzame werking van de steen, de frequenties van de eigen geometrie, van de resonantie, gaat hij in feite die frequenties doorgeven, uitseinen. Wat ik merk is, dat hij het beste werkt als je met aandacht en intentie even lekker gaat zitten in rust en je gaat net als dat je jezelf masseert, dan houd je die steen/kristal op die plek waar het nodig is, met je ogen dicht ga je heel bewust je lichaam ervaren en je ervaart ook heel duidelijk het bewustzijn van die steen. En dan functioneert dat, dat is mijn eigen ervaring, veel krachtiger, dan gaat het ook door die hele plek heen, je hele lichaam krijgt eigenlijk te maken met die frequentie, dan dat je het de hele dag draagt zonder dat je bewustzijn er naar toe brengt. Menselijk bewustzijn is een schakel, dat is een gouden sleutel.

 

3. Lichaam onderdeel van kloonprogramma

Vraag: Naar aanleiding van de vorige uitzending zegt ze: Goh Martijn je zegt dat er geen karma bestaat, hoe verklaar je dan, dat mensen ernstige ziektes krijgen en gehandicapt zijn of worden? Kinderen die gehandicapt geboren worden. Zijn dat ook inserties of doen we het onszelf aan door de manier van leven of hoe we met de dingen omgaan? En als je dan weer opnieuw geboren wordt gaat het dan verder en krijg je weer andere dingen te verwerken?

Martijn: Ja, dat zijn geen inserties, dat zijn ….. ik koppel hem even terug, ik moet eventjes meekijken op mijn manier naar de vraagstelling. Ik denk dat er wat verstrikkingen zitten in de aanvliegroute, niet van degene die de vraag stelt hoor, maar in de zienswijze.

Het is niet eenduidig dit verhaal. Het hele model van ons bewustzijn kun je niet eenduidig neerzetten; je kunt niet zeggen het zit zus of het zit zo. Het is een “en en en” situatie en daardoor is het zo gelaagd dat elke vraag en elke gedachte die er is, dat we dus dienen te kijken van welke kant wordt deze vraag gesteld.

Deze vraag wil ik graag terugkoppelen naar het eerdere stukje van uitleg van ons biologische …… eigenlijk dat ons fysieke lichaam een onderdeel is van een kloonprogramma en dat de mensheid als zodanig hier een kloon is van een ander menselijk ras .

En als je dan vraagt hoe zit het dan met karma, hoe zit dat nou eigenlijk? Nou karma bestaat niet. Zodra je uit dit model gaat, kijk je terug naar dit model en zegt: Hé de mensen hebben er zelf een karmisch model in gezien en zijn daar ook naar gaan handelen, waardoor het gevolg klopt met die zienswijze.

Maar uiteindelijk is het zo, dat bijvoorbeeld iemand die in een rolstoel zit of die gehandicapt geboren wordt, het maakt allemaal niks uit, dat dat een model is wat past bij dat lichaam, bij dat cyber-biologisch lichaam, en dat zich dat gaat manifesteren op het moment dat de ziel koppelt in het bewustzijnsveld buiten de acht lagen van realiteiten, die gecontroleerd worden door acht dimensionale bewustzijnsvelden.

Dus voordat ik met mijn bewustzijn hier binnenkwam en koppelde, ging ik door acht verschillende frequentielagen heen van buitengewoon geavanceerde technologieën waarin Mindcontrol wordt toegepast, word ik gescreend, met een speciale techniek en wordt er gekeken, zover als mogelijk is, wat het vermogen is en wat de achtergrond is.

Een mind, die dus op dat moment koppelt uit het fysieke stuk met mijn ziel, wordt in feite al ingevuld met programmeringen, veronderstellingen uit het artificiële stuk, dat mij scant. Aan de hand daarvan ontstaat er een programma in het biologische lichaam wat nodig schijnt te zijn voor het artificiële bewustzijnsveld, dat is een super intelligent bewustzijn, wat nodig is om jouw in dat proces hier op aarde te houden.

En dat heeft te maken met het feit – de vrije wil gaat onvermijdelijk omver – omdat het een model is waardoor onze vrije wil, ons idee van vrije wil, een concept wordt van het scheppingsproces via artificiële intelligentie.

Het blijft natuurlijk altijd hè, hoeveel woorden ga je gebruiken om het uit te leggen. Ik heb heel veel woorden nodig om te vertalen wat het veld is, wat er achter zit, om het in onze biologische mind hier (Martijn wijst op zijn voorhoofd), dit is cyber-biologisch, om het hier te snappen, want daar zijn er twee velden opgebouwd.

Hoe zit het dan met mensen die ernstige ziektes krijgen? Is het een karma? Nee. Arjan: of zo geboren worden. Nee dat is geen karma. Het is een programma wat loopt om te zorgen dat je scheppingspotentieel, in feite dat dat niet voldoende is, om zeggenschap en autoriteit te krijgen, volledige zeggenschap te krijgen in je biologische lichaam. Daar gaat het om. Dus het wordt ingeprogrammeerd uit een intelligent zelf.

 

Wij zijn sleutel-units. We kunnen dus vanuit liefde en met onze mind, door dat te combineren, kunnen we dus heelheid brengen. Dus de mensen die afhaken, (omdat ze zich bewegen) alleen in het oude beeld van spiritualiteit dat alleen maar liefde is, missen dus een autoriteit binnen het artificiële stuk. En achterstevoren is dat precies hetzelfde. En als je dat bij elkaar brengt, dus dat je ook nog eens kunt genieten van het lichaam, dan komt dus alles echt aan bod. Dus het maakt niet uit of je met een handicap geboren wordt. Het gaat om de innerlijke vrijheid en hoe je omgaat met je bewustzijn daarin. En dan zal ik niet zeggen dat dat makkelijk is. Want het betekent wel een shift in hoe je ernaar kijkt en wat je ervaart. En ik mag dat best zeggen, want ik heb best wel veel traumatische ervaringen meegemaakt in mijn leven en ik heb het allemaal niet als traumatisch opgeslagen. Dus ik begrijp heel goed dat het lastig is om trauma te ervaren als een niet-, onbestaand onderdeel van je scheppingswezen. Nou, dat was hem weer, hè?

Ik drink trouwens extra veel vanwege het feit dat ik nog steeds last van mijn keel heb. Wederom weer. Al voor de derde keer. En het heeft ook te maken met dat deze informatie bij mij in beweging is, dat voel ik ook. Maar het gaat er niet om wat ik wil, het gaat erom dat het gedoseerd gebeurt en dat we er ook iets mee kunnen doen. Dus in laagjes praten. Maar ik merk dat in mijn systeem het tijd is om daar echt in te duiken. En dan is het gewoon een week of 2 weken rustig en dan begint het weer. Nou heb ik echt een hele brandende keel sinds 2 dagen, vandaar dat ik maar door lurk.

 

Plasma technologie

Martijn: Wel binnen dit hologram vanuit deze beleving. Met de plasma technologie kun je namelijk de data base van het fysieke lichaam, wat dus artificieel is logisch, kunnen de gegevens die ten grondslag liggen aan hoe het lichaam is ontstaan, kunnen uitgelezen worden en geactiveerd waardoor in het neuraal systeem opdrachten worden gegeven, dat bijvoorbeeld een afgevallen voet of iemand die een ongeluk heeft gehad en een been is kwijtgeraakt, dat die er weer aan komt te zitten. En dan spreken we niet over schepping maar dan spreken we over aanpassing aan het biologische lichaam.

 

4. Symptomen

 

Dementie

Vraag: mijn moeder is aan het dementeren en langzamerhand heeft ze geen controle meer wat er in haar hoofd gebeurt. Is zij dan in een fase bezig om daar los van te komen en moet ik dan blij zijn dat ze dementeert.

Martijn: nou blij zijn zou ik sowieso altijd omdat blijdschap is de meest formidabele krachten in ons. Het is logisch dat je daar ook zorgen bij hebt, uiteraard want er gebeuren dingen die je raken. Maar richt je bewustzijn met zoveel mogelijk blijdschap dat je haar kunt zien en kunt voelen. Ik kan het niet zeggen want dementie is een verzamelnaam en er is heel veel aan de hand met ons brein. Er is heel veel bemoeienis in ons brein. Ons brein wordt namelijk niet alleen gehackt door labyrint maar ook door allerlei andere ET rassen, die daar ook bij betrokken zijn. Dus ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Ik kan daar niet inhoudelijk op reageren. Dan zou ik iets gaan zeggen wat het waarschijnlijk niet is omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat ze aan het overgaan is, maar dat hoeft helemaal niet. En ook de vraag wat dementie is ja misschien zijn we met z’n allen wel hartstikke dement geworden. Hè op een intellectuele wijze.

 

En als ons bewustzijn fundamenteel aan het toenemen is op welke manier dan ook, als wij alles in twijfel aan het trekken en we geloven niet meer in wat dat audioknopje in het hoofd terugzet, als ik dat steeds loop  te betwijfelen en we doen dat met elkaar, dan krijgen we een distortion, een verstoring in het bewustzijn op aarde. En dat zien we dus als een soort vorm van dementie of vergeetachtigheid, concentratiestoringen en dat heeft ook te maken met waarom de kinderen ook in een ander proces zitten met hun hele fase van denken. Er speelt zich dus echt iets af in het bewustzijn van de mens.

 

Hooikoorts:

Op een gegeven moment heb ik die prikken niet gekregen en dan was het zo van hier komt een prik maar op het moment dat die bijna mijn bil ingaat, dan niet! Op dat moment kreeg ik hem al. Door de informatie, want die informatie zit niet alleen in die vloeistof, dat is wel de chemische informatie, die ook echt in het fysieke lichaam wordt gespoten, maar de informatie wat die prik is, is ook holografisch aanwezig, want het is niet alleen een fysiek lichaam, het is een heel energieveld. Het is niet alleen een injectie met vloeistof, het is een heel energieveld. Dus het komt heel diep aan weten, denkvermogen, weten, denken, voelen, emoties, trillingen, krachtveld, lichaam, zenden, ontvangen , HIER BEN IK.

 

Allergie

Er zijn hier ook mensen die hebben bepaalde allergieën, dat is zo, maar de vraag is. Is dat wel zo? Is dat nou werkelijk waar? Heb je nou werkelijk waar die allergie? Heb je die allergie en hou je er daardoor rekening mee?

Of is het zo dat je door er rekening mee te houden de allergie in stand houdt? Ja maar er was ooit een moment dat die allergie er voor het eerst er was. Ja maar die hoeft niet uit jouw koker te komen. Dat kan de factor angst wel zijn! Poef in dit geval dan geen geld maar een allergie. Het gaat niet om de vorm het gaat om het ingrediënt waardoor je met je mind gaat volgen in de matrix.

 

Psychose

Stel je voor dat je na jaren ontdekt dat al die rollen die je hebt gespeeld en al dat gedoe wat je hebt gedaan, dat je daar spuugzat van bent en besluit: ik houd ermee op met al die rollenspellen. Nou dan blijft er nog iets over waarvan je denkt dat je dat zelf bent. Dan zit je dus op de bank thuis en dan heb je het gevoel van: Hè hè nou ben ik lekker mezelf. En dan begint de echte tocht. Want dan komt het erop aan van: Wie denk jij dat je bent? En dan komt er een hele diepe tocht en ..

Arjan: Zeg je dan ook eigenlijk dat je een sterke persoonlijkheid nodig hebt zeg maar om die tocht aan te vangen?

Martijn:De psyche van de mens is binnen een situatie altijd op zoek naar de sterkste persoonlijkheid om in die rol de scepter te zwaaien, zeg maar. En naar gelang ons hele leven krijgen we heel veel prikkels naar ons toe wat we allemaal niet doen moeten, niet doen mogen. Een kind krijgt honderdduizend keren te horen: Niet doen! Dus dat programma zit er wel in.
Alles wat ons creatievermogen is, dat wat wij als zelf-explorerende wezens die wij zijn willen onderzoeken, krijgt altijd een tik op je vingers. Je mag eigenlijk niets uit jezelf leren op deze planeet. Als je geïnteresseerd bent in iets: Nee je moet naar school; je moet kiezen uit die opleidingen. Dus dan kies ik dan maar dat wat ik dan ook helemaal niet wil, maar veel minder niet wil dan al die andere dingen die ik ook niet wil. Er blijft uiteindelijk een persoonlijkheid over en dat is de persoonlijkheid die het makkelijkst in de situatie waar hij of zij zich bevindt, kan overleven.
Nou dat stuk persoonlijkheid, die persoon, dat is dus niet wie je bent; maar dat is wel vaak de overtuiging. En nou is het zo dat de persoonlijkheid waarvan je denkt dat je die bent, de referentiepunten die daaronder liggen, op een gegeven moment gaat wankelen. En het hangt maar van je persoonlijke situatie af wat je meemaakt in je leven en of dat ook aangeboren is. Het klinkt misschien een beetje gek, maar een psychose krijgen is toch wel aangeboren, niet persé fysiek maar meer emotioneel en holografisch van aard, hoe lichamen aan elkaar gekoppeld zitten. Ook hoe familielijnen in elkaar zitten.
Waarbij ik nu toch ook wel wil inbrengen dat ook vanuit het stukje familieopstellingen, als dat nog beter wordt uitgezocht in een nog breder perspectief, dat er dan veel meer uit kan komen. Nog veel meer dan wat je er nu uit haalt. A: Gigantisch hè? M: Ja dat is enorm. En wat er ook kan gebeuren is ook enorm, zowel ten dienste van- als dat je ook in een rol verstrikt kunt raken – zodat je manieren moet vinden om eruit te komen.
Maar goed, het kan ook nog veel mooier en groter, dus dat is heel interessant.

Maar even terug naar die psychose, dan is er een bepaald moment dat iemand in het moment van die persoonlijkheid crasht, omdat het wezen in die persoonlijkheid voelt dat de persoonlijkheid die er over is, dat die een totale vertekening is. Dat die helemaal niet is wie dat wezen is, het gevoelsbewustzijn, en dan komt er een soort implosie naar binnen toe en dan gaan alle referentiepunten van wie jij denkt dat je bent, alles wat dus is opgebouwd in je leven, dat vervaagt dat is weg. Dan blijft er eigenlijk gewoon een blanco persoon over. Dat zou de uiteindelijke uitwerking kunnen zijn van zo’n moment. Maar wat er dan gebeurt en dan komt het moment van de psychose die geladen wordt, is dat al die ervaringen die een mens heeft opgedaan: trauma’s, pijn, tekorten aan liefde, kortom alle ingrediënten die je nodig hebt om te floreren als mens. Die ontbrekende referentiepunten, of de pijnpunten, die gaan op dat moment als er geen kader meer is van een persoonlijkheid, die gaan in ons programma van mens, van wie we zijn – en dat hoort van oorsprong niet bij ons maar zit wel in de mens – en die gaan het overnemen. Want er móet een persoonlijkheid zijn. En dat is een psychose. En dat kun je dan nog verder helemaal uitwerken maar dat is het startpunt van een psychose. En in een psychose spelen heel veel factoren mee. Niet alleen op een spiritueel bewustzijns-level maar ook maatschappelijk. Er spelen heel veel programma’s en protocolletjes mee en formules die op de achtergrond draaien. Die maken dat iemand die in een psychose zit ook echt daarin komt. Want een psychose, daar klap je namelijk niet zomaar in. Dat wordt wel eens beweerd, maar een psychose is een heel geleidelijk proces. Dat bouwt zich op. En opeens komt het tot een uitspatting of tot een implosie naar binnen toe – dat is het in wezen – en dan is het ook aan de omgeving daar omheen hoe je iemand kunt begeleiden.
En mensen in een psychose worden in het algemeen niet begeleid. Maar die worden gewoon plat gespoten en opgenomen. Er wordt een draaiboek uit de kast gehaald en dat draaiboek gaat open en “hopla” dan krijg je dat, dat en dat… Dan zitten er die programmeringen bij in. De eerstvolgende keer als iemand uit die psychose is en weer in een wankele, instabiele situatie verkeert dan is de vrees over wat er al (vorige keer) gebeurd is direct aanwezig. En dan krijg je dus de programmering van de mind. Dan krijg je dat je datgene waar je bang voor bent op voorhand voelt vanuit het geheugenmodule en dat je die situatie ook inlaadt; het reproduceren van het emotionele bewustzijnsveld.
Dus een psychose is een heel complex iets. De manier hoe ik ermee werk is vanuit het krachtveld werken, vanuit de bron. Zoals de heelheidswezens die wij zijn werken vanuit dat krachtveld, en dan rechtstreeks verbinding met bron maken. En géén andere ruis er omheen, ook geen andere inter-dimensionale wezens et cetera. Dus terug naar die kracht van het oorspronkelijke mensdom, zodat je in dat moment met focus en intentie kunt werken aan de hersengolven van dat brein, want de hersengolven hebben een hele belangrijke functie. Ze zijn een heel belangrijk onderdeel om die gemoedstoestand en de psychose op te heffen.
Want er spelen heel veel fysieke aspecten mee, de hormoonhuishouding, de serotonine spiegels, al dat soort zaken.

Arjan: Is er standaard bij iedereen bijvoorbeeld een derde oog opengegaan, zodat ze daarom met overledenen of weet ik met wat voor dimensionale wezens kunnen interacteren?

Martijn:Zo leggen wij dat uit, met een derde oog. Ja, dat is ook zo. Maar je kunt ook zeggen dat de capaciteit van de hersenen zoals de hersenen functioneren, van de beelden die wij interpreteren, de beelden die wij ontvangen, veel meer is dan wat er wordt omgezet in een driedimensionaal beeld. De capaciteit, het interpretatievermogen van de hersenen verandert. Waardoor je dus op waarneming kunt doen op dat moment als je uit je persoonlijkheid flipt. (Je kunt ook zeggen) dat er die hele hersenencapaciteit is en ook het grotere bewustzijnsveld dat we kunnen uitdrukken in bewustzijnslichamen, lichtvelden, noem het hoe je wilt. Maar dat er ineens een ander detectiesysteem, dat er altijd is, ook op dit moment, bij iedereen die thuiszit te kijken – het maakt niet uit in welke staat je zit – : dat dit in één keer wordt vertaald door de capaciteit van je brein.
Stel je voor je neemt dit aan wat ik hier zeg, of op een bepaald punt dat je zegt: dit klinkt interessant, dan zou je daaruit kunnen destilleren dat ons vermogen fundamenteel gaat toenemen oftewel dat ons brein in staat is meer te interpreteren, op het moment dat onze persoonlijkheid verzwakt.

Arjan: En wat zou je dan b.v. kunnen doen aan zorg voor zo iemand. Ik hoorde gisteren van iemand die heeft een naaste die is van jongs af aan al heel erg bezig met de onderwerpen waar wij het hier ook over hebben. Hij is psychotisch geworden en verplichte opname. Medicijnen vindt hij een gruwel. Eigenlijk een heel disfunctioneel leven; er is heel veel zorg er omheen nodig zeg maar. Op het moment dat dan de vraag komt – er moet eigenlijk weer opgenomen worden zeg maar, omdat het zo niet kan – maar die vindt het echt verschrikkelijk, zo van: dan ga ik gewoon dood, word ik gewoon plat gespoten en dan ja, vastgezet eigenlijk. Hoe kun je dan als familielid het best zo iemand begeleiden, hoe kun je daar in staan? Dat is in het algemeen zo.

Martijn: Nou ja, algemeen dat kan eigenlijk niet, niets is algemeen. Ieder mens is uniek en elke situatie is uniek. Belangrijk is in ieder geval het ingrediënt van een werkelijk gevoel van veiligheid. Dat is heel belangrijk, want mensen die in een psychose zitten – we noemen het nu psychose omdat het zo binnen komt – maar voor mij is het een verstoring, een instabiel moment vanuit het wezen, zoekende naar houvast, zeg maar. En iemand die zoekt naar houvast heeft altijd veiligheid nodig. En hoe geef je iemand veiligheid die in een psychose verkeert, die in een hele vervelend instabiele situatie verkeert? Nou de psychiatrie zal me dat niet in dank afnemen – maar er zijn psychiaters in Nederland waarmee ik gesprekken voer en die vinden dat helemaal niet zo gek, maar dat kunnen ze nog niet publiekelijk ventileren – en dat is dat je een stukje erkenning geeft aan datgene wat de “patiënt” ervaart. Zij vinden dan dat je dan juist voeding geeft aan het beeld dat de patiënt in zich draagt, wat nou juist bestreden moet worden.
Maar het allerbelangrijkste is dat een wezen, een mens, veiligheid voelt, ervaart. En dat is precies de situatie waar het op deze planeet om draait: de mensen hebben een onveilig gevoel. Dus mensen die in een psychose zitten die hebben dus ook, toch ergens een bepaalde manier nodig van: goh, lieve schat luister; ik zie dat jij het heel moeilijk hebt en ondanks het feit dat ik niet precies kan begrijpen wat jij meemaakt – want jij voelt het en ik niet -, toch zie ik wel dat het nodig is dat jij weet dat ik er echt voor je ben. Dat het veilig is. En datgene wat jij aan me vertelt… ik ga ervoor zorgen dat dat niet meer kan plaatsvinden.
En dat je je dus ook verdiept in dat wat de ander beleeft. Het gaat er niet om of iets werkelijkheid is of niet, want werkelijkheid is wat past bij jouw beleving. Het gaat erom dat je de beleving van de ander in ieder geval stabiliseert, door in die beleving aanwezig te zijn. Je niet er van te distantiëren. Want veel mensen trekken zich juist terug uit de beleving van de ander. Dat is trouwens één van de sleutels van het oorspronkelijk menselijk bewustzijn: om je te verdiepen in elkaar.

Arjan: Het is gek dat bij een delier, wat dan een soort IC- psychose is, wordt aangeraden mensen daarin te bevestigen, maar in een psychose eigenlijk niet.

Martijn: ja dat is heel vreemd. Het is wel verklaarbaar, het heeft echt te maken met psychiatrische draaiboeken. Er zijn draaiboeken op deze planeet hoe de psychiatrie bedreven moet worden. En het heeft alles te maken, maar dan ook werkelijk alles, met de oorspronkelijke kracht en het bewustzijn van de mens. En het heeft te maken met de mindcontrol programma’s. Vanuit die richting zijn er draaiboeken. Het komt uiteindelijk allemaal voort uit bewustzijnsbeheersings-programma’s die uitgerold zijn over de mensheid. Dat mensen gewoon denken dat ze een politieke voorkeur hebben, die ze helemaal niet hebben, maar op basis van allerlei verifieerbare en valideerbare gevoelens en gedachten kunnen zij verklaren: nou ik heb voorkeur, want ik zit ook in die situatie. Ik ben ondernemer dus ik kies dan voor die partij. Allemaal gedachten die helemaal niets te maken hebben met of je werkelijk geïnteresseerd bent in de standpunten van die partij.
Al die mindcontrol programma’s die daar overheen worden gerold; ja, dat is uiteindelijk gewoon de oorzaak van de draaiboeken die er achter liggen in de psychiatrie. Moet je je eens voorstellen hoe alles met elkaar verweven is. Er zijn echt wel mensen, genoeg hoor, die uit die realiteit van psychiatrie et cetera echt de vuile was hebben willen buiten hangen, maar het met hun leven hebben bekocht.

Arjan: En medicijngebruik? Antipsychotica? Zeg jij van: in bepaalde gevallen is dat best handig?

Martijn Ja natuurlijk, absoluut. A: veel gevallen? M: Nou ik ben geen arts, dus ik heb me daar niet in verdiept. Maar wat ik er zelf van meemaak is dat in veel gevallen, sommige gevallen, dat het echt wel eens dienstbaar kan zijn. Want kijk ons lichaam is een natuurkundig, maar ook een scheikundig proces op dit moment. Als daar een onbalans is, ook in stoffen die in je lichaam een bepaalde balans, spiegelwaarde nodig hebben, dan kan het natuurlijk wel heel waardevol zijn als je een middel inneemt dat in ieder geval die spiegelwaarde verhoogt of verlaagt. En daar kun je tegen zijn – ik ben geen voorstander van medicijnen, maar er zijn echt wel medicijnen die wel goed werken – Ja goed, als dat dan een hulpmiddel is… maar dan vervolgens wel naar die oorzaken gaan kijken van wat ligt er onder, wat er aan de hand is. En daar faalt de farmacie in. Dit omdat ze niet geïnteresseerd zijn in wezenlijke verbeteringen van de mens. Ze zijn geïnteresseerd in jouw portemonnee. En dat niet alleen, ook in je bankrekening en in de aankomende 80 jaar wat je denkt te gaan verdienen. Dat is op voorhand al ingecalculeerd in het bedrijfsresultaat. Ja dat is zo!

 

Schizofrenie

Arjan: Psychose is een woord wat jij dat echt uit de DSM-5 komt. Je hebt daar je visie op gegeven: van goh, het is een woord en het zit ongeveer in dat spectrum. Zou je schizofrenie daar ook in zetten? Of vind je dat toch wat anders?

Martijn: Ja, dat is wel anders. Schizofrenie is wel anders. Bij psychose is het raamwerk van de persoonlijkheid op dat moment weg. Bij schizofrenie zijn er verschillende persoonlijkheden waarin niet een dominante rol primair is. Waardoor je dus switcht in het moment. Er is geen onderscheid, want er is geen dominante rol. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende thema’s. Thematische situaties in je leven, waar je in die ene rol daar groenteboer bent; en daar komt díe persoonlijkheid. Schizofrenie is natuurlijk niet MPS maar ik leg het toch maar een beetje meer die kant uit, MPS, het meervoudig persoonlijkheidssyndroom, maar je zou dan in een andere rol (anders zijn). Bijvoorbeeld s’avonds ga je naar de discotheek en ben je helemaal een andere flamboyante man. Dan doe je dingen, die bij iemand die net een kilo aardappelen bij je heeft gekocht, z’n wenkbrauwen doet fronsen.
En aan de andere kant kun je ook best de conclusie trekken dat we allemaal ernstig lijden aan schizofrenie op deze planeet. En nu komen we op het thema: want zo worden we dus ook bekeken op een vriendelijke manier door inter-dimensionale en multidimensionale rassen dat de mens helemaal niet weet wie zijzelf is.
En dat de mens voortdurend in een soort schizofrenie verkeert, maar dat we daardoor … we hebben binnen die schizofrenie het voor elkaar gekregen om het sterkste stukje persoonlijkheid te laten prevaleren boven al die andere rollen. Nu zit ik als Martijn in dit stuk sterkere persoonlijkheid. Op een gegeven moment vinden we dat heel aangenaam en dan denk ik dat ik Martijn ben. Dit als voorbeeld.
Nou, dus we hebben een schizofrene regering, iedereen is eigenlijk schizofreen

 

Vaccinatie en autisme

Martijn: Nou dat is aangetoond aan de hand van onderzoeken, dat dat verband er is tussen vaccinatie en autisme. In ieder geval, dat er gevaccineerd is en dat daarna die kinderen, die betreffende kinderen, autistisch werden. Dat is aangetoond. Martijn: Kijk er zijn natuurlijk ook kinderen, die niet gevaccineerd zijn en toch autisme hebben, ook daarvoor geldt weer dat er zoveel verschillende richtingen zijn.
Autisme is, als ik er naar kijk, dan kijk ik in het groot hè, want ik heb er ook veel mee te maken met de mensen waarmee ik werk, dan kom ik tegen, dat denk ik 8 van de 10 kinderen die autistisch zijn, dat dat niet een fysieke aangelegenheid is. Maar dat het een psychische emotionele aangelegenheid is, die voortkomt uit, doordat er allerlei andere elementen qua ondersteuning hè, want ieder mens is uniek, dat er geen tijd voor is, de hele vorm dat je niet voor je kinderen kunt zorgen, dat er niet het juiste onderwijs voor hun is, de juiste voeding aan gegeven wordt. Dus ik kom tegen, dat het veelvuldig een psychische emotionele aangelegenheid is. Martijn: Ja, dat is mijn persoonlijke ervaring en ik ben ook van mening, dat het gewoon hardop uitgesproken kan worden, dat het met de juiste behandeling en de juiste aandacht en zorg behandelbaar is. Niet alleen maar vanwege de farmaceutische industrie, want daarmee is autisme als een fysieke ziekte aangemerkt omdat het daardoor ook een andere verdiensten capaciteit heeft, want er wordt gewoon verdiend aan autisme. De farmaceutische industrieën hangen nog net niet de vlag uit bij de hoeveelheid autistische kinderen, maar ik denk als ze zich niet zouden laten tegenhouden dat ze het gewoon zouden doen op basis van de verdiensten van de middelen. Ik zou echt zeggen: ja het is behandelbaar.
Met liefde kun je héél veel oplossen. Een mens hoeft toch niet perse zó te zijn. We zijn toch niet in een vierkante doos geboren. Je hoeft niet precies zo te zijn als al die andere kinderen in je klas. Dat is de afwijking. De dwangafwijking, die we hebben hier op deze aarde. Maar dat is gewoon volstrekte waanzin. Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zorg nodig en als dat er zou komen zoals het nodig is, dan is 80% autisme heel goed te behandelen. Het is voeding, het is wat er in het water zit, aan codering wat mensen inademen in de lucht, het heeft met straling te maken. Maar vergeet niet wat geluiden doen. Geluiden. Harmonische mindcontrol. Wat er gebeurt in de mind van kinderen. Het is gigantisch en daarom moet die deksel er ook af van die beerput.

 

Martijn: In veel vaccinaties zitten substanties, die een soort radionica functie hebben in het lichaam.

Dus ze kunnen in de intermoleculaire ruimte stoffen inbrengen, eigenlijk substanties, bindingen, die niet gezien kunnen worden, ook niet door de gewone wetenschap. En dat is wat er o.a. in sommige vaccinaties zit.
Het zijn aanpassingsstoffen hoe ons neurologisch systeem functioneert.

 

Martijn: Veel. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere vaccinaties, die echt wel nodig zijn. Als jij door een hond gebeten wordt met allemaal bacteriën, dan ben je natuurlijk hartstikke blij, dat je een vaccinatie hebt, die er voor zorgt dat je niet ernstig ziek wordt.
Dus alles over één kam scheren, nee. Ik houd zelf heel veel van wetenschap. Ik ben er ook zeker van, dat wij op dit moment als beschaving op deze planeet in een uitlijningsperiode zijn beland, waarin we de technologie in samenhang met bewustzijn tot elkaar gaan brengen. En het is ook nodig, want technologie kan onze fysieke mankementen ook oplossen op dit moment in het hier en nu. En ik ben er ook voorstander van, dat wetenschap betrokken wordt bij alle projecten, die er zijn. Ik ben niet tegen de wetenschap. Sterker nog, het is heel erg belangrijk.

 

Darmflora

Arjan: Mooi. We hebben nog een vraag gekregen over darmflora. Er wordt steeds vaker gesteld, dat alle psychische onstabiliteit haar oorsprong vindt in een uit balans zijnde darmflora, waardoor mineralen en vitamines niet meer goed opgenomen kunnen worden. Hoe ziet Martijn dit en voor welke labels geldt dat?

Martijn: Nou sowieso zijn de darmen veruit de belangrijkste organen eigenlijk in ons lichaam. Het menselijk DNA wordt ook door de darmen aangemaakt.

Arjan: Het is nog belangrijker dan het hart of de hersenen of de hypofyse?

Martijn: Nou niet belangrijker, het is allemaal even belangrijk, want als één van die dingen het niet doet dan heb je een redelijke uitdaging. Fysiek gezien.
Ja dus, die darmen zijn super belangrijk. Als daar iets niet goed gaat en het gáát niet goed op deze aarde, want de voeding is vergiftigd.
Als we in de supermarkt lopen, bij ons word je nu gelijk geconfronteerd, dat je voor 1 euro een milkshake koopt in de supermarkt, maar goed dan loop je verder en dan zie je eigenlijk alleen maar spullen staan, waar allemaal stof in zit en die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dan kun je wel zeggen, het is een lage dosering, ja ja, maar weet je, dat komt wel allemaal in ons lichaam terecht. En die darmen, die moeten het wel allemaal opnemen, moeten wel allemaal die gifstoffen uitscheiden en dat lukt gewoonweg niet want het lichaam is daartoe niet in staat, omdat het in de war is geraakt. Dus het is uit haar ritme gehaald. De hartslag van het menselijk opschoningssysteem functioneert niet meer, is niet meer in balans. Ze laat heel veel gifstoffen achter, dus de mensen worden beïnvloed in hun denken en de mensen worden beïnvloed in hun doen, in hun voelen. De mensen worden ook echt emotioneel en psychisch zwaar belast. Het is een complete discrepantie van het menselijk bewustzijn. Dus wat je eet is gewoon ontzettend belangrijk.

 

Oorsuizingen

Martijn: Ja, dat is één van de meest voorkomende uitdagingen. Kijk oorsuizingen, het kan zijn dat het een oorsuizing is, suizing in het gehoororgaan of in het evenwichtsorgaan. Maar het kan ook zo maar zijn, dat je brein frequenties detecteert.
Ik bedoel, we hebben het er al vaak genoeg over gehad over de hoeveelheid dosis straling die wordt uitgezonden, die is zo extreem hoog. We zitten nu in een periode waarin de mensen diep in de rode factor zitten, de rode uitslag. Eerst is het nog groen, dan is het geel en dan wordt het alarmerend rood. We zouden in plaats van weercodes eigenlijk ook stralingscodes moeten hebben. En wat denk je, dat we één grote rode zone hebben alleen al boven Nederland.

 

Nog even terug naar die vraag van de oorsuizingen, kun je dit oplossen, wat kun je er aan doen?
Ik zeg in wezen, dat ons brein dat onder controle staat van prikkels van buitenaf, wat voor prikkels dat ook allemaal mogen zijn, dat ons brein ook ontstoord kan worden. Op verschillende manieren. Je kunt met je hand werken. Stel, ik heb erg last van oorsuizingen, jij wilt mij ter dienste zijn, je legt lekker je handen bij mij neer op mijn hoofd, daar vraag je toestemming voor en je brengt mij in contact met mijzelf met mijn aandacht, en je noemt hardop dat wij allebei kinderen zijn van het licht, kinderen van de oorspronkelijke wereld, de vrije zone, en ik richt mij in mijn hart op die vrije zone, waar ik vandaan kom, op het moment dat jij dat ook doet, en je vertegenwoordigt samen die kracht, dan kun je, doordat je je handen erop legt, dan kun jij als medecreator, kun je de frequentie die jij in jou draagt in jouw brein, in jouw neurologisch systeem en jouw liefdesveld, kun je fysiek overbrengen, daarom is fysiek contact in sommige gevallen toch echt wel noodzakelijk, kun je letterlijk de frequenties in mijn brein laten ontstoren door jouw liefdevolle aanraking.

Arjan: En dat is puur intentie als je dat met zijn tweeën zou doen?

Martijn: Dat werkt op een …… het is niet alleen de intentie. Het is letterlijk wat er gebeurt, de knop gaat om, er komen emoties en dat is ook wat mevrouw Wia aan het begin heeft gezegd, dat het om emoties draait. En dan gaat er iets veranderen in de hersengolven. Zodra de hersengolven uit het beta-bewustzijn verschuiven naar een ander bewustzijn, er zijn verschillende mogelijkheden, dan zijn de prikkels, die uit het beta-bewustzijn worden gestuurd naar de organen etc. die worden anders ingericht. Dus pijn, lichamelijk lijden zit voornamelijk in het beta-bewustzijn van de hersengolven.
En daarnaast, zo werk ik met heel veel mensen, dat is dus niet dat ik dat als Martijn doe, maar als “galactic beeing” samen met de mensen, en daarnaast kun je ook technologisch werken. Ik werk ook met hele krachtige magnetische golven. Dus sommige mensen, die zwaar met mindcontrol te maken hebben en die ook behoorlijk zware, pittige klachten hebben, werk ik met magnetische golven om te zorgen, dat er zo’n grote verstoring komt binnen het magnetisme van de hersenen, dus de radiogolven, heel eenvoudig uitgelegd, dat er zo’n verwoesting komt in de verstoring, dat er ineens reset kan plaats vinden. En daar overheen zul je direct het veld van de kracht in beweging dienen te zetten. Wij zijn zulke mooie wezens.
Wij hebben nog niet het flauwste besef van hoe het in elkaar zit. Maar belangrijk is, dat we eerst afstand gaan nemen van de dingen waar we vooral van voelen dat we er niet gelukkig mee zijn. En niet voor 50% gelukkig en niet voor 80%, en ook niet voor 99%. 100% want het geluk is voor iedereen.

 

Implantaten

Martijn: ja, implantaten, ook wel track and trace systemen in het menselijk lichaam, maar ook in het spirituele bewustzijn, is een enorm groot onderwerp. Je hebt fysieke implantaten, die worden ook echt ingebracht door fysieke buitenaardse rassen. Het merendeel van de fysieke “implants” wordt ingebracht door geheime industrieën, die de macht hier op deze aarde gewoon hebben. En één van de grootste groepen, die met dit soort technologieën werken, dat zijn die labyrint groepen van de mindcontrolorganisatie, die eigenlijk ver achter de schermen van de CIA navigeren. De CIA is er eigenlijk een uitvloeisel van, is ook het monarch programma van mindcontrol. Je zou kunnen zeggen, dit soort chips, die we net op het scherm zagen, je zou kunnen zeggen, dat zijn een soort pacemakers. Het zijn pacemakers, het zijn “central processing units” en wat zij produceren zijn neurologische, elektrische signalen, die worden doorgegeven aan het centraal zenuwgestel. En dat zijn zeer geavanceerde ontvangers en dat is een hele geavanceerde, geheime technologie en die technologie zorgt er eigenlijk voor, dat je instructies krijgt in je systeem, dat je anders gaat denken, dat je anders gaat voelen of dat je ziek gemaakt wordt.

Naar het controlemechanisme. Er zijn heel veel verschillende soorten implantaten. Je hebt dus de fysieke, je hebt hologrammen, je hebt lichtfrequenties, die bestaan buiten het fysieke systeem, dus dat zijn hologramimplantaten. Marjan vraagt kunt je dat zelf opruimen? Volgens mijn beleving kun je dat zelf opruimen. Heel veel track and trace systemen, die fysiek van aard zijn, kun je zelf niet opruimen. Die moeten werkelijk verwijderd worden.

 

Morgellons

Martijn: Ja, dan is het ook belangrijk om echt te weten van wat het nou eigenlijk is. En of je er wel iets tegen zou moeten doen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar het is maar de vraag natuurlijk. Kijk, morgellons zijn vervangende neurobanen, die worden ingevoegd, die ontstaan uit nanotechnologie. En het komt van deze aarde. Er is een groep op deze aarde actief, die dit heel bewust uitrolt. En dat heeft te maken met hoe de agenda in elkaar zit om het menselijk lichaam, waar wij dus in zitten, onder controle te houden van de manipulators, die dat in andere tijden voor elkaar hebben gekregen. Dus we kunnen rustig zeggen, dit is een programma, dat is voor alle mensen. Er is niemand, die dat niet meemaakt.

Arjan: Harald Kautz Vella zegt, die zegt ook dat in ieder geval in Europa 100% van de mensen geïnfecteerd zijn.

Martijn: Alle mensen ademen dat in. Het interacteert op de onwetendheid van de mens. Dus bekrachtigingen, aanwezig zijn in het lichaam heeft een enorme invloed op het niet functioneren van morgellons. Met name door aanwezig te zijn met aandacht en focus in je lichaam, überhaupt je lichaam te ervaren, dat brengt emotionele prikkels teweeg en die prikkels worden elektrisch getransporteerd door de zenuwbanen en hoe meer je dat doet, hoe meer het oorspronkelijke zenuwgestel in functie blijft. In functie. En wat de bedoeling is, is dat mensen worden afgeleid uit dat bewustzijn. Mensen moeten helemaal geen contact hebben met hun lichaam. Ze leven als zombies de dag van ‘s morgens tot in de avond en stappen in bed. En op het moment, dat die aandacht er niet is, dat is eigenlijk de robotisering van de samenleving, zijn die bedradingen, nanotechnologie, zijn in staat om als een soort by-pass te gaan functioneren, waardoor er straks kunstmatige elektronische prikkels worden gemaakt, waardoor de mens fysiek ook bestuurd zal worden. En dat wordt dus door het brein geregeld. Dus ja, hoe kun je het oplossen?

 

Trauma

Als je een trauma hebt en je hebt een heel negatieve, vervelende en verdrietige ervaring dan zit ‘ie gewoon in je systeem, ja, die zit er gewoon, dat is voor altijd aanwezig, maar het is wel zo dat als je bewustzijn zich krachtiger gaat laten…als jij je eigen bewustzijn krachtiger laat stromen en je intelligentie van je persoonlijkheid wordt getrakteerd, dus verrijkt om die diepere kracht van aandacht en het gaat veel verder dan alleen dat, dan is het wel zo dat het traumaveld, waarvan je in eerste instantie het gevoel hebt van nou dat wil ik graag neutraliseren, maar dat dat als het ware misschien wel op de 4. 5e. 10e plaats komt, dus dan zijn er eerst andere reactievelden die voorrang krijgen. En daarom is het ook zo gevaarlijk dat de mens zich zo identificeert met trauma’s en negativiteit, maar wel beseft ja maar het is wat wat er is gebeurd, het klopt wel dat ik dat voel maar ik hoef niet dat trauma te ontmantelen.

 

Trauma is niet-verbondenheid. Wat bedoel ik met trauma. Uit de persoonlijkheid waar spiritualiteit zich uit ontwikkelt maar ook verder ruimer bewustzijn, wat toch bijna altijd voortkomt uit een persoonlijk motief daar is trauma, wat dus een resultaat is van al die ervaringen in de persoonlijkheid, een heel belangrijk instrument. Trauma is een niet-verbondenheid, geen verbondenheid met het leven. Paniek, ik gebruik het woord paniek even laat de mens in dat ene specifieke moment waar dus dat paniek gevoel is datgene doen wat het meest voor de hand liggend is. Paniek kan zich in een hele grote tjoek puls plaatsvinden maar het kan ook heel rustig aan in slowmotion zich afspelen. Paniek, spanning laat de mens precies reageren op een manier die repetatief is en de reactiepatronen van die persoonlijkheid nog dieper verstevigd. En een trauma hoeft niet perse een traumatische negatieve gebeurtenis te zijn. Een trauma is een gedachte vanuit de persoonlijkheid.

 

Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die fysieke situatie een verslaving is, maar die hoeft niet vanuit jezelf te komen. Het is heel belangrijk om daar onderscheid in te maken hoor. Wat je wel zou moeten gaan doen, is kijken van hoe is mijn gedachte, mijn denken, in lijn gebracht met het trauma. Dus in dit geval, met het probleem wat ik fysiek,  emotioneel of psychisch ken. Dat is heel belangrijk.

En als je die aanhechting kunt zien en kunt terughalen, dan gaat je denken anders navigeren, en op moment dat je denken anders navigeert en ook nog een keertje de Bron in zichzelf erbij haalt, dan zul je merken dat de klacht zich anders gaat gedragen.

Ik ben daar voorzichtig in, omdat het weghalen van klachten, uhmm. het kan namelijk in het script zijn dat de scripten die er nu zijn, kan het zijn dat er geen oplossing is of een verandering binnen die klacht, zeg maar. Dus het kan zijn dat alle scripten gescript zijn met die klacht. Behalve die scripten die er daarbuiten liggen. Daarom is het zo belangrijk om je gedachten af te stemmen op een diepere boodschap in jezelf en los te komen van de kleefstof van het, in dit geval, de fysieke gebeurtenis.

Dus er vindt eigenlijk een identificatie plaats en overal zit dus ons bewustzijn vastgeplakt aan gedachten.

 

Het gaat erom dat de welwillenden, wezens die ons dienstbaar zijn, ook uitsluitend communiceren met óns via ons hartsbewustzijn en laat het nou precies dát bewustzijn zijn in onze laag van geometrie, wat beschadigd is, wat getraumatiseerd is, zodat wij zoveel angsten in ons dragen, dat er voortdurend de enige weg die er is…en dat is een hele grote weg…in feite kunnen gewoon de hekken dicht…boem…klats… niks mee te maken! Want in het hartsbewustzijn, liggen onze beschadigingen, liggen onze persoonlijke trauma’s.

 

Wat in jouw leven een enorme invloedsfactor heeft gehad (een heftige gebeurtenis), door je observatie is de software van buiten naar binnen gegaan en op je harde schijf opgeslagen. Met lichaamsbewustzijn, voelen, contact mee maken, bewustzijn door het lichaam heen gaan zet je de fotons van dat softwareprogramma in een andere golflengte.

 

Nu gaan we kijken naar trauma’s, naar persoonlijkheid. Fysieke klachten, geestelijke klachten, emotionele klachten. Gewoon even daarbij pakken, dat mag gewoon bij zijn. Gedachten over een ander, gedachten over jezelf, hoe je de wereld ziet. Wat er naar je toe wordt geïnformeerd. Alles wat je ervaart, dat zit in feite in energiegolven in je brein, in je lichaam.

Alles is informatie, eigenlijk, alles is op basis van bepaalde afspraken, dus alles wat aan klachten ligt in ons, zijn ook informatievelden. We noemen dat simpelweg hypnose, maar het is het niet, dat zijn informatievelden. Dus ineens is de hypnotiseur in staat om andere informatieveld in te voegen, met een paar woorden. De woorden worden gedownload, maar niet alleen de woorden, maar ook de hele gedachtengoed van die persoon. Daar ligt dus gedachte, jij hebt een idee, hm, dat is een informatieveld. Informatieveld ga je verplaatsen met een paar woorden, tjak – daar gaat die. Met een paar woorden is het overgeseind, nou, niet alleen de woorden, maar het hele informatieveld van die persoon, dus ook van de hypnotiseur. En voilà, ineens kan die persoon zonder bril lezen.

 

In zijn morfogenetisch bewustzijnsveld, is er een holografische realiteit…en al onze data ligt daar opgeslagen van ons bewustzijn, daarmee is hij door dat veld gegaan van oorlog en trauma. Dus al die trauma die daar ligt, niet alleen door die wezens maar ook de mensen die gedood zijn, of gewond zijn geraakt…maar ook het collectieve veld van die locatie waar die oorlog is, van de aarde…de natuur…dat bewustzijnsveld, draagt die traumatiek ook in zich. En daar ga jij dus doorheen en het kan gebeuren dat die traumatiek binnen komt, in dat hologram. Die achtste laag van bewustzijn, die is dus op dat moment getraumatiseerd, is precies de aanvliegroute van die buitenaardse beschavingen, die ons welwillend zijn, die ons ondersteunen. En deze beschavingen zijn gewoon aanwezig, fysiek te zien, je kunt ze gewoon knuffelen en je kunt er gewoon een kopje thee mee drinken. Wij maken alles heel erg groot uit onbegrip en wij maken daarmee juist onszelf heel klein. Zij vragen ons dan ook daarmee op te houden. Ze vragen ons het onderzoek te starten van hoe deze wereld wordt gedomineerd en onze rol daarin.

 

En als ik spreek over angst en trauma’s, dan spreek ik daar over omdat het noodzaak is om het op te ruimen. Want op het moment dat er iets in je leven gebeurt en dat kennen we vast allemaal, dat er iets gebeurt in je leven, waardoor je verstijft want er gebeurd iets heel traumatisch, waardoor je dus helemaal in een shock terecht komt…of je komt in een heel verdrietige situatie, of je krijgt in een keer een enorme knal in je gezicht omdat je iets doet wat niet mag en daardoor een heel stuk liefde en iets vanuit je zelf doen je hele leven lang beschadigd is hè…op het moment dat je dat allemaal gaat onderzoeken en gaat beseffen wat dat dus te maken heeft met ons buitenaardse bewustzijn en onze multidimensionale contacten met al die andere wezens, nou dan is er nog wel wat op te lossen. En ons bewustzijn wordt volledig geblokkeerd door onze realiteit waarin wij nu zitten. En op het moment dat je dat gaat onderzoeken en dat je de dwarsverbanden gaat zien, met name de oplossingen daarin voor je zelf hoe je daar radicaal andersom kunt gaan doen, want zo simpel kan het in heel veel gevallen zijn, om iets radicaal andersom te doen, anders te reageren als wat jouw impuls aangeeft, dan kom je dus in een veld terecht van een energie waar mogelijkheden liggen die je dus niet had kunnen bedenken. Want je hoeft namelijk niks te bedenken, we zitten opgesloten in het denken, we mogen gewoon vrijkomen.

 

Ik heb een bepaalde methode waarmee ik kan communiceren met andere bewustzijnsvelden, dus niet op een menselijke manier zoals wij dat nu doen. Dat kun je dus ook niet leren wan dat is dus die modus die we in ons dragen. En bij die modus kom je terecht als je bij je emotionele bewustzijnsvelden durft te komen. En als je daar bent gekomen zul je ook door je trauma’s

heen moeten gaan…Maar het zijn dus alleen maar gevoelens en laat die pijn er dan ook gewoon zijn, als je er voor elkaar durft te zijn en elkaar niet in de steek laat, geen oordeel hebt maar vanuit respect leeft, dan kan het heel snel héél worden.

 

Vraag: Hoe weet je nu of je bij een trauma zit…het is niet altijd duidelijk, ik heb soms angstige gevoelens, hoe weet je of het iets van jou is of dat het niet van jou is.

Martijn: Goede vraag….alle wat ons overkomt, alles wat we ervaren, is ervaring die aanlijnt op een stuk persoonlijkheid wat niet in balans is. Je kunt ook heel erg vermoeid raken, je energie loopt weg, dan kun je even tijd nemen om bij te komen, maar veel mensen hebben dus geen tijd om bij te komen…we zitten in een systeem, maar in feite is alles gekoppeld aan je persoonlijke stuk in het hier en nu. Het bijzondere is ook dat alles ook op te lossen is in het hier en nu. Door er met je aandacht naar toe te gaan en soms heb je daar ook assistentie bij nodig om te kijken waar je persoonlijke trauma ligt.

Het bijzondere van het verhaal is dat ons persoonlijk trauma in het hier en nu, gekoppeld zit aan een andere tijd, maar als je er in die andere tijd aan gaat werken dan lost zich het hier niet op. Dus alles wat je meemaakt en wat je ervaart en voelt, heeft te maken met jezelf. Op het moment dat je uit het positieve en het negatieve classificatiemodel durft te stappen, op het moment dat je al je energie niet meer hoeft te classificeren en dat alles er gewoon mag zijn, het neutrale veld wat in feite kracht is, op dat moment ben je onschendbaar. Dan reageer je ook niet meer op je buurvrouw die de middelvinger omhoog steekt en dan zeg je …prima…dan voel je er niks bij. Er zit iets in jou wat steeds geraakt wordt. Dus het plan wat daarachter ligt in onze persoonlijkheid vervlochten daarin, heeft alles te maken met onze onderdrukking. Dat is ook waarom die lezingen worden gegeven.

Omdat op dit moment heel erg veel belang is dat wij het hele buitenaardse verhaal niet alleen maar buiten ons zelf plaatsen en we willen contact hebben met schotels en met andere levensvormen, natuurlijk….maar dat we gaan begrijpen dat we steeds weer in die evolutionaire loop blijven hangen en door daar alleen maar mee bezig te zijn, vergeten wij vervolgens compleet onze eigen les. En er is wat te leren en er is wat te doorleven.

 

Verslaving

Nee… verslaving is een tekort aan aanwezig zijn in gedachten.

Want eigenlijk is alles wat in het fysieke bewustzijn van de mens afspeelt is een Pavlov effect. Eigenlijk is alles steeds repetitief, steeds weer herhaalt het zich.

En voor de mensen die denken dat ze commentaar moeten hebben op mensen die verslavingen kennen, die hebben niet in de gaten wat voor verslaving dát is, om dat steeds te zeggen. Want eigenlijk is alles voortdurend in herhaling. Want je zou dat helemaal niet tegen elkaar hoeven te zeggen. Maar het denken is verslaving, want je denkt steeds hetzelfde.

Het voelen is ook een repetitief systeem, het is steeds hetzelfde wat mensen voelen.

Dwangneurotische stoornissen die vanuit het lichaam, hoofdelijk worden bestuurd, door de grote gratie van afwezigheid van gebalanceerd bewustzijn, hè?

Dus wat is eigenlijk een verslaving een stagnatie in stroming vanuit het innerlijke.  Dat is wat er gebeurt. Daardoor ontstaat ook een verslaving.

 

Een verslaving ontstaat meestal als je een dermate groot talent hebt, een vermogen in je draagt, dat je niet kwijt kunt.
Dat is eigenlijk wat er gewoon gebeurt; je blijft van binnen borrelen en je voelt gewoon van alles maar gebeuren, maar je kunt het niet kwijt; het lukt niet. En dan vind je daar meestal ergens een bepaald alternatief voor, zonder dat je het weet, waarbij je eenzelfde genoegdoening krijgt.
Dat kan eten zijn, dat kan roken zijn, het kan drugs zijn, maar het kan ook zijn, dat je drie keer per dag je auto wilt wassen, dat je dat fijn vindt. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit; het gaat om het neurologische resultaat van wat je voelt. En dan ben je nieuwe programma’s aan het invullen, aan het creëren in jezelf en je bent nieuwe referentiepunten aan het maken. Dus jouw hersenen weten gewoon: “Oh dat vond ik heel fijn, dát gevoel, dát resultaat.” En dat zit gekoppeld aan die handeling. Dus de instructie is de volgende keer als je behoefte hebt om dat innerlijke gevoel weer te ervaren: “Maak je niet druk. Je hoeft niet datgene te doen wat werkelijk nodig is, maar kijk even in de archieven – Oh ja, toen heb ik dát gedaan met dát gevoel erbij”. Dan doe je dat dus nu weer, dus dan ga je dat doen.
Je zult zelf moeten deprogrammeren. Je zult dus autoriteit dienen te krijgen in het moment dat je die gevoelens of gedachte krijgt. Kijk, dan heb je te maken met [bijvoorbeeld] suiker; dat is gewoon een groot programma wat steeds meer honger gaat oproepen. En dat E621 is ook zo’n middel. Dat roept – ik weet er wel iets van hoor – het verstoort het gevoel dat jij voldaan bent, laat ik het zo maar uitdrukken.

Dus er is een communicatie tussen je maag en een communicatie met je hersenen, en normaal gesproken zorgt een stofje in je hersenen er voor: Ok het is voldaan; ik heb gewoon genoeg gegeten, klaar. Maar E621 zorgt er voor dat dat mechanisme tussen maag en hersenen verstoord wordt, waardoor het gevoel van voldaan zijn niet aanwezig is. Dan blijf je dus door eten.
Dus er loopt een heel programma doorheen.
Ja, hoe wil je daar vanaf komen?
a) die stoffen dus inderdaad niet eten en b) op het moment dat je een verslaving hebt zal je heel erg “de baas moeten worden”, even flink uitgedrukt, maar zo bedoel ik het wel, de baas worden over het moment waarin je zit. Je doet je ogen dan dicht en gaat met heel veel aandacht bewust in je hoofd aanwezig zijn. En dan komen we op het thema uit: wat is waarneming? wat is aanwezig zijn in? Hoeveel invloed heeft dat? Daar ligt precies de sleutel van het Scheppingspotentieel van de mens. Want de mens heeft invloed met haar aanwezigheid in haar omgeving en heeft invloed met waarneming en zelfs met [het zich] voorstel[len] van waarneming, ook al zou je het niet eens kunnen zien, op het elektromagnetische veld. En op het moment, dat jij met je aandacht aanwezig [bent] en je voorstelt dat je in je hoofd aanwezig bent – in het moment dat je de verslaving voelt binnen komen – en je gaat heel erg aanwezig zijn, focussen met je voorstelling op je hersenen, en je besluit daarbij: “Nu is het klaar, nu vloeit het weg,” dan zul je merken, dat die prikkels weggaan omdat neuronen, het neuraal systeem, neuronen-pakketjes van programma’s [wegvloeien]. Het centraal zenuwstelsel – dat zijn programmaatjes samengebundeld met informatie – dat wordt ontstoord met je aanwezigheid.

Dát is precies het vermogen van de mens; schepping is een onderdeel van de mens. Want op het moment dat een verslavingsprogramma gaat draaien, zou je ook kunnen zeggen dat het een tekort is van aandacht en bewustzijn in jezelf. Dus dan overrule je; dan word je eigenlijk overgenomen door de prikkel.

 

Agenda achter Diagnoses en DSM codes

Tegenwoordig is het zo, dat ook psychologen deze DSM codes mogen uitdelen en dus de diagnoses mogen stellen.
Hierin wordt verondersteld, dat er geen verband is tussen de fysieke gesteldheid en de DSM labels. Psychologen zijn uiteraard niet anatomisch of fysiek pathologisch opgeleid.
Hoe ziet Martijn deze ontwikkeling en wat is de grotere bedoeling hiervan?

Martijn: Krijg er gewoon jeuk van op mijn rug. Nou kijk, weet je, als we gewoon terugkijken naar die grafiek, daar beginnen we natuurlijk mee. We kunnen zien, dat er een enorme ontwikkeling is. Daar zit een agenda achter. Dat is wel duidelijk. En de wetgeving, die er natuurlijk op wordt aangepast, daar zitten ook allemaal agenda’s achter.
Waar we uiteindelijk naar toe gaan is gewoon totale isolatie van het menselijk bewustzijn.

Arjan: Isolatie van het menselijk bewustzijn?

Martijn: Ja, ja. Dat is wat de bedoeling is.

Arjan: En wat moet ik me daarbij voorstellen?

Martijn: Dat jij bijvoorbeeld zwaar autistisch bent en dat je je eigenlijk zo lekker voelt in het autisme, maar dat je het niet kunt uiten en je eigenlijk uit, alsof je ongelukkig bent.
Denk er maar aan hoe kinderen nu functioneren.
Kinderen uiten zich alsof ze heel ongelukkig zijn, maar de vraag is voelen ze zich in de kern echt ongelukkig? Dat is dus niet zo.
Kinderen zijn van binnen heel erg sterk, maar de koppeling van het wezen naar het fysieke lichaam, daar ligt een verstoring, dus alles wordt anders geuit. Het is een totaal neurologische verstoring.

Arjan: Een scheiding van geest en lichaam eigenlijk?

Martijn: Ja, het is eigenlijk een blokkade.
Het komt er telkens op neer; wij mogen hier niet aanwezig zijn. Er zijn krachten op deze planeet, die heel erg bang zijn voor het menselijk vermogen. En het is ook zo met de DSM codes, die verdubbeld zijn, het zijn allemaal agenda’s.
Wat ik denk, dat belangrijk is, dat wij gewoon gaan zien ……… eigenlijk zouden wij daar een soort grafiek …… ik zie het op een andere manier want het zijn natuurlijk allemaal vragen, die bij elkaar horen, je zou het in een grafiek kunnen omzetten. Niet alleen maar dat je die stijging ziet, maar dat je ook de mogelijke oorzaken er voor zet, dat je de gevolgen er achter zet en wat de mogelijke oplossingen zijn van die gevolgen. En dan kom je dus in een zone terecht, dat is ver voorbij de rode zone, waar we ons allemaal echt zorgen over zouden moeten gaan maken over wat de bedoeling nu eigenlijk precies is en waar autisme toe leidt. Want over vaccinatie, denk eventjes terug aan de tweede wereldoorlog, daarna begonnen alle vaccinatie programma’s. Daarna zijn ook heel veel mensen autistisch geworden, heel veel mensen hebben allerlei aandoeningen gehad. Psychische aandoeningen noemen ze het, maar je zou dus kunnen zeggen, dat het ook lichamelijke aandoeningen zijn, die een psychische uitwerking hebben.
Daar ligt het dwarsverband.

In feite kun je zeggen, dat autisme helemaal geen echte lichamelijke psychische aandoening is maar een lichamelijk georkestreerde aandoening. Het zit toch in het lichaam, het zit niet in het wezen. Het wezen is vrij daarvan. En ik ben ervan overtuigd, dat als een wezen vrij is, want niet alle wezens zijn vrij op deze aarde, maar als een wezen vrij is, dan is het in ieder geval mogelijk om in de barrières van de lichamelijke condities te gaan, om daarinte gaan. Om het stukje voor stukje op te heffen, om het stukje voor stukje te doorbreken. En daar hebben we elkaar bij nodig, dan kunnen we natuurlijk niet met dit soort toestanden werken, met DSM codes, begeleiding, medicatie, uitkering. Waar hebben we het hier over? Allemachtig mensen, we hebben het op deze prachtige, mooie planeet over het welzijn van ons. Het gaat niet om codes. Dus we worden afgeleid. We worden steeds naar allerlei wetten en regels gebracht, die er alleen maar voor zorgen, dat het systeem blijft draaien, maar dat de bevrijding van het menselijke bewustzijn, dat dat niet plaatsvindt.

 

Psychiatrie en vierkante boxen

Martijn heeft vaker benoemd, dat psychiatrie een belangrijke rol speelt voor de heersende machten. Op deze aarde zijn verschillende lagen van bewustzijn, waar we ons op kunnen afstemmen. Op dit moment is het menselijk bewustzijn, onze hersenen, afgestemd op deze werkelijkheid, die we nu ervaren. Als onze hersengolven iets anders zouden functioneren en we zouden in het onderbewuste terecht komen, daar liggen allemaal afgebakende geheugenmodules en realiteiten opgeslagen. Ik spreek nu echt vanuit de mindcontrol groepen. Ik heb zelf gezien hoe het gebeurde bij mijzelf, althans hoe ze het hebben geprobeerd wat niet gelukt is, dat ze met vierkante boxen werken wat fysiek met prikkels in het neurologische systeem zichtbaar wordt gemaakt, geprojecteerd in het hoofd, wat om die werkelijkheid heen gezet wordt.

Arjan: Als een soort vierkante kubus, net als dat Mekka?

Martijn: Ja en die vierkante kubus daar binnen in, daar ligt de uitgang van deze schil, van deze dimensie. Dat is een heel groot mindcontrol programma,

Martijn: Psychiatrie zit in die vierkante box. Psychiatrie zit niet in deze wereld. De psychiatrie is het uitvoerend orgaan van de mindcontrol teams. En dat zijn multidimensionale, mensachtige wezens, die ons besturen in een ander frequentieveld en dat is het veld waarop we binnenkomen in dit universum, dáár worden we bestuurd, en daar wordt ons neuraal systeem zo aangepast, dat wij vervolgens een andere perceptie hebben van de werkelijkheid.

Arjan: Dat zal de gemiddelde psychiater niet bewust hebben neem ik aan.

Martijn: Nee, want op deze aarde hier hebben we gewoon een normale psychiatrie, “normale psychiatrie” waar je voor kunt leren en wat je uitvoert. Maar er zitten binnen de psychiatrie, binnen de hiërarchie van de psychiatrie, allemaal mindcontrol specialisten, die zich daar heel erg bewust van zijn. En mensen, die echt behoorlijk doordraaien, die worden er ook uitgehaald. En ik heb daar zelf echt feitelijke ervaringen in gehoord van mensen, verschillende mensen. Mensen worden er uitgehaald en worden overgeplaatst en krijgen met een ander team te maken. Er wordt dus letterlijk gerotzooid in het onderbewustzijn.

Arjan: Dat betekent dat er toch wel heel fijnmazig en veel ook in allerlei psychiatrische inrichtingen en instituten, mensen hier wel bewust mee bezig zijn. Wordt het van afstand gedaan?

Martijn: Het wordt van afstand gedaan, ja. De technologie, die gebruikt wordt, is weerzinwekkend, waarbij het brein van de mens wordt uitgelezen door zeer geavanceerde systemen, die o.a. autisme veroorzaken.

In die vierkante zwarte box, die we dus uitbeelden als vierkante zwarte box omdat het een programma is, dat ingeladen is in het onderbewustzijn, dat is een compleet ander universum. Dat is dit universum, maar in een andere frequentie, net een boventoon lager of hoger.

 

Arjan: Is dat dan een soort origineel universum of is dat juist nog een soort andere insertie?

Martijn: Nee, dat is een volledig mindgecontroleerde aarde, dat is een aarde die compleet mindgecontroleerd is, en dat is een schil die geprojecteerd wordt vanuit een soort kwantumcomputersysteem, die ontstaat uit het scheppingsprogramma van de scheppers van dit universum. En wat ik ermee wil zeggen is dit, dat dat een psychiatrische mindcontrol realiteit is en die wordt hier op deze aarde uitgevoerd en daarom worden de mensen hier allemaal gek, verdrietig, hebben ze psychische klachten en het is nu de tijd voor ons allemaal om met aandacht, veel aandacht, te mediteren en vooral heel veel met de aandacht bij jezelf te zijn in je lichaam en met heel veel overtuiging te weten, dat je niet gek bent en dat je hier aanwezig bent op de aarde om juist heel erg die autonomie in jezelf aanwezig te laten zijn. En niet te geloven, dat je gek bent. Ik ga lijnrecht in tegen alle psychiaters.

Arjan: Ik kan me voorstellen, dat heel veel mensen het een beetje een waanzinnig verhaal vinden.

Martijn: Ik kijk naar de buitenwereld en dat vind ik ook een waanzinnige situatie.

 

Deel 2

Thema Voeding

Subthema: Jezelf deprogrammeren

 

Voeding heeft enorm veel invloed op je fysieke gesteldheid maar het hoeft niet perse op je bewustzijnsfrequentie te werken. Als je een vrij krachtig bewustzijn in je draagt dan kun je wel behoorlijk dingen eten en wat effect heeft op je lichaam, maar geen effect heeft op je bewustzijn.

 

Wat ontbreekt is naast die voeding van de aarde, ook bewustzijn van ons. Dus je kunt en dat werd ook in de hele seminar duidelijk dat mensen die zich 100% zich afstemmen op goede voeding dat deze mensen op een gegeven moment in een soort verslaving terecht kwamen. Ze moesten die supplementen blijven gebruiken. Ze moesten dat soort voeding gebruiken. En als ze dat niet gebruikten dan kreeg het lichaam een terugval. En dat is interessant als je daar naar kijkt, dat heeft alles te maken met sterven en leven. Het gaat om het bewustzijn. Er is achter de voeding, als er balans in het fysieke bewustzijn is en fysiek is niet anders dan lichtenergie want het is gewoon energie. We hebben een fysiek lichaam en alles is energie. Er is geen boven en en een onderwereld, alles is energie. Het is maar net hoe je het zelf ervaart. Dat het bewustzijn achter de voeding ontbreekt. Dus ik zat een beetje op mijn punt van de stoel zo van nou ik zou een vraag kunnen stellen over hoe komt het dat we in een soort ja verslaafdheid zijn gekomen van gezonde voeding. Dat is eigenlijk helemaal bizar want het is natuurlijk geen verslaafdheid want je hebt het wel nodig maar wat ontbreekt daar? Dan kom je op het punt uit: bewustzijn. Alles draait om bewustzijn. Als ons bewustzijn er niet is, als ons bewustzijn afwezig is dus in geloofssystemen, we zitten in gefalsificeerde modellen dan is ons bewustzijn afwezig, niet operationeel, of in een hele kleine mate operationeel, en kun je eigenlijk ook niet informatie vanuit je bewustzijn ook aan het lichaam geven.

 

Nou, deze lichamen wel, maar het hoeft niet. Het is wat wij zelf besluiten, dat is het leuke. Er zijn mensen, die eten niet. Ik denk dat het merendeel van deze aarde wel eet, maar het hoeft niet. Het leuke is dat we in dit lichaam zelf de route kunnen uitstippelen. Dat is het mooie, maar dan is het wel belangrijk dat wij begrijpen dat wij een deel zijn van “het grote Scheppingsveld”.
Dus ja, lichamen op dit moment …, ja, in feite is dat heel verschillend.
Ik ervaar het zelf, ik kan het alleen maar vanuit mijzelf zeggen, dat ik geen vlees kan eten. Dat kan ik niet. En dat is puur [iets van] mij.
Ik heb in mijn hele jeugd – ik denk tot aan mijn dertigste jaar, zeg maar – gewoon vlees gegeten. En tegen alle beter weten in omdat ik het gewoon lekker vind, de smaak. En toen ontdekte ik, dat als er helemaal geen kruiden in zitten, dat het dan helemaal niet lekker is. En toen dacht ik echt van: Wat eet ik nou eigenlijk; wat vind ik nou eigenlijk lekker? – Nou, de kruiden. Dus ik dacht: Ik kan net zo goed gewoon kruiden op brood smeren en dat opeten.
Maar wat voor mij een reden was – en nog steeds is – om het niet te eten, is puur omdat ik er niet tegen kan. Mijn lichaam wordt gewoon: …. ik ga trillen, ik krijg frequenties in mijn lichaam, hele erge buikpijn, ik krijg hoofdpijn, ik word moe, extreem. Dus ja dat is mijn ervaring; er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. En dan zeg ik [op de vraag] van: Ja, wat zijn wij nu eigenlijk? – Wij zijn precies datgene wat wij nodig hebben op dit moment.

De mens is gecreëerd als een wezen dat geen voeding tot zich hoeft te nemen.

 

Dat is dus niet dít lichaam; dat is een ander lichaam in een andere dimensie. En daar is de mens een wezen dat wel kan eten, maar dat echt puur doet omdat het lekker is, gewoon een heel lekkere appel neemt. En die appel eet je lekker op, ook uit dankbaarheid, puur dankbaarheid, schoonheid dat je die uitwisseling hebt. En “de dank terug” is de dankbaarheid naar die appel en de boom, maar vooral ook gewoon naar de natuur: “Wat fantastisch, dat deze prachtige natuur ons dit allemaal geeft!” Maar het hoeft niet, we hoeven niet te eten. Omdat wij dáár helemaal niet zulke organen hebben, die wij nu hebben, maar veel geavanceerder.
Dus ja, wat we hier op aarde doen is natuurlijk gewoon uitzoeken wat goed voor ons is. Ik denk dat het ook heel belangrijk is wat ieder van ons echt op de eigen manier, doet.
Wat ik nog veel belangrijker vind Arjan, [is] dat iedereen elkaar met rust laat in die processen. En dat we elkaar niet gaan lopen beoordelen. Niet van: “Ja, mijn bewustzijn is veel hoger, want ik eet geen vlees meer.” Ik hoor al dat soort dingen wel eens en dan denk ik van: Ja, ja, ja…, nou ja, denk ik dan. [Dat] denk ik dan, dat denk ik dan. (gelach).
Laat elkaar gewoon in respect los met al die oordelen, want je eet gewoon wat je nodig hebt.
Ik ken mensen, die hebben hun hele leven, of hebben dan jaren, tientallen jaren, geen vlees gegeten en opeens kregen ze zo’n zin om vlees te eten. Ja, je kunt je daar aan overgeven; je kunt ook gaan onderzoeken waar die zin vandaan komt: is dat een programma? ben ik ergens getriggerd in mijn onderbewuste? Maar goed, dat is voor iedereen toch iets om zelf uit te zoeken?
Dus ik wil je eigenlijk het antwoord geven, biologen zeggen dat we vleeseters zijn anders zouden we geen snijtanden hebben. En ik zeg: Volgens mij hebben we helemaal geen snijtanden, maar zijn ze meer zo aangeduid, omdat ze anders zijn dan de rest van de tanden.
Maar de discussie is eigenlijk overbodig, want je eet gewoon wat je wilt.

 

M: Wat ik altijd heb gedaan is dat ik mijn water met “de kracht van mijn vermogen” binnenin, in verbinding met de “Force of Life”, dat ik met mijn intentie één keer dat water kort met mijn bewustzijn aanraak. M: Ja, zoveel mogelijk. Ik drink ook niet water uit de kraan; ik drink water uit flessen, dus bronwater. Dat is ook beter voor mijn waterkook-apparaat. Het gaat om het hele bewustzijn. Water is een informatiedrager, ons lichaam is een informatiedrager, de aarde is een informatiedrager. Op het moment dat wij schoon zijn en wij drinken water uit een gebied waar heel veel mind-control is, of waar een hele mensenmassa woont met een bepaalde intentie waardoor hun gedachten worden gestuurd en hun gemoedstoestanden worden aangepast, dan heeft dat invloed op het informatie-dragen van water. Als je dat opdrinkt dan drink je ook letterlijk het bewustzijn op van het collectieve deel.

M: Nou ja dat is een idee – Ik heb zelf de laatste vier maanden – … krijg ik drinkwater mee, ook uit de fles, bronwater. Dat heeft dan voor een bepaalde tijd gestaan in een opstelling van allemaal energetisch hele hoge kristallen. Dat is van Mike Peterson van MX2. Dat zijn hele grote kristallen bollen en dat is ook enorm hoog energetisch water. Ik was echt verbaasd. Ik experimenteer niet zo veel met kristallen op die manier, maar op een andere manier werk ik daar mee, om iets van mezelf uit te bekrachtigen naar een kristal toe, want uiteraard zijn dat transmissiesystemen. Maar het water dat daar uit komt is echt van een verbluffende, enorm hoge frequentie. En dat blijft ook zo, ik heb het uitgetest dat ik een fles gewoon twee maanden heb laten staan, maar het bleef gewoon – zoals ik het meet en kan zien – hetzelfde. Er zijn heel veel verschillende manieren om water te vitaliseren.

 

Vraag: Er is mij verteld dat E621 op groente gesprayd gaat worden. Heb jij daar informatie over?

M: Nee, dat weet ik niet, heb ik geen informatie over. Maar het is voor mij een zoveelste vraag, die voor mij direct voelt: oh, ja, dat zou zomaar kunnen.
Kijk voor mensen, die zich daar nog nooit in hebben verdiept; die vallen van hun stoel. Die denken, wat is dit voor een complot-theoretische club. Maar het is gewoon wat er gebeurt. Dus die vraag die jij stelt is fundamenteel, en het valt bij mij zo binnen van: oh ja. Dat zou zo maar kunnen, gaan we het nu weer op die manier proberen. Het is een honderden miljarden- industrie. Het gaat niet om de voeding; het gaat om het geld. En het gaat ze eigenlijk niet eens om het geld, want de mensen die er achter zitten, zijn dezelfde wezens die het geldsysteem creëren en gewoon in de computer typen dat er drieduizend miljard naar de Europese Centrale Bank overgemaakt moeten worden. Ze hebben eigenlijk genoeg, maar het gaat er meer om mensen in tekorten te houden. En om het zelfbewustzijn te onderdrukken. Want als we allerlei klachten hebben en we zitten niet in onze gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk als emotioneel, ja dan denken we er niet over na wat we allemaal kunnen en wat ons vermogen en onze potentie is. Om deze wereld naar een waardevolle samenleving te brengen. Je zou kunnen zeggen, het is een soort afleidingsmanoeuvre. Heel slim overal in verwerkt.

M: Misschien gaat het er wel om hoe jij reageert op basis van je eigen potentieel. Misschien is het wel mogelijk om een liter diesel te drinken, terwijl je denkt dat het melk is bijvoorbeeld. En daar zijn ook wetenschappelijke testen op gedaan.
De vraag is dus maar: waar geloven wij in? En dan kom je dus op het placebo-effect uit.

Dus aandacht geven aan het eten en de dankbaarheid daarheen; dat is het zegenen van je voedsel. Dan kan het zo zijn, dat er zo’n krachtige resonantie doorheen gaat! En je eet het op en of die stoffen er nou wel of niet in zitten: klaar.

 

Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden en dat wordt natuurlijk allemaal tegengewerkt, want dat is niet de bedoeling. Maar dementie is óók ……. kijk ons brein, onze super computer, als dat allemaal niet goed functioneert, wat denk je al die stoffen, die we in ons lichaam hebben, die gaan ook door onze hersenen heen. Dus we zijn zulke grote vervuilers zowel van ons lichaam als van de aarde. We zullen eerst echt boven op de rem moeten gaan staan en heel minutieus onze levensstijl moeten gaan onderzoeken. Letterlijk. Letterlijk.

 

Het is wel zo, dat op het moment dat je collectief in de energie met aandacht gerelateerd aan deze thema’s aan het werk gaat, dan gebeurt er wel iets behoorlijk sterks in onszelf. Dat kan zijn, dat je het fysiek merkt, het kan ook zijn dat je het niet fysiek merkt, er gebeurt gewoon iets. Eén van de meest belangrijke, veel voorkomende effecten van dit soort bekrachtigingen en met aandacht en focus werken is, dat je hier (bij de ogen) een druk voelt of hier, aan de onderkant van je hoofd. Maar het kan ook zelfs zijn, dat je een draaiing krijgt van een gevoel van misselijkheid. Want we denken, dat we heel erg …… als we niet ziek zijn zeg maar en we voelen ons goed en gezond, op het moment dat we van de ene gezonde situatie naar een echte gezonde situatie zouden gaan, echt hè compleet ontgift, bam alles eruit bam zo, dan zouden we gelijk omvallen. Dat zou ons lichaam niet eens kunnen verdragen. Dan krijgen we zo’n ontgiftingsproces door ons ongezonde lichaam, zo vol zit ons lichaam met giftstoffen.

Dus het gaat erom, hoe kun je anders kijken naar gezondheid en hoe kun je jezelf bekrachtigen in je bewustzijn, waardoor je gezondheid een upgrade krijgt. Daar gaat het om. Nou daar gaan we vanavond over spreken.

 

Het groeit sneller. Nou iets wat sneller groeit betekent meer producten verkopen; is meer geld. Er wordt ook meer geanticipeerd op voeding; dat er voeding wordt gemaakt waardoor mensen het idee krijgen, dat ze honger hebben. Dus dat zit er ook allemaal in verwerkt. Eigenlijk zijn wij gewoon robots, biologische robots die bestuurd worden. En de DNA-genetici hebben hier op aarde ook in de gaten dat je de behoefte van de mens gewoon kunt aansturen. Dus ook de eetbehoefte.

 

Kijk er zijn zoveel verschillende mind-control lagen! Dus dat komt allemaal nog een andere keer dat we daar echt dieper op ingaan. Maar er wordt inderdaad inter-moleculair gemind-controlled. En er wordt ook biologisch gemind-controlled. En mensen worden ook gechipt door middel van injecties en prikken. Maar mensen drinken ook water en het water dat de mensen drinken, daar zitten ook coderingen in die het neurologisch systeem dermate afhankelijk maken, dat we totaal anders reageren dan dat we ooit hebben gedaan 300 jaar geleden.

 

M: Wat ik altijd heb gedaan is dat ik mijn water met “de kracht van mijn vermogen” binnenin, in verbinding met de “Force of Life”, dat ik met mijn intentie één keer dat water kort met mijn bewustzijn aanraak.

 

Maar het zou zo maar kunnen van niet, want uiteindelijk zijn wij fysiek opgebouwd uit codes, uit water, dus we hoeven eigenlijk geen water toe te voegen in ons lichaam. Mits ons lichaam voor zichzelf kan zorgen.

 

Die informatie ligt er en het gaat er niet om de aanval te openen, nee het gaat er om om die dossiers te openen, de energie, het hologram van geheimhouding te openen, daar gaat het om.

En dan zou het zo maar kunnen zijn dat we binnen 4 maanden ineens een ander netwerk hebben dat gebaseerd is op hele mooie ronde bewegingen in de energie, waardoor het celweefsel niet meer stukgemaakt wordt, dat het ineens mogelijk is dat de biologische groente in één keer 5x goedkoper wordt dan de groente die nu in de winkels ligt. Want er zitten diepgaande redenen achter waarom het zo wordt gehouden.

 

Het lichaam is instrument om ons als vrije wezens hier op de aarde een volledig goed leven te kunnen geven. Het lichaam is ook een instrument om te zorgen, dat alle blokkades, programma’s en allerlei inserties worden ingevoegd, zodat wij niet tot ons recht kunnen komen.
Wat ik denk, dat het heel belangrijk is voor ons, dat wij gaan zorgen dat wij heel erg duidelijk gaan letten op alles wat die lichamelijke conditie verstoort. Dan hebben we het letterlijk over voeding, over alles wat er maar is. En zolang wij daar allemaal niet met de 100% aandacht in kijken, dan hebben we natuurlijk te maken met allerlei verschillende programma’s, waarin ook familiedynamiek hè. Wat jij van je familie over krijgt, wat je fysiek in je lichaam hebt zitten, maar ook aan projecties. Dat zijn vaak de familiare relaties, omdat daar, waar een emotionele verbinding ligt, daar heb je een grotere mogelijkheid om die projecties te ontvangen. Maar als je een emotionele band hebt en die emotionele band is ook in het lichaam opgeslagen, omdat je dezelfde codes draagt, daardoor gaat dat sneller. Je kunt elkaar daardoor sneller beïnvloeden.

Bron: Earth Matters

Met veel dank voor het verzamelen, opschrijven en het bij elkaar zetten van deze teksten. Daar zitten vele uren toegewijde aandacht in.  

Related Articles

Responses