De 6 doelstellingen van chemtrails (weermodificatie slechts rookgordijn)

Martijn van Staveren gaf een bijzonder heldere en korte samenvatting over het onderwerp chemtrails, met onderliggende doelstellingen die niet of nauwelijks zijn besproken in de reguliere, noch de alternatieve media, wereldwijd. Hier lees je een transcript van een stukje uit Pateo Radio, daar was hij op 19 november in 2014 te gast, gevolgd door een verslag van klokkenluider Kristen Meghan en de docu The Dimming.

Martijn van Staveren:

“Nou, die besproeiingen bestaan. Laat ik dat in ieder geval voorop stellen, dat is logica, dat kun je gewoon zien met je ogen en degene die dat tegenspreekt die kijkt gewoon niet goed. Ik ben zelf een professioneel waarnemer, m’n hele leven doe ik studie naar de lucht, naar vliegtuigen en ook naar de astronomie, in sterrenkunde ben ik buitengewoon in geïnteresseerd. Ik heb geen universitaire opleiding gevolgd, bewust niet omdat ik me niet wilde conformeren aan bepaalde patronen en vakjes. En ik heb geconstateerd na alle jaren onderzoek die ik heb gedaan naar ufo’s en ook naar de chemtrails, dat er zo ontzettend veel verschillende programma’s bezig zijn waarop het gebeurt, waarop er wordt gesprayd, waarom er wordt gesprayd en wat uiteindelijk de doelstelling daarvan is. Ik zal een paar van die programma’s opnoemen:

Allereerst hebben we een programma hier op deze Aarde dat het uitsproeien van chemische stoffen gebruikt wordt, zeker ook als wapensysteem. Er zijn op dit moment in een baan om de aarde defensienetwerken, beter gezegd offensieve netwerken, om gewoon aanvallen uit te voeren op staten die, laat ik het zo zeggen, geen interessante staten zijn. Grote continenten die eigenlijk tegengestelde krachten zijn, ik noem maar eventjes als voorbeeld China, die worden voortdurend bestookt door technologie van buiten de Aarde. Dat zijn enorm grote telemetrische plasmasystemen, wapensystemen die domweg niet zouden kunnen bestaan omdat de menselijke technologie dat nog helemaal niet kan bedenken. Maar ze zijn er, ze hangen in een baan om de Aarde en daarvoor is nodig om het effect van die wapens, het gewicht van die plasma energieën op zowel individuen, als op objecten, als op atmosferen, om dat goed te laten slagen is een soort vloeistof nodig in de vorm van gas. En die gassen worden via vliegtuigmotoren en vliegtuigbrandstoffen, die zitten letterlijk in de moleculen geïmpregneerd, zeg maar eigenlijk aangekoppeld in de moleculaire structuur van brandstof, worden die in de lucht gesprayd. Afhankelijk van de temperatuur-luchtlagen die je dus in de atmosfeer hebt, zijn die chemtrails soms ontzettend goed zichtbaar. Als iemand dit beluisterd en daar ook vaak naar kijkt zal je ook vaak kunnen zien dat een chemtrail ineens stopt voor een paar honderd meter en dan gaat ie weer verder. Dat heeft niks te maken met het feit dat op dat moment de sproei installatie uit is maar dat heeft te maken dat er op die plek op dat moment een veel minder koude luchtlaag is waardoor het kristalliseren van die stoffen op die plek gewoon niet plaats vind dus ook visueel niet te zien is.

Eigenlijk zijn chemtrails dus onder andere hulpmiddelen om supergeleide wapensystemen te kunnen laten functioneren en dat zijn niet alleen wapensystemen om zaken uit te schakelen maar dat zijn wapensystemen om bijvoorbeeld radartechnici complete objecten in de lucht te kunnen laten verdwijnen op de radar zodat het onzichtbaar is. En zo is het mogelijk om een heel passagierstoestel uit de lucht weg te halen, zogenaamd te laten verdwijnen en niet meer door de radar gevolgd kan worden. Maar zo is het ook mogelijk om een complete simulatie in de lucht van 80 gevechtsvliegtuigen te laten plaatsvinden zodat de vijand denkt dat er een massale aanval is, dat zijn maar een paar simpele voorbeelden waar chemtrails onder andere voor gebruikt worden.

Het tweede programma is dat chemtrails worden gebruikt om een hele grote schil rondom de Aarde aan te brengen. Die is er ook voortdurend, een schil van een defensienetwerk om te zorgen dat er geen dimensionele voertuigen binnen de atmosfeer van de Aarde kunnen binnendringen. Dat gebeurt door het sprayen van speciale barium en ook radioactieve delen in de lucht. Het verhaal Fukushima heeft ook daarin ook een heel andere rol dan tot nu toe werd gedacht. Het is in ieder geval een systeem dat gebruikt wordt door gyrotron systemen, dat zijn enorme grote ontwikkelaars, eigenlijk een soort zenders om het heel simpel te zeggen. Dat is niet het HAARP-verhaal, die staan over de hele wereld verspreid en dat zijn apparaten die met enorme hoge magnetische golven en radioactieve systemen de onderkant van die schil, hoe zal ik het zeggen, beschieten. En wat gebeurt er dus in die schil, die spray die dus in een baan om de Aarde is gebracht, stijgt tot op een hoogte van ongeveer 80 km. Daar manifesteert die schil zich ook, die is voortdurend aanwezig, die wordt beschoten aan de onderkant met een bepaalde snelheid en die moleculen die zich aan de binnenkant van die schil bevinden, die worden tot bijna op de lichtsnelheid bekrachtigd, waardoor de atomen aan elkaar vastkoppelen en een soort schild ontstaat rondom de wereld. En dat schild is er puur omdat de geheime militairen industrieën zeg maar, dat zijn eigenlijk hele grote private ondernemingen, die willen gewoon niet dat het binnendringen van onze Aarde door wezens die wel goede bedoelingen hebben om ons te ondersteunen, dat die hier dus ongevraagd de Aarde binnenkomen. Daaraan gekoppeld hangt apparatuur, dit zijn een soort super computersystemen. Die kunnen aan de hand van hoe die moleculen zich gedragen rondom de wereld monitoren waar er een voertuig gaat binnendringen nog voor het zich manifesteert.

Een derde programma van de chemtrails is natuurlijk gewoon dat het wordt gebruikt om het zonlicht te reflecteren. Dat hebben ze bewust gedaan om als een soort rookgordijn te fungeren want dan kun je altijd zeggen: We moeten het toegeven want het is gewoon zo. Net zoals de Duitse overheid eigenlijk ook heeft toegegeven dat chemtrails bestaan voor het beïnvloeden van de weerpatronen daarmee maak je eigenlijk alle mensen monddood die over zaken spreken zoals ik zojuist opnoem. Want het is eigenlijk een soort rookgordijn en of het dan wel of niet nodig is om dat zonlicht af te buigen of terug te kaatsen dat is eventjes niet aan de orde. Het wordt gewoon gebruikt.

Daarnaast heb je ook nog stoffen – dat zijn nummer vier en vijf – die in een baan om de aarde worden gebracht om de luchtstromingen en ook de waterstromingen te beïnvloeden. Dus het is niet alleen het reflecteren van zonlicht, het is het beïnvloeden en in beweging zetten van bepaalde luchtstromingen die rondom de aarde alles, maar dan ook alles op het klimatologische niveau bepalen en daarmee ook de wereldzeeën beïnvloeden; dus dat is ook een heel belangrijk element;

Nummer zes is dat er binnen in het chemtrails programma ook gebruikt gemaakt wordt van technologieën die, als je het zou uit gaan rekenen aan de hand van de huidige ontwikkelingssnelheid die ons bekend is op het gebied van technologie, zou het nog zeker 15 tot 18 duizend jaar duren voordat deze technologie in onze handen zou zijn. En wat is dat voor technologie? Dat zijn eigenlijk Nano technologische, moleculair klein, dus echt piep- en piepkleine programmaatjes die in de lucht gebracht worden. Dat zijn programma’s waarin informatie ligt opgeslagen die wij inademen, dus we kunnen het inademen via de lucht, we kunnen het opeten omdat we voedsel verbouwen buiten, maar we kunnen het uiteindelijk ook via allerlei andere manier binnenkrijgen, via het water, noem zo maar op.

Dat zijn Nano technologische deeltjes die dus in ons lichaam komen en ons neurologische en endocriene systeem eigenlijk compleet wijzigen, daar zijn we ons totaal niet van bewust want dat lijkt natuurlijk complotdenken van de hoogste plank, maar het is gewoon een feit. Er zijn ook uitgebreide documenten over en er zijn uitgebreide boeken over waarin de patenten ook staan vermeld van deze technologie. Je zult zelf een beetje je eigen voorstellingsvermogen er op los moeten laten om te kunnen beseffen wat dit in het groot zou kunnen betekenen. Dat laatste is heel belangrijk omdat dat namelijk een modificatie betekent van de menselijke soort (!).

Dus als ik nu het grote antwoord geef op je vraag waar het eigenlijk om gaat: Het gaat erom dat de menselijke soort wordt vervangen, dat die wordt aangepast en dat er een ander soort mens op deze wereld komt en dat heeft dus te maken met ook de lezingen die ik geef om uit te leggen wat er zo belangrijk is waarom er een ander soort mens moet komen en wat wij in ons dragen, waarom wij niet mogen doen waar we eigenlijk ooit goed in waren, want dat zijn we ons namelijk weer terug aan het herinneren en opnieuw aan het aanleren.”

Aanvullend uit een Crowd Power:

Er zijn meer dan 18 lagen van chemicaliën die in de lucht worden gespoten worden die allemaal gepatenteerde nanotechnologieën zijn. Ook uitvoerig kun je het patent opvragen en dan kun je ook zien welke organisaties en bedrijven dat allemaal hebben gedaan.

Het bijzondere is dat alle controlelagen wereldwijd, technologische controlelagen, alle uitvindingen, allemaal zijn gepatenteerd door particuliere instellingen. Bewust om de wetgeving.

Stel je voor dat de regering dat patenteert, dat zou je de regering kunnen aanklagen. Het is niet voor niets dat er allemaal BV constructies zijn en stichting constructies, dat zijn allemaal constructies, alleen maar om de verantwoordelijkheid af te schuiven. En dat werkt ook zo met dit soort systemen als je erachter komt dat de nanotechnologie die er in de lucht gespoten wordt, die ervoor zorgt dat het zicht hecht aan de moleculen waardoor we het inademen en letterlijk kunstmatige intelligentie in ons lichaam krijgen. Die zich hecht aan onze neurobanen waardoor er meegekeken wordt, gevoelt wordt wat wij voelen. Als je erachter zou komen wie dat heeft gedaan, ga je een aanklacht indienen, dan gaat die BV failliet. Dat is het systeem.

Beluister hier de gehele aflevering 95 van Pateo Radio, woensdagavond 19 november 2014, door Johan Oldenkamp met gast Martijn van Staveren.

Kijk ook naar Kristen Meghan, een klokkenluider uit het Amerikaanse leger (na 6,5 minuut). Ze heeft het niet over het doel, maar maakt de realiteit van het bestaan heel voelbaar. Alleen in het Engels, met Franse ondertiteling.

Hoewel The Dimming de coverup als hoofd onderwerp heeft, wordt in deze docu toch voelbaar dat de agenda veel groter is. Met onder andere Kathrine Austin Fits en Dane Wighington.

The Dimming

This is the most complete GeoengineeringWatch.org documentary regarding climate engineering operations:

Related Articles

Responses