Samen en het onderbewuste

(de oorsprongrijke mens) Dit is het vervolg op het eerste en het tweede deel van een essay uit de online inspiratie “De strijd om de persoonlijkheid”

(moniek van pelt) Er dient dus voortdurend iets tussen ons in te staan, tussen ons mensen en tussen ons weten en ons zelf. Dit geschiedt, zo luidt de uitleg, ter zelfverbetering. Omdat je jezelf nu eenmaal verlaat door de trauma’s die je zijn overkomen..of is het misschien opgelegd of zelfs ingevoegd?  De dag dat er niets meer tussen ons instaat is er een wolk aan geschiedenis, technologie en strijd in ons verdwenen
Wie en wat wil ons toch bij voortduring in de strijd houden en in de aangeprate persoonlijkheid? En hoe komen we in deze persoonlijkheid terecht? En welk belang is zo sterk dat het ons erin houdt? Het voelt bijna alsof diverse partijen persoonlijke legers aan zich hebben hangen; een grote hoeveelheid persoonlijkheden die bepaalde gedachten aanhangen en bekrachtigen. Een soort van zieltjes-winnerij.

Eigenlijk zijn we, zonder het te weten, een leger aan het vormen tegen ons waarachtige denken, zodat we straks zelf helemaal niet meer eigen mogen zijn. Wanneer we zien waar we in leven kunnen we weigeren een leger te bouwen tegen ons ware denken en dat wat ons erin wil sturen. Ik voel dat het gevoel van samenzijn, als in niet alleen en eenzaam, ons in een constante motiveert om te handelen zoals we handelen. En dat uiteindelijk de dood ons een ultieme waarheid spiegelt binnen het traumadenken, namelijk dat we weer niet gelukt genoeg zijn vandaag. Samen is pas samen als onze gevoelens en ons verstand samensmelten, dus dat dit geen los ogende gedachtes betreffen; als er niets meer tussen onze belichaming instaat, wat zich op wil splitsen in lichaam, geest en ziel en dus in strijd. Als we ons in alles en al vredig welkom voelen, tot in elke cel, dan kent het denken geen ziekte en dood noch een systeem in haar.

Waardenken is weten dat je geen aandenken nodig hebt aan jezelf om zelf te zijn

Het onderbewuste
Eerder schreef ik al over de tussenruimte tussen twee ‘bewuste’ momenten in, die het onderbewustzijn zou vertegenwoordigen. Er ligt dus een ongekende ruimte, een moment, in elke beleving, die daardoor nooit volledig analoog kan worden. Het echte samen! In ieder geval zolang je onbewust zijn erkent als onomstotelijk horende bij jou. ( en dus bewustzijn erkent als een deelenergie ter lering) Je pure emoties zijn hier namelijk niet welkom als krachtbrengers. Ze vinden geen doorgang omdat er geen volledige analoge code ligt, enkel versplintering en dus chaos. Je dient emotionele afstand te bewaren tot je brein en vertoont hierdoor aangepast gedrag. Ze noemen dat ‘natuurlijk’ menselijk gedrag, maar de vraag is of dit wel zo is. In het zelf ligt dus al emotionele afstand  en ontworteling geborgd, dat ligt niet zozeer aan welk gezin dan ook. Het is reeds voorgeprogrammeerd in een duaal/ non duaal bestaan.

Diep weten is voelen tegelijkertijd en daarin is emotie niet deelbaar of uitlegbaar in varianten en categorieën. Saboterende patronen in een zelf liggen ook al vast. Die geschieden dan omdat er middels een schuldbeleving door jouw toedoen een verbinding zou zijn gebroken. Die was er al nooit omdat het weten niet mag bestaan. Je zou kunnen zeggen dat de analoge waarachtige ruimte is opengebroken en er een vorm van bewustzijn versus onbewust zijn voor is geplaatst. De tussenruimte wordt verdraaid en als onbekend weergegeven maar beslaat in wezen een hele waarheid, een heel weten. Dit wordt echter gekaderd als negatief en stevig omringd door een positief ogend ‘bewustzijn’, die de rest van de ruimte zou innemen. Eigenlijk hebben ze de vrije ruimte overgenomen en wat ze niet konden wissen gedegradeerd naar de hoek der vergetelheid. Je on bewustzijn is de schatkamer op een andere manier dan de mens denkt dat het is; niet onze blokkades maar ons krachtspotentieel ligt erin verscholen. Bronbeeldingskracht!

De kern verwonding, zoals ze het zo mooi noemen, is het ontbreken van je kern, je eigen zijn. En dat er vervolgens allerhande ervaringen alleen binnen die waarneming geschieden, is niet omdat er ook maar iets mis aan je is, maar omdat je in kern niet mag weten. De vele nieuw ogende neurologische paden binnen een bestaand systeem reiken nooit naar vrijheid, altijd naar zelfbehoud binnen het hokje/ kader. De tussenruimte blijft bestaan zolang een zelf zich ontkent door uit te gaan van niet kunnen weten.

Het enige antwoord op gewelddadig inbreken van buitenaf is wetensvol als in vredig openharten in het zelf.

En de nieuwe generatie is in feite een verzameling mensbeelden vol innerlijke kind trauma’s die immer hetzelfde uitleven. Ze komen niet tot bevrijding uit dit heersende veld. We noemen dit ook wel reïncarnatie, maar we komen als mensgeheel niet hierin tot leven. En wedergeboorte is dus niet wat geschiedt. Slechts aankoppeling aan een mensbeeld, een spel, een programma die alom gecontroleerd en geduid is. Er ontstaat niks nieuws in en via jouw ogen die voorgevormd kijken en binnen een AL beperkende structuur vrijheid proberen te bemachtigen.

Moniek


Dit is een deel van een inspiratie De strijd om de persoonlijkheid

(Met de code em20 krijg je 20 euro korting op de inspiratie – van € 69 voor € 49)

De inspiratie “de strijd om de persoonlijkheid – de taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleed”, bevat meer dan 7 uur video en 130 pagina’s tekst, allen nieuw. Het geheel beoogt een bron-bezinning op het leven in deze ”moderne” tijd, met daarin praktische aanwijzingen hoe je in het dagelijkse leven wezenrijk leiding kunt nemen in het zelf. Hiermee geven we een stevige aanzet in hoe we middels het waarnemen van de toegestane taal, de feitelijkheid van een in onze ogen artificieel soort werkelijkheid kunnen ontleden.

Bekijk hier de trailer

Bekijk hier de mini docu (22 min): de oorsprongrijke mens

Bron: de oorsprongrijke mens

Related Articles

Responses