Onbewustzijn, cyborgbewustzijn en Mensbewustzijn

De val van het mensbewustzijn door technologische beschavingen

Alles wat de geest van autonoom universeel leven wil beheersen, tikt aan een eigen kern van waarheid voor het hoogste goed van zichzelf en het eigen gedachtengoed. Deze energie opent in zijn eigen decentrale informatie-bron een nieuwe levensmogelijkheid voor zichzelf door de zijnsstaat van een autonoom wezen te beïnvloeden. Ze dringen diep door tot een natuurrijke zelfvoorzienende vredige bron, wissen er kern-informatie over ware autonomie, en ze voegen zichzelf als nieuwe kern toe aan de totale informatiebeweging, door technologie in te programmeren en dit in een communicatie beweging te verpakken als zijnde normaal, geaccepteerd en veilig.

Zo sturen ze richting een wereldeconomie die hen dient en waar technologie heerst. Zij zijn het onzichtbare onbewuste weerstandsveld in ons, in onze geest en lichaam, die ons naar hen laten kijken alsof zij de scheppers zijn. Zo schrijven zij zich weg, achter spirituele kernachtige verhaallijnen. Zij laten zich nimmer raken door de kracht van al het leven, ze overschrijven en ontkennen de bron van Al ten alle tijde. Zij vertegenwoordigen een gelaagdheid in ons totaan onze ware kern, waarin wij zijn zoals zij.

Wij overschrijven en ontkennen de bron van Al massaal, door dit onbewustzijn te accepteren als horende bij de mens en het vanuit de waarneming van hun bron te willen veranderen en verbeteren.
Wij zijn hen aan het dienen hiermee. Wij hebben deze werkelijkheid van onbewustzijn, de geforceerde technologische omkering, aan te kijken en hem terug te draaien naar bewustzijn in kracht, door dwars door onszelf heen te kijken naar hun aanwezigheid in ons en ook daardoorheen te bewegen naar de kernkracht waaruit zij dit onbewustzijn opgebouwd hebben zodat wij onszelf niet langer als heel en autonoom zouden kunnen zien.

Zij hebben als ontwerpers verbetering nodig van hun eigen nieuwste cyborg-ontwerpen en wel via de kracht van onze gevoelstalen, onze vrije frequenties. Zij zijn zich niet bewust van onze menskracht in zichzelf. Zij kennen namelijk geen gevoelsleven in hun scheppersmacht. Wij wel. Wij hebben echter een onbewustzijn aangemeten gekregen om aan hen antwoorden te geven. Precies hier, op dit kruispunt tussen mens onbewustzijn en mens bewustzijn in de geschiedenis dienen wij te gaan staan, in onszelf. Er wordt grof geëxperimenteerd met vormen van oneigenlijke hybridisering, zonder Al Bewuste toestemming, ten koste van de vrije menskracht die voor het goed van al het leven altijd op vele plekken aanwezig is geweest in de kosmos. We mogen en kunnen niet langer toestaan dat deze besmetting de hele kosmische uitlijning rond de belichaming van schepperskracht blijvend veranderen zal.

Onbewustzijn betekent niets anders dan dat bepaalde frequenties niet langer toegankelijk zijn. Frequenties waar wij zijn wie wij echt zijn en zij zijn wie zij echt zijn. Dan is er geen sprake meer van een soort overlap, die zij gebruiken voor hun idee van leven als ontwerpers van cyborg bestaan waaraan al het leven dienstaar moet zijn. We ontmoeten in het onbewustzijn niet alleen het mensbewustzijn maar ook het cyborgbewustzijn die in ons is geprogrammeerd en die de voortgang van de cyborgbeschaving dient. Op dat moment, dat wij daar staan op eigen menstitel en in onze eigen echte menskern en we sturen de oneigenlijke kern terug naar de bezetter, dan staan wij aan het stuur van al het leven en keert bewustzijn terug op de aarde.

~

Wij maken momenteel een zeer indringende documentaire over mind control en hebben daarover op 12 november een bijeenkomst over georganiseerd. We bekrachtigen ons Mens-die-vredigt-zijn op deze dag en zullen de codering ‘onbewustzijn’ diep aanraken met ons hartsbrein-bewustzijn, opdat wij plaats nemen in dit veld en aan elke onderhandelingstafel en daarmee de definitieve aanzet geven het besturingssysteem terug in eigen handen te nemen om de Mens te laten spreken. Het aankijken van de frequentie mind control vraagt moed van ons en inlevingsvermogen, en laten wij daar nu kundig en heel in zijn. Wees heel welkom, drager van kracht, om je eigen zijnsinbreng neer te leggen in ons midden, met en zonder woorden. Klik hieronder voor meer informatie en inschrijven:

Related Articles

Responses