De missie in SamenkrachT; de openlegging van de valse driehoek: “innerlijk kind – hoger zelf – onbewuste”

Het mentalisten en emotionalista gedrag beheerst het aardse podium momenteel, het toneel waar alle toegestane leiderschapsrollen zich afspelen. De Icoon emoties die hier veelvuldig getoond worden, ze spreken over heersende gevoelens uitgedrukt in tekens: Een beeldschriftvoorstelling van macht. Het is een mondiaal herkenningssymbool die de plek inneemt van Kracht. Emoticons tonen op indringende wijze hoe kadering zijn beslag legt op het ware Voelen. Deze mechanische beeldentaal ligt voor het volle zelfpotentieel.

Een energie als zelf staan voelt hierin heel anders, als dat je diep naar binnen reist tot voorbij elke invloedssfeer van macht. Eigen leider zijn, als in je hele zelf beheren en niet het overgrote deel (het hogere en het lagere zelf) buiten beschouwing laten en in andermans handen, het vraagt een diepe Mensbereidheid het hart zo te bevoelen. Het hogere zelf is deel van de driehoeks keten hogere zelf, innerlijk kind en onbewuste.

Zie ook deze video over de valse driehoek: innerlijk kind – hoger zelf – onbewuste (en hoe verhoudt zich dat tot ouderschap, onderwijs en werken met innerlijke kinderen?)

De vorm, de uitleg en de noodzaak van het bestaan van dit frame legt de Mens aan banden. Het ‘vereenvoudigt’ het bestaan door kracht uit handen te nemen en te vervangen door afhankelijkheid en onzelfstandigheid.

In drie SamenkrachT bijeenkomsten gaan we in op deze drie delen, door er heel in te schouwen. De openlegging van systematiek vraagt een doorheldering precies daar waar hij is opgebouwd, waar hij knelt, waar hij de levenskracht beknot. Jouw en mijn kracht, onze SamenkrachT. De onderwerpen waar de meeste mensen in vastlopen, of dat nu fysiek, mentaal of spiritueel is, ze zijn gelegen in deze driehoek. De driehoek die zich op hypnotische wijze vlecht door je levensgevoel, je herinneringen, je missie.

Als we ergens Samen nodig zijn, is het Hier. In het midden van het grote geheim die mens zou heten, maar die ons onmens maakt. In elk van deze dagen gaan we bekrachtigend kijken naar wat de-waarneming-die-mens-deels-ziet eigenlijk is, het onderwerp (de onderwerping) diep ter harte nemend. Gevoelens van wezenrijk staan kunnen tevoorschijn komen, als we langs stilstand, diepte, leegte, ofwel langs wezenloosheid onze ware vorm hervinden.

De drie bijeenkomsten zijn ook los van elkaar te volgen:

Related Articles

Responses