Licht Kracht uit de Levens Kern

als de volle vreugde
om het samengevoelde leven
de oude grens natuurrijk overstijgt
dan wervelt elke vreemde vorm 
van ingehouden beven
zich in dat licht van vrede
ongewapend uit de strijd

De alom gevoelde vreugde van echt zelf aanwezig zijn in welk veld danook, is als een stralende zon- het schitterend kosmisch zwaard- de vurige pijl van de waarheid- de kracht van de wezenrijke lach- de perfecte ronding van een traan- die elke opgelegde betekenis rond vorm open legt

En wat is dan vreugde?
Vreugde duidt in aardse taalbeleving een lichte tegenovergestelde van de donkere angst vibratie, en als je angst grondig bevoelt gaat dit beiden ten diepste over exact hetzelfde; Aankijken van Nieuwe Geboorte van SamankrachT. De betekenis van dualiteit open leggen, daarin wordt een kernbeheersend soort digitaliteit zichtbaar die heel anders functioneert als dat de mens van nature doet. En die zich in een steeds rapper tempo toont in het aardse veld en aan de mensen. Al verbergt deze archontische kracht zich graag achter allerhande onderwerpen die ons bang moeten maken voor hen. Aan hen die de dood beheersen, geven mensen hun leven, zo dicteren zij ons toe via digitale taal. En in deze paar woorden, een flits, een geloof, zijn we even weg van de Levens Kern. En deze flits is genoeg om de mens diepgaand te dempen.

wat is dan vreugde en wat is dan hart, als het wereldbeeld zich in kei harde oorlogsfragmenten toont?

Betekenis geven gaat in wezen over gelijkheid, het ene, over pure verwantschap zonder tegenstelling. Betekenis is een teken, een kosmische commando, die staat voor dat wat geschied, nergens wegkijkt en doorziet van wat er echt aan is, wat blijft en wat niet. Het beeld beoogt de tekening van de ware mens, het ware wezen, de ware levensvorm. En het laat zich nergens wissen. Betekenis kent in de kern één bron. Vermelding niet nodig, want leven is bekend en geweten. Er is geen andere bron, alleen originaliteit en eigenheid.
De zinverwant duidt de zielsverwant. Dus dat wat je vanbinnen voelt, duid je in de buitenwereld en in de vorm als hetzelfde. Uit jezelf en in je hart. Zo leef je in het hart van je eigen bestaan. Zonder enige vorm van oplegging die openlegging behoeft, maar nergens mogelijk lijkt, omdat de taal niet toereikend is.

Als communicatie niet volledig is maar op- en opengebroken, dan kent de betekenis, de zinverwant geen be ZIE ling, geen kern. Er wordt constant vergeleken met en getrokken aan de mens middels commando’s die ongelijkheid uit vergroten. Die van ware analoge spirit een duale en dus digitale spiritualiteit maken vol bewering, tegenstelling en verwarring; uit ver vreemdende bronnen komend. Zo is de mens verworden tot één woord die meerdere betekenissen kent. De mens is voor meerdere uitleg vatbaar. De mens wankelt in zijn bestaan. Er zijn talloze bronvermeldingen die iets te zeggen hebben over de mens en over zijn thuis. Een woord dat opgesplitst is in fragmenten kent dus geen thuis- in- taal. Er zijn enkel mogelijkheden. En zo wordt er hier ook gesproken in de onderlagen; onderbewustzijn voortkomend uit verregaande digitalisering van de mens. Leven is mogelijk, geen weten, geen bestaans zekerheid. De basis van eenheid is eruit geslagen. Het klinkt hard, dat slaan. Het voelt meedogenloos, die klap. En dat is ook zo. Het thuis besef uit iemand schaken, coderen, is een actie van geweld, tegen de mens en het vrije leven gericht. Al is het niet de bedoeling om wederom een vorm van vijandschap te belichten, die ons terug in dualiteit zou zetten, het is geen vriendenvolle actie van gelijk-waar-heid, om mens en taal zo te schaken als gedaan is. De huidige taal en diens wereld beelden ervan op rampkoers zijn getuige. (lees ook het gratis ebook over de designers)

Betekenis openleggen gaat er dus over, om de ware kern weer naar boven te halen, door verbinding te maken met diepe gevoelslagen die thuis nog als eenheid ervaren. Deze in de taal te leggen en zo voelbaar te maken voor anderen. Mensen die dit aanvoelen ervaren het als kunst zinnig, als spelen met frequentie, als ver licht end. Mensen die dit niet aan voelen zullen het als nutteloos, verwarrend en tijdverspilling kunnen zien. Alles klopt. Het is maar hoe je leven wilt ervaren. En of je toe bent aan echte gevoelens van bevrijding. Of enkel kunt denken in termen van buitenwereld betekenis die dicteert dat oorlog helemaal niet stopt. Nu niet en nooit niet. Niet zolang de mens nog enige gevoel voor echtheid in zijn donder heeft. Zodra betekenis echt open gelegd wordt, trilt er bevrijding door de ruimte. Frequentie energie die de mens zijn gevoel voor mogelijkheden teruggeeft. Pas dan, in het zicht die dat gevoel geeft, zal de mens er achter komen dat niet alles mogelijk is momenteel hier in de aardse frequentie. Dat er mogelijkheden uit ons zicht gehouden worden, dat ze op technologische wijze onder de duim gehouden worden. En dat daarmee onze ware levens kracht weggehouden wordt uit ons mens besef. En dat het be VRIJ dings gevoel ons kracht teruggeeft, die altijd al van ons geweest is. Het geeft ons een rotsvast geankerd gevoelsweten in een veld van niet weten.

Over welk onderwerp je ook denkt; als je beseft dat niet het onderwerp, maar de verplichte gedachtengang erover die je naar een onderwerp stuurt, leidend is, dan weet je dat je in de energie van demping verkeert. Demping van je energieveld, doordat je je bezig te houden hebt met wat bepaalde krachten je willen laten denken. En ze zullen het zo ontzettend echt laten lijken in de uiterlijke vorm. We kunnen ons niet voorstellen hoezeer alles hier gestuurd wordt in banen en langs onze uitlijning. Levensvreugde gaat over levenskracht, over de kracht om middenin het leven te staan en je aanwezigheid te laten schijnen. Het soort kracht die hier vervormd wordt, nog voor het de aarde raakt. Alle energie die door ons heen gestuwd wordt, geschied via de waarneming van de electrische impuls van oorlog. De dualiteit is feitelijk een digitaliteit.

Het aardse breinveld is een veld die heel veel levens vreugde nodig heeft!

Vreugde- de Licht Kracht van de Levens Kern- duidt de grootse vibratie van energie die opentrilt als mensen elkaar aankijken en met elkaar spreken of stillen in echtheid, zonder enige vorm van levens grote verwarring tussen hen in. Geen discussie, geen bekentenis, geen ophef, geen duiding, geen bron, niets. Het is de meest pure energie die er bestaat, de volle golf van leven opent zich in dat moment. Het beschreven leven stopt in dat moment. Daarom kan er dan pas een nu moment ontstaan. En in dat nu moment kunnen gevoelens van wat thuis wezenrijk is geopend worden. Samen. Van nature, in SamankrachT.

De hartskracht opent het breinveld eigenlijk voor vreugde, om licht toe te laten die het kosmische bereik weer opent. Een brein dat technologisch gevormd is en denkt, kent deze vreugde van SamenkrachT niet van zichzelf en in zichzelf. De reizigers mens is in staat om dit licht te laten schijnen in dit digitale veld. Om het zo, van binnenuit, als het ware open te breken. Niet het brein zal wijken, maar er zal meer eigen taal binnen kunnen stromen, omdat we de buitenwereld niet langer laten breinen en treinen in ons hoofd. We noemen het graag intuïtie, een voorgevoel, een geniale gedachte; de mens zal in deze kosmische golfbeweging zijn ware betekenis weer gaan herinneren.

In diezelfde beweging zal waarachtige betekenis ook weer zichtbaar worden, doordat mensen die sterven niet langer verdwijnen in schimmenland, maar echt tastbaar blijven in communicatie. Communiceren met overledenen, het hele proces rond overlijden, zal een heel andere betekenis krijgen in deze openlegging. Het proces rond geboorte ook. De mens zal weer gaan herinneren hoe hier eigenlijk echt gekomen te zijn en dit beeld weer in zicht krijgen. Kortom, het ware mensbeeld zal zich weer gaan opbouwen in de toename van ons vermogen. Vermogen dat er altijd is geweest, alleen we zijn ervan afgescheiden geraakt. Bij dat ware mensbeeld hoort ook kosmische communicatie, niet alleen aardse. Het zal een beeldenreeks weer vrij in zicht geven, van leven buiten de beheersingsdampkring, die hier in gevangen taal in angst en beven buitenaards genoemd wordt. Maar wat net zo normaal is als echt vrij mens zijn.

Betekenis openleggen als het gaat om wat vreugde is, om wat licht duidt, het is van essentieel belang om de trilling van be vrij ding te ervaren. 

De Licht Kracht uit de Levens Kern zal ons uiteindelijk de weg naar huis wijzen. Daar waar de mens en het wezen één betekenis kennen; die van volledig zelf aanwezig zijn.

moniek

…en ik zal de aardse taal blijven ont wapenen van alle hardheid en haar hartheid teruggeven. enkel waarachtige communicatie vanuit het eigen zelf zal ons het grootse inzicht van vrede geven waar we allen zo naar verlangen

Geschreven op Sid Meier’s Civilization – Beyond Earth – Rising Tide

Deze tekst vormde de aanleiding voor het webinar Levens Vreugde; in contact met designers van dit aarde experiment dat gepland staat op 10 april 2022.

Related Articles

Responses