Inspiratie: Kind en Mens

“De mens zegt, je kunt niet altijd kind blijven. Daarbij voel ik; misschien kom je er wel nooit vanaf en… misschien ben je het wel nooit geweest. Grootsheid kent geen kinderlijke fase in de richting van bewustzijn. Wat wij mensen echter met velen elke dag zien op de planeet aarde is een groot gevecht om de onschuld. Waar kijken we dan eigenlijk naar? Hoe vrij is de mens echt in deze werkelijkheid, als hij zijn kinderlijkheid niet lijkt te kunnen overstijgen?”

Deze inspiratie beoogt een innerrijke gevoelsaanreiking. Een manier van kijken buiten het methodisch ingerichte kind-veld die constant geslotenheid vraagt aan alle verhalen, hoe open de frequentie ook klinkt in communicatie. 

Ik kijk dagelijks naar een wereld die zo goed weet hoe om te gaan met het kind. Overal staan pijlen, symbolieken, woorden in de lucht als op de grond. Ja zelfs op en in mijn lijf zie ik aanwijzingen en markeringen. Het aardse veld informeert mij tot in detail. Ze noemen mijn deukjes het verleden, als waarschuwing voor de toekomst. Veel mensen hebben bemoeienis, een rol, als het gaat om wat hen aan het hart gaat; het kind, de onschuld, de toekomst. Het lijkt als een spel waar de route al volledig is uitgetekend en waar ik, als ik goed plan, een stapje verder in mag. Op weg naar wat ze dan in het groot noemen mijzelf. Het concept kind wordt telkens weer aangepast aan de nieuwetijdsnorm middels herziene kaders, betere uitleg, zodat het allemaal menselijk verbeterbaar is en blijft. In mijn diepe gevoelsintelligentie voel ik een eigenheid die zegt; dit is geen wezenrijke herziening.

De levende kosmische uitingen die ik diep vanbinnen voel geven mij organische hartgevoelens om te ervaren, echt eigen krachtgedachten om te bevoelen en vragen mij dit door te geven.

Een diep rakende reactie op de inspiratie Kind en Mens: “Niet eerder heb ik me zo dicht kunnen verbeelden bij het bronwezen die ik ben, als tijdens het luisteren naar de open en vrije woorden van Moniek. Dank jullie wel! Guido

Martijn van Staveren zei over kinderen: “Bij een nieuwe aankoppeling van een wezen aan een avatar in deze realiteit, heb ik gezien dat er aan een onzijdig, blanco avatar herinneringen en informatie worden toegevoegd, waarna de volwassen avatar letterlijk een gezicht krijgt, een persoonlijkheid en een herinnering aan geboorte en kind zijn…” De implicaties daarvan komen onder meer aan bod in de inspiratie Kind en Mens en geeft daarmee een totaal andere waarneming op het kindveld dan te doen gebruikelijk in de spiritualiteit of in de professies rond kinderen.

Nu in de aanbieding van € 69,- voor € 29,- (tot en met 12 maart 2024)

Inhoud Kind en Mens

1e 2 hoofdstukken zijn gratis te lezen
De hoofdstukken 3 t/m 11 bestaan uit een essay en een video

 1. Woord vooraf
 2. Zomaar wat vragen
 3. De kinderlijke mens in de opgelegde transformatie | Video 1
 4. Een toegekende gevoelswereld | Video 2
 5. De opstelling van een gedragslijn | Video 3
 6. Afwijzing | Video 4
 7. Het innerlijk kind | Video 5
 8. Groeidwang | Video 6
 9. De geboorte van angst | Video 7
 10. Geprogrammeerde onschuld | Video 8
 11. Moet een kind onschuldig zijn? | Video 9

Related Articles

Responses