het ware tijds besef van het kind

.

.

.

.

.

TIJD- Terug In Je Dimensie

zo en niet anders is tijd experimenteel gevormd door de originele ontwerpers
als een technologisch en tijdelijk hulpmiddel
om de mens weer volledig te doen herinneren aan zichzelf
en in de ervaring het zelf terug te laten keren naar eigen bestaansgronden

vrije werelden

de ware levende symboliek van tijd als periodieke duiding
die zich in een vast ritme vertraagt, vervaagt en zich in momenten toont
is in wezen de levendige energie van eeuwigheid zonder onderbreking
zonder vragen en zonder pijn vol klein simpelweg altijd in eigen vorm zijn

vrije mensen

de terugkeer van de aardse mens die mag beslissen over zijn eigen tijd
is de terugkeer van het kind die mag duiden van haar eigen verhaal
en van wat zijzelf daarin nodig heeft om zich hier te vestigen
het is de wederkeer van de vrije ordening
in het openen van de onomkeerbare vooruitgang
die enkel zou leiden naar de zelflijdende uitgang

in het volle herzien van al het meetbaar gelukte leven
ligt de thuiskomst middenin het punt van lijden
waar vroeger langs later vol twijfel uiteen valt
en elke gebeurtenis weer samenvalt met het spreekmoment
en daarmee de wederkeer van galactische familiaire banden
opnieuw heel sprekend zichtbaar wordt voor onze aardse ogen

Het kind – De mens – Het wezen, de Saman, heeft een volkomen gezond, heel en eigen bewustzijn. En een eigen thuis in de kosmos, in de energie levend van een simpel kraakhelder open begin zonder eind. Mens betekent vrede op groots werelds nivo en hij kent het en weet het. Het wezen kent galactischerwijs en volkomen vanzelfsprekend een diep gevoelsvertrouwen in het leven die zich uit en toont in een speels open kijk in elke doorgaande beleving. Er bestaat geen enkele angst! De mens die al leefde voordat het ge boren werd, moest worden. Deze mens draagt de hele ruimte, de oneindige kosmos in zich mee. Alle informatie rondom alle planetaire leven is ten volle bekend. Het kind is reeds ouderling, nog voor de aardse oude ordening zich ermee bemoeit. Ze kent de ultieme kern van familiair samenzijn. Het kind komt hier om vrij Mens te zijn. Verbinding met de vrije natuur is vanzelfsprekend. De levenskracht kent zijn volle bloesemse vreugde. Er is een diep gevoel voor waarachtige rede en wet. De aandacht en intentie naar ieder mens is een gelijke. Er is geen enkele zorg om het systeem dat zich als ware collectieve bronvermelding zou willen opdringen, omdat de Ware bron als eerste en enige geweten wordt. Het wezen- De mens- Het kind- kan overal in en aan en doorkijken. Ze erkent geen enkel tijdelijk label als de hare. De Samenhang, de SamankrachT, is compleet in de heilige drie-eenheid. Deze eenheid borgt evolutionaire groei waarin de aardse groei een dienstbare is aan de kosmos. Het kind – De mens – Het wezen kent een open en heel begrensd rijk gevoel voor intimiteit. Er is geen behoefte tot een inleiding die de maximale afleiding en mis bruik activeert. De mens- Het wezen- Het kind kent zichzelf al van voor de benoeming vol kind- man-vrouw. Oefenen, leren, werken, trouwen, grauwen, auwen, benauwen, zijn in wezen fragmentgedachten die haar nergens raken. Gezond zijn, de gezonde mens, kent geen ziektestatus die afsterft. Deze mens is on verstoorbaar, on vermurwbaar, on onderbroken en on doordacht. Deze mens- het kind-het wezen denkt niet door totaan welke conclusionaire landingsbaan danook. Het weet dat er niks te landen valt op een rechte strakke kunstmatig soort tijdslijn. Deze mens erkent geen oorlog in zijn gedachtenvelden en hij ervaart zijn gedachtenvelden niet als be heersend over hem. Het kind – De mens – Het wezen die geen begin noch einde kent vertegenwoordigt geen startpunt totaan een eindpunt van groei. Haar complete gevoel voor zelf, daar is groei.

En wat kom jij precies doen in haar leven ?

zomaar een vraag van kracht

Want ziehier, een aards startpunt binnen jouw en mijn gezichtsveld, middenin onze ogenschijn. Wij kijken met het schip ‘’geboorte’’ het kind de aarde binnen: We drijven mee op een gigantisch stoorveld aan beelden die met technologische grootmacht-explosie de heelheidsvelden hebben opengebroken en er oneigenlijke en quantum fysisch onjuiste startpunten tussen hebben geplaatst/ gecodeerd. In onze aanblik wordt het vrije mens spel verstoord. Het kind – De mens – Het wezen is niet langer een levende eenheid, maar een verbeelde verdeelde opgeknipte vorm. Het kind is verbeeld los van – De mens en los van – Het wezen. Het zijn fragmentarische perceptiebeelden vol trauma geworden die je als heel en echt zult ervaren, bij gebrek aan een groter kosmisch over zicht die elke scheiding opheft. De mens is ge stoord in haar vrije uitingen. Juist die storing zijn we kind gaan noemen. En hoeveel liefde we er ook aan geven, en dat doen we, want o wat houden we van al onze kinderen, er wringt altijd iets. De gedachte mens als bestudeerde psychologische interpretatie is een zeer ongezonde geworden, vol gekte, gevaar, overgangen en chronisch wiebelende  bestaanszekerheden. Het kind zou op kunnen groeien, overleven en volwassen mogen worden bij de gratie van de opgevolgde gerechtelijke stappen. Zo is het leven vastgelegd in dikke boeken, van a tot z. Er is iets op ons netvlies beland die ons dit rollenspel doet uitleven, die maakt dat we deze waarneming als een bestaanszekerheid zijn gaan ervaren die altijd scholing behoeft en bijscholing en omscholing.

en nu.. nogmaals

wat kom jij doen in het leven van het kind ?

vertellen dat er familiaire erfenis is, dragelijk of ondragelijk
en dat dit mens en echt e liefde heet?
zeggen dat de mond open moet of dicht, open-dicht, open –dicht
en van wat er dan aan voeding in de zuigbehoeftige moet
en welk soort beweging in het lijf
welke tranen gedroogd
parasieten geweerd
de gekozen tekening ingekleurd
feeën poppetjes gemaakt
hoe ze als een robot mag leren tellen
en tekst naspreken in taal
eerst met twee woorden spreken, dan met tien
en het opvolg lot der grote economische scholing
die haar in structuurmatig soort natuur brengt
precies waar wij haar denken te willen hebben
waarheid vol bezitsdrang als eerste belangrijk
hoe het lijf mag zitten- staan- spelen, zitten staan zitten staan
stoeien met voorgevormde figuren
zwijgend zien in de zwarte doos vol virtuele realiteiten
nog voor de waarheid rondom deze experimentele realiteit
zich definitief en onomstotelijk mag openen

en dat contact van waarde is om informatie in te winnen
en om samen zoveel als mogelijk gevechten te winnen
wijsheid komt in jaren langs seizoenen en uit boeken
en is koud of warm, jong-warm-arm- koud-oud
leren discussiëren, een mening hebben, volgzaam zijn
of juist ontegenzeggelijk rijk want rebels
en de cult vol voor als dan want maar doch immers tegen
ontspruit uit de letterlijk bestelde zon en regen
mens zijn met een verborgen rafelrandje
als het maar karakteristiek past in de zoekmachine
die alles dempt en dimt over de ware aard der dingen
en zo ervaren we een woud vol kinderen
die de- generatie vol achteruit en neergang spiegelen
weg van de ware lichtende opgang
draait de gouden zon altijd weer om geld

herken jij dit?
ik wel..

En nu?

wat zou je doen als je jezelf eindelijk weer zou her kennen
in het ware tijdsbesef van Het kind – De mens – Het wezen

Het breekpunt in de tijd is TIJD- Terug In Je Dimensie
het is TIJD

breek de grote zorgen om morgen schillen open
vol onwaarachtige tijdbom tikkende verhalen
die de angst voor technologie onmenselijk uitvergroten
het geprogrammeerde kind in het programrad laat rennen
die zich het kindbrein toe eigent en er informatie invoegt

de ouderling ontslaat als eerste de heersende hackmodus
die het kind opsplitst tussen onmens en mens
geschoold en ongeschoold
levend en dood
opdat ieder weer waarlijk terugkijkt naar zichzelf
niet als oplossing en niet om een oplossing
maar om de menskracht te herzien tot in een gezonde situatie

het kind mag haar eigen behoefte tot voelen weer inbrengen
die een eigen kern taal zichtbaar maakt
daarmee zelf regie brengend aan wat op elk beeldscherm verschijnt
en de ouderlingen kijken en helpen waarnemend zien
ze assisteren om de mensenergie mee te helpen opbouwen
zodat nieuwe gedachten gedacht mogen worden
en nieuwe gevoelens gevoeld

en om door te reizen naar een nivo zonder prestatiedwang
zullen wij zelf mogen reizen naar een vrij uitzicht
zonder schappen vol ouder en kennis en kunde belang

want het zijn maar verhalen
er doen zoveel verhalen de ronde
over wie je zou moeten zijn
wat je zou moeten denken
en hoe je je wel moet uiten
dat er zo niks meer overblijft van de mens zelf

dat zouden we nu toch wel kunnen zien
en gewoon uitspreken
als we durven


Het kind – De mens – Het wezen die geen weet heeft van een kunstmatig  soort tijd en diens eeuwig fragmenterende en programmerende demonen, zal er niet mee op groeien
er ligt een weg, dwars door alle aardse paden van betekenis heen, die geen duiding kent.
geen vaste vorm of richting, geen bereik anders dan het eigen bereik.
en degene die de Waarneming van de heilige eenheid: Het kind – De mens – Het wezen terugbrengt in het leven en naar de mens, die zal dit kernpad die direct naar huis leidt vinden.

En dan?

want wat als thuis uiteindelijk niet hier is maar daar
waar we altijd naartoe wezen als ver en buiten en onbereik- en reisbaar
en eng en gevaarlijk van vorm en kleur, taal en verhaal
en wat nu als precies het ogenschijnlijk ontbreken van deze informatie
en de belofte van de kunstmatige stroom in het op weg zijn
vol spiritueel mammen en pappen en nathouden
ons in eeuwig kind zijn laat verhouden
en heel ver weg van onze echte landingsbasis

om je allerkrachtigste, je mooiste en je meest pure wezen te zijn op dit moment
is er misschien helemaal geen verleden of toekomst meer nodig
alleen maar jij en je ruimteschip
stijg eens boven deze geconsumeerde levensovertuiging uit
en voel dan in de frequentie van de kosmos helemaal Zelf
of dat wat je ziet in de aardse buitenwereld ook allemaal echt nodig is
en dat we er nooit iets aan zouden kunnen doen
het is alleen maar de bedoezelde waarneming kind
die maakt dat we op een kinderlijk nivo blijven wachten en hopen en pleasen
op die andere wereld, op de ademruimte, op een mooier leven
of natuurlijk op die spiritueel verlichte leraar
die je uiteindelijk het rondje scholing en omscholing
en bijscholing en herscholing gewoon weer laat lopen
in dezelfde wetmatigheid waar je resultaten matig blijven

lief emotioneel krachtig wezen, jij die jouw levendigheid het beste kent
wat kom jij doen in het leven van het kind-de mens-het wezen
als het raam vol uitzicht op de innerlijke waarneming –uiterlijk- kind
he le maal weer open gezet zou mogen worden van jou
zover dat alle opvoed kunstjes kundig kundigste
gedachten sloten er spontaan af zouden vallen
omdat jij het weer echt bent die kijkt en voelt en huilt en lacht
zomaar Terug In Je eigen DiMENSie
je innerrijke gevoel voor TIJD
blozend van vrije gezondheid
tja, wat zou je dan nog doen
in het leven van het kind
als jij jezelf al bent

?

moniek

https://earth-matters.nl/kind-de-kracht-in-elk-natuurrijke-dimensie/
https://earth-matters.nl/kinderen/
https://earth-matters.nl/video-interview-het-innerlijk-kind-leeft-in-het-huis-van-bewaring/
https://earth-matters.nl/valse-labels-en-hun-onderhuidse-sturing/

Related Articles

Responses