Het ware eerherstel

Het ware eerherstel

Het is Tijd
Tijd is het

Om de gong zo te slaan
dat de mens weer ziet
nog voor het stervensprogram inzet
dat hij kijkt naar wat is in wat komen gaat
en zich nergens meer laat vastleggen

∞ ere wie ere toekomt ∞

Stop de planning, de puzzel
de ontwikkeling, de handleiding
Stop de programmeur van hart en nieren
de poort naar valse ‘nieuwe’ code
het versleutelde Harts bereik dienende

Stop alle ideeën over leven
over wedergeboorte en licht
in eeuwig valse tonen
Stop de schuld dat jij achter laat
en vergeven zou moeten worden

De mens die niet toereikend was
die geen moed genoeg kende
die dreef in bibberend verlangen
de mens die leed aan trauma
hij is nooit echt Mens geweest

Wees als LAVA  -Leef Als Vredige Aanwezigheid
laat je ware naam eerbiedigt worden
doe je schepperskracht recht aan
wees je eigen rijke open baring
en herinner je je heilig vuur
die je meenam naar hier
van thuis naar thuis
en die in jou nu stroomt naar huis

∞ ere wie ere toekomt ∞

Het is Tijd
Tijd is het

Om de gong zo te beroeren
dat de mens weer voelt
dat het getornd getroonde
geen eigen koninkrijk kent
en dat het verschuilen in tijd eindigt

Het is tijd voor echte storm
in het oog van de stilte
waar alle beelden vallen
het brein zich van fragment lost
en de heelheid zich kan ontvouwen

Leeg moeten we
los van het losse zand
niet weer opgebouwd
in nieuwe persoonsvorm
vol lijdend voorwerpfiguren

Alle pijn kan nu gevoeld
de kraters in ons geheugen
gevuld met tranenwater
en de oude scenario’s vol toekomst
mogen één voor één los vallen


STOP

.. en sla de gong

En wacht!
er is niets wat jou hoeft te redden
er is niets waar je zalving van nodig hebt
er is geen mens die jou hoeft te halen
die voor je klaar zou staan in beeld en geluid
Durf!, Ga UIT

blijf bij jou met de originele jij
in het meest heilige middelste midden
ongrijpbaar voor de aardse matrix
die alles uit de kast zal trekken
beeld voor beeld voor beeld
om een gevoel op te wekken
die jou zo zal raken
dat je even.. heel even
een seconde of wat
omkijkt
opkijkt
inziet
afweegt
twijfelt
?

STOP

laat het leven stil worden
en ga in eerherstel staan
diep in jou en voor jou alleen
de oerknal.. ben jij
het grootste vuur.. ben jij
de langste waterval.. ben jij
de sterkste rots.. ben jij
het ware leven.. ben jij
Lava.. ben jij

middenin het grote niet doen
is niets nodig
wacht in rust
niet interrumperen
niet activeren
niet reageren
niet acteren
niets

laat het vallen
alle af en leiding
waarin je dacht te weten
waarin je voelde iemand te zijn
waarin je moest vergeten
waarin je leven kende in pijn
je oog op je vervormde model
gedempte frequenties op vele plekken
het chronisch tekort aan zuiver water
de gedwongen fusie met geprogrammeerd heden


wacht en besta
jaag jezelf niet achterna
herinner je kracht
en wacht

tot de gong weerklinkt
in wervelend trompet
als kleuren verschuiven
beeld vervalt
en opbouwt tegelijk
en wacht

weet dat je enkel sterft
aan bedachte vorm
in het god rijk juist moment
voor zij willen dat je gaat om te gaan
terwijl jij weet dat je gaat om te blijven

Wacht
wees je eigen Wachter

Wees als LAVA  -Leef Als Vredige Aanwezigheid
laat je ware naam eerbiedigt worden
doe je schepperskracht recht aan
wees je eigen rijke open baring
en herinner je je heilig vuur
die je meenam naar hier
van thuis naar thuis
en die in jou nu stroomt naar huis

De wacht is de command
vanuit de diepste rust
waarin het ware beeld
vol eeuwig levensecht
zich hoe dan ook
op het juiste kern moment
Krachts-gewijs zal openbaren

! wees voor bereid

∞ ere wie ere toekomt ∞


moniek

in samenspraak met de Umbraha beschaving

Tekening Dulce Commenencia

Geschreven op onderstaande muziek:

Related Articles

Responses

  1. Het ware eerherstel, zo mooiiii…..en de muziek van havasi zo die kwam rechtstreeks mijn hart in, zo prachtig mooi.
    Niet eerder van hem gehoord, gelukkig nu wel…..lieve arjan en moniek dank voor al deze hartversterkende woorden en muziek!