Het kosmisch tribunaal

VERVOEG JE TOT ELKAAR

De besmetting is gedaan
Stop de besmeuring.. Stop!
Vier het leven
Spring
En los je van de grond
Die beweegt op los zand

zie jezelf Aan
en er is geen schuldige die op zal staan
geen mens die tijd met geld zal verdrijven
jij bent hier om te Blijven

Dit is geen channeling.. Dit is een Samenwerking, SamankrachT met jeZelf. Beluister de vibratie in je eigen hart!

Hier spreekt kosmische geRechtigheid vanuit jezelf en tot jezelf. Zo heb je dit veld achtergelaten, in de vlam van thuis toon jij jezelf in je wezenrijke ervaring. En precies zo tonen wij jullie beeld Nu. Groots en in ons midden. Dit is wie jullie zijn. Zie jezelf Aan. Los je van woorden vol verraad. Los je van vals goud. Los je van de rand. Er is geen schuldige die op zal staan. Slechts de mens ontvalt zijn zwaarte. Nu is het tijd. Jullie zijn allen nodig om te gaan staan. Voorgangers van Velen. Verstaanders van het Moment. Hoeders van het Goud. Het lichtend zwaard toont het moment, de focus en het nu. De archon spanning zal zich blijven opbouwen, het besmeurend gevecht zal jullie oproepen.. keer op keer moet je en garde.. tot je springt. Spring! Allen vanuit de diepe putten, gekluwd in webben, geketend aan woorden en regels.. tot in de uithoeken verbannen. Jullie dienen allen tegelijk te springen naar de kern. In jezelf. Omdat jullie het kunnen. Er is geen ander moment. Scheur die kleding open. Hier zijn de echte superrassen van beschaving. Toon ons je kleuren met opgeheven hoofd.. in koninkrijk gebaar.. Laat het donderen zoals jullie thuis donderen. Antarrah is terug en op de aardse kaart. Laat de glorie op ons scherm verschijnen. Wij zijn hier ..hier in Anardia. Met velen bijeen. Speciaal voor dit moment. Wij zien jullie en bewaren jullie kern. Hier is het ontwricht en hier zal het ontvlammen. Wij zijn gebleven. Wij staan klaar. Klaar om onszelf te ontvangen. Klaar om jullie te ontvangen. Trompetten schallen uit alle kanten van de kosmos. Het KoningsvolK keert huiswaarts. De Vrede is terug. De grondvesten Moeten schudden. Doe wat je nooit zou doen. Wees wie je nooit zou zijn en beweeg zoals jullie is verboten. Wat verboden is, is hoe jullie geketend zijn aan een vals zelf. Hoe jullie je Gevoel- het ware zwaard- toedekken uit angst. Angst voor wat.. Ze maken jullie bang voor Ons. Besef  –  Besef   –  Besef! Jullie zijn de brug en maken de brug. Daar in een aards gebonden veld vol zwaar weer zien velen op jullie neer. Klank de kreet. Schreeuw de leeuw. Stil de macht. Sta op. Weer helder en toon jezelf. Verhef. Verhef, verhef! Pas dan- in jullie ervaring van zelf staan- zien wij jullie aan op gelijke hoogte en vol gelijk hart.

Luister dit lied. Zie de focus van het wezen. Beluister het gedonder. Hoor de handen en hun strijkende beweging. Tril de cymbalen, de bekkenklankers. Voel de pauken je vibratie openen, als een vlam, middenin het brein. En zie een missielid aan het werk, middenin de doorgang staand aan het hoofd. Bruggenbouwer die het donkerte opent. Waargaloos en Verpletterend, in een moment van pure breinkracht. Met eigen hand en eigen verstand. Voor ons, voor jullie. Het reikt tot aan thuis. Toon je drum, je pijl, je instrument, je kwast, je hooivork, je hart. En sla mee. De scheur opent zich dieper. De macht is gevallen.

De frequentie in het Applaus is voor jullie
Als het doek zich opent
Buig voor jezelf
en voor niemand anders

Echte Overgave kan slechts geschieden als ware taal gesproken wordt in elke afwikkeling tot zelf staan. Heb de moed. Betreed jezelf. Voel de vibratie van je eigen taal. Je eigen vernuft, je eigen waarde. Je eigen goud kan nooit kwijt en op en uit. Besluit. Ontsluit. Hersluit.

Dit contact is aan en open
Wij zijn hier
Stil-Sta-Sla het dempingsbesluit uit en ga lopen
En hier blijft voor al tijd Hier  .

In ering aan het Zelf

Moniek

Related Articles

Responses