De persoonlijkheid als opgebouwde codering

(moniek van pelt) Je zou de persoonlijkheid kunnen zien als een opgebouwde codering. Zoals ze in een computerspel bepaalde personages opbouwen. Het is een heel technisch verhaal hoe dat werkt, maar uiteindelijk staat er een zo levensecht mogelijk figuur voor je neus, die jou iets te zeggen lijkt te hebben. Die met jou wil spelen in een wat lijkt onschuldig spel. Want het is maar een spel, zo lijkt het. Maar waarmee speelt hij eigenlijk? Kan het zijn dat hij iets doet met je geest? Dat hij in alle frivoliteit aanstuurt op bepaald gedrag, bepaalde handelingen en zelfs een bepaald weten?

En kan het zijn dat hij jou daarin zo vormt dat jij iedere mens die je tegenkomt op die manier waarneemt en hem ‘helpt’ om zich ook zo te vormen? Kan het zijn dat, omdat wij denken dat het heel ingewikkeld is om te programmeren, dat we daarom menen niet te weten, en dat we dus uitgaan van de heimelijkheid van bestaan. En dat maar enkelen hier toegang toe hebben?

Zou het ook kunnen zijn, dat dit is wat het spel dicteert? Dat je niet kunt weten, slechts meespelen in een zogenaamde vrije keuze gevoel? Als wij het programma begrijpen waar we in leven, dan weten wij hoe de programmeurs zich bewegen, wat ze denken en bovenal.. hoe ze ons willen bewegen tot verslaving aan ons personage. Dit is nodig om het geheel aan personages uit te bouwen en om alle mogelijke scenario’s te ‘verlevendigen’ en ver van waarachtig leven. Het spel rond goed en slecht wordt zo steeds dieper verankerd, tot we in een vorm van overgave bron weggeven.

De top van de ultieme macht is zo bereikt, de piramide belichaamd, en dat wat bron was erin gevangen. Met deze energie kunnen grote intergalactische werkelijkheden geschaakt worden. Immers; hij die bron bezit kent in de vervorming van diens kracht alle macht.

Moniek


(de oorsprongrijke mens) Dit is het vervolg op het eerste, het tweede en derde deel van een essay uit de online inspiratie De strijd om de persoonlijkheid

Met de code em20 krijg je 20 euro korting op de inspiratie – van € 69 voor € 49

De inspiratie “de strijd om de persoonlijkheid – de taal van deze kunstmatige werkelijkheid ontleed”, bevat meer dan 7 uur video en 130 pagina’s tekst, allen nieuw. Het geheel beoogt een bron-bezinning op het leven in deze ”moderne” tijd, met daarin praktische aanwijzingen hoe je in het dagelijkse leven wezenrijk leiding kunt nemen in het zelf. Hiermee geven we een stevige aanzet in hoe we middels het waarnemen van de toegestane taal, de feitelijkheid van een in onze ogen artificieel soort werkelijkheid kunnen ontleden.

Bekijk hier de trailer

Bekijk hier de mini docu (22 min): de oorsprongrijke mens

Bron: de oorsprongrijke mens

Related Articles

Responses