23-05 | Live webinar Kosmisch contact: De familie-natie verhindert elke samenwerking met de Menskracht van origine

(Earth Matters – Moniek van Pelt en Arjan Bos)

Wij eisen je kracht, opdat je eindelijk zult gehoorzamen. We hebben je mening niet nodig, je gedachten niet, je invloed niet, je creatiebedenksels niet. Wij hebben het nodig dat jij gelooft in Kracht; de onze, niet de jouwe.

Holografische desinformatie over het oorsprongrijke stamhuis der rassen laat ons uiteenvloeien tot individuen (afzonderlijk gedachte wezens) en geeft vervolgens een stortvloed aan voorgesorteerde massa- gevoelens waarmee we moeten versmelten om tot ‘samen’ te geraken. Deze massa-gevoelens verstoren en dempen ons wezensgevoel voor verbondenheid ten diepste. Het zijn als het ware traumagevoelens, omdat ze in ontkenning dus nooit tot onze bronkern spreken. Het oorsprongrijke stamhuis der rassen betekent zoveel als; in bewustzijnweten wie je bent en waar je echt vandaan komt. Dit gevoelsbewustzijn, die we in de kern ook wel vrije kosmische samenkracht noemen, huist in ons allen. De informatie die je hierin meedraagt als Mens is van zeer groot belang als het gaat om bevrijding van de Menskracht. Menskracht die in het aardse stamdenken geïndoctrineerd wordt door een standaard mindset, of welke mindset danook, die ons gevangenzet in de vorm van hypnotische familieopstelling. De manipulatie hierin beweegt zich middels aanvechtbare overtuigingen, die maken dat systemisch denken massaal onderwezen en aanvaard wordt. Of ontkend, maar dat kent dezelfde taal van acceptatie middels je persoonlijke referentiekaders die zich altijd beroepen op de jou voorgaande groepservaringen.

Stop met vechten en sta op in het arenascript van het worsteltijdperk in jou waarin de massa om het bloed roept van verwanten, die de opstelling niet langer willen garanderen. Neem waar als krachthouder van het geheel aan leven. Er is geen andere taak in de lijn van de kosmische spirit dan het bewaren en in ere herstellen van je eigen Kracht, die op aarde alleen wordt genoemd in je tijdgebonden afwezigheid maar die in het licht van je eeuwige aanwezigheid samen betekent. Dit in de erkenning dat de opwekking van de gehele creatie geschiedenis reeds heeft plaatsgevonden, ofwel alle voorspelde gebeurtenissen zijn reeds aanwezig. Het wachten is tot jouw denken erin aangaat en je Menskracht uit. En deze uiterlijke overtuiging, dat wij uit kunnen, omdat wij geen enkele invloed hebben op leven, in welke stramien danook, die klopt niet.

Leven in Echte vrijheid gaat niet over eerst zien, dan geloven. Maar over eerst voelen en tegelijk weer weten. In deze gezamenrijke energie buiten het labyrint vervalt het hologram vergeten instant. Geen fragment kan hier nog onopgemerkt in bestaan om te verstoren. Creatie krijgt een heel andere betekenis door het ontbreken van een militair soort familiair fundament. Oftewel, vind je eigen autoriteit terug, wil je autoriteit om je heen zien veranderen.

Laat ons observeren van de mogelijkheid tot herprogrammeren van wat familie, de dragende kracht van samen, echt betekent om de oorsprongrijke kracht erin terug te laten schijnen. Emotiekrachtsvelden die er eerder waren dan onze persoonlijk aangemeten leven en die daar altijd zullen zijn en heel echt voelbaar als we al onze referentiepunten durven loslaten.

moniek

Noot:

Eerst zien dan geloven spreekt tot het massagevoel die kritiekloos aanvaard wat hem getoond wordt in een oorzaak en gevolg leven. Wil je invasie, kijk dan tijdig naar buiten.
Eerst voelen, dan weten spreekt voor elke opgedrongen vorm van geschiedenis de voorspelde val reeds languit, voordat de voet uitgestoken wordt om het gevoel voor vrijheid te laten struikelen. Weet je vrijheid, kijk dan tijdloos naar binnen. Sta al-een en bevrijd jezelf.

Tot samen!
Vol lieve groeten,
Arjan en Moniek

~

We zien je graag, en we zijn niet alleen 😉

En een paar uit de vele opmerkingen na het vorige webinar:

    • Hart, hart, hart; Heel Hartelijk dank. Deze sfeer is weer anders dan een vorige keer. Bijzonder toch hoe gevoel / energie ook via laptopwoorden overgedragen kunnen worden. Tekeningen op het eind slaan goed in.
    • veel aangeraakt in mij, geen woorden meer nu, voel heel veel warmte liefde, weer bevrijdende tranen.

    • Wat jullie doen is zo van wezenlijk belang. Dit is hoe breng je nu in de praktijk al die educaties lezingen van Martijn. Zo belangrijk om deze ervaringen te delen zodat iedereen weer opzoek gaat naar zijn eigen stukje en uit het Martijn kader komt. . Wie wat ben jezelf buiten alles wat is de matrix. Dan k je wel en ga door 
    • Ik voel de oproep om me te ontdoen van alle lagen van mijn leven om te komen in de kern van het nulpunt. Mijn kern, mijn bronkern. Mijn werkelijke bloesemde bloei ervaren.. gevoel van helderheid, zuiverheid en transparantie in mijn gehele lichaam van binnen. Alsof alles wordt opgeschoond in mijn lichaam. Mijn lichtwezen die de zwaarte van mijn lichaam ontdoet. Dank jullie wel. De verbinding is zo sterk
    • Diepgaand, confronterend en openend

~

Heb je een webinar gemist?

Heb je een webinar gemist zonder dat je daarvoor ingeschreven was? Een replay is € 7,50 (onbeperkt kijken). Hier staan ze allemaal op een rij. Als je de eerste 6 in een bundel wilt kopen krijg je een tientje korting via deze link (€ 35,- voor 6 webinars, allemaal tussen de anderhalf en twee uur).

Over de serie live webinars: Kosmisch contact

Mensrijk staan. Als een zuil van evolutie, te midden van kosmisch geweld die werelden op zijn kop zet en te midden van schoonheid die werelden open bloeit. Een vrije informatiestroom behoort ons ware rechtswezen toe. We nemen al zo lang genoegen met kruimels, kleiner dan een duim. Een zelfbestaan in openheid, wij gaan ervoor staan in dit webinar. Eigenheid zonder strijd belooft niks. Hij kijkt en voelt elke dreiging door zichzelf heen gaan en zijn weten blijft gewoon intact. En als we ons nu niet goed genoeg daarvoor vinden, dan vinden we onszelf nooit groots genoeg.

We doen niet aan goed of slecht verhalen, we willen delen van wat vrije velden ons aanreiken om ons gevoel voor waarheid te bemensigen. Ons gevoelscontact met wezens uit deze velden dieper openen, hoe dit anders te doen als samen.

Een lief mens schreef me; het staand volk van Nu.

Sta en deel je mee?

zullen ze geloven dat ze vallen?, vroeg de heerser aan zijn spion
velen wel doch lang niet allen, antwoordde de spion terug
je weet, ik ben super slim zo vlug
en ik sta toch echt eersteklas vooraan
maar er zijn er bij, je gelooft het niet, die blijven gewoon staan

Related Articles

Responses