Binnenkort in Groningen: ontvlammend water uit de kraan

(Earth Matters | door Arjan Bos) Op de dag dat Wiebes aankondigde dat de gaswinning naar 0 gaat in 2030, het jaar waarop het CBS had berekend dat het gas op zou zijn, kregen inwoners van diverse Groninger dorpen een brief in de bus dat er in hun buurt gefrackt zou gaan worden. 

We denken wellicht dat er in Nederland nog niet of nauwelijks is gefrackt, maar niets is minder waar. En hoewel we in Nederland nog geen video’s hebben gezien van ontvlammend water uit de kraan, is dat met de nu geplande fracks een waarschijnlijk sceniario. Dat zegt oud NAM medewerker (chemicus) Gerrit Wigger die daarover gedetailleerde informatie heeft vrijgegeven. Hij zegt onder andere dat de boorputten al lek zijn, fracken niet nodig is en er veel mijnbouwschade komt. Er zijn al zinkgaten in weilanden gesignaleerd en dat wordt net als de aarbevingen (dit jaar al weer 38) alleen maar erger. 

Als je de docu’s uit Australië, Amerika en Engeland bekijkt, komt daaruit een duidelijk en constant beeld naar voren: na fracken is er in ongeveer 30 procent van de gevallen zeer zware verontreiniging van het drinkwater, de bevolking wordt (ernstig) ziek, flora en fauna gaan dood, het landschap is verminkt, de aardbevingen intensiveren en de overheid, de pers en de energiebedrijven ontkennen alles categorisch. 

In de ontluiserende documentaire Gasland 2 van Josh Fox (hieronder weergegeven) komt zelfs naar voren, dat energiebedrijven zich van psyops technieken uit het leger bedienen om met lokale weerstand om te gaan.

Na alle aardbevingen krijgen we in Groningen te maken met de valse belofte dat de gaswinning in 2030 naar nul gaat, want als er gestopt wordt zit er nagenoeg niets meer in de grond. Vooral de gevaarlijke leugen echter dat fracken veilig is maakt het plaatje compleet: gasland Groningen is opgegeven gebied.

De laatste restjes gas worden nu dus met de frackingtechniek middels tienduizenden liters chemicaliën, neurotoxinen, carciogenen en zuren uit de grond gehaald en die gaan er nooit meer uit. 

Na het bekijken van slechts één goede documentaire is duidelijk dat fracken een regelrechte ramp is waarbij wij nu en vele generaties na ons nog met de gevolgen kampen. Meer informatie over de gevolgen van fracking staat op deze pagina met factsheets, films, wetenschappelijke onderzoeken, beleid en overheidspublicaties. 

Ondanks de duidelijkheid en betrouwbaarheid van de feiten heeft dat tot nu toe nog niet geleid tot een omkering van het beleid. Twee weken geleden was ik bij een protest in Pieterzijl tegen fracken, er waren 100 mensen. Misschien moeten er eerst doden vallen. 

Neem de moeite om jezelf en anderen te informeren, bekijk en deel deze zeer ontluisterende docu. 

Bron: Earth Matters

Gasland Part II on Vimeo.

Gasland Part II follows on three years later, to continue documenting how the stakes have been raised on all sides in one of the most devastating environmental issues rapidly spreading the globe. This sequel further enriches the argument that the gas industry’s portrayal of natural gas as a clean and safe alternative to oil is a lie, where in fact fracked wells inevitably leak over time, and vent exuberantly more potent greenhouse gasses such as methane in cumulative effect, not to mention the continued string of cases of severe water contamination across the United States and even cases as far away as Australia. Gasland Part II follows deeper into these happenings, revealing yet more of an entrenched corporate collusion in the pursuit of exploiting dwindling ‘natural resources’…

More info: gaslandthemovie.com


De informatie voorgelezen door Onze Klei op 14 april 2018 tijdens de actie bij de boorput Warfstermolen, van oud NAM medewerker Gerrit Wigger:

Pieterzijl-Oost ontwikkelingen.

Pieterzijl-Oost is een kleine ontwikkeling naast het Grijpskerk ondergrondse opslag gebied. Hiervoor is de put Warfstermolen-3 (WFM-3) geboord. Het gaat hierbij om een klein gasvoorkomen van 300 miljoen nm3. De put is geopend in de Slochteren laag, dit is een onderdeel van de Rothliegendes laag. De Rotliegendes laag is ook de laag waaruit o.a. het Groningen gasveld produceert. Dit is dus een laag met een hoge permeabiliteit en hoge porositeit. Dat wil zeggen dat het gas uit het gesteente heel gemakkelijk naar de put stroomt. De put is geboord in 2015, waarna productie testen zijn uitgevoerd. Uit de productietesten bleek dat de put over een periode van enkele maanden steeds minder gas ging produceren. De initiële productie uit de put was ca 200.000 nm3/d en de eindproductie was 66.000 nm3/d. Men heeft toen de productietesten geïnterpreteerd en besloten om nog opgesloten gas te bereiken door het uitvoeren van een hydraulische stimulatie (fracken). Om dit te realiseren heeft men in het winningsplan Pieterzijl-Oost aangegeven dat men een hydraulische stimulatie wil uitvoeren.

Een hydraulische stimulatie is een mijnbouw activiteit waarbij men met hoge drukken (300 tot 700 bar) en hoge vloeistof flow de Rotliegendes formatie wil open breken. Nadat de breuken gevormd zijn wordt keramisch materiaal (zandkorrels) als een slurrie in de breuken gepompt. Als dan de frack-job wordt gestopt valt de druk weg en zorgt het keramisch materiaal ervoor dat de breuk open blijft. Hierdoor kan moeilijk toestromend gas bereikt worden en dan gaat volgens de NAM de productie weer omhoog alsde put in bedrijf wordt genomen. Ook kunnen tijdens de frack-job chemicaliën meegepompt worden om zo vervuiling van de put op te lossen, bijvoorbeeld met zuren. De druk van 300 tot 700 bar is de persdruk van de pomp, maar hier moet de hoogte van 3500 meter bij opgeteld worden, zodat de einddruk bij de perforaties onder in de put een druk heeft variërend van 700 tot 1100 bar. Elke 10 meter is namelijk 1 bar en 3500 meter diepe put geeft dus een resultaat van 350 bar die bij de pompdruk moet worden opgeteld. De extra 50 bar komt vanwege het dichtheidsverschil tussen slurrie en normaal water. Een liter slurrie is zwaarder dan een liter water.

In het winningsplan wordt heel veel genoemd over de winning en de effecten van winning op bodembeweging, zoals bevingen en bodemdaling, maar niets inhoudelijks over de hydraulische stimulatie en de justificatie voor deze hydraulische stimulatie. Er wordt alleen genoemd dat er een hydraulische stimulatie gaat plaatsvinden. De ontwikkeling is niet MER-plichtig, d.w.z. de dagproductie valt onder 500.000 nm3. Omdat de hydraulische stimulatie een risicovolle activiteit is moet je nu via de zienswijzen er achter zien te komen wat er precies plaatsvindt. Ook moet je de NAM er op attent maken dat jullie grote risico’s lopen m.b.t. deze activiteit.

Kom ik eerst tot de justificatie voor de hydraulische stimulatie. Er is bij de interpretatie van de productie testen en de gamma-ray log niet meegenomen dat na de boring gas weglekt naar de boven het gasveld liggende geologische lagen. Dit lekgas zorgt ervoor dat de productietesten zo dramatisch zijn verlopen. De gamma-ray logs heb ik kunnen inzien tijdens de informatie middag en daaruit blijkt dat de Slochteren laag over het gehele traject een homogene en hoge saturatie heeft. Dat wil zeggen dat de Slochteren laag over het gehele traject makkelijk te produceren is met een hoge porositeit en permeabiliteit. Er is totaal geen indicatie dat er slecht bereikbaar gas zit in de Slochteren laag. Het lekgas lekt weg via de slechte cement afdichting van de put. In het putschema van WFM-3 op de powerpoint dia is aangegeven waar de lekpunten zich bevinden. Het gas lekt dus weg langs de buitenkant van de put. Dit is ook in Groningen gebeurt en in andere gasvelden. In Groningen is ca. 150 miljard nm3 weggelekt uit het Groningen gasveld. Dat migreert heel langzaam naar boven en heeft vaak na vele decennia effect in de vorm van gebouwschade en ernstige bodemdaling (zinkgaten). Maar er kunnen bij het vrijkomen van aardgas aan het maaiveld ook brand en explosies voor komen. Als dus bij de productietesten het lekgas niet wordt meegenomen, gaat men denken dat er gas opgesloten zit. Bij de justificatie heeft men de gegevens van de productie testen en gamma-ray logs niet goed geïnterpreteerd. Er is dus totaal geen justificatie voor de hydraulische stimulatie.

Nu komt even een opsomming van de gebeurtenissen tijdens de stimulatie. Er worden hoge drukken en flows toegepast die niet zijn vermeld in het winningsplan. Ook worden geen chemicaliën genoemd. De hoge drukken zullen een bestaand lekpad verder opendrukken waardoor lekkage wordt gestimuleerd en waardoor sneller mijnbouwschade aan het maaiveld zichtbaar. We zien wel eens you-tube filmpjes van brandend kraanwater en brandende rivieren. Dit kan ook met de put WFM-3 gebeuren. Het beinvloedingsgebied is meerdere kilometers rond de put.

De aanpak qua zienswijzen moet dus gericht zijn op de justificatie en de technische omstandigheden rond de hydraulische stimulatie. Een MER zou zeker op zijn plaats zijn voor deze ontwikkeling. Er is onvoldoende informatie gegeven in het winningsplan rond de uitvoering van de hydraulische stimulatie. Ik heb in de eerste powerpoint dia aangegeven hoe puntsgewijs de aanpak moet zijn voor het indienen van zienswijzen. Ik help jullie daar graag verder mee.

Groet Gerrit Wigger

Related Articles

Responses