2e vraag aan de NVWA m.b.t. gezondheidsclaims

(Dutch Matters | door Arjan Bos) In aanvulling op de eerste vragen aan de NVWA hebben we nog een vraag ingediend. 
 
Vraag: 7 februari 2013 

Onderwerp: VRAAG mbt gezondheidsclaims

 
Beste medewerkers van de NVWA,

 
Worden exploitanten van uitgeversbedrijven en/of bedrijven/organisaties die qua doelstelling en activiteiten uitdrukkelijk niet behoren tot de categorie van exploitanten van levensmiddelenbedrijven door de NVWA beboet wanneer zij in redactionele informatie “medische claims” maken voor levensmiddelen? Zo ja, is de boete dan gebaseerd op de Warenwet of op de Geneesmiddelenwet?

Hartelijke groet,

Arjan Bos
Earth Matters

Related Articles

Responses