Het Labyrinth en de hoax van de tunnel en het licht

(Earth Matters) Dit is een trancscript van een diepgaande lezing van Martijn van Staveren bij Want to Know op 16 december 2018 in Haarlem. Met grote dankbaarheid voor de toewijding en vele uren die aan het uitschrijven van deze krachtige holografische transmissie zijn besteedt, willen we het volledige transcript dat ons is aangeboden met jullie delen.


  • Lezing Sterven doe je zelf
  • 16 december 2018
  • Haarlem 
  • Martijn van Staveren

(Martijn van Staveren) Goedemorgen lieve mensen. Ik ga op het podium staan, dan kunnen jullie het ook zien. Welkom allemaal hier vandaag in Haarlem bijeen gekomen te samen om aandacht te geven aan een onderwerp stervend ofwel levend. Het is maar hoe je het bekijkt. We gaan daar met elkaar, intensief in een vrij korte periode doorheen, want eigenlijk is het zo dat dit onderwerp natuurlijk niet in zo’n korte lezing kan, vandaar dat ik ook behoorlijk uitwijk naar allerlei andere thema’s die direct verbonden zijn met de dood en met het leven zodat er een totaalbeeld zou kunnen ontstaan waar we het op een ander moment misschien nog een congresdag aan zouden kunnen wijden.

Goed, mijn naam is Martijn van Staveren en ik vind het heel fijn Guido dat je deze dag weer georganiseerd hebt vanuit Want To Know. Ik begrijp ook iedere keer dat spreken door in dit geval door mij, terwijl wij hier allemaal vrij uit spreken, kan leiden tot rumoer, omdat percepties, dus de manier hoe je iets bekijkt en hoe je iets waarneemt kan komen te vervallen of op de helling kan komen te staan. En als er iets is wat de mens niet wil is in onzekerheid verkeren. Dus ik vind het heel moedig dat je dat wederom organiseert, juist in een tijd waarin mensen juist heel erg behoefte hebben aan zekerheid, aan een format om vast te houden in een tijd waarin zoveel chaos en tweedeling is in deze wereld, is het eigenlijk nodig om te kijken wat er eigenlijk achter die tweedeling mogelijk zou kunnen zitten. En wat het leven nog veel meer zou mogen inhouden dan wat we tot nu toe aan het leven zijn. Dus Want To Know, ja wil je werkelijk weten wat er in jezelf ligt opgeslagen? Geloof niets van wat ik vertel, want het is geen geloof, je kunt het meenemen in je onderzoek. Je zult op je eigen manier ergens in jezelf mogelijk iets weten waarbij er een gevoel vanuit dat weten ontstaat c.q. al is, dat je weet van ja maar hier heb ik ook mee te maken. En als dat zo is dat jij daarmee te maken hebt dan hoeft dat dus niet op dezelfde manier te zijn als dat ik beschrijf. Want ik beschrijf hem uitsluitend alleen maar in de vertaling naar het menselijk denken. Dus naar woorden en in beelden. En dat is al een hele grote stap eigenlijk om dat te doen voor onszelf om een heel groot andere manier van bewustzijn te vertalen d.m.v. woorden en beeld in een verhaal. Dus geloof er helemaal niets van en dan kom je waarschijnlijk heet meest verward de deur weer uit. Verward omdat als je niet gelooft, maar altijd in je eigen kracht, in je eigen waarnemingsveld staat en blijft staan dan komen de ervaringen van andere mensen het krachtigst naar je toe, dan komt het namelijk niet in je, het neemt je niet over, dan gebeurt er iets heel anders.

Oké, nou vandaag deze lezing dus, de wederopstanding van de mens. Dat is een term. Wat de wederopstanding van de mens is dat kun je helemaal niet in een notendop vertellen, maar het heeft te maken met een kracht die in de mens, in het bewustzijn, het bewustzijn zelf is. En de kracht van het bewustzijn, de kracht, de vibratie, het intelligentieveld van ons bewustzijn, het energieveld, de liefde, de kracht van ons bewustzijn, dat is in feite de wederopstanding. Het gaat niet zozeer alleen over de mens want er zijn heel veel andere intelligenties ook betrokken bij hetzelfde fenomeen. Dus wat hier op de aarde gebeurt en al die andere werelden, is eigenlijk ook de wederopstanding ook van die beschavingen. Maar wij kunnen louter kijken bij wat er bij onszelf gebeurt, wat er in ons eigen wereldje plaatsvindt en laten we daar geen doekjes om winden, met de modellen die er op dit moment worden verteld komt er altijd een bepaalde houdbaarheid aan het eind van het verhaal in zicht. Dus je kunt je nog zo groot verdiepen in allerlei thema’s en onderwerpen, of dat nou economisch, maatschappelijk, militair, juridisch of spiritueel is, of religieus, er is een houdbaarheid  en dat heeft te maken met dat alles in een vorm gezet is en wij zijn veel meer dan alleen de vorm wat wij op dit moment kunnen bevatten. Dus we komen uiteindelijk in een onderzoek, we versnellen, we verdiepen, we verbreden, en ineens is dan de vraag “en ja en wat nu?” En dan kom je tot de conclusie dat er nog veel meer is wat je eigenlijk ….vast kunt plakken?? maar wat uitsluitend in jou ligt verscholen. En daarvoor is een wederopstanding nodig.

Nou ik heb hier een plaatje achteraan wat zo typerend is, een zaadje in de grond en uiteindelijk gaat dat ontkiemen, dan komt er een plantje of een boom tevoorschijn. Zo beschouw ik het menselijk ras helemaal niet. We zijn volwaardige levensvormen, we zijn zeker geen kiem of een zaadje., we zijn veel meer dan dat. Het is alleen wel zo dat als je in deze versie gelooft, dat je gelooft dat je nog helemaal een route te gaan hebt, dat je die ook hebt. Ik zou het niet doen!

Hier is een uitbeelding van dat alles twee kanten heeft (foto ronde brug weerkaatst in water) simpel gezegd. Dus je hebt de gewone wereld waarin wij leven, in een vorm maar die zou je ook in een spiegel kunnen neerzetten. Dan is de spiegeling aan de onderkant in dit geval, maar het zou ook links of rechts kunnen zijn, is eigenlijk het evenbeeld van het oorspronkelijke, van het origineel. Maar het gaat natuurlijk niet alleen op voor een vorm, het gaat ook op voor visies, voor geloofssystemen, het gaat voor alles, ook voor je visie over het leven wat het leven is. Het gaat ook op over het overlijden, wat de dood is. Dus er zijn nog andere visies te benoemen dan alleen het algemeen aanvaarde beeld. En ik denk dat het gewoon goed is om daar over te spreken. In vrij korte tijd, want ik zat om half zes beneden in mijn huis en ik keek naar buiten en er lag een centimeter sneeuw en toen ging er door mij heen van “oh jee we hebben veel te weinig tijd vandaag” dat voelde ik echt. Dat voelen jullie denk ik ook. Het is zo’n fundamenteel onderwerp.

De introductie. Ik ga hier onder de naam van Martijn van Staveren door het leven. Ik ben de afgelopen 8 jaar intensief bezig met mensen ontmoeten, lezingen, voordrachten, samenkomsten die op allerlei verschillende manieren plaatsvinden en gedurende deze periode heb ik ontdekt dat er heel veel mensen, net zoals ik, op deze aarde aan het ontdekken zijn dat er nog veel meer los te maken is in zichzelf dan alleen op dit moment het bestudeerde stuk. En dat geeft een enorme kracht als je weet dat je niet alleen bent in deze wereld met een ander bewustzijn dan alleen dat stukje van hoe het zou moeten zijn, wat er wordt neergelegd waar je uit kunt kiezen, dat er een autonoom stuk in jezelf is, dat geeft een enorme kracht. En die kracht is voor mij altijd de bloem. De bloem is wat mij betreft de afspiegeling van de natuur, is wat mij betreft ook datgene waar we het over hebben in de kern. We hebben het hier in de kern over een bewustzijnsfrequentie, een, voor mij is het woord liefde daar veel te beperkend en veel te gekaderd in, dus een krachtveld wat liefde heel groot ver overstijgt, wat ik terug zie in de natuur. Dus ik spreek eigenlijk niets anders, voortdurend dan over de bloem, de bloem die wijzelf zijn. Wat de mensen hier op de aarde graag willen is dat ik spreek over die bloem op de meest mooie vorm. Maar dat hoeft niet want er zijn al enkele 100.000 mensen die dat doen. En deze aarde die in een situatie verkeert waar verandering in mag komen die niet van buitenaf komt maar uitsluitend via onszelf, heeft geen behoefte meer aan goodfeeling shows maar aan waarheidsbevinding. Waarheid wat in ons verscholen ligt. Dus ik spreek eigenlijk altijd over die bloem. Alleen ik heb een keuze gemaakt voordat ik me bewust werd in deze wereld om dat niet altijd te doen op de manier die de mensen het meest makkelijk vinden. En dat maakt ook deze dag. Dus ook als je kritisch bent, positief of negatief kritisch, dat maakt niets uit want ik praat altijd over de bloem. Maar ons brein is zo ingesteld dat het een bloem moet zijn. Wij moeten er een goed gevoel bij hebben. We moeten het kunnen begrijpen. Maar als die bloem in ons werkelijk wordt gemaskeerd door een nog veel groter niet nader besproken werkelijkheid waar niemand over wil spreken ja dan moet ergens toch met elkaar als waarheidsdragers durven dat te openen. En dat is niet aan mij, dat is aan ons gezamenlijk, als menselijke beschaving op deze wereld. En daarbij is er gewoon geen ruimte voor voorkeuren, er is geen voorkeur voor mooi of niet mooi, er is eigenlijk alleen maar openheid, bespreek alles maar. Nou ja zo ben ik hier op de aarde net als jullie mij bewust geworden en ik heb een stukje informatie in mij liggen wat ik graag met mensen deel maar waar ik wel altijd heel terughoudend in ben, voorzichtig. Waarom omdat het heel snel gaat over Martijn en het moet niet over Martijn gaan het moet over jou gaan. Dus het enige wat ik doe is vrijuit stukjes met jullie delen en over de hele wereld eigenlijk, met mensen delen, die een toon kunnen zetten in jezelf waardoor je door begint te krijgen van binnen dat het nog veel dieper niet klopt. En dat je de kern kunt komen van waarom het niet klopt op dit moment voor jezelf en waar je hem kunt omdraaien. Dus hoe jouw werkelijkheid er uit ziet, dus hoe alles navigeert alles functioneert, welke informatie er op je afkomt. Ik denk dat het daar vooral over mag gaan.

Ik heb in dit leven heel veel gesproken over allerlei thema’s die eigenlijk aan elkaar vastgezet moeten gaan worden. Waarom omdat de goden van oorsprong, die een kracht in zich dragen, het menselijke ras o.a., weer terug mag en moet ook keren in zichzelf. Dus niet omdat het moet voor een ander maar voor jezelf. Dat verlangens weg kunnen gaan en dat fantasie niet meer nodig is omdat het gewoon klopt wat je bent wie je bent en dat de werkelijkheid en het veld er op reageert. En zich feitelijk ook letterlijk laat zien op de manier wat jij letterlijk bent. En dan is er dus geen ruimte meer voor geloof, want je krijgt echt een reactie uit het geloofsveld naar je toe. Ik sprak over ufo, het ufo fenomeen, daar spreek ik veel over. Ik spreek over de ontvoeringen die op het gebied plaatsvinden van wat mensen zeggen dat ze een ufo ontvoering of militaire ontvoeringen. Ik spreek over alle mogelijkheden die je maar bij elkaar kunt vegen. Er is een rode draad wat alles met elkaar verbindt. Maar als wij niet waakzaam zijn, en dat zijn we niet omdat we graag perse willen dat dat allemaal in de bloemvorm wordt besproken dan kunnen we het niet bij elkaar brengen met elkaar en dan blijven we die rode draad eigenlijk als een draad hanteren om verdeeldheid te behouden. En dat zie je ook in de bewustzijnswereld, in de spirituele wereld zie je dat er zoveel tweedeling en tweespalt is. Het is ongekend wat ik de afgelopen tien jaar ben tegen gekomen. En nu nog, van mensen die ook op de bühne staan en de onbereidwilligheid hebben om met mensen met elkaar op menselijk level in contact te komen. Wat er allemaal tussen de mensen ingezet wordt door de mind. Het is ongekend. Nou en het is precies dat stukje waarmee ik mij introduceer, ik ga er voor! Ik ga er voor om alles bespreekbaar te maken. En waarom doe ik dat omdat ik een heleboel informatie in mij heb en ik het niet vind kloppen dat als ik er morgen niet meer ben, want sterven doe je zelf dus het zou ook morgen kunnen zijn, dat ik die informatie niet gedeeld heb. Want vanuit het kader dat alles transparant is en alles energie is, is mijn informatie minstens zo belangrijk dan jouw informatie, en jouw informatie net zo belangrijk dan mijn informatie. En als je daarin naar elkaar kunt luisteren en je gaat begrijpen wat informatie en energie met elkaar doet en wat voor kracht wij in ons dragen, als godswezens wat die kracht is, dan begrijp je dat wij helemaal bovenop de hotspot zitten en dat we met elkaar iedereen echt in een enorme versnelling kunnen brengen in verbreding van het bewustzijn. Dan is er wel wat nodig! Laten we het daar maar eens over gaan hebben.

Dat was een korte introductie. De totstandkoming van dit onderwerp, “missie” tussen aanhalingstekens, niet mijn missie maar missie van de mensheid. Het onderwerp sterven. Ja de afgelopen jaren heb ik met heel veel mensen en waarschijnlijk ook met jullie daarover gesproken  en uitgewisseld, zowel hier in Nederland als daar buiten, dat het hele sterfproces verschillende werkelijkheden kent. En dat het afhankelijk is van je eigen of het ontbreken van je eigen kracht op het moment van overlijden, welke werkelijkheid jij daarop aansluitend gaat ervaren. En dan komt natuurlijk tevoorschijn door alle onderwerpen waarover we hebben gesproken. Mensen die tot in de diepste spelonken vast zaten in religieuze overtuigingen, spirituele overtuigingen maar ook binnen de gnostiek en heel veel andere informatievelden, kwamen tot een diep inzicht van ik moet mijzelf openen want wat hier wordt gezegd is heel essentieel. Het hoeft niet perse in die vorm te zijn wat ik altijd heb geloofd. De missie van ons gezamenlijk is dan ook dus spreken over dat stukje overlijden, want als je het hebt over overlijden heb je het primair ook over de manier hoe we leven en wie jij bent. Hoe je de werkelijkheid vandaag ervaart, en eigenlijk de hele werkelijkheid, alles. Je hele leven is in feite een vertraagd moment, slow motion, van een nanoseconde wat we overlijden noemen, om met je bewustzijn te ontkoppelen uit deze werkelijkheid. Als dat dus zo is, als het werkelijk zo is dat ons leven in een soort slow motion zich afspeelt, op het moment van de nanoseconde te bepalen, dan moet ik dus heel goed gaan opletten en bewust worden hoe ik leef, hoe ik denk, hoe ik voel, en of het klopt wat ik denk en of het klopt wat ik voel. Want als mijn gevoel gemanipuleerd kan worden dan leef ik een slow motion leven met een nanoseconde er op gevolgd, die misschien precies is de reden waarom we hier zijn.

Een paar zinnen (op scherm). Ik ga dit niet de hele dag doen, maar er zijn een aantal fundamentele kwesties die in deze lezing aan bod komen en daar kan ik niet over uitweiden, dus ik doe het op een andere manier. Ik ga niet echt expliciet de onderwerpen in maar hij zit verweven in de onderwerpen die voorbij komen. Onder andere het ufo fenomeen komt aan bod in dit stukje informatie, emotionele resonantieveld, het activeren van oorzaak en gevolg hoe de werkelijkheid waarin je leeft reageert een gevolg is van jouw denken en jouw voelen. Wat en wie is bron. Iedereen heeft het over bron, keer terug tot de bron..tot welke bron, wat is bron? Moet ik me aansluiten bij bron? Wat is dat voor kracht?  Wat is het witte licht waar veel mensen over spreken. Niet alleen bij het overlijden maar ook in de grootste abstractie van wat is het witte licht, keer terug tot het witte licht. Wat is dat? En verhoudt zich dit tot een grotere kwantumwerkelijkheid dat witte licht?  Wat zijn gedachten en wat zijn de gevolgen van denken op basis van geloofsovertuigingen en wijze kennis in boeken?  Dus wat zijn de gevolgen van denken, informatievelden die je tot je neemt, informatie, energie, geschriften, verhalen, wat zijn de gevolgen ervan, wat gebeurt er met jouw brein als je een goodfeeling hebt bij iets, wat gebeurt er met jouw brein met die geloofsovertuiging, wat zijn de gevolgen ervan? In hoeverre zijn informaties die hier op deze aarde zo gedetailleerd worden ontdekt ….nog steeds niet ontdekt? Hoever wil en kan de mens haar inzicht verruimen? Een fundamentele vraag. En haar innerlijk weten verlossen van hele grote indoctrinaties. Willen wij allemaal het verhaal van de bloem in de bloemvorm horen?  Of willen we met elkaar luisteren naar mensen die fragmenten in zich dragen die jouw fragmenten, wie jij bent, waar je werkelijk vandaan komt, waar het echt mee te maken heeft, wat de dwarsverbanden zijn wat hier op deze planeet aarde wat er hier allemaal gebeurt, wil je het werkelijk weten? Wil je daar van af?  Wil je jezelf verlossen? Dan hoeft dat dus niet altijd perse in die bloemvorm! Maar ik ga er wel voor. Zo, het ijs is gebroken!

Dit is een oproep voor ons allemaal, niet vanuit Martijn. Dit is een oproep vanuit een universele kracht, dat de mensen wakker worden dat in zich of haar verscholen ligt. En dat heeft helemaal niets met religie met spiritualiteit, met complottheorieën te maken. Het zijn feitelijkheden.

Oké wij hebben gisteren, mijn partner en ik, ze zit hier en leeft al 25 jaar met mij en dat vind ik heel knap, en ik leef ook 25 jaar fysiek met haar… en dat is echt heerlijk. Wij waren gisteren naar een hele leuke samenkomst in Apeldoorn, waarin een lezing was over gezonde complementaire voedingssupplementen. Helemaal chemo vrij, heel prachtig mooi allemaal. Fantastisch. En wij zaten daar met elkaar in de zaal, beetje achterin hè, ja ik zit altijd graag achterin, maar we zaten daar en toen werd er gesproken over het produkt. Maar wat gebeurt is dat ik niet mee ga in de gedachtegoed waar ik zit. Dus vanuit mij, ik zit daar in die zaal en ik denk heel anders en ik zeg dat wel vooral hardop nu want we moeten allemaal tot onze eigen kern komen en als niemand het durft te zeggen dan heeft het allemaal geen zin. Dus het gaat hier niet om mij maar ik zeg het wel. Ik denk anders, ik ga niet mee in wat het beeld daar laat zien hoe de mensen zich bewegen, waar het om zou moeten gaan, waar je met je focus naar toe moet gaan, wie er spreekt etc. Mijn bewustzijn is anders, en door mijn andere manier van denken komen de mensen in een crash terecht, dus ook de mensen die er spreken. Ik zei tegen Ellen “moet je even opletten, misschien dat we wat sneller tot de essentie kunnen komen” Dus wij zaten daar, de microfoon viel uit, de apparatuur viel uit, de muziek was ineens kneiterhard en die mijnheer die was zijn tekst kwijt. Er was dus één grote chaos en toen konden we beginnen en was de boem weg en konden we spreken waar het echt over gaat. Het was een fantastische middag. Maar het mooiste van die dag een het eind van die dag is dat er een arts kwam en die arts is al 38 jaar lang actief in Nederland en op internationaal nivo, en die man heeft 1,5 uur een lezing gegeven en die heeft met 7 slides puntsgewijs het hele fenomeen waar wij hier op de aarde mee te maken hebben, heeft hij in voeding en in het inademen van lucht, de fijnstof, het water, de vaccinatie, alles heeft hij blootgelegd. Hij heeft alles benoemd, apparatuur waarmee ze mee werken, hij heeft verteld dat er apparatuur is waarmee je kankergezwellen kunt opheffen, hij heeft zo veel verteld, dat was echt fantastisch. Waar het eigenlijk om ging is dat hij vertelde dat voeding, dat ons lichaam voeding nodig heeft, schone voeding. Voeding die informatie en energie bevatten. En dat maar 10-15 % van de gewassen dat op dit moment nog in zich dragen. Maar hij ging zo gedetailleerd. Ik heb ook gelijk tegen Ellen gezegd “dit zou heel fijn zijn dat deze man op een groter podium terecht komt” Hij begon over chemtrails te spreken, hij haalde alles uit de kast, dat was fantastisch. Maar waar het om ging dat hij dus vertelde het gaat om voeding, ons lichaam heeft voeding nodig, En dan heeft hij het hele verhaal afgerond en toen kwam hij tot de conclusie van oké ons lichaam heeft voeding nodig, maar naast dat voeding deel van het lichaam hebben wij nog meer nodig, daar ging hij ook af en toe en beetje naar toe. Maar goed die middag ging natuurlijk iets anders dan waar wij het op dit moment nu over hebben,  maar ik merkte ook aan hem dat hij daar ook echt 100% mee bezig is. Wat ontbreekt is naast die voeding van de aarde, ook bewustzijn van ons. Dus je kunt en dat werd ook in de hele seminar duidelijk dat mensen die zich 100% zich afstemmen op goede voeding dat deze mensen op een gegeven moment in een soort verslaving terecht kwamen. Ze moesten die supplementen blijven gebruiken. Ze moesten dat soort voeding gebruiken. En als ze dat niet gebruikten dan kreeg het lichaam een terugval. En dat is interessant als je daar naar kijkt, dat heeft alles te maken met sterven en leven. Het gaat om het bewustzijn. Er is achter de voeding, als er balans in het fysieke bewustzijn is en fysiek is niet anders dan lichtenergie want het is gewoon energie. We hebben een fysiek lichaam en alles is energie. Er is geen boven en en een onderwereld, alles is energie. Het is maar net hoe je het zelf ervaart. Dat het bewustzijn achter de voeding ontbreekt. Dus ik zat een beetje op mijn punt van de stoel zo van nou ik zou een vraag kunnen stellen over hoe komt het dat we in een soort ja verslaafdheid zijn gekomen van gezonde voeding. Dat is eigenlijk helemaal bizar want het is natuurlijk geen verslaafdheid want je hebt het wel nodig maar wat ontbreekt daar? Dan kom je op het punt uit: bewustzijn. Alles draait om bewustzijn. Als ons bewustzijn er niet is, als ons bewustzijn afwezig is dus in geloofssystemen, we zitten in gefalsificeerde modellen dan is ons bewustzijn afwezig, niet operationeel, of in een hele kleine mate operationeel, en kun je eigenlijk ook niet informatie vanuit je bewustzijn ook aan het lichaam geven. Dat vond ik heel bijzonder dat dat zo tevoorschijn kwam. En ja er komen allerlei punten tevoorschijn dus uit dit onderwerp van wat is dan dat bewustzijn, waarom is dat zo belangrijk? Dus ook de missie van ons, waarom is het zo belangrijk om over dat bewustzijn te spreken? En waarom is het zo belangrijk om dat te koppelen aan het onderwerp sterven?

Overigens voor alle mensen die misschien nog wel eens een keertje komen dit is de allerlaatste keer dat het mogelijk is om je smartphone mee naar binnen te nemen. De volgende keer kan dat niet! Er staat dan een doos, daar kun je je smartphone inleggen en als je het wilt opnemen dan kan dat wel dan neem je maar zo ‘n opname apparaatje mee. Waarom, daarom! Straks misschien passeert het wel de revue. Maar het is echt belangrijk dat we nu even doorpakken.

Creëren wij werkelijk op dit moment onze eigen werkelijkheid? Leeft de mens vanuit eigen vrije hart? Die vraag die kom ik nog steeds tegen bij veel mensen, ze zijn jaren bezig met het onderwerp waar wij het met elkaar over hebben en dan komt er ineens een soort terugval. Ik noemt het even een terugval, er gaan mensen toch denken, ze denken en ze voelen op basis van een geloofsovertuiging dat zij leven vanuit eigen vrije wil. En misschien is dat ook wel de bloem die we willen hebben. Misschien is dat ook wel nodig om in een soort model te blijven zitten dat je denkt dat je uit eigen vrije wil leeft. Maar wat is dat eigenlijk, vrije wil? Het vrije hart is vrije wil. Wat is dat eigenlijk? Hoe kun je werkelijk vanuit je eigen vrije wil gaan leven? Voor veel mensen is geloof waar dan ook in, een taal om betekenis te geven aan het levensonderwerp, dus waar het allemaal over gaat op dat moment. Wat komt mij het beste uit, wat komt jullie het beste uit? De grote ontmanteling die op dit moment beschreven wordt over bijvoorbeeld disclosure, de onthullingen op het gebied van ufo’s, buitenaards technologieën of technologieën door geheime militaire afdelingen, waar veel mensen het over hebben dat er disclosure komt. Waar geloof je in, stel dat dat een geloof is en dat het ingevoegd wordt om grote massa’s mensen iets anders te laten denken. Wat komt je het beste uit. Wederom is dan het geloof, een disclosure, een vorm daarvan, een taal om betekenis te geven aan het onderwerp. En ik haal het voortdurend weg bij de mensen. Waarom omdat ik weet dat hier op deze aarde een heel machtige groep aanwezig is, verschillende groepen maar één voert de boventoon, die er alles aan doet om de mens te laten geloven in het beeld waarbij ze zichzelf niet als godswezen kan zien. Om allerlei hele diepgaande redenen. Dus wat hier gebeurt en ik zie ook weer dat er hele lezingen in Nederland op gang komen over ufo diclosure. En ik vind het fantastisch dat er over wordt gesproken, maar we moeten dus eventjes daar goed over nadenken. Dus het gaat over spirituele modellen, het gaat over bijvoorbeeld heelkamers, of er heelkamers zijn na deze werkelijkheid als je overlijdt. Ik sprak met mensen die hebben het daarover gehad. Ik zeg “wat wil je heel maken, alles wat je bent en aan wie je bent, aan krachtwezen is heel” het enig wat er is is dat er een verstoring doorheen loopt. Als je uit die verstoring bent, kwantumlogica, als je uit de verstoring bent, wat die verstoring ook is, als je daar uit gaat als wezen, je ontkoppelt je uit allerlei geloofsovertuigingen, je ontkoppelt je ook uit je persoonlijkheid, dan is er niets te helen. En de verstoring die hier plaatsvindt speelt zich af in deze werkelijkheid op dit moment hier. En niet in die heelkamer. Zo zit ik weleens een beetje te zagen en te vijlen en te knutselen met de mensen. En ik denk dat het gewoon goed is om je eigen kracht aan te zetten. Je moet niet alles geloven in die vorm. Natuurlijk is er na deze werkelijkheid van alles maar hoeft dat niet perse een heelkamer te zijn. Natuurlijk zijn er hele grote geheimen op het gebied van ufo’s en technologische ontwikkelingen die niet eens uit deze tijd komen. Sterker nog er komt überhaupt geen technologie uit deze tijd. Maar als wij geloven dat dat wordt gefabriceerd door een buitenaardse groep, dan gaan we dus weer een kant uit wat je het beste uitkomt. Dus bovenal geloof mij dat gesprekken die ik voer met andere mensen heel moeilijk zijn. Zij vinden dat niet leuk, de mensen willen dat het is zoals zij het zeggen en ik zeg “geloof mij in ieder geval niet, maar neem het ter harte aan om dit te onderzoeken”.

Hier zijn twee driehoekjes, het alom bekende illuminati beeld, de driehoek van controle, het oog. Daar is dan het model, een deel van het ontrafelen van het mysterie van wat sterven zou moeten zijn. Is dit dan het model, die driehoek, bovenaan de macht met alle controle en onderaan de mensen zoals jullie en ik. Is dit dan het model? Kunnen we hiermee weg komen? Verklaart dit dan alles? Er zijn mensen die uiteraard zeggen van “er zijn geen buitenaardsen, dat is allemaal gefabriceerd vanuit inlichtingendiensten en geheime militaire groepen. Er is een hele grote macht op deze aarde, de Cabal die dat doet”  Maar als dit zo is, als dit het model is hoe komt het dan dat die mensen, als het alleen mensen zijn, hoe komt het dan dat die mensen bovenaan in die driehoek zo anders zijn dan jij onderaan die driehoek? Want als het alleen maar mensenwerk is dan zouden we allemaal dezelfde essentie in ons moeten dragen. Maar dat is niet zo. Ik had vroeger een jongetje in mijn klas en ik zat ook bij hem in de klas, we zaten zelfs, nog sterker bij elkaar in één klas, het leek zelfs alsof we een klas waren. Dat jongetje dat was altijd anders, die sloeg een ander, mij ook. En ik keek naar hem en ik beschouwde hem niet als een mens zoals ik. Niet omdat ik beter ben maar omdat ik voelde dat er een verschil was. Het gaat niet om beter of slechter, ik zag het verschil. Wat is het verschil van de Cabal de Illuminati bijvoorbeeld en de onderkant van deze lijn, de mensen en het volk? Daar kan het toch niet mee ophouden? Je kunt toch niet simpelweg zeggen van “ja maar dat zijn mensen die zijn op macht uit”  Die mensen hebben dus een ander bewustzijn. In feite wijkt dat af van het bewustzijn wat wij noemen het godskrachtveld. Dat is open en transparant, dat verbergt niets, dat is hartelijk, ondersteunend, is daadkrachtig, is niet zachtzinnig altijd. Daadkrachtig, helder, transparant in alles wat je maar kunt bedenken. Als mensen boven in de top zitten dan spreek je over een ander bewustzijn. Wat is dat dan voor bewustzijn? Waar komt dat dan vandaan? En is het soms zo dat die driehoek iets maskeert? Is die driehoek misschien een geloof. We gaan nu maar eens kijken wat je het beste uitkomt.

Welke bril zet je op? Hoe wil je kijken? Wil je een externe waarnemer zijn naar het veld wat je gepresenteerd krijgt, of kijk je in jezelf en weet je iets, iets wat afwijkt op dit moment in elke informatiestroming te zien en te horen is? Als jij zo dapper bent en dat ben je om anders te durven gaan kijken en niet te volharden in de gedachten die jou hebben gegijzeld, dan zul je tot de ontdekking kunnen komen wat die kracht nou werkelijk in jezelf is. Want de waarheid is en dat is een absolute waarheid, is dat wij niet alleen maar gegijzeld worden door spirituele fantastische warme zweefmodellen waarin het ons allemaal het beste uitkomt, maar wij worden zo min en minimaal meer gegijzeld door de verhalen die niet leuk zijn! Het gaat twee kanten uit. Twee kanten gaat ‘ie uit. We zijn aan het ontdekken dat iets niet klopt en we komen tot de onthutsende conclusie wat er aan de hand is. En dat is niet een fraai beeld. En het bijzondere is dat we geneigd zijn om dat beeld vast te houden. En we kunnen het niet meer loslaten, we kunnen het niet inwisselen, want het gaat ons inzicht geven in dat beeld wat dus niet klopt en moet als zodanig dus blijven bestaan als een beeld wat dat andere heeft ontmaskerd. En daar begint de nieuwe gijzeling.

Ja, dat vond ik wel heel interessant dat Micheal Hayden, de oude baas van de NASA in Amerika ook letterlijk zei in een groot interview op televisie “willen de mensen nog wel de echte waarheid horen en weten” “onze missie is dat eigenlijk te voorkomen, of zijn de mensen gewoon op zoek naar datgene wat hun perceptie onderbouwt”?  Wij zijn hen zeer ten dienste! Op elk nivo, op elk nivo! Dus niet alleen economisch en politiek, maatschappelijk, spiritueel maar ook binnen de grote illuminatie en Cabal stromingen. Het gaat om totale propaganda en totale verwarring. Wat hebben we nodig, oh ja een bloem.

Als we er vanuit gaan dat alles propaganda is en zo zwemmen we rustig aan naar het onderwerp sterven toe en ja niemand weet wie hier het eerste is die gaat en dat vind ik dan wel heel bijzonder, aan het eind daarvan deze dag, zal die opmerking per direct komen te vervallen. Dat huidige situatie propaganda model heeft dus te maken ook daarmee, de propaganda dat je niet weet wanneer je overlijdt, dat je een ander nodig hebt om te overlijden. Iemand stuurde mij een email met een link, die ik al bijna 35 jaar ken “ik heb er geen zin meer in, het is voor mij klaar” en hij stuurde een link mee van de NVVE vrijwillige euthanasie. En toen stuurde ik een berichtje terug, toen stond daarin van “goh ik wist niet dat je daar een ander voor nodig had?” en toen een klein berichtje terug”een stuk touw dan?” En toen typte ik terug “nee je bloem” Wij hebben een kracht, mensen, het is niet zo met het geboren worden, het is ook niet zo met het dat we dood gaan, maar wij hebben een kracht die tot alles in staat is. Maar de propaganda die er door ons heen loopt, die is zo groot opgezet, zo magistraal, zo geavanceerd, dat de mensen willen blijven geloven. Propaganda zie je in China, N-Korea, Poetin, Trump, Obama, Kissinger, wie je ook allemaal noemt. Propaganda, alles is propaganda. Wat je het beste uitkomt. Inlichtingendiensten geven informatie aan het mediaveld van dat land of van dat stuk deel van de wereld en informeren de mensen, bedienend op basis van wat de inlichtingendiensten nodig vinden om hun doelen te behalen. Eigenlijk is alles propaganda. Je kunt niet zeggen dat je de waarheid kunt achterhalen want je zit voortdurend in de propaganda van een ander zijn of haar gedachtegoed. Dat vind ik op zich interessant, want dan kunnen al die veldjes van die reacties onder al die artikelen ook weg, Gewoon lekker lezen wat er is en gewoon dat ervaren in jezelf. Maar als het zo is dat alles propaganda is, dan is dat misschien ook wel veel groter dan wij op dit moment denken. Dus dit is een simpel voorbeeld, dit snappen we allemaal “het bestaan van terrorisme” Niemand ontkent dat er terroristen zijn, die zijn er, die hebben we op t.v. gezien, “het bestaan ervan legitimeert vernietiging van die terroristen” en dat is op dit moment dan een goede daad, zo wordt het naar ons toe gebracht, het is noodzakelijk. Dat daar dus schoolkinderen bij omkomen en allerlei andere mooie en liefdevolle en waardevolle kostbare mensen, dat levens worden weg gebombardeerd dat wordt voor lief genomen of er wordt niet over gesproken want het gaat om dat die terroristen worden vernietigd. Het is maar net aan welke kant van de stroming, van het kanaal sta je.

En ook van wat weet je. En wat je niet weet telt eigenlijk nooit mee. Dus dan kan je eigenlijk alleen maar meekijken met datgene wat je wel weet. Dus is het van cruciaal belang om jou te informeren dat alleen die stukken gereedschap die jouw denken in een kader houden. Het gaat over kosmisch bewustzijn waar we het hebben. Wat is waarheid. Een paar simpele dingen de WBB route dat heb ik zelf een keertje opgeschreven en dat vond ik zelf wel heel hanteerbaar. De WBB is Waarheid, je moet waarheid in jezelf opsporen door alles wat onwaar zou kunnen zijn weg te halen, en dat is een hele job hoor! Alles wat onwaar zou kunnen zijn moet je weghalen uit je bewustzijn. Dat mag eigenlijk helemaal niet mee regeren in je denken. Je denken moet schoon worden, dan wordt je gevoel ook schoon. Dat is namelijk aan elkaar gelinkt. Je hebt nodig Bewustzijn, je hebt een behoorlijke dosis bewustzijn nodig om voortdurend je bewust te zijn dat je meegaat in het gedachtegoed van een ander. Dat je in feite wordt gegijzeld in dat moment. Je denkt niet zelfstandig, op dat moment wordt je meegenomen. En je hebt nodig een hele grote dosis Bereidwilligheid om dat voortdurend te doen. Wil je werkelijk doorgronden wat spiritueel bewustzijn is, wil je werkelijk doorgronden hoe werkelijkheid reageert op jou, dan moet je je hier in feite op jouw eigen manier, in jouw eigen tempo in elk moment in feite mee bezig houden. En dan ontstaat er iets heel schoons en zuiver in jezelf. Dus wat niet gezien wordt, wat niet geïnformeerd wordt, wat de mensen niet zien maar ook waar niet echt over gesproken wordt ja dat is er ook gewoon niet in bewustzijn. Hè het is derhalve niet waar. Vreemde sporen in de lucht. Mensen die daar dus nooit iets over hebben gehoord ofwel hebben gehoord in de vorm van dat het iets belachelijks is, bewustzijn neemt dat over, wordt geïnstalleerd in het brein en wordt in feite wordt het ontkend. Als je het helemaal nooit hebt gehoord dan hoeft het nooit ontkend te worden. Dus de grootste kracht is in feite om mensen niet te informeren. Wat je niet weet, weten, beelden, geluiden, trillingen, dus in feite allemaal energie, wat in energie niet tot jou komt, wat er niet in jou terecht komt, daar ben je ook niet mee bezig. In feite is jouw grootste godskracht op dat moment gedeactiveerd. Want het zou juist heel noodzakelijk kunnen zijn dat je ten diepste betrokken raakt wat er op dit paradijs op deze aarde hier aan het gebeuren is. Ja dus de bestaansmogelijkheid maakt waarheid mogelijk. We hadden het net over propaganda. Als iets mogelijk zou kunnen bestaan, dus dat is ook wat ik met jullie deel, en wat jij mogelijk ook deelt met de wereld, iets wat mogelijk zou kunnen bestaan maakt dat die waarheid, een mogelijke waarheid ook wordt ingeladen in jezelf dan kun je er ook naar kijken. Het bijzondere is dat een waarneming of informatie van buitenaf, informatie wat wordt verteld, wat wordt gezien of wordt gevoeld, dat het in feite, die informatie, energie is. Dus als ik jou iets vertel over wat ik weet dan vertel ik dat aan jou en vervolgens gaat die informatie van dat weten van mij, dat is mijn bewustzijn d.m.v. woorden, de ether door en jij pakt dat op in een vorm van taal, de taal wordt omgezet in een energetisch veld in je brein, maar ook je hele lichaam wordt geïnformeerd van wat ik heb verteld en op dat moment is er een overdracht van datgene wat ik vertel, niet alleen in woorden maar ook in informatie achter de woorden. Op dat moment is er een mogelijkheid om tot die waarheid te komen. Aan de andere kant moeten we wel dit zeggen, waarheid, dus waarheid moet op de één of andere manier voorstelbaar zijn. Nou als je praat over ufo’s merendeel van de mensheid zegt “da’s onzin” En dan heb ik met een aantal mensen gesproken over een aantal feiten en dan zeggen ze “nou het zou toch kunnen” Dat is interessant, dat het brein zo in één keer een sprong kan maken. Dus van een geloofssysteem ineens naar een ander veld springen, dat is interessant. En aan de andere kant moeten we zeggen waarheid moet verifieerbaar zijn, want het moet te bewijzen zijn. En wat is dan bewijs. Is bewijs dit? (afbeelding van archeologen die een skelet vinden) Dat het wordt gevonden? Bewijs is dat..wat is bewijs. Het gaat allemaal over de dood. Het gaat over het leven. Bewijs is o.a. wat nou ja geloofwaardigheidsbekleders zeggen.

Mijn meester geloofde ik überhaupt nooit omdat ik zag dat ‘ie helemaal niet wist wat hij zei, omdat hij het zelf niet was, dus die theorieën die hij lanceerde maar ik gaf wel heel erg veel om die man. Maar bewijzen wat de geloofwaardigheidsbekleders aan de mensheid vertellen, dat is een feit, dat geloofde hij, dat is zo. Bewijs is o.a. fysiek bewijs dat je het kunt aantonen, juridisch bewijs, historisch bewijs, geschriften. Bewijs wordt ook gezien door de mensheid als collectief weten. Dus weet het collectief dat er zo’n 2.000 jaar geleden iets gebeurd is, dat weten we collectief aan de hand van collectief bewijs aan de hand van fysiek bewijs en historische geschriften, want historische geschriften zijn fysiek, en daar aan hangt ook juridisch bewijs. Dus als geloofwaardigheidsbekleders met grote jassen en witte puntmutsen …dan ook vertellen dat dat zo is, dan weten wij collectief iets wat niemand kan verifiëren. Dus dan is de vraag is het dan wel perse waar? Wie kan hier nu eigenlijk precies vertellen wat dood is? Jij, omdat je een bijna dood ervaring hebt gehad? Niet dus, want dat was bijna. Maar het zijn wel feiten. Wij zijn geneigd om veel te geloven. Wat is de waarde van wat de mensheid zich weet te herinneren, wat de mens, jij weet te herinneren. Wat is de waarde daarvan. Wat is de waarde van een herinnering? Als dit hele leven een slow motion beweging is om het nanoseconde, het moment van de ontkoppeling wat wij sterven noemen, in te leiden, dan is het heel erg belangrijk dat de mensheid een herinnering in zich draagt die er voor zou kunnen zorgen dat je in een vertraagde modus zit waarbij het nanomomentum van het overlijden, het loskomen ervan, verstoord wordt of bestuurd wordt, want er zijn allemaal spirituele modellen op deze aarde gaande over het overlijden. Geloof, geloof wat je het beste uitkomt.

Hier is een filmpje van Victor , dat wil ik graag even laten zien en dat is puur gebaseerd op de belangrijkheid van een herinnering als het ware.

Opname van een deel uit Mindf*ck met Victor waarin hij een vrouw vertelt dat zij niet meer weet uit welke woonplaats ze komt.

Het gaat natuurlijk niet om de hypnose sessie van deze situatie maar het laat zien hoe snel herinneringen weg kunnen zijn. En herinneringen zijn informatievelden. Zowel in het fysieke brein als in het niet-fysieke brein. In feite is er geen fysieke brein, is er helemaal niks fysieks want uiteindelijk is alles gewoon energie. Dus wat hier gebeurt is dat op de één of andere manier d.m.v. een externe programmeur een suggestie wordt gewekt, een instructie wordt gegeven d.m.v. woorden waarbij er een energieveld ontstaat in dit geval in het brein, wat er voor zorgt dat de uitkomst gelijk is in datgene wat die persoon heeft gezegd. Dus in dit geval die hypnotiseur. Dat is natuurlijk een leuk spelletje hè. Maar we moeten daar gewoon dieper over na durven denken. Als het zo kan dat jij een externe persoon jouw herinneringen kan laten beïnvloeden, zo simpel en zo eenvoudig, nou …….Het was voor de mensheid op deze aarde hier een enorme ramp, een klap wat er gebeurde. Zij leefden hier als onsterfelijke wezens, niet alleen op deze aarde, niet de aarde die we nu zien, overigens, een veel grotere planeet, leefden in volledige harmonie met de wereld, met de natuur en alle wezens. Niet alleen de mens leefde op deze aarde. En niet alleen de mensen leefden op deze aarde. Het was een enorme klap toen de mensheid en dat hele deel van het universum, de kosmos, werd aangevallen door een zeer geavanceerd technologisch ras, die er voor zorgde dat de hele vibratie, het hele energieveld, omdat alles energie is, dus ook de kosmos is energie, werd ingelezen, ik noem het eventjes op een simpele manier, gedigitaliseerd door zeer geavanceerde frequentie wapens,   werd overgezet naar een gedigitaliseerd universum, dat bij de mensen onder andere mensen, die leefden in dat veld vanuit helderheid en kracht en innerlijk vermogen onsterfelijk zijn, een innerlijk vermogen wat zo krachtig en zo verbindend is, de god in zichzelf dragen en eren in al het andere leven, dat deze wezens met hun bewustzijn door een instructie van een andere technologie in een sub werkelijkheid terecht kwamen. Hier zien we het net in een filmpje en dat is wat er gebeurd is. En er zijn, gelukkig, een heleboel mensen die dat niet napraten van andere mensen, maar die dat ook weten. Het is een hele grote macht tegen de mensheid en niet alleen tegen de mensheid, die er over waken en toeziet dat de mensheid niet terugkeert in dat eigen zelfstandige weten. Er is een instructie die door de mensheid heen rolt voortdurend die ervoor zorgt dat de mens denkt dat ze zelf denkt, maar dat niet doet. Er loopt een taal door de mens heen, door de mensheid heen en ook echt door de mensen, die ervoor zorgt dat de mens denkt dat ze zelfstandig is. Maar het is niet. En dat zien we. We zien dat we niet zelfstandig zijn. Want we doen met z’n allen dingen waar het niet om gaat. We geloven dat we het hier aan het veranderen zijn, maar we weten het niet. Je kunt het wel weten, maar de mensheid is het niet. En dat moet gewoon door het bewustzijn heen stromen. Die kracht, een zeer geavanceerde technologie die gebruikt wordt om de mensheid een andere ervaring te hebben, een andere beleving, leidt o.a. tot deze werkelijkheid. Hoewel daar nog heel veel andere technologieën tussenin zitten. Waar ik het nu over heb is niet de top van de piramide. Ik heb het nu over de machten die de top van de piramide besturen in hun bewustzijn. Zoals deze hypnotiseur met zijn bewustzijn invloed heeft op het bewustzijn van een ander, zo zijn er krachten die invloed hebben op het bewustzijn van de mens. En heel diep in ons ligt verscholen de kracht van oneindig leven en onsterfelijkheid, heel diep in ons ligt de kracht van loskomen uit gedachte, geleide gedachte van wat andere mensen denken. Als we het hebben over de wederopstanding dan is het dat. Dat de mens beseft dat de dood als een schakel erin is gezet om te denken in vorm van het geprogrammeerde leven. En als we daar moeite mee hebben van “ja maar oké hé ik heb toch een gezin, ik heb heel veel dingen die belangrijk zijn, ik wil daar maximaal van genieten” En dan zit je in feite in het geprogrammeerde denken. Want als de dood niet bestaat. Stel dat de dood een zeer geavanceerd, een zeer geavanceerd tussen station is waarbij je dus de dood kunt ervaren of nier, dan is eigenlijk het hele onderwerp van de dood precies ook het grootste instrument tegen het repatriëren van het oorspronkelijke vermogen van wat de mens in zich draagt. Want onze hele samenleving is gebaseerd op de dood. Alles draait om de dood, Tot aan de dood. Het geldsysteem, alles de verzekeringen, het leven, het ouder worden, kleding, alles, alles is gebaseerd om het denken in lijn te houden van de dood.

Een paar dingen die belangrijk zouden kunnen zijn. Emoties. Wat ook emoties zouden kunnen zijn voor jou, zijn scholgolven van gevoelens, oncontroleerbaar, komt van binnenuit, emotie, wat die emotie ook is, welke in electrische aard worden omgezet in het fysieke brein. Dus er is een krachtgolf in de mens en vervolgens zet het brein dat om om het lichaam te informeren. Maar voordat het brein het ontvangt is er een emotioneel frequentieveld. Als dat emotionele frequentieveld wordt belast door geloof, dan wordt in feite ons brein onder controle gehouden in een gedachte van gevoel wat het niet is.

Ik roep alle mensen op, niet alleen hier maar over de hele wereld om te kijken waar je aan gebonden zit. Aan welke overtuigingen je vast zit. Want alles moet los om je vermogen terug te halen. En de agenda die wordt uitgevoerd tegen de mens is één grote zeer geavanceerde projectie technologie, die niet in dit lichaam wordt ingevoegd maar in een andere werkelijkheid waarbij de mensheid in feite in een volledig gefalsificeerde werkelijkheid zit en eenmaal in die werkelijkheid ervaart zij het als waar, dus ik ervaar deze werkelijkheid ook als waar maar ik laat me niet besturen door het gedachtegoed en de geloofssystemen. Daarom kan ik hier gewoon over spreken. Ten tweede, deze schokgolven, dus de emoties kunnen ontstaan door deze resonanties van kracht te ontvangen via het hartbrein, dus binnenin. Daar zijn de schokgolven, als je geëmotioneerd bent voel je het in je hart. Als je werkelijk heel diep geraakt wordt, je voelt de verbondenheid van het leven, wat het ook is, dan voel je hem hier binnen, heel diep in je borstbeen en dan stroomt ‘ie helemaal tot aan je buik helemaal door je lichaam heen. Dan voel je een krachtgolf. En daarna ontvangen de hersenen het. Zolang de mens neurologisch haar werkelijkheid leeft, beleeft, geloof, is zij potentieel onder invloed van krachtige signalen in de hersenen, mensen die niet kunnen afstappen omdat ze geloof willen vasthouden omdat het perse de vorm van de bloem moet zijn, als zij niet willen weten wat er werkelijk is gebeurd met de mensheid, wat er werkelijk gaande is in het universum, waarom het ufo fenomeen zich op zo’n ongelofelijke lastige en onvoorspelbare manier voordoet, waarom het steeds weer dezelfde mensen zijn en dezelfde invloeden zijn die de mensheid besturen, die staan eigenlijk onder invloed van de krachtige signalen in het hersengedeelte en zijn helemaal niet verbonden met de oorspronkelijke vrije hart. Dat zijn behoorlijke uitspraken die ik nu doe.

Zodra de mens gaat luisteren naar het innerlijk gevoel, dus loskomt van geloof worden de hersenen aangestuurd door de signalen afkomstig uit het hart en is het hart vrij van vasthouden aan modellen. En daarom zei ik al we hebben eigenlijk een congresdag nodig om ook uit te leggen wat er gebeurt in het lichaam als je modellen vasthoudt. Wat überhaupt woorden zijn, wat überhaupt weten is als iemand staat te spreken. Ik spreek alleen maar vanuit mijn eigen oorspronkelijke ervaring. Ik heb geen theorieën, ik zet alles open. Boem. Alles mag tegen mij gezegd en gevraagd en gedaan worden. Ik sta hier en ik geloof nergens in. Ik kan alleen maar vertellen van wat ik weet, wat ik ervaar, wat ik ook weet dat jullie dat ook allemaal in je dragen.

Emoties zijn kort gezegd beïnvloedbaar. Zelfs als ze dus heel positief zijn. En om dat weg te halen moet je stoppen met geloven. Als het zo is dat diclosure niet gaat plaatsvinden en dat het ufo dossier zich niet gaat openbaren, als het wel gebeurt en het zal gebeuren, maar niet op de manier wat de mensheid denkt en vele ufo cult groepen hopen, dan is het toch gewoon goed dat je daar met elkaar van tevoren over spreekt. Dat je niet steeds in dezelfde val trapt. Want als de macht achter die grote driehoek die zeer geavanceerde, schokkende technologie gebruikt niet alleen in dit deel van de kosmos maar ook elders, als de mensen dat niet willen weten, als ze daar niet over spreekt, dan ga je zo weer in een geloofssysteem en de krachten achter die driehoek die zijn zo intelligent dat met ons intellect maken wij geen schijn van kans. Wij maken alleen kans in onszelf, niet tegen hen, we gaan niet in het conflict, wij maken alleen kans op terugkeren in de eenvoud in de simpelheid van wie wij werkelijk zijn. Dus we moeten terug naar de verbindende kracht in onszelf, en daar is dus geen ruimte voor religie, geen ruimte voor spiritueel onderscheid, geen ruimte voor niets! Behalve alleen voor de krachtigste normen en waarden die we ten diepste in onszelf zijn! En om dat te voorkomen dat we dat gaan begrijpen dat het in ons zelf zit, zit onze historie volgepropt met hypnose sessies, ofwel wij zitten vol gepropt met zgn. bewijzen dat we met elkaar vasthouden aan wat het zou moeten zijn. Dus is onze werkelijkheid dan propaganda? Is onze hele werkelijkheid dan propaganda? Hmmm…ik wil eigenlijk niet zomaar zeggen dat de hele wereld propaganda is. Want het hangt er dus van af waar je gaat staan. Als je hier leeft en je spreekt over de politieke verdeeldheid en dan heb je links en dan heb je rechts geloof ik ook nog, en dan heb je midden, dan is dat dus wel degelijk een systeem wat gebruikt wordt in onze werkelijkheid hier. Hier hebben we ermee te maken. Maar als je uit durft te zoemen en naar achteren gaat kijken, en je ziet het grotere geheel dan zie je dat het hele systeem een verdeel en heerssysteem is en in feite zie je dan hmmm het is propaganda. Want die kracht achter die top die blijft in feite gewoon aan de macht. Een van de grootste redenen waarom het ufo fenomeen, zoals we dat hier noemen, zich zo voltrekt op dit moment zoals wij het zien, is omdat deze wereld die wij ervaren een zwaar belegerde wereld is. En ik heb het niet speciaal over een belegerde wereld op militair gebied maar vooral op bewustzijnsgebied. Als wij ons denken niet kunnen leegmaken dan blijven wij voortdurend dingen denken die het niet zijn. Als wij er achter gaan komen wat ons denken voor invloed heeft op deze matrix, dus deze werkelijkheden die wij ervaren dan komen we er ook achter dat we onze eigen gevangenis op dit moment gewoon simpelweg zelf in stand houden. Als we de informatievelden wat wij werkelijkheid noemen, niet de matrix, maar een energieveld, als we deze werkelijkheid wat wij hier ervaren beschouwen als een zuivere energievorm die onzuiver wordt door de manier hoe die wordt geïnterpreteerd door onszelf. En het gaat er niet om dat we dat zelf hebben gecreëerd, want dat hebben we niet, wij creëren namelijk geen negatieve en slechte dingen. Wij zijn creators, wij brengen liefde en kracht en openheid en transparantie. Wij zetten onszelf niet klem, dat is een spirituele leer. Er is iets gebeurd in de kosmos waar we uit moeten. Als wij ons daarin durven zien, we gaan terug naar de kern, helemaal naar binnen toe, en de rest kun je zelf invullen.

Wat is de opstanding. Onder opstanding of herrijzen wordt het herrijzen van de persoon uit de dood verstaan. Dus bijvoorbeeld  bij het jodendom, de islam, christendom. Zij verkondigen de opstanding uit de dood. Er wordt gedoeld op het na de dood weer tot leven komen van jezus, die om die reden dan ook de christus titel heeft gekregen. Christis gaat dus over kracht, maar ik gebruik het woord christus nooit omdat er aan christus bewustzijnsveld heel veel geloof hangt. Dus ik gebruik het woord bewust niet. Ik kreeg afgelopen half jaar meermalen de titel van hoe noem je dat ook alweer, het beest, toebedeeld uit de spirituele groepen en ik begrijp het ook. Is voor mij geen verrassing. Omdat ik mijn hele leven heb bestudeerd wat de mensen hier dus denken, en toen vroeg ik aan sommige mensen van  en “waarom zou ik dan het beest zijn, waarom zou ik de anti-christ zijn?” “ja omdat jij zegt dat christus nooit bestaan heeft en omdat je alle geloofssystemen weghaalt en je haalt de innerlijke lichtkracht bij de mens weg” ik zeg “ goh wat kan ik veel weghalen hè?” ik zeg “maar wat gebeurt er met jezelf, jij gelooft dus als ik het goed begrijp in het beest” Ik zeg niet dat er geen negatieve krachten zijn, sterker nog ik vertel juist dat er hele grote krachten zijn die de mens met een hele geavanceerde technologie hebben aangevallen, waardoor de mens in een werkelijkheid is gekomen die leidt o.a. tot deze werkelijkheid” Dus ik vraag aan mensen “geloof jij dan in dat er een beest zal zijn?” Ik zeg “als je dat geloof nou eens weghaalt” “ja dat wil ik niet, jij bent het”  Ik zeg “als je dat geloof nou gewoon weghaalt, je kunt gewoon eens naar mij kijken, wat zie je dan?” “ja nou dus wat ik daarnet zei” Ik zeg  “dus je kunt alleen maar zien wat je zelf gelooft, dat komt jou het beste uit”  Deze boodschap wat ik hier nu bespreek met elkaar dat is algemeen bekend in de kosmos. Als de ware kracht in de mens tevoorschijn komt, vervallen alle plussen en minnen. Als de ware kracht van de mens tevoorschijn komt kun je ook zien dat het niet in de vorm zit maar dat het in de mens zit. Dan kun je zelf zien dat als iemand iets vertelt wat jou niet het beste uitkomt kun je zien het licht in de ander. Dan ga je dwars door alles heen. Nou ik denk dat het goed is om even te pauzeren en dan gaan we zo naar het onderdeel sterven, dus uh wie gaat er mee?  In dit onderwerp. Want het is in feite iets heel hartelijks. Sterven is letterlijk de grootste sleutel in het openen van wie wij werkelijk zijn. Dat kun je op verschillende manieren doen.

Deel 2

In de pauze zijn natuurlijk altijd momenten van uitwisselen om te zeggen wat je te zeggen hebt. Of je vraagtekens, verwarring of onenigheid van wat ik vertel in de vorm om daar iets over te denken en te voelen, dus niet alleen daarom is de pauze heel nodig. Om eventjes lekker te schudden en te bewegen. Maar er komen in de pauze een aantal dingen naar voren waaronder deze zin. Ik heb deze zin nog een keertje in het rood gezet, “emoties zijn kort gezegd beïnvloedbaar zelfs als ze positief zijn” dat vind ik een heel opmerkelijke zin. Want we zijn toch alleen maar te manipuleren in onze angst? Dat is de algemene tendens wat we denken, dat we willen geloven omdat dat ons misschien wel het beste uitkomt. Maar wat staat daar? Eigenlijk staat daar dat de emoties zijn niets anders dan vibraties. Emotie is een hele zuivere krachtige resonantieveld vanuit ons bewustzijn. En die worden in ons fysieke hart van dit lichaam worden ze als eerste voelbaar. Dat is ook te meten met apparatuur dat ons hart als eerste reageert als orgaan. Dus het hart is dus zeg maar een holografisch orgaan, het is een fysiek orgaan, maar het is een energetisch orgaan, het is energie, die informatie leest niet alleen uit deze werkelijkheid, maar kwantum uit allerlei andere werkelijkheden. Dus de hartskracht, de emotie van het hart is eigenlijk de taal, is de taal, vervolgens wordt het vibratieveld, in feite zijn het geometrieën, het zijn geen digitale geometrieën die perfect geometrisch zijn, het zijn eigenlijk niet-geometrieën want ze zijn niet geometrisch, ze zijn analoog, dus er zitten vormen in de geometrie van het hartsbrein, het voelen, de emoties, die afwijken van een perfecte geometrie. Dat klopt ook want emoties zijn oncontroleerbaar. Dus als je een emotioneel veld ervaart als wezen als mens, en ik denk dan vaak bijvoorbeeld als je in de natuur bezig bent en als je kijkt naar die prachtige mooie bladeren en onder de boom liggen dat je daardoor heel erg door geraakt kunt worden, dat er van binnen iets gebeurt, of piano luisteren naar de frequentie van muziek en ook tegelijkertijd de frequentie ontvangt van degene die dat in beweging brengt, dat is zo iets unieks wat wij gezamenlijk uitwisselen buiten het zichtbare en hoorbare veld, dat dat veld, dat is dus een emotioneel veld, en wij zijn altijd geneigd te denken dat emoties niet goed zijn, maar de emoties zijn de oorspronkelijke vermogens. Op basis van een vermogen van wat wij emoties noemen, als daar geen bemoeienis is van het brein, als er geen bemoeienis is vanuit het denken en overtuigingen en geloof, als we niet in angst schieten en niet overdreven in de liefde gaan, maar we kunnen volledig voelen wat er in ons aanwezig is, dan kunnen wij dat gevoel zuiver ontvangen in ons brein. Als het brein schoon is van denken en van propaganda, propaganda lieve mensen die gaat heel diep om ons erfgoed buiten beeld te houden, als ons brein schoon is van de propaganda dan is ons brein in staat om die zuiver, niet met een betekenis belast, emoties die voortkomen uit ons hartskracht, te ontvangen in het brein. En op dat moment is brein schoon en kan het brein in lijn met de hartskracht, met het etherische bewustzijn volledig tot de heelheid komen wie zij is. En daarbij ontvangen wij zelf de emoties vaak omdat we voelen dat we ten diepste betrokken zijn bij het leven. Dat we voelen dat een ander die in leed en lijden verkeert, dat die ander in leed en lijden verkeert en dat je die persoon hoort, voelt, waarneemt en het ook in jezelf voelt. Dan kom je tot de kracht en dat is de universele kracht die met alles met elkaar in verbondenheid is. Dat is eigenlijk iets heel eenvoudigs. Maar daar staat het dat het dus beïnvloedbaar is. Hoe kan een positieve emotie, of in een kracht van emotie, wat gewoon kracht is, hoe kan dat nu beïnvloed worden? Nou zuiver simpel doordat het brein belast is met het interpretatiesysteem. Want als jouw zuivere kracht van binnenuit helemaal zonder enige bemoeienis van het brein, van geloof, ontvangen wordt hier (harstveld), dan keer je tot de oorspronkelijke universele kosmische scheppingsleer en dat is dat alles onlosmakelijk verbonden is en dat je er bent voor elkaar, op een hele krachtige manier. En dat kan ervoor elkaar zijn, het kan ook op verschillende manieren. Daarvoor hoef je niet perse naar elkaar toe te gaan. Het gaat om de kracht binnenin. Op het moment dat het brein geïnvaseerd is door instructie systemen van andere intelligenties, van andere krachten, wordt eigenlijk het emotionele veld hier (hartsveld) onjuist geïnterpreteerd. En op dat moment wordt god eigenlijk in jezelf ontvoerd. En dat doe je zelf. Je doet het zelf omdat het model waarin je gelooft, ten dienste staat en eigenlijk het grootste instrument is (om te voorkomen) om de oorspronkelijke universele wijsheid in jezelf ook echt in het fysieke lichaam te laten komen. Eigenlijk heel logisch hè, als je je brein durft te beschouwen als een computerinstrument van dit lichaam, staat los van ons kosmische bewustzijn, ons etherische bewustzijn, ons zuivere bewustzijn, maar als je dat hele neurologische computersysteem kunt beïnvloeden, van een ander, dan kun jij iets wat de ander ontvangt in zichzelf kun je de ander, dat wat de ander ontvangt, kun jij gevangen laten nemen door de gedachte van die persoon, die jij in iets laat geloven wat het niet is! Dus het kan. En dat gaat veel dieper als dat de mensen voor mogelijk houden. Dit gaat zo diep want het zit ‘m dus niet alleen in de religies, het zit in elk facet van ons denken. Ons hele denksysteem, in lijn met, is zo geavanceerd dat is zo iets geavanceerds van dit lichaam, dat ons denken als dat eenmaal in lijn staat van een overtuiging, wat die overtuiging ook is, dan is het denken krachtiger dan de innerlijke vermogens, om vrij te komen van het gedachtegoed. En dat is natuurlijk niet waar want wij zitten hier en vele mensen op deze planeet die er achter komen dat dat dus open kan. Dus het is niet krachtiger. Maar het is net zolang krachtiger totdat je ontdekt dat jij er bent! En dan heb ik het over jou als wezen, als bewustzijn.

Ja, dan komt de vraag voorbij wat is dan waarneming, wat is dan een energiebeeld waar ik het over heb gehad. Je kunt iemand beluisteren, je kunt naar iemand kijken, op allerlei verschillende manieren energie waarnemen. In eerste instantie hebben we het nu over de zintuiglijke waarneming van het lichaam. Voor ons, wat voor ons bekend is wat zintuiglijke waarneming is. Hoe worden wij gemanipuleerd. Ik hoop dat ik het zo een beetje spelenderwijs kan blootleggen zodat we ook inzicht krijgen, want het gaat niet om wat ik vertel de vorm, maar het gaat er om dat jij inzicht krijgt in jouw leven, dat je gaat zien hoe de mechanismen werken waardoor jij reageert op die mechanismen en vast zit eigenlijk in het systeem van denken. En dat je daar dat dus kunt herkennen, dat je het kunt omdraaien ten gunste van jezelf, ook ten gunste van die situatie. Nou als je iets waarneemt bijvoorbeeld een logo, laten we iets praktisch nemen.    En waarom is dat praktisch omdat de grote mindcontrol groepen die actief zijn ook in deze werkelijkheid, vooral werken in een vorm van symboliek kleurstellingen patronen etc. Je ziet een logo, wat gebeurt er nu als je een logo waarneemt. Ik ga niet een merk noemen van een logo, dan zou dat kunnen leiden tot allerlei gedachtes van een ander persoon dat ik die wil ondermijnen en dat is nimmer mijn bedoeling….uhm op dit moment. Ik ben überhaupt nooit met ondermijning, maar als je met elkaar meer je bewustzijn openzet dat je met elkaar, en dat weten we allemaal, dat je met je bewustzijn uiteindelijk kwantum in het systeem al dingen laat ontstaan. Dus als mensen met bepaalde logo’s werken die gaan dan ineens zeggen wat is dit eigenlijk voor een logo, wat is dat voor iets vreemds? Gisteren waren we dus bij die bijeenkomst over die produkten en het logo van een produkt leek heel erg op iets waar niemand naar heeft gekeken. Ik zei “nou het is eigenlijk het logo van de brandweer”. Nog geen drie minuten later komt er een man spreken “ja ik ben oud commandant van de brandweer, en ik wil graag iets vertellen hoe het komt dat ik hiermee bezig ben”  en hij begint een heel verhaal te houden en ik zeg tegen Ellen “logo”. De mind is zo manipuleerbaar is zo bestuurbaar. Wat gebeurt er als je een logo waarneemt, überhaupt hè, het geldt voor alles. Je neemt een logo waar, op het moment dat je hem waarneemt wordt de visuele waarneming omgezet d.m.v. de ogen, ik zeg het heel eenvoudig, in een electrisch signaal en uiteindelijk wordt dat met allerlei processen in het brein wordt het een energetisch bewustzijn. Dus het is letterlijk electromagnetisme. electromagnetisch beeld o.a. Dat kunnen de neurologen meten. Wat je dan ziet in dat electromagnetisch beeld, is niet het logo, als je het meet met apparatuur, je ziet energie, je ziet het elctromagnetisch veld. In dat electromagnetisch veld ligt opgeslagen als zijnde dat veld, dat logo! Dan moet je eens voorstellen dat jij de techniek hebt, een hele geavanceerde technologie dat je de technologie hebt om bij het ontstaan van een bepaald energetisch, ik noem het even een electromagnetisch bewustzijn in het brein van een ander, dus bij het verschijnen van dat ene electromagnetische veld wat hoort bij dat ene logo, moet je eens voorstellen wat jij zou kunnen doen als je dat energetische electromagnetische veld ook kunt verbinden met een instructie van jou! Dat betekent dus dat een ander kijkt naar het logo, dat logo ontstaat in een beeld van het brein, neurologisch, en vervolgens is datzelfde informatieveld is gelijk aan de instructie die jij invoegt! Dus jij hebt, aards gezien zie jij een logo, en dat logo dat roept dat en dat gemoedstoestandsveld op. Is dat beter te begrijpen. Ik heb misschien ergens anders verteld over vleugels, het gaat niet om de vleugels, maar over de hele aarde worden vleugels gezien als vrijheid, dat is het symbool van vrijheid. We zien het ook in allerlei religieuze  stromingen, in spiritualiteit, zien we overal vleugels, de engelen hebben vleugels, iedereen heeft vleugels. Behalve de mens, die is gekneveld in een werkelijkheid waar ze eigenlijk helemaal niet echt gelukkig is en tot haar volledig potentieel komt. Op het moment dat er vleugels worden gezien ontstaat er een electromagnetisch beeld in het brein waarbij er vanuit een andere richting, die ook geprogrammeerd is in het electromagnetische beeld, hetzelfde, een andere instructie binnenkomt. Dus bij het instructieveld, bij het ontstaan van het elctromagnetisch beeld wat wij noemen vleugels, daar wordt een heel script opgeroepen, dat is de hypnotische sessie en in feite zijn dat ook draconsiche infiltraties, het zijn de projectieoorlogen die gevoerd wordt, dat de mens, zonder dat ze het door heeft, waarom omdat ze zelf al niet denkt, ze denkt namelijk al in lijn van.., zonder dat de mens het door heeft in de gemoedstoestanden wordt gebracht die de volledige agenda in feite verder uitrolt zodat ze binnen het totaalpakket aan informatie blijft van geloof.

Dus wat er gebeurt is dat als wij iets waarnemen energie, geluid, beeld, aangeraakt worden, je ruikt iets, het maakt niks uit, alles wat er aan waarneming is dat wordt energie in jouw bewustzijn. En dat gebeurt dus ook op gedachtegoed. Dat doe ik nu ook. Alles wat ik jullie nu vertel dat wordt informatie, energie, bewustzijn in jezelf. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij als bewustzijnswezens niets anders doen dan bewustzijn, is informatie, naar ons toe halen door er te zijn, waar te nemen, we nemen het waar en het is in ons, en vervolgens zenden we dat weer uit naar buiten. We zijn energie membranen, dat is op bewustzijn gebaseerd. Nou als je dat eens ja in feite kunt manipuleren, als jij kunt zorgen dat een ander ras, een andere beschaving dat hele membraanproces, dat informatie opnemen dat je dat kunt beïnvloeden dat er dus informatie wordt opgenomen wat het niet is, een heel geavanceerde werkelijkheid kunt orkestreren, dan, en de hele wereld leeft in dat systeem, dan zal niemand ooit weten dat hij zij informatie opneemt en daar toch, zonder dat je het door hebt, dat stukje informatie ook wordt! Bijvoorbeeld, mensen vragen weleens aan mij “wat vind jij daar en daar en daar van?” Dan zeg ik “niks”  nou en dat spaart ook tijd. Maar ik vind dus daar ook niks van, ook omdat die informatie, dat bewustzijn gaat niet in mij, dus ik kan met mijn hele eigen wijze werken, methode, mijn eigen systeem, kan ik heel goed zorgen dat ik dus wel hoor wat de ander zegt maar mijn kracht is niet in lijn van dat wat de ander wil van mij dat ik dat ook in mijn systeem ontvang. Daar is dus ons bewustzijn de sleutel in. Dat is ook de wederopstanding, het opstaan, het bewust worden wat bewustzijn van jezelf eigenlijk werkelijk is. En dan valt alles dus weg, alles valt weg en dan komt er op het moment dat alles weg is, komt er zo’n leeg veld en dan voel je van ja maar en nu dan? Wat blijft er dan nog over? Nou eigenlijk niks, omdat al het denken wat we hier doen, wat bij dit lichaam hoort in feite informatievelden zijn die niet bij het mens zijn horen.

Nou dan gaan we nu maar weer verder hè. We hadden het al even over propaganda gehad en over sterven. Ik wil hier graag met elkaar over spreken. Overal waar ik over spreek is allemaal eigen ervaring, ik haal niks uit boeken en ik weiger eigenlijk ook bijna stoïcijns om boeken te lezen, bijna heel af en toe komt er toch iets naar mij toe waarbij ik dan één pagina lees en niet twee. En dat doe ik omdat ik dus begrijp hoe het systeem van het brein werkt. We hebben een systeem van denken dat wij heel snel informatie overnemen. Mensen publiceren elkaars informatie, mensen spreken elkaar na, mensen houden zich niet echt aan datgene wat er in zichzelf is, mensen spreken elkaar na. De grootste hoax die hier in deze werkelijkheid is, in feite de nep-situatie, is dat mensen denken dat ze weten hoe het zit door elkaar na te spreken. Dat klinkt eigenlijk heel raar maar het is wel zo, want niemand hier in deze zaal, ik zou kunnen zeggen misschien toch één, die is bij de MH 17 geweest en toch heeft iedereen een mening. Er is een artikel over geschreven is precies wat je het beste uitkomt passend bij je eigen geloofsbeeld. En wat nou als we er allemaal naast zitten?

Oké propaganda. We hebben de afgelopen jaren gezien, de afgelopen hele lange jaren, maar wij praten even over de jaren voor onszelf, dat deze wereld vooral ingedeeld is in feite om te voorkomen dat mensen tot hun ware kracht komen. Dat klinkt voor de mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn, heel belachelijk. Die zeggen “nee we zijn ons juist aan het evolueren” dan zeg ik “ja dat klopt en ga vooral door maar waar wij mee bezig zijn is in feite een systeem beleven als mensen, een systeem beleven wat heel erg gericht is op dat je bezig gehouden wordt”  Ja dus we kunnen dus vakantie vieren, we kunnen kerstbomen neerzetten, we kunnen verjaardagen vieren, we kunnen leuke dingen doen. En ik geniet ook van al die leuke dingen te doen, niet perse deze dingen die ik nu net opnoemde overigens, maar ik geniet ook van de leuke dingen, ik leef ook op deze planeet hier. Echter is het wel zo dat het hele systeem waar we in leven vooral gebaseerd is, zo georkestreerd is dat je moet voldoen aan allerlei regels. Dus jij moet ook voldoen met je gevoel, je kan al niet eens je gevoel uiten omdat het algehele beeld dat eigenlijk gewoon nou ja veroordeelt, dus wat je gevoel ook is. Dus het hele systeem van deze aarde is gericht op onderdrukking. Niet onderdrukking dat je alleen maar ellende hoeft te ervaren maar onderdrukking van een bepaald potentieel. Als jij nu op dit moment kan weten dat je onsterfelijk bent, er wordt nu een decreet uitgevaardigd, waardoor er iets verandert in onze manier van hoe ons DNA functioneert, simpelweg omdat de mens in één keer anders denkt, tsjoek. Ineens komt er een heel andere gedachte tevoorschijn, alles wat er ooit is geweest is helemaal niet meer belangrijk. Want er is een totaal heel andere veel grotere werkelijkheid is tevoorschijn en ineens weten we met elkaar waar het om gaat. In dat moment weten we ook er is geen sterven. Ik sterf niet, ja misschien het lichaam, maar dat is geen sterven. Wat zou er gebeuren als je beseft dat je onsterfelijk bent? Stel je nu eens voor dat je nu weet ik ga niet dood, ik ga dus nooit meer dood. Wat voor beeld krijg je dan van de werkelijkheid? Zou je dan nog meedoen aan al die systemen of zou je dan er inééns uitstappen van “ja maar ik ga hier niet mijn onsterfelijke leven lang aan mee doen” Dan worden de kaarten heel anders op tafel gelegd. Dit is heel serieus. Ja ik moet er zelf ook om lachen natuurlijk. Maar stel je het nou eens gewoon voor, zou je dan nog steeds met alles wat je nu weet, nog steeds dat blijven doen waarvan je zegt dat dat niet hoeft? Als je onsterfelijk bent? Wat bepaalt nou eigenlijk dat we blijven doen wat we doen? En in feite is dat dus ook wat er aan de hand is. De mens is onsterfelijk. De mens is een beschaving, een ras, één van de op kosmisch gebied, die onsterfelijk is. Kent geen begin en geen eind. Dat we kunnen we nog weleens fantaseren van je wordt onsterfelijk, we kunnen ons voorstellen dat er ingrepen worden gedaan waardoor wij ineens niet meer verouderen, nou Oil of Olaz gaat gelijk failliet natuurlijk, maar dat kunnen we ons nog wel voorstellen, voorstellen dat er iets gebeurt in ons lichaam waardoor wij, de lichamen, in ons bewustzijn, in dat lichaam onsterfelijk is. Dat kunnen we ons allemaal voorstellen. De vraag die dan aan de andere kant van de spiegellijn zou kunnen ontstaan is “ja maar waar komen we dan vandaan?” maar dat is een mind vraag. Want als je altijd hebt geleefd, altijd, je bent nooit, er is geen concept voor dit lichaam die dat kan bevatten, er is altijd leven geweest, je hebt altijd geleefd, en niet zoals in de bijbel staat geschreven of in een spirituele leergang wordt beschreven, maar op een hele fundamentele manier zoals we hier ook zitten, gewoon hier zo als mens, met een grotere capaciteit van weten, met  een veel grotere capaciteit van kunnen voelen, emoties voelen, met veel grotere maximale capaciteit om vanuit het innerlijk weten, het gevoel binnenin, inclusief het intellect bij elkaar opgesteld, dat je met je bewustzijn de reacties van het veld naar je toe krijgt wat klopt bij wie jij bent. In feite is daar helemaal niks moeilijk aan. Maar waar wij nu mee te maken hebben hier op de aarde is dat we wel sterfelijk zijn. En dat stervensproces dat moment dat wij dus een fractie ervaren van wat er werkelijk allemaal aan de hand is in de kosmos, moet ook vooral een fractie blijven. Voor de mensen die daar niet bewust mee bezig zijn die hebben werk in de kerk en de mensen die er wel bewust mee bezig zijn die hebben spirituele modellen en bewustzijn maar die moeten ook in het systeem blijven van het algehele gedachtegoed van sterfelijk zijn. En de mensen die zich bewust worden binnen die spirituele stromingen daarvoor zijn de, komt ‘ie hè, de tegenovergestelde krachten, dus de krachten van de negatieve kant, dan kunnen we ons daarmee bezig houden en vervolgens gaan we dood. We komen er eigenlijk dus niet doorheen. Dus waarom staan deze twee plaatjes hier (volgens mij de tank met raketten en een smartphone), de kracht van de mens, en zo wordt het ook in de kosmos gezien, is niet benoembaar, maar ik ga het toch een klein beetje proberen. Als een mens niet gelooft maar een mens is kracht, als een mens nergens in gelooft in een grotere kracht behalve dat ze de kracht in zichzelf voelt, de levenskracht, en zich verbindt met die levenskracht in zichzelf en daarmee verbondenheid voelt met allerlei krachtvelden die afgestemd zijn op diezelfde bandbreedte. Als de mens zo op die manier leeft en dus nergens in gelooft, dan keert de mens terug in een leidinggevend bewustzijn. En ik heb het niet over leiding naar buiten toe over een ander, ik heb het over leiding in jezelf. Als je de leiding terughaalt, en dat is een beetje moeilijk woord maar ik gebruik hem wel omdat daar een hele grote smet op ligt, omdat wij als mensen zo onderuit gehaald zijn doordat leidinggevenden de mens onderdrukken, al wel of niet bewust, maar de leiding terughalen, zuiver in jezelf, die kracht, als de mens terugkeert in zichzelf, en ze haalt leiding terug dan heeft ze vanuit die leiding die ze in zichzelf voelt, de verbondenheid, geen geloof, heeft zij met haar bewustzijn een één op één communicatie met het veld, een informatieveld, het bewustzijnsveld onze werkelijkheid in dit geval waarin zij leeft. In de oorspronkelijkheid waar de mensen niet getiranniseerd worden, verdrukt worden en overgenomen zijn door zeer geavanceerde projectie technologieën van andere rassen, daar leeft de mens vanuit die leiding in een collectieve gezamenlijke leiding waar én privacy is, niet zweverig gewoon terugbrengen hierheen. Hier gewoon voeten in de grond. Ook een prachtige wereld met bloemen. Daar leeft de mens nog uit een kracht en daar voelt de mens dus ook de kern van wat het leven echt is, wat je niet met woorden kunt benoemen, dat is een emotie, verbondenheid, daar leeft vanuit zo’n krachtig leidinggevend bewustzijn en dat leidinggevend is dat alles wat zij van binnen voelt waar het om gaat daar reageert die werkelijkheid op. Dat is dus de kwantummechanica wat hier op de aarde nu sinds enkele decennia wordt gemeten dat atomen, electronen, quarks, lichtdeeltjes, fotonen, elcetromagnetisch deeltje dat zijn fotonen, dat dat reageert op het moment dat de mens haar zijn bewustzijn inzet in een bepaald thema. Dus menselijk observatie, menselijke aandacht, nog sterker, menselijke aanwezigheid met bewustzijn in het lichaam, zorgt ervoor dat het veld waarin de mens leeft, reageert op de diepste boodschap die de mens in zichzelf draagt. Behalve als dat bewustzijn afwezig is. En zie hier wat er op de aarde gebeurt. Er is iets gebeurd met een hele geavanceerde technologie, dat de mens omdat ze onsterfelijk, is in een soort situatie terecht is gekomen waarbij zij met een heel groot geavanceerd ontvoerings- en gijzelingsprogramma terecht is gekomen in allerlei verschillende werkelijkheden, andere universa die ook bezet zijn door diezelfde kracht waarbij de mens steeds minder zichzelf is gaan ervaren. Dus ze is steeds meer gaan waarnemen wat er buiten zichzelf was. En dan komt ‘ie, stapje ervoor, bij het waarnemen buiten jezelf trek je in feite die informatie naar binnen, dus als je in genoeg scenario’s hebt geleefd of ervaringen hebt gehad, die in feite niet horen bij jouzelf maar een soort show zijn waar je in leeft, dan wordt jouw bewustzijn uiteindelijk steeds dieper vervuild en neem je steeds meer afstand van die innerlijke kracht en gehoorzaam je steeds meer d.m.v. het geloven in iets buiten jezelf en verdwijnt god. Dus dat is de tegenovergestelde beweging van de wederopstanding, het is dus het wegvloeien van je innerlijke kracht. En dat is een hele geavanceerde weloverwogen kosmische militaire beslissing! En één van de belangrijkste redenen, ik heb hier de vraag nog even opgeschreven, misschien kunnen we aan het eind van deze sessie nog wat met elkaar uitwisselen, dat is voor mij helemaal oké. Maar één van de belangrijkste redenen om dat te doen is vanwege onze scheppingskracht, en wat is die scheppingskracht nu: jouw aanwezigheid!  Kijk gewoon heel eenvoudig naar hier op de aarde, ieder mens kent een situatie waarin hij of zij aanwezig was waarin je voelde dat het heel belangrijk was dat jij daar was. Jij was daar en jij had invloed op het scenario. Jouw manier van aanwezig zijn, het waarnemen, het uitzenden, bewustzijn, zorgde voor een verandering in het veld. En dat in het klein, dus helemaal weg geslibd, dat mag dus weer open en is tegelijkertijd de grootste bedreiging voor een aantal andere zeer geavanceerde intelligenties. En die andere intelligenties die hebben ongelofelijk veel last van de kracht van o.a. het humanoïde ras, omdat het humanoïde ras maximaal transparant is en niets verbergt en open en eerlijk zegt hoe het er voor staat. En daarom doe ik ook wat ik doe. Ik heb het tegen Ellen al vaker gezegd ”als ik daardoor nog één dag leef dan is dat zo, in deze werkelijkheid” Ik sta voor deze boodschap die in ons verscholen ligt!

Dus wij moeten dus helemaal terug naar de kern van wie we zijn. Het is een isolatieactie eigenlijk wat heeft plaatsgevonden. En dat is niet een spiritueel spelletje wat er wordt gespeeld maar het is een hele grote strategische multidimensionale interstellaire en interkosmische ingreep die gecoördineerd wordt vanuit verschillende groepen. En daar moeten we niet verbaasd van zijn want we zien het hier op de aarde precies in het klein. Maar als jij gelooft dat dat in de kosmos niet bestaat omdat je dat niet uitkomt, dan geloof je het niet. Maar dit is wat er hier aan de hand is. En de grootste angst en de grootste reden om de mensheid te ontvoeren met haar bewustzijn in zeer geavanceerde technologische ontwikkelingen waarbij ze overgeleverd is aan spirituele ontwikkelingen, de grootste reden daarvan is dat de mens een vermogen heeft waarmee leugens, dus onzuiverheden, mind programma’s, onwaarheden, dus in feite daar waar god de kracht van transparantie niet aanwezig is, om dat te openen, openen, whoem! Dat heeft de mens in zich, dat draag jij in je. Dat voel je, daarom voel je je niet plezierig als je moet liegen. Dat doet je pijn, dat raakt je. Je voelt dat je eerlijk moet zijn. Dat is het. Het is een kracht, dát is god. In het universele kosmische leer van wat god is, is er alleen maar een omschrijving van maximale transparantie. Geen verborgenheid. Niets. Nul. Ik heb me in mijn leven zo vaak heb ik mijzelf in ellende gebracht, ogenschijnlijk, door zo open en eerlijk te zijn. Als mensen mij iets vragen dat ik gewoon zeg van “nou zo en zo”. Inmiddels in de processen waar we nu zitten ben ik wel aan het filtreren omdat ik niet wil sturen dat andere mensen in processen komen door wat ik zeg. Dat doe ik dus ook nooit, ook vandaag niet……Maar de basis in de mens, het bewustzijn van de mens, is scheppend, het is, de manipulatie, de velden van manipulatie, deactiverend. Verstoringen terugbrengen naar harmonie. De kracht van de mens is dat zij met zoveel innerlijke kracht, niet met liefde hoor, want dat is de tegenhanger van het draconische systeem, met de innerlijke kracht vrij van denken, naar de kern, met aandacht naar een boom die ziek is, binnen no time alle structuren, alle sappen en alle cellen, alle zenuwbanen, het bewustzijn wat in die plant verstoord is d.m.v. van haar waarneming van binnen naar buiten toe weer in leven en in lijn terugbrengt met de kracht. Wij noemen dat liefde, maar het is veel meer dan liefde. Die kracht die is zo enorm groot, daar wordt voor gevreesd! En hij is niet uit te schakelen, omdat ‘ie onsterfelijk is, zul je dus met een speciale technologie, met een heel groot mainframe van bewustzijn moeten zorgen dat je de mensen en de beschavingen die hier mee te maken hebben, ontvoert in een alternatieve beleving. En dat is gewoon wat er gebeurd is. En daar houdt het niet mee op. Want veel mensen die nu bezig zijn hierover, er wordt natuurlijk veel geschreven over virtuele werkelijkheden en matrixen. Er wordt veel geschreven over draconiërs en over allerlei toestanden, nou het is nog veel groter als dat het ooit beschreven is.

Maar wij zijn nog veel groter in onszelf dan ooit beschreven is. Dus we moeten én ons aandacht geven naar buiten en kijken wat er ongeveer aan de hand is om de noodzaak die daarbij ontstaat te implementeren in onszelf als instrument om tot dat te komen waar het echt om gaat in dit leven hier!

Het gaat nu echt beginnen met deze slide….Zouden jullie het ook mooi vinden om daar eens een soort ja echt nou ja congres is een groot woord maar een wat langere dag met misschien eens twee keer een uur pauze er tussendoor en dat je dan met een grotere groep mensen, en ik had het net met Guido er ook over, met een grote groep mensen, niet volgers van Martijn, want ik wil geen volgers. Wij volgen de innerlijke kracht maar we mogen elkaar wel durven ontmoeten. Met mensen uit allerlei verschillende stromingen bij elkaar en eens gewoon kijken wat is die kracht nou binnenin. En dat je je eigen vermogen daarin aanzet en ook durft te confronteren jezelf, ontmaskeren waar ben je aan verbonden, waar zit je aan vast? Waar gaat het in essentie om. Kijk er zijn krachten die dat ondermijnen, ze zijn er, maar we moeten vooral goed kijken dat wat er is geen invloed krijgt op ons denken! Oeh, de gedachte. En dat is echt wel een …?? hoor. Want wat wij lezen en wat wij horen, heeft, ik sta met mijn vingertje zo, maar ik meen het ook echt, ja wat wij lezen en wat wij horen wordt heel diep in ons geprogrammeerd, en voor je het weet staat jouw brein in lijn van die situatie afgestemd. En er is niets mis mee want ik praat ook heel veel over de andere bloedlijnen waar iedereen het over heeft, maar ik praat ook over bloedlijnen, ik spreek ook over de grote bezettingsmacht, ik spreek ook over reptiliaanse mogendheden, die er zijn, ja maar ik spreek ook over hele krachtige zeer godsbewuste reptiliaanse beschavingen die er zijn, ja dus laten we onze gedachten nou niet kapen door dat gedachtegoed dat we alleen maar dat worden. We moeten het hele kosmische geheel openmaken. Helemaal.

Nou zou ik dan nu toch echt een keer beginnen. Oké er is dus een agenda. Ons leven die erop gericht is om de mensheid in feite steeds in de tekorten te brengen. Een tekort betekent als jij in tekorten bent ben je afhankelijk. Als de mens afhankelijk is ben jij in feite controleerbaar. Als je controleerbaar bent kun je invloed uitoefenen op een ander, kun je andere sturen in het denken. Nou ik denk wel dat ik in een notendop wel wat beschreven heb waarom het zo belangrijk is dat de mensen in deze wereld bestuurd moeten blijven worden, binnen een model waarin ze evolutie, spirituele evolutie kunnen ervaren, maar vooral binnen dat model moet blijven denken.

We hebben in de historie dus gezien dat we, in de boeken, elkaar met bijlen te lijf gingen, met stokken hebben we elkaar geslagen. In de eerste wereld oorlog hebben we met geweren en pistolen geschoten vanuit loopgraven, dat is allemaal gebeurd in deze matrix. We hebben in de tweede wereld oorlog de beelden gezien, wat er dan getoond wordt over raketten en bommen en vliegtuigen, artillerie, tanks, marineschepen, duikboten. We hebben dat allemaal gezien. Dus het arsenaal wordt steeds groter in het script om de mensheid onder controle te houden. En hoe komt dat, omdat bewustzijn wat in ons aanwezig is, wij zijn bewustzijn, de patronen in zich kent van dat het zich steeds dupliceert. Het breidt zich steeds uit. Dus op een gegeven moment wordt het bewustzijn steeds groter en het moet steeds weer bestuurd worden en weer opnieuw moet het ingebonden worden. Ontvoer, zet er een gedachte overheen dan wordt het bewustzijn wat zich ontwikkelt voorkomen, want de gedachte neemt weer plaats. Daarom hebben we steeds hele grote events op deze aarde, draconische events, die worden ingezet om de mensen steeds weer terug te brengen in het brein. Steeds weer in het brein. Daar gaat het voornamelijk om. Het is een brein controle systeem. We hebben gezien dat het eigenlijk gaat over een spionagesysteem. We hebben televisies gekregen, toen begonnen ze met kabel t.v., dat weet ik nog, mijn vader is daar zelf technisch ingenieur, ik weet nog dat we allemaal kabel televisie konden krijgen enkele decennia geleden en toen riep hij “weg weg die kabel, niks met kabels, al die controles, straks weten ze waar ik naar kijk”  Nou dat heb ik zo gelaten maar toen dacht ik wel van ja dit is dus, we zitten nu in het moment dat die controle er komt. Telefoonlijnen die worden afgetapt, spionage, het gaat om spionage. Als je mensen kunt bespioneren kun je zien wat de mensen doen, wat ze denken, en kun je de mensen besturen door ze te bedienen binnen hun gedachten. Dat is wat hier gebeurt.

We hebben dus de raketten, hebben we toestanden gehad met de Koude Oorlog die we zo met koud hebben benoemd, of het ….?  dat weet ik helemaal niet, maar dat hebben we gezien. En vervolgens zijn we nu met z’n allen in het tijdperk van smart, slim telefoons. Smart technology, dat is eigenlijk de chip die erin zit. Die ook te maken heeft met het crashen van de MH 370, die verbonden is met de MH17. Ik heb in Kudelstaart in een tijd dat we nog samen met elkaar………..? in Kudelstaart lezingen gaven, in 2014 heb ik één keer gezegd dat het te maken had met tijdreizigers die in dat vliegtuig zaten die chiptechnologie uit een andere werkelijkheid bij zich hadden. Het gaat allemaal uitkomen, maar we moeten de dwarsverbanden goed kunnen zien. We zitten nu in de mooiste spionage systeem en wij noemen dat smartphones. Smartphones controleren op zowel op fysiek nivo wat je doet, waar je bent, ze lezen de chips uit van je buurman, ze kunnen precies zien waar je lang loopt, ze kunnen zien met wie je contact hebt, er wordt een 5 dimensionaal zeer geavanceerd mainframe gefabriceerd waardoor artificial intelligence wordt gebruikt om volledig te besturen en te weten denkt en dus ook wat je daarin voelt in je brein. Er wordt een volledige hologram vastgesteld van wat de mensheid doet. Na alle jaren dat ik daarover spreek heeft bijna iedereen nog steeds een smartphone. Geloof het ..niet dat die smartphone één van de grootste problemen is, de technologie in de chip. Wat er nu gaat gebeuren, is dat we met elkaar, we spreken erover we krijgen straks chips in ons lichaam,  we krijgen frequentie door ons heen. Dus het brein wordt gecontroleerd, we hebben 3G we hebben 5G , we hebben allemaal G’tjes. G’tjes G;tjes. Maar we hebben nog hoofdzakelijk allemaal een smartphone. Crash! Crash! Je kunt niet het ene zeggen en het andere doen. Dat kan niet. Ik heb het niet tegen jullie persoonlijk, misschien ook wel. Die technologie wordt verder uitgerold. Er komt een moment aansluitend op deze werkelijkheid dat aan de hand van deze technologie, blue light technology, wat een biologische organische chip is wat niet van de aarde is, van deze werkelijkheid, komt een moment dat wij straks met ons bewustzijn gehackt worden, we worden over geplaatst in een andere kwantum werkelijkheid. ja. En dat is dus alles verbonden met overlijden en geloof wat je wilt. Eén van de belangrijkste redenen waarom het hele ufo fenomeen zich zo voordoet zoals dat denkt hoe het zich voordoet, even tussen de haakjes gesproken, de zeer krachtige intelligente godsbewuste beschavingen, hele krachtige beschavingen, die weten precies wat hier op de aarde is wat wij ervaren in deze werkelijkheid. Die weten precies wat daar aan de hand is.  Eén van de belangrijkste redenen waarom het ufo fenomeen zich voordoet zoals het zich voordoet, waarom het disclosure project zich voordoet zoals het zich voordoet, waarom Steven Greer met al zijn mooie onderzoeken, degene die het disclosure project helemaal in beweging heeft gebracht, met echt gigantische belangrijke getuigen verklaringen. Honderden top officials uit de Amerikaanse industrie, militaire industrie en ook inlichtingen circuit, die vertellen dat er inderdaad buitenaardse schepen zijn of schotels zijn gezien. Dat al die wezens en al die beschavingen de aarde bezoeken. Eén van de grootste redenen waarom daar zo in deze vorm over wordt gesproken is niet de krachtige zeer liefdevolle krachtige beschavingen met die groepen samenwerken van de disclosure! De belangrijkste reden is dat het hele ufo fenomeen zoals het zich op dit moment voordoet, een super zwaar rookgordijn is waar een nog niet bekende groep die het menselijk bewustzijn bestuurt vanaf de aarde, en eigenlijk het hele ufo fenomeen gebruikt, bestuurt, gebruikt om het perfecte spionage systeem wat er dus aan zit te komen in werking te kunnen laten zijn.

Voor de 2e wereld oorlog al en eigenlijk al voor de 1e wereld oorlog, maar er zijn verschillende crashes geweest. Iedereen heeft daar weleens wat over gelezen of over gehoord. Eén van de meeste bekende is Roswell, is niet de belangrijkste. Over de hele wereld stortten er ineens voertuigen neer en die  voertuigen die neerstortten die stortten niet bij jou in je achtertuin of bij je opa, maar allemaal in de buurt van militaire basis. Die voertuigen die daar neergestort zijn die hebben technologie aan boord gehad. Die technologie is allemaal georkestreerd in handen gekomen van bepaalde inlichtingendiensten, militaire groepen vooral tijdens en ook na de 2e wereld oorlog. Daar zijn allemaal verhalen over dat is het project Paperclip, project Blue Book, Philadelphia Experiment, ga zo maar door. Maar dat heeft met elkaar te maken. Die ruimteschepen die voertuigen, die objecten die neergestort zijn die hebben voor het volgende gezorgd. Voor de 2e wereld oorlog zijn er hele geavanceerde experimenten uitgevoerd op de mensheid, wel bekend onder de naam mindcontrol. Wat mincontrol is, is iets veel groters dan wat we op dit moment nog lezen in de boeken. Het is het meest gevaarlijk wat de mensheid ooit zou kunnen overkomen in deze werkelijkheid. Er werden experimenten gedaan vóór de 2e wereld oorlog, tijdens de 2e wereld oorlog om het menselijk brein te openen, om het te hacken. d.m.v. allerlei testen. We hebben de grote concentratiekampen hebben we allemaal gezien, het is er allemaal geweest, of het in de vorm is geweest zoals het ons is verteld dat maakt allemaal niks uit, het is er gewoon. Bij het vaststellen en het ontmantelen van deze grote concentratiekampen zijn hele grote complexe ja instituten eigenlijk ontmanteld waar duizenden mensen onderworpen werden aan neuro experimenten, dus neurotransmitters, injecties met vloeistoffen die uit insecten werden gehaald en in de mens werden geprikt, er werden lsd experimenten gedaan en veel meer, duizenden verschillende experimenten. Dat heeft in en rondom en na de 2e wereld oorlog zich geperfectioneerd. Deze hele ontwikkeling heeft er toe geleid door het crashen van die ruimteschepen, dat onze, dan spreek ik even tussen aanhalingstekens “onze”  ruimtevaart industrie de inlichtingendiensten, dus de propaganda machine, de neurologische militaire industrie, beschikking kreeg over technologieën om het menselijk brein te hacken, te openen. Nou praten we echt over de jaren 30, 40, 50, waarbij er zo’n geavanceerde technologie werd gebruikt die nooit en te nimmer zouden kunnen zijn ontwikkeld door, tenzij dus die ruimteschepen zijn gecrashed. Wat er gebeurd is en dat is heel interessant, is dat ze ontdekten en dat is waar ze ook naar op zoek waren, deze wetenschappers, ze waren op zoek naar kunnen we het menselijk brein hacken, kunnen we er voor zorgen dat het bewustzijn dat in de mens zit, dat zich dat verplaatst naar een andere werkelijkheid. En ik heb nog nooit een drug gebruikt dus ik weet niet hoe dat werkt, maar ik heb vele mensen gesproken die ook lsd gebruikt hebben en ik heb ook rapporten gelezen van deze organisaties die dat allemaal hebben uitgevoerd. Wat bewezen werd was dat het mogelijk is en toen dus was, dat de mensen d.m.v. een verandering van een neurologisch bewustzijn van andere stoffen, hun bewustzijn loskoppelde van deze werkelijkheid en zich konden verplaatsen naar een andere werkelijkheid. Ze hebben ook ontdekt dat ze d.m.v. het bewustzijn van één persoon invloed konden uitoefenen op toekomstige situaties. Nou hier kun je dus nog heel veel meer over gaan delen, maar de essentie hiervan is dat ze een super geavanceerd spionage systeem hebben ontwikkeld en dat dat spionage systeem geperfectioneerd wordt op dit moment dat wij leven, nu! ja. Iedereen gebruikt het, het is technologie die in de chips zit. We leven erin want er worden nanobots door het systeem heen gezet. Wij noemen dat chemtrails maar het is niets meer als dat er een spionagesysteem actief is. En het zijn frequentiewapens die ervoor zorgen dat wij onze frequentie als het ware, als we die kunnen voelen van binnen, dat die wordt verstoord.  Het is puur technologie. Uiteindelijk leidt het tot het volgende. Waar wij nu in leven, wij zitten nu bijna in 2019 nu en in 2019 gaan we naar een hele grote verandering toe , dat heb ik een paar jaar geleden ook gezegd, let op kijk naar de virtual reality en kijk naar het hele systeem van mindcontrol hoe dat functioneert binnen jezelf, bijt je niet vast aan alle boeken maar ga alsjeblieft kijken voor jezelf hoe zelf diep zit je daarin, dat je je daar los uit maakt. Maar wat er gaat komen is dat er straks een volledig spionagesysteem actief is die alles wat de mens denkt, kan volgen, en nog sterker dat spionagesysteem is zo krachtig dat het niet spioneert maar informeert. En dat het het tegenovergestelde doet en dat het brein wordt geïnformeerd door een zeer geavanceerde technologie. Nou wat is er gebeurd, de groepen die de mensheid van oorsprong hebben gehackt, die van oorsprong de grote aanvallen hebben ingezet op de godsdragende wezens, gaan door allerlei lagen heen en zij zijn mede verantwoordelijk en hoofdelijk verantwoordelijk, maar er zijn meerdere groepen bij betrokken voor het crashen van ruimteschepen zodat de mensheid in een versneld tempo in technologische ontwikkeling zou komen om te voorkomen dat de mens in een spirituele opgang in zichzelf, de wederopstanding, terecht komt zodat die technologie die er dus is uitgerold, wordt ingezet tegen de mens voordat ze dat in zichzelf gaat ervaren wat god in zichzelf is, dat dat niet verbonden is aan een kruis of een kerk of een koran, dat het helemaal nergens aan verbonden is behalve aan een gezamenlijke kracht in onszelf die je ook bij de dieren terug ziet, ook in de bomen terug ziet, overal zie je die hier in terug, zij zorgen ervoor dat die technologie ingezet wordt ter informatie van ons, dus het spionagesysteem wordt omgedraaid in informatie waarbij het hele menselijke ras op deze aarde in een gefalsificeerde gecontroleerde werkelijkheid terechtkomt, door neuro wetenschappers van inlichtingen kringen, the MIB Man In Black, dat heeft er allemaal mee te maken, het hele ufo fenomeen, de controle, de vliegende driehoeken, heeft daar allemaal mee te maken, om een volledige kracht en macht uit te rollen waardoor de mens geïnformeerd wordt van een nieuwe werkelijkheid. En dat gaat in de toekomst gebeuren en nou ga ik iets heel aparts zeggen, het gaat in de toekomst gebeuren dat de mens door deze zeer krachtige inlichtingengroepen in feite bewaakt voor haar uitsterven, want er spelen heel veel dingen mee, en vervolgens vindt er een machtsgreep plaats binnen die neurologische labyrint groepen, en dat is de labyrint deltagroep ….? vindt er een neurologische hack plaats waardoor de krachten die daar achter zitten plaatsnemen in die neurologische teams. Dat is wat het wereldwijde fenomeen is van de mannen in witte pakken en dokters teams die worden gezien in dromen, in wakker worden, over de hele wereld en de psychiatrieën zitten er vol mee met mensen die dat kennen. En nou is het heel bijzonder dat wat er dus in de toekomst zich aan het ontwikkelen is, wat er dus vormt op dit moment, ja dat is dus al gebeurd, het leidt tot dit moment. Dit is de grootste sluitsteen in het hele ufo dossier, in het hele dossier van de god in jezelf dragen, en het moet besproken worden op deze aarde omdat bij het terughalen van deze informatie die categorisch ontkend wordt, want er is een speciaal draaiboek opgesteld voor mensen die in dit soort waanideeën zitten, om te voorkomen dat deze informatie, en daarom heb ik het net ook verteld, dat is informatie, wat is communicatie, dat deze communicatie in beweging wordt gezet. Dit is de reden waarom het ufo fenomeen zich voordoet zoals het zich voordoet. Dus er is een kwantum neurologisch team bezig die de mens ook in deze werkelijkheid gehackt heeft. En zij hebben alles veranderd vanaf 1958. En iedereen buitelt over elkaar over wat er nou in het verleden is gebeurd. Weet je nog het filmpje over herinnering, dat je met een simpele instructie niet meer kunt herinneren waar je woont? Dit dossier is het meest primaire dossier wat nu open moet. Hiermee valt alles op zijn plek. Dus ook de boeken over mind control, de mensen die vertellen over de mind control. Ik heb er zelf heel veel mee te maken gehad. Ik weet wat er gebeurt, en het is belangrijk dat het open gelegd wordt. Kijk mindcontrol is maar een woord, het is maar een woord en de meeste mensen weten wel wat het ongeveer betekent, maar dat het zo dichtbij komt. En om te voorkomen dat de mens beseft wat ze met haar kracht kan doen, los te komen uit het gedachtegoed, want dat stop je namelijk in lijn te denken van de labyrint delta groepen, als de mens terugkeert naar de innerlijke boodschap, en dus niets meer gelooft maar alleen naar die kracht terug stapt, dan vindt er iets heel bijzonders plaats, dan verandert er iets in het labyrint. Dus in de oorzaak en gevolg van het script.

Dank je Guido dat je de ruimte geeft in je organisatie dat we hier met elkaar eens naar kunnen kijken. Want als je dit dus verder gaat open pellen en je gaat het in een heel schema neerzetten en dat is niet een concept, maar dat is gewoon het schema wat er aan de hand is, dán ga je zien hoe belangrijk het is dat je het oorspronkelijke water van bewustzijn in jezelf hélemaal laat stromen en radicaal afscheid neemt, afscheid neemt van alles! Dan ga je zien hoeveel troefkaarten er in ons gezet zijn om te zorgen dat we onze kwantum bewustzijn, reactiepatronen en in het veld  waardoor het veld reageert op wie jij bent daarbinnen i.p.v. dat jij je plek inneemt in dat veld, want daar gaat het om, om dat te voorkomen. Daar gaat het om dat je dát weer opent. En dan zul je ook zien dat het hele systeem van duivel en satan, “is allemaal hetzelfde” zeggen mensen maar het zijn allemaal verschillende concepten, ook de krachten van alle liefdevolle opgestegen engelen, dat dat allemaal voortkomt uit het labyrint delta concept. Dat is één grote hoax!

En nu op dit moment als we hier verder op ingaan, dit deel, dit is de wederopstanding van ons bewustzijn. Om de volledige hoax die er in zit er uit te halen. En ik kan je vertellen en ik denk dat jullie ook allemaal zelf op de één of andere manier ook echt wel weten of hebben gevoeld, als je die kracht in jezelf voelt en dat betekent vaak dat je niet in een neerslachtige bui zit, maar vooral in een hele krachtige bui, dat je het bijvoorbeeld zat bent, iets in je leven, dat je dan een ommetje maakt en dat je ziet hoe de bomen naar jou spreken, dan zie je dat dat veld reageert op een heel krachtig veld. Als je het zat bent wordt god namelijk geboren! Dat is een krachtveld. Als je het zat bent dan ben je niet in weerstand met ik ben dat veld zat, ik ben het zat eigenlijk is dat een diepe oproep van Bham! Bewustzijn hier ben ik! En dan zie je die boom ineens op 10.000 andere manieren. En hij raakt je, je wordt geraakt door het veld, je voelt dat er een communicatie is, dat kun je in je hoofd niet bevatten. Het is er, die verbinding is er en dan zie je ineens dat je kracht hebt om dat labyrint,  en ik weet precies hoe zet het doen, ik zeg het hier gewoon hardop, ik heb het al eerder gezegd ik schaam me er niet voor, ik ben ook helemaal van plan om dat samen met elkaar als mens op deze wereld terug te halen, ja om dat innerlijke bewustzijn terug te halen, het is mogelijk omdat hele labyrint veld, dus deze matrix, wat in feite een zeer geavanceerde lucide werkelijkheid is die gedetailleerd gecontroleerd wordt, om die te belichten met ons innerlijk vermogen. Maar dan gaat er dus een heel ander spoor open in alles wat je doet. Ik moest in mijn hele leven ook goed opletten, en nog hoor, goed opletten dat ik niet terechtkom in de overtuigingen van wat andere mensen graag van mij willen. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat de mensen van mij willen. Maar als ik met mensen samen spreek over ufo landingen of over de Pleiadiërs, ik luister maar ik weet één ding, dat is dat ik anders kijk naar dat woord en anders kijk naar dat hele verhaal er omheen, want die mensen die geloven in een bepaald systeem en ik weet dat als je dan, het gaat hier niet om onderscheid te creëren het is alleen om helderheid te brengen, ik weet dat als ik dan naast die persoon sta en je zou beide bewustzijnsvelden kunnen zien, ik ga het gewoon zeggen jongens, ik neem de ruimte gewoon, dan kun je zien aan mijn  bewustzijn en dat is ons allen bewustzijn, ons vrije bewustzijn, kun je zien dat ik niet geloof maar dat ik weet. Je kunt zien dat ik niet geloof, het is schoon, het is in lijn (met hart) en bij de ander zie je dat het brein belast wordt met een geloofsmodel. Waardoor de boodschap die er echt in ligt niet tevoorschijn komt.

De wederopstanding. Dit is wat we nu zien. Dit leidt tot de uitvinding van een bepaalde materie, energie materie die ervoor zorgt dat de mens collectief een andere werkelijkheid gaat ervaren. En wat is daar nou eigenlijk zo vreemd aan want we allemaal weleens een hele heldere droom gehad waarvan je wist van ja dit is niet een droom, dit is zo helder, dit is zo krachtig, maar wij zijn geneigd door de voorgeprogrammeerde modellen van wat we hebben gelezen, gehoord en ook zelf hebben gevoeld, zijn we geneigd om dat soort dromen een bepaalde spirituele betekenis te geven. Maar vergis je niet lieve mensen, we zijn aanwezig op meerdere plekken dan alleen hier. En als we hier in deze plek zorgen dat we tot consensus komen met onszelf, met onze diepste boodschap hier binnenin waar het echt om gaat, niet meer met andere dingen maar de dienstbaarheid. Wat maakt het nou uit of je een arabische een turkse of een indonesische of een nederlandse, wat maakt het uit jongens, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal mensen van de zuivere kracht, we hebben allemaal verdriet als er iets niet goed gaat. Daar hebben we helemaal geen geloof voor nodig. We hebben elkaar nodig om tot elkaar te komen, in dienstbaarheid, in liefde en warmte, en in kracht. En elke vorm van geloof wat het niet is en dat is praktisch eigenlijk alles, hoe lastig het ook is voor veel mensen om daar afscheid van te nemen, alles wat het niet is, als dat weg is komen we tot de kracht en alles wat het niet is en het staat er wel in ons brein dat zorgt ervoor dat je in het labyrint zit. En waar zit je dan in in de oorzaak en gevolg.

Oké nou kom ik op het punt van sterven. Ik wist niet dat ik dit allemaal zou gaan zeggen vandaag. Op de heenweg hier naar toe, Ellen zat achter het stuur, ik zat er natuurlijk scheef naast, toen moest ik de laptop nog open klappen om even te kijken van wat staat er eigenlijk in, want ik weet dat dus niet, ik spreek helemaal vanuit wat ik weet. Niet vanuit mijn Martijn zijn. Martijn, ik als Martijn sta ten dienste van de grotere boodschap die in ons verscholen ligt. ja. Dus deze. (afbeeldingen van hersenen in hoofd) waar mensen zoals Marcel Messing heel erg veel over spreken. Het grootste gevaar Darpa. Een organisatie die met virtual reality bezig is, wat dus ook waar is, grote geheime militaire instellingen die ook betrokken zijn bij de ultra geheime ruimtevaartprojecten. We zitten er al in.  Het is al zover. En het grote gevaar, het grote gevaar en het is eigenlijk bloedlink voor ons bewustzijn als mensen die vooral gecoördineerd worden vanuit het brein wat de gedachten zijn van een andere intelligentie, het meest gevaarlijk is dat wij, hoewel het allemaal klopt wat er gezegd wordt, want het klopt bij het nu, dat wij afstevenen op dat en dat en dat en dat, dat we daarbij de diepste boodschap missen om tot het nu te komen omdat alles wat er nu wordt voorspeld er allemaal al is. Dus onze werkelijkheid als informatie en onze oorspronkelijke werkelijkheid bij deze werkelijkheid, bij de aarde, geïnvaseerd door labyrint. Dit is niet het verhaal van de bloem. Maar wij zijn de bloem! Probeer de kracht die jou het meest op je huid zit niet te laten weten dat het hele plan voltooid is, de ontvoering. Dus als we krachtwezens zijn met een enorm vermogen die gewoon leven als mensen zoals wij hier nu ook, dus niet met vleugels en opgestegen toestanden maar gewoon heel erg krachtige mensen zijn, dat je die mensen in een realiteit kunt laten verkeren zonder dat die mensen het weten en eigenlijk liggen ze gewoon te slapen.

Ik heb een hele rare reis gehad hier naar toe. Er is een werkelijkheid in ons verscholen en ik noem het de echo van wie we zijn. En dat vind ik gewoon een heel mooi woord, omdat de energie daarachter zo krachtig is. De echo van wie jij bent! Hoe kun je ooit als mens zo diep in de gevoelens terechtkomen die wij als mensen wat we noemen verbondenheid, kostbaarheid, dankbaarheid, verbondenheid in de vorm van een hele grote harmonie, ontroering, het weten dat het gewoon belachelijk is dat je je brood moet kopen, hele simpele dingen. Hoe kan het dat dat allemaal in jou is als je niet de achtergrond zou hebben van dat wat je daar voelt?  Waar komen die gevoelens vandaan? Waar komt dat vandaan?  Dat is de echo van wie je bent. De echo van wie jij bent dat je weet dit is het, ik voel het hier, en eigenlijk hoor ik het te zijn, te leven. De echo van wat er door jou heen gonst, de gevoelens, het weten, de verbondenheid, dat is jouw graadmeter, dat is je kompas. Dat is de kern. Dus ieder mens draagt de kern in zich van wat leven is.

Nou da ga ik nu toch maar eens beginnen over dat verhaal wat ik steeds probeer uit te stellen. Een prachtige vleugel trouwens. Zo sta ik dus thuis niet de hele dag te praten hoor, maar ik ben ook niet de hele dag stil, El? Het moment dat de mensheid werd aangevallen werd niet alleen de mensheid aangevallen, het betreft hier eigenlijk een heel deel van de kosmos, een deeltje van de kosmos maar het is heel groot. En het gaat ook niet alleen maar over de mensen, primair gaat het over de kracht die in de mens verscholen ligt. Het gaat ook om de sectoren, het gedeelte waar de mensheid in leeft, sterker nog dat wat er is dat komt doordat de mens er is. Er zijn krachten die willen achterhalen hoe zonder technologie bewustzijn werkt, bewustzijn op basis van liefde, op basis van emotie. Dat zijn krachten die kennen dat niet. En deze krachten die hebben de mensheid en vele andere beschavingen, voorzien van een enorm groot projectie oorlog systeem. Daarbij werd de mens uit haar interpretatie gehaald. En die interpretatie die daar wegviel zorgt ervoor dat er een wit licht ontstond. Ik heb het hier over de interpretatie van werkelijkheid. Als jouw bewustzijn zich in een droom bevindt, jij droomt dan interpreteer jij in je droom een werkelijkheid. Eenmaal wakker weet je nou die werkelijkheid is er helemaal niet. Ik liep net wel door die straat, ik ben er echt wel doorheen gelopen, ik kan het me goed herinneren, maar die is er niet, althans niet in deze werkelijkheid. Er is dus in die droom een vermogen in jezelf wat die werkelijkheid en dat is informatie, dat is bewustzijn, in jezelf interpreteert. Dus die informatie, dat bewustzijnsveld wordt geïnterpreteerd in die droom in die werkelijkheid. Dus er is een vermogen wat leidt tot het interpreteren. Uiteindelijk zie je dus die werkelijkheid. Dat vermogen wat eigenlijk gebaseerd is, dan ga ik echt even naar de kern toe van wat andere beschavingen niet snappen waar menselijke abducties, ontvoeringen op gericht zijn, wat zij niet snappen is de kracht van fantasie. Dat kunnen ze niet begrijpen. Ze kunnen alleen met hun mind kunnen ze proberen iets te fantaseren op gedachte maar niet op basis vaneen emotioneel veld. En de kracht van wat er in de mens ligt is dus emotie, en op basis van een emotie kan er een fantasie plaatsvinden, heel simpel gezegd, waardoor er een  werkelijkheid zich naar gaat gedragen. En wat ze hebben gedaan is die interpretatie, dus eigenlijk het fantasievermogen, verstoord. Dat is wat ze hebben gedaan. En bij de verstoring van die fantasie viel de mens in een andere ervaring, en die eerste ervaring die daar ontstond was het witte licht. Zie hier wat er gebeurt, wat er in de boeken staat, wat we in heel veel spirituele leergangen mee krijgen, is dat alles als je eenmaal tot de kracht komt tot alles, abstract wordt en een wit licht is. Maar dat is niet zo. Op dat moment kom je in de hoofdgreep van de techniek die ingezet is om niet te kunnen interpreteren. Het witte licht is in feite de 1e stap van het wegvallen van je vermogen. En als je dus nu, daar komt ‘ie dus weer, gelooft, in die modellen en die processen, dus geloofssystemen, informatie van buiten af, in die systemen neerzet, en er zijn een heleboel mensen die dit verhaal vertellen, die weigeren om het te openen, en die agenten zijn van het labyrint zonder dat ze het weten, nou dat is een behoorlijke forse die ik hier nu neerzet, maar ik zeg het dus toch nu, want het moet open, het moet onze zienswijze zo maximaal verbreden van wat er gebeurt, het moment dat er wordt gezegd “je keert terug naar het witte licht en dat is de abstractie en daar ben je verbonden met alles” wordt je in feite een concept voorgelegd die geïnstalleerd wordt in jouw bewustzijn waar genoegen mee wordt genomen om vervolgens niet te komen tot de kracht wie je bent en eigenlijk te ontwaken, weten weg te stappen??? en alle mensen die hier anders over denken, die geloven helemaal dat verhaal. En ik vind het fantastisch treurig. Omdat het de tijd is dat we als mensen onze gezonde verstand moeten gebruiken. En we moeten als mensen ook beseffen dat als je iets aan het onderzoeken bent, dat je steeds dieper en breder in een gevolg van het onderzoek komt. En dan moet je niet vasthouden, je moet loslaten. En als je dat niet kunt dan heb je ego, dan heb je mind spiritual ego. Mind ego. Dan wil je niet loslaten op dat moment zit er een concept in je hoofd. Op dat moment ben jij eigenlijk letterlijk een agent van het delta labyrint die bezet is door die kracht. Er is namelijk helemaal geen abstractie.

Nog een keer. De echo in jezelf van wat het leven is is niet de echo van een wit licht. De echo van wie je werkelijk bent is het representeren van de kracht van de natuur. Dat is een fundamentele zeer bestaande werkelijkheid ook in het bewustzijn waar we vandaan komen. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Omdat hier nog heel veel wissels over worden getrokken en er nog steeds mensen massa’s worden geïnformeerd op basis van iets wat binnen tien jaar gewoon finaal helemaal ontleed wordt, helemaal open gaat. Wat is er op tegen. Zou je nu in het witte licht willen zitten hier? Zullen we met elkaar in het witte licht onder een boom gaan zitten?  Of zullen we gewoon echt als mensen met elkaar, waar we het altijd over hebben onder die boom gaan zitten, een echte boom , een analoge boom, of wil je in een wit licht zitten. Waar ligt de echo van je verbondenheid? Waar ligt je kern?  Je moet voorbij de hoaxes gaan. En misschien is dit niet leuk voor sommige mensen dat ik dit zeg, maar ik denk dat het uiteindelijk hartstikke leuk is voor de mensen dat ik dit zeg. Want je kunt er iets mee doen in jezelf. En het hoeft niet te zijn op de manier zoals ik dat zeg en dat is heel erg belangrijk. Labyrint, delta heeft totale controle. Alles wat de mensheid denkt is in lijn met de gedachtegoed van de ander. Alles wat we zijn is elkaars hypnotiseur. We moeten elkaar deprogrammeren!

Vraag: ik speel hier voor jullie piano, het gaat niet om mij maar we hebben het over de frequentie van muziek, we hebben het over kunstuitingen, we hebben het over fantasie, en als ik daar zit te spelen los van een paar klassieke stukken doe ik iets uit mijzelf, dat is fantasie, zit ik dan ook in mijn echte werkelijkheid en daarom is het belangrijk dat we ook met z’n alle  met kunstzinnige uitingen bezig zijn.

Martijn: de creatie is zo belangrijk als er niet wordt gedacht en het ontstaat. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niets denkt als je iets doet vanuit je gevoel want uiteindelijk heb je je brein nodig om het te coördineren, dus je brein is altijd een uitvoerend orgaan van het lichaam. Maar op het moment dat er geen gedachte is in lijn van iets anders maar echt vanuit jezelf, dus puur vanuit jezelf dan gebeurt er iets heel anders. En ik heb jou zien kijken naar die foto van de aarde en je ging op de aarde spelen en ik heb kunnen horen en voelen wat je speelt, het leven van deze blauwe bibliotheek. Weet je en het is niet zo dat er maar één aarde is. In al die testen die er gedaan zijn ook door inlichtingendiensten en neuro kwantum wetenschappers blijkt dat er naast deze werkelijkheid, als mensen dus loskomen, dat blijkt ook met neurotransmitters als bijvoorbeeld met lsd maar met vele andere middelen ook, blijkt dat er naast deze werkelijkheid ontelbare andere werkelijkheden zijn die leeg zijn, waar geen mensen wonen. Dus als je technologie ontwikkelt om de dromers te brengen naar zo’n werkelijkheid en je blijft zelf achter in die andere werkelijkheid, dan kun je van achter de schermen met die technologie macht uitoefenen op mensen, behalve zij die vanuit de creatie leven! Dat kun je voelen, als je schildert of als je wandelt, voor mij is wandelen ook creatie. Alles wat te maken heeft met die kracht van binnenuit dat maakt helemaal niet uit wat dat allemaal is, het gaat er om wat je zelf voelt, maar er moet geen vervuiling zijn in het hoofd. Hebben jullie dat filmpje ook gezien van die olifant waar piano voor wordt gespeeld, een paar dagen geleden was dat op televisie. Een blinde olifant en daar zat een mijnheer die ging piano spelen en dat was zo ontroerend omdat je dus de frequentie hoort en voelt van die man die piano speelt, in dit geval was het een man, het had ook een vrouw kunnen zijn natuurlijk, dat maakt allemaal niks uit en je ziet dus die olifant die daar bij staat je ziet  ze doordat je ze waarneemt, daar komt het waarnemen weer, zie je het beeld en je voelt het binnenin jezelf, je voelt de kracht van het leven stromen. Zo’n diepe verbondenheid. En eigenlijk gaat het om die verbondenheid, zonder geloof. Zodra dat er is, die kernkracht, dan verandert er iets in deze werkelijkheid. En daarom worden de mensen ingesnoerd in allerlei systemen. En ik draai daar echt niet om heen, eigenlijk zijn alle agenda’s, hoewel er velen echt waar zijn en plaatsvinden echt er alleen maar op gericht zijn om de mens te ontvoeren met haar bewustzijn.

Zullen we even pauzeren voordat we het over sterven hebben dan? Als er mensen zijn die zeggen van nou joh ik vind het nou wel even genoeg hoor, ik lekker weg want ik zit helemaal vol, doe wat je nodig hebt, alle is hier open en alles kan gewoon.

Deel 3

Oké welkom terug allemaal. We hebben nog iets meer dan een half uurtje aards gezien. Dit onderwerp, jullie voelen dat uiteraard allemaal op de eigen manier wat er met de energie gebeurt in jezelf als je met deze onderwerpen aan de gang gaat. En hoe snel ook het gevoel van, ik ga niet zeggen dat het woord klopt maar ik gebruik het woord nu eventjes zo, gevoel van ongemakkelijkheid, in andere energie wat misschien wat minder prettig is, maar de kracht van wie wij zijn, de zuiverheid en de kracht wat wij in ons dragen kan over alle onderwerpen. Dat is wie we zijn. Dat is wie jij bent. En het weglopen bij de onderwerpen wat veel mensen doen en ik begrijp het ook want het is natuurlijk een enorme ja beweging waar we in terecht zijn gekomen en wat resulteert in deze werkelijkheid en nu zijn we het aan het ontrafelen. Nou het is ook nodig om je er toe te zetten, het is nodig om je er mee bezig te houden in jezelf en dat wel te doen in lijn met die innerlijke boodschap. Want anders ga je in het mind concept. Je ziet ook veel mensen hiermee bezig die waren helemaal in die donkere krachten verstrikt, maar waarom zou het niet veel eenvoudiger kunnen dat je én lekker analoog bent en hop lekker dat meer in zwemt en hatsjekidee tussen de bomen springen en dan weer het water in en dansen en tegelijkertijd weten dat die andere er ook zijn, snap je, dat kan allemaal tegelijkertijd. Dat is een simpele manier zoals ik er ook mee leef. Ik weet dat het er is, ik weet wie het zijn ook nog en hoe die krachten functioneren, maar ik weet ook hoe fijn het is om zo analoog te zijn. En of er dan een kwantum ingreep heeft plaatsgevonden d.m.v. smart dust technology dat is allemaal niet zo interessant. Wij hebben het vermogen om in elke werkelijkheid de kracht van het leven te brengen. Dus al zou dit de meest afschuwelijke en akelige omgeving zijn, en dat vind ik dus niet want ik geniet van deze wereld, zo mooi hoe deze werkelijkheid functioneert en als wij daar dan ook nog een keer in aanwezig zijn dan wordt het één groot levend voor…??van geboorte van bewustzijn en verbondenheid. Je kunt dat gewoon samen bij elkaar brengen. En ik zie dus dat sommige mensen dat heel moeilijk vinden, die kunnen hun eigen anker, hun eigen kern niet voelen, niet vinden en dan gaan ze helemaal in het excessieve gedeelte van de negatieve propaganda, en dan zie je ze ook stranden. En daarom is het ook belangrijk, je merkt ook aan mij, ik breng net als jullie, breng ik het bij elkaar. Ik heb geen angst. Ik hoef ook helemaal niet bang te zijn, er is helemaal geen angst Ik ben kracht. Het enige wat er kan zijn is dat je mind je hoofd, op een gegeven moment toch een gedachte krijgt en dat je daardoor een emotie van binnenuit gepakt door de gedachte en dat je er een oordeel over gaat hebben. Dat kan, dat je oordeelt over mij of over jezelf of een ander of over iets, maar dat kan gewoon weg. Want er is gewoon zoveel gaande. Alles bij elkaar brengen. En we zijn wat dat betreft echt geen zwakkelingen want we zijn één van de sterkste krachtigste scheppende rassen die er zijn. En niet om krachtiger uit te drukken dan een ander, maar als humanoïde ras. Het is echt fenomenaal wat we in ons dragen en we zouden daar zo per direct de hele wereld mee kunnen veranderen, ware het niet en ik heb echt uitvoerig onderzoek gedaan en niet alleen in Nederland, ware het niet dat de meeste mensen c..q. bijna allemaal, in het geheel bekeken, toch ergens vastzitten aan een geloofssysteem. Hoe dan ook. Het zit zo fantastisch in elkaar, petje af. Echt waar, ik heb er echt bewondering voor.

Oké ter afronding, mind control oorlog. Op dit moment is er dus een mind control oorlog gaande. Wij denken dat het gaat over de economieën, wij denken dat het gaat over de cyberwar en over democraten en republikeinen, denken dat het over een handelsoorlog gaat. Dat is het niet. De oorlog die er gaat. Het is gewoon propaganda, is voorkant van het verhaal wat we zien. Wat er gaande is is dat er een hele grote oorlog woedt  binnen de menselijke factie, verschillende facties, tussen mind control inlichtingen…die de controle hebben over de mens. In China heb je een zeer geavanceerde afdeling ook net als het labyrint. Die zijn bezig met technologieën die willen ook op dit moment al die chips en als je de informatie goed tussen alles doorleest en je ziet het overal staan. Er is technologie die de Chinezen ook hebben en die Chinezen willen de technologie van de Amerikanen ook krijgen zodat ze die technologie kunnen implementeren en dat ze de mind control groepen achter deze gordijnen kunnen overnemen. Er is dus een, daarom begon ik met wapenstokken en een pistool, een geweer en smartphone, het gaat nu om iets heel anders. De oorlog die hier woedt, de strijd die hier gaat, die wordt uitgevoerd, alles wat er nu op deze planeet gebeurt, alles, draait achter de schermen om de gedachte van de mens! En je hebt het zelf niet eens door maar je bent dus een onderdeel van die strijd! Het is dus veel meer dan een informatie oorlog. Veel meer. In 2009, ik had het er laatst ook weer over met een klein groepje mensen, in 2009 is er een bombardement geweest op de maan. Misschien dat jullie daar nog iets van weten, Obama was toen nog aanwezig in het Witte Huis, en hij gaf volgens de officiële lezing een opdracht aan het Pentagon, dus eigenlijk was dat Darpa, om een raket te lanceren op de maan, het is op de NOS geweest nou en dan is het echt waar, het is op RTL 4 geweest, het werd overal uitgezonden en als je een beetje zoekt op google kun je het nog vinden. En de boodschap was, de reden van dat bombardement was dat ze wilden uitzoeken hoeveel, hoe diep de krater zou zijn en hoeveel stof er zou rondom de maan komen, dat ze dat dan konden onderscheppen en die stofdeeltjes konden meten. Nou ik vind het echt een fantastisch verhaal maar waar het echt om gaat is dat er bombardementen worden uitgevoerd op de maan omdat daar speciale mind control groepen zitten. Dus het heeft o.a. direct te maken met waarom we nooit meer officiële, de maanlandingen die we hebben gezien dat zijn niet de echte maanlandingen die er echt zijn geweest, want ze zijn er ook echt geweest, maar niet op de manier zoals wij het gezien hebben. maar de werkelijke reden waarom ze gestopt zijn met die reizen naar de maan is omdat het de perfecte lokatie, 1958 implementatie, de perfecte plek is van het labyrint mind control delta team, zo wordt het officieel genoemd. En er is nu een oorlog gaande omdat het mind control delta team wat zich dus niet in ons bewustzijn bevindt maar in een iets ander bewustzijn, daar kunnen wij dus naar toe reizen zelf, maar we moeten eerst leiding nemen, stoppen met geloven, dat zit allemaal gezekerd in zones van bewustzijn, om die mind control teams te ondermijnen, te ontmantelen en over te nemen. Dus er is een gigantische oorlog gaande.

En ja ik wil even nog terugkeren naar het begin. Wat ik net vertelde is dat er helemaal vanuit de oorspronkelijkheid, onsterfelijkheid en nogmaals het is geen zweef situatie, het is een hele fundamentele werkelijkheid waar je ook een zaadje in de grond doet en echt ook gewoon zand pakt, dus is het is niet een zweef werkelijkheid van licht en liefde, we ervaren die werkelijkheid echt als een fysieke werkelijkheid alleen ons bewustzijn is heel anders. En doordat ons bewustzijn anders is gedraagt een bacterie zich anders, er zijn hele andere wetten, hele andere kwantumwetten spelen daar. Dus er is een totaal andere werkelijkheid maar toch in de hoofdlijnen lijkt onze werkelijkheid heel erg op die werkelijkheid, de oorspronkelijke. Wat er gebeurd is is dat de mens uit haar vermogen is gebracht en dat er doordat dat is gebeurd in de hele kosmos, en de kosmos is niet één statisch geheel, maar het bestaat uit allerlei lagen van verschillende trillingen, bandbreedte, zijn er allemaal experimenten opgezet uit verschillende ja beschavingen, om te onderzoeken hoe ze zich konden ontdoen van die enorme hack van het bewustzijn, hè dus dat ze uit het interpretatievermogen zijn gestapt, gegaan. Dus er zijn heel veel experimenten gestart. Eén van die experimenten die er gestart is dat is dit universum wat wij nu als zodanig zien, wat we waarnemen. Dit universum. Dat is niet een statisch universum, dit universum bestaat uit meer dan 10.000 verschillende werkelijkheden. Dus buitenaardsen, dus andere ET rassen, menselijke rassen uit andere kosmische werelden, die komen niet dit universum binnen, maar die komen in één van de 9.999 even plat gezegd in getallen, andere frequentievelden binnen en laten zich vanuit dat veld in deze werkelijkheid zien. Dus het is een heel groot veld wat bestaat uit heel veel verschillende werkelijkheden die allemaal eigenlijk nagenoeg identiek zijn van elkaar. Dat heeft ook te maken met onze droomtoestand, droomwereld. Maar goed deze werkelijkheid is dus gecreëerd als een experiment. Het experiment is er op gericht door de rassen die dat hebben gedaan, om te kijken hoe de levens zich binnen dit experiment van hen zich ontwikkelt waarbij de mensen en andere wezens, dit is heel groot kwantum hoor wat ik nu bespreek, waarbij de mensen worden gemonitord, worden waargenomen en worden gekeken geobserveerd hoe die wezens de kracht in zichzelf gaan ontdekken. Wij zijn zelf niet die wezens. Maar dat experiment is opgezet en het experiment is dus ook aangevallen. Dus je hebt te maken met allerlei verschillende lagen. Nou dat kunnen we hier vandaag niet allemaal uitleggen, het is wel heel interessant om daar een keer met elkaar over te spreken, want dan komen we ook bij de Galactische beschavingen waar over gesproken wordt. Over bepaalde Siriaanse, Aldeberaanse??beschavingen en nog heel veel andere beschavingen, waar nog nooit over gesproken is die wel van invloed zijn op deze werkelijkheid die verrijking hebben gebracht op bepaalde frequentievelden, informatievelden in de matrix hebben gebracht van dit universum, waardoor er een paar miljoen bloemensoorten konden ontstaan. Dat zijn geen voertuigen met grote vrachtruimtes met zaden gekomen. Dat is wat wij denken. Maar dat zijn hele grote krachtige beschavingen die met hele diepgaande technologie, gedragen vanuit het hart, over gezet in technologie omdat ze zelf ook meewerken aan het experiment, grote informatievelden op basis van trillingen, op basis van emoties, in het veld van de aarde hebben gebracht waardoor het zich helemaal door het aardse veld vanuit de hele kosmos zich is gaan verder bewegen. En daaruit zijn dan de bloemen ontstaan. Er zijn ook veel meer bloemen en bomen op de aarde als dat de mensen zien omdat ons bewustzijn niet open staat. Dus wij zien eigenlijk maar een heel klein deeltje daarvan. Uiteindelijk is dat hele veld, dat universum is, waarin wij nu leven, onder controle gebracht door verschillende andere groepen, daar komen ook de ufo ontvoeringen voor een klein deeltje vandaan, het merendeel van die ontvoeringen worden veroorzaakt door de labyrint delta groepen, de mind control, die met hele grote eigen ja hele grote machtige afdelingen zich kunnen verplaatsen door ons. Je hebt weleens van die vliegende driehoeken gehoord, maar het zijn niet alleen maar driehoeken. En binnen die werkelijkheid waar wij dan nu leven, waar die controle is en daar moet ik dus nog even niet naar toe, daar is iets heel erg aparts gaande. Want de werkelijkheid waar wij nu leven wordt gezien niet eens in andere lagen, heel bijzonder, uit een laag waarin wij nu leven dus het labyrint de controle van de mind groepen, mind control groepen, wordt gezien als de grootste bedreiging. Niet eens het archontisch bewustzijn wat de mens, wat door draconische groepen is ingezet met projectie technologie dat ze uit de onsterfelijkheid zijn gehaald, niet eens dat. Maar het systeem waar wij nu leven, want waarom omdat onze hele manier van overlijden wordt georkestreerd wat het niet is. Dus ja het is best wel een groot onderwerp want daar ligt direct weer een geloofssysteem in. Want alle vragen komen tevoorschijn over de dood. Want hoe zit het dan met jouw overleden man? Hoe zit het met jouw kind? Is die wel over, is die wel terug naar huis? Al dat soort vragen. En in feite zijn die vragen uit de mind! Zo diep zit het. In feite zou je je bewustzijn daarom zo sterk op jezelf moeten afstemmen binnenin in jezelf dat je hoofd niet eens de neiging heeft om daar naar toe te willen. Dat vraagt heel veel hè? Het vraagt heel veel van jezelf.

Wat is nu die wederopstanding. In het moment hier ervaren wij een aantal dingen. Een aantal zeer vreemde dingen bij het overlijden. En dat moment van overlijden is dus volledig gebaseerd op je totaal beeld van de werkelijkheid en jouw plek in het geheel. En daar gaat ‘ie, het moment van overlijden treedt in, er is iets dat het bewustzijn los gaat van de werkelijkheid, echter is het niet deze werkelijkheid. En dat labyrint groep, de mind control groepen bootsen en simuleren een gigantische werkelijkheid. Wat er gebeurt is op het moment dat het overlijden intreedt is dat er verschillende scripten gaan openen, mogelijkheden, en dat script verhaal dat is ook een heel groot verhaal, dat kan ik ook allemaal niet nu vertellen, maar de scripten daar bedoel ik mee oorzaak en gevolg. Even een stapje terug, de experiment houders van dit universum hebben een experiment opgezet waarbij ze in principe, ik zeg er met name bij in principe volledig alle scripten hebben gefabriceerd. Als een zeer intellectueel geprogrammeerd script ligt eigenlijk alles daar in vast. Het is alleen aan de mensen om te kiezen welk script zich opent, gedurende het hele leven. De labyrint groepen die hebben er voor gezorgd dat 5 % , ongeveer 5% van het volledige script van het oorspronkelijk experiment zich opent. Waarom omdat ze mens hebben gebracht in een virtuele werkelijkheid waarin de mens gelooft in de dingen waar het niet om gaat. Waarbij het grootste deel van de oorzaak en gevolgen die er zijn die kunnen aansluiten op andere keuzes van jezelf zich niet laten zien!  Nou dat zet zich door tot het moment dat je overlijdt. Het moment dat je overlijdt gebeuren er eigenlijk twee verschillende dingen. Het eerste moment daar waar je denkt dat je overlijdt, overlijdt je helemaal niet. Het moment dat je gaat overlijden wordt gesimuleerd door het labyrint. Door zeer hoog gekwalificeerde technologie waarin de mens waarin de mens denkt dat ze overlijdt. En in het moment dat de mens overlijdt, dat ze denkt dat ze overlijdt, is er eigenlijk niets anders dan een hele persoonlijke ervaring. En die persoonlijke ervaring die daar is, wat je daar gaat ervaren als mens, dat is dus een persoonlijke ervaring, is volledig, sluit volledig aan op de hele manier van hoe je hier hebt geleefd. Dus alles waarin je hebt geloofd en alles wat je belangrijk hebt gevonden “hè gelukkig ik ben tot een liefde gekomen, ik heb de here jezus gevonden” Alles waarin je gelooft, het maakt dus niet uit wat het is, alles wat je hebt ontwikkeld, waar je persoonlijkheid uit is ontstaan, je geloofssystemen, die voor jou het beste uitkwamen die dus de taal zijn om jouw werkelijkheid een betekenis te geven, en het doet er echt wel toe in welke betekenis en welke werkelijkheid je terecht bent gekomen. Want er is uiteindelijk maar één werkelijkheid die regeert boven alle gesimuleerde werkelijkheid. En dat is nogal wat wat ik hier zeg. Ik heb wat boze mails gekregen “als jij denkt dat je het weet dan..” ik zeg “dan ga ik nog harder praten” het gaat niet om Martijn, ik neem de moed en ik heb de moed om dat gewoon te zeggen om het zich te laten openen. Het moment dat overlijden plaatsvindt is een overlijden die volledig aansluit bij je hele perceptie van de werkelijkheid die jij op dit moment hier op aarde hebt geleefd. Dus alles wat er is gebeurd, pijn en vreugde, verdriet, angst, trauma, spiritualiteit, geloof, alles wat er is gebeurd betekenis van buitenaardsen, alles wat er is gebeurd, betekenis van graancirkels, alles wat er is gebeurd dat hele informatieveld wat wij dus ervaringen noemen is dus ook informatie. Het is energie. Weet je nog aan het begin van de dag wat ik zei over dat downloaden? Waarneming of gedachten wordt energie, hier binnenin het is vormloos. Dat spaar je je hele leven op, je hele leven spaar jij als bewustzijn, je antenne van bewustzijn, spaar jij in feite alles op wat jij ervaart. Wat er wordt gedacht is energie, wat er wordt gevoeld is energie, wat er wordt geloofd, waar je voor gaat is energie.

Maar het gaat om één energievorm, en dat is de energie van autonoom zijn! Eigen innerlijke kracht hebben, dat is christus. De ware christus kracht, die ik niet christus wil noemen maar nu toch eventjes wel noem omdat ik dat eigenlijk niet wil. Omdat ik dat ook doorbreek omdat jullie erbij weg willen blijven. Het gaat om die autonome kracht. Op het moment dat overlijden wordt geïnitieerd ontstaat er niets anders dan alles in dat moment aansluitend op wat jij in je leven bent geweest. En op dat moment ben je helemaal niet dood. Op dat moment is de dood, overlijden, een proces wat aansluit op het labyrint, uit het labyrint wordt het geproduceerd. Dus je krijgt precies het overlijdensproces voorgelegd, getrakteerd wat aansluit bij je hele leven. Wat is daar nou erg aan? Als het aansluit op de informatiebewustzijnsvelden die jij bent dan ga jij ook met dat informatiebewustzijn in jezelf overlijden. En feitelijk overlijd je dus niet.

Nou de andere kant van het verhaal. Als jij in het moment dat je dit kunt doorzien, dus je moeder komt naar je toe en ze zegt “lieve schat kom maar, ik hou van je” Je wordt overstelpt met liefde. Dat je in dat moment met aandacht bij jezelf blijft, bij jezelf blijven en dan komt er weer iets anders aansluitend op dit leven, alsof het alleen maar om dit leven gaat, waanzinnig slecht script van het labyrint maar goed de meeste mensen identificeren zich alleen maar met dit leven, waardoor ze dus ook daar op reageren. De volgende golf is iets anders wat ook aansluit op dit leven. Zo komen er een aantal golven tot het moment dat het stopt. Dus je moet heeeeel bewust autonoom in jezelf aanwezig zijn. Doe je dat niet vanuit het overlijden dan krijg je eigenlijk een neurologisch overlijden. Hè, wat is dan het verschil tussen een neurologisch overlijden en een echt overlijden?  Er is een kracht in ons en dat is bewustzijn, die van oorsprong zelf loslaat, dus overlijdt, bewustzijn van ons uit onszelf loslaat, eruit stapt, zelfstandig, en ook zelf ergens een ervaring in heeft. Dat is ons eigen autonome bewustzijn. Bij die invasie die heeft plaatsgevonden in ons bewustzijn, moeten wij ons dus ook ontdoen van die invasie. Wij kunnen dus ook niet overlijden in een script van die invasie, omdat labyrint een onderdeel is van die invasie. Dus in het moment dat je gaat overlijden kun je overlijden volgens het script aansluitend op wat je in dit leven allemaal hebt geloofd, en dan overlijdt je dus niet, want je gaat met je aandacht naar buiten toe. En als je met je aandacht bij jezelf blijft en je laat je helemaal niet leiden door allerlei dualistische systemen van liefde en kracht, er komt van alles aan lichttunnels, want je gaat helemaal niet door een lichttunnel, want wij reizen helemaal niet, de invasie is ook niet met een lichttunnel naar ons toe gekomen, er ontstond het witte licht toen we niet meer konden interpreteren. Dat is de invasie van de draconische macht. Dus we komen ook bij dat witte licht weer uit, maar we moeten terug naar de vorm, naar de interpretatie. Terwijl veel mensen zeggen “je moet juist naar de vormloosheid”.  Nee we moeten terug naar onze eigen vorm daar binnenin. En op het moment dat je daar gaat overlijden en je trotseert al deze diepgaande afleidingen en in feite zijn het echt forse afleidingen, dan komt er een moment dat het stil wordt, je blijft met aandacht bij jezelf, je voelt je lichaam, je moet ook echt met je bewustzijn bij jezelf blijven dus niet naar buiten gaan, komt er een moment dat er zo’n warmtegolf van binnenuit komt vanuit je hartskracht, voel je hem helemaal stromen en dan komt er een verbinding, een verbondenheid terug wat wij hier niet kunnen beschrijven, met al het leven. En dat is zo’n warme golf. Zo’n opstaan, opstaan in jezelf, dus dat is de wederopstanding, dan gaan alle circuits van bewustzijn gaan weer aan, die draconisch en archontisch bezet zijn, en op dat moment wordt je wakker ben je bewust van de wereld waar je in feite bent toen die invasie plaatsvond. Dus je wordt dan wakker. Je wordt dan geboren. En in dat moment dat dat gebeurt, zul je ook de werkelijkheid die er dan net allemaal is geweest herinneren als een behoorlijke misleiding. Maar gelukkig zijn er spirituele modellen die nu in opstand komen en nu gaan zeggen van “nee maar dat wil ik niet, tot zover was het leuk maar de laatste 5 minuten vinden we niet helemaal leuk” en daar moet je zelf maar eens over na gaan denken. Want geloof zit veel dieper. Het zit veel dieper in ons, het zit in onze relaties, wij hebben dubbele belangen, het zit heel diep. We spreken hier niet de taal van onszelf. En hoe kan het nou dat als je met je aandacht naar buiten gaat, bij je lichaam weg, naar buiten gaat, tijdens het overlijden, dat je op dat moment terwijl je met je aandacht naar buiten gaat, dat je op dat moment gaat overlijden op een andere manier i.p.v. dat je met je aandacht bij jezelf blijft, dat is eigenlijk gewoon puur kwantum mechanica. Zuiver bewustzijn, zuiver bewustzijn is bewustzijn wat niet gelooft in iets anders maar alleen naar de kernboodschap gaat wat het leven nou werkelijk is. Die vibratie, 100 % verbondenheid, eerbied. “ja ik weet niet wat je met het kernwoord bedoelt, wat is het woord kern, wat is kern”? Je weet wel wat kern is, je hoofd kan het niet weten, maar je weet heus wel wanneer je verbonden bent met alles, met iets in jezelf en met de wereld. Dan weet je het, dan weet je dat dat moment, (knipt met vingers) tsjoek, dat is de kern, dat is god, dat is de kracht in jezelf. Als je die kracht en die kun je alleen maar vinden door niet te geloven in iets anders, want hij zit nergens anders in dan alleen in jezelf. Als je die kracht in jezelf voelt en je blijft bij jezelf dan krijg je met aandacht bij je lichaam, dan krijg je een kwantummechanische scheppingswet, die gaat werken en die zorgt ervoor dat daar waar menselijke observatie is, bewustzijn naar toe reist, naar jezelf in dit geval, in dit lichaam wat eigenlijk bij deze matrix hoort, maar wat toch is wat jij op dit moment bemant of bevrouwt, bewoond, dat op het moment dat je met aandacht en bewustzijn daar bent kan daar geen andere kracht in. Dus waar het om gaat zwart wit gesproken,  is dat de mens overlijdt vanuit zichzelf met bewustzijn bij zichzelf en daarin ook het moment voelt, en dan komt het moment dat je hem zelf losmaakt. En dan komt er een signaal van binnenuit uit je hartskracht die je een signaal geeft naar het brein, boem en dan gaat de board computer uit en dat doe je zelf.

En dan maak je een reis naar binnen en dan word je wakker in het bewustzijn van wie je werkelijk bent. Dan weet je het is voorbij. En dan begint het.

En die andere route is dat je met aandacht naar buiten gaat en dan komt de kwantummechanische werking ook, daar waar geen menselijke observatie is daar wordt door jou heen geregeerd. En wat er gebeurt op dat moment is dat je in feite met je bewustzijn wordt ontvoerd en op dat moment kun je niet tot je ware kracht komen. Je kunt de kracht die ons heeft ondermijnd die ons heeft ontvoerd, gegijzeld, deze technologie, de draconische krachten die het menselijk ras in projectie oorlogen in een andere werkelijkheid heeft gebracht, virtual reality, die kun je niet opruimen. Dus hij blijft in je systeem zitten. En dat is een heel geavanceerd deel …ik roep dus ook alle mensen op om goed te beseffen dat op het moment dat op het moment dat je overlijdt en het gaat hier alleen maar over jezelf, want je kunt een ander hier eigenlijk niet in gaan begeleiden, je kunt wel naast iemand gaan zitten en zeggen “ik kijk wel met je mee dat je niet bij die tunnel komt” dat werkt niet, het is heel erg gebaseerd op je eigen innerlijke kracht. Maar wat je wel kunt doen als jij het weet dan komt de godskracht tevoorschijn en dat is waar ze zo bang voor zijn. Als jij het weet dan kun je met je innerlijk weten zo’n krachtige focus brengen naar iemand of iets zonder dat je je bemoeit met die situatie maar je raakt hem met je innerlijke kracht en met je denken op basis van je innerlijke kracht, raak je die ander aan en je laat het los. En op dat moment gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt het resonantieveld van wie wij zijn in beweging. En daarom is alles …?? in de wereld om te zorgen dat we met ons bewustzijn niet naar de werkelijke situatie toe kunnen. Zoals wij denken dat het om handelsconflicten gaat, Amerika en China, en we willen daar dus iets aan veranderen dan zitten we aan de voorkant van het fotootje te werken. Maar het gaat om iets anders. Alles wordt vals, het is wel echt, het is een conflict, maar het hele systeem, dat zijn dus de agenten van labyrint, zonder dat ze het vaak weten, dat hele systeem wordt georkestreerd om onze gedachte niet in lijn met die innerlijke kracht niet te kunnen brengen naar daar waar het echt om gaat. En daarom is het zo belangrijk dat dat wel open gaat. En er is maar één manier waarom ik hierover kan spreken is omdat er zoveel mensen als jullie en heel veel andere mensen bereid zijn om dit onderwerp te onderzoeken, en gezamenlijk een bewustzijnsvibratie in deze werkelijkheid te representeren, wat eigenlijk fungeert als een soort beveiligingsmechanisme. Dus ik zeg eigenlijk ook dat we hier gezamenlijk  echt met elkaar spreken. Dus het sterven, het terugkeren, tot wat we in de boeken lezen het koninkrijk van god, de hemelse sferen, dat is helemaal geen hemelse sfeer, dat komt uit de boeken van labyrint. De opgestegen meesters komen uit labyrint. Het is een scrip van labyrint. Dat zit zo diep jongens en dat is zo geavanceerd. Wij moeten daar dus echt eventjes doorheen als mensheid en dat moeten we sneller doen als dat we er alleen maar over praten. Als mensen bij elkaar durven komen en dan ook op bewustzijnslevel echt een paar forse stappen in zetten dan komen er misschien veranderingen in de wereld. Waardoor er ook kanalen opengaan.

Vraag: als wij dat proces gaan doen van dat overlijden, maar je hebt niet die bewustwording en kennis en je hebt ook het idee van ik wil naar het witte licht of iets anders, dan blijf je dus in die mind control betekent dat dat we ook die re-incarnatie carrousel blijven?

Martijn : nee want er is geen re-incarnatie carrousel.

Vraagsteller: ja dat denken wij.

Martijn ja dat denken wij, maar de  mind control, er zijn mensen die daarover spreken over re-incarnatie carrousel binnen de mind control maar dat is ook niet zo. Er vindt een voortdurende reset plaats. Dat is wat er gebeurt. Er vindt steeds een reset plaats. De labyrint groepen hebben als het ware een virtuele, een echt bestaande werkelijkheid, aan ons gekoppeld  aan ons bewustzijn. Wij leven dus in die werkelijkheid, dat is deze organische wereld waar we echt in leven, maar in feite is er uhm, ik ga even afkappen anders gaan mijn gedachten naar iets en dan gaan we tot 16. 00 uur door, en dat is niet echt de bedoeling, maar er is eigenlijk geen re-incarnatie carrousel. Dat is er niet. Wat er gebeurt en dat is natuurlijk wel interessant, en dat roept heleboel vragen op, op het moment dat je niet overlijdt, dus als je je niet ontkoppeld. Trouwens bij het overlijden, bij het overlijden ga je over het lijden heen maar bij het overlijden ga je letterlijk zien dat het er niet is. Dus dat die wereld die je hebt meegemaakt, eigenlijk een onderdeel is van het leven van wat je daarna gewoon weer verder ervaart. Ik merk nu dat er zoveel dingen tegelijk in mijn systeem worden nu aangezet en dat moet ik even temperen.

De reset is het moment dat je overlijdt en in feite in het proces terechtkomt van labyrint, even goed kijken hoe ik dat zeg, het moment dat je niet overlijdt maar voldoet aan het labyrint systeem, dan blijf je in de cyclus zitten waar je zit en krijg je hetzelfde systeem nog een keer voorgeschoteld.

Vraag: maar dat noem je geen re-incarnatie.

Martijn: nee want het is namelijk hetzelfde, je krijgt hetzelfde script weer van Labyrint.

Vraag: is dat dan onmiddellijk.

Martijn: onmiddellijk

Vraagsteller: ik dacht dat er een hele periode tussen zat. Dus je zit weer in hetzelfde leven?

Martijn : direct gaat het weer door.

Dat is scripto cright?? is nog nooit besproken. Dat is een stof die wordt geïnjecteerd in ons. Daar gaan we het nu niet over hebben. Ik open vast even het veld, het woord is hier nooit eerder genoemd.

Wat er gebeurt is dat wij willen alles een betekenis geven op basis van wie we zijn. Wie we denken dat we zijn. We willen weten wat spiritualiteit is, we willen weten wat het leven is en we willen weten wat sterven is. Wat we niet willen weten is dat de werkelijkheid waarin we leven, die echt fantastisch is en nogmaals ik geniet heel erg ook van mijn gezin, ik ben blij dat ik daar een onderdeel van mag zijn, we hebben het heel goed met elkaar met de dieren, tuin alles is er, hè dat zijn even de woorden dat je ziet dat ik gewoon hier leef, maar ik heb wel heel goed door dat dit, dit is niet zo maar een verhaaltje, dit is een echte werkelijkheid, ik heb heel goed door dat tegelijkertijd dat ik hier leef dat ik ook leef in een veel groter kosmische schouwspel. En ik weet precies hoe het in elkaar zit. Precies. En die reset die vindt plaats op het moment dat je uit het labyrint gaat, word je in eerste instantie word je wakker met een heel groot artsenteam om je heen, dat de eerste stap, dat is het labyrint, dat heb ik verder nog nooit zo besproken hoor, dus mensen die al andere dingen hebben gehoord die kunnen het waarschijnlijk er niet zo even ergens bij plaatsen, maar je wordt wakker in een artsenteam en dat is een heel klinisch artsen team, dat zijn mensen die over het algemeen allemaal Amerikaans spreken, ze spreken niet om te voorkomen dat er geen trillingen vrijkomen, op dat moment wordt je wakker in de wereld van dat boek van “thanks for the memory”s”  van Brice Taylor vertaald door Quasimodo,  daar heeft het mee te maken en dan wordt je vervolgens weer opnieuw aan de machinerie gelegd dan krijg je nog een keer die lucide droom die deze werkelijkheid is. Het is alleen zo dat het hetzelfde script is maar binnen dat script heb je de mogelijkheid om een andere tijdlijn te openen, je kunt andere oorzaken en gevolg krijgen. En dan wordt er binnen dat script weer steeds gezorgd dat je terugkeert in hetzelfde. Hier komen ook de déjàvu’s vandaan. Het wordt niet geapprecieerd dat we het hier over hebben. Overigens ik vind het fantastisch dat het gewoon kan. Ik heb mijn hele leven hier als klein jongetje, niet als klein jongetje in wie ik ben, over gestudeerd van hoe kan je dit nou bespreekbaar maken, Ik heb er echt heel erg veel tijd in zitten om te kijken van ja ik wil dit bespreekbaar maken maar dat kun je hier niet zo maar in één keer naar voren brengen, dus het is afwachten en werken met elkaar, met elkaar, om deze innerlijke kennis en deze mogelijkheden, om die bij elkaar te brengen en te zien en vervolgens als mensen gezamenlijk tot een bepaalde consensus te komen. Want ik kan dat niet doen alleen, jullie kunnen het ook niet doen (alleen), we kunnen het wel met elkaar een ander bewustzijn initiëren. En ik ben er heel dankbaar voor dat we dat met elkaar kunnen doen vandaag. Dit is een voorzet van een richting die ik vanaf nu in ga. Dat betekent ook dat ik er heel veel meer over ga vertellen, ook heel veel meer over ET rassen ook over echte Secret Space Programs die niet geïnitieerd worden. Maar waar het vooral om gaat dat ik nog veel dieper in ga op wie wij zijn. Want er wordt met hele grote ogen gekeken naar ons op kwantum level. De aarde wordt heel diep gemonitord en bestudeerd, heel diep. En heel veel beschavingen zijn betrokken bij wat er in jou gebeurt. Dus cijfer jezelf niet weg! Denk niet dat het om een ander gaat, denk niet dat het om de wereld gaat. Het gaat heel specifiek over jou! En dat het gevecht gaat, de beïnvloeding, de strijd, over jou is het van belang dat je tot de kern komt waar het in jou om gaat! Dat je andere mensen gaat ontmoeten die ook met die kern bezig zijn. En dat je ook beseft dat het vooral gaat om jezelf te bevrijden vanuit al die gedachtes en geloofssystemen helemaal naar de kern in jezelf en dat je vanuit die bevrijding ook de bevrijding verder brengt in de wereld. En dit is nog maar in een notendop wat ik nu heb beschreven. Want het is echt enorm groot. En in feite hoef ik het jullie niet te vertellen want we hebben het allemaal doorlopen, deze gigantische gebeurtenis.

Wilde nog iemand iets vragen?

Vraag: Martijn stel dat mijn tante niet bij zichzelf is gebleven bij haar overlijden kan ik als ik bij mezelf blijf bij het overlijden haar dan tegenkomen aan de andere kant of is zij dan haar nieuwe leven als nieuwe tante begonnen.

Martijn: wij hebben geen zicht op wat andere mensen meemaken. We kunnen er alleen maar vanuit gaan dat het concept wat we nu meemaken als onze werkelijkheid die zich in een tijdlijn lijkt af te spelen, dat is wat we ervaren, maar tijd is natuurlijk een gedachte, dus je kunt eigenlijk niet anders zeggen dat op het moment dat je overlijdt, of jij dat nou bent of een familielid of iemand anders dan spiegel je dat af aan oorzaak en gevolg in tijd. Maar als zij bijvoorbeeld gegaan is en ze is niet uit haar invasiekracht  gegaan, die zit er nog in, en ze zit weer in dat systeem dan wil dat niet zeggen dat ze er nooit uit zal komen. Want nu zitten we te denken in lijn van oorzaak en gevolg. Eigenlijk heel zwart wit moeten we onze vraag daar weghalen. We moeten hem echt brengen naar onszelf. Dus we moeten weer de oorspronkelijke denkers worden in lijn met het oorspronkelijk voelen en eigenlijk heel zwart wit, is het helemaal niet van belang of een ander er uit is of niet. Want het gaat namelijk om jou. Jij bent gegijzeld. Ik ben gegijzeld. Wij als mensen worden op individuele basis, dat heeft allemaal met coördinaten in ons bewustzijn zoals wij beschreven zijn door allerlei andere verschillende rassen, worden wij gemonitord en zijn we per stuk getarged, uit gezet. Dus het gaat ook heel erg om onszelf. En wat is er nou mis mee als je wakker wordt en je houdt ontzettend veel van je droom en je zegt “nou het was maar een droom” wat is daar nou mis mee?  En dan zeg ik maar “wees dan ook echt een dromer, droom de mooiste wereld” Ga echt de mooiste wereld dromen. Doe echt waar het om gaat. Spreek je uit. Laat je gelden, laat je stromen, laat je zien. En stop met dingen die je echt niet dienen. Ga eens kijken van hoever kan ik mijzelf …?

Vraag: je zei je komt eerst bij die teams van doktoren, maar dat is toch ook nog een tussen station?

Martijn: ja dat is een laag, dus dat is de sluitlaag van, ik ga daar nieuwe  lezingen over geven waar ik dat helemaal duidelijk maak in vormen, hoe dat zit, maar de sluitsteen, dat zijn dezelfde krachten draconiërs die in feite vanuit een bepaald Uhrbewustzijn, dat is een andere werkelijkheid, regeren, zij zijn geïnfiltreerd binnen labyrint en labyrint is de laatste sluitsteen. Als labyrint wordt opgeheven, als dat stop dan stopt er een hele virtuele werkelijkheid met allemaal werkelijkheden die zich voortdurend reproduceren in allerlei verschillende segmenten. Er is een soort kopieer systeem actief en daar zijn ook hele grote zorgen over. Maar als we daar uit stappen uit dat systeem dan zijn er dus nog andere lagen maar als je werkelijk dit in jezelf gaat onderzoeken en het helemaal opent dan zijn al die andere lagen er niet. Dus alles is bewustzijn, eigenlijk alles is afhankelijk van je bewustzijn. Weet je je kunt ‘s morgens wakker worden en dan heb je vier verschillende pogingen om wakker te worden. Weet je, dan voel je nog even dutten en nog even links en nog even rechts, en dan denk je nog even aan die droom en aan die droom, en dat komt nog even voorbij, dan kom je dus in verschillende golven wordt je wakker. En zo werkt het eigenlijk ook, je kunt ook in één keer wakker worden, je kunt ook ‘s morgen in één keer bhoem, helder wakker zijn, tsjak dan ben je er. En zo werkt het met het doorlopen van deze processen ook. Hoe krachtiger we tot onszelf komen in deze werkelijkheid hier hoe krachtiger we ook in één keer terug keren in ons oorspronkelijk bewustzijn. En dat is echt wel de moeite waard in deze wereld want de aarde van oorsprong Terra Gaia, is van oorsprong een mega grote planeet, echt een gigantische pareljuweel die niet als enige pareljuweel overigens er is. Er zijn er heel veel van. Maar wat wordt gezien in de kosmos in andere tijden, in andere werkelijkheden als een heel groot uhm ja revalidatiecentrum. (noot van de notulist, hij heeft het ook weleens rehabilitatie centrum genoemd) dat klinkt wel apart dat ik het zo zeg maar het is zo. Er zijn hele grote galactische oorlogen en gaan de en geweest. Gigantisch, en de aarde is één van de werelden, één van de werelden waarin wezens leven niet alleen aardse en menselijke wezen, maar waar wezens leven die zo diep in verbinding zijn met de godskracht dat alle wezens die gehavend zijn en die door technologie en door aanvallen onderuit gehaald zijn, worden verzorgd alleen maar door het bewustzijn, worden ontvangen en wij merken het hè als wij in de natuur dan voel je ook dat je gaat helen in jezelf. Je voelt dat de natuur je vibraties zendt die jou weer heel maken en dat is de essentie van de aarde, van Terra Gaia. Deze wereld is zo ontzettend bijzonder en hij mag gewoon weer terugkeren. En ik denk dat het van belang is dat we daarom ook zorg voor onze planeet gaan krijgen, niet verstrikken in “ja maar het is maar een projectie en het is maar dit en het is maar dat”, nee, dit is nu de werkelijkheid, laten we maar eens gewoon echt voor deze werkelijkheid gaan zorgen. Het is allemaal verbonden met elkaar.

We zouden misschien nog een keer een follow up kunnen geven over dit. Dat zou heel fijn zijn, dan gaan we met elkaar in dialoog en dan hoeven we niet een hele dag naar die pipo te luisteren op die planken maar met elkaar gaan uitwisselen en voelen van ja .

Vraag: mijn moeder is aan het dementeren en langzamerhand heeft ze geen controle meer wat er in haar hoofd gebeurt. Is zij dan in een fase bezig om daar los van te komen en moet ik dan blij zijn dat ze dementeert.

Martijn: nou blij zijn zou ik sowieso altijd omdat blijdschap is de meest formidabele krachten in ons. Het is logisch dat je daar ook zorgen bij hebt, uiteraard want er gebeuren dingen die je raken. Maar richt je bewustzijn met zoveel mogelijk blijdschap dat je haar kunt zien en kunt voelen. Ik kan het niet zeggen want dementie is een verzamelnaam en er is heel veel aan de hand met ons brein. Er is heel veel bemoeienis in ons brein. Ons brein wordt namelijk niet alleen gehackt door labyrint maar ook door allerlei andere ET rassen, die daar ook bij betrokken zijn. Dus ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Ik kan daar niet inhoudelijk op reageren. Dan zou ik iets gaan zeggen wat het waarschijnlijk niet is omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat ze aan het overgaan is, maar dat hoeft helemaal niet. En ook de vraag wat dementie is ja misschien zijn we met z’n allen wel hartstikke dement geworden. Hè op een intellectuele wijze.

Nou lieve mensen ik heb nog een laatste filmpje als een ode aan de planeet.

Ja zo’n mooie planeet, zo’n mooie werkelijkheid, het wordt tijd dat we opstaan, met 8 miljard mensen, maar eerst zelf doen. Guido dank je wel en dank je wel allemaal.

Bron: Martijn van Staveren

Related Articles

Responses