Plannen opslag kernafval in zoutkoepels of kleilagen van 1960 tot 2021: Een eerlijker verhaal

Herman Damveld

De laatste tijd gaan er af en toe stemmen op om nieuwe kerncentrales te bouwen. Maar wat er met het kernafval zou moeten gebeuren, daarover spreekt men niet. De Nederlandse regering heeft het er ook liever niet over, te meer daar opslagplannen in de jaren zeventig en tachtig veel rumoer veroorzaakten. De Europese Unie eist echter sinds 2011 dat de lidstaten een plan  maken voor de eindberging van radioactief afval.

Daarom gaf de regering het Rathenau Instituut de opdracht om een nieuwe discussie over de eindberging van radioactief afval voor te bereiden. Het Rathenau Instituut heeft nu een document in de maak over de geschiedenis van de opslagplannen in met name zoutkoepels. Dat moet hét standaardrapport over kernafval worden en de basis zijn voor de besluitvorming door de regering in 2025.

Het Rathenau Instituut geeft de gebeurtenissen echter regelmatig onvolledig of onjuist weer.

Een korte toelichting. Het Rathenau Instituut noemt weliswaar de zoutkoepels Pieterburen en Onstwedde in de provincie Groningen en Schoonloo, Gasselte-Drouwen, Hooghalen en Anloo in Drenthe. Waarom deze zoutkoepels gekozen zijn en wat er bekend is over deze zoutkoepels, staat echter niet in het document. Nergens staat ook dat 25.000 tot 40.000 mensen op 2 juni 1979 in Gasselte deelnamen aan een demonstratie tegen de eindberging. De zoutkoepel in het Friese Ternaard die sinds mei 1987 met stip bovenaan staat, wordt zelfs helemaal niet genoemd door het Rathenau Instituut. Daarom wordt het tijd voor een eerlijker verhaal over de geschiedenis van de kernafvalplannen: zie de inhoudsopgave voor de thema’s; voor het hele rapport klik hier.

Bron: co2ntramine.nl

Related Articles

Responses