Transcript Crowd Power 17 | Fysieke gezondheid

(Earth Matters TV | Crowd Power) Het transcript van Crowd Power 17

Onderstaand het gehele transcript van Crowd Power 17 (met dank aan Mareijke Giglio), deze is hier als PDF te downloaden .

Alle uitzendingen zijn te bekijken via het Earth Matters YouTube kanaal.

Wil je het televisieprogramma Crowd Power bijwonen en de gesprekken aan tafel van dichtbij meemaken? Dat kan! Crowd Power wordt opgenomen vanuit de Youniversal Studio in de Biotoop in Haren. De ontvangst is tussen 20.15 en 20.45 uur. Je bent van harte welkom een opname bij te wonen. Meld je aan via deze link op de website van Orongo.

Met grote toewijding is er van de uitzending een zo nauwkeurig mogelijk verslag gemaakt, we kunnen echter niet garanderen dat het helemaal foutloos is.

Transcript Crowd Power 17 Fysieke gezondheid:

Arjan: Welkom bij de 17de Crowd Power op Earth Matters t.v., mijn naam is Arjan Bos.

Martijn: Mijn naam is Martijn van Staveren, van harte welkom allemaal hier in de zaal en ook thuis. De 17de Crowd Power alweer Arjan.

Arjan: Ja gigantisch, de 22ste aflevering die we samen maken volgens mij.

Martijn: Ja bijzonder.

Arjan: Absoluut. Deze aflevering gaat over de fysieke gezondheid en natuurlijk hebben we ook weer goed nieuws en een aantal bekrachtigingen en een muzikaal intermezzo. Maar laten we beginnen met het goede nieuws.

Er komt steeds meer bewustzijn, dat straling door mobiele telefoons en draadloos internet ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wereldwijd komen er steeds meer wifivrije scholen. Op dit moment zijn er o.a. in Nederland, België, Oostenrijk, Duitsland, Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Italië, Israël en Finland, wifivrije scholen.
Op initiatief van burgemeesters werden in sommige steden alle scholen verplicht wifivrij gemaakt. Soms namen ook schoolhoofden het initiatief, soms de docenten en soms ook de ouders. Een Franse, elektrogevoelige studente, die thuis noodgedwongen les kreeg omdat ze ziek werd van de straling, mocht haar eindexamen afleggen in een stralingsvrije ruimte.

De EU verbiedt sleepnetvisserij in de diepzee. De natuurbeschermingsorganisaties verwelkomen het akkoord over visserij in de diepzee, dat op 30 juni is gesloten in het Europees Parlement, de raad van ministers en de Europese Commissie. Belangrijkste bepalingen zijn een verbod op visserij met sleepnetten beneden de 800 meter en het voor visserij sluiten van gebieden, waar kwetsbare marine ecosystemen voorkomen. Honderden wetenschappers en honderdduizenden Europeanen hebben opgeroepen om destructieve diepzeevisserij aan banden te leggen en met succes dus deze keer.

In Chili groeit de zonne-energie zo hard, dat de stroom gratis wordt weggegeven. De stroomprijs daalde dit jaar naar nul op 113 dagen t/m april. Met een groeiende mijnbouw en economie in het achterhoofd werden er zo’n 29 zonneparken gebouwd. Chili heeft veel locaties die zeer geschikt zijn om zonne-energie op te wekken. Op dit moment is er een vermogen van 770 megawatt aan zonne-energie verbonden met het centrale energienet. De omzet van mijnbouwbedrijven loopt achter en daardoor is de vraag naar energie gedaald. Dit is één van de vele tekenen, dat het tijdperk van fossiele brandstoffen zijn einde nadert.

Martijn: Nou, dat klinkt goed.

Arjan: Ja toch.

Martijn: En over dat gratis weggeven, dat klinkt eigenlijk heel normaal.
In de Eemshaven staat een gasturbine van Nuon, die heeft 5 miljard euro gekost en die staat uit.
Dus ja, wij betalen natuurlijk nog steeds met elkaar om al dat soort projecten nog gefinancierd te krijgen, om ze afgeschreven te krijgen, maar we gaan echt naar een tijd, dat we zelf de leverancier worden van onze elektriciteit.
Dus het is een goed initiatief en het zou leuk zijn als het ook op RTL nieuws en de NOS gepresenteerd wordt.
Maar goed, nogmaals dat doe jij en daar ben ik heel blij mee (gelach van beide).
Maar het impliceert nogal wat hè. Dit zijn echt hele belangrijke nieuwsberichten en als je daar helemaal in gaat duiken van wat er daar in Chili gebeurt met die zonne-energie en hoe het kan dat zulke landen zo ongelooflijk veel met zonne-energie bezig zijn en dat zo’n innovatief land als Nederland, die zoveel kennis heeft en zo achterwege blijft, dat is eigenlijk heel bizar.

Arjan: Ubbo Wockels, die is geloof ik in 2008 het initiatief gestart, hij zegt van: ik heb gewoon uitgerekend dat het kan als we met een miljoen mensen willen, dan kan zonne-energie goedkoper zijn dan wat we nu uit de muur trekken, dat komt alleen maar door de subsidies. Dus op het moment, dat wij met een miljoen handtekeningen naar Den Haag gaan dan lukt het. En ik heb een jaar later gekeken wat hij binnengehaald had aan handtekeningen en dat was iets van 15.000. Dus dat was heel erg jammer.
Dat is bewustzijn hè, van hoe dat in elkaar zit.

Martijn: De noodzaak van verandering in het energiesysteem, dat dringt nu door. Dat is ook een vorm hoe we vroeger altijd hebben gedacht, heel makkelijk. De koelkast staat aan en je ziet eigenlijk helemaal niet dat het geld kost.
Als we daar op een gegeven moment aldoor 5 cent in moeten doen, dan gaan we er anders over nadenken. Het is eigenlijk allemaal automatisme, het is het pinpas-systeem versus contant geld. Je hebt er geen zicht op, je hebt er geen “feeling” bij, je bent er niet bij betrokken, het loopt door. Het wordt automatisch van je rekening afgeboekt en soms wordt het ook automatisch gestorneerd.

Arjan: Ja, ik denk trouwens wel, dat als hij het nu zou doen, hij wel meer dan 15.000 had gehad.

Martijn: Jazeker.

Arjan: Dat het bewustzijn nu wel gegroeid is.
Ik heb nog een paar mededelingen.
Lietje stuurde ons een heel mooi verhaal over ziekte en gezondheid en haar gedachte daarover na 28 jaar praktijdervaring. En die was wat te lang om voor te lezen, dus dat hebben we als artikel op de website geplaatst en die zullen we ook even in de “shownote” zetten, die straks onder het artikel (video?) staat op Earth Matters. Dus dankjewel Lietje voor je bijdrage.
En Charlotte heeft ook een mooie bijdrage gedaan, ze heeft een flyer gemaakt over slimme meters in het Nederlands en we hebben vandaag een artikel geplaatst met de documentaire “take back your power”. Een hele goeie docu over slimme meters, hoe dat in Amerika zit en zij heeft dus een flyer gemaakt en die is als pdf te downloaden in het artikel en komt ook in een “shownote” onder de video.

Martijn: Hartstikke mooi en wat fijn dat mensen ook materiaal toesturen. Die oproep hebben we wel eens vaker gedaan van: heb je informatie, die ook past bij bewustzijn, transitie niet alleen op de aarde maar in het hele universum, maar ook wel echt terug te herleiden is naar het hier en nu, deel het met Earth Matters, jullie kunnen het mooi plaatsen op je website.

Arjan: Ja dat is fantastisch. Er wordt heel veel toegestuurd en er is ook veel daarvan wat we plaatsen inderdaad, dat is heel mooi.

Martijn: Nou ik ben heel verheugd, dat we het vanavond o.a. over de fysieke gezondheid gaan hebben, want het is natuurlijk maar afwachten wat er allemaal gebeurt, welke onderwerpen de revue passeren. Waarschijnlijk zal in deze uitzending nogmaals naar voren komen hoe mindcontrol en autoriteit, kracht en manifestatie en de wet van creatie, hoe dat in verbinding staat tot onze fysieke gezondheid en in hoeveel lagen die fysieke gezondheid eigenlijk bestaat. Maar vooral, voordat we daar mee gaan beginnen, lijkt het mij denk ik, en zo voelt het ook, heel belangrijk om eventjes de ogen dicht te doen en dus goed contact te maken met ons lijf en ook eens te voelen hoe dat lijf ook van ons houdt. En we kunnen vanuit dat lijf, vanuit dit prachtige, mooie lichaam dat we allemaal hebben, kunnen we het thema wellicht ook makkelijker met elkaar bestuderen.

Bekrachtiging:

Dus doe lekker je ogen dicht en realiseer je, dat je op dit moment aanwezig bent op de aarde om een bijdrage te leveren, een upgrade te ondersteunen van het menselijk bewustzijn en daaraan gekoppeld het fysieke bewustzijn.
Dus niet het fysieke bewustzijn te upgraden, maar het emotionele creatievermogen van het wezen, dat jij bent, om dat hier, aanwezig in het fysieke lichaam, kennis te laten maken met de fysische wetgeving van deze aarde. Dus je bent hier op dit moment aanwezig om je bijdrage te leveren. En dat kan wel eens betekenen, dat het soms heel lastig is in het leven, maar uiteindelijk is het een hele mooie reis en is het helemaal niet belangrijk, dat jij jouw lichaam centraal gaat zetten als fysiek voertuig om je te kunnen verplaatsen en alles te kunnen beleven in het fysieke bestel.
Dus met de aandacht bij je lijf. En haal op je eigen tempo eens een keer diep adem tot onder in je buik en laat op je eigen tempo deze lucht uit je longen wegstromen.
En realiseer je, dat jij een afgezant bent uit een ander deel van het universum uit het scheppingsveld, het veld van de creatie om hier in het moment van het zogenaamde Nu, met alle mensen en al het leven op deze aarde een bijdrage te leveren, waarin jouw lichaam mogelijk, als je daaraan toe bent, ook een upgrade kan ervaren totdat jij in je hart begrijpt, dat het niet een noodzaak is om gezond te zijn, dat het een vanzelfsprekendheid is dat je een vrij wezen bent, wat het fysieke lichaam ook doet. Je ontkoppelt de noodzaak om in je fysieke systeem te werken, ontkoppel je in je bewustzijn uit je bewustzijn, je koppelt het los en realiseert je, dat het in de kern veel minder toe doet dan wat je in dit moment ooit hebt ervaren, zelfs als je gekneveld en bekneld wordt door pijn van de hoogste gradatie.

Het gaat erom, dat jij hier op de aarde aanwezig bent en dat je in het lichaam over sleutels beschikt en die komen voort uit je emotionele bewustzijn. Dat is waarom je hier nu zit, waar ook op de aarde, dat is waarom je in deze tijdsspanne hier aanwezig bent als intergalactisch wezen en zonder dat je het ooit beseft op dit moment als mens, doe je veel meer per seconde dan wat je denkt dat je het afgelopen jaar gedaan hebt. Juist nu.
Je gaat met je aandacht vanaf je schedel rustig wandelend naar beneden toe naar je voeten en je ervaart hoe bijzonder het is, dat er een biologisch lichaam is, dat luistert naar jouw opdrachten. Lopen, dansen, uitrusten, ademhalen, waarnemen en het besef ook, dat jij het volledig eigenaarschap van dit lichaam mag gaan claimen.
Ga vanaf je voeten weer terug naar boven door je lichaam op jouw manier, heel rustig, kom bij je hoofd uit. Centraal staat in deze uitzending, de fysieke gezondheid, daar gaan we het nu over hebben.

———————-

Martijn: Dus welkom.
Welkom Arjan!

Arjan: Dat is fijn, dankje.

Martijn: Vooropgesteld dat dit niet een uitzending is, waar ik een vraagbakenrol in vertegenwoordig
a) kan ik dat niet en b) is het ook helemaal niet belangrijk. We zitten hier louter en alleen om een zienswijze, of verschillende zienswijzen bespreekbaar te maken.

Arjan: Ja je bent geen dokter.

Martijn: Precies.

Arjan: Ik ook niet.

Martijn: Dus het gaat erom, hoe kun je anders kijken naar gezondheid en hoe kun je jezelf bekrachtigen in je bewustzijn, waardoor je gezondheid een upgrade krijgt. Daar gaat het om. Nou daar gaan we vanavond over spreken. Ik geloof, dat jij allemaal mooie vragen bij elkaar hebt ontvangen.

Arjan: Absoluut. Er zijn echt heel veel mooie vragen binnen gekomen. Veel te veel overigens om in één uitzending te behandelen. Ik heb hier weer 7 A4-tjes vol met fantastische vragen, daar kan ik wel een 10-luik van maken. Wellicht komt hier ook nog wel wat achteraan. Dat was overigens ook zo met de psychische gezondheid. Dat kan veel meer uitgediept worden. Wij zijn er naar aan het kijken welke vorm we daarvoor gaan vinden.
Maar goed, vandaag dan tippen we een aantal aspecten aan van die fysieke gezondheid.
En we zijn net met een bekrachtiging begonnen en Wia heeft daar ook een vraag over in relatie tot de fysieke gezondheid.

Ze zegt: werken bekrachtigingen met als doel om lichamelijke aandoeningen, pijnen te veranderen, niet, omdat emoties alles aansturen en veroorzaken. Hoe zit het dan met inserties, die daartoe hebben geleid in plaats van structurele, emotionele, belevingen en trauma’s die dit ook doen. Zijn lichamelijke aandoeningen überhaupt wel te veranderen via bekrachtigingen? Ik doe ze zo intens mogelijk qua visualisatie en gevoelsbeleving, verschillende soorten bekrachtigingen, en toch verandert er weinig tot niets. Niet bij grote lichamelijke aandoeningen en niet bij kleine. Ik hoor hetzelfde ook van mijn levenspartner en van een hele goede vriendin. Het voelt zo ontmoedigend om de bekrachtigingen te blijven doen. Kan ik misschien iets anders of iets beter doen? Hoe zit dat in elkaar?

Martijn: Dat is een hele goeie vraag Wia en het is natuurlijk ook heel ……. laat ik vooropstellen dat het heel erg afhankelijk is van je eigen persoonlijke situatie. Als je met 3, 4, 5 mensen zit, die dezelfde ervaringen hebben, dan lijkt het dat je dezelfde ervaring hebt, maar als je dat gaat uitpluizen blijkt, dat je totaal verschillende ervaringen hebt.

Terug naar: waarom werken bekrachtigingen wel of niet, dan wil ik eerst naar het woord bekrachtiging gaan. Want een bekrachtiging is niets anders dan een oefening, een besef te krijgen, dat jij met je aanwezigheid en door je aanwezigheid je perceptie van je aanwezigheid te verruimen binnen in jezelf, dat je een rollenverschuiving krijgt. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is wat een bekrachtiging als doelstelling heeft. Een bekrachtiging is geen gebed, een bekrachtiging is met name erop gericht om met aandacht bij jezelf te zijn en binnen het veld van jezelf in verbinding te komen, zoals Wia het zelf ook noemt emotionele velden, om in aanraking te komen met emotionele frequenties binnen in jezelf, gevoelens, waar je uiteindelijk een uitbreiding in gaat ontdekken, in die gevoelens, die worden groter en waarin je dan uit de rol kunt floepen zeg maar, je kunt uit die rol groeien, als je dat toestaat, van de persoonlijkheid die je denkt dat je bent. Dus ook een bekrachtiging, de bekrachtiging op zich vindt plaats vanuit een rol.

Waarom werkt het bij de één wel en bij de ander niet?

Arjan: En wat is werken hè?

Martijn: Wat is werken. Nou als je bijvoorbeeld veel pijn hebt, je hebt fysieke klachten en je ziet daar geen verbetering, dan zeg je: het werkt niet.
Maar het gaat even om de doelstelling van de bekrachtiging. De doelstelling van de bekrachtiging van ons allemaal is een manier, een wijze, om met veel aandacht en focus in onszelf aanwezig te zijn. Daarbij is het dus niet een gerichte, fysieke doelstelling om te genezen. Dat kan een verwachting zijn en dat kan een visie zijn waar je zelf naar toe wilt gaan.

Op het moment, dat je over genezing spreekt, op het moment dat je spreekt over een fysieke verbetering, dan zul je dus in kaart moeten gaan brengen, letterlijk, je zou dus een soort “niet een mind met mijn hart” map kunnen maken, dus een kaart maken. Dat is ook wat ik doe als ik met mensen samen werk om inzicht te krijgen in het persoonlijke en wezenlijke proces, kijken wat zit er achter en wat zit er voor het moment waar je dus in terecht bent gekomen in het nu.
Je hebt bijvoorbeeld fysieke klachten, wat zijn die klachten? Wat voor gevoelens heb je erbij? Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? En ben je werkelijk gelukkig? Ben je werkelijk vrij? Zitten er nog allerlei bozigheden, zit er nog onbegrip in jezelf? Zijn er nog patronen aanwezig?
En zolang dat er nog zit, zit er ook iets in het gedrag, en ik heb het niet specifiek over degene die deze vraag stelt, zit er iets in het gedrag wat het reproduceert. Dat je je emotionele bewustzijn in hetzelfde kader blijft beleven als waar je eigenlijk al in zat. Dus je blijft de “loop” van je fysieke gesteldheid reproduceren.
Dus ja, het draait inderdaad om emoties. Emoties sturen alles aan. Emoties, en dan praat ik niet over lachen, huilen, boos zijn of vreugdevol, ik spreek over een veel groter scala aan emoties. Dus het veel grotere spectrum van wat we hier op de aarde kennen. En ons brein wordt door die emoties aangestuurd.

Arjan: Zijn die onpersoonlijk, die emoties waar jij het over hebt? Is het dan zo, zeg maar, het paradigma vanuit de persoonlijkheid waarbij je bekrachtigingen kunt doen, dat je daar feitelijk los van komt in een soort onpersoonlijk stuk of is dat een ander persoonlijk stuk?

Martijn: Ja, dat kan, dat kan beide. Het gaat erom voor jezelf, je bent met een bekrachtiging bezig. Je doet iets in je leven, laat ik het maar wat abstracter, nog abstracter noemen. Je bent met iets bezig in je leven. Dan wil je iets bereiken. Veel mensen weten wel wat ze willen bereiken. Maar dat is de mind. De mind denkt dat hij/zij weet wat het doel is. Dus die mind wordt ingezet om het doel te bereiken. En de mind is de grootste sta in de weg. De mind geeft die verklaring: ik wil graag van mijn pijn af. Die wil graag van die situatie af, ik wil weer gewoon fysiek gezond worden. Fysieke gezondheid.
Maar de vraag is: vanuit welke rol vlieg je het aan en de vraag is ook: gaat het daarom? Waar richt je ook de vraag van de mind op? Wat er aan de hand is, is dat de mens veel meer inzicht nodig heeft in de processen waarin hij of zij verkeert. Dus waarom het bij de ene wel werkt en bij de ander niet, heeft veel te maken met al die processen er omheen.
Ik ken heel veel mensen waar bekrachtiging, niet de bekrachtiging die ik doe want het gaat helemaal niet om mij, waar bekrachtigingen aanwezig zijn, de essentie, dus die de wetgeving van de creatie in zichzelf helemaal ervaren en het leven naar buiten toe eren als ook in jezelf, en dat laatste dat is veel lastiger want ….

Arjan: het cyberbiologisch lichaam, dat te eren?

Martijn: Ja, dat is veel lastiger, want daar liggen namelijk allerlei overtuigingen, programmeringen overheen, het is veel makkelijker om het leven buiten jezelf te eren. Als je de insecten gaat bestuderen is het heel eenvoudig om met die insecten in verbinding te komen. Je hebt verwondering en respect voor die wereld. En dan voel je gewoon, doordat je waarneemt, die verbinding met de natuur. Op het moment, dat je die verwondering binnen in jezelf wilt gaan ervaren op dezelfde schaal als buiten jezelf, dan kom je dus stukken van jezelf tegen.
En dan komt het erop aan, wat houd je zelf in stand in je gedrag en in je dagelijks leven. Nou uit mijn eigen onderzoek is gebleken, dat praktisch alle mensen zelf hun emotionele bewustzijn in stand houden, dat reproduceert dat er fysieke storingen zijn. Waarbij de fysieke verstoring in allerlei verschillende gradaties onder te brengen is, want er zijn ook fysieke verstoringen, die helemaal niet voortkomen uit het emotionele bewustzijn. Die komen bijvoorbeeld uit “attacks”, aanvallen van buitenaf voort.

Arjan: Allemaal neurologische paden in je hersenen, die die verbinding hebben, die zorgen dat elke keer hetzelfde gebeurt. Dezelfde gevoelens komen.

Martijn: Ja.
Kijk aangezien alles, en dat heb ik al een keer eerder gezegd en dat is bij iedereen volgens mij ook wel duidelijk, dat deze hele realiteit, de realiteit die jij ervaart zowel in jezelf als buiten jezelf, maar vooral dat buiten jezelf, wordt onttrokken aan de innerlijke kracht van je wezen. Dat is hoe dit hele scheppingsprincipe werkt. Ik heb daar eens hele gesprekken over gevoerd met Pleiadische mensen, die daar heel cryptisch over deden, dus dat heb ik ook van hen geleerd om lekker cryptisch te doen, heel cryptisch omschreven van ja, bijvoorbeeld je observeert iets bij een ander wat je zelf heel erg benauwt. Je ziet iemand anders in een situatie, waarvan je denkt: oeh, goh daar zou ik niet in willen zitten in die situatie. Bijvoorbeeld, je ziet iemand anders, die heeft een baan en die persoon werkt in hele kleine ruimtes. Dan denk je: oh verschrikkelijk. Dat zou ik niet willen, ik word er nu al benauwd van. Wat je dan letterlijk zegt zonder dat je het beseft, is, dat je heel snel, razendsnel in verbinding gaat met de situatie van die ander, waardoor je ervaart wat daar gebeurt, daardoor ervaar je het zelf, maar je gaat helemaal niet in verbinding met de ander, je gebruikt je eigen vermogen, je bent die ander. En dat is onttrokken uit onszelf. En als we dan spreken over emotioneel bewustzijn, de hele realiteit om ons heen komt voort uit onszelf, uiteindelijk, maar wordt wel door andere krachten gegenereerd buiten onszelf. Maar de energie komt uit onszelf.

Dus als de emotionele processen in onszelf, als wij niet vrij zijn, en wij leiden een leven waar wij niet gelukkig zijn, als we in stand houden waarvan we feitelijk weten waar we vanaf moeten, maar we doen het niet omdat er een reden is om het niet te doen tegenover 1 miljoen redenen om het wel te doen, dan blijven we reproduceren omdat we niet in de vrije zone verkeren van ons eigen creatievermogen. En dat is de grootste geleider van psychisch, emotionele ziekte.
Dat betekent, dat je er gewoon mee mag stoppen met datgene waar je mee stoppen mag.

Nou er gelijk maar even op drinken dan (gelach)

Arjan: Je zei even ook, dat de kracht vanuit jezelf dat daarmee het uiterlijke ontstaat en kan bestaan, maar dat er ook nog een kracht is buiten jezelf, waardoor jij die kracht hebt. Wat is dat dan?

Martijn: Kijk we mogen ons realiseren, de mens op deze aarde, die wij nu vertegenwoordigen in deze hoedanigheid, heeft te maken met een evolutionair proces van een fysiek lichaam. En het fysieke lichaam, onze aanwezigheid daarin, ons emotioneel bewustzijn is een hele grote schakel, maar we hebben ook te maken, en dat mag gewoonweg hardop gezegd worden, met een corrupt lichaam.
Het lichaam functioneert in zijn heelheid niet volledig zoals het ooit ontwikkeld is. De blauwdruk. Daar lopen allerlei manipulaties doorheen, waardoor het lichaam niet goed functioneert. Bijvoorbeeld elektrische signalen, die door het centrale zenuwgestel gaan, die bestaan uit 12 hoofdelijke banen. 12 hoofdzenuwbanen. En niet voor niets zijn dat er 12. En die 12 zenuwbanen dat zijn de snelwegen, die elektrische stroompjes verplaatsen naar de organen en die organen worden geïnstrueerd door die elektrische signaaltjes. Als dat niet goed functioneert omdat de blauwdruk niet goed werkt, omdat er dus fouten zitten in het neurologisch systeem of het neurologische systeem staat onder invloed van X, ja, dan heb je daar een enorme kluif aan, omdat terwijl je zelf nog niet eens weet dat je hier aanwezig bent op de aarde en van een andere dimensie komt, uit een ander bewustzijnsveld, dan is het dubbelop wat tegen je in werkt.
Fysieke gezondheid bestaat uit héél veel verschillende lagen en als je daar echt in wilt gaan dan heb je gewoon een week seminar voor nodig om daar duidelijkheid in te krijgen en dan kun je jezelf ook in kaart brengen van oké ik sta én in die situatie, ik sta daar en ik sta daar.
Dus ik heb 3 hele grote issues in mijn leven, waar ik verandering in mag brengen. Nou dan kun je dat gelijk wegvegen en jezelf eerst de vraag stellen: ben ik bereid om die verandering werkelijk door te voeren. Nou en als je dat antwoord niet kunt geven dan kun je gelijk bij dat seminar weglopen. En zo werkt het leven, het leven heeft keuzes nodig. Wij zijn galactische wezens en de mensen maken te weinig keuzes, die het bekrachtigt. Dus wat is dan een bekrachtiging?

Arjan: Ja inderdaad, dus zeker niet voor fysieke gezondheid.

Martijn: Wia, ik heb reactie gegeven op de vraag.

Arjan: Oké, vraag van Laura. Ik heb in mijn praktijk met de boeken “de zin van ziek zijn” van Tolle en Dethlefsen gewerkt en ook met de boeken van Christiane Beerlandt en “je kunt je lichaam helen” van Louise Hay. Natuurlijk heeft mijn eigen bewustzijn het laatste woord, hoeveel waarde heeft de informatie van dat soort boeken? Het wordt door veel therapeuten gebruikt vooral het boek “De sleutel tot zelfbevrijding”. Haar vraag is: heeft ziekte eigenlijk zin en nut? Bestaat het ook in de oorspronkelijke wereld?

Martijn: Nee, in de oorspronkelijke wereld bestaan de ziektes , die wij hier kennen in dit lichaam, niet. Dat komt ook doordat de hele wetgeving anders is. Wij hebben hier te maken met een driedimensionale fysieke werkelijkheid, althans onze zintuigen vertellen ons dat, en we luisteren en handelen ook daarnaar. In de vrije zone, waar alles onlosmakelijk vanuit een heelheidsprincipe functioneert, waarin de kracht van ons wezen gezamenlijk, dus de wet van de creatie gewoon geleefd wordt, daar zijn geen verstoringen, maar dat wil niet zeggen, dat daar geen uitdagingen zijn, dat is wat anders. Maar ziekten, zoals wij dat hier kennen in ons lichaam, fysieke ziekte, bestaan daar niet. Dat wil niet zeggen dat in die vrije zones, dat daar geen uitdagingen zijn in het fysieke systeem. Want vergis je niet, want wat hier gebeurt op de aarde, wat wij ervaren als “supreme beeings” hier in deze fysieke lichamen, dat zenden wij uit naar dat hele veld.
Daarom is het ook zo belangrijk, dat wij gaan begrijpen, dat wij uit dat veld ook energie mogen gaan opnemen. Dat liefdesveld is er voor ons.
Dus wij zijn transmitter, wij zenden onze pijn en tragedies uit in het hele veld hè, dat gaat gewoon naar buiten. Op het moment, dat mensen in kommer en kwel zitten of in diepliggende processen, is dat niet alleen binnen in jezelf maar is het in het Albewustzijn aanwezig..

Arjan: In de hele kosmos…

Martijn: Precies in de hele kosmos, want alles is één gigantisch bewustzijnsveld.

Arjan: Onvoorstelbaar.

Martijn: En het mooie is, dat dat gigantische bewustzijnsveld ons ook ten dienste staat als we maar durven te ontvangen.En dat is waar de mens heel veel moeite mee heeft: om te ontvangen.

Arjan: En dat is volgens mij ook iets wat in bekrachtiging …..

Martijn: Ja precies. En kijk, ontvangen is ook een diepliggende emotie. Het is een uitwisseling, het is op dankbaarheid gebaseerd. Dankbaarheid.

Arjan: En de “zin van ziek zijn” bijvoorbeeld, dat boek van Tohrwald Dethlefsen, heeft het echt over de lessen zeg maar, die je als mens krijgt te zien, wat een aandoening eigenlijk vertelt. Christiane Beerlandt zegt dat eigenlijk ook, nieren staan in verband met angst, dat soort dingen. Zie je dat ook zo? Of is dat volgens jou anders?

Martijn: Nee, ik zie dat niet zo. Ik begrijp wel, dat het zo gezien wordt en dat heeft te maken met de oude aanvliegroute van hoe we het konden interpreteren. Kijk, het lichaam is in feite aan het degenereren op dit moment en vanuit die degeneratie komt straks een enorme uitbreiding van het fysieke lichaam. Maar dat moment daar zitten we nu in.

Arjan: Vanuit de degeneratie een upgrade?

Martijn: Ja. Er is eerst degeneratie nodig voordat er verandering kan komen. Je vloerbedekking moet eerst flink vies zijn en dan koop je iets nieuws. En dat is een wetgeving, die ook werkt in het bewustzijn hè. Dat is werkelijk zo. Iets vernieuwt zich pas op het moment, dat de vernieuwing ook werkelijk nodig is. Dat is hoe het veld functioneert.

Ik zie dat anders. Kijk, dat het lichaam een ziekte laat zien en dat het een bepaalde betekenis heeft, dat is het gevolg van een aanpassing van het scheppingsveld. En dat wil niet zeggen, dat het daardoor niet zo is, maar het wil ook niet zeggen, dat dat de hoofdmoot is.

Ik heb voor deze uitzending afscheid genomen van iemand, die me heel dierbaar is, en deze persoon ligt op overgang. Het was een heel bijzondere ontmoeting, en dit is iemand die de afgelopen decennia ongelooflijk veel wijsheid uit zichzelf naar voren heeft weten te halen uit het bronveld. Deze persoon heeft ongelooflijk veel gestudeerd en ongelooflijk veel vanuit het heelheidsveld gefunctioneerd, en desalniettemin de ziekte kanker, fysiek gezien, meerdere malen heeft kunnen reduceren, maar niet heeft kunnen weg krijgen.
Ik ken mensen waar dat wel gelukt is. Daar heb ik zo de inschatting in, dat die mensen niet zo met deze thema’s bezig waren. Dus de vraag is natuurlijk, kunnen we het wel afmeten aan bewustzijn?
Dat fysieke lichaam is natuurlijk een thema op zich hè?
Want dat hele lichaam, ook hoe de geneeskunde op dit moment functioneert door middel van chemicaliën etc., dat krijgt ook een enorme upgrade. We gaan binnen nu en 5 jaar, gaan wij zien, dat de hele gezondheidsindustrie, oftewel het hele systeem van medicijnen, gaat helemaal op de schop.
We gaan straks naar een compleet nieuw elektronisch geneessysteem. Biologisch heb ik het over. En het is onze taak om, terwijl die technologie zich helemaal aan het ontrollen is en dat gebeurt wereldwijd al op universiteiten, dat ons bewustzijn ook groeit.
En dat zijn 2 verschillende richtingen en daarom is het zo belangrijk om fysieke gezondheid, bekrachtigingen, emotioneel bewustzijn, om dat hele scala, werkelijk het hele scala, helemaal tot je te nemen en echt er helemaal in te durven gaan. En als je zegt, ik ben hier op de aarde gekomen om dat echt te gaan beleven en om die kracht hier te vertegenwoordigen, om ook al die uitdagingen aan te gaan, dan spatten er wel eens wat relaties uit elkaar. En dan komen er wel eens hele mooie relaties voor terug.

Arjan: Je zegt zoeven dat de nieuwe geneeskunst binnen 5 jaar op basis van elektrische signalen zou gebaseerd zijn. We zien ook in de alternatieve geneeskunst veel andere gebieden die opkomen zoals bijvoorbeeld plasmalicht, of geluid de multiwave oscillator, rife technologie, dat soort dingen. Zie je daar ook een opkomst, is dat gelijkmatig, zijn er meer dingen naast het elektrische?

Martijn: Absoluut, want het lichaam bestaat natuurlijk niet alleen uit het fysieke bestel. We hebben een fysiek lichaam en we hebben andere velden, die zich door het lichaam en rondom het lichaam bevinden. Dat is zeker ook in opkomst en dat is een gigantisch scala, wat allemaal bij elkaar komt. Wat wetenschappelijk gezien één van de grootste stappen zal zijn, is, dat we straks veel minder tot bijna helemaal geen medicijnen meer nodig hebben. Omdat het achterhaald wordt, en dat is natuurlijk allang achterhaald door wetenschappers, die dat al decennia lang door de jaren heen al in de jaren 40, zelfs voor de tweede wereldoorlog, diepe inzichten hadden hoe het menselijk brein functioneert. Dat wordt nu allemaal ontrafeld, ook door de reguliere wetenschap, de neurowetenschappers, en daar wordt onomstotelijk vastgesteld dat onze organen worden aangestuurd door het centraal zenuwgestel en dat die prikkels uit het brein komen en dat die prikkels, die uit het brein komen weer worden beïnvloed door emoties en als je die route weet uit te zoeken welke elektronische prikkels door het centraal zenuwgestel ingevoegd kunnen worden door apparatuur, dan kan het lichaam door technologie gezond gemaakt worden.
Dus bijvoorbeeld een niet goed functionerende milt, we pakken maar even een zijstraat, de milt is een onderdeel van het limbische systeem, je zou kunnen zeggen dat het een fysieke afvalverwerker is van het bloed. Als de milt niet goed functioneer dan zit er nagenoeg ook altijd de gemoedstoestand bovenop van de persoon in kwestie die daar last van heeft.
Want de milt zou je bijvoorbeeld kunnen genezen door de signalen, die de milt ontvangt uit één van die centrale zenuwgestelbanen, één van die 12 en dat is ook allemaal aangetoond, kan die milt door het invoegen van nieuwe elektronische signalen, precies de prikkels ontvangen waardoor de auto-immuunziekte, die is ontstaan, eigenlijk wordt gereduceerd.

Arjan: Elektriek is dan eigenlijk getallen en frequenties vertaald in elektrische signalen.

Martijn: Precies, precies. Wij zitten in een elektrisch veld, in een elektromagnetisch veld zijn wij aanwezig. En de mensheid gaat een enorme upgrade krijgen, echt enorm, maar het is belangrijk, dat wij dat wel vanuit ons bewustzijn ook kunnen ondersteunen.

Arjan: Een paar praktische vraagjes.
Mareijke zou graag willen weten waardoor bijvoorbeeld oorsuizingen ontstaan en niet meer weggaan. En of ook genezing mogelijk is, ze heeft er al 12 jaar last van.

Martijn: Ja, dat is één van de meest voorkomende uitdagingen. Kijk oorsuizingen, het kan zijn dat het een oorsuizing is, suizing in het gehoororgaan of in het evenwichtsorgaan. Maar het kan ook zo maar zijn, dat je brein frequenties detecteert.
Ik bedoel, we hebben het er al vaak genoeg over gehad over de hoeveelheid dosis straling die wordt uitgezonden, die is zo extreem hoog. We zitten nu in een periode waarin de mensen diep in de rode factor zitten, de rode uitslag. Eerst is het nog groen, dan is het geel en dan wordt het alarmerend rood. We zouden in plaats van weercodes eigenlijk ook stralingscodes moeten hebben. En wat denk je, dat we één grote rode zone hebben alleen al boven Nederland.
En we kunnen ons de vraag stellen, hoe kom je daar vanaf? De mensheid is toe aan een totale herziening. Dus de radiofrequentie, de wifi moet uit. Punt. Moet gewoon uitgeschakeld worden. En er moeten andere uitvindingen komen. Het water moet anders schoongemaakt worden, gevitaliseerd moet het weer worden. Onze voedingsindustrie moet op de schop. Het fijnstof moet een halt toegeroepen worden, er moeten andere oplossingen voor komen dan alleen maar doorgaan waar we mee bezig zijn.

Dus alles wat met oorsuizingen te maken heeft, natuurlijk kunnen we het oplossen maar het is hetzelfde als vragen, hoe kan ik mijn astma oplossen en “by the way”, ik woon 10 kilometer van de startbaan van Schiphol. Dus je ademt dan zoveel stof in en daar hebben we wel mee te maken.
De vraag van hoe kun je het oplossen? Ja, het is op te lossen, dus dan zul je actie moeten ondernemen om je leven te veranderen. Dan komen we weer op hetzelfde punt uit, mensen zijn héél hardnekkig.
Daar zijn we trouwens goed in. We zijn een hardnekkig volk, ja. Dat is wel een pluspunt. En doordat wij zo hardnekkig zijn, wij willen dus niet veranderen, het collectief spreek ik over hè, mensen zitten zo in patronen vast, daardoor blijven ze gewoon ontvankelijk voor wat er allemaal gebeurt. En dat is gewoon een lastig punt. Maar we gaan wel naar een periode toe waarin wij ook wetenschappelijk gaan vaststellen, dat de mensheid in feite zo ziek wordt van al die straling en het zal voor een heleboel mensen gewoon te laat zijn,die er fysiek ook gewoon aan onderdoor gaan, maar er zal straks een verandering komen. Ook dit is net als het vloerkleed, dat eerst vies moet worden en wordt herzien, er moeten zoveel mensen eerst ziek van worden, en het wordt wetenschappelijk ook aangetoond, en tot die tijd blijven de mensen allemaal appen.

Arjan: Ik kan me herinneren, dit soort keuzes zijn natuurlijk ook mee annex, maar ik kan me herinneren dat in één van de eerdere uitzendingen je zei over iemand die pijn had en die vroeg hoe kan ik daar verandering in aanbrengen, dat je eigenlijk zei van nou het is nog niet genoeg geweest, want je hebt nog geen besluit genomen, dat het is afgelopen. Besluit, dat het is afgelopen, dat maakt dat de pijn of de situatie verandert, een innerlijk besluit. Kun je een innerlijk besluit ook over dit soort dingen nemen?

Martijn: Ja, dat kan. Besluit zegt het al, het is een afsluiting. Binnen een besluit, sluit je altijd iets af. Het betekent dan ook, dat er een punt komt te staan met een streep eronder. En dan met een liefdevol hartje erbij hè. Maar wel vanuit daadkracht. En op het moment, dat jij iets besluit, dien je je er terdege van bewust te zijn wat je afsluit in je leven. Dat is belangrijk. Je voelt, dat je met een situatie klaar bent. Je voelt, dat je daar niet meer verder in kunt evolueren, hoe het ook in elkaar zit. Het maakt niet uit, je voelt het en dan moet je het ook uitrollen. Anders ga je het levensveld blokkeren. Wij zijn wezens, wij interacteren met het levensveld. Op deze aarde zijn de meeste mensen afgesloten of grotendeels afgesloten van het levensveld.

Nog even terug naar die vraag van de oorsuizingen, kun je dit oplossen, wat kun je er aan doen?
Ik zeg in wezen, dat ons brein dat onder controle staat van prikkels van buitenaf, wat voor prikkels dat ook allemaal mogen zijn, dat ons brein ook ontstoord kan worden. Op verschillende manieren. Je kunt met je hand werken. Stel, ik heb erg last van oorsuizingen, jij wilt mij ter dienste zijn, je legt lekker je handen bij mij neer op mijn hoofd, daar vraag je toestemming voor en je brengt mij in contact met mijzelf met mijn aandacht, en je noemt hardop dat wij allebei kinderen zijn van het licht, kinderen van de oorspronkelijke wereld, de vrije zone, en ik richt mij in mijn hart op die vrije zone, waar ik vandaan kom, op het moment dat jij dat ook doet, en je vertegenwoordigt samen die kracht, dan kun je, doordat je je handen erop legt, dan kun jij als medecreator, kun je de frequentie die jij in jou draagt in jouw brein, in jouw neurologisch systeem en jouw liefdesveld, kun je fysiek overbrengen, daarom is fysiek contact in sommige gevallen toch echt wel noodzakelijk, kun je letterlijk de frequenties in mijn brein laten ontstoren door jouw liefdevolle aanraking.

Arjan: En dat is puur intentie als je dat met zijn tweeën zou doen?

Martijn: Dat werkt op een …… het is niet alleen de intentie. Het is letterlijk wat er gebeurt, de knop gaat om, er komen emoties en dat is ook wat mevrouw Wia aan het begin heeft gezegd, dat het om emoties draait. En dan gaat er iets veranderen in de hersengolven. Zodra de hersengolven uit het beta-bewustzijn verschuiven naar een ander bewustzijn, er zijn verschillende mogelijkheden, dan zijn de prikkels, die uit het beta-bewustzijn worden gestuurd naar de organen etc. die worden anders ingericht. Dus pijn, lichamelijk lijden zit voornamelijk in het beta-bewustzijn van de hersengolven.
En daarnaast, zo werk ik met heel veel mensen, dat is dus niet dat ik dat als Martijn doe, maar als “galactic beeing” samen met de mensen, en daarnaast kun je ook technologisch werken. Ik werk ook met hele krachtige magnetische golven. Dus sommige mensen, die zwaar met mindcontrol te maken hebben en die ook behoorlijk zware, pittige klachten hebben, werk ik met magnetische golven om te zorgen, dat er zo’n grote verstoring komt binnen het magnetisme van de hersenen, dus de radiogolven, heel eenvoudig uitgelegd, dat er zo’n verwoesting komt in de verstoring, dat er ineens reset kan plaats vinden. En daar overheen zul je direct het veld van de kracht in beweging dienen te zetten. Wij zijn zulke mooie wezens.
Wij hebben nog niet het flauwste besef van hoe het in elkaar zit. Maar belangrijk is, dat we eerst afstand gaan nemen van de dingen waar we vooral van voelen dat we er niet gelukkig mee zijn. En niet voor 50% gelukkig en niet voor 80%, en ook niet voor 99%. 100% want het geluk is voor iedereen.

Arjan: Dat is een mooie. Dus waar je niet 100% gelukkig mee bent, om daar ……

Martijn: Dat zul je dienen te onderzoeken. Ja, in dialoog met de situatie of met de personen waar je mee te maken hebt. En dan kan ik misschien het makkelijkste voorbeeld opnoemen: Je hebt bijvoorbeeld een baan, die je ontzettend fijn vindt, maar er zitten een aantal mensen binnen je team, die eigenlijk alles zo onprettig maken. Je voelt al heel lang, ja ik wil die baan niet kwijt, want ik ben heel erg gelukkig, ik voel me gewoon goed. Dit is gewoon wel mijn passie.
Dan is de vraag van, oké is die passie dan het chantagemiddel om maar door te gaan in een situatie waarin je je niet gelukkig voelt, of neem je het besluit van, nou weet je deze situatie is elders op de aarde echt nog wel ergens aanwezig en ook wel in een honderdvoud. Ik ga gewoon niet akkoord hiermee, ik neem een besluit dat ik hiermee stop, want het levensveld wil mij namelijk laten genieten. En op de één of andere manier gaat dat hier dus niet, dus ik trek mij terug en vanuit een diepliggend besef, dat het allemaal al geregeld is, dat het veld in de archieven alles, alles al heeft liggen, hoef jij alleen die handeling te maken. Het is dus letterlijk het puzzelstukje past daar niet en ik wil hem erin duwen, maar ik kan hem er ook uit halen en daar gewoon neerleggen en wachten tot het andere puzzelstukje elkaar ontmoet. En dat gaat veel sneller, dan dat je door blijft gaan met iets waarvan je voelt, ja dit is het toch niet.

Arjan: Als je het vertrouwen hebt om dat te doen, dat heb ik zelf ook een aantal keren meegemaakt, dan is het fantastisch wat er dan kan gebeuren. Als je afscheid van iets neemt.

Martijn: Jij noemt vertrouwen. Wat is vertrouwen. Veel mensen zeggen dan tegen mij, maar ik kan wel zeggen, dat ik vertrouwen heb, maar op het moment dat ik dan naar die situatie toe wandel, dan voel ik dat ik het helemaal niet vertrouw. Hoe kom ik daar dan in terecht? En dan zeg ik, vertrouwen in jezelf moet je eerst ook weer terug winnen. En dat betekent, dat je het ook gewoon doet. Je weet dat je vertrouwt, maar je voelt dat je het niet vertrouwt, door het te doen en de uitkomst zal zijn dat het klopt, heb je je vertrouwen weer. Mensen doen wel een beetje moeilijk op deze aarde.

Arjan: Een vraag van een heel andere orde. In verschillende tradities wordt er gezegd, dat zo weinig mogelijk klaar komen, zowel voor de man als de vrouw, beter is voor je fysieke en psychische gezondheid. Zie jij dat ook zo?

Martijn: Nee.

Arjan: Hoe zie jij dat?

Martijn: Vanuit het principe van wat er net werd gezegd, betekent het, dat je fysieke gesteldheid dus invloed zou hebben op jouw innerlijke bewustzijn. En dat is niet zo.

Arjan: Dat is oneindig. Ja.

Martijn: Je innerlijke bewustzijn is oneindig, is één en al kracht. Zit je niet in je emotionele bewustzijn vanuit je innerlijke stuk, en je zit in je fysieke stuk, dus ook als je seksualiteit puur alleen louter fysiek ervaart en ook nog getraumatiseerd bent inje fysieke stuk en in je psychische gedeelte, dan kan dat voor jouw psychische persoonlijkheid, voor jouw rol waarin je verkeert, kan het een andere betekenis hebben. Maar in de kern is het nee.
En ik denk ook dat we daarmee moeten stoppen, want we hebben gezien wat we in Rome allemaal hebben meegemaakt door die narigheid. Die onthoudingen, want het is allemaal …. nou oké de volgende.

Arjan: We hebben een vraag binnen gekregen over morgellons disease, dat het inmiddels bij heel veel mensen in het bloed schijnt voor te komen. Misschien goed om even iets over uit te leggen voor mensen die dat niet weten. Morgellons disease zijn draadjes die bijvoorbeeld uit je lichaam komen. We zien ze nu even in beeld. Het zijn foto’s die 200 keer vergroot zijn of iets in die trant. Dit groeit gewoon op de huid, dit is biologische nanotechnologie, technologie die groeit, schijnt als een soort transmitter te werken, komt uit chemtrails. Mensen hebben ook stukjes insectenhuid, die groeien op de huid. Dat is ook morgellons disease. De vraag van hem is, hoe weet je of je het hebt en wat zou je eraan kunnen doen.

Martijn: Ja, dan is het ook belangrijk om echt te weten van wat het nou eigenlijk is. En of je er wel iets tegen zou moeten doen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar het is maar de vraag natuurlijk. Kijk, morgellons zijn vervangende neurobanen, die worden ingevoegd, die ontstaan uit nanotechnologie. En het komt van deze aarde. Er is een groep op deze aarde actief, die dit heel bewust uitrolt. En dat heeft te maken met hoe de agenda in elkaar zit om het menselijk lichaam, waar wij dus in zitten, onder controle te houden van de manipulators, die dat in andere tijden voor elkaar hebben gekregen. Dus we kunnen rustig zeggen, dit is een programma, dat is voor alle mensen. Er is niemand, die dat niet meemaakt.

Arjan: Harald Kautz Vella zegt, die zegt ook dat in ieder geval in Europa 100% van de mensen geïnfecteerd zijn.

Martijn: Alle mensen ademen dat in. Het interacteert op de onwetendheid van de mens. Dus bekrachtigingen, aanwezig zijn in het lichaam heeft een enorme invloed op het niet functioneren van morgellons. Met name door aanwezig te zijn met aandacht en focus in je lichaam, überhaupt je lichaam te ervaren, dat brengt emotionele prikkels teweeg en die prikkels worden elektrisch getransporteerd door de zenuwbanen en hoe meer je dat doet, hoe meer het oorspronkelijke zenuwgestel in functie blijft. In functie. En wat de bedoeling is, is dat mensen worden afgeleid uit dat bewustzijn. Mensen moeten helemaal geen contact hebben met hun lichaam. Ze leven als zombies de dag van ‘s morgens tot in de avond en stappen in bed. En op het moment, dat die aandacht er niet is, dat is eigenlijk de robotisering van de samenleving, zijn die bedradingen, nanotechnologie, zijn in staat om als een soort by-pass te gaan functioneren, waardoor er straks kunstmatige elektronische prikkels worden gemaakt, waardoor de mens fysiek ook bestuurd zal worden. En dat wordt dus door het brein geregeld. Dus ja, hoe kun je het oplossen?
Ja, er zijn allerlei verschillende verhalen over.

Ik heb verschillende mensen gesproken, die zijn bezig met hele kleine zanddeeltjes, die drinken ze op, dat heeft een bepaalde naam daar kan ik nu even niet op komen, maar het zijn hele kleine zanddeeltjes, minuscuul klein, eigenlijk nanotechnisch klein, dat mengen ze in het water, dat drinken ze op en dat lichaam, de darmen en alles wordt voorzien van die hele kleine, ja het zijn schurende deeltjes, en die schijnen dus de nanotechnologie te frustreren, of te beschadigen laat ik het zo maar zeggen.
Daar heb ik op mijn manier naar gekeken en ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Ik heb het wel thuis liggen, dus ik ga er wel mee experimenteren, kijken wat het doet. Maar van de mensen, die ik gesproken heb, die hebben daar hele goede ervaringen mee.

Arjan: Wat goed.
We hebben volgende week een interview met iemand, die heeft zichzelf ook genezen van morgellons disease, vind ik ook interessant wat we daar gaan horen.

Martijn: Natuurlijk, het reageert op frequenties, je kunt het met frequenties ook uit je lichaam halen, maar het is dan niet gegarandeerd, dat het dan weg blijft.

Arjan: Een andere vraag, die daarmee in verband staat. Misschien kan foto 14 even naar voren komen. Die heeft Harald Kautz Vella laten zien, dat is deze. Dit is getekend door iemand die helderziend is en die heeft gekeken in die morgellons in zijn bloed zeg maar, wat daar aan bewustzijn aanwezig is en die heeft dit getekend. En die komt dit soort wezens tegen.
Als jij dat ziet wat zijn jouw …..

Martijn: Dat klopt. Het zijn mindcontrol wezens, die uit een bewustzijnsveld komen uit een ander universum, die zich hier dwars doorheen bevindt. En deze wezens zijn door zeer geavanceerde, menselijke rassen – het zou over fysieke gezondheid gaan – onder mindcontrol gebracht. Het is zelfs een virtual reality. Net als dit lichaam (Martijn wijst op zijn eigen lichaam) dat is een avatar lichaam. De lichamen ervaren wij, wij ervaren deze hele werkelijkheid en dit is ons universum. Maar het is een elektromagnetisch veld, dit hele gebeuren, tot in detail. Wij pakken maar 2 tot 3% van dat hele veld op en daar zitten we eigenlijk in opgesloten met onze zintuiglijke waarneming.
Zoals wij dit nu meemaken, zo zijn er ook artificiële werkelijkheden gecreëerd. Dat zijn interceptie dimensies, die door neurologische zeer vakbegaafde mensen van een andere aarde, uit een ander parallel universum, deze technologie hebben ingevoegd, eigenlijk een werkelijkheid gecreëerd die dus voor ons hier niet is, maar zouden we het zien zouden we zeggen: ja het is er, maar zouden we er achter kijken zouden we zien dat het geprojecteerd wordt. En die wezens zijn een schakel in datgene waar Harald het over heeft. En voor onze perceptie bestaan ze dus.

Arjan: Voor onze perceptie

Martijn: Als mensen. En als we naar “galactic beeings” gaan dan zeggen we (Martijn knipt met zijn vingers een wegwerp gebaar) weg.

Arjan: Dat is inclusief onszelf?

Martijn: Ja, leuk hè? En dat is een heel belangrijk iets, want de mensheid wordt gekweld door heel veel spannende angstverhalen en dat is ook zo. Ik vertel ze, ik deel ze gewoon. Maar het is wel nodig, omdat het in ons bewustzijn geladen mag worden. Het is heel goed dat deze tekening wordt getoond. Want doordat jij deze tekening hebt gezien, wordt er een beeld binnen gehaald in je bewustzijn om in het onderbewustzijn, zelfs buiten het geheugencircuit om van het fysieke bewustzijn, bekend te zijn dat het er is. En op het moment, dat je het ziet, dan gebeurt er iets in het veld van bewustzijn, waardoor datgene wat zich nooit zichtbaar heeft gemaakt, wordt gepresenteerd en open gaat.
En als er iets is wat buitenaardse beschavingen en multidimensionale allianties uit andere werelden graag zouden willen dat wij doen, dan is het dat we gewoon alles gaan bekijken en alles gaan onderzoeken. En dat we ook alles aannemen als waar en dat we vooral de grootste waarheid laten prevaleren boven alles, dat wij oneindige liefde zijn.

Arjan: Lijkt me een heerlijk iets.

Martijn: Mooie tekening.

Arjan: Ja, mooie tekening.

Martijn: Ik heb zelf die spinachtige wezens als kind heel veel meegemaakt. Ik heb daar ook wel notities van gemaakt als kind. Volgens mij heb ik het jou ook wel eens verteld, maar dat zijn wel heel heftige informaties. Vooral nu breekt de tijd aan om het daar ook over te hebben. Omdat we steeds beter gaan begrijpen hoe de spelletjeswereld functioneert in de computers. We krijgen steeds meer voorbeelden waardoor we ook gaan zien, het is heel erg spannend en eigenlijk is het helemaal niet spannend. Als je met een virtual reality spelletje aan het spelen bent en je zit er midden in, dan kun je de neiging krijgen te denken dat het echt is, je hele systeem geeft emoties daarbij. Totdat je opeens denkt, ik voel het wel allemaal, maar het is natuurlijk helemaal niet waar, projectie. Op het moment, dat je dat weet van binnen, dan is die emotie er omheen die opgewekt werd door je lichaam, vloeit in één keer weg. Dat is nu de tijd. We kunnen langzamerhand versneld al deze informatie beschikbaar stellen. En dat is ook belangrijk, dat dat naar voren komt want daarmee komt de essentie van het menszijn, de transitie van de aarde, de transitie überhaupt van dit universum komt in beeld hoe groots het is en waar de uitdraaiing van het heelal toe zal gaan leiden.

Arjan: Heel interessant.

Martijn: Ja dat is heel interessant.

Arjan: Misschien een mooi moment om naar een muzikaal intermezzo te gaan. We zijn heel blij dat Ruud Stoop dat vanavond voor ons invult. We zouden 2 andere muzikale mensen hier hebben, maar die konden op het laatste moment helaas niet. En nou is het niet zo, dat Ruud een gewone vervanging is, want Ruud speelt al gitaar vanaf zijn tiende. Hij heeft 4 jaar conservatorium gedaan in Spanje en 6 jaar in Rotterdam. Ik las dat jij in 1991 als eerste ter wereld het vakdiploma flamingo gitaar hebt behaald en ook in 1996 officieel werd toegelaten tot hoofdvak docent flamingo gitaar aan het conservatorium in Cordoba en in Nederland al 30 jaar les geeft en o.a. ook geluidstechnicus bent hier bij Earth Matters. Maar ondanks al deze indrukwekkende verhalen vind ik het gewoon heerlijk om naar je te luisteren..

Ruud: Wat ik ga spelen is een stuk wat heel mooi past in de nieuwe ontwikkeling, het heet: De nieuwe dag. In het Spaans: Un nuevo dia.

Muzikaal intermezzo

Arjan: Een heerlijk begin van een nieuwe dag Ruud. Dankjewel.

Judith, die meldde op Facebook een vraag, die zegt: als voormalig A-verpleegkundige en tegenwoordig natuurgeneeskundige therapeut, heb ik me in de afgelopen 30 jaar vooral geconformeerd aan de regels van de reguliere gezondheidszorg. Vanaf 1 januari ga ik me ontdoen van al mijn titels en mijn lidmaatschappen en me alleen nog aan mijn eigen regels houden, zodat ik me niet langer hoef te verbinden met het veld, dat gezondheidszorg heet, maar dat in mijn ogen vooral ontkrachtigend is.
Ik ben benieuwd hoe Martijn de ontwikkeling ziet van de gezondheidszorg en wat wij als burgers en complementaire therapeuten in zijn ogen het beste kunnen doen om het systeem te ontkrachten. Bijvoorbeeld wel of geen uitbreiding op je zorgpolis kiezen. Inzage en delen van het medisch dossier ontkrachten, wel of geen transplantatie doen, massaal per 1 januari de zorgverzekering opzeggen, of andere ideeën.

Martijn: Ja.(gelach)

Arjan: Dokter Martijn ..

Martijn: Nou ja laat ik vooropstellen, dat het gewoon heel goed is om voor jezelf te kiezen. Dat is gewoon de tijd. Het is de tijd om niet meer in de pas mee te lopen. Het is heel goed, dat Judith dat zegt. Jezelf los maken van de regels van de reguliere gezondheidszorg, maar wel zo dat je juridisch gezien niet kwetsbaar wordt. Want je moet jezelf ook niet onnodig in een situatie brengen. Ik denk dat het ontkoppelen van hele essentiële simpele dingen al enorm bekrachtigend werkt.

Je gezondheidsverzekering opzeggen, dat kan niet in Nederland want je bent verplicht verzekerd. Dat is ook wel weer heel mooi, want dat betekent dat als je niet betaalt je toch verzekerd bent. Dat is dan weer een goeie wetgeving. Vooral voor de mensen, die het niet kunnen betalen.
En als je dan een kringloopbank thuis hebt staan dan is het in feite, en dat is waar de mensen naar toe worden gebracht, dat je het niet meer kunt betalen, dat je je huis op een eenvoudige manier inricht en het geen waarde heeft en je rekeningen niet betaalt. Dus ik denk, opzeggen nou ja, ga in ieder geval je eigen passie uitleven. Ga doen waarvan je voelt, hier voel ik me goed bij.
Op deze aarde is een hele grote groep bezig, die alleen maar de eigen zakken vult en alleen maar aan zichzelf denkt en een heel ander bewustzijn in zich draagt.

Het hele gezondheidssysteem, het gaat helemaal niet om gezondheid het gaat natuurlijk puur om geld. Het gaat alleen maar om het verrijken van de mensen, die ontzettend veel geld verdienen over de ruggen van de mensen, die echt die medicijnen nodig hebben omdat ze anders denken dat ze dood gaan, terwijl we toch dood gaan.
Dus de vraag is maar, wil je eraan meedoen of wil je je eigen koers ingaan. En dan ben je wel een “brave heart” hè, je hebt wel moed nodig met een d, om dat anders te gaan doen.
Mijn visie is dit. De aarde is aan revisie toe. Revisie komt er alleen op het moment, dat de mensen zoveel in zichzelf durven op te halen, de moed om het anders te gaan doen. Dan ben je een pionier. En de mensheid heeft pioniers nodig. Nog veel meer dan dat we nu hebben. Dus als Judith dit doet, dan is ze gewoon een hele grote pionier en door daar zoveel mogelijk over te spreken, ook vanuit de praktijk en vanuit je werkzaamheden, inspireer je zoveel mensen, die ook geraakt worden door die kracht. En het gaat er niet om wat je doet, het gaat erom van waaruit je het doet. Hier (Martijn wijst op zijn hart).

Ik ben er zeker van, en dat heb ik in dit leven hier als Martijn met heel veel verschillende beschavingen het over gezondheidszorg gehad, dat als de mensen aandacht krijgen van elkaar, als de groepsenergie weer wordt hersteld, de groep van het collectieve, planetaire bewustzijn, alle mensen op de aarde, dan wordt de gezondheid voor 90% in één keer weer geactiveerd in de mens. Dan is eenzaamheid weg, het er niet meer bij horen, geen klankbord hebben om met iemand te spreken over wat je voelt ook al is het iets wat de ander waanzinnig vindt, dan is voor 90% de gezondheid weer terug.
En het blijkt ook, want ik bedoel bij psychiatrische instellingen daar staan rijen denkbeeldig voor de deur. En wat is dat nou eigenlijk afgezien van die medicijnen die erin worden geprikt of die mensen krijgen voorgeschreven, het is gebaseerd op een luisterend oor. Het stereotypische beeld van dat je op een bank ligt op de sofa bij de psychiater, is gebaseerd op het feit dat de psychiater achterover leunt en luistert, met één oor vaak, naar wat de cliënt heeft te vertellen, en dat de cliënt weer een stuk lichter naar buiten gaat door alleen maar iemand gehad te hebben, die naar haar of hem heeft geluisterd. En dat is belangrijk. Als je vanuit dat stuk werkt, vanuit het menszijn, luisteren naar elkaars ervaringen dan is een groot deel van de gemoedstoestand en de emoties, die worden gewoon rustig, dan ontstaat er een neutraal veld.

En dat kan niet als je vanuit de reguliere gezondheidszorg werkt, dat kan niet als je in het reguliere onderwijs zit, dat kan niet als je in de reguliere raad van commissarissen van de grootste energiebedrijven zit, dan zul je hetandersmogen gaan doen.
En de mensheid is toe aan iets anders en Judith is dat heel duidelijk van plan en ik roep iedereen op om mee te doen op je eigen pad en in je eigen tempo, op je eigen moment en op je eigen wijze die verandering vorm te gaan geven.
En dat kan alleen door het besluit te nemen, dat er iets af te ronden is.

Arjan: Over transitie gesproken, wij kregen een uitnodiging van Egbert, die heeft een aantal zienswijzen over de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk en die wou hij graag met ons delen.

Martijn: Ja en dat is ook heel fijn, want wij hebben al een paar keer de oproep gedaan om, als je iets wilt zeggen ook je visie te delen, en dat hoeft helemaal niet te passen bij waar we het over hebben want het past toch. We hebben alles, het is “all included”. Heel fijn, dat Egbert er is, dat je met ons in gesprek wilt gaan, dat je wilt vertellen wat je in je hart draagt en wat je ziet gebeuren.

Egbert: Oké. Dankjewel. Ook dankjewel dat ik in de gelegenheid wordt gesteld. Arjan had het er al even over, de transitie van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk of het Aquariustijdperk. Dat zijn 2 totaal verschillende tijdperken. Het kenmerk van het Vissentijdperk is heel duidelijk de mannenenergie. We gaan nu naar het Aquariustijdperk of Watermantijdperk. En daarbij gaat het voornamelijk over de balans van het mannelijke en vrouwelijke principe. Kenmerkend voor de mannenenergie is heel duidelijk de macht en de ratio, daarom zeg ik ook heel vaak van, we leven op het ogenblik in een wereld die volledig vermacht en verrationaliseerd is.
En die overgang naar het nieuwe tijdperk zal ook een totaal andere ordening met zich meebrengen. – Ik moet even spieken hoor –

Martijn: Wat zie jij op dit moment als jij dus vanuit jouw perceptie naar de werkelijkheid binnen en buiten jouzelf kijkt? Wat zie jij dan op dit moment als de grootste verandering? Tussen het mannelijke en het vrouwelijke, wat zie jij daar?

Egbert: De grootste verandering waar wij de komende jaren voor komen te staan en de komende jaren ook gaat schuiven, dat is dus dat wij de fase van de ontmachting en derationalisering in gaan. En dat zal letterlijk betekenen, dat dus overal waar op dit moment macht aan kleeft, de komende jaren letterlijk gaat schuiven. Dat zal dus letterlijk betekenen, dat het – kennis is macht – onderwijssysteem gaat schuiven. Geld is macht. Dat betekent, dat het hele bankwezen en alles wat daar mee samenhangt, dat gaat de komende jaren allemaal schuiven.
We hebben in 2008 wel een gigantische bankcrisis gehad, maar dat is nog maar een druppeltje op de gloeiende plaat van wat er nu aan zit te komen.

Arjan: En hoe zie je dat dan? Zie je daar beelden van of zie je …..

Egbert: Hetgeen wat er dus in het bankwezen is gebeurd, daar zijn wel veranderingen doorgevoerd, maar dat zijn allemaal veranderingen, die aan de banken zijn opgelegd. En dat is dus letterlijk weer gebaseerd op het oude principe van het Vissentijdperk. En het principe van het Watermantijdperk is, dat wij van binnenuit mogen gaan transformeren. En dat zal dus voor de politiek gaan gelden, dat zal dus voor het bankwezen gaan gelden, dat zal voor alles gaan gelden. Verander de wereld en begin bij jezelf en informatie van binnenuit.

Martijn: Ja, zoals even terugkijkend naar Judith, die prachtige mededelingen doet en ook vraagt hoe ik dat zie. In feite zien we het altijd van binnenuit. We laten het van binnenuit ontstaan, we voelen binnenin dat er een verandering is.

Egbert: Kijk in het Vissentijdperk is de energie heel sterk gericht op van buiten naar binnen. Maar in het Watermantijdperk gaat het om. De lichtcel, die wij met z’n allen zijn of ieder voor zich is, en van daaruit gaan leven. En dat is een totaal andere energie. En een totaal andere werkelijkheid zal het gaan worden.

Arjan: Zie jij daar beelden van Egbert? Hoe komt dat tot jou?

Egbert: Ja dat zijn beelden.

Arjan: Kun je daar iets van beschrijven hoe je dat dan ziet?

Egbert: Ja, het kunnen beelden zijn, het kan zijn dat Spirit letterlijk contact met me op gaat nemen. Dan geeft hij gewoon letterlijk informatie door.
Dat is bijvoorbeeld een keer gebeurd toen ik in Den Haag was. Zat ik met een aantal oud-collega’s in de Theresiastraat op het terras, ik liep terug naar mijn auto, die aan de Bezuidenhoutseweg stond en toen heeft Spirit heel duidelijk doorgegeven, dat het hoog tijd wordt, dat de Nederlandse politiek weer vanuit een spiritueel gedachtegoed georganiseerd gaat worden, dan vanuit het huidige ego zoals het op dit moment georganiseerd is.

Arjan: En wat is Spirit dan voor jou? Wat moet ik me daar bij voorstellen?

Egbert: Dat is mijn pure Bronenergie.

Arjan: En hoe manifesteert zich dat aan jou?

Egbert: Die is er spontaan.

Arjan: Zie je dan een wezen of hoor je een stem?

Egbert: Dat kan van alles zijn.
Maar je kunt het ook inzetten om bijvoorbeeld vragen beantwoord te krijgen.

Martijn: Jij vertelt dat het van binnenuit komt. Ik ben geïnteresseerd in, wil je misschien iets delen over wat jij dan meemaakt in jouw eigen leven zonder dat je heel diep in details hoeft te gaan maar ook als inspiratie voor de mensen, die natuurlijk ook dit ervaren. Wat maak jij zelf mee?

Egbert: Dat is wel spannend.
In 2010 heb ik ontslag genomen. Ik was toen in loondienst van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Ik stond niet voor de klas, ik zat in de ondersteuning. Het was wel een natuurlijk moment want mijn laatste klus bij de school was de verhuizing van de hele hogeschool naar de uni locatie aan de Ringerslaan. En ik werkte parttime aan de hogeschool, 3 dagen in de week en ik had al 2 dagen in de week een praktijk bewustzijnsontwikkeling, healing en welzijn. Maar het bijzondere was, op 1 april 2010 heb ik ontslag genomen en op dat moment kwamen er ook geen klanten meer.

Martijn: In je loondienst nam je ontslag en in je eigen onderneming stopte het ook.
Heb je goed gedaan, ja.

Egbert: Financiën stopten, letterlijk alles stopte. En ik heb dat toen zelf uitgelegd, oké het wordt tijd om wederom met mezelf aan het werk te gaan. Dat heb ik dus ook gedaan en in de afgelopen ruim 6 jaar is mijn portemonnee letterlijk 4x leeg geweest. De maand waarin ik leefde was er nog geld en als er in die maand echt niks veranderde, dan was de portemonnee gewoon letterlijk leeg.
Ik heb er tot op heden geen enkele slapeloze nacht van gehad. Zonet is het woord “vertrouwen” al even gevallen, daar wil ik nog een woord aan toevoegen en dat is het woord “overgave”. Want die 2 woorden horen heel nadrukkelijk bij elkaar.

Martijn: Vertrouwen en overgave, ja.
Je kunt het vertrouwen ook pas ontvangen als je in de overgave leeft.

Egbert: Ja.
En dat is ook hetgeen waar we met z’n allen naar toe gaan. Het zal ook verband houden met de nieuwe aarde, die geboren zal worden. De essentie waar het uiteindelijk om gaat is, dat wij dus gaan doen en leven waarvoor wij werkelijk op aarde zijn gekomen. Iedereen komt hier met een bijzondere opdracht, vanuit een bijzondere rol, alleen die zijn wij vergeten op het moment dat wij het geboortekanaal ingaan.
En als wij datgene gaan doen waarvoor wij daadwerkelijk op aarde zijn gekomen, dan zal het ons aan niks ontbreken.

Martijn: En als we nu gaan kijken naar de globale situatie op deze aarde, 7 miljard mensen, grote banken die worden gefinancierd van buitenaf, massa religies die worden gesubsidieerd van buitenaf, dan is er veel voor nodig om die verandering bij alle mensen van binnenuit te laten ontstaan. Heb je dan ook een gevoel dat jouw innerlijke transitie bekrachtigend is voor de mensen, die zich hier helemaal niet bewust van zijn?

Egbert: Ja.

Martijn: Kun je daar ook iets vertellen hoe je dat ziet?

Egbert: Maar niet alleen het mijne, wat ook belangrijk is, is dit tweede half jaar en met name deze eindfase van de eindtijd van dit jaar. Dan zullen wij een sprong in bewustzijn gaan maken.

Martijn: En op wat voor manier zie je dat?

Egbert: Dat zal gebeuren op het moment dat de hallen van Amenti zullen open gaan. En de hallen van Amenti bevinden zich onder het Gizeh plateau. En de hallen van Amenti die zijn op slot gegaan, om het zo maar te zeggen, op het moment dat we een val in het bewustzijn hebben gehad. Om te voorkomen, dat informatie die in de hallen zit, dat die misbruikt zouden kunnen worden, want daar zit pure Godinformatie. Iedereen zal merken, bewust of onbewust, dat we een bewustzijnssprong gaan maken. Er zullen ook een aantal mensen spontaan wakker worden. En dat wakker worden kan letterlijk betekenen, dat je je het laplazarus gaat schrikken en dat je er achter zult komen, dat je je hele leven bij de poot bent genomen.

Arjan: En mag ik dat dan zo zien, dat je dat als een beeld hebt gezien, als een mogelijke toekomst?

Egbert: Nee dit is voor mij geen mogelijke toekomst, dit is de toekomst. Dat is wat anders voor mij.
Ik heb het in een aantal fases gezien. De eerste beelden daarvan heb ik in 2009 zoiets heb ik die ontvangen, gezien en het laatste beeld hieromtrent was in 2014. Het jaar 2017 zal een jaar van grote verandering worden. En lezing 1 t/m 4 van Martijn die heb ik in Kerkeveld bijgewoond. En van Kerkeveld naar Aalden is een half uurtje rijden, dus dan kan ik naast autorijden ook nog wat anders doen.

Martijn: Het verdient de aanbeveling tijdens het rijden gewoon het stuur vast te houden. (gelach)

Egbert: Ook dat, ook dat.

Martijn: Is tegen mij ook gezegd.

Egbert: Ook dat, maar ik kan nog wat meer. We zijn multidimensionaal.
Toen heb ik die aspecten van, er is een nieuwe tijdslijn in voorbereiding, het openen van de hallen van Amenti, Egypte is het land van de rode aarde, en de nieuwe aarde of de gouden aarde, die wordt geboren uit de rode aarde en ook nog het aspect van het jaar 2017, grote verandering, en vervolgens zat ik me af te vragen van, ja de Arabische lente hebben we achter de rug, heeft dat nou de verandering gebracht, die we graag willen. Nou ja toen kreeg ik een woord te zien van 3 letters en dat was letterlijk “nee”. Het heeft wel veel verandering gebracht, maar ..

Martijn: Ik heb ook wel eens “jaa” gezien met 2 x a. (gelach).

Egbert: Het heeft wel heel veel verandering gebracht maar het heeft niet de verandering gebracht als zijnde de geboorte van een nieuwe aarde.
En toen heb ik voor het eerst die andere 4 aspecten met elkaar verbonden en daar werd ik wel heel erg blij van. En toen ben ik dat verder gaan onderzoeken.

Martijn: Heel interessant Egbert. Mag ik daar op reageren?

Egbert: Ja.

Martijn: Wat ik daar aan wil meegeven voor de mensen op deze planeet, dus ook aan mezelf, is dat wij de hallen van Amenti in ons dragen. En dat de uiting daarvan is in deze realiteit dat het
zich dus laat zien in een soort constructie. Waar we het eigenlijk steeds over hebben is, dat de buitenkant wordt onttrokken uit het innerlijk van ons. Dus daarom vind ik het ook heel bijzonder, dat we open spreken over dit soort thema’s en ook allemaal onze eigen visie daarover. Want de vorm is eigenlijk niet zo belangrijk, het gaat om de inhoud. En we spreken over het opengaan van het scheppingsveld. Het opengaan van wie we zijn. Wat jij ook zo mooi zegt, we zijn het vergeten in het moment, dat we geboren worden, zoals wij het nu ervaren zijn we vergeten, niet zelf maar we weten het even niet meer wat precies de bedoeling eigenlijk ook was en we zijn vervolgens in een andere werkelijkheid terechtgekomen.
En we zijn nu aan het opengaan, dus die hallen van Amenti ja kun je ook zien als iets innerlijks.
Dankjewel, heel fijn.

Arjan: Merci, dankjewel voor het delen.

Martijn: En moedig van je dat je het doet want je inspireert hiermee ook weer andere mensen om vrijuit te gaan spreken. Er zijn heel veel mensen, die de moed hebben getoond om hun baan op te zeggen en de onzekerheid die dat geeft en vooral ook de gevoelens die het op kan leveren, om daar dus doorheen te gaan in de vorm van overgave, en dat is wat we nodig hebben.
Dankejwel.

Arjan: Mooi hoor.
Shanana heeft ons een vraag gesteld. Ze heeft net een paar weken haar baby’tje, hoe zit het met baby’s? Worden zij gezond geboren of ook in een cyber biologisch lichaam en wat kan ik doen om het fysieke lichaam van ons pasgeboren zoontje gezond te houden?

Martijn: In deze werkelijkheid, waar wij nu worden geboren, zijn alle lichamen op dezelfde manier geconstrueerd. Dus we hebben allemaal een biologisch lichaam, dus elk kind, elk wezen, dat gekoppeld wordt aan de oorspronkelijke scheppersingangen van het universum, waar dit universum uit opgebouwd is, komen in eerste instantie, wat Egbert ook zegt, in het geboortekanaal, de koppeling met dat hologram, een gigantisch bewustzijnsveld, een universum in een gigantisch veel groter universum en daarin lopen lijnen waarbij ons bewustzijn van ons wezen als het ware wordt omgeleid, gekaapt, gepakt wordt door een laag en dan worden we afgeleid en komen in een andere realiteit terecht. En dat is waar we nu inzitten. Die hallen van Amenti zijn ook de broncodes, die binnen in onszelf aan het open gaan zijn, waardoor die manipulatie als het ware wegvalt, waarmee we een verschuiving krijgen in ons bewustzijn en de sprong maken naar een gouden aarde of een nieuwe aarde, hoe je het ook wilt noemen.
Je kunt ook zeggen, die aarde is er gewoon al, alleen ons bewustzijn gaat voor een groot deel open en al die wezens in die lichamen komen allemaal in hetzelfde systeem terecht.

Arjan: Oké en als je het dan hebt over die hallen van Amenti, die opengaan in het orspronkelijke levensveld komen we dan in de slechts 187ste val of gaan we gelijk naar nul of zitten we dan bij 144.

Martijn (lachend): Nee en dat is het mooiste. Het eerste waar we uitgaan is uit de mindcontrol laag. We hebben dus een mindcontrol laag met zeer geavanceerde hersentechnologie van wetenschappelijke groepen uit deze samenleving, die een agenda uitvoeren van mensen, die uit een andere tijd van deze aarde zijn gekomen, tijdreizigers, die de technologie hebben ontwikkeld in onze toekomst, zeg maar, en die hebben die technologie overhandigd aan de huidige wetenschappers, die de mindcontrol op ons uitvoeren, dat is maatschappelijke mindcontrol.
Dan heb je interdimensionale mindcontrol, die achter dit bewustzijn zit van deze neurologische programmering van het fysieke lichaam. En die eerste, tweede en dan de derde laag worden opgeheven. Zodat wat we krijgen is, dat de eerste grootste verandering zal zijn, dat is alleen als de manipulatie opgeheven wordt, is dat onze afgestompte werkelijkheid, want dat is het, deze werkelijkheid is heel vlak, hij is heel vaag, hij is heel kleurloos, en toch kunnen we zoveel liefde en kracht ervaren, die gaat in één keer open.

Het mooiste vergelijk is, kijk ik kom uit de computer hardware software ICT, dus ik vergelijk het altijd met dit voorbeeld, je krijgt in één keer een ouderwetse foto te zien, die je heel scherp vindt en ineens wordt die foto groot en komen er achttienmiljard extra beeldpixels in, waarbij die zó scherp wordt en hoe dichter je er naar kijkt …..en ineens gaat jouw bewustzijn naar binnen. En ineens ben je midden in die foto. En dat is wat er gaat gebeuren.

Arjan: Wow.

Martijn: En dan zitten wij in een volledige vrije zone, waar ons vermogen weer opgebouwd kan worden. Want wij representeren het heelheidsbewustzijnsveld. En de mens is een uiting van de “supreme love”. De mens op deze aarde wordt ook heel goed gemonitord en gezien en gadegeslagen op dit moment door iets meer dan 3000 verschillende rassen.

Arjan: Dus we komen in een soort beschermde cocon waar we even kunnen bijkomen van deze gekke mindcontrol laag waarbij we nog wel verder terug moeten naar …

Martijn: Het is een plug-in, het is een ingevoegde werkelijkheid. Er ligt een laag over de werkelijkheid heen, ons bewustzijn is afgeleid en zit als het ware in die laag. Dus onze zintuiglijke waarneming in het fysieke lichaam, reageert op het script en daar zijn we op aangesloten. Zodra dat los gaat, zullen we, net zoals mensen het overlijden ervaren en omschrijven, zullen we deze hele realiteit in één keer zien als een soort hele flinterdunne droom en we zullen dan zelfs zien, dat hoort ook nog bij fysieke gezondheid, dat het hele incarnatieprogramma, dat we in dit hele systeem hebben ervaren, louter bestond uit één leven.

Arjan: Dus eigenlijk uit één “virtual reality” brilletje die we hebben opgezet en dat we vergeten zijn dat we hem hebben opgezet.

Martijn: Ja. En dan wijs ik nog even terug naar het fotootje van Harald Katz.

Arjan: Oh, gezellig fotootje.

Martijn: Ja dat is een leuke foto.

Arjan: Pauline die vraagt ons, hoe komt het dat de ene persoon alles krijgt en de ander, terwijl hij misschien niet eens gezond leeft, weinig tot niets. “All in the mind” of vooropgezet plan? Ik ben heel erg benieuwd. Ik geloof niet zo meer in karma, kan me met familiebanden en verstrengelingen, DNA wel wat voorstellen. Kortom is het een kwestie van geluk hebben of niet?

Martijn: Nee, nee.

Arjan: Wel iets meer ….

Martijn: Vraag ik me ook altijd af als ik een lot koop, is het een kwestie van geluk hebben of niet.
Nou ja 3 jaar geleden, iemand die ik goed ken, die won de loterij, 4 ton, nou toen had die persoom 8 miljoen, want hij had al wat.

Arjan: Oh oké

Martijn: Ja dat kan en dat is ook allemaal goed. Maar het gaat omons, wat er met ons gebeurt. Kijk de “law of attraction”, dat is de wet van aantrekking, en ook de wet van afstoting, kijk dan kom je in die laag terecht, die laag van manipulatie. Dus is er karma, kun je erin geloven, ja in het model waarin we nu zitten kun je die wetgeving voelen in jezelf, omdat die van origine ook echt bestaat, alleen wordt het niet karma genoemd. In het universum en buiten deze schilden in de vrije zone is er dus karma, maar dat is geen karma maar evolutie. Dat wordt evolutie genoemd.

En de wezens hebben een enorme evolutie, wij allemaal en we hebben keuze in welk hologram en in welk universum we geboren willen worden en dat doen we niet vanuit een complete onwetendheid, we doen het finaal met 100% herinnering met alles wie we zijn en wat we hebben gedaan. Sterker nog, alles wat we hebben gedaan en wie we zijn geweest, dat representeert dus het uiteindelijke wezen, die je bent geworden. En dat is dus het heelheidsveld. En als je vraagt, ja de één krijgt alles en de ander krijgt niets, bijvoorbeeld met ziektes en verstoringen , ja en dat wordt allemaal georkestreerd vanuit het manipulatieveld, voortdurend.

En hoe meer jij je gaat realiseren, dat dat alleen maar werkt op je persoonlijkheid en op je niet gelukzalige situatie. Op het moment dat je volledig in je geluk komt te staan, echt in je geluk, dan is zelfs geld helemaal niet eens meer belangrijk, dan kom je dus echt in de kern van het leven. Op het moment, dat je dus echt in je geluk terechtkomt, dan ga jij, als je wilt, de opdracht geven, de instructie aan het veld, dat gemaakt is, gecreëerd is door zeer geavanceerde van oorsprong afkomstige humanoïde rassen, ga jij instructies geven aan het veld. Want dat veld, waarin wij leven dit veld, is letterlijk gecreëerd om de instructies van de wezens, die de kracht representeren, om die uit te voeren.
En dat is niet iets wat je zo maar opeens van één op één zo maar gaat doen, dat is een heel proces. Maar het leuke van het proces is, dat op het moment dat je daar mee bezig bent, zorgt het er wel voor, dat op het moment dat je uit dit hologram gaat, dat je er niet meer in hoeft.
Ik ken mensen, die zijn zó ontzettend ziek geworden en die aten zich echt 3 slagen in het rond aan biologisch eten. Echt werkelijk, alleen maar biologisch eten. Super gezond.

Arjan: Als je het met een verzuurd hoofd doet dan helpt het niet veel natuurlijk.

Martijn: Er is natuurlijk veel meer aan de hand. Er zijn ook mensen die bizar ongezond eten en alles gaat gewoon hartstikke goed.
Dus alles is relatief en daarom zeg ik ook altijd dat het placebo effect is natuurlijk heel belangrijk om te onderzoeken, maar het is ook belangrijk om zorg te hebben voor je lichaam en als je weet, dat je dingen eet die echt niet gezond zijn, waarom zou je het dan tot je nemen.

Arjan: Ik bedenk me, dat ik nog even van de vorige vraag iets over heb geslagen, ze vraagt namelijk ook van – Shanan – wat ze kan doen om het jonge leven van haar kindje zoveel mogelijk fysieke gezondheid mee te geven.

Martijn: Ja, kijk “all in the mind” of is het een vooropgezet plan.

Arjan: Ja dat was de vraag van Paulien hè.

Martijn: Ja, dat weet ik. Ik ga daarop nog reageren, het is “all in the heart”. En als je vanuit je hart werkt, echt vanuit je gevoel, en dat is ook met je kind zo, jouw zienswijze, jouw veranderde zienswijze over het leven en innerlijk, heeft een directe invloed op je kind.
Dus als jij als ouder, als biologische ouder, het voor elkaar durft te boksen in jezelf om die koers in te gaan waarover Judith zonet al sprak, om je eigen koers in te gaan, dan heeft dat invloed op je kind.
Dus jouw gedrag en jouw keuzes hebben gevolgen, zowel voor je eigen gemoedsveld als ook voor het hologram waar je energetisch uit opgebouwd bent en uit die energie, daar bestaat geen tijd en ruimte in, alles wat jij als vader of moeder in je jezelf aanpast, werkelijk aanpast, is direct ook in het kind aanwezig, die aanpassing. Dat wil niet zeggen, dat het kind die hele aanpassing ook gaat uitleven, want het kind mag zelf besluiten of die mogelijkheid, die dan aanwezig is in dat veld, of die dat ook gaat uitleven, beleven, uit gaat proberen.
Dus alles draait om innerlijke veranderingen.

Arjan: Ik kreeg een vraag van Marjan over implantaten. Ze zegt, in het fysieke lichaam dan wel in het energetische lichaam om ons heen kunnen die implantaten ook fysieke klachten opleveren en ziektes veroorzaken. Door wie worden deze implantaten erin gezet en wanneer? Mijn ervaring is, dat mensen deze implantaten zelf kunnen verwijderen dan wel met behulp van onze galactische familieleden. Zou Martijn dieper op dit onderwerp in kunnen gaan? En is dit ook weer een manier om de mens af te houden van zijn of haar werkelijke vermogens?

Martijn: ja, implantaten, ook wel track and trace systemen in het menselijk lichaam, maar ook in het spirituele bewustzijn, is een enorm groot onderwerp. Je hebt fysieke implantaten, die worden ook echt ingebracht door fysieke buitenaardse rassen. Het merendeel van de fysieke “implants” wordt ingebracht door geheime industrieën, die de macht hier op deze aarde gewoon hebben. En één van de grootste groepen, die met dit soort technologieën werken, dat zijn die labyrint groepen van de mindcontrolorganisatie, die eigenlijk ver achter de schermen van de CIA navigeren. De CIA is er eigenlijk een uitvloeisel van, is ook het monarch programma van mindcontrol. Je zou kunnen zeggen, dit soort chips, die we net op het scherm zagen, je zou kunnen zeggen, dat zijn een soort pacemakers. Het zijn pacemakers, het zijn “central processing units” en wat zij produceren zijn neurologische, elektrische signalen, die worden doorgegeven aan het centraal zenuwgestel. En dat zijn zeer geavanceerde ontvangers en dat is een hele geavanceerde, geheime technologie en die technologie zorgt er eigenlijk voor, dat je instructies krijgt in je systeem, dat je anders gaat denken, dat je anders gaat voelen of dat je ziek gemaakt wordt.

En daar zitten enorme agenda’s achter. Er zijn al heel veel mensen opgeruimd, die daar iets over wilden zeggen. Daarom is het ook zo belangrijk, dat je beseft, dat je niets kan gebeuren en dat je een kind bent van het heelheidsveld. Dat zijn de fysieke hè.

Arjan: Maar zijn er ook implantaten, die positief kunnen werken?

Martijn: Nee, nee. Er wordt her en der wel over gesproken, maar dat is volstrekt een invulling. Kijk, waarom zou iemand een implantaat nodig hebben? Heel simpel gezegd, je kunt een implantaat nodig hebben omdat je dan fysiek gezonder wordt. Ja dat klopt, dat gebeurt ook, want een pacemaker is eigenlijk ook een implantaat. En dat is hartstikke fijn want daardoor loopt het hart op ritme, zeg maar.

Naar het controlemechanisme. Er zijn heel veel verschillende soorten implantaten. Je hebt dus de fysieke, je hebt hologrammen, je hebt lichtfrequenties, die bestaan buiten het fysieke systeem, dus dat zijn hologramimplantaten. Marjan vraagt kunt je dat zelf opruimen? Volgens mijn beleving kun je dat zelf opruimen. Heel veel track and trace systemen, die fysiek van aard zijn, kun je zelf niet opruimen. Die moeten werkelijk verwijderd worden.

Arjan: Ik ken een meisje, die heeft hem uit haar tong gebeten.

Martijn: Ja, dat doet pijn.

Arjan: Ja fysiek moet je even…. maar dat heeft ze dus wel gedaan.

Martijn: Ik heb hier in mijn hoofd aan de zijkant heb ik als kind van mindcontrol groepen een chip in mijn hoofd gekregen. Die heeft er 5 jaar gezeten en toen is hij er uitgehaald door menselijke beschavingen, niet van deze wereld. Een heel klein vierkant chipje, dat ik niet met mijn ogen heb bekeken maar via een soort scherm, een projectiescherm, waarin ik kon zien, werd me ook uitgelegd, hoe dat interacteert en letterlijk 10x meer vermogen heeft dan ons gehele brein.
Dus ja, wat is ons brein. Ik zeg altijd maar, ons brein is een uitvoerend orgaan, fysiek, om te verhullen wat ons wezen in de essentie ervaart. Dat is die mind projectie.
En die kun je niet zomaar verwijderen, die moet dan ook echt fysiek verwijderd worden.
Maar daar kunnen we het vanavond niet over hebben, over implantaten, want dat is zoiets groots.
Maar het is wel belangrijk om te begrijpen, dat ons lichaam bestuurd wordt door mensen op deze aarde, die verwikkeld zitten in grote corrupte programma’s, die enorme banden hebben met hele andere beschavingen, die een heel programma hebben uitgerold in het fysieke systeem hier, om de mens in ieder geval in vergetelheid te houden, wie zij in essentie is, hoe wij prachtige, magnifieke wezens met elkaar zijn en deze programma’s zijn zo ontzettend groot, zijn zo groot uitgerold, dat inderdaad die hallen van Amenti die moeten gewoon open, en die gáán ook open. Het is al aan het opengaan.

En voor ons is het heel belangrijk, dat wij telkens gaan beseffen, dat alle gezondheid, onze fysieke gezondheid, het allerbelangrijkste is, dat wij ons goed voelen in ons lichaam. Dus als ons lichaam niet goed functioneert, dat wij in ieder geval zonder pijn kunnen leven. Volgens mij is dat de “bottleneck” in de fysieke gezondheid, dat de mens lijdt.
Ik ken genoeg mensen, die in een rolstoel zitten en ook zo geboren zijn en die mensen zijn innerlijk gewoon vrij. Die mensen voelen zich hartstikke goed. En hebben innerlijk een gelukkig leven. Alleen ze hebben wel heel veel pijn. En dan is de vraag, wat wil je dan? Wil je uit die rolstoel? Nee, wordt er dan gezegd, ik wil helemaal niet uit die rolstoel. Het is helemaal niet belangrijk, ja het zou wel leuk zijn als ik kan lopen of aan touwen zwieren of zo, maar voor mij is het veel belangrijker Martijn, dat ik vrij ben van pijn. Dat is belangrijk.

En kijk die oplossing is er ook al lang, omdat ons hele systeem, er zijn genoeg drugssoorten zoals wij dat dan noemen, allerlei opiumstofjes die er zijn, die heel regulerend werken in pijn, want pijn is in feite gewoon iets heel anders dan pijn, alleen het wordt geïnterpreteerd als pijn, en datmoet open en dat valt allemaal onder de wetgeving van drugs. Dus de wezens, de krachten die de mensen in die kwelling brengen, letterlijk fysiek gezien, door ook modellen, geldtekorten en allerlei toestanden en mindcontrol, die hebben ook de wetgeving in de zak waardoor de middelen die er zijn om op een natuurlijke manier uit de pijn te komen, te verlichten, dat dat niet mag.

Arjan: Laatste dingetje over implantaten toch nog. Met betrekking tot vaccinaties. Zitten in veel vaccinaties implantaten of nanotechnologie of dat soort dingen? Denk je dat?

Martijn: In veel vaccinaties zitten substanties, die een soort radionica functie hebben in het lichaam. Dat is wat er gebeurt.

Arjan: En hoe moet ik me dat voorstellen, radionica functie?

Martijn: Kijk als er echt nanochipjes in zouden zitten, er zijn genoeg wetenschappers die ‘s avonds ook op bepaalde websites kijken en die ook gigantische elektronen microscopen hebben en ook aan het kijken zijn van, zou het zo zijn wat daar wordt gezegd. Do you want to know hè, dus die mensen willen het ook weten, die onderzoeken het wel.
Jij vroeg wat er dan wel in zit? Hoe dat werkt?

Arjan: Nou of er implantaten zitten in vaccinaties.

Martijn: Nee het gaat niet om implantaten, het gaat om toevoegingen. Het gaat erom hoe de moleculaire structuren in elkaar zitten. En de technologie, de geheime technologieën, de geheime wetenschap, is al veel verder en kan al intermoleculair in een bepaalde laag, in de eerste laag, de intermoleculaire ruimte bestaat uit 7 lagen, en de eerste laag hebben ze onder controle. Dus ze kunnen in de intermoleculaire ruimte stoffen inbrengen, eigenlijk substanties, bindingen, die niet gezien kunnen worden, ook niet door de gewone wetenschap. En dat is wat er o.a. in sommige vaccinaties zit.
Het zijn aanpassingsstoffen hoe ons neurologisch systeem functioneert.
We zijn een soort stofjesmachine, ons lichaam is een stofjesmachine, een elektromagnetisch stofjesmachine.

Arjan: Heb je de indicatie dat dat in veel van de sommige vaccinaties zit of weinig?

Martijn: Mijn indruk is, dat alles wat met een massa hype te maken heeft, en wat expliciet wordt uitgelicht op de televisie, waar CNN en Fox nieuws en ABC en dat soort programma’s er helemaal vol op ingaan, dat dat allemaal georkestreerd is en dat daar dus stoffen in zitten.

Arjan: Veel.

Martijn: Veel. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere vaccinaties, die echt wel nodig zijn. Als jij door een hond gebeten wordt met allemaal bacteriën, dan ben je natuurlijk hartstikke blij, dat je een vaccinatie hebt, die er voor zorgt dat je niet ernstig ziek wordt.
Dus alles over één kam scheren, nee. Ik houd zelf heel veel van wetenschap. Ik ben er ook zeker van, dat wij op dit moment als beschaving op deze planeet in een uitlijningsperiode zijn beland, waarin we de technologie in samenhang met bewustzijn tot elkaar gaan brengen. En het is ook nodig, want technologie kan onze fysieke mankementen ook oplossen op dit moment in het hier en nu. En ik ben er ook voorstander van, dat wetenschap betrokken wordt bij alle projecten, die er zijn. Ik ben niet tegen de wetenschap. Sterker nog, het is heel erg belangrijk.
Ik heb ruimtereizen gemaakt met andere beschavingen in gigantische voertuigen en die voertuigen waren technologisch echt super geavanceerd. Daar likken wij onze vingers bij af.
En dat waren echt technologische voertuigen. En deze beschavingen zijn ongeveer drieeneenhalf duizend jaar voorop de situatie, waar wij nu in zitten.
Ik denk dat het goed zou zijn en dan hoeven we ook niet meer spreken over gratis stroom.

Arjan: Nee, dat zal inderdaad.
Je noemde net even drugs. Marijke, die heeft daar een vraag over. Drugs en alcohol en diepe depressies spelen mijn leven lang al in mijn gezin en familie, ik ben 68 jaar. Worden die ook door buitenlandse programmeringen, mindcontrol en zo veroorzaakt? En wat kan er aan gedaan worden?

Martijn: Buitenlands of buitenaards?

Arjan: Buitenaards.

Martijn: Het is nog buitenlands ook hoor van hieruit bekeken.
Kun je je vraag nog eens herhalen?

Arjan: Ze heeft haar hele leven lang al te maken met drugs en depressie, haar familie, en ze vraagt zich af of dat te maken heeft met buitenlandse programmeringen en mindcontrol en wat er aan gedaan kan worden. (gelach). Buitenaards.

Martijn: Dat is dus mindcontrol.
Kijk 90% van alles wat hier op de aarde gebeurt, wordt georkestreerd vanuit de aarde. Ja, buitenlands dus in dit geval. (gelach).
De groepen, die dat orkestreren, dat zijn vaak interdimensionale rassen met een heel andere agenda.
Het is voor ons wel belangrijk, want het gaat natuurlijk ook om het buitenaardse stuk, maar het gaat veel meer om het menszijn hier op de aarde.
Wat Egbert ook zegt, we gaan de aankomende periode naar een ontknoping. En de mens gaat inderdaad ontdekken hoe ze belazerd, bedonderd, besodemieterd en misleid is, voortdurend door één en dezelfde groep. En we gaan zelfs ook al die mensen vergeven, juist vergeven, dat ze daar aan mee hebben gedaan om dat ook 90% van die mensen onder mindcontrol staan. Letterlijk. En niet eens helemaal het besef hebben, überhaupt, en empathisch ook niet het vermogen in zichzelf dragen in dit moment, omdat het geblokt is, wat ze aan het doen zijn geweest. Ja dus, het is buitenlands.
(Gelach van Arjan).

Arjan: En drugs zijn heel verslavend ook, een heel aantal soorten drugs. Zie jij, dat er ook goeie soorten drugs zijn? Ik zou het bijvoorbeeld echt geweldig vinden om de hele VN een keer een
mdma’atje in de koffie te doen, dan krijgen we een heel andere vergadering daar.

Martijn: Ja, dat zou je kunnen doen. Ja. (gelach)
Nou ik zou zeggen, ik weet nog wel een paar andere adressen waar het ook in de koffie zou kunnen. Maar die ga ik maar niet opnoemen.
Kijk een verslaving is nooit gerelateerd aan datgene waarvan je denkt, dat het er mee te maken heeft. Je kunt niet verslaafd raken aan die pen, je kunt niet verslaafd raken aan alcohol, je kunt niet verslaafd raken aan drugs, je kunt überhaupt niet verslaafd raken aan iets. Alleen, de stoffen die er vrijkomen, die gelukzalige stoffen, die zorgen ervoor dat het brein een enorme verruiming krijgt. Letterlijk. En dat is zo’n overweldigend gevoel, en dat gevoel, dat wil je steeds repeteren. Steeds herhalen.
En ja, in mijn geval kwam dat doordat ik met een pen in mijn hand zat en bij een ander komt het omdat hij een glas bier nam. Snap je. Natuurlijk een pen geeft niet die stoffen, maar het kan wel degelijk zo zijn als je een andere trigger daarbij hebt.
Dus ja, de VN, ik denk dat we die VN allemaal zo’n pen moeten geven.
Kijk, van oorsprong zijn de stoffen van drugs de neurotoxische stofjes in ons brein. En ik denk, dat het heel belangrijk is, dat mensen gewoon vrijuit mogen experimenteren daarmee. En dat het ook heel belangrijk is, omdat het bewustzijnsverruimende middelen zijn. Maar er zijn heel veel chemische stoffen doorheen gemengd. Die chemische stoffen zorgen er voor, dat mensen in psychoses terecht kunnen komen etc. Maar mensen kunnen ook in psychoses komen omdat ze zoveel trauma’s in zich dragen. De vraag is maar van, heeft het zin om het te gebruiken? Nou in sommige gevallen wel, maar ik raad het gewoon af. Ik ben niet per definitie tegen drugs, maar ben er absoluut geen voorstander van.

Arjan: En als je er aan verslaafd bent, wat zou je kunnen doen om er af te blijven?

Martijn: Ik heb met verschillende mensen mogen samenwerken, die verslaafdwaren.Het heeft te maken met de overtuiging, dat je afhankelijk bent van iets. Dat is de hele matrix, deze hele realiteit is gebaseerd …… er zit een overtuigingsmodule in de mens, dat ze afhankelijk is van iets buiten zichzelf. En dat is een diepliggende emotie. En door daar naar te gaan kijken van wat dat precies is, wat er dan jouw leven in het hier en nu, in dit leven, is gebeurd, want daar draait het om, om dit leven, als je dat naar voren kunt halen en je kunt er inzicht in krijgen, en dan als je het inzicht echt hebt, kun je dat stukje waar je nu inzicht in hebt ook toe gaan passen in het hier en nu, zul je dus achterstevoren moeten gaan handelen, dus je voelt de prikkel, maar je doet het tegenovergestelde, dan ben je aan het herschrijven. Dan ben je je referentiepunten aan het herschrijven. Er is echt wel een stukje strijderschap nodig in jezelf vanuit warmte en liefde voor jezelf, dat je het gaat aanpassen. En dan ga je ontdekken, dat je dus de koning of koningin bent in je systeem.

Arjan: Nou dat is heel mooi.

Martijn: Want is dat mogelijk als je ongelukkig bent? Nee.
Dus het woord gelukzaligheid, gelukkig zijn, en geen ellende in je leven hebben, waar je eigenlijk al lang afscheid van had kunnen nemen, als je dat in je leven, in je systeem blijft behouden, blijft er een trigger zitten. Dat is waarom er zoveel ongeluk is op de wereld. Omdat mensen voortdurend in tragiek en pijn zitten. Voortdurend.

Zullen we de avond afsluiten met een hele mooie bekrachtiging, dat we hier als wezens met elkaar aanwezig zijn, niet om die fysieke gesteldheid te upgraden, maar vooral ook om te zorgen, dat we met elkaar het groepsverband weer gaan herstellen? En niet alleen als individuele wezens hier op de aarde aanwezig zijn?
Ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is, dat de mens weer teruggaat naar het groepscollectief. Dus je hebt je eigen individuele, wezenlijke rol hier op de aarde en dat is in het universum, in de vrije zone helemaal precies hetzelfde. Elk wezen heeft een eigen identiteit. Die identiteit is gebaseerd op wat je allemaal hebt meegemaakt en groeit naarmate de tijd verstrijkt. Het is niet hetzelfde als wat we hier op de aarde ervaren. En vanuit die individuele, persoonlijke rol als wezen heb je dus een privacy, maar je bent ook onlosmakelijk verbonden met al die andere wezens. Dus je werkt vanuit een groepsenergie. En dat is ook, hoe we bezocht worden.

Dus laten we die energie hier met elkaar neerzetten vanuit deze zaal, maar ook vanuit thuis waar je ook bent op de aarde, zelfs als je daarbuiten bent. Laten we die energie ook lekker naar buiten zetten. Laat ons als ambassadeurs van deze wereld ook gewoon toestemming geven en het ook vragen vanuit dankbaarheid en liefde naar andere beschavingen, die de mensheid ontzettend veel warmte en liefde komen brengen om die groepsenergie, die kracht van het heelheidsveld, om dat met elkaar te delen. Dus niet alleen wij hier op de aarde, maar terug te keren in dat veld van die gemeenschappelijke waarde en liefde.

Bekrachtiging:

Dus doe lekker je ogen dicht.
Dan gaan we eerst in de stilte de aandacht bij jezelf brengen. Vergeet wat er net allemaal gezegd is, Eventjes helemaal niet belangrijk. Het enige dat telt, is dit moment.

En haal wederom op je eigen tempo even rustig en diep adem. En bij de uitademing realiseer je je, dat je hele lichaam van je voeten tot aan je hoofd in een ontspannen houding terecht komt.
En met de aandacht van de omgeving ga je naar binnen toe in je hoofd, om de reis vanuit je hoofd direct te brengen naar het veld, waar je hart symbool voor staat. Dus je gaat met je aandacht vanuit je hoofd rustig naar je hart. Zoals ik het altijd zeg vanuit mijn gevoel, als je het prettig vindt leg je je hand op je fysieke hart, om deze plek nog eens goed te bekrachtigen. Dit moment gaat er om dat jij hier aanwezig bent. Dat jij je realiseert, dat het veld van de heelheid, de honderdduizenden miljarden beschavingen, waarvan de aarde er één is op dit moment, waar jij op dit moment aanwezig bent als mens, dat al deze beschavingen met elkaar één groot veld van leven vertegenwoordigen. En in het moment, dat de aarde hier in een enorme transitie verkeert, is het nodig, dat jij beseft, dat het er ongelooflijk toe doet, dat je met aandacht hier kijkt, waarneemt, observeert, wat er mag veranderen in jezelf, wat er mag veranderen in je omgeving, wat er mag veranderen op de planeet en welke geleiding, welke draaggolf van liefde en kracht jij in jezelf draagt en vanuit deze golf van emotie deze waarneming in jezelf en naar buiten toe te bekrachtigen en uit te zenden naar het gehele veld van creatie, naar alle mensen op deze wereld en naar alle wezens buiten en in deze wereld. En je laat eens heel goed in jezelf voelen, dat het je al gelukt is.
Het is jou gelukt om hier namens een enorm veld van liefde en kracht in deze werkelijkheid aanwezig te zijn en te achterhalen dat de grootsheid van de mens, de oorspronkelijkheid van de mens, buiten beeld gepoogd wordt te houden door massale afleidingen en misleidingen te laten plaatsvinden in deze werkelijkheid.

En zoals vanavond eerder gezegd, komt de verandering van binnenuit. En jij bent die verandering. Doordat jij voelt, dat het zo ongelooflijk mooi en belangrijk is, dat jij namens het veld van alles wat leeft in het universum, zoals wij dat nu op dit moment betekenis geven, doordat jij dat kunt waarnemen en voelen, is jouw waarneming van de werkelijkheid in jouzelf en de waarneming van de transitie buiten jouzelf, direct beschikbaar in het veld van de creatie.
En de wet van creatie van oorsprong luidt, dat de aanwezigen in het universum, daar waar de evolutie zich voltrekt, de geleider en geleidster is van de transitie door de waarneming af te stemmen vanuit het veld van het wezen en deze waarneming te laten prevaleren boven de persoonlijke stukken. En dan is het van groot belang, dat jij beseft, dat jou dat gelukt is.
En dat de hallen van Amenti en alle andere beschrijvingen in jezelf aan het openen zijnin ruimte en tijd. En dat de kracht van het levensveld en de onvoorwaardelijke liefde jou prikkelt om voortdurend waar te nemen in jezelf, wat er mag veranderen buiten jezelf en dat evolutie oorzaak en gevolg is, dat jij zodra jij deze verandering in jezelf uitwerkt in de werkelijkheid buiten jezelf, dat je daarmee de kracht van creatie weer ten uitvoer brengt. Dan wordt de Goddelijke essentie, de essentie van het Albewustzijn, uitgedragen in jouw werkelijkheid van binnen naar buiten.
Dan werk je vanuit de kracht van de verbinding met alle beschavingen als ambassadeur van deze wereld. Dan zal je gehoord en gezien worden en zal jouw vraag en instructie worden uitgevoerd.
Realiseer je, hoe ongelooflijk belangrijk het is, dat je er bent. En realiseer je je de ongelooflijk warme wereld, die jou ondersteunt om uit te stappen uit het vierkante beeld en in de wereld van de ronde magie terecht te komen, die jij zelf geleidt.

Met je aandacht vanaf je voeten van de onderkant van je lichaam naar boven, ervaar je lichaam hier zitten en besef, dat er met je wordt samengewerkt, dat het alleen kan op het moment, dat jij beseft, dat je het al aan het doen bent.
Je mag stoppen met zoeken, je bent het al aan het doen.
En doe lekker je ogen weer open.

———————————-

En dan wil ik iedereen bedanken, inclusief mijzelf, dat wij hier op de aarde zijn en dat we het allemaal durven te onderzoeken. En dat we het niet allemaal onder het vloerkleed stoppen, maar dat we gewoon durven te zeggen, er zijn verschillende werkelijkheden, ze zijn hier op de aarde allemaal aanwezig en het is aan ons om daar besluiten in te nemen.
Dankjewel.

Arjan: Zijn wij aan het einde gekomen denk ik van deze crowd power avond.

Martijn: Nee, ik heb nog 6 pagina’s over (gelach).

Arjan: Ik vind ook best dat we tot 3 uur kunnen doorgaan.

Martijn: Een hele belangrijke avond weer, of ochtend of middag wanneer je het ook ziet. Laten we vooral elkaar eren hè. Dat is heel belangrijk. Laten we wegblijven bij wie er gelijk heeft en hoe het in elkaar zit. Laten we de grootsheid van elkaar eren. Laten we goed kijken naar hoe mooi we zijn. Laten we goed kijken naar het leven in welke vorm dan ook. Dan, pas dan, dragen we de Goddelijke essentie echt uit.

Arjan: Fantastisch om daarmee af te sluiten. Ontzettend bedankt voor het kijken thuis, bedankt voor de komst naar de studio. Ruud ontzettend bedankt en het team van Earth Matters bedankt.
Wij gaan een zomerstop tegemoet, een heerlijk warme zomer hopelijk, dat wensen we ook voor iedereen, en op maandag 5 september hebben we de eerste crowd power uitzending weer vanuit de universal studio’s in Haren.
Dankjewel en heel graag tot de volgende keer.

Bron: Earth Matters


Vanwege wat technische uitdagingen in de productie is de voorverkoop DVD Bekrachtigingen met Martijn van Staveren verlengd.

Het is de allereerste DVD met 10 bewuste afstemmingen die je meenemen naar de oorsprong van het menselijk potentieel en je met de krachten daarvan laten werken.

Neem een kort, bewust moment voor jezelf, verbind je met je hart, je lichaam en het Gouden Kwantumveld van bewustzijn. Laat je oorspronkelijke, Galactische Zelf tot leven komen en draag zo bij aan de paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn.

Deel 1 verschijnt op 28 september, deel 2 met 10 nieuwe bekrachtigingen verschijnt op 20 oktober 2016.

Bron: Earth Matters


Support Earth Matters voor een complete studio

Word lid: Earth Crew

Bron: Earth Matters


Support Earth Matters door de studio compleet te maken:

Om goede programma’s in de studio te kunnen maken is er een behoorlijke hoeveelheid kostbare apparatuur nodig. We hebben daar al een gedeelte van in huis met dank aan onze supporters! Dit is wat we nog nodig hebben:

 • 2 statieven € 450
 • Decorwand € 500
 • Ledverlichting + trussen € 5.200
 • Beveiliging studio/regie € 2.875
 • Gordijnen studio € 500
 • 5 dasspeld microfoons € 3.500
 • Bekabeling voor op locatie € 700
 • Microfoons publiek € 1.500
 • 5 Bureaustoelen € 300
 • Computer voor montage € 1.500
 • Final Cut Pro € 300
 • 2 Microfoons voor buitencamera € 1.000
 • Overige aankleding studio € 1.000

Totaal: € 19.325,- (bedrag is aangepast vanwege nieuwe offerte ledverlichting gehele studio + beveiliging)

Sinds 27 november is er € 10.130 gedoneerd, het nog te crowdfunden bedrag is € 9.195-.

Jouw eenmalige support is nodig om het te realiseren, mogen we op je rekenen? 

Klik op de link van het bedrag van je keuze en kies een van de betalingsmethoden:

Zelf overmaken kan ook:

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’ te Groningen. (IBAN NL79TRIO0198518331)


 


Support Earth Matters, word Earth Crew!

 

In haar bijna 10-jarig bestaan heeft Earth Matters miljoenen mensen bereikt met onafhankelijk en bewustmakend nieuws. Door de duizenden artikelen, events en video’s die we gepubliceerd hebben, zijn vele ogen geopend, diverse bewuste bedrijven ontstaan en vooral heel veel harten geraakt.

Om dat te kunnen blijven doen, nodigen we je uit om ons te sponsoren door lid te worden: Earth Crew. Het lidmaatschap van € 5,- per maand kun je ten allen tijde weer opzeggen en geeft de volgende voordelen:

 1. 1 x per jaar gratis toegang tot een uitzending in de studio in Haren
 2. 1 x per jaar een exclusief Earth Crew Webinar met een topspreker over een actueel onderwerp
 3. 1 x per jaar een insider Earth Crew Webinar waarbij je mee kunt denken over onze strategie en koers. We laten ons graag inspireren door onze supporters! 

Je kunt ook gratis lid worden: Earth Friend. Je krijgt dan de nieuwsbrief dagelijks of wekelijks gratis toegestuurd.

Jouw support is onmisbaar en we hopen dat je ons wilt ondersteunen door lid te worden:


Ja, ik word Earth Crew

Per machtiging

Voornaam
Achternaam
Plaats
E-mailadres
Rekeningnummer (IBAN)
Bedrag per maand  €5,-
Ik machtig stichting Earth Matters hierbij tot wederopzegging om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.
 

Maandelijks via Paypal

Earth Matters donaties
 

Geen lid worden, maar wel eenmalig ondersteunen?

Klik op de link van het bedrag van je keuze: onze dank is reuze!

Zelf overmaken kan ook:

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’ te Groningen. (IBAN NL79TRIO0198518331 BIC TRIONL2U)


Stichting Earth Matters

Postadres:

Postbus 835
9700 AV Groningen

Bezoekadres:

Kerklaan 30 B
Haren

Tel: 088-7775444

KvK:                02091407
Triodos            19.85.18.331

 

Related Articles

Responses