Transcript Crowd Power 16 | Psychische gezondheid

(Earth Matters TV | Crowd Power) Het transcript van Crowd Power 16

Onderstaand het gehele transcript van Crowd Power 16 (met dank aan Mareijke Giglio), deze is hier als PDF te downloaden .

Alle uitzendingen zijn te bekijken via het Earth Matters YouTube kanaal..

Wil je het televisieprogramma Crowd Power bijwonen en de gesprekken aan tafel van dichtbij meemaken? Dat kan! Crowd Power wordt opgenomen vanuit de Youniversal Studio in de Biotoop in Haren. De ontvangst is tussen 20.15 en 20.45 uur. Je bent van harte welkom een opname bij te wonen. Meld je aan via deze link op de website van Orongo.

Met grote toewijding is er van de uitzending een zo nauwkeurig mogelijk verslag gemaakt, we kunnen echter niet garanderen dat het helemaal foutloos is.

Transcript Crowd Power 16 Psychische gezondheid:

Arjan: Dit is Earth Matters t.v., welkom bij crowd power, mijn naam is Arjan Bos.

Martijn: Mijn naam is Martijn van Staveren, van harte welkom vanavond bij crowd power 30 juni, op een woensdag en jullie hier in de zaal ook hartelijk welkom. We zijn weer lekker gevuld vanavond, laat ik het netjes zeggen.
Fijn dat we weer een nieuwe uitzending mogen maken.

Arjan: Op een donderdag overigens.

Martijn: Ja op een donderdag, neem me niet kwalijk.

Arjan: We hebben weer goed nieuws, we hebben bekrachtigingen, we hebben live muziek van Reggie Riverbear en het thema is psychische gezondheid.
We hebben eerst weer even het goede nieuws.

En als eerste is, dat het grootste zonnepark van Nederland is geopend op Ameland. En op een terrein van 10 hectare zijn 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. De panelen produceren precies genoeg om het eiland zonder toeristen van stroom te voorzien. In het gehele jaar wekken de zonnepanelen 20% van de elektriciteitsbehoefte op. De inwoners van het eiland en de eigenaren van de vakantiehuisjes hebben gezamenlijk slechts 3 ton aan euro’s geïnvesteerd in het zonnepark . Zo weinig is er dus nodig om qua energie huishouding zelfvoorzienend te worden in een hele regio.

Nog meer goed nieuws is, dat op 22 juni gaf Australië 52.000 hectare land terug aan aboriginals. En als je wil weten hoe groot dat ongeveer is, 52.000 hectare is ongeveer een derde van de provincie Utrecht. Na een juridisch gevecht van 37 jaar kregen de Larrakia aboriginals hun land terug samen met 31.000.000 dollar om het land te rehabiliteren. En het gebeurde overigens in navolging van Taiwan, die deze maand in 4 gebieden 100 hectare teruggaf aan de Truko aboriginals, die 20 jaar strijd hebben gevoerd tegen de overheid en de mijnbedrijven. Dat is echt fantastisch nieuws.

En dan de Brexit. Ja, het volk in Engeland die heeft gesproken en die stapt uit de EU. Wij vinden dat heel positief, daar komen we later nog even op terug, maar de mainstream media die belicht het toch wat anders. Dus Cameron die trad af, de beurzen die kelderen, de kredietwaardigheid van Engeland werd afgewaardeerd, de veiligheid van Europa kwam in het geding en de EU wil een sterkere militaire vuist kunnen maken, we moeten oppassen voor grote, economische schade en ook brak er een golf van racisme uit en het is zelfs mogelijk, dat Engeland helemaal niet uit de EU stapt.
Veel mensen vinden het dus ook helemaal geen goed nieuws, dat Engeland de EU verlaat.
Voor de duidelijkheid geven we even een kleine opsomming van feiten waarom wij van Earth Matters dat wél een goed idee vinden.
Nou op deze foto (wordt foto getoond), dat ziet er op zich heel netjes uit, maar feitelijk kijken we hier naar een staatsgreep. We hebben in Nederland namelijk met het referendum tegen de Europese grondwet gestemd. Alleen de volgorde van de paragraaf is veranderd en het kreeg een andere naam, namelijk het verdrag van Lissabon. En “de staatsgreep” dat zijn niet onze woorden, maar dat zegt hoogleraar van staatskunde en bestuursrecht Wim Voermans over dit EU verdrag.

Martijn: Het lijkt wel een beetje op het snel wijzigen van de statuten van een besloten vennootschap.

Arjan: Ja zoiets, inderdaad.

Martijn: En er dan snel een ander bestuur op zetten.

Arjan: Ja.
Dit is een uitspraak van Jean Claude Juncker in 1999 toen was hij nog president van Luxemburg, hij zegt:

We beslissen iets
we brengen dat in
en wachten
breekt er geen opstand uit
dan gaan we verder
stap voor stap
tot terugkeer niet meer kan.

Hij was overigens gekozen tot EU voorzitter in een geheime stemming met één kandidaat. Ik denk dat Stalin zijn vingers er bij had afgelikt.
En 80% van de wetgeving, die komt nu uit de EU en dat is dus niet democratisch tot stand gekomen, maar staat wel boven de Nederlandse wet. En daar zitten ook hele rare wetten bij, zoals het kweken met natuurlijke zaden willen ze strafbaar maken, zodat we simpelweg geen groente meer uit eigen tuin kunnen eten.
En als we nou even naar de democratie kijken in Europa, dat kun je zien op dit schema (foto wordt getoond) dat waar wij de mensen voor kunnen stemmen, dat is naar het EU parlement en daar zitten 751 mensen in, maar die hebben helemaal geen recht om wetten te maken. We mogen dus niet stemmen op het leger van 54.000 ambtenaren die in de EU commissie zitten, die allemaal een salaris verdienen vanaf ongeveer euro 13.000 bruto per maand, dat ligt dus al dicht tegen de Balkenende norm aan, dus dat is het minimum salaris als je werkt voor de EU, en die staan eigenlijk allemaal onder invloed van de multinationals. Dus je kunt eigenlijk zeggen, dat als de macht niet langer bij het volk ligt, dan gaat de democratie over in een dictatorschap.

En dit is nog een eigenaardige foto, hier zien we Walter Hallstein, die is één van de bedenkers van de basisconstructie van de EU, en dit is een in het Neurenberg tribunaal veroordeelde oorlogsmisdadiger en hij was overigens niet de enige, die in het clubje zat van mensen, die de constructie voor de EU hebben bedacht.
Ze houden zichzelf overigens niet aan de wet. In het verdrag van Lissabon staat bijvoorbeeld, dat landen geen bail-out mogen krijgen en “as we speak” hebben 5 landen dat al gehad.
Als Europese burger moeten wij ons wel aan de wet houden en zelfs op straffe van gevangenisstraf, staat echt in de EU wet. En er zijn dus meer dan 116.000 wetten en elke dag komen er tientallen bij. Bij voorbaat zijn alle 742 miljoen inwoners van de EU al gecriminaliseerd omdat niet echt iedereen al die wetten kent en die mogen ook worden opgepakt volgens hun eigen niet democratisch tot stand gekomen wetten. Dat zijn een paar van de redenen waarom wij een Brexit enorm goed nieuws vinden en een Nexit nog veel beter nieuws zouden vinden.

Jij (Martijn) hebt niet gestemd bij het referendum van de Oekraïne? Hoe zie jij zo’n Brexit, dat zo’n land kiest …. ik vind het heel goed nieuws van de Brexit, jeeh er is genoeg bewustzijn om die EU uit te gaan. Maar jij erkent niet zo’n instituut. Mag ik je vragen hoe jij dit ziet?

Martijn: Je zegt het zoals ik het zie. Ik erken het niet, maar ja wil dat zeggen dat je dan wel of niet moet stemmen, dat is wat anders. Ik heb de keuze gemaakt om dat niet te doen, simpelweg om de reden dat ik van mening ben, dat de voorgelegde keuzes gewoon zo minimaal zijn, dat we daar eigenlijk nog steeds gehoor geven aan. En we hebben het gezien, dat door er een andere naam aan te geven en een andere paragraaf aan te geven en een andere betekenis aan te geven, kan alles gewoon weer een andere richting krijgen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat mensen het wel doen, maar ik doe het bewust niet om op een ander moment, dat later nog volgt, mijn stem daar op een andere manier aan te kunnen geven. Wat anders misschien wel tegen me gebruikt kan worden. Ik houd het gewoon maar even schoon.

Arjan: Heel goed. Er is een enorm media geweld rondom de Brexit, ik noemde een aantal dingen, wat dan de revue passeert. Op andere gebieden is er ook veel media geweld. o.a. is er nu een dreiging met Sensation dit weekend, een groot dansfestijn. We hebben net de Orlando “shootings” gehad, Turkije net een grote aanslag geweest.
Je hebt in je lezingen wel eens genoemd, dat deze tijd juni/juli een tijd zou kunnen zijn, waarbij er een aantal grote aanslagen gebeurt. Is dit iets wat daarin past of zie jij dingen van veel grotere magnitude aankomen? Wat zou je er over kunnen zeggen?

Martijn: Vooropgesteld, ik ben geen doemdenker, alles wat ik daarover zeg, zeg ik meer vanuit het beeld van de bevrijding en dat er dus ook echt gebeurtenissen nodig zijn, die mensen terugbrengen bij het eigen vermogen. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, uiteindelijk is een onthutsende situatie ook vaak een kans om juist heel erg in je eigen krachten te komen. Dus daar ligt een mogelijkheid om te kunnen kiezen van: ga je mee in dat drama of ga je heel erg kijken van hoe reageer ik zelf en ga ik in mijn eigen soevereine kracht staan. Maar ik zie veel grotere aanslagen dan dit. Dit zijn slechts enkele voorbereidingen om te kijken hoe het functioneert. Want er zijn veel grotere gebeurtenissen, wat dit moment op de aarde speelt dan de Brexit.
Als je nu naar Zuid-Afrika reist en je gaat in de binnenlanden bij de oervolkeren leven die nog nooit iemand hebben gezien, behalve een blanke journalist met een kaal hoofd, die daar een keer een interview heeft gehouden, en je zou die mensen het woord Brexit noemen, dan gaan ze gewoon verder met vissen, want dat woord kennen ze niet. En het doet hun ook niets. Als je wilt uitleggen aan ze wat het betekent, dan halen ze hun schouders erbij op en denken ze dat je gek bent. Feitelijk hebben ze gelijk. Dus wat is het allemaal, waar maken we ons eigenlijk druk over?

We gaan naar een ander spoor toe en het spoor is al lang voorzien dat we daar naar toe gaan en daarvoor wordt alles uit de kast gehaald om de teugels nog strakker aan te trekken. En de Brexit is daar een zeer georkestreerde gebeurtenis in, die op voorhand al vast stond. Dus er is helemaal niet een overwinning, het is totaal geen victorie, het is een compleet georkestreerde situatie om als voorbeeld te dienen wat er gaat gebeuren met andere landen, die de moed hebben er ook uit te gaan. Met andere woorden: ook de burgerij die gewaarschuwd wordt van, waag het eens om dat ook in jullie land te creëren, want dan zijn de gevolgen dit. En dan krijg je een enorme projectie met allemaal problemen en ellende, die je op je hebt afgeroepen als land.
Ja en één van de redenen daarvan is, is dan deze. En de tweede reden is, dat er dus een militair conflict zit aan te komen, waarbij – ik ga nu een boude bewering doen – Rusland een overeenkomst heeft gesloten met Duitsland. Er is iets achter de schermen bezig, waar – ja ik ga het toch wel zeggen – waardoor het belangrijk is dat Engeland op dit moment eerst soeverein wordt. Zich loskoppelt uit bepaalde, centrale handelsverdragen.
En dat kan Engeland doen, want het Verenigd Koninkrijk is een groot en machtig land en heeft ook nog eens een groot financieel district, waarmee ze op een ongelooflijke manier eigen bail-out kan regelen als het nodig is. Dus er speelt veel meer dan dat wij te zien krijgen. Het wordt weer zo fantastisch gespeeld en natuurlijk is het heel vervelend voor de bedrijven, die er nadeel van hebben. Ik ben niet iemand, die alleen maar roept van dat het goed is. Het is vervelend voor vele ondernemingen, die er nadeel van hebben, die failliet gaan of geen bestaansrecht meer hebben, maar je moet wel bekijken, dat het allemaal een gevolg is van de situatie, die we met z’n allen helemaal niet hebben gewild.
De regeringleiders, die nu bij elkaar komen om te spreken over hoe nu verder, dat zijn buitengewoon competente leiders om in het verlengde van de reeds bestaande situatie van de Europese handelsverdragen te blijven handelen. Maar in feite kunnen ze ook niet anders, dus het is voor ons heel belangrijk om op te letten wat er gebeurt. Ik zie grotere aanslagen voorbij komen inderdaad. En dat zijn geen aanslagen, waar zo nodig heel veel doden hoeven te vallen, maar het zijn meer strategische aanvallen.
Denk bijvoorbeeld aan een aanslag op een hele prominente plek waar veel recht gesproken wordt, Europees en internationaal recht. Dat is een aanslag op alle landen, die aangesloten zitten bij die locatie. Denk aan de Verenigde Naties, het hoofdkwartier. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden. Alles heeft ook te maken met de verkiezingen in Amerika. Er is een enorme machtsstrijd gaande. Uiteindelijk zijn het allemaal maskeringen hè om te zorgen, dat de mensen zoals wij niet zelfstandig gaan denken maar vooral in de modus blijven hangen van: dit is wat de algemeen heersende gedachte is, dus dit is de mening en dit is nu ook jouw mening.
En dat systeem moet vooral in werking blijven. Wij blijven datgene denken wat we op de televisie zien en niet zelf gaan denken.
Gelukkig is Earth Matters daar om dat te veranderen. (gelach)

Arjan: En vele met ons gelukkig. Jazeker.

Martijn: Ja dit is een voorbereiding daarop.

Arjan: Oké. En dat is iets wat zich in de komende maanden gaat afspelen?

Martijn: Ja, ja.
De verkiezingen in Amerika zijn meen ik in november?

Martijn: ja.

Arjan: De verkiezingen in Amerika spelen daar ook een grote rol in?

Martijn: Die spelen daar een hele grote rol in. Kijk wij spreken over de verkiezingen maar uiteindelijk is de verkiezing dat toneelstuk. De grote machtsstructuur op deze planeet, die heeft deze verkiezingen helemaal niet nodig om de macht te kunnen grijpen. Dat is alleen om het volk te laten kijken van kijk hier gaat het om, kijk daar maar met miljarden mensen naar dat toneelstuk, dan wordt er niet gekeken naar wat daar achter gebeurt. En de echte macht wordt natuurlijk gestreden in de grote multinationals, in de grote industrieën.
Maar vooral binnen de Europese Unie zitten er ook een aantal mensen bij, die daar direct in verwikkeld zijn, zoals Juncker.

Arjan: Ja dat is een bijzonder heerschap.

Martijn: Maar ze weten wel, dat het ook een spannende tijd is en als je goed op de lichaamstaal let dan kun je het analyseren, dan zie je ook dat ze vertellen in hun lichaamstaal van: ik vind het best wel spannend om naast Nigel Farage te zitten.

Arjan: Maakt het volgens jou nog veel uit of het Clinton of Trump het gaat worden?Martijn: Absoluut. Dat maakt heel veel uit.

Arjan: En wat maakt het uit volgens jou?Martijn: Nou het maakt in ieder geval uit, dat als we Trump krijgen dat we dan een compleet ander beleid krijgen, dat er heel andere machten aan het woord komen. Het wil niet zeggen, dat dat beter is, maar het is anders. En we hebben andere situaties nodig om uit de impasse te komen.

Arjan: Dus Clinton vertegenwoordigt meer “oud” en Trump gek genoeg “nieuw”?

Martijn: Ja. Die laat een andere wind waaien, wat absoluut niet beter is, want het gaat niet om goed, beter of slecht. Het gaat erom dat er verandering nodig is, verandering kan alleen komen als er een soort chaos ontstaat of als er een frisse wind doorheen waait.
Dat is net als met de Brexit om daarop terug te keren. Ik heb afgelopen dagen veel televisie zitten kijken naar de reacties van mensen. Ik heb mensen zien huilen, dat ze uit de Brexit zijn gekomen..

Arjan: De EU

Martijn: Uit de EU ja. Ik heb mensen voorbij zien komen, ze werden dus gevraagd: wat vindt u ervan dat de Brexit een feit is. Nou die mensen vonden het fantastisch, hartstikke goed.
Die mensen, die allemaal voorstander waren van een Brexit, dat waren allemaal mensen, dat is werkelijk zo in elkaar gezet, die hadden wat oudere kleding aan, slecht gebit, ze waren minder geschoold, waren geen HBO’ers, Gymnasiun of universitair opgeleide mensen. Heel duidelijk georkestreerd. Hoe wakkerder je wordt en hoe beter je gaat opletten, hoe duidelijker het wordt, waar ze naar toe willen.
Want uiteindelijk, als je het zo bekijkt, willen ze hier naartoe, dat de macht bij het volk definitief weggehaald wordt. Want, kijk hier is het voorbeeld, doordat de mensen in het Verenigd Koninkrijk zonder enige verstand van zaken de kans hebben gekregen om te kiezen, is er alleen maar ellende ontstaan, dus we moeten straks echt alleen nog maar op universiteiten stemmen met het pasje van de universiteit.

Arjan: Feitelijk is de macht toch al weg. We leven toch gewoon in een dictatuur. Niemand heeft voor Europa gestemd. We moeten allemaal aan hun wetten voldoen.

Martijn: Dat is ook zo, maar daar waar we naartoe gaan, daar waar we naartoe op weg zijn, dat is robotisering van het neurologisch systeem, daar liggen nog wel wat punten te halen voor de organisatie want ze zijn er nog lang niet. Nog lang niet.
Dus, dat gaat ook helemaal niet gebeuren. Dus ook zonde van hun tijd.
Ik zou zeggen tegen Juncker: ga lekker vissen, doe wat anders. Geniet van je leven, net zoals wij.

Arjan: Thema van deze uitzending is psychische gezondheid.
En daar hebben we zeker een aantal vragen over binnen gekregen. Ik denk, dat het goed is om voor de eerste bekrachtiging er ook een vraag over te stellen.
Gerard die vraagt, is psychopathie een psychische aandoening of zit hier ook iets anders op? Na 35 jaar in een forensisch psychiatrische kliniek te hebben gewerkt, heb ik zelf de overtuiging, dat deze “ziekte” niets met psychiatrie te maken heeft. Hij is benieuwd wat jij daarvan vindt.

Martijn: Nou ik ben natuurlijk niet een geleerde psychiater dus alle antwoorden, die ik geef, komen van de koude grond zoals sommige mensen zeggen, die naar de uitzendingen kijken. Nou eens kijken hoe koud die grond is.
Ik denk, dat het van de situatie afhangt. Je kunt niet zeggen, het is wel of niet dat psychopathie met psychische klachten heeft te maken ja of nee, het hangt helemaal van de aard af. Het kan zo maar zijn dat het daar niets mee te maken heeft. Absoluut niets. Want psychopathie heeft heel veel verschillende achtergronden en we moeten niet vergeten, dat mindcontrol, controle over het menselijk denken, controle over het menselijk voelen, het functioneren van het hyper neurologisch systeem van de mens buiten het fysieke om, dat dat een zeer beïnvloed systeem is en dat daar ook psychopathie uit kan ontstaan. En dat gebeurt dus ook. Vele mensen op deze aarde leiden aan een heel psychisch en … ja zijn eigenlijk psychopaten geworden zonder dat ze het zelf überhaupt in de gaten hebben. Door neurologische controle programma’s. Zeer geavanceerde brein-, hersentechnologie die uitgevoerd wordt op miljarden mensen.

Arjan: Jan Storms die heeft er een boek over geschreven en die zegt dat psychopathie o.a. de afwezigheid van bewustzijn is. Zou jij dat ook zo willen definiëren?

Martijn: Nee. Zou ik zo niet willen definiëren, omdat het überhaupt onmogelijk is, dat bewustzijn afwezig is. Bewustzijn is er altijd. Je zou kunnen zeggen, dat bewustzijn er ook in de vorm van een gemoedstoestand is. Zo is liefde, de kracht van liefde, het grootste bewustzijn in het gehele scheppingspotentieel in het heelheidsbewustzijnsveld. Als iemand psychopathische trekken heeft en niet in de liefde verkeert, dan zit zij/hij in een andere gemoedstoestand. En die gemoedstoestand is evenzo ook een bewustzijn.

Arjan: De afwezigheid van empathie? Zou dat een definitie kunnen zijn?

Martijn: Afwezigheid van empathie betekent, dat er iets anders wel extreem meer aanwezig is. Dus er is altijd een hefboomeffect daarin. Als iemand geen empathie heeft dan betekent dat, dat die persoon niet het vermogen in zich draagt op dat moment om te schakelen naar een zelfreflectiebeeld hè, dus in zichzelf. Dus dan wordt er niet naar jezelf gekeken, empathie begint in jezelf.
Als je jezelf niet kunt zien of voelen omdat je zwaar getraumatiseerd bent, ja dan kun je zeggen dat er dan een bepaald bewustzijn ontbreekt, maar dan is een ander bewustzijn heel erg ontwikkeld. Bijvoorbeeld massamoordenaars hebben een enorme projectie naar buiten toe. Naar de buitenwereld toe en die kijken dus ook heel bewust naar andere mensen dat het hun slachtoffer is. Dus dan hebben ze hun bewustzijn daar naartoe geprojecteerd. Bewustzijn is er altijd, in welke cirkel dat ook is.

Arjan: En psychopathie, je brengt het nu zelf ook in verband met massamoordenaars, maar volgens mij zijn er heel veel huis- tuin- en keuken psychopathen.

Martijn: Sommige zitten ook in de tweede kamer heb ik wel eens gehoord. (gelach)

Arjan: Jaaa, in spirituele kringen, in bewustzijnskringen, van alles en nog wat.
Maar het wordt vaak geassocieerd inderdaad met een massamoordenaar. Van 4 tot 6% van de bevolking schijnt, dat die iets in de richting van zo’n diagnose zou hebben. Het wordt wel in allerlei onderzoeken genoemd. Dan zijn dat veel meer mensen dan de massamoordenaars.

Martijn: Dat is ook zo. De massamoordenaars worden eigenlijk neergezet als de mensen, die psychopathie hebben. Maar je zou ook rustig kunnen zeggen, dat is ook uit heel veel onderzoek gebleken, dat de meeste aantallen mensen met psychopathie bevinden zich binnen de topstructuren, in de hiërarchische structuren van het bedrijfsleven. Binnen de politieke instituten en vergeet ook niet binnen de bancaire sector.
Want je moet namelijk wel psychopathische trekken hebben om te kunnen blijven volharden in het werk waar je eigenlijk voor aangesteld bent, waar je enorm goed voor beloond wordt, terwijl je in de buitenwereld ziet hoe slecht het met de andere mensen gaat.

Arjan: Daar is ook nog veel ongeloof over, onwetendheid.

Martijn: Onwetendheid, dat is puur onwetendheid. Mensen willen zich er niet in verdiepen, want stel dat het wel zo is.

Arjan: Ik ken toevallig een verhaal van iemand, die ook in het reguliere circuit werd behandeld en die was de vrouw van een hoge politieambtenaar en die werd echt mishandeld. En op het moment, dat diegene, die de persoon dan behandelde, ruggespraak wilde houden met collega’s, kreeg ze ook bij haar collega’s er gewoon ongeloof over: dat kan niet.

Martijn: En het is ongeloof, dat de mensen het niet kunnen geloven, maar ongeloof komt ook voort uit mindcontrol. Het is een enorm gelaagd programma, waar de mensheid in zit. En daarom zei ik net ook over die aanslagen, we kunnen aanslagen dus benutten als een angstmiddel, maar we kunnen aanslagen ook laten functioneren, dus de frequentieverandering, om daar juist met ons bewustzijn heel erg in aanwezig te zijn.

Arjan: Psychopathie heeft volgens jou niet één herkomst.

Martijn: Nee. Absoluut niet. Het is ook niet één woord, psychopathie kent zoveel differentiaties. Het gaat om honderden verschillende modellen en types waarbij er zelfs ook nog weer dwarsverbanden liggen tussen allerlei andere aandoeningen en ja, malversaties binnen het geestelijke bewustzijn. De mens verkeert in een ernstig traumatisch model.
Het is toch ook logisch, dat we worden geboren in een lichaam dat al niet goed functioneert om vervolgens ook nog op te groeien in een situatie, dat je echt al je centjes bij elkaar moet brengen om te kijken, wat voor eten kan ik vandaag kopen.
Als je spreekt over psychische onderdrukking en gezondheid, ik weet zeker dat als geldsystemen anders zouden functioneren en het zou zelfs verdwijnen, omdat de mens tot bezinning komt, de mensheid, dan is 99% van de psychische gezondheid, het probleem, is opgelost. Is getransformeerd in gezondheid.

Arjan: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
Judith, van haar kwam ook het idee van het thema van deze uitzending, die heeft een vraag gesteld over autisme. Ze zegt: het is officieel een fysieke ziekte en geen psychische aandoening. Maar de gevolgen van autisme uiten zich vooral op het psychische vlak. Hoe ziet Martijn dit? En is er verband tussen vaccinaties en autisme?

Martijn: Nou dat is aangetoond aan de hand van onderzoeken, dat dat verband er is tussen vaccinatie en autisme. In ieder geval, dat er gevaccineerd is en dat daarna die kinderen, die betreffende kinderen, autistisch werden. Dat is aangetoond. Ja en dan zijn er wetenschappers die zeggen, ja maar dat is niet bij iedereen zo, dus je moet maar aantonen dat het daardoor komt.
Weet je, sommige mensen lopen over hete kolen en die hebben geen verbrande voeten, maar ik heb mensen gezien, die kwamen er met de vellen af. En ik weet zeker, dat het door de hete kolen kwam. Daar heb ik geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig.

Arjan: Als je daar iets meer over wilt weten moet je even googlen op “Hear This Well”. Dat is een prachtige campagne geweest in Amerika, waarbij de CDC, centre for disease control, dat er uit kwam dat die eigenlijk gesjoemeld had met data, dat ze wel degelijk wisten dat het verband tussen autisme en vaccinatie bestond. Dat ze op de CNN zeiden van: “some people don’t hear this well, vaccins do no cause autism”.Ze hebben aan een aantal vaders en moeders van kinderen, die autisme hebben door vaccinatie, gevraagd een kort filmpje te maken van 1 of 2 minuten en te eindigen met: “some people don’t hear this well, vaccinsdo cause autism. Je hoeft dat maar 5 minuten te kijken, en er zijn nu geloof ik meer dan 300 filmpjes, die zijn achter elkaar in een “loop” gezet, je houdt het geen 5 minuten droog, het is zo ongelooflijk verdrietig. Het vaccinatieverdriet en de schade die er aan kinderen wordt gedaan. Onvoorstelbaar.

Martijn: Kijk er zijn natuurlijk ook kinderen, die niet gevaccineerd zijn en toch autisme hebben, ook daarvoor geldt weer dat er zoveel verschillende richtingen zijn.
Autisme is, als ik er naar kijk, dan kijk ik in het groot hè, want ik heb er ook veel mee te maken met de mensen waarmee ik werk, dan kom ik tegen, dat denk ik 8 van de 10 kinderen die autistisch zijn, dat dat niet een fysieke aangelegenheid is. Maar dat het een psychische emotionele aangelegenheid is, die voortkomt uit, doordat er allerlei andere elementen qua ondersteuning hè, want ieder mens is uniek, dat er geen tijd voor is, de hele vorm dat je niet voor je kinderen kunt zorgen, dat er niet het juiste onderwijs voor hun is, de juiste voeding aan gegeven wordt. Dus ik kom tegen, dat het veelvuldig een psychische emotionele aangelegenheid is.

Arjan: Oké, 80% is jouw ervaring?

Martijn: Ja, dat is mijn persoonlijke ervaring en ik ben ook van mening, dat het gewoon hardop uitgesproken kan worden, dat het met de juiste behandeling en de juiste aandacht en zorg behandelbaar is. Niet alleen maar vanwege de farmaceutische industrie, want daarmee is autisme als een fysieke ziekte aangemerkt omdat het daardoor ook een andere verdiensten capaciteit heeft, want er wordt gewoon verdiend aan autisme. De farmaceutische industrieën hangen nog net niet de vlag uit bij de hoeveelheid autistische kinderen, maar ik denk als ze zich niet zouden laten tegenhouden dat ze het gewoon zouden doen op basis van de verdiensten van de middelen. Ik zou echt zeggen: ja het is behandelbaar.
Met liefde kun je héél veel oplossen. Een mens hoeft toch niet perse zó te zijn. We zijn toch niet in een vierkante doos geboren. Je hoeft niet precies zo te zijn als al die andere kinderen in je klas. Dat is de afwijking. De dwangafwijking, die we hebben hier op deze aarde. Maar dat is gewoon volstrekte waanzin. Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zorg nodig en als dat er zou komen zoals het nodig is, dan is 80% autisme heel goed te behandelen.

Arjan: Denk je dan dat 20% van vaccinaties komt? Of zijn er ook nog andere oorzaken?

Martijn: Nee, nee. Het is, vanuit mij spreek ik, een combinatie van allerlei verschillende processen. Er speelt zich zoiets groots af. Het is voeding, het is wat er in het water zit, aan codering wat mensen inademen in de lucht, het heeft met straling te maken. Maar vergeet niet wat geluiden doen. Geluiden. Harmonische mindcontrol. Wat er gebeurt in de mind van kinderen. Het is gigantisch en daarom moet die deksel er ook af van die beerput.

Arjan: Niels, die stelt een vraag van: waren er vroeger niet veel minder mensen met autisme?
Nou dat hebben we even opgezocht. Misschien kan de regie die afbeelding even laten zien?
In 1975 had 1 op de 5000 mensen autisme, in 2015 was dat 1 op de 110.000. Dus dat is is 40 jaar een stijging van 4500% . De reden die we net hebben aangegeven, zie jij dat ook als de reden dat er zo’n explosieve stijging is?

Martijn: Ja, absoluut.
Kijk, zonder tot helemaal in de details te kunnen gaan, want dan zullen we echt een diepgaand onderzoek moeten gaan doen, en dat gaan we ook doen, en dat gaan we niet doen met één of andere bekende organisatie, maar dat gaan we doen met mensen die wel vakkundig zijn, het gaat natuurlijk om vervuiling. Er is zoveel vervuiling op deze planeet, dat is echt enorm. En we zijn er gewoon blind voor geworden, we zijn murw geslagen door alle berichten over vervuiling, we vinden het heel normaal. Maar besef wat we allemaal inademen, alleen al aan vervuiling. Ik weet niet of de mensen het zich nog kunnen herinneren, in de tijd van de loodhoudende benzine, wat er toen gebeurde. Hoeveel mensen op de hele wereld ernstige aandoeningen en afwijkingen kregen door de hoeveelheid loodgehalte in de atmosfeer. Toen kregen we die loodvrije benzine.
Wat denk je hoeveel stoffen er nog steeds in de lucht aanwezig zijn?

Arjan: Fijnstof en chemtrails en alles wat er geproduceerd wordt.

Martijn: Als je kijkt naar de grafieken, dat is natuurlijk waanzinnig, waanzinnig. Als je werkelijk minister van volksgezondheid bent dan ga je met zo’n grafiek gewoon niet meer slapen, dan ga je de oorzaak achterhalen.
Maar goed, ze zijn zeer competent om modellen overeind te houden, waar ze voor betaald worden. Dus we nemen ze het ook niet kwalijk. Maar wij hangen die grafiek wel boven ons bed en wij gaan er wel mee aan de slag.

Arjan: Heel goed. Misschien dat we ook met nog iets anders aan de slag kunnen?

Martijn: Zullen we een bekrachtiging doen? We hebben het over psychische gezondheid. Laten we vooral met onze aandacht bij ons eigen lichaam aanwezig zijn, want uit onderzoek dat ik heb gedaan, komt naar voren, dat mensen die psychische klachten hebben in welke vorm dan ook, dat die mensen veel meer focus naar zichzelf mogen gaan brengen. Bij jezelf zijn, vanuit je eigen lichaam gaan leven. Vanuit je eigen perceptie naar de wereld gaan kijken en niet dat van een ander.

Ik nodig je uit lekker je ogen dicht te doen en rustig te ontspannen. Alles wat er gebeurt, gebeurt vanuit je eigen vermogen en kracht.

Bekrachtiging:

Realiseer je, dat je op dit moment luistert naar een boodschap, die vanuit jezelf ontstaat terwijl je zit of ligt op dit moment waar dan ook ter wereld en dat het belangrijk is voor jou om met aandacht en intentie, vanuit liefde en daadkracht voor jezelf, jezelf te observeren vanuit je eigen lichaam.
Dus alles, wat je zojuist hebt gehoorden alles wat je zojuist hebt gedacht en gevoeld, alles wat er is gebeurd buiten jouw lichaam, doet er op dit moment niet meer toe.
Ga met de aandacht aanwezig in je lichaam en je ervaart heel bewust, dat je aanwezig bent in je eigen lijf. Je voelt heel bewust de bovenkant van je hoofd, je schedel, en zo wandel je op jouw manier rustig naar beneden, door je hoofd, door je keel. Je voelt je borst, je buik, je rug, je armen en je handen, je voelt je heupen en je bibs, je benen met je knieën, je onderbenen, je voeten, en ook heel bewust ervaar je je voetzolen.
Dit is wie jij bent, een wezen van daadkracht en liefde uit een andere wereld, geboren hier in dit hologram van bewustzijn, gekoppeld in dit lichaam en het is jouw eigen onderzoek om vanuit je eigen waarheid, eigen bevindingen, je eigen perceptie van de wereld, te besluiten hoe jij in jouw leven aanwezig wilt zijn. Kun je zelf denken, kun je zelf voelen of geloof je alles wat je voor je gepresenteerd krijgt? En is alles, wat er om jou heen aanwezig is, is dat een werkelijkheid of is dat een perceptie van je brein?
Ben je hier gekomen om te geloven in de modellen, die jou gepresenteerd worden of kan het zo zijn, dat je hier bent om vanuit je eigen kracht met je oorspronkelijke gevoelens, je aandacht en focus te richten op de thema’s en onderwerpen, waar jij voelt waar jij mee aan de slag wilt.
In dit moment ervaar je van top tot teen je lichaam.

Psychische gezondheid start bij het claimen van de eigenaarschap van je lichaam.
En in het moment haal je diep rustig adem op je eigen manier en je ademt rustig uit en je spreekt vanuit jezelf tegen jezelf: ik ben hier aanwezig in dit lichaam, ik ben de rechtmatige eigenares/eigenaar van dit lichaam. Ik maak mijn eigen keuzes. Ik ben een vrijdenker en ik kan vrij voelen wat ik ervaar.
Ik ga niet mee in manipulaties, adviezen, projecties van de buitenwereld, ik blijf bij mijzelf. En ik heb het recht dat te doen, omdat ik een wezen ben met een oorspronkelijk bewustzijn uit de vrijheidszone van het universum uit een andere tijd en ik kom juist om dit stuk autonomie en soevereiniteit in mijzelf te ervaren en het uit te dragen in de buitenwereld.
Ga maar eens in stilte in jezelf voelen of jij bereid bent naar jezelf toe om het besluit te nemen ten gunste van jezelf als wezen om gedurende dit hele leven op planeet aarde autonoom en soeverein te zijn en te blijven.
Ga maar eens kijken of jij dat besluit kunt en durft te nemen.

En wat je zojuist hebt gevoeld, heel diep van binnen, dat is het bewustzijnsveld van de vrije zone. Dat is het veld, waar alle wezens, alle menselijke wezens en niet menselijke wezens, waar dan ook in het universum, mee in verbinding zijn. De vrije zone, waar niets gedicteerd wordt, waar uitsluitend vanuit liefde en kracht, verantwoordelijkheid en transparantie wordt geleefd.
Zojuist heb je jezelf heel bewust in dit veld verbonden door vanuit je eigen kracht te ervaren, dat jij besloten hebt om in je hele leven hier op aarde en daarna, soeverein te zijn.
En ik wens je heel veel psychische gezondheid.
Doe lekker je ogen open.

————————————–

Arjan: Daar word ik vrolijk van.
Lijkt me een mooi moment om naar een stukje muziek te luisteren.
We hebben Reggie Riverbear uitgenodigd in deze uitzending, mag ik je uitnodigen Reggie om een stukje voor ons te gaan spelen?
Ik heb het geluk mogen smaken om Reggie afgelopen week in de retreat van Tiger Singleton veelvuldig te horen, ik was heel erg onder de indruk van haar stem. Wat ga je voor ons spelen?

Reggie: The forest of love en dat is een uitnodiging.

Arjan: Okay, take it away.

Muzikaal intermezzo

Handgeklap

Arjan: Heerlijk Reggie, dankjewel.

Martijn: Ja, zeker.

Arjan: We krijgen een vraag binnen over de DSM codes. De afgelopen 20 jaar zijn de DSM codes in aantal ongeveer verdubbeld. Mensen met een code hebben recht op hulp in de vorm van begeleiding, medicatie of een uitkering. Zonder code ben je in Nederland veelal aangewezen op begeleiding van de huisarts, die daar uiteraard nauwelijks tijd voor heeft en laat het systeem dat gezondheidszorg heet, je van het kastje naar de muur lopen. En daarnaast is het zo, dat vroeger alleen artsen diagnoses, ook van psychische aandoeningen, mochten stellen.
Tegenwoordig is het zo, dat ook psychologen deze DSM codes mogen uitdelen en dus de diagnoses mogen stellen.
Hierin wordt verondersteld, dat er geen verband is tussen de fysieke gesteldheid en de DSM labels. Psychologen zijn uiteraard niet anatomisch of fysiek pathologisch opgeleid.
Hoe ziet Martijn deze ontwikkeling en wat is de grotere bedoeling hiervan?

Martijn: Krijg er gewoon jeuk van op mijn rug. Nou kijk, weet je, als we gewoon terugkijken naar die grafiek, daar beginnen we natuurlijk mee. We kunnen zien, dat er een enorme ontwikkeling is. Daar zit een agenda achter. Dat is wel duidelijk. En de wetgeving, die er natuurlijk op wordt aangepast, daar zitten ook allemaal agenda’s achter.
Waar we uiteindelijk naar toe gaan is gewoon totale isolatie van het menselijk bewustzijn.

Arjan: Isolatie van het menselijk bewustzijn?

Martijn: Ja, ja. Dat is wat de bedoeling is.

Arjan: En wat moet ik me daarbij voorstellen?

Martijn: Dat jij bijvoorbeeld zwaar autistisch bent en dat je je eigenlijk zo lekker voelt in het autisme, maar dat je het niet kunt uiten en je eigenlijk uit, alsof je ongelukkig bent.
Denk er maar aan hoe kinderen nu functioneren.
Kinderen uiten zich alsof ze heel ongelukkig zijn, maar de vraag is voelen ze zich in de kern echt ongelukkig? Dat is dus niet zo.
Kinderen zijn van binnen heel erg sterk, maar de koppeling van het wezen naar het fysieke lichaam, daar ligt een verstoring, dus alles wordt anders geuit. Het is een totaal neurologische verstoring.

Arjan: Een scheiding van geest en lichaam eigenlijk?

Martijn: Ja, het is eigenlijk een blokkade.
Het komt er telkens op neer; wij mogen hier niet aanwezig zijn. Er zijn krachten op deze planeet, die heel erg bang zijn voor het menselijk vermogen. En het is ook zo met de DSM codes, die verdubbeld zijn, het zijn allemaal agenda’s.
Wat ik denk, dat belangrijk is, dat wij gewoon gaan zien ……… eigenlijk zouden wij daar een soort grafiek …… ik zie het op een andere manier want het zijn natuurlijk allemaal vragen, die bij elkaar horen, je zou het in een grafiek kunnen omzetten. Niet alleen maar dat je die stijging ziet, maar dat je ook de mogelijke oorzaken er voor zet, dat je de gevolgen er achter zet en wat de mogelijke oplossingen zijn van die gevolgen. En dan kom je dus in een zone terecht, dat is ver voorbij de rode zone, waar we ons allemaal echt zorgen over zouden moeten gaan maken over wat de bedoeling nu eigenlijk precies is en waar autisme toe leidt. Want over vaccinatie, denk eventjes terug aan de tweede wereldoorlog, daarna begonnen alle vaccinatie programma’s. Daarna zijn ook heel veel mensen autistisch geworden, heel veel mensen hebben allerlei aandoeningen gehad. Psychische aandoeningen noemen ze het, maar je zou dus kunnen zeggen, dat het ook lichamelijke aandoeningen zijn, die een psychische uitwerking hebben.
Daar ligt het dwarsverband.

In feite kun je zeggen, dat autisme helemaal geen echte lichamelijke psychische aandoening is maar een lichamelijk georkestreerde aandoening. Het zit toch in het lichaam, het zit niet in het wezen. Het wezen is vrij daarvan. En ik ben ervan overtuigd, dat als een wezen vrij is, want niet alle wezens zijn vrij op deze aarde, maar als een wezen vrij is, dan is het in ieder geval mogelijk om in de barrières van de lichamelijke condities te gaan, om daarinte gaan. Om het stukje voor stukje op te heffen, om het stukje voor stukje te doorbreken. En daar hebben we elkaar bij nodig, dan kunnen we natuurlijk niet met dit soort toestanden werken, met DSM codes, begeleiding, medicatie, uitkering. Waar hebben we het hier over? Allemachtig mensen, we hebben het op deze prachtige, mooie planeet over het welzijn van ons. Het gaat niet om codes. Dus we worden afgeleid. We worden steeds naar allerlei wetten en regels gebracht, die er alleen maar voor zorgen, dat het systeem blijft draaien, maar dat de bevrijding van het menselijke bewustzijn, dat dat niet plaatsvindt.

Arjan: Oké.
Daniele die heeft ons ook een vraag gesteld, die zegt: de waarheid heelt de waan, dat is de subtitel van een boek met een prachtige kijk op het ontstaan van de psychische stoornissen vanuit systemisch perspectief. Welke relatie ziet Martijn tussen de al dan niet verborgen familie dynamieken en het creëren van een psychische stoornis?

Martijn: Ja, verborgen familie dynamieken. Ja, nou die zijn er genoeg. Vooral binnen familiare situaties natuurlijk. Ja, weet je …. het creëren van een psychische stoornis hè. Welke relatie zie ik tussen verborgen familie dynamieken en het creëren van een psychische stoornis?
Wat ik daarbij zie, is eigenlijk heel eenvoudig. Er is een data overdracht gaande. Ik wil het niet zoveel over het lichaam hebben, want het lichaam is alleen maar een instrument.

Het lichaam is instrument om ons als vrije wezens hier op de aarde een volledig goed leven te kunnen geven. Het lichaam is ook een instrument om te zorgen, dat alle blokkades, programma’s en allerlei inserties worden ingevoegd, zodat wij niet tot ons recht kunnen komen.
Wat ik denk, dat het heel belangrijk is voor ons, dat wij gaan zorgen dat wij heel erg duidelijk gaan letten op alles wat die lichamelijke conditie verstoort. Dan hebben we het letterlijk over voeding, over alles wat er maar is. En zolang wij daar allemaal niet met de 100% aandacht in kijken, dan hebben we natuurlijk te maken met allerlei verschillende programma’s, waarin ook familiedynamiek hè. Wat jij van je familie over krijgt, wat je fysiek in je lichaam hebt zitten, maar ook aan projecties.

Stel je voor wij zijn 2 broers, stel je eens voor Arjan dat wij 2 broers zouden zijn.
Nou, stel wij zijn 2 broers dan is het zo, dat je een fysieke band hebt, want je komt uit dezelfde vader en moeder vandaan, dus lichamelijk beïnvloeden wij elkaar niet, maar psychisch en emotioneel beïnvloeden wij elkaar wel. Dus we kunnen elkaar eigenlijk niet meer fysiek beïnvloeden, we zijn allebei al geboren, we hebben wel dezelfde databank, maar jouw psyche die vrij is van allerlei ruis en mijn psyche die niet vrij is van allerlei ruis, mijn psyche kan dus jouw psyche beïnvloeden, doordat er projecties plaatsvinden via allerlei radiofrequenties van het brein, van de hersenen hè, maar ook door samenvloeiingen in feite van morfogenetische energieën.
Dus jij bent hartstikke gezond en ik zit hier hartstikke moeilijk te doen, maar ik kan het goed verbergen, maar die energie is er wel en 3 minuten later of een uur later ga je uitgewrongen als een vaatdoek naar huis.
Dat zijn vaak de familiare relaties, omdat daar, waar een emotionele verbinding ligt, daar heb je een grotere mogelijkheid om die projecties te ontvangen.

Arjan: Ik kan me ook voorstellen …… ja oké dat is een grotere mogelijkheid. Maar als je in een café zit naast iemand die datzelfde heeft, dan kan het in principe nog steeds gebeuren omdat het onbewust gebeurt? Omdat je gewoon in elkaars veld aanwezig bent?

Martijn: Natuurlijk, dat gebeurt ook. Maar als je een emotionele band hebt en die emotionele band is ook in het lichaam opgeslagen, omdat je dezelfde codes draagt, daardoor gaat dat sneller. Je kunt elkaar daardoor sneller beïnvloeden.
Maar zit je in een café, ik zou geen goede legitieme reden kunnen bedenken waarom je daar zit, want ik drink gewoon water. Maar stel je zit in een café met mensen, die je helemaal niet kent, daar kun je ook hartstikke moe van worden, maar op het moment dat jij je daarvan bewust bent, kun je daar makkelijk in schakelen.
Je kunt makkelijker schakelen met mensen, waar je geen genetische, familiare band mee hebt, dan mensen waar je dat wel mee hebt. Dat is moeilijk. Daarom zitten de meeste problemen ook in families. Leukste uitdagingen zijn dat ook.

Arjan: Suzanne die stelt een vraag, die zegt: zouden bij deze fysische aspecten de energieën van de juiste edelsteen ook kunnen helpen?

Martijn: Ja, dat kan.

Arjan: Hoe zou je daar dan mee kunnen werken?

Martijn: Nou dat heeft natuurlijk te maken met de frequentie van de kristallen. Het kan een versterking geven in het heelheidsproces. Het is niet zo dat het initieert, want de echte initiators zijn wij zelf. Wij werken zelf als sterkste initiators in ons helingsproces. Maar je kunt gewoon onderzoeken, en daar zijn hele goeie encyclopedieën voor en de informatie op internet natuurlijk, welke soort steen heel heilzaam werkt in bepaalde situaties, psychische klachten, fysieke klachten maar ook bepaalde plekken in het lichaam. En onze lichamen zijn ook allemaal kristallen, dus als je onder een microscoop gaat kijken zie je, dat het allemaal geometrische kristalletjes zijn. En als een kristal geometrisch is, dan is hij in balans, dan resoneert hij in een bepaalde frequentie, maar is hij uit die frequentie door schadelijke stoffen, door emotioneel onbalans etc. dan zie je dat dat kristal beschadigd is. Net als een waterkristal. Je lichaam is dan niet meer gevitaliseerd. Op het moment, dat jij met stenen gaat werken, een steen die gewoon wel gevitaliseerd is, en die dus dicht in de buurt ligt van het frequentiebewustzijn van dat orgaan of dat deel van het lichaam, dan gaat die steen als het ware, dat is gewoon de heilzame werking van de steen, de frequenties van de eigen geometrie, van de resonantie, gaat hij in feite die frequenties doorgeven, uitseinen.

Arjan: En kun je dat dan in feite gewoon in je broekzak doen of een hanger dragen of zijn er nog bepaalde versterkende dingen, die je kunt doen om dat nog meer te laten werken?

Martijn: Nou ik heb dat zelf nooit zo ervaren. En ik voel ook de energie van stenen en kristallen. Ik heb af en toe wel eens een kristal om, dat vind ik dan gewoon leuk als een sieraad, maar wat ik merk is, dat hij het beste werkt als je met aandacht en intentie even lekker gaat zitten in rust en je gaat net als dat je jezelf masseert, dan houd je die steen/kristal op die plek waar het nodig is, met je ogen dicht ga je heel bewust je lichaam ervaren en je ervaart ook heel duidelijk het bewustzijn van die steen. En dan functioneert dat, dat is mijn eigen ervaring, veel krachtiger, dan gaat het ook door die hele plek heen, je hele lichaam krijgt eigenlijk te maken met die frequentie, dan dat je het de hele dag draagt zonder dat je bewustzijn er naar toe brengt. Menselijk bewustzijn is een schakel, dat is een gouden sleutel.
Dus ja, ik denk ook dat een behandeling, er zijn ook mensen die een hele mooie behandelingsruimte hebben ingericht met allemaal stenen, dat dat veel functioneler is en veel meer resultaten oplevert, dat je een half uur of 3 kwartier lekker tussen die prachtige kristallen gaat liggen, dat is veel krachtiger dan dat je de hele dag met een steentje in je broekzak loopt.
Ik wil niet zeggen, dat dat niet werkt, maar even in de weegschaal gelegd .. ja.
Dus ik zou zeggen, bouw je keuken om, maak er een mooie, heilzame kristalruimte van.

Arjan: Geweldig.
Leendert-Jan die zegt, Martijn heeft vaker benoemd, dat psychiatrie een belangrijke rol speelt voor de heersende machten. Ik kom op het GGZ terrein in de buurt dan ook namen tegen als De Draak, De Ridder, De Barones. Kan Martijn deze rol uitleggen?

Martijn: (lachend) Ja daar moet ik om lachen. Niet om de vraag hoor, de vraag vind ik heel goed. Maar gewoon hoe bewust we met z’n allen zijn geworden, hoe typerend het is, nu heet het De Esdoorn, maar dat er altijd weer iets is wat met macht te maken heeft.
Ogenschijnlijk heet het zo, omdat de historie van die panden ook weer iets te maken heeft met mensen, die ook vaak te maken hebben met wat er nu dus gebeurt. De naam bijvoorbeeld van De Groene Draak van die boot.

Arjan: Van de koninklijke familie.

Martijn: Nou de Groene Draak heeft die naam gekregen en die naam is niet gegeven vanwege de koninklijke familie. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, ik heb het een keer gelezen, maar dat heeft er niet mee te maken, dat de koninklijke familie groene draken zijn of iets dergelijks. Maar door de matrix heen, door het hologram, simulatieprogramma beter gezegd, lopen altijd allerlei draadjes doorheen, die er precies voor zorgen, dat dat die naam krijgt en dat krijgt die naam. En daarvoor moet je dus echt over een heel ander onderwerp gaan spreken, dat heeft niet echt met de psyche te maken, maar heeft te maken met de wezens, die in dit simulatieprogramma, dit universum, wat de simulatie is van een veel groter metaversum, schilden doorheen hebben gebracht, die in feite ons bewustzijn heeft afgeleid van de mens en we zijn dus per ongeluk door de vele lange tijden onwetendheid in dit hologram, zijn we met ons bewustzijn in dát veld aan het opereren.
We zitten niet meer in het frequentieveld van de oorspronkelijke scheppers van dit universum met hun bedoeling. Dus ja ja, goh, daar liggen de oplossingen eigenlijk van die baron.

Arjan: Oké, maar goed dat is de baron. Leendert-Jan stelde de vraag over deze invloeden in de psychiatrie, omdat jij zegt van, de psychiatrie en de heersende macht, kun je daar nog iets explicieter over zijn?

Martijn: Ja ik kan er wel explicieter over zijn. Op deze aarde zijn verschillende lagen van bewustzijn, waar we ons op kunnen afstemmen. Op dit moment is het menselijk bewustzijn, onze hersenen, afgestemd op deze werkelijkheid, die we nu ervaren. Als onze hersengolven iets anders zouden functioneren en we zouden in het onderbewuste terecht komen, daar liggen allemaal afgebakende geheugenmodules en realiteiten opgeslagen. Ik spreek nu echt vanuit de mindcontrol groepen. Ik heb zelf gezien hoe het gebeurde bij mijzelf, althans hoe ze het hebben geprobeerd wat niet gelukt is, dat ze met vierkante boxen werken wat fysiek met neurologische prikkels zichtbaar wordt gemaakt, geprojecteerd in het hoofd, wat om die werkelijkheid heen gezet wordt.

Arjan: Als een soort vierkante kubus?

Martijn: en die vierkante kubus daar binnen in, daar ligt de uitgang van deze schil, van deze dimensie. Dat is een heel groot mindcontrol programma, wat van ongekend belangrijke betekenis is om daar op andere momenten nog eens heel diep over te gaan spreken. Dan zullen we ook echte goede grafieken nodig hebben, want anders is het niet meer te begrijpen. Daar liggen eigenlijk de oplossingen en … wat was de vraag ook alweer?

Arjan: Psychiatrie en de machten.

Martijn: Psychiatrie zit in die vierkante box. Psychiatrie zit niet in deze wereld. De psychiatrie is het uitvoerend orgaan van de mindcontrol teams. En dat zijn multidimensionale, mensachtige wezens, die ons besturen in een ander frequentieveld en dat is het veld waarop we binnenkomen in dit universum, dáár worden we bestuurd, en daar wordt ons neuraal systeem zo aangepast, dat wij vervolgens een andere perceptie hebben van de werkelijkheid.

Arjan: Dat zal de gemiddelde psychiater niet bewust hebben neem ik aan.

Martijn: Nee, want op deze aarde hier hebben we gewoon een normale psychiatrie, “normale psychiatrie” waar je voor kunt leren en wat je uitvoert. Maar er zitten binnen de psychiatrie, binnen de hiërarchie van de psychiatrie, allemaal mindcontrol specialisten, die zich daar heel erg bewust van zijn. En mensen, die echt behoorlijk doordraaien, die worden er ook uitgehaald. En ik heb daar zelf echt feitelijke ervaringen in gehoord van mensen, verschillende mensen. Mensen worden er uitgehaald en worden overgeplaatst en krijgen met een ander team te maken. Er wordt dus letterlijk gerotzooid in het onderbewustzijn.

Arjan: Oh.

Martijn: Het is gigantisch.

Arjan: Van iemand, die een psychose heeft, stel ik me dan voor, en die gaat nog weer een eindje verder en dan word je er uitgehaald? Hoe moet ik me dat voorstellen?

Martijn: Bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Maar het gebeurt ook bij mensen, die helemaal niet bewust zijn, dat ze buiten de mindcontrol gaan functioneren. Dit is zo’n gigantisch complex onderwerp en dit is trouwens ….

Arjan: Wordt het echt actief op die manier gemonitord bij alles wat er in de psychiatrie gebeurt?

Martijn: Ja.

Arjan: Dat betekent dat er toch wel heel fijnmazig en veel ook in allerlei psychiatrische inrichtingen en instituten, mensen hier wel bewust mee bezig zijn. Wordt het van afstand gedaan?

Martijn: Het wordt van afstand gedaan, ja. De technologie, die gebruikt wordt, is weerzinwekkend, waarbij het brein van de mens wordt uitgelezen door zeer geavanceerde systemen, die o.a. autisme veroorzaken.

Arjan: Mensen, die dat dan van een afstand doen, die kunnen kennelijk dan meneer x of y seintjes geven als er iets … als iemand binnen de controle dreigt los te gaan om daar interventie op te plegen?

Martijn: Ja.

Arjan: En weten die mensen dat dan wel of niet bewust?

Martijn: Veel mensen weten dat helemaal niet bewust. Ik ga een eigen voorbeeld geven.
Ik heb als kind heel veel te maken gehad met mindcontrol programma’s, die niet gewist konden worden en dat gebeurde met harmonische klanken, dat ik opgeroepen werd in mijn brein om uit deze realiteit te springen. Dat kan 2 seconden duren, een ander heeft het niet eens door. Als je hier echt iets over wilt weten (Arjan zegt wat), ja dat is nog veel heftiger, maar uiteindelijk heeft het te maken met, veel mensen willen daar niet over spreken, maar het heeft te maken met de kracht van de mens. Het is belangrijk, dat wij daar juist wel in durven te kijken en dat we niet denken, dat het alleen maar andere mensen overkomt.
Terug naar die harmonische toon.

Als kind was het vaak zo, dat ik …… we hadden vroeger in de huiskamer bij mijn ouders, en dan praat ik over dat ik 5, 6,7, 8, 9, 10 jaar was, hadden wij een grote dikke plank en die zat gemonteerd met ijzeren schroefjes op de verwarming. Misschien kennen jullie dat nog wel. Die dingen konden ook omvallen als je ze niet goed vastzette. Dat gebeurde bij ons ook, daarom weet ik het.
Maar op die plank, waar ook allemaal planten stonden, stond ook een oranje telefoon. Een draaischijf, een mooie oranje. Nou we waren niet Oranje gezind, maar we hadden wel een oranje telefoon. Wat er dus gebeurde, ik werd meegenomen uit deze realiteit, letterlijk neuraal boem, draaide ik in een andere omgeving en compleet in een gigantisch complex van onderzoeksruimtes. Vervolgens werd ik weer teruggebracht in dit bewustzijn hier en dan boem, 2, 3 seconden later grensde dat precies aan het moment waar ik al was gebleven……

Arjan: Dan was er in die tussentijd waarin dus ogenschijnlijk …

Martijn: uren en uren verstreken, soms veel langer dan uren en uren. En dan ging ik vervolgens naar de W.C. toe, moest ik plassen als kindje, en toen hoorde ik een telefoon gaan beneden. En bij mijn ouders stond ook een telefoon op de slaapkamer en die ging niet over. Altijd, maar die ging niet. Op het moment dat die telefoon voor mij ging, ging alleen die telefoon. En ik voelde die onbeheersbare kracht in mij om naar beneden te gaan en die telefoon op te nemen. Ik verzette mij als kind daartegen, maar ik moest naar beneden. Die kracht in mijn lichaam, die nam het over. Dus ik naar beneden toe en pakte die telefoon, die hoorn en hield die hoorn tegen mijn hoofd en dan kreeg ik allemaal tonen te horen en die tonen riepen complete, vierkante dozen op, die kreeg ik te zien, met mijn hele bewustzijn in die doos, tot in details kon ik zien wat er net allemaal was gebeurd gedurende uren lang, en soms veel langer dan dat, en dan was het de bedoeling, dat het gewist werd door harmonische klanken. En het lukte niet.

Arjan: En waarom lukte dat niet?

Martijn: Nou het lukte niet, omdat ik me heel bewust ben waar ik vandaan kom en ik ook heel bewust weet wie deze groepen zijn. En ik me de techniek kan herinneren van andere groepen, die hier in dit dimensionale schil aanwezig zijn, om die mindcontrol te ontmantelen. En dat heeft te maken met gedachtekracht. Dat heeft te maken met soevereiniteit en autonomie, dat is waar de mensheid allemaal uitgehaald wordt.
Dat gebeurde er dus. Wat ik ermee wil aangeven is dit, terug naar de psychiatrie, want ik ben hartstikke gezond er is niks mis met mij, ja drink er maar op, wat er gebeurt is dit: in die vierkante zwarte box, die we dus uitbeelden als vierkante zwarte box omdat het een programma is, dat ingeladen is in het onderbewustzijn, dat is een compleet ander universum. Dat is dit universum, maar in een andere frequentie, net een boventoon lager of hoger.

Arjan: Is dat dan een soort origineel universum of is dat juist nog een soort andere insertie?

Martijn: Nee, dat is een volledig mindgecontroleerde aarde, dat is een aarde die compleet mindgecontroleerd is, en dat is een schil die geprojecteerd wordt vanuit een soort kwantumcomputersysteem, die ontstaat uit het scheppingsprogramma van de scheppers van dit universum. En wat ik ermee wil zeggen is dit, dat dat een psychiatrische mindcontrol realiteit is en die wordt hier op deze aarde uitgevoerd en daarom worden de mensen hier allemaal gek, verdrietig, hebben ze psychische klachten en het is nu de tijd voor ons allemaal om met aandacht, veel aandacht, te mediteren en vooral heel veel met de aandacht bij jezelf te zijn in je lichaam en met heel veel overtuiging te weten, dat je niet gek bent en dat je hier aanwezig bent op de aarde om juist heel erg die autonomie in jezelf aanwezig te laten zijn. En niet te geloven, dat je gek bent. Ik ga lijnrecht in tegen alle psychiaters.

Arjan: Geweldig.
Maar wat jij dan beschrijft als wat jij hebt meegemaakt, is dat van het gehalte zeg maar als wat ook over de psychiatrie wordt uitgerold? En is dat de controlelaag daar achter?

Martijn: ja, ja.

Martijn: Kijk wij hebben nog het minste idee op deze aarde, de mensen hier op deze planeet, wat ze hier in hun hoofd dragen. Wij lopen allemaal naar de winkel om 2,4 gigabite geheugen, 500 sd snelle kaart, lcd scherm, maar hier (het hoofd) hebben we zoiets geavanceerds, dat is zo buitengewoon geavanceerd en als we dat gaan leren besturen, door eerst te begrijpen dat we het nu niet besturen, dat een ander het bestuurt, we zijn maar voor een heel klein percentage aanwezig, voor een paar procent in het hoofd. Als we hier (het hart) weer verbinding mee maken, hier met de kracht van wie we zijn met elkaar, ja dan hoef je ook nooit meer een andere computer te kopen en dan komen we er achter dat dit (het hoofd) heel lang tegen de mensheid is gebruikt.

Arjan: Ik kan me voorstellen, dat heel veel mensen het een beetje een waanzinnig verhaal vinden.

Martijn: Ik kijk naar de buitenwereld en dat vind ik ook een waanzinnige situatie.

Arjan: Dat ben ik absoluut met je eens en misschien kun je iets zeggen over ..

Martijn: Ik zie dat we een vraag hebben trouwens

Arjan: Oh dan kunnen we daar zo even naar toe.

Vraag: Naar aanleiding van wat je vertelde, is dat ook zo als je van die bepaalde liedjes in je hoofd hebt, die je niet kwijt raakt. Je hoort een liedje ergens en op het moment dat je rust krijgt, dan is alleen maar dat liedje er nog en dat krijg je niet uit je hoofd, dan moet je jezelf echt op helemaal iets anders focussen om het kwijt te raken.

Martijn: Ja de vraag is, dat kennen we allemaal, dat je een liedje hebt dat in je hoofd blijft draaien en of dat er ook iets mee te maken heeft. Dat je er dan van alles aan moet doen om dat liedje kwijt te raken.
Ja dat heeft er mee te maken. Dat is hetzelfde district van de hersenen, waar dat gebeurt. En het heeft te maken met een emotie, want je hebt namelijk in een bepaalde frequentie van bewustzijn, het emotiebewustzijn, geluisterd. Je hebt niet geluisterd met je oren, maar je hebt in een bepaald gevoelsbewustzijn gezeten. En dan gaat dat naar het onderbewustzijn. Er verandert dus iets in de hersengolven naar het theta frequentieveld. En dan neem je iets op, zowel door emotie vanuit je hart te ervaren, maar het kan ook zijn dat je het heel onbewust meemaakt, dat je het helemaal niet eens weet, en dat het wordt ingevoegd. Dat is letterlijk ook een vorm van mindcontrol. Het is allemaal hetzelfde concept. En sinds decennia wordt dit uitgevoerd over de hele mensheid, door hele sinistere mensen op deze planeet wordt dit uitgevoerd, en het is bewust. En ik heb zo’n stapel met allemaal documenten thuis liggen, die heb ik gevonden, nadat ik ze er eerst ergens had neergelegd, die heb ik gevonden, waar al die patenten in staan. En die patenten zijn er echt niet omdat ze niet gebruikt worden. Het is gigantisch. Ook die muziek in ons hoofd hè.

Raimon mijn zoon, die vroeg mij laatst ook, we waren in de bossen. Hij zegt: papa, ik heb naar een muziekje geluisterd, dat zit in mijn hoofd, het blijft maar draaien, het blijft maar draaien, ik wil dat het eruit gaat. Hoe krijg ik het eruit?
Ik zeg: nou ga het eerst maar eens zingen.
Dat is belangrijk, dat is een vorm van beleving, je moet het eerste uiten. Net als dat je pijn hebt, moet je ook zeggen: ik heb verdriet, ik heb er pijn van.
Dus hij probeerde dat liedje een beetje te neuriën, dat was ook gewoon even om daar verbinding mee te maken. Toen zijn we plaatjes gaan verwisselen. Ik zeg: laat het muziekje nu binnenkomen en zet je er een plaatje voor terug. Wij liepen door de natuur dus we hadden wat dingetjes gezien, we maakten er foto’s van met onze mind en met ons hart en plaatsten op het moment dat die muziek kwam, zette hij het fotootje erin. En dat gebeurde 4, 5 keer en steeds: papa weer dat liedje terug. Het werkt niet wat jij zegt. Ik zeg: nee lieve schat maar wij hebben het nodig dat we het even blijven doen. Want het zit er zo diep in.
Weet je, het is net als een splinter, zo heb ik het vergeleken, die trek je eruit en daar moet je ook heel diep de restanten eruit halen. Dus probeer het maar zoveel mogelijk te doen.
Aan het eind van de wandeling was het weg. Maar hij bleef tijdens die wandeling heel bewust met het beeld, oh daar was het liedje weer, stop, dat zei hij ook tijdens de wandeling, stopte hij ook met lopen, stop, plaatje erin, verder. Het heeft alles te maken met autoriteit. Wij worden bestuurd lieve mensen, wij worden bestuurd. En dat is niet omdat wij slecht zijn, maar omdat wij zo ontzettend mooi zijn.

Arjan: Nog even terug naar de interactie eigenlijk tussen de controlelaag, die zich niet in het voor ons zichtbare spectrum bevindt en de interactie met de psychiatrie. Hoe moet ik me dat voorstellen, bijvoorbeeld dat er mensen zijn, die ook op bepaalde codes, b.v. een telefoon maar dat kunnen ook allerlei andere dingen zijn, een onweerstaanbare neiging, instructies krijgen en die dan onbewust een interventie doen in de psychiatrie? Kun je daar iets over zeggen?

Martijn: Nee, nee er zijn specifieke draaiboeken, die helemaal dit niet beschrijven uiteraard. Iemand wordt gediagnosticeerd en dan is dat een scala aan diagnoses. En binnen de psychiatrie is het niet één diagnose, maar het zijn allemaal dwarsverbanden, die een diagnose geven, bij elkaar is dat dan beeld zus. En dat beeld, dat staat op bladzijde 41 van hun boek en daar staat dan in, dat de persoon een behandeling nodig heeft. Die behandeling wordt of door medicatie verricht, waardoor er een besturing plaatsvindt door nanotechnologie via de receptoren in het neurologisch systeem, of die persoon wordt overgeplaatst, komt dus in een andere behandelruimte, vervolgens wordt daar dan mee verder gewerkt.

Arjan: Oké. Dus dan schrijven ze fysiek allemaal van te voren al, dus daar hoeven helemaal geen gekke interventies van te komen eigenlijk.

Martijn: Dit wilde ik zonet ook al zeggen. Dit onderwerp, waar we het nu over hebben, dat is de grootste uitdaging van de mens om hiernaar te durven gaan kijken. Want we kunnen ons hele leven blijven spreken over buitenaardse contacten, beschavingen die in het hele universum zijn, maar wat zij graag willen, is dat wij ons potentieel eraan gaan zetten en kijken naar deze thema’s. Naar de traumatiek, die uitgerold is binnen het menselijk bewustzijn, anders blijven we namelijk in een “loop” hangen.

Dit is een buitengewoon belangrijk statement, die ik hier afgeef, niet als Martijn, maar aan alle mensen die bezig zijn met menselijk bewustzijn, laten we die krachten bundelen, laten we met elkaar kijken innerlijk in onszelf en namens onszelf waar de raakvlakken liggen om met elkaar bekrachtigend te kunnen werken, om heelheid te brengen. En niet meer alleen maar meer heelheid omdat het allemaal zo heerlijk voelt en omdat we allemaal uit een andere wereld komen, maar omdat het buitengewoon noodzakelijk is, dat we de autoriteit in onszelf terughalen en dat we dat doen vanuit daadkracht, want we zijn magnifieke, daadkrachtige wezens en vanuit die daadkracht zijn wij zo liefdevol.
En als we nu alleen maar liefdevol gaan worden zonder daadkracht, dan voeren we precies de agenda uit, die andere wezens graag willen dat we doen. Door onze goedgelovigheid.

Arjan: Nog één vraag in deze richting, die komt van Maria. Die zegt van, wat is jullie mening over het verband tussen “reptilians” en met name schizofrenie, narcisme en bipolaire stoornissen? Dat is iets wat me door persoonlijke ervaringen enorm bezig houdt maar gezien het taboe, dat hier op rust, valt het niet mee om betrouwbare informatie te krijgen. Hoop dat Martijn hier zijn licht op kan laten schijnen.

Martijn: De uitdaging binnen dit onderwerp is, om daar een goede reactie op te geven. Maar het is zo ingewikkeld en complex gemaakt, dat het lastig is daar zomaar op te reageren. Reptiliaanse wezens, die in dit hologram werken, waar wij nu leven, functioneren binnen ons energetisch veld, bij ieder mens. Dus mensen, die denken dat ze er vrij van zijn, die hebben het mis. Want ik ben er ook niet vrij van. Niemand is daar namelijk vrij van. Als je hier op de aarde bent, heb je met invloeden te maken van reptiliaanse, humanoïde wezens, die onzichtbaar aanwezig zijn, zich projecteren in deze realiteit in ons energieveld, net buiten ons energieveld, het is een beetje scheef achter ons meestal, maar dat doen ze vanuit die psychiatrische werkelijkheid, die vierkante box. Het zijn worlds in worlds. En dat is bij ieder mens zo.
Dus reptiliaanse aanwezigheden zijn heel erg belangrijk, dat zijn eigenlijk in de ouderwetse term genoemd: astrale lifters, het zijn auralifters die mee functioneren in het bewustzijn. Maar goed, het is allemaal heel complex. Heel complex.

Arjan: Wat voor oorspronkelijke naam heeft het. Je zegt die zwarte box, psychiatrische universum, dat soort dingen zeg je er over, wat voor naam zou jij er aan geven los van dit onderwerp?

Martijn: Die zwarte box. Op dit moment, ja. De zwarte doos.

Arjan: De zwarte doos. Je ziet hem ook best wel veel in de moderne cultuur hè? De black box. Ik fietste hier in Groningen dus langs “de zwarte doos”, zo heette het voormalige pand van de Sociale Dienst hier en daar staat op: Ik ben de black box, jij ook? Ik heb geen flauw idee wat het te betekenen heeft, maar je ziet het in popsongs, net als de black goo wat overal verschijnt. Steeds meer komt het naar voren.

Martijn: Kijk, we worden er op een heel indringende manier mee bestuurd. We kunnen genoegen nemen met een stukje vrijheid, dat we nu hebben, dat is al heel fijn. We hoeven het hier niet over te hebben, we kunnen ook ons leven gewoon leiden op een manier, waar we ons nu goed bij voelen.
Maar er zijn verschillende rassen in dit universum hier op de aarde aanwezig, verschillende mensachtige soorten, en de aarde wordt hier op dit moment door 37 verschillende, mensachtige beschavingen vertegenwoordigd. Deze aarde. Dat betekent, dat niet alle mensen ….. de werelden in werelden, het is maar de vraag uit welke wereld jij oorspronkelijk komt. Vanuit welke wereld jij binnen bent gekomen. Dus al die werelden in elkaar, het kan zijn dat de één de insprong heeft gemaakt via dat ene luik, om hier binnen te komen, en dat de ander via dat luik komt en een ander via dat luik. Het is allemaal heel …. daarom noemde ik zonet ook het woord “complex” , we kunnen niet zomaar aangeven het is zó. Want voor ieder wezen is het anders. Dus voor ieder wezen is het anders. Het kan maar zo zijn, dat er mensen hier op de aarde zijn, die helemaal hier niet van willen weten, maar wel heel graag over buitenaardse dingen spreken en de liefde van sterrennaties. En dat ze juist niet over deze onderwerpen willen spreken omdat het voor hen helemaal niet belangrijk is, omdat zij zich in die matrix heel goed voelen en alleen maar binnen die matrix opereren.
Dat betekent, dat, als ze daarna uit deze werkelijkheid komen, dus ze gaan overlijden, gaan vervolgens door de mindcontrol lagen, worlds in worlds, gaan ze eruit boem, dan is het namelijk zo, dat ze weer teruggaan. In hetzelfde model.
Omdat ze hun eigen vermogen nog niet hebben ingebracht in het model. En dan ga je precies hetzelfde leven weer leiden. Precies hetzelfde.

Arjan: Oké.
Nog een vraag uit de zaal? Daar achterin.

Er wordt een vraag gesteld (niet goed hoorbaar)

Martijn: Herhaal jij het?

Arjan: Ja. Even in het kort. Je geeft aan, goh als ik werk met mensen dan zie ik implantaten vertrekken, die bij mensen aanwezig zijn, op het moment dat je bewustzijnsverhogende elementen in de mensen hun omgeving aanbrengt zoals kristallen of op andere manieren dat doet, dan voelen mensen dat ook. Dat is eigenlijk iets wat je deelt. Of heb ik een vraag gemist?

Antwoord vraagsteller: De trilling die er bij de mensen plaatsvindt kun je ook meten met een pendel zeg maar. Als je een chagrijnige buurman meet, dan meet je bijvoorbeeld een trilling op 5000 en mensen met een gewoon probleem ergens op 25000. Als mensen echt spiritueel gaan groeien, frequentie 54000, maar zolang je met die implantaat zit blijft de frequentie op een heel laag peil. Pas als je die energie weghaalt zie je dat mensen een sprong gaan maken.

Martijn: Er zijn heel veel verschillende wegen om aan je gezondheid te werken en daarom zeg ik ook, er is eigenlijk niet één weg. Je gaat wel langzamerhand, als je daar mee bezig gaat, je vertelt dat je daar een half jaar mee bezig bent, ga je gedurende dat je er mee bezig bent ontdekken, dat er nog meer verschillende opties aanwezig zijn. Dat bepaalde dingen heel goed werken of juist minder goed werken. Dan ga je zelf zoeken. En het is voor ons allemaal om gewoon onze eigen weg daarin te volgen en vooral ook om meer referentiepunten in te laden, van oh kom je in je onderzoek weer een stap verder, een stap dieper bijvoorbeeld, en dan ineens oh ik heb een keertje iets gelezen op het internet daarover, dat ga ik ook eens toepassen. Maar doe het wel op je eigen manier.

De vraag is natuurlijk maar of aartsengelen daadwerkelijk het vermogen in zich dragen om het menselijk bewustzijn uit deze zwaar mindgecontroleerde, maar buitengewoon mooie realiteit, of ze dat kunnen opheffen. Want als dat werkelijk zo zou zijn, dan zou het al zijn gebeurd.
Dus daar ligt een stukje onderzoek. En natuurlijk werkt het. Alles waar menselijke aanwezigheid, menselijke observatie en menselijke aandacht en focus is, daar vindt verandering plaats. Dus je zou ook kunnen zeggen, als het geen aartsengelen zouden zijn en je gaat alleen maar vanuit je eigen kracht aan het werk, en je gaat jezelf letterlijk zien als vertegenwoordiger en representant van de kracht van het levensveld, dan kan het zijn dat ie niet 400.000 is maar 1,2 miljard wordt.

Arjan: Wow, now we are talking.

Martijn: Dat is ook belangrijk om wel te zeggen, ook om ons er uit te ontslaan, dat een ander het voor ons doet. Want de vraag is maar net van, in welke zwarte doos zitten we?

Arjan: Mooi. We hebben nog een vraag gekregen over darmflora. Er wordt steeds vaker gesteld, dat alle psychische onstabiliteit haar oorsprong vindt in een uit balans zijnde darmflora, waardoor mineralen en vitamines niet meer goed opgenomen kunnen worden. Hoe ziet Martijn dit en voor welke labels geldt dat?

Martijn: Nou sowieso zijn de darmen veruit de belangrijkste organen eigenlijk in ons lichaam. Het menselijk DNA wordt ook door de darmen aangemaakt.

Arjan: Het is nog belangrijker dan het hart of de hersenen of de hypofyse?

Martijn: Nou niet belangrijker, het is allemaal even belangrijk, want als één van die dingen het niet doet dan heb je een redelijke uitdaging. Fysiek gezien.
Ja dus, die darmen zijn super belangrijk. Als daar iets niet goed gaat en het gáát niet goed op deze aarde, want de voeding isvergiftigd.
Als we in de supermarkt lopen, bij ons word je nu gelijk geconfronteerd, dat je voor 1 euro een milkshake koopt in de supermarkt, maar goed dan loop je verder en dan zie je eigenlijk alleen maar spullen staan, waar allemaal stof in zit en die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dan kun je wel zeggen, het is een lage dosering, ja ja, maar weet je, dat komt wel allemaal in ons lichaam terecht. En die darmen, die moeten het wel allemaal opnemen, moeten wel allemaal die gifstoffen uitscheiden en dat lukt gewoonweg niet want het lichaam is daartoe niet in staat, omdat het in de war is geraakt. Dus het is uit haar ritme gehaald. De hartslag van het menselijk opschoningssysteem functioneert niet meer, is niet meer in balans. Ze laat heel veel gifstoffen achter, dus de mensen worden beïnvloed in hun denken en de mensen worden beïnvloed in hun doen, in hun voelen. De mensen worden ook echt emotioneel en psychisch zwaar belast. Het is een complete discrepantie van het menselijk bewustzijn.Dus wat je eet is gewoon ontzettend belangrijk.

Arjan: Jolanda, die stelt een vraag over dementie. Die zegt, wat gebeurt er nu eigenlijk in het bewustzijn? En in hoeverre speelt hier mindcontrol of nanonisering een rol?

Martijn: Nou ons lichaam heeft op dit moment een bepaalde houdbaarheidsdatum, omdat de cellen niet goed meer worden geregenereerd, regeneratie van de menselijke cellen reageert niet zoals het zou moeten. Als we naar een salamander kijken dan zien we, dat als zijn voet wordt afgebeten er een nieuwe voet aankomt. Wij hebben een prothese nodig. Dus er functioneert iets niet helemaal, wat ook zou moeten kunnen functioneren.
Dementie is natuurlijk ook een heel groot onderwerp. Ik heb wel eens met mensen gesproken, die met dementie bezig zijn, die ook aangeven: dementie is voor het grootste deel te genezen.

Arjan: O.a. met Gagol therapie hè?

Martijn: Ja precies. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden en dat wordt natuurlijk allemaal tegengewerkt, want dat is niet de bedoeling. Maar dementie is óók ……. kijk ons brein, onze super computer, als dat allemaal niet goed functioneert, wat denk je al die stoffen, die we in ons lichaam hebben, die gaan ook door onze hersenen heen. Dus we zijn zulke grote vervuilers zowel van ons lichaam als van de aarde. We zullen eerst echt boven de lemma moeten gaan staan en heel minutieus onze levensstijl moeten gaan onderzoeken. Letterlijk. Letterlijk.
En dat is echt met het vergrootglas van Sherlock Holmes over jezelf heen gaan. Nou dat is een uitdaging hoor. Dat geldt voor mij ook. Want we hebben allemaal processen, we hebben allemaal programmaatjes in ons, waardoor we misschien toch eventjes iets doen waarvan we weten dat we het niet moeten doen. Maar we doen het toch.

Arjan: Ik kreeg net een vraag van een kijker binnen, die zegt: tijdens de bekrachtiging voelde ik een soort drukkend gevoel alsof ik een bril op had. Wat zou dat kunnen betekenen?

Martijn: Ja, dat weet ik niet. Dat kunnen hele persoonlijke dingen zijn. Het is wel zo, dat op het moment dat je collectief in de energie met aandacht gerelateerd aan deze thema’s aan het werk gaat, dan gebeurt er wel iets behoorlijk sterks in onszelf. Dat kan zijn, dat je het fysiek merkt, het kan ook zijn dat je het niet fysiek merkt, er gebeurt gewoon iets. Eén van de meest belangrijke, veel voorkomende effecten van dit soort bekrachtigingen en met aandacht en focus werken is, dat je hier (bij de ogen) een druk voelt of hier, aan de onderkant van je hoofd. Maar het kan ook zelfs zijn, dat je een draaiing krijgt van een gevoel van misselijkheid. Want we denken, dat we heel erg …… als we niet ziek zijn zeg maar en we voelen ons goed en gezond, op het moment dat we van de ene gezonde situatie naar een echte gezonde situatie zouden gaan, echt hè compleet ontgift, bam alles eruit bam zo, dan zouden we gelijk omvallen. Dat zou ons lichaam niet eens kunnen verdragen. Dan krijgen we zo’n ontgiftingsproces door ons ongezonde lichaam, zo vol zit ons lichaam met giftstoffen.

Arjan: Ik moet denken aan wat mevrouw Blavatsky schreef in de geheime leer, Daar heb ik een aantal stukjes van gelezen en één van die dingen, die was over het licht van Volhard, dat de oorspronkelijke wereld een intensiteit had van 180.000 en dat wij hier ongeveer met een intensiteit van 80 leven. Op het moment, dat wij daar in één keer mee in aanraking worden gebracht, dat het compleet doorbrandt zeg maar. En dit is een zelfde soort iets.

Martijn: Ja, je krijgt behoorlijke initiaties in je systeem. Je bent wel de eigenaar/eigenaresse van je lichaam. En op het moment, dat jij met je aandacht ergens naar toe gaat, en je gaat waarnemen door middel van voorstelling, dan gaat het in beweging hoe dan ook. En het hang van je eigen processen af hoe zich dat ontwikkelt, hoe zich dat uit.

Arjan: Over mevrouw Blavatsky gesproken en haar geheime leer, zie je dat als een solide bron met heel veel juiste informatie of zeg je van nou dat is ook allemaal vanuit een bepaalde hoek. Kun je daar iets over zeggen?Martijn: Ik heb daar niet genoeg over gelezen om daar een goede reactie op te kunnen geven. En dan alsnog, al zou ik het wel gelezen hebben, dan blijft het een perceptie van mij.

Arjan: Helder.
Er wordt even gevraagd of je al je ervaringen in een boek gaat schrijven, of dat er een boek is? Kun je daar iets over zeggen?Martijn: Ja, dat kan ik zeggen. Dat boek dat is er. Alleen, dat boek ligt bij mij op mijn bureau. (gelach). En dat boek wordt straks na de zomervakantie, ga ik met de uitgeverij bespreken en dan gaan we kijken van wat er nog aan het boek mag veranderen, we gaan het even lekker doorlopen. En dan wordt het uitgegeven. Het zijn er 2.

Arjan: 2 boeken al? En die liggen beide al kaar?

Martijn: Ja.

Arjan: Wow, te gek.
Nou daar kijken we naar uit.

Martijn: Dat is een boek dat niet specifiek gaat over mij, want dat is helemaal niet belangrijk, het is een boek, dat vooral heel veel inzicht brengt in onze dagelijkse gang van zaken, maar ook inzicht brengt van hoe andere mensen iets ervaren, want ik stel me gewoon open en kwetsbaar op in datgene wat er in het boek wordt besproken. Maar ook wat er op de wereld gebeurt. Belangrijk voor ons is, dat ons voorstellingsvermogen open gaat. Dus het is een inspirerend boek, hoe vooral een heel andere koers binnen in jezelf te vinden om veel groter te kijken naar het hele concept van het universum, van het leven. En zoals wij hier met elkaar zitten te spreken over dit onderwerp, onderwerpen, wordt er ook heel bewust vanuit het universum meegekeken van: goh wat moedig van al die mensen, die nu luisteren naar deze informatie. We hoeven niet helemaal die diepte in, het gaat erom dat we het aanraken, daar zit het hem. We hoeven het ook niet helemaal te begrijpen, dat willen wij heel graag, omdat wij denken dat wij hele intellectuele wezens zijn, maar we zijn van origine hele spirituele, liefdevolle, intellectuele wezens. En er wordt met heel veel aandacht gekeken naar al die mensen die met zoveel aandacht naar dit onderwerp toe durven te gaan, want daardoor zetten we iets in beweging vanongekende waarde.

Als wij met duizenden mensen tegelijkertijd, en het gaat er dan echt om gecentreerd in een bepaalde tijdspanne hè, eigenlijk binnen 24 uur, dat de aardas niet helemaal verder draait dan dat hij al was, daar ligt een bepaalde energie, als je dat doet en met duizenden mensen tegelijkertijd in die mindcontrol onderwerpen gaat en je daar heel veel kracht, liefde en heelheid gaat brengen, dan wordt er iets aangezet en dat is eigenlijk waar het om gaat. En daar mogen we best wel trots op zijn, dat we dat met elkaar doen.
En dat is ook wat de buitenaardse allianties, die de mensheid al zo lang hij in deze huidige situatie verkeert al bezoekt, heel groot gadeslaan en waarnemen van: wat is dit ontzettend knap, dat ze er niet bij weglopen.

Arjan: Wat gaaf.
Aansluitend, je hebt vorige keer aangevraagd, dat je graag een locatie wilt ergens in de natuur, waar héél veel mensen kunnen samenkomen om ook iets dergelijks richting te geven,. Wij hebben er heel veel reacties op gehad. Kun je daar een status update over geven waar we daarin zitten, in dat proces?

Martijn: Ja, ik heb een drietal voorstellen nu liggen, waar ik nog verder tijd aan mag gaan geven. Ik heb nu een beetje vakantietijd, dus ik heb nu ook tijd om dat allemaal een beetje uit te werken. Het gaat in ieder geval om Noord-Nederland. Dus in de buurt van Haren. In Brabant is er een locatie en in Noord-Holland bij Bergen. Dat zijn locaties waar je in ieder geval met een paar duizend mensen bijeen kunt zijn, waar een bordje komt te staan van: verboden sektarisch gedrag te vertonen, als menselijke en galactische wezens stappen we daar naar binnen. Allemaal vanuit de visie, op onze eigen manier, dat we de kracht in onszelf met elkaar gaan bundelen en heel thematisch gericht en krachtig gaan neerzetten. Pijlers maken en het ook niet meer doen vanuit de religie van dat het grote buiten ons is, maar dat wij dat zijn.
Ja dat is de status update: dat ie nog komt.

Arjan: Geweldig.
Omdat we toch met een aankondiging bezig zijn, is het ook leuk om deze even te melden, wij zijn bezig met het maken van een dvd met alle bekrachtigingen. Dus binnenkort willen wij de voorverkoop daarvan ook los gooien. Dus als je de website in de gaten houdt, binnenkort zullen we de voorverkoop daarvan starten. We hebben een aantal bekrachtigingen uit de uitzending gehaald.

Martijn: Leuk, ja heel leuk. Op veler verzoek, het was een leuk idee toen ik het hoorde, las eigenlijk. Toen dacht ik van oh dat is wel heel interessant inderdaad om dat te doen.
Bundelen bij elkaar en dat is ook de uitnodiging, doe een foto achter het hoesje van die dvd van jezelf hè. Mijn fotootje zit er niet op, daar gaat het niet om. Het gaat erom het heel persoonlijk binnen in jezelf te beleven.

Arjan: We hebben al een aantal hele mooie bekrachtigingen gehad en misschien is het ook mooi om nu met een bekrachtiging af te sluiten gezien het tijdstip.

Martijn: Ja, nou laten we het gewoon lekker doen. En ik denk, dat het ook heel belangrijk is dat wij onszelf als heelheidswezens een keertje goed in het zonnetje zetten. Met elkaar over de hele wereld. In een alliantie van liefde en kracht. Wat deze wereld nodig heeft is ongelooflijk veel aandacht, observatie maar ook heel erg besluiten van wij zijn hieraanwezig. We komen hier op de aarde precies op het moment, dat het lijkt dat het écht de verkeerde kant uit gaat om vast te stellen, dat daar de kansen zijn. Want de kansen en de mogelijkheden liggen daar, precies op het moment dat je denkt, dat het te laat is. Veel mensen denken, dat het te laat is op de aarde en dat is niet zo. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. Dus laten we met onze aandacht daar lekker naar toe gaan.
En als je het prettig vindt mag je je ogen daarbij dicht doen.

Bekrachtiging:

Zit met je aanwezigheid of lig met je aanwezigheid op dit moment op de bank of op een bed, op de grond en realiseer je in dit moment, dat alleen dit moment telt. Dit moment. Want juist dit moment heeft jou gebracht om aanwezig te zijn in ruimte en tijd met alle mensen en alle andere beschavingen buiten ruimte en tijd om, om met elkaar een heelheidsnetwerk te activeren. Uit een andere tijd ben jij hier gekomen, in een lichaam geboren om de waarde van het menszijn te herstellen. Om waar te nemen, dat de systemen van tekorten en systemen van onderdrukking beëindigd worden en de oorspronkelijke programma’s, de bewustzijnsvelden van daadkracht en liefde, saamhorigheid en dienstbaarheid naar elkaar toe, dat deze in ere worden hersteld. En het spel, lieve vrienden, wordt al gespeeld en de uitkomst daarvan wordt bepaald door jou. Wegkijken heeft geen zin. Aanwezig zijn, dat is de gouden sleutel.

Uit een andere tijd, uit een ander universum met metaversum als deel van het heelheidsbewustzijnswezen waar alle andere wezens op aangesloten zitten, een buitengewoon intellectueel, spiritueel, liefdevol, scheppend bewustzijnsveld. Als representant daarvan ben jij hier op de aarde aanwezig om te besluiten, dat je het huidige, fysieke menszijn gaat overstijgen en om je intergalactische bewustzijn te integreren, zodat jij invloed hebt op de wereldse gebeurtenissen, dat je mag creëren, scheppen vanuit liefde en plezier, zonder boosheid naar andere wezens, zonder een oordeel, louter aanwezig zijn en je doet dit op dit moment met duizenden mensen tegelijk.
En je doet dit op dit moment met honderdduizenden mensen uit andere werelden tegelijk. Want je bent niet alleen. Soms bekruipt het gevoel je wel eens, dat je alleen bent en je bent niet alleen.

Ga met de aandacht naar je hart, de fysieke plek van je hart, en je mag ook je hand er op leggen als je daarmee de plek van je hart bekrachtigt om te voelen waar het center point zit van de schepping. En met al deze wezens en mensen tegelijk, kijk jij vanuit jezelf naar de aarde. Op dit moment beseffend wat er allemaal gebeurt. In gedachten hoor je het water van de oceanen stromen, de drukte en de chaos, de machtsstrijd in het presidentiële kamp, de verkiezingen in Amerika, je kunt ze voelen en je brengt daarheen vanuit jouw observatie: rust.
En dat mag je doen, want jij bent de legitieme houder/houdster van jouw lichaam. En besef dat de werkelijkheid zich afspeelt in jouzelf. Je stuurt rust naar het onderwerp.
Je ziet de aarde om je heen aanwezig en de pogingen van de massa en de media om voortdurend projecties te verrichten, propaganda om de mens onjuiste informatie te verstrekken. Je stelt je voor op dit moment, dat dit netwerk van bedrog en misleiding rondom de aarde, gecentreerd in Amerika en Europa, wordt aangeraakt met jouw observatie. Je neemt waar op jouw manier, dat je dit netwerk aanraakt als representant als vertegenwoordiger van het heelheidsbewustzijnsveld om verandering te laten zijn. Je hebt het besluit genomen. En je geeft de opdracht ook mee vanuit liefde en kracht, een instructie in het netwerk, leugens worden niet meer geaccepteerd, bedrog wordt niet meer getolereerd. De vrijheid van de mens, de vrijheid van de natuur en elk wezen is ingeluid.
We brengen hier waarachtigheid in de vorm van transparantie, dienstbaarheid naar elkaar en we zijn hier op de aarde aanwezig met elkaar om de wereld te transformeren naar een veel groter en breder plan. Het oorspronkelijke plan.

En vanuit je hart voel je, dat je dit met zeer veel liefde en kracht uitdraagt en ook ervaart binnen in jezelf, dat dit het de moeite waard maakt om aanwezig te zijn op de aarde. De instructie is gegeven met elkaar vanuit de kracht van wie we zelf zijn, en elk netwerk, elke locatie, elke frequentie, elk baken op de fysieke aarde hier zichtbaar verhuld door technologieën, aanwezig in andere frequentievelden waarin ook manipulaties plaatsvinden, ook worden aangeraakt door het veld van kracht.
Jij bent hier om dit uit te dragen. We stellen elke cel van het lichaam van de aarde voor aan deze kracht. En we laten weten aan de manipulerende krachten, dat de tijd voor hun aanwezig is, nu, om mee te gaan in de transitie en dat er geen oordeel is. Dat de wederopstanding van het oorspronkelijk potentieel van de mens en de aarde in werkingis. En dat deze golf van bewustzijn hen ook definitief aan zal raken.
En we doen dit vanuit liefde en kracht. Gelijkwaardigheid met elkaar en naar elkaar toe.
Doe je ogen rustig weer open en heb je zojuist een heel mooie, krachtige boodschap en creatie afgegeven.

—————————

Dank jullie wel,

Arjan: Dankjewel.
Reggie mag ik jou vragen ter afsluiting nog een mooi nummer voor ons ten gehore te brengen.
Wat ga je deze keer voor ons zingen?

Reggie: Het heet “Peace above me” en is geïnspireerd door gedichten en gebed van Joseph Levry, dokter Joseph Levry.

Muzikaal intermezzo

Arjan: Reggie Riverbear! Dankjewel Reggie.
Heerlijk, ik herinner me dat Tiger aan het eind van de retreat zei, ik wou dat ik je in een doosje kon stoppen, dan kon ik je overal mee naar toe nemen. Dat gevoel heb ik nu ook wel een beetje en als je denkt, goh ik zou ook wel vaker naar de muziek van Reggie willen luisteren, we hebben in de tekst van de video een linkje geplaatst naar je website, hoe heet die ook alweer?

Reggie: Riverbearmedicine.

Arjan: Riverbearmedicine, dat kan. Daar vind je ook links naar allerlei muziek en events, die je doet. Ontzettend bedankt voor je aanwezigheid hier en voor je heerlijke, muzikale bijdrage.
Dankjewel.
Jullie ook allemaal bedankt voor de komst naar de studio vanavond, hartstikke fijn dat jullie het mee hebben gedragen, thuis ook ontzettend bedankt voor het kijken.

Nog een paar mededelingen. De volgende uitzending is op 14 juli, dat is over 2 weken en het thema zal dan de fysieke gezondheid worden, dat wordt ook weer hartstikke boeiend. Daarna hebben we een zomerstop, dan is maandag 5 september weer de eerste uitzending, die we weer gaan doen hier in de studio in Haren. Waarbij je ook uiteraard zowel de 14de juni als 5 september van harte uitgenodigd bent om weer on line of in de studio de uitzending bij te wonen.

Ik wil bedanken voor alle tips voor locaties, die we hebben gekregen, voor de vragen, die in zijn gestuurd. Het is echt heerlijk om te merken, hoe iedereen meeleeft en wat voor goeie vragen er uit het veld komen en ook de donaties overigens. We hebben best weer een aantal donaties binnen gekregen en we hebben 2 specifieke binnen gekregen, we hebben een donatie van euro 1.500 gekregen, waardoor we echt een hele goeie, nieuwe p.c. kunnen kopen, waarbij we dit beter kunnen doen eigenlijk, want we lopen wel tegen een max aan van wat we nu kunnen. Dus daar kunnen we mooi mee verder. En als je ook het gevoel mocht hebben, dat je wat wilt bijdragen, dat we beter, mooier en vaker dit soort uitzendingen kunnen maken, dan ben je van harte daartoe uitgenodigd. Je kunt ook beneden het filmpje daar alle informatie over vinden.
Rest mij nog jullie ontzettend te bedanken en heel graag tot de volgende keer.

Martijn: Ja, heel hartelijk dank en als laatste boodschap, kijk elkaar gewoon eens lekker diep aan en zeg gewoon eens hoeveel je echt van elkaar houdt.
Fijne avond.

 

Bron: Earth Matters


Vanwege wat technische uitdagingen in de productie is de voorverkoop DVD Bekrachtigingen met Martijn van Staveren verlengd.

Het is de allereerste DVD met 10 bewuste afstemmingen die je meenemen naar de oorsprong van het menselijk potentieel en je met de krachten daarvan laten werken.

Neem een kort, bewust moment voor jezelf, verbind je met je hart, je lichaam en het Gouden Kwantumveld van bewustzijn. Laat je oorspronkelijke, Galactische Zelf tot leven komen en draag zo bij aan de paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn.

Deel 1 verschijnt op 28 september, deel 2 met 10 nieuwe bekrachtigingen verschijnt op 20 oktober 2016.

Bron: Earth Matters


Support Earth Matters voor een complete studio

Word lid: Earth Crew

Bron: Earth Matters


Support Earth Matters door de studio compleet te maken:

Om goede programma’s in de studio te kunnen maken is er een behoorlijke hoeveelheid kostbare apparatuur nodig. We hebben daar al een gedeelte van in huis met dank aan onze supporters! Dit is wat we nog nodig hebben:

 • 2 statieven € 450
 • Decorwand € 500
 • Ledverlichting + trussen € 5.200
 • Beveiliging studio/regie € 2.875
 • Gordijnen studio € 500
 • 5 dasspeld microfoons € 3.500
 • Bekabeling voor op locatie € 700
 • Microfoons publiek € 1.500
 • 5 Bureaustoelen € 300
 • Computer voor montage € 1.500
 • Final Cut Pro € 300
 • 2 Microfoons voor buitencamera € 1.000
 • Overige aankleding studio € 1.000

Totaal: € 19.325,- (bedrag is aangepast vanwege nieuwe offerte ledverlichting gehele studio + beveiliging)

Sinds 27 november is er € 10.130 gedoneerd, het nog te crowdfunden bedrag is € 9.195-.

Jouw eenmalige support is nodig om het te realiseren, mogen we op je rekenen? 

Klik op de link van het bedrag van je keuze en kies een van de betalingsmethoden:

Zelf overmaken kan ook:

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’ te Groningen. (IBAN NL79TRIO0198518331)


 


Support Earth Matters, word Earth Crew!

 

In haar bijna 10-jarig bestaan heeft Earth Matters miljoenen mensen bereikt met onafhankelijk en bewustmakend nieuws. Door de duizenden artikelen, events en video’s die we gepubliceerd hebben, zijn vele ogen geopend, diverse bewuste bedrijven ontstaan en vooral heel veel harten geraakt.

Om dat te kunnen blijven doen, nodigen we je uit om ons te sponsoren door lid te worden: Earth Crew. Het lidmaatschap van € 5,- per maand kun je ten allen tijde weer opzeggen en geeft de volgende voordelen:

 1. 1 x per jaar gratis toegang tot een uitzending in de studio in Haren
 2. 1 x per jaar een exclusief Earth Crew Webinar met een topspreker over een actueel onderwerp
 3. 1 x per jaar een insider Earth Crew Webinar waarbij je mee kunt denken over onze strategie en koers. We laten ons graag inspireren door onze supporters! 

Je kunt ook gratis lid worden: Earth Friend. Je krijgt dan de nieuwsbrief dagelijks of wekelijks gratis toegestuurd.

Jouw support is onmisbaar en we hopen dat je ons wilt ondersteunen door lid te worden:


Ja, ik word Earth Crew

Per machtiging

Voornaam
Achternaam
Plaats
E-mailadres
Rekeningnummer (IBAN)
Bedrag per maand  €5,-
Ik machtig stichting Earth Matters hierbij tot wederopzegging om bovenstaand bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.
 

Maandelijks via Paypal

Earth Matters donaties
 

Geen lid worden, maar wel eenmalig ondersteunen?

Klik op de link van het bedrag van je keuze: onze dank is reuze!

Zelf overmaken kan ook:

Je kunt het ook zelf overmaken op bankrekening 19.85.18.331 t.n.v. ‘Stichting earthmatters’ te Groningen. (IBAN NL79TRIO0198518331 BIC TRIONL2U)


Stichting Earth Matters

Postadres:

Postbus 835
9700 AV Groningen

Bezoekadres:

Kerklaan 30 B
Haren

Tel: 088-7775444

KvK:                02091407
Triodos            19.85.18.331

Related Articles

Responses