Earth Matters in debat met z’n felste critici | o.a. Martin Vrijland

(Earth Matters | door Arjan Bos) Een dagje golfen moest ik ervoor opzij zetten, maar dan heb je ook wat. Martin Vrijland, Johan Oldenkamp en Peter den Haring wilden op onze uitnodiging alle drie naar het hoge noorden afreizen om hun kritiek op mij, Earth Matters en Martijn van Staveren persoonlijk toe te lichten. Dat is fijn want ‘hoor en wederhoor’ is tenslotte het belangrijkste basisprincipe in de journalistiek!

De aantijging is onder andere dat ik een AIVD agent ben en bakken met geld binnen haal, dat Martijn van Staveren onder invloed van mind control en archonten staat en nog veel meer geld binnenhaalt, dat we desinformanten zijn en nog veel meer.

Reden genoeg om ze uit te nodigen bij Earth Matters en dat hebben we op de gevoelige plaat weten vast te leggen.

Hieronder kun je lezen wat er allemaal geschreven is en waar ik op reageer in de video.

Eigenlijk is het maken van dit artikel natuurlijk zonde van de tijd en ik heb het ook een tijd laten gaan. Maar het blijft aanhouden, onrust veroorzaken, verdeling zaaien en daarnaast neemt het zulke vormen aan dat het laster is geworden. Geen reactie geven kan ook begrepen worden als instemmen.

De video is satirisch gemaakt, soms zelfs wat banaal, maar het is letterlijk wat er rondgaat (zie hieronder). En het gaat gepaard met een serieuze uitnodiging die ik de heren ook persoonlijk heb verzonden. Gezonde kritiek is niet alleen welkom, het is zelf nodig voor evenwichtige journalistiek.

Oh ja, de op ambachtelijke wijze vervaardigde maskers zijn te koop in de webshop zodat ik mijn oh zo duurzame Tesla deze maand nog kan ophalen. 

Hartelijke groet,

Arjan Bos 

Onder de video vind je ook de reactie van Martijn van Staveren (via zijn nieuwe facebookpagina).

Bron: Earth Matters


Door Martin Vrijland

Door Johan Oldenkamp:

Door Peter den Haring:

Genuanceerde artikelen op dit soort ongefundeerde aantijgingen kwam van Ella*


* GOD – Lucifer – CIA – Matrix * ??

(Door Martijn van Staveren) Lieve mensen, hartelijk welkom op mijn nieuwe facebook. Bedankt voor jullie warme berichtjes, welke ik niet allemaal beantwoorden kan door de hoeveelheid ervan. Dit account zal gebruikt gaan worden voor verschillende doeleinden, welke ik zal gaan belichten na de zomerperiode. In de tussentijd blijf ik veelal uit het publieke domein, om te werken aan verschillende thema’s en projecten. Ik vind het bijzonder te vernemen hoezeer er verschillende soorten berichten gonzen over mij en hoezeer deze berichten vaak gebaseerd zijn op aannames, invullingen en ook het napraten is van verhalen en/of berichten van mensen over mij. Berichten waarin bewust onrust wordt gecreëerd, om verstoringen teweeg te brengen. Ook is het heel bijzonder te merken hoeveel mensen blijven waarnemen vanuit zichzelf, en dus sterk in de eigen waarneming zijn.

Voor veel mensen zijn er slechts 3 uitleg mogelijkheden voor wat er zich thans op de Aarde voor doet:

  1. het is of God/het Goddelijke, (de kracht van God buiten jezelf)
  2. of het is de Duivel die aan het woord is (vaak vertaalt als het Luciferiaanse model) 
  3. of het is/zijn de CIA / inlichtingendiensten / Matrix controle groep(en)

Zo is er dan volgens velen een strijd tussen het Licht en het Duister. Zo is er volgens velen een strijd tussen het Christusbewustzijn en Lucifer hier op de Aarde. Alles wat er plaats vond en vindt, zal worden toegeschreven aan dit scenario.

“Ons Sterrenstelsel kent meer dan 4 miljard planeten, waarop leven zeer waarschijnlijk aanwezig is.” In ons deel van dit Universum, bevinden zich meer dan 10.000 sterrenstelsels”. “Deze locatie van sterrenstelsels (wolken) is een zandkorrel in de woestijn van ons Universum.” !!

Om een groter beeld van onze werkelijkheid vrij te maken in het collectieve veld, is het nodig samen te werken. Hoe en op welke wijze dit kan gaan plaats vinden kan ieder voor zichzelf gaan ontdekken. Er zal een herziening komen voor de Mens op Aarde, waarin zij kan gaan ontdekken dat verwijzingen naar punt 1,2 en 3 een onderdeel zijn van de agenda van krachten die de Mens voortdurend misleiden. En dus afhouden van een veel grotere Waarheid! Wie denkt dat alles onderdeel is van God (de kracht van God buiten jezelf), of dat alles een onderdeel is van een Luciferiaanse macht, of dat alles een onderdeel is van een Inlichtingennetwerk (gecontroleerde Matrix), vervult dus precies de agenda van de controlehouders.

Dit is de tijd waarin duidelijk aan het worden is, wie gebruik maakt van deze instrumenten (1,2,3) en heimelijk toe mag gaan geven (aan zichzelf) onder controle te staan van (spirituele) geloofsovertuigingen, in plaats van de eigen plek in te nemen van zelfstandig/autonoom leven en creëren vanuit de eigen Universele Bron, welke onlosmakelijk verbonden is met al het Leven welke vanuit deze zelfde Innerlijke Kracht leeft. (kun je hier een eigen beeld bij inladen?)

Dit is de tijd waarin duidelijk wordt, wie zichzelf ter hand neemt en vanuit waardigheid het contact met zichzelf, de eigen bron van Creatie, het leven opnieuw een krachtige liefdevolle impuls geeft. En hiermee ook aan andere mensen.

Waar het om gaat is dat de Mens zichzelf bewust wordt, terug te keren naar het Innerlijke Bewustzijn van Vrede, Waardigheid, Kracht, Respect, Observeren, Creëren, etc. vormloos zonder kaders van buitenaf. Waar ligt het vermogen van het Humanoïde Ras, de Mensen op de Blauwe Planeet Aarde? Hoe groot kan de leugen zijn, om Mensen tegen elkaar op te zetten en te voorkomen dat zij weer met elkaar in contact treden, als gezamenlijke hoeders van het Leven op Aarde? en voorbij onze begrippen van de Aarde?

Dat diverse multiversele Rassen ons bezoeken staat als een paal boven water, wat ónze rol is in het geheel, het Menselijke bewustzijn, de beleving van de persoonlijke perceptie, is het grote baanbrekende onderzoek welke gaat leiden tot gigantische veranderingen. Als een kwantum holografisch bewustzijn, is de Mens verbonden met datgene wat als hoofdwaarheid (gedragen door de massa van de Mensheid) wordt gezien. Daar en juist dáár zal de grote ommekeer plaats vinden. Tracht voor jezelf te achterhalen wat jouw verbinding kan zijn met deze hoofdwaarheid en hoe je hier anders in kunt gaan navigeren. Op jouw eigen wijze, vanuit jouw eigen inzicht.

Vanuit Vrijheid, Blijheid, vreugde en onmetelijke doorzettingskracht,

Een hele warme groet,
Martijn van Staveren 


deintergalactischemens.nl

“De Mens op Aarde zal zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen de bevrijding van het eigen Innerlijke bewustzijnswezen. Niet omdat zij niet vrij wil zijn, maar omdat de weg naar deze Innerlijke vrijheid er één zal zijn van radicale en complete herziening.

De aanwezige spiritualiteit in de Mens is meestal aangeleerd en op persoonlijkheid gebaseerd en veelal niet op vrijheid van Oorspronkelijk voelen en denken. Het is veelvuldig afhankelijk geworden van gekaderde bewustwording en is hierdoor een groot instrument tegen het repatriëren van de Oorspronkelijke vermogens van de Mens”.

“Waarachtige spiritualiteit kent geen voorkeur”. 

Na vele samenkomsten is het de tijd om vanuit respect en zelfreflectie te kijken óf en hóe  vrij wij zijn van aannames en overtuigingen. Wat is het Oorspronkelijke vermogen van de Humanoïde Rassen en dus ook van de Mensen op Planeet Aarde? Wat is er reeds uit de kast gehaald om de Mensen in een alternatieve werkelijkheid te laten “verkeren”?

Wie durft met een groot Innerlijk Oog te kijken naar het werkelijke fenomeen Buitenaards Contact in relatie tot de huidige wereldwijde ontwikkelingen?  Zijn wij werkelijk bereid om naar onszelf te durven kijken en vanuit een open en schoon veld contact te leggen met onszelf en ook met andere beschavingen? Martijn bereidt zich momenteel voor op de aankomende processen, om de kwantumfysische scheppingswetten gezamenlijk dieper te activeren. Vanuit samenwerking, openheid en kracht. 


In Crowd Power 19 zit de vraag aan Martijn of hij onder mind control staat. Als je er op klikt begint hij bij het juiste gedeelte:

Related Articles

Responses