De aarde is wachtende op mensen zoals jij! | Bekrachtiging 1 uit Crowd Power 13

(Earth Matters | Gewoon spiritualiteit | tekst door Bob Kukler) Het was even wachten voor jullie op de transcripts van Crowd Power 13. Dat heeft vooral te maken met mijn activiteiten voor mijn film ‘JHERONUMUS BOSCH; 500 jaar zijn tijd vooruit’ die volgende week in première gaat (zie trailer). Mareijke Giglio heeft intussen alles van deze uitzending als transcript uitgeschreven. Het transcript van haar hieronder betreft de eerste bekrachtiging in de uitzending.

Zowel in de aanloop naar deze bekrachtiging  als tijdens de bekrachtiging zelf stonden de tranen bij mij in de ogen. Ik ervoer als mens ten diepste de gevoelens van mijn oorspronkelijke goddelijkheid. En die diepe ontroering ging door in het prachtige muzikale intermezzo. Zó wonderschoon! Dat muziekstuk heb ik ook in onderstaand filmpje meegenomen.

Eerst tref je het filmpje aan en daarna het transcript. In de komende week zal ik nog meer publiceren van deze prachtige uitzending van Crowd Power.

Arjan: Wellicht dat we nu een andere bekrachtiging zouden kunnen doen om deze uitzending mee te beginnen?

Martijn: Ja, het is heel belangrijk voor ons allemaal om te beseffen in dat hele grote moment hier op de aarde, dat er ongelooflijk veel krachten hier op aarde zijn, die spelen als het ware in het gigantische scheppingspotentieel met alle mogelijkheden die hier zijn. Wij zijn hier op dit moment op de aarde aanwezig in de hoedanigheid zoals wij dat ervaren, Dat zeg ik er gewoon bij, bewust.

Omdat de manier hoe wij het ervaren niet per definitie de manier is om te ervaren wat er allemaal is. Wij zijn hier aanwezig om oorspronkelijke emoties in het fysieke lichaam aanwezig te brengen, wij zijn scheppende wezens, we noemen het ook wel het goddelijke deel in onszelf, aanwezig te laten zijn en in dat lichaam zo duidelijk naar voren te laten komen, dat dat lichaam eigenlijk wordt belicht en verlicht door dat zielsbewustzijn. Ik noem het even eenvoudig zielsbewustzijn. Kun je hele discussies over voeren, doen wij hier niet (glimlachend).

Arjan: Gelukkig niet, dat moest er ook nog bij komen.

Martijn: Precies.

Het is heel belangrijk dat wij in de bekrachtiging van onszelf met aandacht bij onszelf zijn en dat wij onszelf durven uitnodigen als schepper. Dat wij onszelf durven neer te zetten in deze werkelijkheid als onderdeel van het veld van creatie.

Er is iets heel groots gaande en er is ook iets heel groots gebeurd. En er gaat iets nog veel groters gebeuren en dat heeft te maken met waarom jij hier dus bent. In dit moment. Waarom je hier zit. Het feit dat je hier bent, niet alleen hier in deze ruimte en thuis maar überhaupt hier op de aarde, betekent dat je jezelf heel serieus neemt. Het feit dat je hier bent geeft aan hoe belangrijk je het vindt om hier te zijn om als mededrager hier op de aarde te zijn en om de ontbrekende coderingen en fundamentele eigenschappen van het mens-zijn terug te brengen hier in het bewustzijn van de aarde. En daar wil ik graag een bekrachtiging met de mensen brengen.

Je mag je ogen dicht doen als je dat fijn vindt, het hoeft niet per se, het is ook voor iedereen anders. Ik nodig iedereen uit om de ogen lekker te sluiten en je benen te ontspannen en vooral met je aandacht bij jezelf te blijven en realiseer je, dat je je lichaam op dit moment ten dienste stelt vanaf het heden tot alle momenten van het Zijn van je oorspronkelijke scheppersbewustzijn.

Je stemt je af op je innerlijk ik. Op je innerlijk Zijn. Je realiseert je, dat je hier met je grote persoonlijkheid, waar allemaal mitsen en maren aan kunnen kleven, toch zo ontzettend daadkrachtig aanwezig bent als wezen van oorsprong, dat je de essentie van het leven in jezelf kunt ervaren.

De aarde is wachtende op mensen zoals jij. Juist in dit moment waarin het soms echt lijkt dat het er niet meer toe doet dat je er bent. Niets is minder waar. Op het moment dat de deur helemaal dicht lijkt te gaan, en het laatste spelonkje van het licht er doorheen glipt, dat is het moment waarin de kracht van de oorspronkelijke zielenfamilie, de analoge wereld, jij, opstaat om je maximale kracht in te zetten, omdat het namelijk niet uitmaakt wanneer het gebeurt. We zeggen in onszelf met heel veel stilte: in verbinding met alles wat is ben ik hier op de aarde, ben ik hier op deze prachtige en levende bibliotheek van alles wat er ooit is geweest en zal zijn. Als deel van de ‘force of creation’ en ‘essence of life’ ben ik deelgenoot en mededrager/mededraagster van alles wat zich hier mag aandienen. En in stilte zoek je het moment op in jezelf en je nodigt jezelf uit om in het hier en nu aanwezig te zijn.

En in dit moment van stilte leggen we de verbinding en de afstemming met al het leven in het veld van schepping en met al het leven hier op deze aarde vanuit onze essentie via de aarde met alles wat is en we realiseren, dat elke vorm van aandacht, van observatie en van waarneming, het kan zintuiglijk zijn en het kan ook niet zintuiglijk zijn, dat het van een ongekende grootte is en belangrijk is om transitie te verstevigen, om aandacht te brengen juist daar waar jouw aandacht als schepper nodig is. En in dit essentiële moment realiseer jij je heel diep van binnen, dat het juist de opdracht is vanuit alles wat is, om in het moment waar de aarde en al haar bewoners op wachten, beweging te brengen, waar gepoogd wordt de mens buiten de deur te houden.

En je besluit en voelt: ik ben hier. Ik ben in het moment aanwezig om als ambassadeur van een ander veld de ‘blue print of life’ de essentie van een gigantisch groot bewustzijn hier in het planetair bewustzijn aan te sluiten, zodat het gezien wordt. En we roepen onszelf op als oorspronkelijke mens vanuit ons innerlijk vermogen, uit de kronieken van een andere wereld, van een afkomst die ongekend groot is, tot het heraansluiten en activeren van alle bedradingen in het fysieke lichaam, het doorpluggen in het spirituele lichaam, en het uit te dragen als de ambassadeur namens jezelf met elkaar in afstemming voor de wederopstanding van het oorspronkelijke veld.

En je ervaart in het moment hoe ontzettend belangrijk het is dat je erbij bent. En in je hart een gevoel, een gelukzalig gevoel, van ongekende afstemming met alles wat er is. En je realiseert je dat één miljard mensen op deze wereld in het moment van het nu deze zelfde emotie in het spirituele bewustzijn in zich dragen. Niet alleen hier waar jij zit of ligt, maar over de hele wereld. In alle landen van Europa, in het Midden-Oosten, in Azië, in Australië, in Afrika, in de Amerikaanse continenten, op de Noord- en de Zuidpool en in de wereldzeeën. Overal is dit kristalheldere bewustzijn aanwezig. Je maakt de afspraak heel diep met jezelf in het nu moment om alles te gaan ontvangen en te ervaren in je bewustzijn en om die gevoelens uit te dragen, die zo nodig zijn om met elkaar hier als een web van bewustzijn vanuit de kracht van ons hart, vanuit het oorspronkelijk mensdom zonder enige interventie van buitenaf, om dat terug te brengen: de kronieken van het oorspronkelijke bewustzijn.

Ga met je aandacht naar je lichaam in dit moment, je realiseert je je aanwezigheid je ‘presence en je komt in het hier en nu met je ogen open terug. En je voelt hoe ontzettend fijn dat is om hier te zijn.

Dank jullie wel dat jullie de moeite nemen zeker hier en ook thuis, om naar jezelf te durven kijken. Voor duizenden jaren lang zijn er manipulaties geweest die ons uit dat krachtveld hebben geduwd. Voor duizenden jaren lang is de mensheid misleid op een uiterst slimme manier waar heel veel fijne gevoelens in te vinden zijn. En dit is de tijd van de wederopstanding van het oorspronkelijke veld en dat veld komt binnen. En dat veld is zo ontzettend groot, het gaat de hele lichamelijke bedrading herschrijven. En de enigen die daar bevoegdheid in hebben zijn wij.

En daar ben ik heel blij om.

Arjan: (zachtjes) ja.

Martijn: Proost!

Arjan: Misschien is het mooi om nu even een muzikaal intermezzo te doen. Juan Noguera is in de zaal aanwezig. Juan Noguera is een Columbiaanse muzikant die veel heeft gereisd en wereldmuziek maakt en in wisselende samenstelling, soms groter soms kleiner, een faciliterende band heeft waar nu Fatima onderdeel van uitmaakt. Wat gaan jullie voor ons ten gehore brengen?

Fatima: Het nummer heet: Amazigh canto. En Amazigh is berbers en de letterlijke betekenis is “vrij mens”.

Muzikaal intermezzo

Arjan: Ja dank jullie wel. Ik werd er echt heel erg blij van. Fantastisch mooi.

Martijn: Hè hè, gewoon een traantje van wegpinken.

Arjan: Inderdaad echt ontroerend mooi.

Martijn: Dank jullie wel, deze oorspronkelijke klanken uit het hart. Zo ontzettend mooi, analoog, heerlijk. Lekker mijn ogen dicht gehouden. Wat een geschenk. Weet je, de klank van echte akoestische instrumenten, die vibratie en uit de stem die vibratie en de ziel die daar dus doorheen spreekt, dat is-… Als we spreken over zelfherstellend vermogen… dat begint echt bij de oorspronkelijke klanken, die zijn zo sterk, zo bekrachtigend, en ja . ik wil er niets meer over zeggen. Het is gewoon fantastisch.

Bron: Gewoon Spiritualiteit

Bekijk hier de volledige aflevering van Crowd Power 13

Related Articles

Responses