Crowd Power Revisited #4 | Fringe Weather Report 1

(Earth Matters | door Arjan Bos) Fringe (vreemd) dekt de lading van de inhoud van dit programma heel goed. 

In deze eerste aflevering van The Fringe Weather Report vertelt Martijn onder andere een stukje over zijn reis naar Mars waar hij dezelfde weermanipulatieconstrucies als op Aarde zag, waarom het belangrijk is om het gekaderde kijken naar graancirkels is te beëindigen, waarom de tsunami in Japan in 2011 een hoopvol teken is en met betrekking tot geo-engineering/chemtrails dat er geavanceerde satellieten in een baan om de Aarde hangen die de temperatuur van luchtlagen monitoren om detectiesystemen in tact te houden die het mogelijk maken om driedimensionaal naar elke plek op Aarde te kunnen kijken. 

Dat en nog veel meer kun je beluisteren in Fringe Weather Report 1

 • er is een index met vragen en steekwoorden toegevoegd
 • een mp3 om alleen te beluisteren
 • de link om mee te helpen met ondertitelen en vertalen
 • en het volledige transcript vind je onderaan (met dank aan Mareijke Giglio).

Bron: earth-matters.nl

 


Index (vragen) Klik op de tijd om direct naar dat gedeelte te gaan.

Fringe Weather Report 1 | 11 juni 2015

 • 2:21 Zonneactiviteit | nieuwe explosies op de zon – onze invloed op de zon – koppeling met ons bewustzijn – uiting van emotie – rampen in stand houden door dezelfde reacties – autoriteit terug nemen resulteert in verandering
 • 13:02 Graancirkels | belangrijk om het kaderen te beëindigen – aarde geeft uitingen aan metafysische verschijnselen – relatie met piramides – boodschappen in harmonische klanken – graancirkels zijn geen 2 dimensionale afbeeldingen – komt uit het centraal zenuwgestel van de Aarde – andere beschavingen vliegen daarop aan – katachtige wezens – eigen autoriteit ontdekken intensiveert waarneming
 • 19:49 Graancirkel (ontstaan) | lichtbollen – ‘graancirkel’ervaring van Martijn als kind: kon bewustzijn koppelen in sponsachtig materiaal – energie uit metafysisch bronbewustzijn
 • 21:07 Wolk | Lenticular clouds – natuurlijk weerfenomeen met artificiële oorzaak – plasmavoertuigen
 • 24:26 Lensflares | ccd chip lichtspectra – breken van het licht
 • 26:13 Weermanipulatie | wapensysteem rond de Aarde – bewustzijn van de mens beïnvloeden – techniek hersengolven op afstand besturen zelfde als weermanipulatie – verwoestende artificiële cycloon – chemtrails – zelfde techniek op ander planeet
 • 29:47 Mars | Martijns ervaring op Mars –grote constructies daar identiek aan weermanipulatieconstructies op Aarde – interplanetaire opwarming (David Wilcock) – 200.000 jaar geleden (DNA verminking) – piramidevorm – planeten zonder piramidevormen harmonieus – wat is verbinding piramide met onderdrukking op Aarde
 • 31:55 Remote viewing | militaire industrie kijkt mee
 • 33:29 Materie (gevoel voor, over én van materie) | emotionele relatie met auto – elke negatieve situatie kan omgebogen worden
 • 37:03 Tsunami Japan 2011 | wat gebeurt er achter dit hologram – verdrukking van planetaire bewustzijn – invasie intermoleculaire ruimte van de Aarde – Aarde in gevangenschap en uit verbinding met zon – deze tsunami was een her-activatie van bewustzijnsvelden van de Aarde door duistere krachten omdat die doorhebben dat ze gevangen zitten in ons bewustzijn – de Val in 188 invasie fasen – val van Altantis – militaire programma’s: radio-activiteit was nodig om detectiesystemen in tact te houden – plasmaschilden om materie (ook ufo’s) te laten verdwijnen – oorlogen worden niet meer op conventionele wijze gevoerd – verdriet, emotie is openbreken van een emotioneel bewustzijnsveld en dat heelt de Aarde
 • 49:27 Stelen van levenskracht | niet alleen op angst, maar op creatiekracht, ons scheppende vermogen 
 • 52:27 Geo Engineering (Chemtrails) | verschillende programma’s – techniek uit toekomst – weerbeïnvloeding – creatie holografische vliegtuigen die uit chemtrailwolken komen – verandering moleculaire structuur kerosine – andere verbrandingstechnieken – Boeing blijft altijd eigendom van motoren i.v.m. geheime technologie – geavanceerde satellieten die temperatuur monitoren om detectiesystemen in tact te houden die het mogelijk maken om driedimensionaal naar elke plek op Aarde te kunnen kijken – suggestie actie: beslag leggen op vliegtuigen (met dwangsom confisqueren)

Index alfabetisch (steekwoorden) 

Klik hier om naar de index van alle uitzendingen met Martijn van Staveren te gaan. Deze pagina wordt bewerkt totdat alle uitzendingen er in opgenomen zijn.

Wil je bijdragen met een ondertiteling of vertaling van deze video? Dat kan via deze link


Audio-bestand te beluisteren via ons kanaal op Mixcloud


Transcript (door Mareijke Giglio) 

Fringe Weather Report 1 

11 JUNI 2015

Arjan: Dit is het Fringe Weather Report, de eerste aflevering, mijn naam is Arjan Bos.

Martijn: En mijn naam is Martijn van Staveren, van harte welkom.

Arjan: Ja van harte welkom. We hebben een aantal vaste topics voor jullie, dat zijn aardbevingen, zonneactiviteit en tekenen van geo-engineering en daarnaast hebben we een aantal actualiteiten, gaan we iets over in het universum belichten en ook een historisch topic en we hebben een thema. Het thema van deze uitzending is geo-engineering. En die komt aan het eind van de uitzending.

En we beginnen met de aardbevingen. Mag ik een plaatje van de aardbevingen (wordt getoond). Dit is wat er in de afgelopen maand aan grotere aardbevingen zijn geweest. We hebben gezien dat er bijvoorbeeld 2 uur geleden nog eentje in Nepal van 4.8 op de schaal van Richter was. Afgelopen maandag was er in Japan nog eentje van 6.3 en 13 uur geleden nog eentje van 5.6. Dus het is behoorlijk actueel met aardbevingen.

Heb jij daar naar kunnen kijken wat het betekent?

Martijn: Nou er is natuurlijk heel veel gaande. De aarde reageert voortdurend met enorme kracht op wat er eigenlijk allemaal gaande is, niet alleen fysiek maar ook buiten het zichtbare spectrum om.

Ja en ik heb ook wel naar die plaatjes gekeken, niet alleen de afgelopen tijd maar ook de afgelopen jaren heb ik het zo nu en dan in de gaten gehouden en dan zie je eigenlijk dat er voortdurend beweging is hè en we horen alleen de excessen ervan, dat er dus hele ernstige aardbevingen zijn waar ook echt veel mensen bij omkomen.

Ja goed, er is iets gaande in die plaatsen en ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook aandacht aan geven.

Arjan: De zonneactiviteit. Van afgelopen maandag hebben we een plaatje gezien, Daar stond op solar x rays active en de geomagnetic dat was een storm en vandaag gaf die meter aan dat het al weer rustig was. Dus zegt ie van : the solar x rays zijn wel active maar de geomagnetic is quiet. Wat betekent dat eigenlijk wat daar staat?

Martijn: Het heeft natuurlijk te maken met de uitbarstingen van de zon en terug op het onderwerp van de aardbevingen, het is allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus de aarde reageert op de straling van buitenaf. En wat er op dit moment sinds een aantal jaren heel hevig bezig is, is dat hele nieuwe explosies op de zon worden waargenomen. Er wordt niet altijd veel over verteld omdat de wetenschap toch ook bang is om paniek te zaaien. Ik denk dat het juist heel goed is om ook duidelijkheid van zaken te geven zodat mensen weten waar ze aan toe zijn, wat er gebeurt. Ja ik snap ook, dat dat niet gebeurt vanwege economische belangen en de mogelijke gevolgen hè. Want we zitten natuurlijk in een zogenaamde crisis zoals iedereen dat noemt. Ja wat is een crisis? Crisis is  om mensen gewoon in een patroon te brengen, dat ze niet hoeven na te denken en alleen bezig zijn met het overleven en dat past natuurlijk binnen het hele systeem wat er nu gaande is. En als je kijkt naar de zonne-uitbarstingen en wat het betekent voor de aarde, is er een enorme verschuiving in het bewustzijn van de mens. Het leuke is, dat wij daar zelf een onderdeel in zijn. Wij sturen dat zelf aan. Wij plaatsen het buiten ons. Dat komt omdat we op dit moment nog niet goed begrijpen hoe dat allemaal in verbinding staat met onszelf, met onze persoonlijkheid. Ik, als Martijn en ook in relatie tot het hele grote collectieve netwerk van intelligentie, ja wij dragen een enorm steentje daarin bij. We kunnen het ook tegenhouden hè. We kunnen met elkaar dat soort rampen zien te voorkomen. In feite doen we dat ook want tot nu toe zijn ernstige scenario’s niet uitgekomen, althans niet globaal gezien. En worden natuurlijk nu ook wel nieuwe voorspellingen gedaan op dit moment. We zitten nu in de maand juni en er wordt gesproken over de maand september, dat er hele ernstige dingen gaan gebeuren. Dat hebben we in het verleden heel vaak gehoord en er wordt ook heel veel over gechanneld. Ik zal niet zeggen, dat dat niet klopt, wie ben ik om daar iets over te zeggen. Het enige wat ik zeg is dat er heel veel bewustzijn is, dat steeds meer mensen wakker worden, dat wij invloed hebben op het script dat wij schrijven. En hoe meer wij dus bewustzijn brengen in het veld, hoe meer we anders naar deze realiteit gaan kijken, hoeveel meer invloed we hebben om de aarde in een positieve beweging te krijgen zeg maar. Dus ook geofysisch gezien.

Arjan: Dus je zegt eigenlijk, dat ons bewustzijn is gekoppeld met dat van de zon en dat de zonne-uitbarstingen direct te maken hebben met hoe bewust we zijn. Kun je dan zeggen dat …… is dat een positief teken, laten we zeggen hoe meer wij ons bewust worden van dingen of hoe meer we in liefde zijn, of heeft het te maken met emotie in de zin van als we heel emotioneel zijn dat dat invloed heeft op de zonne-uitbarstingen?

Martijn: Ja dat betekent inderdaad dat wij dus verbonden zijn met alles wat er is, met alles wat wij kunnen waarnemen op dit moment. En we zijn ook verbonden met de zaken die wij niet kunnen waarnemen hè. Dus je kunt je voorstellen dat wij invloed hebben op een realiteit, die niet eens zichtbaar is. Laten we het in eerste instantie maar houden bij wat we kunnen waarnemen, het fysieke beeld van de zon en de planeten en de gebeurtenissen hier op aarde.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met elkaar gaan beseffen, dat wij door de wijze hoe wij gedachten uitzenden, dat dat  heel erg interacteert met alles wat er om ons heen gebeurt. En er zijn genoeg wetenschappelijke testen gedaan, dat je door middel van iets waar te nemen in de situatie, datgene wat waargenomen kan worden, verandert op basis van de waarnemer.

En dat doen we collectief natuurlijk ook met elkaar. Dus wat doen wij? Wij draaien met elkaar in bepaalde programma’s, wij hebben bepaalde processen, wij hebben bepaalde modellen. In Nederland hebben we onze cultuur en onze economie en daar handelen we allemaal naar. Dat is een bepaalde format. En binnen die format denken wij allemaal ook in programmataal en daarmee houden wij die format ook in stand. En dat is natuurlijk globaal gezien idem dito. En de mensheid  wordt ook in een bepaalde format gehouden. De mensen denken ook allemaal dat het om bepaalde zaken gaat globaal gezien hè. Het merendeel van de mensen denkt dat het gaat om geld verdienen en dat wij ook overheden nodig hebben die het ook voor ons allemaal recht breien wat er anders niet goed zou gaan. En dat format houden we met elkaar in stand. En zo denken wij ook over nog veel meer onderwerpen, dus dat er een maan is, dat er een zon is, dat er andere planeten zijn, dat dat allemaal buiten ons is. En daarmee nemen wij ook aan, de wetenschap initieert dat ook, dat dat niets te maken heeft met ons. Maar niets is minder waar. Het is radicaal anders, het wordt precies gestuurd en gestuwd door onze gedachten.

Arjan: Maar is het dan ook niet alleen door elk levend wezen. Ik kan me voorstellen, wij zijn wezens hier op aarde, maar er zijn ook nog allerlei andere wezens. En hebben die daar ook invloed op of is het op de één of andere manier ons domein? Hoe moet ik dat zien?

Martijn: Het is ons domein. De realiteit die wij op dit moment waarnemen, dat is een domein niet van ons, maar het is domein dat door ons wordt geschreven. Dus wij zijn de schrijvers van het script. En op het moment dat er dus ook andere bewustzijnsvelden, andere wezens in “ons domein” zouden landen in het groot, dan zouden ze dat dus invaseren, zouden ze dus een inval plegen in iets waar wij aan gerelateerd zijn. Daarom gebeurt dat ook niet, omdat wij het script zelf aan het creëren zijn  en ook zelf de scriptschrijvers zijn om het te veranderen. Zij hebben dus weer invloed in een ander dimensionaal niveau, een ander frequentiebewustzijn, waarin wij met z’n allen verkeren ook over de aarde. Het zijn dus frequentie bewustzijnslevels zeg maar waar zij dus wel een domein in hebben en in dat domein opereren heel veel verschillende beschavingen, zijn ook in die frequentie aanwezig. En op het moment dat ons vermogen weer gaat toenemen dat wij het kunnen waarnemen zullen we dus met hen kunnen interacteren. Maar tot op dit moment is het voor de fysieke mens die daar nog niet van weet, is dat een waanzinnig verhaal.

Arjan: Ja inderdaad. Maar zie jij  als er veel zonne-activiteit is en er zonne-stormen zijn, zie je dat per definitie als een goed teken? Een positief teken voor ons?

Martijn: Het is een uiting van emotie. Kijk de gevolgen daar kijken we naar. Op het moment dat er een zonne-uitbarsting of een energetische uitbarsting op de zon is, die we nog niet eens kunnen zien in het lichtspectrum op het moment, dat er informatie naar de aarde wordt gestuurd of eigenlijk rondgeslingerd wordt en dat is allemaal van wat we er op dit moment van snappen hè, dus ik leg het maar gewoon uit op de wijze wat het helemaal niet eens benadert maar we moeten het ook een beetje kunnen begrijpen, op het moment dat er energie rondgeslingerd wordt en de aarde wordt ook geraakt, heeft dat gevolgen voor de aarde. Voor de fysieke aarde maar ook voor de atmosferische schillen daar omheen, wat wij atmosferen noemen, heeft daar effect van, gevolgen van magnetische frequenties, maar ook andere bewustzijnsvelden rondom die aarde en op het moment dat er dan hele ernstige gevolgen zijn waardoor hele grote rampen plaatsvinden, dan zeggen wij eigenlijk dat dat vaak of een hele negatieve gebeurtenis is, of het is een opschoning in het bewustzijnsveld waardoor er iets vrij mocht komen. Het is maar precies hoe wij ermee omgaan. Het is de betekenis die wij eraan geven.

En dat kun je ook zien als je ziet, met alle respect voor alle hulporganisaties, want dat is nodig hè, dat we elkaar hulp gaan geven, maar je kunt je afvragen of dat altijd op dezelfde manier zou moeten, als je steeds een rekeningnummer opent en de overheden gaan voor ons aan de slag, dan geven wij ook steeds een gevolg, een antwoord op die reactie. En daarmee houden we dus ook de volgende rampen in stand. Het vreemde ervan is, dat wij in een soort actie-reactie patroon hangen.

Dus wij zijn de scriptschrijvers en dat doen we door middel van ons gedrag en onze emotie. Of het nou positief of niet positief is, het kan heel positief uitpakken.

Arjan: Oké, de meest interessante vraag is dan hoe wij dat kunnen onderbreken, om die cyclus te onderbreken zeg maar.

Martijn: Die cyclus zijn we aan het doorbreken door te begrijpen wat we eigenlijk aan het doen zijn.

Het hoeft niet alleen in deze context, maar gewoon ook mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn, die b.v. lokaal in een voetbalclub ineens in de gaten hebben dat er malversaties zijn, dat er eigenlijk dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, dat er dus mensen zijn die macht misbruiken, dat wordt dan allemaal aan de kaak gesteld. Het hele planetaire bewustzijn begint in alle mogelijke scenario’s. Daar zijn we nu mee bezig hè. We merken allemaal dat we het niet meer tolereren, in kleine stukjes tenminste, van dat we laten gebeuren waar we macht in uit kunnen oefenen. En macht in die zin, dat we er invloed op kunnen hebben door onze autoriteit te laten gelden.

Je kunt dat ook zien op politiek niveau, daar durft nog eigenlijk niemand iets te doen, omdat er een bepaalde zweem overheen hangt van dat je toch geen mogelijkheid hebt hè. Je kunt het niet veranderen. Maar dat is wel wat er gaande is. We zijn met elkaar allerlei dingen aan het benoemen, we zijn het aan het onderzoeken, we zijn het op de tafel aan het leggen en daar doet iedereen zijn of haar eigen bijdrage in. En dat resulteert in een fundamentele verandering. We zitten midden in die verandering, alleen de krachten achter de schermen, die die modellen vast willen houden, die zijn er voor zichzelf nog steeds van overtuigd dat dat niet lukt. Ik ben heel blij dat ze daar zo van overtuigd zijn.

Arjan: Dat is een hoopvol feitje inderdaad. Oké.

De tekenen van geo-engineering dat hebben we dit keer als thema, die schuiven we even door naar achteren. Oh ja dit is de foto van de vulkaanuitbarsting die ook annex was ten tijde van de aardbeving eigenlijk in Japan.

Even kijken hoor, we hebben het plaatje van de graancirkel in de V.S.

Martijn: Ja dat is een heel interessant onderwerp hè, graancirkels.

Arjan: Jazeker.

Martijn: Kijk alles heeft met elkaar te maken. Ik roep altijd dat het nodig is, dat wij het kaderen beëindigen. Dat we durven te stoppen met iets een betekenis te geven. Want de wijze waarop wij dat doen, dat zorgt er feitelijk voor dat wij niet verder kunnen komen. Het is wel fijn om iets te benoemen dat een bepaalde betekenis heeft, maar op het moment dat we dat doen en we houden ons aan die betekenis, omdat we de scriptschrijvers zijn, kaderen wij daarmee gelijk af dat we verder gaan ontdekken wat het nog meer betekent.

Dat is waarom ik aan iedereen steeds vraag en ook aan mezelf als ik voor de spiegel sta van: oh ik heb een kader gecreëerd, weg dat kader, want ik zal dat verder dienen te onderzoeken. En als we dus kijken naar vulkaanuitbarstingen, en we kijken naar aardverschuivingen, zeebevingen, we kijken naar nou zonne-activiteit, maar ook graancirkels, het zijn allemaal uitingen van een heel groot verschijnsel waar wij zelf de schrijvers in zijn. En natuurlijk worden we daar in begeleid. Het is niet zo dat de graancirkels door mensen worden gemaakt op plankjes die dat zo stampen hè. Daar heb ik altijd heel hartelijk om gelachen, ook heel knap dat mensen dat na kunnen maken. Alles is na te maken zeg ik altijd.

Maar het fenomeen op zich heeft te maken met een verschijnsel dat van een niet fysieke aarde is. Onze aarde is een levende bibliotheek. Onze aarde heeft een ongelooflijke intelligentie en is rechtstreeks verbonden met allerlei planetaire bewustzijnsvelden en met elk mens op deze planeet.

Met elk mens.

De aarde maakt geen verschil tussen mensen. Huidskleur, afkomst, religie, arm, rijk, ooit in de gevangenis gezeten of niet. Iedereen wordt hier onvoorwaardelijk op deze prachtige planeet gedragen. En de aarde, die prachtige, mooie planeet, waar we nu bovenop zitten met elkaar, geeft uitingen aan metafysische verschijnselen. Dus je zou kunnen zeggen, dat wij  als mensen ook een neurologisch circuit hebben, dat is een aftreksel, een uitstulping van een veel groter metafysisch, neurologisch circuit. En dat is heel belangrijk om te gaan begrijpen in relatie tot graancirkels, maar ook wereldwijd de piramiden.

De piramiden die overal opduiken, die nu ook ontdekt worden en wat ze op die plekken doen, op die locaties. En hoe het komt, dat juist op die locaties ook altijd heel veel macht is geweest in de historie. En ook op die locaties veel ceremonieën  zijn geweest, veel slavendrijverij en ook heel veel rituele ceremonieën. We kunnen daar omheen draaien maar die feiten zijn er gewoon. En dat wil dus niet zeggen dat dat gebouwd is door negatieve krachten, het wil alleen zeggen, dat er een uiting is geweest uit het metafysische veld van onze planeet, waar we op dit moment wonen, wat gerelateerd mag worden aan de kracht van het collectieve bewustzijn van de mensen. En dat is een onderdeel wat in relatie tot graancirkels alles bepaalt, alles bepaalt. En dat heeft te maken met heilige geometrie, ook op een wijze die we tot nu toe niet hebben begrepen. Het heeft te maken met harmonische klanken. Ik kan die klanken ook horen, zo ben ik geboren. Ik hoor die klanken, ik kan het vertalen, de boodschappen die erin zitten. Het zijn bijzondere gebeurtenissen en het is echt heel belangrijk dat als we graancirkels willen begrijpen, dat we gaan begrijpen dat het geen afbeeldingen zijn.

We zien een afbeelding, we classificeren dat aan hand van ons brein, dat bijvoorbeeld zegt: oh dat is een vlinder, ik zeg dat even als voorbeeld.

Op deze afbeelding zien we bepaalde cirkels, het heeft een bepaald patroon en symbool en gaan we dat een betekenis geven. Maar wat we niet begrijpen is dat er deskundige, mathematische, harmonische frequenties in zitten en die komen uit de aarde en die worden dus geleid door krachten, die … zijn, die laten zich wel eens zien als lichtbolletjes. Maar het komt eigenlijk vanuit de binnenkant, het komt uit de aarde, uit het centrale zenuwgestel.

Arjan: En waarom is bijvoorbeeld ….. waarom komt het veel meer voor in Engeland dan in de V.S.  waar deze zichtbaar was? Die we net zagen was op 24 mei in Massachusetts.

Martijn: Dat heeft absoluut te maken met de locatie van het centrale zenuwgestel van de aarde. Dat heeft met bepaalde lijnen te maken, die over de aarde lopen en dat is het neurologische circuit in relatie tot alle metafysische velden rondom de aarde. Dat zijn bewustzijnsvelden en andere beschavingen vliegen daar ook op aan. Het zijn ook specifieke beschavingen die de graancirkels ook mede ondersteunen wanneer ze gecreëerd worden. Dat is bekend, die klanken die gaan al rondom de aarde. Dat zijn harmonische frequenties.

En deze wezens die heb ik een aantal keren ontmoet, daar heb ik ook mee gesproken. Dat zijn katachtige wezens, hele mooie mensen zijn dat en zij begeleiden het ontstaan van die cirkels. Ze verschijnen ook op een wijze dat ze buiten ons fysieke beeld blijven dus het zijn een soort ja een format, het kunnen lichtstaven zijn, vliegende lichtstaven, het kunnen lichtbolletjes zijn, maar zij maken ze niet. Het is dus niet zo dat ze de cirkels maken. Dat vragen ze ons ook om het gewoon in een ander daglicht te zien, want zodra wij dat anders gaan voelen, zullen wij dus nog meer van die prachtige cirkels gaan zien. Want nu maakt een ander het hè. En op het moment dat wij onze eigen autoriteit daarin durven te ontdekken, dan gebeurt er iets heel bijzonders.

Arjan: Ik heb wel eens van Janet Ossebaard en van Bert Janssen gehoord dat ze een experiment hebben gedaan met op bepaalde beelden te mediteren en dat hij dan een dag later in zo’n veld verschijnt. Dus dat heeft daarmee te maken?

Martijn: Daar heeft het direct mee te maken. Het neurologische circuit van wie wij zijn is een schakelpunt in het metafysische veld. Dus op het moment dat je je eigen bewustzijnsveld eraan koppelt heb je er ook invloed. En overigens is het wellicht iets voor een andere uitzending ook wat voor krachten erbij komen kijken. En het is niet voor niets dat het allemaal op één plek is. We zouden het met z’n allen rustig kunnen creëren dat het bijvoorbeeld in Drenthe zou ontstaan. Midden in de zandheuvels, ik zeg maar wat. Het heeft te maken met de energie die we er naar toe sturen. Op dit moment heeft het echt, ja ik vind het prioriteit hebben om op een andere manier te gaan kijken naar graancirkels, ja.

Arjan: Nou ja laten we daar een aparte uitzending aan gaan wijden.

Martijn: Boeiend ja.

Arjan: Misschien kunnen we nog even kijken regie naar het filmpje van de graancirkel waar wij zien, dat die lichtbollen in één keer roetsj roetsj ….

Martijn: Je ziet die graancirkel ook ontstaan hè.

Arjan: Ja, ja.

Heb jij het gevoel dat dit een authentiek filmpje was?

Martijn: Ja, ja.

Ik heb zelf een aantal malen als kind gezien hoe graancirkels niet in het graan werden gemaakt, maar in een soort sponsachtig materiaal. Ze lieten me zien hoe dat ontstond. En ook hoe ik mijn bewustzijn daarin kon koppelen. Ik kon als kind plaatjes van mijn autootjes, die ik als kind opriep, kon ik dus projecteren in dat veld waardoor mijn autootjes in die bewustzijnsvelden kwamen. Dat is eigenlijk heel simpel. Het klinkt gewoon ……. het is ook heel simpel. We hebben het nu buiten onszelf geplaatst en het is en blijft natuurlijk een heel geavanceerd iets, maar het heeft alles te maken met energie, die van binnenuit van de aarde, en het komt eigenlijk niets eens uit de binnenkant vandaan, het komt uit het metafysisch bronbewustzijn waarin wij met z’n allen aangekoppeld zijn, ik ben daar ook geweest, van daaruit wordt het geïnitieerd en gestuurd naar de aarde. Het is fantastisch.

Arjan: Wow, ja dat geloof ik direct.

Martijn: Nou laten we daar eens een ander moment verder over spreken.

Arjan: Absoluut, dankjewel voor het delen.

Het volgende onderwerp is een wolk, die verscheen na een storm in Texas en die wolk dat noemen ze ook wel “lenticular clouds”. Lentils zijn opeengestapelde linzen, ze noemen het ook wel ufowolk en die zie je hier verschijnen. Die is in Texas verschenen na een grote storm. Je ziet ze wereldwijd wel. Ja er worden verschillende verhalen over verteld. Hier stond bij: meestal verschijnen ze als warme vochtige lucht snel omhoog gaat via berghellingen in koelere delen, waar die waterdamp condenseert in een mist. Wat is jouw gevoel, wat is jouw beeld als je zo’n wolk ziet?

Martijn: Ja, het kan natuurlijk allemaal, want de weerfenomenen zijn ook heel erg grillig en heel erg bijzonder en mooi. Ik bedoel op deze planeet maken we de meest bijzondere wolkenformaties mee en als er een cirkelvorm ontstaat van hele koude lucht, dan kan dat naar beneden zakken hè dat gaat gewoon over tonnen aan gewicht aan koude lucht. Ik heb wel eens hele mooie resultaten gezien. Lucht dat dus, dat kent iedereen wel dat je die hangzakken ziet in de atmosfeer, die overigens wel gecreëerd worden door super geavanceerde technologische systemen in een baan rondom de aarde. Maar het betekent wel, dat de lucht, de temperatuur zakt daarin weg en dan krijg je toch wel weerfenomenen, die gedeeltelijk een uitwerking hebben, die redelijk natuurlijk zijn, maar de aanzet daarvan beslist niet.

En wat betreft deze foto, nou ja ik heb deze foto niet zo heel goed bekeken, maar ik ken heel veel foto’s en dat zijn heel veel foto’s die te maken hebben met een andere verschijning daarachter. Dus er zijn ook plasma voertuigen, die door onze atmosfeer heen schieten of er heel langzaam doorheen gaan, dat kan ook. En als deze plasma voertuigen een kleine dichtheidsverandering toepassen , dus in frequentie komen van, in de buurt van de atoomfrequentie van lucht zeg maar, wolken, dan kunnen ze de wolken dus ook beïnvloeden en dat doen ze ook wel eens. Het is een ongeschreven regel dat ze het niet openlijk zichtbaar maken, dus dat doen ze ook op een hele speelse manier.

Dat is niet bij alle wolken zo, ik ben altijd een beetje, ondanks alles wat ik zelf meemaak, probeer ik altijd wel met de voeten op de grond te blijven. Want voordat je het weet zijn alle wolken op een gegeven moment voertuigen uit een andere dimensie en ja er zijn ongelooflijk veel voertuigen uit een andere dimensie, het is alleen niet zo, dat elke ronde wolk het dan ook is.

We zullen daar ook wel enigszins nuchter mee om mogen gaan.

Laten we er maar heel eerlijk over zijn, het is natuurlijk fantastisch dat er andere voertuigen zijn, maar is dat nou zo ontzettend bijzonder? We staan op het punt om globaal te ontdekken maar het is eigenlijk heel gewoon.

Arjan: Voor jou is dat wellicht heel gewoon geworden en ik vind ook het idee heel gewoon, maar ik heb zelf nog nooit één gezien. 

Martijn: Je zegt het zelf al, je hoeft het niet perse zelf te zien om in je gevoel en met je verstand dat ook heel normaal te kunnen vinden.

Arjan: Precies.

Martijn: En daarmee wordt het ook een stuk toegankelijker waardoor je het ook kunt gaan zien.

Arjan: We hebben ook nog een foto ingestuurd gekregen, die was van Elly Levin als ik het goed uitspreek, en die vroeg ons van: ik heb iets gefotografeerd en het regende helemaal niet maar ik heb daar wel regenbogen in mijn foto. Kunnen jullie daar eens naar kijken?

Martijn: Ja ik heb er naar gekeken. Ik wel dat wel gewoon eerlijk zeggen, ik wil er wel voor waken dat ik niet een classificatie persoon word, want daar wil ik juist heel erg vanaf. Dus ik vind het heel fijn dat mensen dat laten zien, ik kan niet van alles gaan verklaren. Ik bedoel ik ben niet alleswetende. Ik heb van het één en ander wat gegeten hè, kaas gegeten, maar ook heel veel dingen niet. Van fotografie weet ik aardig wat, van hoe lenzen werken, hoe digitale camera’s werken. Het zou zo kunnen zijn dat het een heel bijzondere foto is. Wat ik er zelf bij vermoed is dat dit, omdat aan de rechter bovenkant buiten het beeld de zon staat, dat er dus licht scherp door de lens is gevallen, waardoor de c.d. chip een lichtspectra heeft gecreëerd. Links onder in het beeld zie je ook een waas en dat is vaak ook wel een technische ontwikkeling, een gevolg t.a.v. dat rechtsboven in het beeld de zon daar staat. Als je die lijnen, kleurstrepen zou doortrekken met een velletje papier, kom je allemaal op één punt uit. Zeer waarschijnlijk is dit het breken van het licht.

Ik vind het wel een hele mooie foto.

Arjan: Ja dat vind ik ook.

Martijn: En ik wil erbij zeggen dat ook dit voor mij op dit moment mijn antwoord is wat ik ervan vermoed.

Arjan: Helder, ja. Dankjewel voor het insturen…

Martijn: Jazeker, heel fijn, ja.

Arjan: Voor wat betreft het universum zou je iets met ons willen delen over wat je waar hebt genomen over “weersomstandigheden” in het universum? Over überhaupt het weer.

Martijn: Wat bedoel je met het universum? Buiten de aarde? Of op de aarde?

Arjan: Ja, je hebt allerlei bijzondere fenomenen ook in het universum. Daar schrijven astronomen over en ik was benieuwd of jij tijdens jouw reizen ook bijzondere dingen hebt meegemaakt.

Martijn: Ja het zijn allemaal hele mooie dingen, die ik heb meegemaakt ten aanzien van het weer. Dat verband kan ik niet zo één, twee, drie leggen. Wat ik wel weet, wat ik heb gezien, is dat op de aarde, laat ik het maar eventjes bij de aarde houden, dat er technologieën worden gebruikt, die in een baan om de aarde hangen, die het weer extreem beïnvloeden. Er is in feite een soort oorlog gaande met buitengewone technologie om het weer in te zetten als een wapensysteem, als een schild, maar ook buiten het feit om dat het een wapensysteem is, is het ook om het bewustzijn van de mens te beïnvloeden hè. Er is op deze aarde een groep mensen actief, een groep mensen met zeer geavanceerde hersentechnologie, die het menselijk bewustzijn en ook mensen in het brein in feite letterlijk invaseren. Dus de hersengolven worden op afstand bestuurd, waardoor die mensen in een hele vervelende situatie kunnen komen.  En die technologie wordt ook gebruikt in het weer. Het zijn microgolven die worden ingezet, o.a. microgolven, en ja ik heb gezien dat het mogelijk is om in, als ze het zouden willen, 3 uur tijd een super cycloon op te zetten, die ook compleet zwart wordt hè. Het is een magnetische storm, die zo ontzettend magnetisch is, dat er geen licht meer doorheen kan. Ik heb die stormen gezien, 3 jaar geleden. En dat is verwoestend. Ja goed, ik ben er zeker van dat dat niet gebeurt, het is alleen wel belangrijk om te vertellen, dat die technologieën er wel allemaal zijn. En ik vertel dat, omdat ik ze heb gezien, waargenomen en dan ben ik, dat vertel ik vaak aan mensen dat mijn werk daarin is, ik breng zeg maar als waarnemer in dit geval, breng ik vanuit het stukje dat ik heb gezien, die ervaring in het beeld, in het potentiële veld, in het mentale bewustzijn, in dit geval vertel ik het aan jou en de mensen thuis horen dat ook, niks nieuws aan dat weten we allemaal, maar doordat ik het vertel met het beeld erbij, wordt er dus een hologram uitgezonden, die dus door hier naar te luisteren, ook in het mentale bewustzijn terechtkomt van de mensen thuis. En daardoor wordt het geüpload in het fysieke bewustzijn van de aarde en wordt het achtergehouden stuk geüpload in een veel grotere realiteits-matrix.

Nou kan ik het eenvoudiger zeggen? Nee.

De weer-anomalieën die er wereldwijd worden gezien hebben dus te maken én met ons bewustzijn én het zijn technologisch geavanceerde systemen door mensen, die techniek in handen hebben gekregen, die niet eens meer in ons zichtbare spectrum opereren, maar die technologie hebben waarmee ze alles kunnen aanpassen. En het is heel belangrijk om dat soort zaken naar voren te halen, want we willen er graag allemaal vrij van komen, maar het gebeurt niet door er niet over te spreken.

Arjan: Nee, absoluut, absoluut.

We hebben de thema uitzending, daar komen we zo wel even op, van geo-engineering, dat is ook weermanipulatie, dat is waar jij nu over spreekt, een hele zichtbare component voor ons fysieke domein, dat is daar onderdeel van neem ik aan?

Martijn: Dat is daar onderdeel van ja.

En het bijzondere is ook, dat deze technologieën ook worden gebruikt op andere planeten in ons zonnestelsel. Dan ga ik echt een zijstraat in. Ik ben een vrijspreker, zoals iedereen inmiddels wel weet, en daar maak ik ook gewoon gebruik van. Ik ben op de planeet Mars geweest, ik heb daar hele grote constructies aanschouwd. Dat heb ik al gedaan voordat daar überhaupt ook door andere mensen over werd geschreven of werd verteld. Dus het zijn mensen die dat weten, het is niet zo ineens dat ik nu met een verhaal kom, zodat mensen dat zouden kunnen denken.

Ik heb daar hele grote constructies gezien, die heel identiek zijn met, redelijk identiek zijn, met constructies hier op aarde, waarmee het weer wordt beïnvloed en die technieken draaien nu nog steeds. Dus er is een koppeling tussen onze planeet, de veranderingen die hier plaatsvinden, en op andere planeten. En de krachten die daarachter zitten, dat zijn geen menselijke krachten, maar die hebben die technologie overgedragen aan mensen, waardoor er dus de verandering hier op aarde plaatsvindt, temperatuursveranderingen, dat de temperatuur omhoog gaat of juist heel erg zakt, en dat er grote stormen zijn en dat soort zaken. Alles wat er hier op aarde gebeurt, dat gebeurt bij andere planeten ook, dat is aan elkaar gekoppeld.

En dan is het de bedoeling, dat wij dan denken dat het komt doordat de zon aan het veranderen is, zodat alle planeten aan het veranderen zijn. Maar ook daarin ligt een radicaal andere zienswijze, omdat de zon ook door ons verandert.

Arjan: Oké, daar kwam David ook al begin 2000 mee, dat inderdaad die planeten ook allemaal behoorlijke weersveranderingen hebben, dat het wel waarschijnlijk is dat een deel niet “man made” is omdat het overal gebeurt en dat dat dus door de zon gebeurt.

Martijn: Ja, de zon staat in directe verbinding met ons bewustzijn, met onze pijnappelklier. Het is letterlijk frequentiebewustzijn waarin wij dus door allerlei realiteiten heen kunnen gaan. En daar hoeven we niet voor naar de zon toe, dat kunnen we gewoon in onszelf. Met oefeningen kunnen we daarin terechtkomen. Dat heeft alles te maken met emotionele frequenties en laat het nou precies dat punt zijn waar de mens op deze planeet zo ontzettend in getraumatiseerd wordt….. en ook gehouden wordt.

Arjan: Je noemt even, dat je op Mars bent geweest. Moet ik me dan voorstellen ben je er fysiek geweest…..

Martijn: Ja

Arjan: Oh fysiek geweest, oké.

Martijn: Ook met remote viewing maar niet remote viewing zoals ik dat heb gelezen van militaire protocollen. Ik heb dat wel geprobeerd en toen werd ik mij direct bewust van het feit dat door middel van militaire remote viewing er dus andere krachten meekijken, dat is heel geavanceerd, de wijze waarop onze hersenen worden gescand en bestuurd. Dat is onvoorstelbaar. Het is niet letterlijk onvoorstelbaar maar ……. het is ontzettend ja.

Ik ben er fysiek geweest en ik heb daar hele grote complexen bekeken uit de tijd dat de aarde in feite ook werd geïnvaseerd, dan praat je echt over meer dan 500.000 jaar geleden in het spectrum van tijd hoe het zich toen afspeelde. En als we daar nu naar terugkijken is dat 200.000 jaar geleden.

Arjan: Dat is precies wanneer de DNA verminkingen eigenlijk zijn gebeurd.

Martijn: Ja diezelfde groepen hebben daar ook mee te maken en die hebben ook op deze aarde maar ook op andere planeten huis gehouden en die technologieën die zijn allemaal van piramide vorm voorzien. Daar mogen we best wel wat vraagtekens bij zetten. En ik ben niet iemand die daar omheen draait. Ik zeg dus niet dat piramiden dus een negatief symbool zijn of een negatief gebouw, maar wat ik wel zeg is, dat ik op andere planeten helemaal geen piramiden heb gezien en dat al die andere planeten een ongelooflijk harmonieuze samenleving zijn.

Waarom zijn ze hier op aarde hè? Wat is de verbinding met de onderdrukking hier op aarde?

Arjan: Ja interessant.

Martijn: Kijk wij zijn scheppende wezens, wij kunnen alles wat negatief is ompolen. Wij hebben het scheppingsvermogen om iets te belichamen hè. Ik ga een heel simpel voorbeeld geven, dat is denk ik wel een heel leuk voorbeeld.

Een auto is dood. Een auto heeft geen gevoel. Maar je bent er wel gek op. Veel mensen zijn heel gek op hun auto. Dat heb ik ook, ik ben heel gek op mijn autootje. Dat is een gevoel dat ik breng in die auto. Die auto heeft geen gevoel, maar doordat ik zo’n relatie heb met mijn auto, is die auto voor mij iets heel bijzonders. En als die auto stuk gaat, voel ik dus van : oh mijn auto gaat stuk, en dat doet mij op de één of andere manier in mijn gevoel iets.

Dus ik wil perse dat die auto gemaakt wordt want ik voel mij in die auto veel prettiger. En al zou me dat meer geld kosten aan reparatie dan een andere auto kopen, dan laat ik liever die auto maken tegen mijn verstand in omdat ik mij daar beter bij voel. Dus wat ik doe is, uit mijn emotionele bewustzijn heb ik een relatie met die auto, daar heb ik dus een relatie mee en dat stuk emotie, dat gevoel is de sleutel in alles. Dus wij zijn in staat, want ik zei van: wij zijn in staat om iets wat niet positief is om te buigen. Dus we zijn in staat om onderdrukking en onderwerping, hele vervelende situaties, wij kennen genoeg uit onze eigen levens, en ook als je in de geschiedenis terugkijkt, de mens is altijd in staat om in de duisterste tijd licht te brengen. En precies die kracht maakt dat elke negatieve situatie dus ook omgevormd kan worden en in de situatie met de piramiden hebben we daar een dermate positief verhaal van gemaakt aan hand van ook allerlei verschillende histories die er overheen gekomen zijn, waardoor wij de essentie van de piramiden uit het oog zijn verloren. En dat er ook heel veel informatie is gegeven in relatie tot hoe we denken dat het is.

Arjan: Oké, dat is ook heel interessant.

Martijn: Ook weer een apart thema hè?

Arjan: Absoluut.

Martijn: En het is ook de tijd om het open te maken, omdat de wezens die daar dus last van hebben want die zijn opgesloten in het bewustzijnsveld van de aarde, die vragen ons ook: alsjeblieft word wakker, durf hier naar te kijken dan kunnen wij vrij komen uit deze situatie. Want de piramide heeft een heel heel sterke kracht in het bewustzijnsveld.

Arjan: Oké, dan gaan we daar gelijk een aparte uitzending aan wijden.

Martijn: En daarnaast zullen we nog feitelijke zaken op deze planeet ook gewoon dienen te veranderen. Economie, politiek, gezondheid. Want we kunnen het allemaal hebben over deze galactische zaken en natuurlijk het is heel belangrijk, maar het is een onderdeel van alles wat er zich hier op aarde afspeelt. En ik houd ervan daar een evenwicht in te hebben, want het gaat om het bewustzijn hier op aarde. Dat wij terugkeren in het bewustzijn en gaan realiseren dat wij alles uit die aarde mogen halen en dat we alles aan die aarde mogen geven. En ja dan zullen we ook een stukje transformatie in het economische en politieke bestel nodig hebben. En dat gaan we ook doen.

Arjan: Je geeft ook een hele mooie lezingsserie met Ad Broere hierover om deze onderwerpen met elkaar te verbinden. Dat kan ik overigens van harte aanbevelen.

Martijn: Ja dat is heel fijn om te doen. Ik ben heel trots op Ad Broere dat hij ook het lef neemt en de moed toont om op een hele dubbel manier, op een hele dubbele aanvliegroute te kunnen spreken over het onderwerp. Dat er eindelijk mensen zijn die de dwarsverbanden naar voren durven te brengen. Die daar iets over durven te zeggen. Daarmee brengen we dus echt verandering teweeg. Dus daar neem ik een slokje op.

Arjan: Het is ook echt mooi om te zien wat er in de zaal zit dan. Het is altijd bomvol, 200 man en er zit echt van alles doorsnee van de samenleving.

Martijn: Ja er zitten ook echt economen bij.

Arjan: Ja 3D is aanwezig.

Martijn: Heel fijn.

Arjan: Absoluut. Heel mooi.

Goed, dan hebben we nog een historische topic, dat is de tsunami in Japan. Daar is recent ook weer heel veel aardbeving activiteit, 2 uur geleden of 13 uur nog. Dit was natuurlijk een hele grote gebeurtenis in 2011. Heb jij daar iets van kunnen zien wat voor gebeurtenis dat was op een ander niveau dan dat we op het journaal hebben kunnen zien?

Martijn: Ik heb daar wel wat informatie over gezien. Dat heb ik wel heel doelbewust zelf opgehaald omdat het niet binnen kwam en ik ben niet iemand die snel gaat zitten kijken, zeker niet als het iets is waar heel veel energielagen aan liggen. Dus ik ben daar altijd heel secuur in. Maar ik heb het wel gedaan met die tsunami en met die aardbeving in Japan. Wat ik heb gezien is, want ik kijk dan niet naar het fysieke beeld hè, ik ga dan buiten dit bewustzijn om, ik kan dat letterlijk gewoon zien, ik doen mijn ogen dicht en dan ga ik naar een breder bewustzijn toe waardoor ik kan zien wat er achter dit hologram gebeurt. Voor het geval we dit nog niet wisten, het hologram is een uitvoering, het is een …. eigenlijk vindt hier in dit hologram van bewustzijn plaats wat er in een ander holografisch bewustzijn in beweging is gezet. Dus we kunnen ook zeggen dat de regeringen worden belichaamd door andere krachten waarvan veel mensen zich totaal niet bewust zijn.

Maar terug naar die tsunami in Japan, wat ik heb gezien is, dat het te maken heeft met veldlijnen, frequentielijnen, kom ik weer terug op het neurologisch circuit, het is de verdrukking van het planetaire bewustzijn. Ik heb met mensen gesproken jaren geleden en deze mensen vertelden ook dat ze contact hebben met de planeet aarde en ze waren ook heel geschokt, waren echt geschockeerd wat de planeet aarde aan deze mevrouw doorgaf: ik ben al zo lang misbruikt door krachten, ik schaam me eigenlijk ten opzichte van jullie. Als je dat nu vertaalt in woorden naar gevoel, dan kun je ook zeggen van: het aarde planetaire bewustzijn is onderdrukt geweest. Een invasie van krachten heeft niet alleen plaatsgevonden door hier te landen, dat is alleen maar zoals wij dat denken, maar het is een invasie die dus in de intermoleculaire ruimte heeft plaatsgevonden en daarmee binnen is gedrongen in het bewustzijnsveld van de aarde en binnen in dat bewustzijnsveld hebben ze allerlei grids rondom de aarde gemaakt, waardoor de aarde eigenlijk in gevangenschap is terecht gekomen, waardoor de mensen, doordat de aarde uit de emotionele bewustzijnsvelden is gehaald in de verbinding met o.a. de zon, zijn de mensen ook uit de verbinding geduwd, uit de rechter hersenhelft, waardoor de creatie, de kracht van de liefde, emotie, passie, en dan met name creatie, dus ook de taal van hoe we ooit gedacht, gefunctioneerd hebben. We hebben vroeger altijd gedacht vanuit het hart en het intellect zette dat om. Tegenwoordig denken we alleen met onze hersenen en voelen we ook nog eens een keertje als iemand op je teen staat en zeg je: oh ik heb ook gevoel hè, even zwart/wit uitgebeeld, maar de aarde die is dus in feite als eerste geïnvaseerd geweest.

Dat vertel ik ook in de lezingen, dat er dus dynasties zijn binnen gedrongen in het bewustzijnsveld, in de alliantie bewustzijnsvelden van de aarde. En die tsunami ramp is een uitvoering, een uitstulping, van het activeren, het heractiveren van die bewustzijnsvelden.

En het bijzondere is, dat dat dus niet is gebeurd door de mensen hier, maar dat dat dus is gebeurd door duistere krachten.

Arjan: Bijzonder ja. Want even een stukje terug, beschrijf je eigenlijk de val, die in de bijbel wordt beschreven? De val van de mens zeg maar. Moet ik me daar zoiets bij voorstellen?

Martijn: Zo kun je het je voorstellen. De val bestaat uit meer dan 188 verschillende fases, waarin de mensheid, het bewustzijn van de aarde steeds verder geïnvaseerd is geraakt. Je kunt je voorstellen dat als je nu midden in de nacht wakker wordt en je hebt een hele heldere droom en jij zou de bevoegdheid hebben om niet meer wakker te willen worden in deze realiteit en je blijft dan in die droom, dan wordt die werkelijkheid belichaamd door jouw bewustzijn, waardoor die werkelijkheid ook dé werkelijkheid voor jou wordt. Je gaat daar dan boodschappen doen, je gaat daar kleding kopen, dus dan is dát in één keer voor jouw multidimensionale brein de realiteit. En dan zou je dus, als daar een val van bewustzijn plaatsvindt, zou je de val van het bewustzijn de betekenis geven in die realiteit, in die droom. Zo is het ook met het bewustzijnsveld van de aarde maar ook van de mensen, we hebben  heel veel verschillende fases meegemaakt van de val, diverse vallen van bewustzijn.

Het is niet zo dat de mensheid ineens uit haar bewustzijn is gestuwd, er heeft een invasie plaatsgevonden, een soort attack in het bewustzijnsraster, dat is een heilig geometrisch veld van het universum, daar heeft iets plaatsgevonden waardoor de mens in 80.000 jaar, dat heeft ze niet gemerkt, heel langzaamaan naar beneden is gegleden in haar bewustzijn. Maar omdat de mensheid in de sterfelijkheid is terecht gekomen en mensen dus overleden, hebben ze gewoon niet gezien wat er gebeurde. En het bewustzijnsveld van de aarde speelt daar een hele grote rol in en daar kun je  allerlei verschillende vallen, om het zomaar te zeggen, inschuiven. De val van Atlantis is ook een onderdeel van een nog veel grotere val.

Arjan: En dan zeg jij dat de tsunami, dat is eigenlijk een beetje een val terug, dus een val omhoog, maar ingezet door duistere krachten.

Martijn: Ja, ingezet door duistere krachten.

Arjan: Maar dat is dan kennelijk onbewust, want die zouden dat niet willen zou je zo zeggen.

Martijn: Dat is bewust gebeurd  en dat is heel bewust gedaan om verschillende redenen. Want het leuke is, dat als je dat allemaal gaat onderzoeken en kijken, is het heel interessant om te zien, dat één gebeurtenis op deze planeet gestuurd wordt door verschillende dimensionale bewustzijnsfrequenties. En dat vindt hier allemaal plaats. Daarom is het zo belangrijk dat wij onze autoriteit weer in gaan brengen en dat wij gaan bepalen wat goed is voor het welzijn van de planeet.  En die aardbeving, of die tsunami is in werking gezet omdat het nodig is dat er een reparatie plaatsvindt in het bewustzijnsveld van de mens, in het planetaire bewustzijn, omdat bepaalde groepen, die in feite altijd tegen het menselijk bewustzijn zijn geweest, door hebben dat ze gevangen zitten in ons bewustzijn.

Dus ze zullen daar ook uit moeten komen. Dus door middel van hun technologie zetten ze iets in scene, daar geven wij allerlei verschillende betekenissen aan, om in feite de agenda die zij hebben, om die dus invulling te geven.

En dat wil dus niet zeggen, dat alle gevolgen daarvan en ander dimensionale achterliggende programma’s, die dus ook meegepakt worden door die grote natuurramp, dat die dan dus die betekenis niet hebben, nee dat betekent ook. Wij denken lineair, wij denken plat. Wij denken dat als jij op mijn voet gaat staan, dan zeg ik gewoon: jij hebt niet uitgekeken en doet nu pijn. Maar wij kijken niet naar de oorzaken daarvan en wij kijken ook niet naar de energievelden rondom die voeten. Er gebeuren veel meer zaken, maar daar komen we later nog op terug. Dat is heel erg leuk.

Wat trouwens veel beschavingen mij ook gevraagd hebben aan mij als mens: ga hier maar gewoon over spreken, breng het maar want we weten het allemaal wel. Deze informatie zit allemaal in ons, er is helemaal niets unieks aan. Het is eigenlijk heel uniek dat we het niet meer weten.

Probeer dat maar eens te vertalen in woorden hè. Dat is soms wel een leuke zoektocht daarnaar.

Arjan: Ja dat geloof ik direct.

Nog even terug voor mijn begripsvermogen.

Ik neem aan dat die groepen met een agenda niet menslievend zijn zeg maar als ik zo even moet zeggen, dat die ons nu kennelijk door die tsunami hebben meegeholpen weer een stukje de weg terug te gaan bewandelen, maar zijn die in één keer helemaal om of hebben ze zoiets van, ja we moeten ze een beetje helpen want we gaan nu te laag, dat heeft ook invloed op ons dus laten we ze maar een beetje omhoog krabbelen, dan zorgen we dat we dat allemaal weer afdekken, tot hier en niet verder, of hebben ze door van, oké we zijn echt op een fout pad, we moeten met elkaar zorgen dat we weer allemaal terug gaan en gaan ze ons meehelpen naar de weg terug?

Martijn: Beiden, het zijn verschillende allianties, die daar bij betrokken zijn en binnen die allianties zijn ook verschillende visies en visies over wat er moet gebeuren, er gebeurt van alles, maar als je het een beetje bij elkaar trekt kun je zeggen dat het niet gaat om ons bewustzijn.

Het gaat om de uitkomst van hún bewustzijn. Op het moment dat zij dus een groot evenement in werking zetten met de mogelijke gevolgen, die dus negatief uitpakken voor de aardse mens, dan kijken zij naar het bewustzijn van het veld. Zij kijken niet naar de mensen. Zij kijken naar het bewustzijnsveld hoe de aarde daarop reageert en gevolg heeft voor de rest van de bevolking en kijken ze of dat dus ook in de buurt komt van het effect wat zij nodig hebben om verder te kunnen evalueren in hun proces. En daarnaast lopen er ook nog wat militaire programma’s hoor, want bij het vrijkomen van die radioactieve stoffen, die dus heel erg nodig waren voor bepaalde programma’s, die in een baan om de aarde in de atmosfeer worden gebracht.  Een bepaalde hoeveelheid radioactiviteit is nodig in de atmosfeer om detectiesystemen in werking te houden. Dus er staan bepaalde zenders op de aarde en ook buiten de aarde in de satellieten, die de aardse atmosfeer bestoken waardoor er een soort schil ontstaat rondom de aarde. Dus de atomen van bepaalde stoffen worden tot bijna de lichtsnelheid gebracht waardoor er een soort ….. die atomen aan elkaar vloeien als aan een ketting. En dat is een techniek dat kunnen ze aan- en uitschakelen en dat kunnen ze zelfs op bepaalde plekken in werking zetten, heel nauwkeurig, dus ze kunnen ook echt plasma schilden maken waar vliegtuigen doorheen vliegen en uit elkaar vallen of waardoor raketten gewoon echt weg zijn. Maar ze kunnen het ook helemaal rondom de aarde aanzetten met als doelstelling om “vijandige” buitenaardsen (het zijn dus eigenlijk positieve buitenaardse groeperingen) om die dus uit de lucht weg te halen.

En dat is iets wat heel weinig besproken wordt . Maar die technologie is zo geavanceerd dat ze in ruimte en tijd en in rastercircuits kunnen zien uit welke dimensie op voorhand voertuigen binnendringen. Wekelijks worden er vele voertuigen uit de lucht geschoten waar niemand iets van hoort. En dan hoeven we niet te denken dus dat deze wezens die zo liefdevol zijn, dat die niet geavanceerd zijn, zijn ze wel, alleen doordat het ons niet verteld wordt en niet in het bewustzijnsveld geplaatst wordt, kunnen wij hen ook niet helpen.

Arjan: Oké. Daarom moet ik ook denken aan Malaysian airlines, het vliegtuig dat ineens verdween. Dat zijn dit soort technologieën waarbij dit ook mogelijk is?

Martijn: Ja dit zijn technologieën waarbij dat mogelijk is, waarmee je ook vliegtuigen kunt isoleren van de radar. Het is een buitengewone technologie. En als wij denken dat als er een oorlog uitbreekt, als die zou uitbreken, dat het nog steeds op de conventionele wijze wordt gevoerd, no way. Dat is allemaal onzin, dat zijn maar rookgordijnen.

Maar die technologie die is er en de militaire industrieën, die daarmee werken zijn niet de normale industrieën, dus ook niet aan een land gekoppeld, maar dat zijn globale, wereldwijde netwerken.

Arjan: Misschien om dit onderwerp af te sluiten nog even de vraag van: als het iets positiefs voor ons betekent zeg maar die tsunami, we zien met onze ogen eigenlijk alleen maar verwoesting en dat er mensen dood gaan, hoe moeten we dat dan vertalen dat dat een positief ding voor ons is?

Martijn: Nou in ieder geval het emotionele bewustzijnsveld gaat open hè. Dus op het moment dat wij verdriet voelen, op het moment dat wij iemand kwijt raken, dan zij we tot in het bot verdrietig. Nou en dan kun je signaleren ik ben niet verdrietig, want ik weet dat mijn overleden zusje of als de hele familie overleden is, die zijn naar de hemel gegaan, er gebeurt tóch iets. Wat voor beeld je er ook bij hebt wat voor jou ook de werkelijkheid is, het is het openbreken van het emotioneel bewustzijnsveld. En dat is het positieve, dat hoe meer mensen in dat emotionele bewustzijnsveld worden geraakt hoe krachtiger dat in een hologram, dat om ons heen aanwezig is,  in het bewustzijnsveld van de aarde wordt gebracht.

Wat dan heel positief is als je dat in ballen en kleuren gaat zien en in alle lichtspectra, zie je dus letterlijk dansende veldlijnen van emoties en gevoelens, die dus de aarde helen. En dat is het bijkomend effect. En dat is dus het lastige voor de wezens die tegen het menselijke bewustzijn gericht zijn, dat elke stap die zij zetten altijd een positieve uitwerking heeft.

Arjan: Heel bijzonder.

Ja mijn vraag is, dat in mijn perceptie … wat ik weet is dat er ook agenda’s zijn zeg maar om ons in angst en verdriet en lijden te houden en dat er wezens zijn die van die energie leven en zich voeden en dan kan ik me voorstellen dat zo’n tsunami eigenlijk hetzelfde teweeg brengt. Allemaal ellende en gevoelens van negativiteit zeg maar. Dat is de reguliere agenda van de elite, zoals dat dan algemeen wordt aangenomen en wat ik dan ook denk zeg maar, is om ellende te scheppen zodat zij zich kunnen voeden met negatieve emoties. Als ik zo’n tsunami bekijk, dan denk ik ook van goh, dat is een golf van negatieve emoties. Wel dat het emotionele veld open is zeg maar, maar wel door gevoelens van angst en zo.

Martijn: Waar deze wezens zich mee voeden, werkelijk mee voeden, is niet alleen negatieve emoties. Dat is wat iedereen ervan denkt of zo lieten zien. Maar hoe deze wezens werken, zij maken gebruik van ons creatievermogen. Dus ons creatievermogen in onszelf, het scheppingsvermogen, dat dus uitgeschakeld is voor een groot deel, dát is wat ze benutten. En dat gaat zelfs zo ver dat het ook kan zijn in geluk.

Op het moment dat jij geen controle hebt of eigenlijk beter gezegd, zodra jij je niet bewust bent van het feit hoe jouw gemoedstoestand verloopt, dan worden er altijd intermoleculair, want het zijn hele geavanceerde levensvormen, energieën uit je bewustzijnsveld weggehaald en dat gebeurt niet dat er een apparaat in je bewustzijnsveld zit, maar dat zit gelinkt aan hele speciale systemen, en dat werkt op emotie en dat kan dus ook op een emotie zijn die positief is.

En dat is nu juist waar het om gaat, dat wij gaan begrijpen dat wij reageren op negatieve energie, daar willen wij niets mee te maken hebben, gaan we dus helemaal in de positieve kracht, maar niet beseffend als die positieve kracht er ook maar gewoon uit wordt geknald hè door heel excessief gedrag, dat dat dezelfde voeding is voor deze wezens. Deze wezens voeden zich niet met negatieve of positieve energie, zijn voeden zich met ons scheppende vermogen. En omdat we ons daar niet van bewust zijn, lopen we ook steeds leeg. Dat is ook één van de grootste oorzaken van de verstoring in ons lichaam, die wij dan ziekte noemen. Er is iets heel groots aan de hand. En dan nog het bijzondere hier achter is, dat we nu praten over een hele simpele schil, maar buiten deze bewustzijnsvelden hangt een nog veel grotere agenda. En die agenda is zo onthutsend groot, maar ook zo ontzettend bemoedigend, dat als wij werkelijk willen gaan ontdekken wie wij zijn, dan zullen wij zelfs alles opnieuw moeten gaan onderzoeken. Jippie.

Arjan: Ja, geweldig.

Dan hebben we nog het thema geo-engineering op het programma staan om mee te eindigen.

Wij hebben een tijdje geleden een facebook actie gehad, is ook al even in onze introductie aflevering ter sprake gekomen, waarbij ongelooflijk veel foto’s van geo-engineering, van chemtrails  en de strepen in de lucht door heel Nederland zichtbaar waren. Mag ik van de regie een afbeelding van de IPCC, ja dankjewel. Hier zien we de IPCC, dat is de Intergovernmental Panel on Climate Change, de gezaghebbende organisatie van de VN. Die heeft hier ook openlijk staan op hun website  wat voor geo-engineering methods er allemaal zijn en waar ze ook gebruik van maken en o.a. is daarvan eentje de reflective aerosols.

Als we kijken wat voor informatie er in het publieke domein is van de geo-engineering is dit gewoon een hele duidelijke. En als we naar de volgende afbeelding kijken, veel mensen zeggen dat het gewoon condensstrepen zijn en dat het gewoon met lijnvliegtuigen gebeurt, dan mag je je wel afvragen of deze piloot de weg heel erg kwijt was. Het komt ook op satellietbeelden voor. Dat zien we veelvuldig dat het gewoon op satellietbeelden te zien is de strepen. Maar ook in VN resoluties, Operation Popeye in Vietnam in 1967 tot 1972 was het geheime weermodificatieproject en is toen ook in de VN resolutie gekomen dat ze dat hebben verboden, dat het niet gebruikt mag worden. Je ziet het ook op hele oude plaatjes, oude vliegtuigen, het is echt een plaatje uit de jaren 50/60, dat de VS iets met weather control deed.

Er zijn interieurs van allerlei vliegtuigen, die zijn te zien. Er zijn heel veel foto’s van allerlei vaten met chemicaliën en er zijn heel veel verschillende samenstellingen. Je ziet ook dat er ramen zijn aan de zijkanten, dat kunnen ook aan de buitenkant gewone passagiersvliegtuigen lijken. Maar ook op de exterieuren van vliegtuigen zie je letterlijk heel veel sproei-installaties op allerlei mogelijke manieren, zijn ook allerlei patenten over uitgegeven hoe je dat kunt besproeien zeg maar. Als we het over patenten hebben dan zijn er meer bijzondere patenten uitgegeven o.a. van Monsanto. Dus de aluminium die komt voor in patenten die uit zijn gegeven voor weermodificatie. Monsanto patenteert nu zijn zaden dat ze aluminiumresistent zijn. En deze aluminiumvorm komt niet natuurlijk in de natuur voor, die komt niet in de natuur voor. Dat is heel bijzonder dat we dat zien. Als dat doorgaat dan kun je zeggen van goh dat je eigenlijk straks alleen maar zaden van Monsanto kan kopen. Dan hebben we het niet over een olifant in de kamer maar over een olifant in de lucht. Dat is in elk geval een deel van wat er zichtbaar is in het publieke domein van wat we geo-engineering noemen of chemtrails of vliegtuigstrepen.

En jij hebt net al een tipje van de sluier opgelicht dat er ook andere dingen annex zijn met deze strepen. Kun je daar iets over vertellen?

Martijn: Nou er zijn heel veel verschillende programma’s actief voor chemtrails. Ik heb het zelf heel lang bestudeerd, ook gewoon door heel veel op te letten en te kijken. Ik doe het nog steeds, ik lig met grote regelmaat als ik even tijd heb, met een grote verrekijker te kijken en dan bestudeer ik alle vliegtuigentypen en ook de luchtvaartmaatschappijen. Ik kijk ook op wat voor hoogte ze vliegen, ook de dagen bekijk ik wanneer dat plaatsvindt. Nou we kennen allemaal wel een vliegtuigstreep, die helemaal uitwaaiert, die uiteindelijk een wolk wordt en de hele lucht dicht trekt. Mensen die tegen mij zeggen: joh dat zijn gewoon condenssporen, die hebben dan nog nooit goed opgelet hè. Dat is dus een buitengewone situatie, die gewoon aangekaart moet worden op een hele goede manier, dat gaan we ook doen. En mensen die dat tegenspreken die … daar gaan we dan gewoon niet mee in gesprek, want we zullen echt een goed gesprek pact moeten hebben. En er zijn genoeg mensen, die tegenspreken, maar er zullen ook genoeg mensen zijn die het wel degelijk aan durven te gaan.

We moeten niet te spastisch denken, er zijn genoeg mensen die er wél over willen communiceren.

Er zijn verschillende lagen van chemtrails actief. Heel veel verschillenden vormen en er zijn heel veel verschillende rookgordijnen. Er zijn heel veel programma’s ontwikkeld om de afleidingsmanoeuvre  gewoon in stand te houden. Zo zijn er heel veel verschillende programma’s, die te maken hebben met militaire programma’s, ja laat ik het zo maar noemen, ik ga niet gelijk de hele militaire industrie op de achterbenen zetten, waarmee er via chemtrail sporen complete bommenwerpers squadrons binnengeloodst kunnen worden op vijandelijk gebied. En dat gebeurt met hele speciale technologie. Dat zijn hele kleine zandkorreltjes als het ware, die worden uitgespoten door sporen te trekken, die zitten dus in de lucht, die waaieren uit en door middel van satellietsystemen worden er holografische vliegtuigen gecreëerd, dat gaat heel ver hoor, die dus uit die wolken tevoorschijn komen. Dat is een buitengewoon interessant verschijnsel.

Dus als wij denken dat er nog hele vliegdekschepen naar bepaalde gebieden toe moeten vliegen, dan hebben we het allemaal mis. Dus dat is een heel belangrijk thema, dat chemtrails echt technologie bevatten, die  ver uit onze toekomst hier naar toe zijn gehaald.

Daarnaast zijn chemtrails ook rookgordijnen om het weer te beïnvloeden natuurlijk, dat is ook logisch. Maar kijken we nu eventjes heel simpel naar vliegtuigen hè, want als je het goed gaat bestuderen dan zul je ook zien dat eigenlijk alle maatschappijen vliegtuigsporen achterlaten. Er zijn geen vliegtuigen die dat niet doen. Er zitten wel vliegtuigen tussen dat je zegt: hé hoe kan dat, maar dat is op een andere hoogte.

Dus er is ook iets veranderd in de samenstelling van de moleculaire structuur van kerosine. Er zijn stoffen aan toegevoegd op een hele speciale manier, speciale motoren zijn er uitgevoerd, er zijn andere verbrandingstechnieken gemaakt en het is niet voor niets dat de motoren altijd eigendom blijven van de fabriek, die die motoren maakt. Het is niet voor niets als een vliegtuig neerstort, dat een team van Boeing er speciaal heengaat om die motoren te confisqueren. Of dat er een team van Airbus komt om dat gebied af te zekeren. En dat vliegtuigmotoren zelfs worden weggehaald en dat er andere motoren op de plek worden neergelegd. Dat is in de geschiedenis ook gebeurd. En dat heeft alles te maken met geheime technologie in de motoren, want degene die macht heeft in de lucht, heeft macht over de bevolking.

Er zijn dus motoren die stoffen …. in feite bij de verbranding van kerosine vindt er een chemische reactie plaats waardoor er een stof achterblijft in de lucht, die speciale effecten heeft. En dat speelt ook op bepaalde hoogten van de atmosfeer. Er zijn ook heel geavanceerde satellieten, die exact bijhouden wat de temperatuur is op bepaalde hoogten van de aarde en dat zijn een soort screeningsgeneratoren en die houden in de gaten waar de temperatuur op bepaalde locaties te warm of te koud wordt. Dat heeft met speciale plasma radarsystemen te maken waarmee ze driedimensionaal kunnen kijken in elke plek op de aarde.

Dit is maar een greep uit het assortiment wat er allemaal gaande is. Het is zo geavanceerd.

Arjan: Ongelooflijk.

Martijn: Ik weet dat op het moment dat ik er over spreek er mensen zijn in de militaire industrie die dat niet zo “vrij” vinden. Maar ik vind het heel belangrijk dat we daar wel over spreken.

Arjan: Het niet zo fijn vinden bedoel je.

Martijn: Dat ze het niet zo fijn vinden.

Maar kijk je kunt iedereen nog steeds voor gek verslijten, dat kunnen ze bij mij doen, dat kunnen ze bij alle mensen doen, maar er zijn ook mensen en dat weten ze daar ook, die van binnenuit die organisatie de informatie ook naar buiten gaan brengen. De white knights, zoals ik de mensen noem die op het witte paard gaan zitten, die zijn overal aanwezig. De informatie gaat naar buiten komen, dat is ook waar we met elkaar mee bezig zijn, een platform te maken met elkaar om ook te inspireren dat ook jij, die man die dus die techniek heeft of die vrouw die techniek in handen heeft, daar kennis over heeft, dat durft aan te leveren hè. Daar gaat het om.

Arjan: Ja.

Martijn: En dat kan dus. En dat gaat ook gebeuren.

Arjan: Zijn er nog wat afsluitende dingen die je zou willen zeggen over de geo-engineering?

Martijn: Nou wat ik er over zou willen zeggen is dat het een enorm scala aan technologie bevat en dat we er op heel veel verschillende manieren mee om kunnen gaan. We kunnen ontmoedigd raken, we kunnen boos zijn, we kunnen gefrustreerd raken dat dat zo gebeurt, we kunnen daar op de barricaden gaan staan, we kunnen ook liefde sturen hè, daar zijn ook mensen mee bezig. Die sturen liefde naar de chemtrails en dat werkt ook. Het is niet dé oplossing  maar het werkt wel, omdat je dus liefde stuurt naar het holografisch bewustzijn van de aarde hè.

Maar wat ook echt nodig is, is dat we het ook op de agenda durven te zetten. Dat we dus dit onderwerp uit het gekkenverhaal weghalen, hoe onmogelijk het ook lijkt als je hoort wat ik zojuist vertel. Maar laten we gewoon bij de feiten blijven, dat er stoffen in de lucht zijn die er niet thuis horen. En op het moment dat we die stap overslaan, fundamentele, fysieke stappen niet durven te lopen of denken dat het weggaat door er over te schrijven of door alleen liefde erheen te sturen, dan komen we van een hele koude kermis thuis.

Dus wat ik eraan toe wil voegen is dat we echt tot een actie dienen te komen.

Arjan: Oké. We hebben bijvoorbeeld …. in elk geval een registratie gedaan met ons lezerspubliek, met jullie, over wat er gebeurt op een dag als er zware geo-engineering wordt uitgevoerd en naar aanleiding daarvan hebben we een WOB verzoek gedaan, we hebben een tiental vragen gesteld van hoe zijn die stoffen vervoerd, welke stoffen zien het en wie heeft ze aangeleverd, wie heeft er toestemming voor gegeven en wat voor organisatie zit er achter, want dat moet echt een gigantische organisatie geweest zijn. Iedereen heeft echt honderden vliegtuigen gezien op die dag. Ja en dan krijgen we gewoon nul op rekwest hè, we worden gewoon aan het lijntje gehouden, er wordt gezegd van: het duurt heel lang voordat we al die informatie bij elkaar hebben en het eind van het liedje is: we hebben er geen informatie over. Wat is dan het soort actie wat jij in gedachten hebt wat we zouden moeten of kunnen doen?

Martijn: Nou we kunnen gewoon onderzoek plegen hè. We kunnen gewoon zorgen dat we vragen gaan stellen, maar we kunnen ook zorgen dat we het gaan doen door middel van de wet, het gaan afdwingen dat  wij zelf monsters gaan nemen van de lucht, dat we ook … en dat kan, we moeten alleen eventjes ons best er voor doen, eventjes uitzoeken hoe we dat kunnen doen, en die mogelijkheden zijn er, dat we in de lucht monsters kunnen gaan afnemen, dat we feitelijk gaan vastleggen van welke vliegtuigmaatschappij dat is, we kunnen vastleggen welk vliegtuig dat is geweest.

En op het moment dat we dat gaan vaststellen en dat kunnen we gewoon doen, dan kunnen we dus door middel van wetgeving op dat vliegtuig beslag gaan leggen. En dat lijkt nu een heel onmogelijk iets van dat kan niet, ik bedoel je zult aangifte kunnen doen, het openbaar ministerie zal moeten optreden, waar we helemaal geen vertrouwen  in hebben omdat het openbaar ministerie natuurlijk onderdeel is van een gigantisch groot netwerk, maar ook binnen het openbaar ministerie zijn white knights. En ik weet dat ze kijken.

Dus we gaan routes bewandelen die bijna zo ontmoedigend zijn dat het niet kan en toch kan het. Op het moment dat ik met mijn auto met zware vervuiling over de snelweg rijd, dan komt er een politieauto die houdt mij aan en die constateert op basis van mijn uitstoot dat mijn auto in beslag wordt genomen want hij is vervuilend. Dat mogen ze doen. En diezelfde wetten zijn er ook met vliegtuigen. Als het om luchtverontreiniging gaat en je kunt aantonen wie de schuldige is, kunnen we met een dwangsom het vliegtuig gewoon confisqueren. En daar zijn wat aanlooproutes voor nodig om het voor elkaar te krijgen. Dus je zult ook een voet op de bodem moeten krijgen op het politieke gebied maar ook op het alternatieve systeem in de politiek en laten we gewoon gaan afspreken dat we dat gaan doen.

Arjan: Yes absoluut. En hebben we op dit moment al een specifieke uitnodiging voor de kijkers?

Martijn: In ieder geval gewoon de volgende keer weer aanwezig zijn. Ik vind het heel fijn dat jullie kijken. Je merkt natuurlijk aan ons dat wij zelf ook een beetje zoekende zijn en hoe wij interacteren met elkaar en ook in de onderwerpen. Dus alles is een proces, dat hoort er gewoon bij dus mede dankzij, juist dankzij jullie, zitten we hier.

Nou draag je steentje bij. Dit is een hele belangrijke fase in Nederland, niet dat wij ons daar zelf zo groot in maken met elkaar, dus ook jullie thuis, maar het is een hele belangrijke fase dat we bezig zijn om onderzoek  in te gaan stellen. Aandragen van feiten en dat ook met onderzoeksrapporten onderbouwen. En dat kunnen we niet alleen, daar hebben we elkaar bij nodig. Dus mijn vraag en verzoek is en volgens mij, namens ons alle twee, om ongelooflijk jullie bijdrage te leveren en dat we de focus leggen op het herstel van het bewustzijn van de planeet, van ons allemaal en dat we daarin geen middel hoeven te laten liggen.

Arjan: Ja fantastisch, daar sluit ik me helemaal bij aan . Dus als je het gevoel hebt dat je een bijdrage op wat voor manier dan ook wilt leveren, voel je van harte uitgenodigd

Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.

Martijn: Tot de volgende keer, dankjewel.

Related Articles

Responses