Waarheid, Welwillendheid en Dienstbaarheid

(Bekrachtiging) Laten we lekker met elkaar ontspannen. Op je eigen wijze kun je dat doen.

En haal eens naar voren je gevoel waar je de laatste paar dagen mee zit. Welk gevoel er door je heengaat; wat je bezighoudt, ook wat je zou willen veranderen. Voel dat eens heel diep in jezelf.

En tracht dan het onderscheidend vermogen van jezelf er doorheen te halen. In hoeverre dat wat jij voelt, dat je dat wilt delen met iedereen op deze planeet, iedereen.

Er is geen onderscheid. Er zijn heel veel verschillen, maar toch is alles met elkaar in verbinding. En datgene wat jij in jouw leven wilt creëeren, datgene wat jij in de maatschappij en op deze planeet wilt zien gebeuren, mag je omzetten in een gevoel, of in een beeld. En zet het maar lekker op een vliegend tapijt. Het tapijt is jouw Kracht. Dat wie Jij bent.

En we zien voor ons, in ons gevoel en in ons voorstellingsvermogen, dat dit tapijt naar een centrale plek – in dit geval in Nederland – vliegt.

En we zetten dit veld in beweging. En het is het veld, in dit geval, in Amsterdam op de Dam, vóór het paleis. En we laten ons vliegend tapijt daar naar toevliegen. En al die tapijten, al die creaties ontmoeten elkaar daar.

En ze landen daar. En al die intenties, al die manifestaties vervloeien met elkaar tot één groot geheel. En het vervloeit tot Waarheid. De essentie van wat nodig is voor jou en voor de wereld. En in welke vorm dat ook is … alles is samengevloeid tot één grote bubbel van energie.

Je zou je deze bubbel kunnen voorstellen als een grote bol van gouden licht, een paar meter doorsnee. En je ziet op het plein die bubbel daar staan. En we kijken er naar, met elkaar. Vanuit het volledige inzicht, vanuit ons gevoel; dat het een vanzelfsprekendheid is dat datgene wat wij daar neerzetten legitiem is.

En we roepen in onszelf de Kracht van Creatie aan, vanuit ons hart en vanuit onze onderbuik. En we ademen daar heel diep bij in. En bij de uitademing voelen we dat de intentie wordt overgedragen naar die bubbel van energie, van waarheid, creatie en manifestatie.

En we spreken uit dat we de opdracht geven, vanuit ons Oorspronkelijk erfgoed met elkaar, om onze eigen individuele- en gezamenlijke doelstellingen te integreren in het veldbewustzijn van deze aarde. Omdat we zijn wie We Zijn. En omdat we het doen vanuit de Kracht van Creatie, vanuit Liefde en vanuit Heelheid.

En we zien vóór ons dat deze energie met een lichtflits zich verspreidt door alle straten, alle gebouwen, door de grond, door de lucht. We kijken van bovenaf op Nederland neer. En we zien de lichtflits van gouden licht als een cirkel door heel Nederland gaan, als een steentje dat in het water is gegooid.

En we geven de opdracht, de bekrachtiging aan dit licht vanuit de Oorspronkelijkheid, vanuit Kracht en Creatie en Liefde om dit veld te versterken, maal duizend.

(En we geven de opdracht dit) door te zetten naar de landen rondom ons heen. En we zien die cirkel rondom ons heen verspreiden. En we verlaten Europa.

En we geven de krachtige kosmische intentie vanuit alle welwillende liefdevolle wezens, die ons o, zo zien, geven we de informatie vanuit ons Vermogen door, aan iedereen die aanwezig is in het veld van Creatie van welwillendheid.

En de cirkel wordt versterkt vanuit van uit die opdracht, duizend keer versterkt. Vanuit de opdracht en de wetenschap dat wij dit mogen doen. En we zien het veld met een enorme grote golf, een grote schokgolf rond de aarde gaan. En elk ongezien stuk dat van fundamenteel belang en waarde is wordt geraakt. Alles wat dient gezien te worden op dit moment en benoemd, wordt geraakt. En dat alles door de kracht van wie jij bent, van wie wij met elkaar zijn.

En we zeggen het luid, vanuit ons hart, zonder oordeel: “Wij zijn hier. Wij zijn hier op dit moment en wij zijn hier altijd geweest. Wij zullen hier ook altijd zijn, vanuit liefde zonder oordeel. Wij geven de boodschap af dat alles wat bij ons weggehaald is, terug-geclaimd wordt: Nu. In het fysieke bewustzijnsveld van de aarde en in alle lichtvelden tegelijkertijd.

Wij geven de opdracht om alle manipulatieve krachten, alle tegenwerkende energieën, alle toestemmingen die wij soms per ongeluk hebben geven, onder dwang hebben geven of uit vrije wil hebben gegeven aan groepen met andere belangen dan vrijheid, waarheid en openheid, om deze autoriteiten en toestemmingen op te heffen. En we sturen deze informatie terug naar de Bronwereld. En we zien het gebeuren: Nu.

Als mensen op deze planeet geven we, bij deze, de verklaring af, als een certificaat van vergunning aan Onszelf als houders en hoeders van deze prachtige planeet, dat we niemand zullen uitstoten; dat we niemand zullen veroordelen. En dat wij, als ambassadeurs van deze planeet Aarde, optreden naar alle andere buitenaardse beschavingen. En dat wij ook als legitieme autoriteit worden gezien en erkend vanuit Waarheid, Welwillendheid en Dienstbaarheid.

Laat het gekopieerd en doorgevoerd zijn in elke cel van de aarde, in alle frequenties tegelijkertijd. Laat het bekrachtigd worden met de grootste kracht van de Bronwereld.’’

Bekrachtiging uit Crowd Power 7:1

Related Articles

Responses