Zelf Bewustzijn | Transcript Martijn van Staveren in Antwerpen

(Earth Matters) Op maandag 17 spetember sprak Martijn van Staveren voor het eerst in het openbaar in België. Het werd een zinderende middag vol kracht, helderheid en verbinding. We zijn enorm verheugd dat ons het volledige transcript is aangeboden en we het op deze manier met velen te kunnen delen.


(Martijn van Staveren) We hebben flinke uitdagingen in ons leven en wat we vandaag gaan doen is vooral spreken over stukken informatie waardoor zaken ook in beweging komen en je er ook iets mee kunt doen. En dat is op inzicht gebaseerd. We hebben vorige week geprobeerd een opname te maken in Drenthe en we hebben flink wat wandelingetjes gemaakt en op de ene plek waren ze aardappelen aan het rooien met machines en ergens ander mais aan het dorsen etc en vervolgens zaten we op de plek waar ik nu woon, en die opnames is goed gegaan, de accu was halverwege leeg wat helemaal niet kan en toen het allemaal klaar was bleek er een fout te zitten in de opname waardoor het niet gelukt is. Weet je er gebeuren van die dingen als we iets willen vastleggen om het vastleggen dan legen we dus niets vast.  Dus ik vraag jullie ook allemaal om niets te snappen waar we het met elkaar over hebben maar gewoon eens te luisteren met je hart en ook vooral in beelden en gevoelens dat om te zetten, dan wordt er een andere communicatie in beweging gezet, asl we het alleen proberen te vangen met woorden , wat de betekenis is van het woord dan krijg je een heel klinische dag en daar gaan we niet voor.

Van harte welkom, mijn naam is Martijn van Staveren in dit leven en ik ga vandaag een aantal dingen vertellen, ik zou een lezing, seminar komen delen samen met jullie. Ik heb me totaal niet voorbereid, dat doe ik nooit, het scherm is omhoog, de beamer staat in de auto, ik voel dat het goed is om niet op de conventionele manier te werken, dus vooral van mens tot mens, daar ligt de verbinding. Het is heel makkelijk om te spreken over wat er anders kan in de wereld maar dan ook die verandering durven aangaan in jezelf. En ik heb heel veel lezingen bijgewoond op de traditionele manier, wat heel mooi is, daar heb je geluiden en beelden erbij, heb ik zelf ook veel gedaan, maar ik merk ook dat het veel dieper beklijft in de mensen zelf als je dat achterwege laat. Dus we gaan het lekker op een menselijk manier doen.

Ja ik ben net geïntroduceerd als Martijn van Staveren, wie ik niet ben maar wat mijn masker is zeg maar als mens uit een andere wereld, dat geldt voor ons allemaal. Dat benoem ik gewoon zo. Terwijl mij afgelopen week het verzoek is gedaan door een Belgische man : Martijn als je in België brengt dan moet je het wat zachter brengen. Niet te direct, want jullie Nederlanders zijn heel direct, en als je dat heel direct gaat benoemen dan past dat niet bij het collectieve bewustzijn en van het Belgische veld. En toen zei ik “met welk Belgisch veld heb jij dan contact gemaakt?” Maar waar ik naar toe wil is dat ik daar niet aan voldoe, want ik voldoe nooit aan wat mensen van mij willen, behalve dat ik heel erg mijzelf ben, dat vraag ik ook aan andere mensen, dus ik benoem zaken wel direct. Dus ik ga maar een introductie doen. Het is mijn informatie dus ik vraag je om dat niet in jezelf op te slaan maar om het alleen aan te horen aan te voelen en dan gaat het weer weg.

In wat voor werkelijkheid leven we, hoe kunnen we daar op een andere manier naar kijken. En hoe verhoudt jouw leven op dit moment tot de grotere werkelijkheid van deze aarde, wat is jouw relatie met het bankensysteem. “Daar hebben wij niets mee te maken” zeggen we dan want dat heb ik niet bedacht, maar het zal je verbazen hoezeer wij allemaal te maken hebben met hoe de zaken op deze planeet zich voordoen.

Ik heb vaak de vraag gekregen om nar België te komen, maar ik reageer niet vaak op vragen, want ik kan niet reageren op alle reacties die er zijn omdat ik ben maar in een beperkte aards cyclus van de tijd hoe ik dingen kan regelen en organiseren, reageren, maar ik reageer ook vaak niet omdat,…dat ga ik nu uitleggen. Ik hoop dat jullie het allemaal gaan toepassen op je eigen manier. Ik kom niet van hier, ik ben hier geboren op deze aarde net asl jullie allemaal, en ik ben één van de mensen die daar vrijuit over spreekt door er gewoon zoiets erover te zeggen als dat ik nu ga doen. Ik confronteer mensen ermee omdat mensen tot het uiterste worden gedreven van wat is hier nou nog van waar. Er zijn hele grote dingen gaande op deze aarde, zowel in het nu als ook in de toekomst, als ook in het verleden wat al gebeurd is. Er zijn zoveel dossiers, er zijn zoveel onderzoeken gaande over het occulte, paranormale, het multidimensionale,  kwantum wetenschappen, eigenlijk ook waar de wetenschap zich nu in bevindt, dat er meer is dan alleen deze werkelijkheid. Dat het gewoon tijd is om daarover te spreken en als ik het niet zou doen en jij gaat het doen dan zou jij mij eigenlijk ook aanzetten als het ware.

Dus mijn naam is Martijn v.S, ik ben hier geboren net als jullie, dat ervaar  ik als een wakker worden in deze werkelijkheid. Mijn herinneringen zijn altijd heel gedetailleerd ook over mij n jeugd, ik herinner me nagenoeg alles wat er in mijn kindertijd gebeurd is. Ook vanaf mijn geboorte en zelfs daarvoor de route hier naar toe. Wat er totaal anders uit zie dan de boeken die ik op schoot geworpen krijg over voor geboorte, de processen hoe je incarneert en je bewust wordt van deze wereld. Ik ben hier gekomen met een hele duidelijke kristalheldere  weten, gewoon weten. Je moet het niet zien als een droom, het si gewoon weten. Jullie weten hoe je hier niet binnen bent gekomen, dat weet je, kun je heel helder terughalen. Dan komen we op het onderwerp uit wat is een herinnering waard, maar ik weet wie ik ben en waar ik vandaan kom, en vanuit die werkelijkheid dat ik dat weet ben ik hier op de aarde gekomen. En zolang ik hier op de aarde ben, het woord verzetten is niet het juiste woord, maar zolang ik hier op aarde ben en dat zal ik altijd blijven doen, blijf ik zorg dragen, waakzaam dat datgene wat ik weet dat dát voor mij overeind blijft.  Het maakt niet uit wat andere mensen zeggen, het maakt niet uit wat er allemaal wordt bewezen, ik blijf bij datgene wat ik weet.

Ik ben hier dus geboren en voordat ik hier geboren ben heb ik een hele duidelijke reden waarom ik hier ook ben. Dat geldt voor ons allemaal. Even een intermezzo, alles wat ik zeg is niet een ego show, dat krijg ik wel eens voor mijn voeten geworpen, maar het is vrijuit spreken. Dus zie ook steeds dat ik de moeite neem om dingen te zeggen, om in diepere lagen bij andere mensen waar dan ook, in het nu of in en droom, om een bewustzijn wat verdicht is of dicht staat in beweging te zetten. Dus het gaat niet om mij, maar ik spreek hier vanuit mijzelf. Dus alles wat ik vertel heft op de een of andere manier betrekking op jezelf.

Voordat ik hier me bewust werd van deze werkelijkheid en ik beschouw mijzelf als een kosmisch diplomaat, als mens die informatie in zich draagt waardoor de mensheid hier en de mensen in het geheel een radicale herziening kan toepassen in zichzelf in de wijze hoe ze de werkelijkheid buiten zichzelf ervaart. Dus ik ben hier als diplomaat uit een andere wereld om mee te werken het vastgelopen systeem wat ons eigenlijk steeds verder ontvoert naar een ander model, dat zijn pittige woorden, om onszelf daarin bewust te worden in onze eigen keuzes die we in onszelf dragen te openen en die keuzes ook letterlijk in te gaan en ze ook neer te zetten. Ik zeg eigenlijk dat ik een diplomaat ben van de scripten, net als jullie allemaal, van de scripten dus de oorzaak en gevolg wetgeving, die in dit universum van toepassing zijn, om die ruimte te geven en te openen. En dat betekent dat ik hele tegenovergestelde dingen vertel. Dat betekent ook dat heel veel mensen daar zwaar verward van naar huis gaan. Maar ook een heleboel mensen bekrachtigt en voelen van nou dit is precies wat ik weet, dit is wat ik in mij draag, hier moeten we het echt over gaan hebben. Aan de andere kant wil ik nog even zeggen dat een verwarring ook een bekrachtiging is. We weten allemaal dat op deze aarde zij zoveel verschilleden modellen actief, in religie en spiritualiteit, je zou kunnen zeggen met een bordje erboven: verwarring is controle en controle is macht. Dus hoe meer verwarring er is wat nou dé werkelijke religie is, dé werkelijke spiritualiteit, wat dé universele wetten zijn als die überhaupt zouden bestaan, als we daar nou zoveel mogelijk van lanceren en we zetten die op een aarde zoals hier neer, is er dus totale verwarring, is er geen eenheid, misschien wel binnen die ene club, daar is wel eenheid, maar ga je vanaf die club bij een andere club aankloppen en zegt hé ik ben lid van die club dan is de eenheid er niet, dan zeggen ze eruit jij met je overtuigingen, je bent een godslasteraar of je bent nog iets heftigers. Ik heb die ervaringen en het weerhoudt mij niet om te spreken over datgene waar we het over gaan hebben.

Ik kom uit een ander universum, ik kom uit een periode waar je rustig kunt zeggen dat sterven niet bestaat, nogmaals dit is op ons allemaal van toepassing. Het is een werkelijkheid waarin eeuwig leven is, er is geen begin en geen eind, maar het is wel in een hele fundamentele vorm, het is niet in de abstractie van een wit licht, het is een wereld waarin we als mensen, ik noem het mensen, leven met een enorm vermogen in onszelf en waarin we bestaan als laat ik zeggen uitvinders en een kracht in ons dragen wat ons met elkaar verbindt, wat ik de godskracht in het hart noem. Dat is dus niet een kracht buiten onszelf die aanbeden wordt, het is een kracht die we in onszelf dragen en die we eren elk deel van het leven buiten onszelf, maar ook in een ander, waardoor er een emotie vrijkomt, dat is dus god, een krachtveld vrijkomt waardoor er een echte verbinding is tussen de ander, dus tussen jou en mij, tussen jou en een mier, tussen jou en een boom, maar ook tussen jou en de mensen die de boel finaal onderuit halen. Het komt dus vanuit jou. Waar de agenda op gebaseerd is hier op deze aarde, is eigenlijk om ons in een soort oorzaak en gevolg wetgeving te houden waar belangen zijn dat de mens in die keuzes blijft zitten.

Nou ik ben hier dus gekomen als een diplomaat en dat neem ik ook echt letterlijk serieus dat woord, het is een vreugdevol woord, ik ben diplomaat van een wereld waar we allemaal vandaan komen, om zorg te dragen en mee te werken in het bevrijden van de mens die in gevangenschap leeft in allerlei modellen, programma’s overtuigingen etc.etc.etc. En ik zal dat zolang ik op deze aarde ben zijn en jullie ook.

Voordat ik hier bewust werd, geboren werd, was ik compleet op de hoogte van wat zich hier op deze wereld zich afspeelt, en je zou kunnen zeggen dat er hier een zware militaire belegering heeft plaatsgevonden. Dat druk in nu even in aardse termen uit. We zien het niet, ja we zien wel wat, we zien de modellen, de systemen, hoe mensen verdeeld zijn en worden, maar het is veel groter dan dat. Het is alleen nog maar de voorkant van de foto er zit nog veel meer achter. En nee ik ben geen complottheorist, ik spreek alleen maar uit wat ik weet en is het niet valideerbaar voor een ander, maakt mij niks uit. Veel complotten die later bewezen worden zijn ook niet valideerbaar tot het moment dat het zichtbaar wordt en zo zal het met dit, wat ons gezamenlijk erfgoed is ook zijn. Deze aarde is eigenlijk onder een belegering van bepaalde krachten die veruit superieur zijn aan de manier hoe de mens zich op dit moment als wezen presenteert op deze aarde. Zolang wij met elkaar over modellen hebben die moeten veranderen en we spreken over dat we de verandering zijn en we zijn het niet, dan delven wij met elkaar het onderspit. Maar het komt er dus op aan dat je niet gelooft in een verandering en dat je die verandering niet zomaar kunt bedenken maar dat je die verandering ook echt moet zijn en ook van binnenuit naar buiten moet neerzetten. En er is niets zo moeilijk als dat. Dat heeft te maken met het deprogrammeren van je patroon waarin je zit.

Ik ben hier naar toe gekomen om de mensen daarover te vertellen, ik ben hier naar toe gekomen vooral om te vertellen dat iedereen het eigenlijk al weet, dat het overal in gepresenteerd is, in geschriften, rotsformaties, in steencirkels, het staat in boeken in heilige geschriften, het staat in spirituele modellen, maar om iedereen ook te vertellen geloof niet dat dat waar is zoals het daar staat. Geloof het niet, bestudeer het, maar hang het niet aan, ga er niet aan hangen van dit is de ultieme waarheid. Want de ultieme waarheid die te maken heeft met ons die is zo groots, dat als je die wilt benoemen, zou je eigenlijk eerst al die modellen eerst eventjes aan de kant moeten gaan zetten. Dat wist ik en toen ben ik hier naar toe gegaan en toen werd ik geboren wist ik ook direct dat ik er was. Heel bewust kan ik mij dat exact herinneren en ik vond het verschrikkelijk. Niet bewust van ik vind het hier verschrikkelijk maar ik merkte dat ik in een emotie zat wat heel erg bij dat lichaam hoorde, dat ben ik niet, dus dat lichaam gaf mij een emotie wat totaal niets te maken heeft, ik ga even terug naar dat nu-moment, met wie ik ben. Ik vond het een hele traumatische ervaring. Ik ben opgegroeid met al die kennis die ik nu langzamerhand een beetje naar buiten breng om mensen mee te assisteren om mensen te ontvlechten als het ware uit de klauwen van wat onze persoonlijkheid denkt en voelt. En zo ben ik opgegroeid en ik heb tijdens mijn opgroei periode heb ik altijd beseft van jongen als je daar straks over gaat spreken dan krijg je die soldaten tegenover je die met het mes tussen de tanden alles uit de kast zullen gaan halen, zullen gaan vertellen dat datgene wat jij vertelt dat dat niet waar is en dat het juist uit de koker komt van de negatieve krachten. Dus ik ben mijn hele leven ben ik aan het voorbereiden gegaan van hoe kan ik hierover gaan spreken. Dus ik ben mensen gaan bestuderen op mijn manier. Ik ben gaan kijken hoe groot is de bereidwilligheid om om te denke, hoe groot is de bereidwilligheid om los te komen van geloof, om los te komen van wat jouw familie denkt, zelfs dat jij denkt dat jij dat denkt maar dat het voortkomt uit de gedachtegoed van de familie. En dat je eigenlijk de familie representeert. Dus je ontmoet een persoon, maar eigenlijk ontmoet je je hele familie. Dus als iemand vraagt kom je naar een familiefeest dan zeg ik nee want we elkaar ook samen ontmoeten, dan zit de hele rest er ook bij. Hoe bedoel je dat? Het zit in ons, het zijn patronen, wij dragen dus informatie, dat is de epigenetica. Dus ik heb heel veel bestudeerd op mijn manier en ik vond het heel lastig en ik heb me heel vaak als kind afgevraagd van goh hoe kan ik als mens uit een andere wereld in een kinderlichaam ooit een start maken om  een compleet uitgewiste historie dat hoort bij ons bewustzijn, dus niet per definitie bij deze werkelijkheid, om die bespreekbaar te maken zodat we er allemaal mee aan de slag gaan op onze eigen manier, dat wij er iets bij voelen, er iets bij vinden, dat we erover kunnen denken dat het ons bezighoudt, en dat het innerlijke dat ons bezighoudt als het ware verder vibreert waardoor datgene wat weggepoetst is, dus dat is de hypnose sessie, in één keer weer herinnerd wordt. En toen wist ik op een gegeven moment van ja het is gewoon echt samenwerking. Je moet op een gegeven moment tot een bepaalde communicatie durven komen met elkaar waarbij je grensoverschrijdend werk verricht. Dat is het ook, met alles wat ik vertel, ik heb het over mijzelf, ben ik grensoverschrijdend bezig. Er is geen één groepje die mij leuk vindt. Omdat een groepje, een overtuigingsclub die in een bepaalde leer zit, die niet leuk vindt wat ik zeg omdat in alles wat ik zeg zit wel één element wat het hele verhaal van waar de andere mensen in geloven onderuit haalt. Dat is best wel zwaar hoor. Af en toe dan wordt ik daar echt energetisch op aangesproken en dan gebeurt er van alles.

Dan moet ik terug naar wat ik in mijn kindertijd heb gedaan overeind blijven, staan en weten dat de god in mij, de kracht in mij de waarheid, de zuiverheid, de verbondenheid, de liefde, dus niet de liefde wat we hier denken wat het is, dat dat overeind blijft staan, steeds weer. Binnen ufo groepen, nee want Martijn zegt dat de galactische federatie een projectie is om de mensen er in te laten geloven en dat is absoluut niet waar want ik heb contact met die galactische federatie dus Martijn is fake. Ik vind het niet erg om niet geliefd te worden, ik vind het heel fijn als mensen van mij houden, in de energie hè, ik zeg het wel hardop, ik zeg alles vanwege patronen, frequenties, wat we denken, wat we horen. Jullie kennen dat ook.  In alles wat je onderzoekt, in alles wat je beleeft kom je dingen tegen die andere mensen niet kunnen vatten. Ze kunnen er niet meer in mee, het is te abstract voor de ander maar voor jou wordt het nog duidelijker dan ooit tevoren. En op dat moment vindt je het ook niet erg meer. Als je het echt weet van binnen vindt je het niet erg meer dat een ander jou niet meer lief of niet meer leuk vindt. En als je niet oplet zou er bijna een verharding kunnen plaatsvinden, een soort ongeïnteresseerdheid, maar dan komen we op het punt van oh ja maar jij bent nog niet in de 13e dimensie. En daar gaat het nou juist niet om. Het gaat erom dat je altijd in compassie blijft en empathisch vermogen houdt in alles wat er gebeurt en dat je beseft dat je er zelf, ik ook, finaal naast kan zitten. Dan sta ik ineens met mijn voeten op de grond. Dus deze dag, je kunt niet lid worden van een club, er is geen club, dit zijn allemaal gezonde mensen die de moed nemen om in diepere lagen te kijken in zichzelf en ook de dwarsverbanden tussen allerlei thema’s en onderwerpen bij elkaar kunnen en durven te brengen. Waarom heb je problemen binnen je familie, waarom heb je uitdagingen met werk, wat gebeurt er, waarom is je diertje net overleden of ziek geworden, waarom heb je problemen met apparatuur in je woning dat het steeds stuk gaat, of dat mensen waarmee je net een verbinding had afhaken en dat het het toch niet is. Nou dat hebben jullie natuurlijk niet. Bij jullie sluiten je vrienden gelijk aan, maar ik heb altijd mijn hele leven gehad van dat ik voelde dit is een vriendschap, jajajajajaja…….neeee en logisch hè, want mijn behoefte is dan zo groot, dat de behoefte die eronder ligt , het verlangen, dat is een frequentie, resoneert in een bepaalde taal, dat zijn gliefs, waardoor die situatie verandert in het nadeel, ontkrachting volgt erop. Het is een hele reis, een hele reis.

Ik heb te maken gehad met ufo ontvoeringen, een veel besproken onderwerp en een zeer goed wetenschappelijk onderzocht onderwerp. Waar iedereen wat van vindt, ja het zijn militaire inlichtingendiensten, ja en maar het zijn chips die in ons hoofd zijn gepland, het zijn echt buitenaardse ontvoeringen hele negatieve wezens, of nee het zijn wel buitenaardse ontvoeringen maar ze zijn heel positief en jij snapt niet wat ze hebben gedaan. Al dat soort zaken. Hoe kan het dat de één iets positiefs ziet ervaart en de ander als negatief. Bestaat er wel zoiets als positief of negatief, ja binnen dit stuk wat wij ervaren als werkelijkheid zeker, wij ervaren dat, dus moeten we het als zodanig durven te zien dat er positieve en negatieve krachten zijn, wat gebeurt er als er een kracht in mijzelf tevoorschijn komt die zo sterk is dat negatieve krachten nagenoeg geen effect, geen invloed meer hebben en je op geen enkele manier belemmeren? Ben ik dan helemaal vrij? Misschien, misschien niet. War ligt de lijn van geloof, wanneer doet geloof weer zijn intrede?

Ik heb de afgelopen jaren tegen iedereen gezegd ik ben geen goeroe, ik ben gewoon Martijn, een mens die hier dingetjes vertelt, uitspreekt en deelt, met een mogelijk gevolg om daar dieper op door te gaan. Toch doordat ik, en ik ben me ervan bewust, doordat ik dingen vertel, worden de mensen op de één of andere manier zo diep door gegrepen en daarom vertel ik alles maar heel in een rustig vaarwater, worden de mensen er zo door geïnspireerd en ook naar mij toe gezogen, waardoor ik dus een goeroe word. En dan krijg je weer die leer waar we juist vanaf willen. Dus wat dat betreft ben ik steeds in een herhalende factor, ik repeteer heel erg door dat steeds weer te zeggen, ik ben geen goeroe, ik ben gewoon een normaal mens.

Ik heb contact met mensen uit andere werelden, mensen zoals jullie en zoals ikzelf, sommige mensen iets anders dan wij, of beter gezegd wij zijn iets anders dan zij. Dat heb ik mijn hele leven gehad. En die contacten lopen gewoon door. Ik ben daar heel voorzichtig in om daar iets over te zeggen, omdat als ik iets vertel wat zij vertellen, dan gaat de aandacht naar iets wat er niet is, en wordt het weer een relikwie in abstracte vorm. Het moet er om gaan wat we zelf zeggen, wat we in onszelf voelen, en ook wat we zelf ervaren. En als je heel eerlijk naar jezelf durft te kijken, dan zul je weten dat je ergens in dit leven zoveel mee hebt gemaakt, misschien zijn het allemaal pijnlijke dingen, misschien ook wel hele neutrale of hele vrolijke dingen, maar er zijn  zoveel dingen gebeurd wat je hebt gekoppeld als het ware aan wat jij dacht dat het was, maar het zijn de grootste sleutelmomenten om tot een diepere inzicht te komen.

Nou zo ben ik op de aarde gekomen, ik heb een hele reis gemaakt, ik ben als jongetje heel veel in gesprek geweest met mensen over geloof, over religie, met mensen die ook ontvoeringen hebben meegemaakt, en ook contacten hebben meegemaakt met intellectuele en spirituele bewuste wezens en mensen die gewoon heel erg fijn zijn. Dus ik weet dat er ontzettend veel mensen zijn die die ervaring hebben, maar ik heb wel altijd gevraagd waarom praat je er niet over? Nou ja ik weet het niet, ik ben bang, misschien word ik dan wel uitgelachen en misschien zit ik er wel naast, nou stel je nou eens voor dat je er niet naast zit. En toen heb ik heel veel mensen geprobeerd te inspireren om datgene wat zij vertellen gewoon naar buiten te brengen, vertel nou wat je ervaringen zijn, vertel wat je hebt gedroomd, vertel maar waar je over fantaseert, vertel maar wat je ten diepste bezighoudt, breng het van binnen naar buiten, trakteer deze werkelijkheid en accepteer dat de mensen het vreemd vinden of dat er mensen zijn die zeggen nou die is helemaal verknipt. Dit klopt niet. Dat hoor ik ook heel vaak,. Ik weet één ding in de afgelopen jaren samen met Arjan en alle mensen daar omheen waar ik ook mee samen heb mogen werken en nog steeds hè, want alles wat is geweest is, de tijd houdt alles vast, buiten de tijd om eigenlijk, is er zo iets moois gebeurt, duizenden mensen wisten elkaar te vinden, duizenden mensen wisten dat datgene wat besproken wordt dat het daar ook echt om gaat. En daarom ben ik ook heel dankbaar dat jullie hier vandaag komen, ik vind het ook heel leuk dat we hier zij op deze plek. Ik had geen idee waar ik naar toe ging. Ik reed vanochtend mijn opritje af, ik sla linksaf toen stond er een bord deze weg is afgesloten voor 2 dagen, en toen dacht ik ja ik ga geen twee dagen wachten en toen ging ik rechtsaf , zo’n landweggetje kom ik bij een kruising deze kruising is afgesloten voor 3 dagen. Logistiek goed geregeld,  maar in dat zelfde moment besef ik, weer een andere plaat, wat er gebeurt. Want wat we zien is iets anders als wat de mind denkt wat het is. In dat moment ga ik even kijken in mijzelf van wat gebeurt hier nou eigenlijk, niet buiten hè maar binnen in mijzelf, wat gebeurt er, wat voel ik nu, wat gaat er door mijn lichaam heen, niet wat ik denk, maar wat voel ik, wat is mijn bewustzijnsstaat op dit moment, en terwijl ik daar naar toe ga met mijn aandacht komt er gelijk een andere energie van binnen uit, het andere is weg van geïrriteerdheid in een flits, van hè gaan ze dubbel wegen afsluiten ik ga er iets van vinden van diegene die dat coördineert, dat gat weg door met mijn aandacht naar  binnen te gaan, ik draai de auto, ik rij terug, ik kom bij die mensen die bij het werkverkeer bezig zijn, met een vrachtauto staat te kiepen en ik vraag is het mogelijk dat ik er langs kan, kunnen jullie even aan de kant met de vrachtwagen, vriendelijk, en hij kijkt me echt aan alsof hij het in Antwerpen hoorde donderen, zo van hoor ik het nou goed, moet deze man met zijn vw’tje hier langs, wij zijn druk aan het werk en tegelijkertijd dat hij dat deed voelde ik dat in mijzelf en toen zei ik ik begrijp dat jullie het heel druk hebben maar ik wil er graag even langs, dus als dat kan zou dat heel fijn zijn, anders moet ik gewoon omrijden dan is het niet anders, maar ik ga er graag langs. En toen keek hij naar de vrachtwagenchauffeur en toen ging hij aan de kant. Vanaf dat moment heb ik nog 10 andere wegen gehad op de snelweg die dicht waren.  Dicht. Maar wat is dat? Moeten we daar een spirituele verklaring voor hebben of is daar wat meer aan de hand? Wat is dat dat er een weg dicht is. Dan kan je naar een medium gaan die gaat je vertellen ja je moet wegen openen. Ik maak er een grapjes van maar wel een serieus grapje, het klopt dus ook wel om wegen te openen, maar waar ligt nu de boodschap? Ligt de boodschap nou buiten mijzelf, krijg ik nou een verhaal te horen wat me daar helemaal in trekt, of ligt er iets in mijzelf, een boodschap in mijzelf. Toen kwam ik hier aan wilde ik de auto in de parkeergarage zetten en toen parkeerde ik de auto en kon ik de deur niet meer open doen, het was een beetje te klein, toen dacht ik nou ik heb een open dak, ja echt ik ben heel erg creatief, maar dat ging niet, toen wilde ik er uit rijden toen ging de slagboom niet meer open. Mijn leven eindigt hier achter de slagboom, maar in het moment dat dat gebeurt weet ik, ik weet dat alles buiten mijzelf een prachtig mooi landschap is wat perfect aansluit op wat ik doe en denk en dan zijn er twee mogelijkheden, en dat is mijn boodschap die ik meeneem en dat zijn eigenlijk de universual teaching, de universele lessen, die we in onszelf dragen al uit die andere wereld maar even vergeten zijn door een heel complex grote gebeurtenis, er is iets in mij wat dat kan stoppen. Ik zal een ander voorbeeldje noemen dan pak ik de draad straks weer op, daarom heb ik geen scherm, dat werkt niet vandaag. Gisteren zat ik lekker in de tuin en we hebben veel dieren bij ons thuis, we hebben een lieve hond Dribbel en een rode kater Mimi, er gebeurde iets heel bijzonders, we zaten lekker met elkaar op de bank en Dribbel zit half op mijn schoot en Mimi komt er aan, komt naast Dribbel zitten, en ze kijken elkaar aan en ik kijk mee, dat is wel heel bijzonder dat je beseft dat twee wezens die anders zijn dan jij elkaar aankijken en dat je in dat moment beseft dat ze zeker iets anders waarnemen dan ik, maar ik ben wel deelgenoot van die waarneming, whoeh die gaat heel diep, komen we later op uit op die kwantumfysica, ik kijk naar hen beiden, ze kijken elkaar aan en in dat moment voert Mimi de rode kater een preventieve aanval uit door eventjes heel liefdevol maar toch dwingend in het pootje zijn tanden te zetten, maar niet hard er doorheen, je kon het zien hij deed het heel onzeker, hap, en in dat moment dat dat gebeurde ontploft Dribbel in energie van wat ga je me nu maken, je gaat mij gewoon happen terwijl we hier als vrienden zitten, zie je wel dat het klopt dat ik jou met twijfel aan heb zitten kijken en hij springt er boven op en vervolgens rennen ze heel hard door de tuin. Er was van vijandigheid geen sprake maar het was wel wat er gebeurde. Kijk en dat is eigenlijk het hele verhaal, dat heeft te maken met oorzaak en gevolg, Mimi heeft du al eerder een ervaring gehad waardoor die weet van nou ik moet de situatie managen, ik moet zorgen dat ik op voorhand even de-escaleer, dus ik moet hem even een tik uitdelen. Dus er is eerst een herinnering, dan komt er een gedragspatroon en daarachter aan komt het gevolg waar je eigenlijk de eerste stap voor hebt gezet om het te voorkomen. Dit heeft te maken met ons kosmische bewustzijn, tot in detail. Ja er zijn ufo’s ja er zijn voertuigen, ja, wij zijn een onderdeel van een kwantumwereld, wij komen hier om te beseffen wat oorzaak en gevolg wetgeving nou eigenlijk is en het voorbestemdheidsprincipe te torpederen. Wij gaan het zelf creëren, daar gaat het om. Dis je zou kunnen denken Mimi de kat heeft dus en bijt gegeven uit angst en om te voorkomen dat er iets zou gebeuren dat de hond de kat iets zou doen, en juist daardoor gebeurde het. En dat is wat wij doen, wij zijn bezig op deze aarde, om te benoemen met elkaar wat er niet goed is, dit klopt niet, dat klopt niet, nou daar kunnen we hele dagen aan wijden wat er allemaal niet klopt, de systemen, de economische modellen, gezondheid, onderwijs, noem het maar op. Hoe mensen met psychische klachten worden behandeld, dus niet behandeld, klopt niet. Daar kun je met zijn allen over spreken. Maar het punt is zijn we in staat om het te veranderen? Zijn we in staat om te veranderen als we nog steeds denken in concept van hoe wij geharnast zijn in onze gedachten, dus hoe het probleem in elkaar zit. Wij moeten beseffen dat als we niet wakker worden, als god in ons niet wakker wordt en dat is een discutabel woord voor veel mensen, maar ik gebruik hem wel. Als de kracht van de creatie in jezelf niet wakker wordt, dan moet je beseffen dat er nooit een verandering zal zijn, dan blijf je een soldaat en je in feite het systeem mede in stand houdt. Dat is mijn diplomaten werk om dat te openen, samen met elkaar, inzicht te brengen in waarom dingen zich ontvouwen, precies op een manier wat je niet wilt of wat je eigenlijk al die tijd wel hebt gewild….wat je niet wilt. Want je wilt juist iets niet daardoor gebeurt het, dus eigenlijk wilde je het wel. Dus er zit ergens iets in jezelf dat je het wel degelijk wilt maar je loopt jezelf wijs te maken dat je dat niet wilt en daardoor gebeurt het. Nou welkom!

Ik heb een stukje vanochtend uitgeprint. Dat komt uit het Antarus veld. Ik kom uit het Siriaanse bewustzijn dat is niet Siriaans wat we zien van de ster Sirius als je Å› avonds naar buiten kijkt. Je moet zo zien het universum is niet een statisch geheel, het universum is een oneindige hoeveelheid doorzichtige foto’s door elkaar heen. Het bewustzijn van ons stemt zich af op een werkelijkheid, dat is nu ook zo, je bent nu afgestemd op deze werkelijkheid, als je vannacht, of van middag slaapt dan stemt je bewustzijn zich af in een andere werkelijkheid. Dat gebeurt in eerste instantie via de hersenen, dan ontkoppelt het bewustzijn zich van de hersenen en verbindt zich in vibratie als een radiozender af op een andere frequentie, dus een andere werkelijkheid. Ik spreek in die zin niet over buitenaardse bezoekers, maar over bezoekers uit andere werkelijkheden. Ik heb wat opgeschreven en dat is om mee te denken en te voelen wat er nou eigenlijk staat. Voor de mensen die zich bewust dat zij in een soort repeterend, dus  herhalend script leven, benoembaar als deze werkelijkheid, is het door zelfonderzoek duidelijk geworden, dat een verandering aanbrengen in deze werkelijkheid, dus in jouw werkelijkheid, een manier kan zijn, om tot verandering te komen voor een bepaalde periode. Dus mensen die beseffen ja maar ik leef in deze werkelijkheid, hé ik kan dat veranderen, ik krijg diepere inzichten dat dat kan, dat het een oorzaak en gevolg wetgeving is, en dat die oorzaak en gevolg wetgeving wordt ingeluid door de manier hoe je zelf kijkt, waar je in gelooft, de mensen die zich daar bewust van zijn die kunnen dus verandering teweeg brengen, maar die verandering is er voor een bepaald moment…..ik heb het over het door resoneren van verandering in de kern. Een verandering die niet alleen maar een verandering is voor een korte periode maar die een heel andere gevolg opent, aansluitend op die verandering. Dit is de godstaal waar ik het nu over heb in de eenvoud. Dit gaat over wie jij bent. Dit gaat over dat je je dagelijkse leven met volle teugen durft in te ademen en naar binnen durft te halen en uit te ademen en naar buiten, maar dat je in alles wat je doet de andere bril ook draagt en kunt zien:  dat is wat er werkelijk gebeurt. Daar ben ik mee verbonden, dat gebeurt, dat doet dat met mij, het gaat erom dat je verschillende platen tegelijkertijd afspeelt met één naald. Een andere: echter om deze verandering,dus de aanpassing in deze werkelijkheid door te laten resoneren in een blijvende verandering zijn inzichten nodig hoe je die externe werkelijkheid ervaart, dus de waarneming. Hoe ervaar je die werkelijkheid buiten jezelf, je wilt iets veranderen buiten jezelf, maar hoe ervaar jij dat moment eigenlijk dat je wilt veranderen? Dat dat te veranderen is. Veel mensen gaan veranderen vanuit weerstand, vanuit boosheid, verdriet en emotie en och, en gaan dan direct een verandering toepassen.  Maar wat gebeurt er in jezelf, je moet dus heel duidelijk bij die waarneming blijven. Dus je moet in het moment dat je die verandering wilt toepassen, moet je vrijkomen van het denken. Dit is best gedetailleerd al zo voor de eerste keer in België, maar ja jullie zijn zo zacht allemaal. Ik begin gelijk een beetje schuivend, duwend en trekkend,  je moet zien dat je durft te aanvaarden dat het mogelijk is om iets waar te nemen een situatie waarin je verkeert en dat je die situatie waar je in verkeert dat jij niet die situatie bent, dat is 1 en 2 dat die situatie invloed heeft op wat jij van binnen voelt,  en dat je in dat moment ook nog alles wat je denkt in één keer kunt stoppen. Dan staat god op, dan wordt god wakker, dat is een kracht, die is autonoom en staat los van wat er zich afspeelt. Dan wordt je krachtig hoor, dan gaat het leven echt stromen. Want dan zit het binnenin. Dan wordt je eigenlijk een soort van onschendbaar in het scenario waar je op dat moment in zit. Daar worden we ook het diepste in uitgedaagd in wat ik nu zeg, allemaal, alle mensen op de aarde. Hoe diep zitten we vast. Op dit moment overheerst die externe werkelijkheid door het zogenaamde eigen denken hier in lijn met die externe werkelijkheid afgestemd te houden. Dit is niet zomaar iets, dit heb ik gekregen, uitgewerkt in energie, in gliefs, van mensen van Syrië, dus niet Syrië bij Damascus. Hier staat namelijk in taal van alles maar in beelden wat er in zit, zit eigenlijk de volledige teaching van waar je vandaan komt, de les die je zelf in je draagt om te scheppen. Zo ver gaat het. Dus die gedachte die jij hebt, die afgestemd moet blijven op de externe werkelijkheid, dat behoeft aandacht. Dus je kunt nooit van een situatie los komen Als je blijft handelen op basis van wat er daarvoor is gebeurt. Ik zeg nu iets echt moeilijks hoor, oeh oeh oeh. Probeer jij maar eens, en het kan, het heeft met je bewustzijn te maken, probeer jij maar eens niet opeenvolgend te reageren op wat er net allemaal gebeurd is, in jezelf, ik heb het niet over buiten jezelf! Ik ga verder: Je denkt en je voelt iets over een situatie. Ik heb het over wereldvrede en het herstel van het oorspronkelijk potentieel wat hier op deze aarde nu volledig open ligt om intrede te doen in het menselijk bewustzijn waardoor de besmetting en de heersende machten in de mens zullen geneutraliseerd worden. Door de mens zelf, niet door een externe kracht. Je denkt en voelt iets over een situatie, of je voelt en denkt iets over een persoon, je handelt vanuit dit gevoel en denken terug de werkelijkheid in, dat is wat wij doen. Wij houden dus voortdurend ruzies in stand, moeilijkheden houden we overeind doordat we iets denken over een situatie en die gedachte zet ons aan om aansluitend daar op te reageren. Zolang wij dit niet door hebben blijven wij tijd creëren met elkaar. De beschavingen die de mensheid, wijzelf, uit andere werkelijkheden en andere intelligenties, zullen nooit in onze eigen construct van denken landen, nooit om allerlei verschillende redenen. Menselijke structuren en systemen, passen zich aan zodra je doorziet in welke geharnaste denkwijze en gevoelswijze je zit. Geharnast, de mens is geharnast door haar gevoel en door haar denken maar ook door waar ze niet naar toe wil. Want als jij denkt en voelt over iets wat goed of niet goed is, dan handel je naar het goed en niet goed principe, je opent dus nooit de gevolgen die voort kunnen komen uit datgene wat niet pas binnen het beeld en het gevoel van wat goed is. Dus je zou ook kunnen zeggen dat negatieve gevoelens, negatieve scenario’s die staan opgeschreven en opgetekend in allerlei boeken en in gliefs, bijvoorbeeld in piramides waar ook al over geschreven wordt, gewaarschuwd wordt over negatieve krachten en dat je daar dus door bij weg te blijven die scripten die daar achter verborgen zitten niet opent door in je huidige denken en voelen te blijven zitten. Nou dan wordt het wel erg mal hè? Kun je het nog volgen? Ja natuurlijk appeltje eitje.

De gevangenis van hoe jij jezelf ziet in deze werkelijkheid, want wij ervaren onszelf allemaal op een bepaalde manier, ik bedoel elke keer ontmoet je jezelf in de spiegel, je ontmoet jezelf ook steeds als je met een ander gaat spreken, want je krijgt namelijk de reacties van de ander terug van wat de ander denkt wie jij bent. Heb je daar weleens over nagedacht hoe diep dat gaat? Hoe het komt dat je sommige mensen heel fijn vindt te ontmoeten en andere mensen…iets minder fijn, dat komt omdat die andere mensen een reactie hebben naar jou volgens wie zij denken en voelen wie jij bent, wat er dus kennelijk op de één of andere manier ook wel is, maar niet perse door jou hoeft te worden uitgezonden, maar ontstaat in een bepaald waarnemingssysteem. De verdeeldheid is nog nooit zo groot geweest dan nu. Dus die gevangenis van hoe je jezelf ervaart die kan af gelegd worden. En dan komt ‘ie: Slachtofferschap afleggen, dat is een rotwoord vind ik, omdat het met al die workshops die ik bijgewoond heb was slachtofferschap toch vaak een woord uit de vocabulaire van de spirituele lijsten, “je moet geen slachtoffer spelen” “nee maar ik ben het wel” “maar daar moet je gewoon doorheen prikken” “ja maar hoe dan” maar niemand wist het. Gewoon niet zijn. Slachtofferschap afleggen en doorzien hoe de oplossingen die zich ontvouwen in jouw bewustzijn aansluiten, komt ‘ie, op de eerdere staat van onderdrukking van jouw bewustzijn is onvermijdelijk. Moet je goed opletten wat hier staat. Slachtofferschap, dus de rol waarin jij nu zit, afleggen, dus niet meet vervolgen, en doorzien hoe de oplossingen die zich ontvouwen in jouw bewustzijn aansluiten op de eerdere staat van onderdrukking van jouw bewustzijn is daarbij onvermijdelijk . Hier staat eigenlijk dat als je slachtofferschap aflegt door de oplossingen die in jezelf ontstaan te volgen verandert je slachtofferschap in een geleidde georkestreerde situatie die volgt op de onderdrukking die eerst plaatsvond…..en daarom zitten we nog steeds in de problemen, als collectieve beschaving, hoewel het hier heerlijk is op deze aarde, de aarde is een fantastische planeet. Het is echt een parel, en toch lijkt maar alsof we er niet doorheen kunnen komen. We proberen met elkaar nieuwe regeringen te vormen, we proberen nieuwe initiatieven neer te zetten, we proberen van alles, en het geeft ons…ja, lucht, het geeft ons inspiratie, maar op de één of andere manier, verandert er iets niet maar blijft het in allemaal kleine frequenties zitten. “ja maar je moet al die kleine frequenties die moet je ook de tijd geven om tot een grote frequentie te komen” en dat is spirituele onzin. Want de verandering die in jouzelf ligt, de verandering die werkelijk in jezelf ligt, dus helemaal los te gaan, los te knippen van alles wat je hebt gedacht, van alles wat je denkt en alles wat je naar een ander toe voelt of naar een situatie toe voelt, je rol daarin, als je die kunt pakken, je kunt het masker van je persoonlijkheid afzetten en daar heb je gewoon op een gegeven moment ook actie voor nodig door dingen niet meer te doen of juist andersom te doen, dan zul je frequenties, resonanties, scripten, oorzaak en gevolgwetgevingen, zul je openen zichtbaar worden wat je nooit hebt kunnen vermoeden. En daarom moeten we ons leiderschap aanzetten. En niet leiderschap om te leiden over een ander, en ook niet lijden met een lange ij, maar leiderschap in jezelf en dan ook beseffen dat het ook wereldleiderschap is. Want jij bent net zo belangrijk als al die mensen die aan de knoppen zitten/drukken op deze aarde en die precies weten hoe de systemen overeind gehouden moeten worden, dan weliswaar in een iets ander systeem, maar jij kan het veel beter. En dat is waar de mensheid in verkeert. Zoals laats iemand tegen mij zie “ja de banken die gaan dicht of zo en dan krijgen we straks andere soorten banken voor terug”En ik zeg “de banken gaan toch weg zeg je net?” “ja nee maar de banken die gaan weg en dan krijgen we een ander soort systeem zeg maar, dat is en soort crypto currency, blockchain, daar krijgen we allemaal andere systemen voor”. Ik zeg “maar de mensen zijn helemaal niet klaar voor die nieuwe systemen, want de mensen zitten nog steeds wachtend op een oplossing van dat oude denken, dat kan helemaal niet. Het mooie is dat in ons dagelijks leven worden we letterlijk dagelijks geconfronteerd met hoe werkelijkheid zich buiten jezelf ontvouwt, wat er gebeurt met jezelf, wat er gebeurt naar jezelf toe. Ik denk dat als we spreken bijvoorbeeld over die banken dat heeft allemaal met bewustzijn te maken, ik ben een heel diepgaand spiritueel mens maar ik geloof geen barst van wat andere mensen vertellen, omdat ik weet dat alles wat zich hier ontvouwt in deze wereld, een perfect georkestreerde werkelijkheid is om de mens juist uit dat wereldleiderschap te houden en te laten denken dat ze de initiatieven nemen, meeloopt??, buiten zichzelf i.p.v. in zichzelf. Ten aanzien van die banken, dat zal altijd zo blijven ook al komen er nieuwe banksystemen, ik bedoel de mensen die nu zonnepanelen op het dak hebben, vroeger zette je je  geld op de bank, kreeg je rendement, nu krijg je rendement via de zonnepanelen. Dat systeem gaat steeds in een andere vorm, verhuist ergens naar toe.

Nou dit probleem, uitdaging, is echt wel een probleem op deze wereld, zit ‘m dus in de mensen zelf, dat we zelf denken en hoe we er zelf mee omgaan. Waar ik vandaan kom bestaat dat niet, daar bestaat maar één ding,  en dat is een hele diepe heldere staat van leven, van bewustzijn, er wordt niet gedacht op de manier zoals wij denken, er wordt geleefd. Er zijn geen problemen, er zijn allemaal mogelijkheden. Je volgt daar niet een script zoals hier, maar daar ben je vrij en je leeft datgene wat je werkelijk voelt, wat je werkelijk echt raakt, en dat is eigenlijk alles wat je maar kunt voelen, letterlijk. En in de werkelijkheid waarin we nu leven moet jij voldoen aan allerlei scripten, dat is een ander achterstevoren werkelijkheid. Maar waar ik naar toe wil is dit………kijk (prachtige afbeelding van de aarde houdt hij vast)  deze aarde, klein plaatje, deze aarde kent helemaal geen pijn, kent ook geen model en geen vorm van hoe het zou moeten zijn. Ik heb de boompjes geknipt en gesnoeid en een week later komen er op een andere plek nieuwe takjes, er is geen discussie geweest, de bomen hebben niet met elkaar overlegd, er is geen initiatief gelanceerd, alleen datgene gebeurt hoe dingen zich ontvouwen, maar je weet nooit waar. Hier leven wij en we hebben verschillende keuzes. We hebben de keuze om te geloven dat alles goed is, en dat alles een school is,   en dat het allemaal wel goed gaat komen en dat het alleen maar een kwestie is van tijd, dat je niets hoeft te doen en dat het buitenaardse waarin gelooft wordt die de mensheid komen redden, dat de goede boodschappen die de mensheid bereiken zullen leiden tot een grote verandering, de definitieve verandering. Of je kunt weten dat zolang je op deze planeet bent met je bewustzijn in dit lichaam dat je het goede in jezelf opent, dat je anders jezelf neerzet, dat je in je diepste gevoelens gaat kijken waar gaat het nu werkelijk om. Wat is nu mijn diepste boodschap in mijzelf? Nu dat ik hier ben hoef ik daar toch niet mijn hele leven lang onderzoek naar te doen, om vervolgens vast te stellen dat ik vastzit in een overtuiging van dat ik iets moet bereiken omdat je het namelijk al bent. Er is iets heel groots gebeurd en dat leidt tot dit kunstwerkje en  dat heb ik van iemand gekregen, daar staan twee vormen, dit is wie wij zijn, ik ook, wij allemaal, zolang we hier op de aarde zijn leven we in al die overtuigingen. Dus ik moet ook met mijn bewustzijn zo nu en dan flink aan de slag omdat Martijn wel is wat kan vinden wat helemaal niet van hem is. Ja eerlijkheid, openheid, transparant, altijd eerlijk en zuiver zijn. Hier zijn twee modellen, het bovenste stukje is een labyrint, doolhof, en  het onderste stukje is een expressie, een stroming van binnen naar buiten. Het labyrint, er staan ook wat woorden in, trauma, angst, verdriet, verslaving, depressie, verlatingsangst, haat, controle, jaloezie, bewijs, woede, geld, manipulatie ga zo maar door, dat is het deel wat onze fysieke conditioneringen zijn, dat is de persoonlijkheid in onszelf, dat is de mens van vlees en bloed, een geprogrammeerd lichaam wat onder controle staat van een perceptie die dor de mens heen gaat van hoe de mens de werkelijkheid ervaart  en zichzelf daarbij ondergeschikt maakt aan die werkelijkheid. Het fysieke gedeelte. Dat is Martijn, als hij zich niet bewust zou zijn.

Het tweede is los van die persoonlijkheid, dat is van binnenuit een kracht van warmte, harmonie, verbinding, beweging, gelijkwaardigheid, in alle mensen de gelijke van jezelf zien, en nooit voelen dat je verder bent of juist minder ver, bereidwilligheid, vreugde, vertrouwen, neutraal, barmhartigheid, vrije keus, ohhhh vrije keus, dankbaarheid. Het gaat hier niet om de woorden, het gaat hier om de trillingen wat die woorden inhouden. En dat zijn emoties. Ik ben een diplomaat, ik moet even de tijd in de gaten houden, daar ben ik geen diplomaat van, ik ben een diplomaat om van de trilling die in de mens aanwezig is, dus dat is het scheppingsfrequentieveld, resonantie, hier drukken wij het uit als emotie, om dat weer terug te brengen in de mens in haar bewustzijn, zonder belemmeringen, zonder beperkingen. Ik heb in de afgelopen jaren zoveel mensen horen zuchten, zien huilen, in zachtheid zien komen vanuit totale verbittering, weer zien leven, uit de robottisering van wat je denkt, uit de robottisering van het geprogrammeerde spirituele hart, omdat de krachten die de mens in het denken willen houden heel goed snappen welke verhalen je aan de mens moet voorleggen om volgzaam te zijn e te blijven,  vooral met doemscenario’s. Daar ben ik diplomaat van en jullie ook, beseffen jullie dat hoever dat gaat. Dat is iets heel kostbaars. Dit is het kristalbewustzijn waar in de spiritualiteit over geschreven wordt. Dat je door de zaken wat je denkt heen durft te kijken en verder durft te reizen buiten datgene waarvan jij altijd dacht en voelde dat dát waar is.

Als blijkt dat er iets heel anders aan de hand is op deze aarde, in ons bewustzijn wat leidt tot deze werkelijkheid, dan behoeft dat aandacht, en forse aandacht. En alle mensen die dat van tafel willen schuiven hebben het recht om dat te doen. Maar we zien allemaal, op welke manier dan ook, dat het z’n intrede al heeft gedaan, iedereen heeft het er over. Iedereen heeft het er over dat zaken niet kloppen, iedereen heeft het over oplossingen en veranderingen, maar we moeten het dieper gaan hebben over onszelf. Hoe kan het dat als je iemand wil bellen dat iemand jou net belt, verklaring telepathie, de ander dacht aan jou “dacht jij net aan mij?” ”ja inderdaad daarom belde ik jou” “grappig maar ik dacht ook aan jou” “oh dan hebben we elkaar gebeld omdat we all twee aan elkaar dachten” Maar dat is eigenlijk een spiritueel verhaal. Ik zet ‘m eventjes vierkant neer hoor.  Want er is iets anders aan de hand. En dat wat er helemaal anders aan de hand is, dat heeft te maken met het onderdrukkingsmechanisme en controle door de mens heen. Ik kan er voor zorgen dat de aankomend drie weken niemand mij gaat bellen…terwijl de telefoon aan blijft staan. Ik kan in mijn werkelijkheid, in mijn hologram in mijn universum, we hebben een gezamenlijk eindresultaat, maar in mijn bewustzijn, kan ik iets doen waardoor andere mensen niet over mij gaan denken. Of als ze over mij denken dat dat niet binnenkomt, waardoor het geen effect heeft in mijn werkelijkheid…………jaha, ik praat even niet. Willen jullie eens voelen wat er nu door je heen gaat, wat je voelt, wat er gebeurt, je mag je ogen openhouden daar gaat het niet om, het gaat met je bewustzijn je zit hier, voel je nog dat je hier zit, wordt je gepakt door vermoeidheid, door een energie in jezelf, kun je het nog volgen of niet volgen. Wat voel je van binnen? Wat is er nu hier binnen in jezelf aanwezig? Voel je je voeten wel?  Nu wel hè? En je hele lichaam. Ons bewustzijn moet bij onszelf blijven.

Oké dat stukje wat ik net liet zien, het labyrint dus het denken, de persoonlijkheid, dat is niet alleen pijn, want labyrint kent ook heel veel liefde, geprogrammeerde liefde, en de innerlijke vrijheid. Als je werkelijk de kosmische taal wilt gaan spreken in jezelf, vrij van alles wat er wordt gezegd en gepredikt, dan heb je echt, dan ga je ontdekking doen in je leven, dan ga je helemaal vrijkomen. En precies dat is de boodschap. De boodschap is: de mensheid zit in een collectief hypnose sessie wat niet alleen maar de banken en de economie zijn, maar in het geheel het complete spirituele beeld. Het hele spirituele beeld, ik zeg het hele beeld, ik neem daar ook nu niks meer van terug, staat onder controle van een kracht die dat invoegt zodat jouw perceptie daar zich op afstemt. Maar wat zou er gebeuren als dat er niet zou zijn, even heel eenvoudig, wat zou er gebeuren als alle geloofssystemen en alle spirituele modellen helemaal weg zijn, toen zei iemand tegen mij “ja dan is alle hoop vervlogen” mijn vraag was “waarop, want dat helpt niet”. “oh ja” . Uit aanwezigen: “ik denk dat er een enorme rust komt”

Lieve mensen de mens op deze wereld wordt zo extreem belast door modellen van geloof, dat zij zelf niet meer in staat is om te weten. En het ware zelf in wie je werkelijk bent achter het masker van onze persoonlijkheid om die tevoorschijn te laten komen in de persoonlijkheid, zodat jouw persoonlijkheid anders gaat voelen, anders gaat denken, anders gaat handelen, en daarmee ook andere gevolgen uitnodigt, dat is waar we nu mee bezig zijn. En dan moet je echt heel goed beseffen in jezelf dat niemand anders dat voor jou kan doen, ik niet, niemand niet. Je kunt elkaar ondersteunen, je kunt elkaar inspireren, je kunt elkaar wat aanreiken, je kunt met elkaar een robbertje vechten over het onderwerp en daarna de hand schudden en zeggen zo dat was even een stevige sessie maar je moet het zelf doen omdat het van binnen uit tevoorschijn komt. Van binnen uit. En om dat te volgen, in jezelf, met je gewoon kijken wat zich op dit moment op de wereld plaatsvindt, wat er gebeurt op technologisch gebied, ik noem even het voorbeeld virtuele werkelijkheid, hoe mensen hun voorstelling wordt verschoven naar een technologische werkelijkheid, dus een alternatieve werkelijkheid wordt gecreëerd, waardoor mensen dus ontvoerd worden door technologie, dat is dus allemaal al gebeurd. Daar zitten we in. Is dat nu een ramp? Is dat nu een drama? Behoorlijk!

Vraag: jij kan ervoor zorgen dat jij voor 3 weken niet meer wordt gebeld, maar kan het controlesysteem, de matrix, er ook voor zorgen dat jij niet meer wordt gebeld. Martijn ja dat kan, op het moment dat dat gebeurt komt er een gevolg in mijn werkelijkheid naar voren wat aansluit bij mijn perceptie. Dus als je dit, we kunnen dit  deze middag niet helemaal openen want dat is zo’n diepgaand onderwerpt, als je dit wel durft te openen dan kom je er achter dat er eigenlijk in de werkelijkheid waarin wij nu leven keihard met je bewustzijn gewerkt moet worden om te doorgronden en te doorzien wanneer je volgzaam bent tot in de details! Want dan kom je op wat geloof is. Dan kom je op wat volgzaamheid is, dat zijn breinreacties, dat zijn energetische velden die reageren en op het moment dat je in een breinreactie zit, dan is de reactie die er ook op volgt van buitenaf, als zodanig ik leg dat nu even als van buitenaf uit, komen dus ook uit een andere intelligentie vandaan. Maar op het moment dat ik persisteer, volhoud, volhard, in mijn rije zicht, niet als persoonlijkheid, dus daar is wel even training voor nodig, het zit in ons, we kunnen ons dat naar voren halen, dan is het zo dat er geen enkele vorm van geloof is, geen enkele frequentie in mijn brein aansluit, eigenlijk is dat een software patroon, dat zijn allemaal geometrieën, je hebt digitale geometrieën en analoge geometrieën, je hebt de hartsintelligentie geometrie, dus de creatiegeometrie en het brein en lichaams geometrie dat is eigenlijk artificieel, dat is een controle systeem daarbij kun je de reacties van buiten af van die andere intelligentie…ik ga bijna zeggen voorkomen maar je voorkomt niks want het is er nooit, het opent zich niet. Jouw eigen rol daarin is het allerbelangrijkst. Dan moet je eens voorstellen als je dit een beetje gaat doorgrondden hoe oorzaak en gevolg werken en wat ons breinreactie vanuit onze persoonlijkheid of het diepere niet gelovende innerlijke kracht, wat ook een heldere kracht is, dan ben je geen zwever hoor, je hoeft geen sandalen aan met een witte jurk, gewoon fundamenteel aardse mens zijn hier, maar krachtig, krachtig. Dan zul je merken wat die kracht tevoorschijn brengt en aan reacties geeft van buiten af en dan merk je dat er een ander veld in feite aansluit op jouw goddelijke zienswijze, jouw goddelijke perceptie naar buiten toe.

De films van dat een kogel wordt tegen gehouden omdat met een innerlijke kracht een negatieve kracht niet bij je kan komen, is eigenlijk een uitbeelding, maar het gaat veel verder, het is zelfs zo krachtig dat als jij niet gelooft in een macht en een kracht van dat soort gebeurtenissen, hoewel ze er wel gewoon zijn, zij reageren in dit veld, dus je moet niet zeggen ze zijn er niet want dan wordt je een ontkenner, nee je moet vaststellen dat het er wel is, maar je moet ook vaststellen dat je zo diep vertrouwen hebt, onsterfelijk, zo’n diepe kracht in jezelf draagt, dat je elke reactie van buiten af weet dat het geen zins ook maar iets te maken heeft met jouw perceptie. En dan zul je zien dat het wegebt. Dat is de kracht! Dat is de kracht hier binnenin.

En de groepen die de aarde bezoeken, o.a. menselijke groepen, die weten in wat voor soort situatie de mensheid zich op dit moment bevindt, en zij weten dat op moment zat ze binnenkomen in onze werkelijkheid dat zij worden waargenomen door jou  en dat jouw waarneming, even bij ons houden, dat jouw waarneming hoe jij naar hen kijkt effect heeft in het oorzaak en gevolg proces in dit universum. Ik refereer steeds aan dit universum omdat dit universum is een hele andere matrix, een heel ander systeem op dit moment, dan hele andere universa. Dat heeft te maken met een kaping die hier plaats heeft gevonden, waarvan ik net zei dat het een drama is, waarvan je dat niet mag zeggen omdat je daarmee een negatieve toon zet. Maar voor mij is drama niet negatief, voor mij is dat gewoon waarheid zeggen, zien van dit is wat er aan de hand is, we kunnen het alleen maar openen en met elkaar teruggaan naar de kern, de echte bloem van al het leven. En dan kom je dus op een punt als je dat niet mag benoemen zit je al in een soort spiritueel weghoudvangnet, want dan mag je dit niet benoemen, want dan ben je een angstzaaier, een doemprofeet. Zo ben ik al een paar keer weggezet. Terwijl ik dan zeg van ja kom nou eens, als je een hele ernstige oorlogsituatie op de aarde ergens ziet en je gaat dat benoemen en je wilt dan tot een herziening komen, zul je toch echt wel eerst naar die situatie moeten kijken en dan is het buiten jezelf, het gaat om in jezelf, en dan moet je dat oplossen. Het is dus niet per definitie zo dat de werkelijkheid waarin wij nu zelf leven dat we die zelf hebben gecreëerd. Dus dat hele systeem, de virtuele werkelijkheden dat moet opgelost worden. En er is een heel groot team op dit moment op de aarde, en dat zijn mensen die hier zijn geboren, die vanuit een andere werkelijkheid, in de besmetting zijn gegaan, om de diepste kracht wat god nou werkelijk is in zichzelf, terug te vinden in zichzelf, nadat ze vaak eerst compleet door de matrix gegrepen is om overal in te geloven. Jij niet….maar dit herkennen we allemaal, dit is ook geen drama, dit is alleen een ontdekking op kwantumniveau, namelijk dat deze werkelijkheid niet een op zich zelf staande werkelijkheid, maar dat deze werkelijkheid een reactiepatroon is van hoe wij er zelf naar kijken, en dat wij gaan ontdekken dat wij zelf helemaal niet kijken, maar dat er iets door ons heen kijkt! En dat de strijd die dus gevoerd wordt, gevoerd wordt over het gedachtegoed van de mens. Want als er collectief een beschaving in een bepaalde gedachte verkeerd, een bepaalde stroming verkeert, dan zal de uitkomst, dus de oorzaak en gevolg wetgeving op kosmisch niveau vanuit dit universum, aansluiten op wat de mens collectief denkt. En zal er maar een kleine bandbreedte van alle mogelijke scenario’s die er al zijn, zich niet openen. Alleen het kleine stukje. Dat is wat je hier komt doen, je komt hier niet zomaar een beetje liefde brengen, want dat zijn we al! Je komt hier ook niet zuiverheid brengen en harmonie, want dat ben je al, je hoeft dus ook niet op zoek naar zuiverheid want dat is wie je bent. Je gaat op zoek naar de onzuiverheid, in jezelf en de relatie tussen dat wat jij in jezelf draagt en hoe je in het leven staat. Waarom de problemen buiten jezelf zich steeds repeteren, waarom in relatie tot jezelf een bepaalde onzuiverheid en dat wil niet zegen dat iets negatief is, maar onzuiverheid is een persoonlijk iets. De persoonlijkheid zou je kunnen aanduiden als onzuiver bewustzijn, op dit moment op de aarde, op dit moment. En op het moment dat je je daar bewust van wordt, en dat zijn hele diepe verschuivingen hoor en sommige mensen gaan door diepe diepe dalen, diepe psychoses, en krijgen daar zo’n diepe en krachtige uitspatting van, een soort ontwaking, die kunnen ook dus nooit meer terug en ik wens dat de hele aarde in een psychose terechtkomt, met dat effect. Dit is wat we hier komen doen. Wij zijn galactische kosmische diplomaten en we moeten onszelf eerst ontdoen van deze invloeden die eigenlijk een sta in de weg zijn om echt in verbinding te komen met jezelf. En het is heel makkelijk om te voelen dat je het kunt, maar ga het nu maar eens in je eigen leven doen…en het kan, alles is mogelijk. Dat is waarom deze dag, ik voelde van weg dat scherm want we gaan toch geen presentatie houden, ik heb ufo presentaties bijgewoond, ik heb ze ook gegeven, die van mij vond ik heel leuk, maar die van andere mensen niet…hier spreekt Martijn, waar het om moet gaan is dat er een boodschap in zit, die moeten we kunnen uitpakken, en we moeten echt de dwarsverbanden zien tussen de manier hoe het ufo fenomeen, hoe het fenomeen bezoekers uit andere werkelijkheden hoe zich dat verhoudt door de manier hoe zich dat laat aanzien, hoe zich dat verhoudt tussen wat er gaande is in onszelf. Ik heb ee tijdje geleden allemaal mensen gesproken die bezig zijn met de luciferiaanse orde, en ook de christus orde, zo noem ik het, dus de plussen en de minnen, en ik heb ook gezien hoe de mensen gemangeld en geharnast zijn, hoewel dat een mooi onderzoek is. Ze zijn geketend, ze kunnen niet meer anders denken, daar heb je het al, dan datgene wat ze hebben geleerd. Dus je moet goed opletten dat de matrix, dus de manier van hoe mensen denken, hoe wij mensen denken, dat die zich op allerlei mogelijke manieren manifesteert, juist binnen het goede en het kwade. En nogmaals ik zeg dus niet dat het niet bestaat, natuurlijk want die scripten die zijn er, maar het gaat er om of je er aan vastzit. En als je het kunt loslaten in je bewustzijn dat je er niet afhankelijk van bent, geen angst en geen positiviteitsgevoelens bij hebt, als dat gebeurt dan kijk je met andere ogen.

Vraag: kwantumtheorie informatie is gelijk aan pré-materie,wij hebben de mogelijkheid om te scheppen. Martijn precies wij zijn scheppers, wij zijn goden, en dat is een heel krachtig en vreugdevol iets, en op het moment dat we dat werkelijk gaan voelen dan krijgen we zo een diepe verbinding maar niet alleen daarbij laten, we kunnen ook werkelijk voorbij het creëren kunnen wij gaan scheppen. Je kunt niet scheppen als je afhankelijk bent van iets. Maar het gaat voorbij de ruimte en tijd, en het gaat voorbij de materie, materie is eigenlijk samengebalde energie, het is een script, het is een taal, wat wij ervaren, nog sterker daar hoort ons lichaam bij. Zelfs als bewustzijn gekoppeld dan kijken we eigenlijk via het gezicht van dit lichaam kijk je naar buiten, dan kijk je naar je eigen lichaam en dan zeg je “oh dat is eigenlijk ook buiten” “dat hoort ook niet bij wie ik ben”. Maar zolang ik er in leef moet ik er wel heel veel zorg en liefde aangeven. En dan ga je ontdekken dat materie alles buiten jezelf een onderdeel is van een bepaald script, een taal, waardoor het bewustzijn heen gaat wat zich niet bevindt in deze werkelijkheid.

Deel 2

….het is heel vaag maar ook wel als je er goed naar durft te voelen met alles wat je van binnen fantaseert en weet of fantaseert hier binnen in dat is de fantasie creatie moment kun je doorgronden. De reden waarom we niet doen wat we voelen is exact de reden waarom we hier in deze wereld zijn.

Dus dat heeft betrekking niet op deze wereld. Er is dus een reden waarom we hier zijn en de reden waarom we hier zijn is omdat we niet doen wat we voelen……Er zijn een heleboel geïnvaseerde gevoelens, er zijn een heleboel gevoelens waarvan je niet eens vermoedt dat dat niet eens van jezelf is. Dus ja de strijd om het zomaar te zeggen, de strijd vanuit het bewustzijn, de strijd om jezelf te bekrachtigen, dat is een ommekeer, dat is het punt, je komt er achter dat als je dit allemaal in je leven durft te te laten  en dat het hele leven eigenlijk gaat om zelfbekrachtiging, los van wat er allemaal wordt gedacht en wordt gevoeld, dus voorbij alle kaders, dan kom je erachter dat op het moment dat je bent geboren ofwel dat je je bewust bent geworden dat je hier bent, sommige mensen worden dat op hun honderdste, ja dat kan ik geef maar even aan wat is geboorte, wat is dat nou eigenlijk is dat alleen maar dat er een lichaam is of is het de geboorte van het bewustzijn? Dat op het moment dat je je bewust wordt dat je hier bent dat alles draait om hoe je dus gaat overlijden. Dat klinkt heel raar omdat als je geboren wordt ben je al weg om te gaan overlijden alleen het voltrekt zich in slow motion. En de één doet dat in tien jaar en de ander doet dat in honderd jaar, maar dat is eigenlijk wat er gebeurt, dus het hele overlijdens proces is niet het moment dat je je ontkoppeld uit je lichaam, maar het overlijdensproces is eigenlijk je hele leven. Dus je bent niet aan het leven, je bent eigenlijk voortdurend bezig om er uit te gaan. En je komt er eigenlijk pas echt uit als je werkelijk durft te leven. En dan werkelijk leven dat je ten diepste doet wat je voelt. En dat druist tegen elke logica in., hier (brein). En mijn vader zei dan iedere keer van “joh malle die je bent, dat kan toch helemaal niet, je kunt toch niet alleen maar gaan doen wat je wilt”. Ik zeg “maar dat wil ik ook niet, het is wat ik ben, hierbinnen ik weet dat”. Het is een statisch gegeven in mijzelf dat ik leven ben en ik kan mij niet conformeren aan een model. Dat kan wel maar dan moet eerst Martijn tevoorschijn komen, die weet precies hoe dat moet. Ja, ben ik nu schizofreen, nee, is de mensheid schizofreen, ja, dus ik ook.

Hier staan een paar vragen op die voorbij komen, het is een soort experiment deze middag om te kijken van wat legen we hier met elkaar aan fundament neer. Want ik besef mij terdege dat jullie hier niet zijn om te luisteren naar wat ik allemaal vertel, jullie zijn hier omdat je draagt in jezelf informatie, frequentie, een krachtveld en dat breng je hier naar toe om de werkzaamheid buiten ruimte en tijd om, samen te laten komen van die energie. Het is doordat we elkaar vandaag ontmoeten gebeurt er iets in jouw universum, in mijn universum en al die verschillende landschappen en al die verschillende omgevingen, waarvan wij allemaal denken dat het één landschap is, je ontmoet elkaar in een centraal verzamelpunt en daar vinden de veranderingen plaats.

Ik spreek heel beeldend, Er zijn mensen die nemen allemaal pen en papier en tekeningen mee om te tekenen wat ik zeg, om te begrijpen van hoe dat ongeveer in elkaar zit.

Er zijn een paar vragen gekomen. Ik wil eigenlijk terug naar het begin, eigenlijk is dat geen begin of een eind, maar dat is wel de situatie zoals wij nu echt denken, waar ik vandaan kom, ik spreek nu even vanuit mijzelf, ik in de ik-vorm, waar ik vandaan kom is een gewoon een volmaakte mooie wereld. En dat is niet een wereld zoals in de bijbel beschreven wordt als een koninkrijk of iets dergelijks, zo zou je het wel kunnen gaan noemen, omdat het heel vullend is dat woord en het voelt heel warm, maar het is een ongelofelijke prachtige mooie verbonden wereld waarin het leven centraal staat, waarin het leven elkaar ontmoet, waar het leven zich niet beperkt tot één wereld, maar waarin werelden met elkaar contact hebben. Het is een wereld, een werkelijkheid, waarin geen sterfelijkheid is maar een oneindig zijn. Het is een wereld waar geen tijd bestaat zoals wij dat hier op de aarde ervaren, dus opeenvolgend, maar waar een tijd is wat reageert op ons bewustzijn. Dus tijd loopt niet achter elkaar aan, je wordt dus ook niet ouder, je gaat met je bewustzijn door de tijd heen. Practisch voorbeeld: “ik kom eergisteren even bij je op de koffie” “zullen we drie jaar geleden met vakantie” Zo zeg je dat dan niet, maar je gaat door andere tijdlijnen heen, zoals wij dat hier uitdrukken in tijdlijnen. De oorzaak en gevolg is alleen maar gebonden aan het concept van de mind. Als je onder hypnose gaat of in een droom dan is er geen tijd, dan kun je terug ergens anders naar toe, naar een periode die geweest is en misschien wel naar de toekomst. Dus die hele tijdlijn van verleden, heden en toekomst is een concept van de mind, de mind zet dat in lijn in een volgorde en daaruit ontstaat een gevolg wat geprogrammeerd is. In de werkelijkheid waar ik vandaan kom omdat ik precies weet waar ik vandaan kom, is dat niet. Maar het is niet een koninkrijk zoals het wordt omschreven in de geschriften, het is een hele fundamentele wereld. Het is een wereld vol klank en ook echt werkelijke gevoelens en gesprekken met elkaar, waar gesprekken niet alleen gaan van mond naar oor, maar waar communicatie plaatsvindt door diepgaande vibraties en waarbij ook geluid gemaakt kan worden, maar wel degelijk op een heel andere manier als wat wij ons op dit moment kunnen voorstellen. Het is een wereld waarin je gewoon geniet van elkaar, ook een wereld waar heel veel kracht is. Dat is een werkelijkheid waar dus geen sterven is, het is een werkelijkheid waarin je mensen, andere beschavingen begeleid in ontwikkeling, het lijkt alsof je een soort leraar functie hebt maar dat is het niet, want dan stap je uit de gelijkwaardigheid. Wij kunnen ons allemaal voorstellen dat we in deze wereld hier andere mensen iets kunnen vertellen, kunnen inspireren waardoor er een stukje bewustzijn bij de ander open gaat. Dat vinden we heel gewoon. Wij gaan naar school, sommige mensen vinden dat niet gewoon, is ook eigenlijk niet gewoon op de manier zoals dat hier gaat, laten we zeggen dat het gewoon is, je gaat naar school, daar leer je iets, daar wordt je informatie gegeven en daar kun je iets mee doen. Zo moet je het in de kwantum ook zien, in het groot, het is helemaal niet vreemd om te aanvaarden dat jij, voordat je deze ervaring kreeg, in een wereld leeft waar je ook een bijdrage levert aan het grotere geheel. Dat je misschien wel in bepaalde tactische teams zit waarin je reist door tijden heen als mens, ik hou het even bij het woord mens, om andere beschavingen te assisteren, met de manier hoe jij kijkt. Dus niet om iets te vertellen hoe het zit, maar door je aanwezigheid. Dat door de aanwezigheid van jou, tijdloos, niet gebonden aan ruimte en tijd, door te kijken naar die wezens en te zien wat daar gebeurt, dat jouw innerlijk bewustzijn en dat is god, god komt op bezoek….de goden kosmonauten. Dat het innerlijk bewustzijn, trilling naar buiten toe uitzendt, in die matrix, in die werkelijkheid waar die mensen en die wezens leven, zodat datgene die kracht zich representeert en aanwezig is in dat veld, en dan kan een ander het oppikken en kan er iets mee doen. Ik spreek dan even in goed en kwaad uitgedrukt dat je het goede representeert. Je kunt een heel goed mens zijn zonder dat je het aan een ander laat zien. En toch voelen de mensen dit is goed. Die kracht. Je hoeft het niet altijd te zeggen, je bent het. Een heleboel mensen zeggen het en zijn het niet. Dat is iets heel anders. En die werkelijkheid is er altijd geweest. Dit is immens, dit is gigantisch, is oneindig en daarover kun je met het verstand wat je hebt, de manier waarop je nu denkt als mens van deze planeet, kun je niet bevatten hoe dat ooit ontstaan is. Volgens ons concept van denken moeten we  zeggen het is er dus altijd al geweest. En er is ook geen eind in.

Ik zeg dit om het uit de illusionaire situatie weg te halen waarin mensen zo langzamerhand op deze planeet in gedompeld zijn om het maar te moeten begrijpen dat dat alles is en het niets en het licht. Wat begrijp je er dan er nog van? We moeten het gewoon terugbrengen naar de kern.

Jij mag jezelf voorstellen dat je een wezen bent van vlees en bloed maar vanuit een hele andere manier hoe dat functioneert, met een oneindig bewustzijn en dat je een leven hebt dat volledig in overeenstemming is met alles wat er is, en dat nogmaals is niet te benoemen. Ik vraag je daar in stilte op jouw eigen moment je op te focussen binnen in jezelf dat die tijd buiten deze tijd om er is, ook nu. Maar er is wel wat gebeurd, en wat er gebeurd is is wat we nu op dit moment ook zien, een kunstmatige intelligentie noemen we het hier op de aarde en in die werkelijkheid moeten we durven, denk niet ja maar ik ben bron en bron overwint alles en doorschijnt door alles heen, jij laat zien als mens op deze aarde dat het tot nu toe niet zo is. Wat een nare opmerking. Eventjes feiten hè. Ik doe dat ook naar mijzelf, altijd voeten op de grond, niet wensen dat je bron bent, en roepen dat je bron bent en dat je verbinding bent, wees het hier. Dus het hier niet altijd kunnen zijn of altijd niet of soms wel, of helemaal, dat is hier maar dat is in kwantum ook. En elke gedachte die daarvan afwijkt is een spirituele ontvoering. Want dat benadert niet de feiten. De feiten zij  dat oneindig bewustzijn wel degelijk onder invloed kan staan van ander bewustzijn. En hoe dat dan in elkaar zit dat vind ik op dit moment heel fijn om over te gaan praten maar dat is een behoorlijke andere energie en een andere dag. Dat moeten we gewoon een andere keer verder over gaan, maar dat het er is, is er en we moeten het durven zien als dat datgene wie we zijn wordt ingelezen, even heel klinisch uitgelegd maar het is in de kern echt waar, het gebeurt door technologie, er wordt informatie losgelaten in het veld, wat eigenlijk alles leest en simuleert. Dat is wat er gebeurt. Net als een scanner dat je een papiertje op een glazen plaat legt en je drukt op start, er wordt een scan gemaakt van je origineel en dan rolt er iets anders uit als een kopie. “ja maar dat kan toch niet, god is toch niet te kopiëren?” ….. laat die maar eens heel goed bij je binnenkomen. Als god niet bestaat in een kracht buiten onszelf, wat we hier op deze aarde leren, maar god is een kracht in onszelf, in al het leven en al het leven kan zich verbinden tot één groot krachtveld, en jij zit nu hier, dan is het feit dat je hier nu bent het bewijs dat je gekopieerd kunt worden….ja wat er gebeurd is, is dat die werkelijkheid is binnengevallen en ingescand is en dat die werkelijkheid wordt gesimuleerd door die intelligenties, en dat zijn hele slimme hele krachtige intelligenties, dan moet je niet zo denken van ja maar met licht doorschijn ik alles. Dat moet je even heel serieus nemen want hierdoor is de mensheid in dit kwadrant van de schepping niet uit deze processen. Omdat ze steeds gelooft van ja maar we vergoeilijken het. En als je het serieus maakt, dan vinden de mensen het eng en dan gaan we toch maar liever naar dat andere model. Nee, we blijven bij de feiten, de feiten zijn dat dit gebeurd is, dat de mens met haar bewustzijn gelinkt is aan die simulatie. En die simulatie is niet zomaar een simulatie wat op een harde schijf ligt. Maar die simulatie speelt zich eigenlijk af door het kosmische veld. Zo moet je het maar een beetje bekijken. En ik vraag jullie om mijn eigen uitleg te herzien als je zegt nou ik vond mijn eigen uitleg toch interessanter, eenvoudiger en daarom misschien makkelijker, blijf dan bij je eigen voorstelling, maar je moet het zo zien, net als dat wij nu een bril op krijgen en dat we met ons bewustzijn worden gelinkt aan een zeer goed georkestreerde en geprogrammeerde werkelijkheid, zo is dat daar ook gebeurd. Ons bewustzijn, wat tijdloos is en onsterfelijk is gelinkt geraakt eigenlijk geïnfecteerd geraakt door een hele grote krachtige macht,  en die macht die dat gedaan heeft, die daar achter zit, dat zijn eigenlijk ook mensen, en dat zijn de mensen die wereldwijd in de psychiatrie en ook in de niet in de psychiatrie worden gezien als de doktoren met witte jassen waar je over de hele wereld weleens iemand over hoort spreken, die simuleren de werkelijkheid, ze linken het bewustzijn van de mensen aan die werkelijkheid en op dat moment ben je in een alternatieve werkelijkheid aanwezig. En de grootste kracht van de alternatieve werkelijkheid die wij nu ervaren, hier is veel meer over te zeggen dan alleen dit, ik hou het alleen maar even bij deze matrix, want dit is niet de enige matrix. Matrixen zijn namelijk veel meer dan alleen maar controle systemen. Van oorsprong zijn matrixen gewoon speeltuinen  en ontwikkelingsmechanismen, ontwikkelingsprocessen. Maar op het moment dat je aan gelinkt bent aan die matrix ben je dus overgeleverd aan alles wat er zich in die matrix eigenlijk bevindt. Dus je wordt geboren in die matrix in een bepaald moment en die matrix die je ervaart die heeft een vaste uitkomst, en die vaste uitkomst die verandert naar gelang jij je eigen innerlijke kracht kunt openen. Als je stopt met geloof, als je stopt met volgen, gebeurt er iets en gaan er andere uitkomsten in die matrix in beweging. Wie heeft de matrix ontwikkeld dat is een heel groot verhaal daar is voor vandaag geen ruimte, maar deze matrix is ontwikkeld in eerste  instantie door een intelligentie die op zoek is om zichzelf terug te kunnen ervaren in de godskracht. Eigenlijk is dat wat we hier op de aarde nu ook doen. Er zijn nou kwantumneurologen, zo noemen ze zichzelf, die zeggen als we nou een perfecte wereld kunnen programmeren, een wereld waar alles virj is van de modellen die we hier zien, waarin we dus ook geen gevoelens programmeren van boosheid  angst, bezittersdrang en overheersen, als we ons daar eens naar toe zouden kunnen verplaatsen, zou  het dan niet beter zijn als we met z’n allen in een eeuwige slaap zouden gaan en dan daarheen om vervolgens daarin die perfecte werkelijkheid te kunnen ervaren, om te zien wat dat voor effect heeft op het moment als we er weer uitkomen uit die slaap, of we wat terug hebben gehaald in onszelf wat we in die werkelijkheid hebben gevoeld, wat we zijn geworden, wat we misschien altijd al waren, waardoor we die ervaringen weer terug kunnen vinden in onszelf en dat in deze werkelijkheid neerzetten. Dus eigenlijk een soort leerschool in een virtuele omgeving…. Nou deze werkelijkheid is niet een leerschool! Deze werkelijkheid is een resultaat van een uit de hand gelopen toestand waar op dit moment alleen maar, dat is op kosmisch niveau, over gezegd wordt: als daar een kentering plaatsvindt vindt die plaats door de reizigers die daar naar toe gaan, die die werkelijkheid gaan ervaren. Of dat die reizigers die in die werkelijkheid aanwezig zijn, dus ingelezen en ontvoerd, zich daar bewuster worden, is evenzo hetzelfde. Ik zeg eigenlijk dat er twee verschillende mogelijkheden zijn op wie je bent. En dat zul jij dus nooit weten pas op het moment dat je er uit bent. En dat is of je er zelfstandig in bent gegaan om assistentie te komen brengen of omdat je door een andere intelligentie bent gescand en met je bewustzijn gelinkt aan die werkelijkheid. Die groep die daar achter zit die dat heeft gedaan dat is de groep van Oer, dat is een groep mensen die voortkomen uit technologische ontwikkelingen, die zijn ontwikkeld niet door de onsterfelijke wezens, maar door wezens uit andere universa dat wel ruimte tijd matrix kent. Dus ik zeg al, nu komen er allerlei verdiepingen bij, dat zijn geen verdiepingen onder elkaar maar het loopt door elkaar heen. Dat zijn allemaal verschillende radiofrequenties, eenvoudig gezegd, en de groep van Oer is een groep die als het ware als intellectuele mensen kortstondig het menselijk potentieel belast. Zo druk ik het heel goed uit. Het belast kortstondig de onsterfelijkheid in die mens, om een andere ervaring in die mens te laten plaatsvinden om die mens te bestuderen van buiten af hoe zij die godskracht in zichzelf terughaalt. Dat is het experiment achter dit universum. En de Oergroep is een groep die daarbij een ideologie heeft, die totaal afwijkt van wat wij dus hier als spirituele mensen het idee hebben van ja maar ook om tot de bron te komen en één met de bron te zijn. Dat speelt niet. Ik ga het nog een keer zeggen, er is dus geen god buiten onszelf, en we moeten misschien wel zelfs zover durven gaan, om het helemaal vrij te maken van elk vormpje wat er nog tussen ons in zit om verder te kunnen komen, er is helemaal geen bron…….Ik weet hoe het zit…en jullie ook. En ik weet dat heel veel mensen er moeite mee hebben om het weten terug te halen. Ik weet dat er maar één bronwezen is….. Want de vraag is maar of we allemaal met elkaar in dezelfde virtuele omgeving zitten….Wil je dit echt echt aan durven gaan dit onderzoek, ja doe het maar gewoon, want we staan op een heel groot punt om zeg maar deze kennis terug te brengen in het menselijk bewustzijn en hoewel ikzelf het gevoel heb van is er niet een gaspedaal waar ik daar eens boven op kan staan dat in de werkelijkheid waar ik leef gewoon finaal tot uiting kom, moet ik ook realiseren dat ik blijf werken vanuit een belangeloosheid, en jullie ook,. Dat geldt voor ons allemaal. Als ik een belang ga krijgen in dat datgene wat ik weet dat jullie dat zo snel mogelijk moeten weten en dat jullie precies moeten weten wat ik weet, en dat jullie het ook moeten weten om de reden die ik weet, dan is er dus een belang bij mij en zodra er een belang is komt er iets tevoorschijn wat eigenlijk alleen maar verstoort waardoor er een reactie komt in het veld waarin ik leef waardoor dat dus nooit gebeurt. Ik heb dus totaal geen belang, ik wens in mijn hart dat we allemaal tot onze eigen kracht kunnen komen en dat we door deze ontmoeting gaan begrijpen dat er iets duizelingwekkends is gebeurd op kwantumniveau en dat dat verstrekkende gevolgen heeft voor al het andere leven, en dat heel veel andere beschavingen mee huilen, niet vanuit drama maar vanuit emotie, dat er zoveel mensen zijn die verstrikt zitten in een Oer uitvinding wat te maken heeft met de draconische beschavingen die op de achtergrond meedraaien in deze hele systemen, een virtuele werkelijkheid die zijn weerga niet kent,  waardoor de mensen waar het grootste verdriet dan om is in de emotie, niet kunnen voelen wat echt leven is. Dat ze denken dat ze echt leven. Dus dit script waarin wij leven is eigenlijk een invasie van een experiment van andere beschavingen. Maar is dat nu belangrijk voor dit moment, het is leuk om het te weten, maar veel belangrijker is hoe krijg ik mijn levensvreugde dan in dat systeem? Want als ik nu hier leef en ik heb het naar mijn zin dan ga ik nu misschien ontdekken dat ik het helemaal niet naar mijn zin heb maar alleen mijn persoonlijkheid had het naar zijn zin. Gatverdamme. Verwarring alom. En verwarring is nodig om tot heldendaden te komen in jezelf. Ik zeg wel eens tegen mensen als je het goed in jezelf kunt voelen en het goede in de ander kunt zien, en misschien wel juist bij de mensen die je helemaal nooit meer wilt ontmoeten, nou leg de lat niet te hoog maar, in ieder geval waar irritatie is of een situatie, mag ook, als je dat goede in jezelf tevoorschijn kunt halen dat je ver overstijgend kunt zijn naar wat er zich van buiten naar jou toe richt, dat je vooral in jezelf je neutraliteit en je zuiverheid weer terug kunt halen. Al zou je misschien geen woord met die persoon ooit spreken dat je het van binnenin schoon kunt maken. Als je dat goede in jezelf tevoorschijn kunt halen, dat goede, dan sta je op als mens, dan spreken we dus ook in wederopstanding. Dat is het opstaan van het menselijk bewustzijn. En op het moment dat je die kracht, al is het maar mondjesmaat, het kent geen weinig of veel, als je dat in jezelf tevoorschijn laat komen dan spreek je ook de universele taal, dat is de taal die dus wat ik zeg de vrije bandbreedte is, waarin er geen communicatie meer plaatsvindt tussen mensen en niet-menselijke, dus ook niet tussen dieren en ook niet tussen wezens in andere werelden zo, maar dan vindt er een innerlijk contact plaats. Een communicatie van een diepgaande kracht.

Dit is echt niet onbereikbaar. En ik denk dat als ik zeg dat het heel vaak onbereikbaar lijkt dat ik daar voor ons allemaal misschien wel ook iets heel waars zeg, want we worden natuurlijk wel uitgedaagd in het dagelijks leven, maar hoe het een en ander zich verhoud tot elkaar is eigenlijk heel eenvoudig. Het-belang-wat-jij-hebt-om-iets-te-doen-moet-je-echt-weten-te-vangen.

Ik had een paar dagen geleden een heel intens gesprek met een Marokkaanse vrouw, een heel aardig mens, die naar wat ik ervan heb gehoord weinig tot nooit iets zegt of deelneemt aan een gesprek. Zo druk ik het maar eventjes uit. En ik kwam bij haar thuis, maar voordat ik bij haar binnen stapte voelde ik, dat hoefde ik niet te bedenken dat is gewoon wie ik ben, het goed, de vriendelijkheid, contact, dit is een heel mooi en fijn moment waarin mensen elkaar ontmoeten, er staat bij mij van alles open om in contact te zijn met een ander. Er is geen gedachte doorheen van ja maar het is wel iemand met een islamitische achtergrond en dan gaan al die gedachten van de media die ons ingeprent zijn, spelen in het brein, nee kijk naar de mens, het goede, En ik stap daar nar binnen en we hebben een ongelofelijk fijn half uur gehad, ze heeft gepraat, verteld en ze zegt mensen moeten stoppen met geloven, mensen moeten het goed van binnen laten stromen en van binnen naar buiten brengen. En dat is eigenlijk waar het om gaat, dat is de ware god zegt ze. Dat was de reactie in mijn veld van iemand die volgens mijn verstand iets anders had gezegd. Zo past de matrix zich aan. Jij moet niet geloven, je moet het weten.

Ik heb een paar vragen gekregen waaronder entiteiten, implants. Dit is natuurlijk een opzet, hier kun je zo diep en dat moeten we ook een keertje gaan doen, in ons eigen leven op eigen moment en tempo. Dit is een raamwerk wat je neerlegt wat zo diep inzichten kan gaan geven, vooral door eerst natuurlijk heel veel vragen op te roepen, maar de vraag hoe zit het met entiteit en implants, hebben die invloed op ons bewustzijn, en simpel gezegd hoe kun je daar van af komen. Hebben we daar allemaal last van, zijn archonten echt parasieten, nou je zou rustig kunnen zegen, ik ga zo over implants praten, archonten waar veel mensen over spreken waar ook veel over geschreven wordt dat het parasieten zijn, eigenlijk is het archontisch bewustzijn niets anders dan het veld waarin we leven. En het vel waarin we leven wat reageert op onze persoonlijke beslissingen  en geloofssystemen. Als je eruit stapt, als je de ware christus in jezelf, zoals veel mensen het zeggen, wat niet gerelateerd is aan jezus christus, als je de ware christus en vrije bewustzijn in jezelf opent dan is de reactie die vanuit het veld komt naar je toe niet het archonveld. Je moet zien dat er verschillenden hologrammen door elkaar heen draaien. Maar welk hologram reageert is het hologram wat eigenlijk aansluit bij jouw bril die je draagt. En als jij weet dat je schepper van origine bent, de oorspronkelijke schepper, uit het godenrijk waar mensen leven in volkomen verbondenheid met elkaar en met al het leven, als je dat gaat opstarten in jezelf en je gaat die bril van alles wat je hebt geleerd afdoen en je kijkt waarlijk uit je ogen, waarlijk uit je hart, dus je kunt echt zien, je ziet wat voor afleidingen er gaande zijn en waardoor je je laat sturen waar je beslissingen op gebaseerd zijn, als je daar doorheen gaat dan kijk je dus echt letterlijk met de ogen van het goddelijke in jezelf, wat dus niet god is buiten jezelf maar in jezelf, en op dat moment komt er een reactie uit het veld van deze matrix dat gevoed wordt door de oorspronkelijke wereld, vibreert er doorheen en ontstaan er dingen die aansluiten op wie en wat jij bent en presenteert. Op dat moment is archon weg. Er zijn, nogmaals, onheilsscenario’s en profeten, die vertellen dat we naar een nog nooit zo’n moeilijke periode gaan dan nu, maar dat is inderdaad het geprogrammeerde archonveld. Als je gaat begrijpen hoe kwantumfysica in elkaar zit en hoe we ons kunnen ontdoen van de collectieve zweem van negativiteit en positiviteit, als we terug kunnen gaan het oorspronkelijk potentieel van de schepping, hoe wij kijken, dat je kunt zien dat een bloem  verdord is en dat je zo’n diepe kracht van binnen uit in jezelf ervaart van verbondenheid dat je die bloem helemaal weer vol ziet lopen met vloeistof, sappen die helemaal niet ergens vandaan kunnen komen omdat afgeknipt is van zijn stam en je ziet hem weer ineens zo gaan bloeien recht in je hand dat je weet dit is mijn hart. Dit is wat ik doe, ik schrijf van binnenuit de werkelijkheid naar buiten. En er zijn heel veel spirituele modellen over wat ik hier nu net uitleg, dus wees gewaarschuwd en alert. Dat alleen jij dat kan doen en er geen modellen zijn buiten jezelf die dat kunnen bereiken. Ik zegt het er nog eens goed bij, want voor je het weet wordt het weer een spirituele leer.

De entiteiten en de implants die er zijn, zijn reacties uit het veld van archon en ik moet daar heel duidelijk over zijn, er zijn een stuk of 8 tot bijna 9 zeer uit- en ontwikkelde reactievelden in ons hologram. Tussendoor komt opmerking van Arjan dat auto’s weg gesleept gaan worden die in de straat staan geparkeerd. Martijn: ik sluit even aan, als je begrijpt dat als je god in jezelf laat spreken, en god ontmoet vandaag god door daar gewoon over te spreken, dan zul je merken wat voor resonantie er in het veld zijn, de afleidingen, dit kunnen we dus als een afleiding zien,   en nou komt het er op aan ben jj in staat om te pareren dat je en bekeuring krijgt. Dat is echt letterlijk waar het om gaat. En ik ga niet iedereen nu uitdagen, uitnodigen om gelijk in deze grotere zaken aan het werk te gaan, dat heeft een opbouw nodig, maar weet wat je kunt en wie je bent! En als je dat dat gaat doen omdat je belang is dat je geen geld wilt betalen voor die boete, dan is de creatie en de schepping die eruit voortkomt is gebaseerd op de mind! En dan denk je dat je iets heel goeds doet, en dan voel je er ook iets heel goeds bij, maar er loopt een lijn doorheen en dat heeft niets te maken met een schepping maar dat is een perceptie wat bij je persoonlijkheid hoort. Dat moet er dus uit. Ik spreek hier over nieuwe geneeskunde, over dat gezwellen verdwijnen…omdat je het weet, omdat we met z’n allen weten dat we dood gaan terwijl het niet zo is. Omdat je weet dat er een ziekte op de loer ligt en dat je ziek wordt omdat je weet omdat het zou kunnen maar ja misschien treft het niet jou maar je buurman en je buurman treft het. De reactievelden, de matrix, wat is de matrix, dat is een intellectueel multi-interstellair, een interdimensionaal bewustzijn wat gecoördineerd wordt door verschillende intelligenties en die verschillende intelligenties hebben belang bij de uitkomst van wat jij doet. En waarom, omdat deze matrix die hier nu ervaren wordt, dus onze werkelijkheid, ons hele universum, ik nodig je uit als het vanavond nog een beetje onbewolkt is om goed naar de sterren te kijken, en te beseffen dat de sterren die je hier allemaal ziet maar 2% is van alle sterren die te zien zouden van ons eigen sterrenstelsel, hoe immens groot dat is in ruimte en tijd van dit universum, dat er dus belangen zijn die gaan over het voortbestaan van dit hologram!  Want het woord hologram maakt het heel klein maar dit is immens groot, complete beschavingen zijn opgekomen in dit universum. Je moet dit universum dus niet zomaar zien als een simulatie maar je moet het zien als creatie. Zo wensen de intelligenties die dit hebben ontwikkeld het ook aanschouwd te laten worden door ons. Dus ook de perceptie dat het een kwaadaardig iets is moeten we herzien. Snappen jullie waarom er zoveel troefkaarten zijn tussen goed en kwaad, waarom lucifer bestaat in ons hologram, want daardoor brengt het ons naar onze perceptie van kwaad en goed. Ik heb eens ooit tegen een bekende persoon gezegd van “ja wij zijn allemaal goden en de godskracht is in ons” en toen was zijn reacties furieus “maar stel je jezelf dan op de troon van god?” Ik zeg “blijkbaar in jouw hologram wel”. “Maar als je mee kijkt vanuit mijn krachtveld zul je zien dat ik een hele andere view heb, een heel ander weten heb over alles wat er is”. De grootste opdracht voor de mens zal zijn dat ze begrijpt dat er nooit een god is op de manier zoals de mensen hebben gedacht. Dat het allemaal modellen zijn om overeind te blijven. Een model van hoop om het zelf niet te zijn. In het dagelijks leven te starten, want we zijn het. Veel mensen zoeken dus naar zuiverheid maar stop ermee want je bent zuiver, ga op zoek naar de onzuiverheid.

Holografische implants, controle mechanismen, chips in je hoofd, frequentie wapens die er zijn, ja ha ze werken en ze onderdrukken. En fors ook. Maar het komt wel uit het script van een bepaalde matrix, een bepaald intelligentie. En de vraag waarom als je bijvoorbeeld implants verwijderd met sessies en waarom ze steeds terugkeren heeft niets te maken met als je bijvoorbeeld met een ander werkt als een behandelaar, heeft niets te maken met de ander hoor. Dat heeft te maken met hoe jij observeert, kijk er maar goed naar, goed over nadenken en voelen. Dan zegt die ander tegen ja maar ik heb nog steeds die implants, ze zijn weer terug, dan heb je het niet goed gedaan. En dan zeg ik ja maar dat heb je helemaal aan jezelf te danken, jij bent er weer over na gaan denken en ze weer gaan voelen. Nou de relatie wordt op dat moment ernstig verstoord, want wie heeft nou eigenlijk schuld? Maar daar gaat het niet om. Het gaat om jij kijkt met jouw zuivere blik in de werkelijkheid, als jij implants zelf denkt te hebben heb je ze, punt! Als je weet dat ze er zijn en ze zijn er omdat ze bijvoorbeeld door een andere intelligentie in het energieveld van jouw matrix waarbij jouw lichaam hoort, zijn ingebracht, dan zijn ze er! Maar besef dat werkelijkheid niet een statisch gegeven is, het is steeds aan verandering, het is informatie, het is energie, het zijn gliefs, het zijn codes reageert op basis van het bewustzijn. We moeten beseffen dat de matrix, het reactieveld dus niet een statisch iets is, het past zich steeds voortdurend aan aan hoe wij er naar kijken en dat geldt dus ook voor die implants. Dus dan komt de vraag van ja maar als die implant dan weer terug is, je hebt het er net even over gehad en er zijn veel meer mensen die daarmee bezig zijn, ik kom het heel vaak tegen, en ik heb heel veel mensen mogen ontmoeten die er dus vanaf zijn, af weg, ja 20-30 jaar gepijnigd, geplaagd, getreiterd door entiteiten uit andere werelden,  ‘s nachts allerlei dingen aan de hand, overdag, en weg en dan zeggen ze ik ben zo blij dat ik die informatie van jou heb gehoord, ik snapte dat ik daadwerkelijk gewoon ingeleid was, ingetapt was in het kanaal van de overtuiging dat het er is. Maar moet ik dan zo zien dat al die tijd dat die persoon mij ervan heeft willen verlossen eigenlijk een agent is van de matrix? Ja., onbewust hè, in liefde, maar je moet soms wel de dingetjes durven zeggen. En het is niet om iets over een ander te zeggen maar ik spreek het gewoon hardop uit, de meeste mensen denken het, ik spreek het gewoon hardop uit, dat we met elkaar in onderzoek zijn, maar het is iets wat je moet vaststellen in jezelf om het aha moment te krijgen. En daarbij de ander wel te eren want de ander doet heel goed werk. Dus op het moment dat je die implants in jezelf draagt en ze zijn weg en ze komen weer terug, dan heb je in feite met je bewustzijn contact gemaakt met verschillende responsvelden, dat is wat er gebeurt en dat ligt in je overtuiging, daar komen we, twijfel,  je hebt getwijfeld. De mens van oorsprong twijfelt niet, weet. God twijfelt niet, weet. God gelooft niet in de macht en de kracht van een ander maar van de innerlijke vermogens van verbondenheid. Er is niets anders dan datgene wat je zelf representeert en ontmoet je dus ook in de ander. Elke vorm van twijfel is een brein reactie, want een twijfel is een traumatische reflex, er is iets gebeurd waardoor je bent gaan twijfelen, er is een soort niet leuke situatie in je leven geweest waardoor je bent gaan twijfelen en is die frequentie opgeslagen in je brein, programma. Dan komt dat tevoorschijn in een situatie, je gaat twijfelen, je brein gaat twijfelen, je brein neemt de besturing over van het innerlijk weten, tsjoek daar is ‘ie en je zit in je hoofd. En wil dat al maar uitdrukken in hoofd-hart maar het is natuurlijk heel anders hè? Normaal is het zo dat ons brein in dienst staat letterlijk van ons hart, dus het hart voelt, het hart schept, het hart creëert, geeft door, het brein ontvangt, het brein informeert het lichaam en informeert ook daarmee als het ware de matrix. Wow, wij zijn informatiewezens. Wij informeren de matrix, wij zijn membraanwezens, wij zenden uit. Oh, oh. Dan kijk je eens even naar de afbeelding (aarde) kijk je daar nog eens naar dan voel je dat 7 miljard mensen gevangen zitten in concepten of het zou leuke concepten zijn, positief of niet, wat hen ontvoert uit de eigen vermogens. En dan begrijp je ineens dat zo’n 7 miljard plus de rest als het ware celmembraanwezens zijn en daarmee ook het responsveld, het reactieveld niet in beweging zetten van bijvoorbeeld openlijk contact met andere beschavingen. Wow dit is heel diep hoor! De mensheid op zich is toe aan contact ook met andere levensvormen, maar zolang wij op dit moment met zo’n verdeeldheid bezig zijn, zowel onderling als in een model, als in een religie, zoals ook in..nou ja je hebt eigenlijk twee soorten mensen op dit moment. Je hebt mensen die zijn helemaal georiënteerd op de feiten. Nog een keer het gaat hier niet om afwijzing, ik ga hier niet een tweedeling lopen bevestigen, maar ik benoem hem meer. Het is even hypothetisch realistisch zeg maar. Mensen die heel erg op de feiten zijn gericht, het moet in de boeken staan in de geschriften staan, het is aantoonbaar en het is berekenbaar, en daardoor ook is het bewijs. En je hebt mensen die voelen in zichzelf van ja maar dit is het niet, er is meer dan alleen het bewijs. En de mensen die voelende vaardigheden in zich dragen en dus eigenlijk niet meegaan 100% in datgene wat de gedachte georiënteerde mensen zeggen, daarvan is een groot deel verstrikt geraakt door alle spirituele modellen in een allerlei  nonsens en die nonsens effectueren in de ridiculisering van de mensen die niet in de nonsens verstrikt zijn geraakt maar dieper verder doorkijken in waar het echt  om gaat. En worden ook weggezet als dezelfde groep van de spirituele nonsens, waardoor er een perceptie van die andere mensen wordt uitgerold   over de mensen die anders kijken dan die mensen die met denken georiënteerd is en die mensen worden als het war als complot theoristen weggezet. Wamt dat is het verzamelwoord tegenwoordig. Maar ik heb het niet over complotten, ik heb het over gewoon heel feitelijk over wat er in deze wereld gebeurt. Ik heb vorige week iemand gesproken en die was heel boos op mij in liefde, beide was voelbaar, dat was ook heel mooi, echt fijn en daar werd gezegd ja maar als alles bron is en alles komt voort uit bron dan is deze ellende die hier is toch ook een bron, dan is deze ellende eigenlijk niet echt ellende. Ga dan maar eens zo moedig zijn om naar een hele vervelende situatie te reizen op deze aarde in deze matrix en ga maar eens kijken wat het reactieveld in zo’n oorlogsituatie laat zien. En ga dan nog maar eens voelen van binnen of god daar nog leeft. Maar ook wat het met jezelf doet.

Wat ik alleen maar wil zeggen is we moeten opletten dat we niet zeggen “alles is goed”. We moeten opletten dat we niet zegen “ja maar het is voorbestemd en alles is bron”.  En we moeten ook zeker heel gauw wegvaren bij de spirituele gedachte, de opvattingen, dat deze werkelijkheid een leerschool is en speciaal vanuit de oorspronkelijke wereld gecreëerd is om voor ons in een soort carrousel te gaan en te gaan ervaren hoe het is om tot onszelf te komen. Maar dat is beslist niet het geval. Het tegenovergestelde is juist aan de gang, die carrousel is er op dit moment om te zorgen dat je niet tot je potentieel komt. En daar kun je van mening verschillen maar ik weet hoe het zit. Ja.

We gaan nu kijken wat er leeft en wat is aangeraakt, wat je denkt, wees 100% open en transparant, ook juist naar mij toe, we lopen het gewoon door en kijken wat voor vragen komen hier voor want ik denk dat we allemaal wel bepaalde zelfde vragen zoden kunnen hebben op aanvullende informaties.

Vraag: Ik leef in dualiteit, ik heb mijn ego en ik heb mijn essentie, ik zit te worstelen. Martijn is de vraag hoe kom ik eruit, hoe krijg ik het in balans van binnenuit dat het andere gedeelte van het denken zeg maar, het cyborg biologische lichaam dat die invloed minder wordt. War zit de worsteling voor jou dan? Antw: het feit dat ik mijn hele leven gebrainwashd ben door alle omstandigheden door alles wat ik weet ………maar ik ervaar ook mijn essentie, mijn zijn. Martijn: alles wat je meemaakt in dit leven, wat je in dit leven ervaart vormt ons tot wie we nu zijn geworden, dus het hoort allemaal bij onze persoonlijkheidsreis zeg maar, maar er is een andere visie over, en dat is de visie die ik als diplomaat uitdraag wen dat is deze: Je bent hier nog maar net, je kunt het je slechts niet herinneren, je leven is net begonnen en je bent net ingeladen in dit script, met het verleden erbij in de hoop dat het verleden jou zal frustreren om te doen wat je werkelijke voelt. In die zin is de vraag nu gesteld, legitiem, of alles wat je hebt meegemaakt, werkelijk jouw essentie is. We komen dus in het script terecht van hoe alles zich voltrekt. Wij zijn mind georiënteerd en wij denken in volgorde van tijd en dat is logisch, wij zitten in volgorde van tijd. Dus wij zeggen ook op basis van die tijd dat we allerlei dingen hebben meegemaakt en dat die uiteindelijk invloed hebben op wie we nu zijn geworden, en dat we alles wat we hebben meegemaakt, zowel de mooie als vervelende dingen dus een deel zijn van onze essentie. Maar op kwantum kosmisch gebied is dat beslist niet waar. Op kwantum kosmisch gebied is het zo dat we nog maar net aan gelinkt zijn dat er nooit een geboorte heeft plaatsgevonden, ja we moeten er nog maar eens een dag aankoppelen denk ik om er eens dieper op in te gaan, maar dat er nooit een geboorte heeft plaatsgevonden dat de koppeling aan het nu-moment, want dat is waar het archonbewustzijn zich in nestelt, om tijd te creëren in ons door ons godsbewustzijn eigenlijk te verblinden door andere modellen. Ik zeg zojuist iets héél belangrijks! Voor mensen die het hebben opgenomen die moeten het achterstevoren even opschrijven…in het moment dat je hier bewust bent, dat is nu net, het hele script van wat we ons weten te herinneren actief wordt. En daarmee moeten we met deze perceptie moeten we durven vaststellen dat het helemaal niets uitmaakt van wat er allemaal gebeurd is en dat het ook niets te maken heeft met je essentie, maar dat je essentie juist door die gedachte wordt gemaskeerd. Zo zit het in elkaar. Dit is werkelijke werkelijkheid, en dit wordt ook bevestigd door veel mensen die bezig zijn om op kwantumlevel hoe atoomdeeltjes zich gedragen, hoe die reageren, hoe menselijk dna reageert op verschillende plekken in de aarde die voortkomen uit één mensdeel. Het wordt overal in teruggevonden dat de oorzaak en gevolg wetgeving heel anders functioneert maar dat die alleen maar bestaat doordat je denkt dat dat zo is.      Ik heb een heel vreemd leven, dat zeg ik heel eerlijk, ik heb een heel vreemd leven met wat ik doe, ik heb een heel vreemd leven, voor mij is het heel vreemd omdat het aanpassen aan de ruimte en tijd matrix die wij nu ervaren dat dat echt lastig is voor mij omdat ik in die twee verschillende werkelijkheden heel bewust leef, dat ik daar ook moet zijn. Ik heb soms een moment dat ik 20 uur uitgedrukt dat ik in aardse tijd weg ben terwijl het voor een ander drie minuten is. Dat kennen we allemaal in een slaap,  maar bij mij gebeurt het overdag. En dat is heel normaal want ik koppel op dat moment eventjes uit de perceptie van tijd. En het bijzondere is dit kun je niet bedenken dit komt in beweging op het moment dat je je emoties bevrijdt, wat wij geneigd zijn emoties te noemen. En de kracht van ons zit verscholen, dus de kracht van zelfbeschikking en zelf autorisatie en ook echt zelf beslissingen nemen, die wordt eigenlijk gemaskeerd door allemaal negatieve gevoelens die door ons heen lopen.

Vraag: Ze heeft geen antwoord gehoord omdat het onderbroken werd door de opmerking over verkeerd geparkeerde auto’s. Martijn het gaat er niet om dat we alles moeten grijpen en definiëren maar vooral dat we stenen omdraaien en ons bewustzijn bevrijden uit die patronen, dat is de ware bevrijding van de mens binnenin. We hadden het over chips, hologrammen en implants entiteiten, op het moment dat je van binnen weet dat het weg is dan is er een innerlijke kracht waardoor er een reactieveld buiten jezelf ook vrij is, dan is dat hologram waar die entiteiten in zitten (knipt met vingers) is uitgeschakeld. Dan komt het moment dat het weer terugkeert dan heb je een twijfel, daar hadden we het over. Vraagstelster: De vraag is moet je dan tegen hetgene wat je denkt te voelen niet reageren dat was de vraag. Martijn wat is voor jou reageren? Vraagstelster: Mij is altijd geleerd  van in uw kracht te staan en ze buiten het veld te sturen, ik ben een soeverein wezen, kracht en liefde, dit is mijn veld, maar blijkbaar is het door in te zien dat die perceptie niet van mij is dat ik door een andere bril moet kijken en op dat moment en dat dat hologram verdwijnt zegt u juist dus hetgeen wat mij altijd gezegd is klopt niet, dus beter niet reageren en gewoon bij uzelf komen en alleen zeggen ik kijk door de verkeerde bril. Martijn , je hebt de verkeerde bril op. God draagt geen bril en wat er gebeurt is als je zegt ik vind er dan niks van, ik geef er geen aandacht aan op het moment dat je dat doet dan kun je wel denken dat je ergens geen aandacht aan geeft maar toch ergens doe je het wel want de keuze om ergens geen aandacht aan te geven is kosmisch gezien aandacht. Het is heel raar wat ik nu zeg maar het is wel zo. Dus wat er nodig is is niet eens meer dat je iets niet gaat denken, er is een stap ervoor nodig dat is dat je compleet helemaal tot jezelf recht komt, en dat je niet meer een handvat hebt wat je ooit hebt geleerd. Dus als dit gebeurt en concreter als dat kan ik hem niet maken want hier moet je dan echt diepere oefeningen op gaan neerzetten om het ook helder te maken door de actie, maar je zou eigenlijk moeten kunnen concluderen dat er op het moment dat het gebeurt dat die hologram weer terugkeert of dat die entiteit weer actief is, dat die reactie uit d at veld weer in beweging komt, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, het is er dus wel, ik zeg nogmaals niet dat het er niet is, maar dat dat veld, dat programma weer gaat reageren dan moet je eigenlijk zeggen op dat moment dat je nog ergens aan gelinkt bent in je leven. Daar zit ‘ie. Jij wilt nog iets vasthouden als mens. Op het moment dat dat gebeurt is er iets dat we willen vasthouden. Het gaat er niet om dat we totaal ongeïnteresseerd door het leven moeten gaan, maar het zijn emoties. Als je begrijpt hoe de matrix geprogrammeerd is en hoe het reageert, wij zijn emotionele wezens, wij hebben positieve emoties, negatieve emoties, maar de negatieve moeten we even weghalen, die emoties mogen gewoon vrijkomen, zodat ze gewoon kunnen stromen, dan gaat de pijn eraf, dus we zijn emotionele wezens en de emoties zijn eigenlijk frequentievelden, reactievelden. De matrix is ook een reactieveld, is ook een emotie, als wij in een emotie zitten wat eigenlijk voortkomt uit het hoofd, dan reageert per definitie het reactieveld buiten ons wat georkestreerd wordt door het archonbewustzijn. Hè verdorie weer die entiteiten terug, oké dan moet je heel, dat is nu gek wat ik nu zeg, maar zo simpel is het wel, je moet durven vaststellen van ik zit ergens nog aan vast. Want op het moment dat ik ergens nog aan vastzit dat ik iets niet kan loslaten, dat kan een relatie zijn, dat kan een kind zijn, dat een hond zijn, een geldissue zijn, het kan een gesprek zijn met een vriend wat goed moet komen, op dat moment is er dus in je systeem een frequentieveld aanwezig wat in het brein zich manifesteert en dat frequentieveld is de aanzet knop van het reactieveld wat daarop aansluit. Dus als die entiteiten weer terugkeren dan zit je ergens ineen geloofssysteem, zo noem ik het. De autonome kracht van zalfbeschikking van zelfbewustzijn, is dat je alles in je leven kunt aanvaarden zoals het is zonder enige vorm van belang. Het klinkt zo eenvoudig maar jonge jonge wat is dat moeilijk, want we hebben het langzamerhand steeds meer door hoe diep dat geïnfiltreerd zit in onze structuren, en hoe onze relaties in elkaar zitten met elkaar, wat mensen van elkaar willen in een relatie, waar je aan moet voldoen, wat je diepste gevoelens zijn, wat je wel en niet mag zeggen. Gewoon heel simpel verpakt in het dagelijkse leven, je broer of je zus waar je eigenlijk iets van wil, of zij willen iets van jou en jij wilt dat juist niet, dat is precies hetzelfde als je iets niet wil. Dus het gaat om dat er op dat moment, een soort blokkerende energie in beweging komt, een verdelend emotie wat voortkomt uit het brein. Dus dan is daar dus weer die entiteit, ploep die is er, die hologrammen aan weer aan het werk, en dan is het zoeken waar zit ik aan gelinkt. Wat is er nou net gebeurd, waar zit ik aan gelinkt. Er is een gemoedswijziging gekomen. Dat is wat er plaatsvindt, dus dan is het niet zo dat die entiteit niet weg is geweest en weer terug is, maar je bent even dat veld uitgegaan, je hebt je geconnecd met je eigen veld binnenin waardoor die velden uitvallen, en ineens ben je weer extern georiënteerd ploep en daar is ‘ie weer. Dat is wat er gebeurt. En hier kunnen alle mensen in deze wereld kunnen hier iets aan doen. En dan is het ook nog zo dat we allemaal in ons eigen universum zitten maar  al onze informaties ballen samen tot een kwantumversum. En daar waar onze intenties van elkaar los van elkaar, elkaar ontmoeten daar vindt de bekrachtiging plaats en de verandering in het script. En dan zal die ene reactie er nooit meer zijn. En zolang alle mensen denken dat er entiteiten bestaan op basis van plus en min, van de archonten. Lucifer en jezus, al die concepten zullen al die reactievelden in stand blijven, zul je zolang je hier op deze aarde leeft zul je je daartegen moeten inzicht verschaffen.

Vraag: kun je dan zeggen dat je als hulpverlener, mede creator naar iemand toe die bijvoorbeeld met entiteiten zit die daarvan af wil, en je hebt een praktijk in dit geval, ken je dan z eggen dat het eigenlijk de taak is van die persoon zelf?  Martijn: nu komen we in twee verdiepingen van de matrix. Want in matrix 1, het gaat om de bril hoe wij er naar kijken, moeten we die boodschap inderdaad aan de persoon meegeven, die mensen moet zich daar domweg in gaan verdiepen, eenvoudigweg, niet dom maar intelligentweg en kijken van wat is hier aan de hand. Dan kunnen die mensen zelf aan de slag gaan. Dat klopt helemaal wat jij zegt. Aan de andere kant terwijl jij die persoon ontmoet, ontmoet jij die persoon wel via jouw bril. Vraagsteller. Ik heb ook te maken met kinderen …die niet kunnen slapen en die zijn hiervan niet op de hoogte. Martijn dus het zit ‘m niet in de kinderen het zit ‘m in jouw gemoedstoestand hoe jij daarmee werkt. En dat is de sleutel, de godskracht in ons, dus de manier hoe wij werken daar gaat het om. Dat hoor ik vaak van mensen “ik heb sneller effect dat ik contact heb met dieren en met kinderen dan met volwassenen.” Dan zegt ons hoofd, dat is logisch want volwassenen zitten vol met referentiekaders en zijn niet eerlijk en dieren en kinderen wel. Maar dat hoeft niet zo want als je dat kunt herzien in jezelf kom jij alleen maar eerlijke mensen tegen gelijk aan de dieren en de kinderen. Dus het gaat er om wat is jouw zienerschap, dus het komt uiteindelijk altijd terug bij je eigen perceptie. Voorbeeld vanuit mijzelf als ik werk met mensen één op één, dan zijn er mensen die zijn al heel vak bij andere mensen geweest, dat is hun verhaal in mijn hologram, ik laat mij niet intimideren doordat er wordt gezegd energetisch “nou eens kijken of jij het ook weg krijgt, want een ander lukt het niet”. En vervolgens, ik voel dat dat gebeurt, ga ik in het diepste in mijzelf helemaal uit het denken weg. Je kunt uit het denken weg, maar voordat ik uit het denken wegga kijk naar de persoon en ik zie vrede in de ander. Ik voel ook in die momenten van stilte de sereniteit. En op moment dat ik dat in mijzelf kan voelen ik ga uit het denken weg dan hoef ik niet eens te werken op een menselijke manier van deze aarde. Op dat moment gebeurt er iets heel anders. En dat zal ik je nooit uit kunnen leggen wat het is tenzij je er zelf mee aan de slag gaat. Dat is niet de taal van het lichaam maar het resultaat is als je het zo zou noemen, ik ben helemaal geen voorstander van het woord, eventjes in opvolging van tijd, zou je moeten zeggen dat de healing, als je het zo wilt noemen, al heeft plaatsgevonden alleen maar juist om geen hulpverlener te zijn, en om alle brillen af te doen. Bij mij kom ik ook nooit mensen tegen die iets te healen hebben. Ik leg gelijk uit dat dat niet kan. De zieners en de weters van ooit daar binnenin in dit hele gedeelte, dat zijn wij, mogen deze kennis hier op aarde brengen en we kunnen dus wachten tot we zeg maar doodgaan volgens de perceptie van wat het leven hier is en ons voorbereiden op het overlijden en denken dat we oud worden en dat dat allemaal daarmee te maken heeft. Maar je kunt ook besluiten van maar het is helemaal niet zo, ik word helemaal niet oud, ja maar dat lichaam, nee ik word helemaal niet oud, deze reis die duurt veel langer, dat hele overlijden is zelfs een onderdeel van de matrix. Wat zeg je me nu. Ja dat zeg ik.

Vraag: Ik merk dat ik heel snel het internet op ga en dan ben ik toch weg, ondanks dat ik dat niet wil. Martijn kun je dat omschrijven wat dat weg ben je inhoudt? Ik ben hier niet, ik word overgenomen. Martijn er is kennelijk een behoefte, een reactie van dat je toch aan die computer gaat zitten dat je toch die virtuele werkelijkheid ingaat en deze virtuele werkelijkheid uitgaat zoiets en dat vind je eigenlijk vervelend. Ik ga niet in lijn van jouw verhaal dus mee, wat vind je daar vervelend aan? Tijdverspilling. Martijn wij bepalen zelf, denken we, wat we doen maar dat is niet zo. De mensheid bepaalt niet op dit moment. We moeten ook durven zeg over onszelf van jaha ik ben eigenlijk een schaakstuk op het schaakbord. De gedachte die jij oppikt om dat te doen zijn niet de gedachten van jouzelf, zijn gedachten van honderden miljoen mensen tegelijkertijd dat jij dat denkt. Collectief bewustzijn, collectieve sturing. Dus je moet op een gegeven moment echt voor jezelf een keuze maken van of je daar aan mee gaat doen of niet en dan kom je op het punt van ja maar ik voel me heel onrustig of ik voel me heel vervelend, omdat ik het eigenlijk wel wil doen, mijn gedachtes gaan er steeds heen, ik word letterlijk ontvoerd met mijn gedachten om naar die machine te gaan, ga dan op dat moment in stilte met je aandacht uit de omgeving weg oogjes dicht en voel maar eens wat er in je lichaam gebeurt, door te voelen wat er met je lichaam en in je lichaam gebeurt, wordt je aandacht nar binnen getrokken en is het menselijke aandachtspotentieel in staat om alle neurons, dus het programma waaraan je overgeleverd bent van dat je dat zou moeten doen die wordt op dat moment herschikt. En daar moet je op je eigen manier mee experimenteren en dan merk je ineens weg is het. Ik heb die behoefte helemaal niet.

Gedachten zijn software, vrije gevoelens is schepping. Geprogrammeerde gevoelens is ook software. Dus het komt ook op actie aan, we kunnen wel praten over beter worden en beter willen doen, maar dan moeten we er ook echt op gaan staan dat we dat doen. Dus je moet heel eerlijk en heel krachtig naar jezelf kijken hoe je patronen kunt doorbreken. En vooral begrijpen dat het lichaam een instrument is om tot die handeling te komen. Het lichaam is het instrument, dat is de hardware, daar komt het in terecht. Iemand anders denkt iets en het kan zo in jou geïmplanteerd worden! Dan moet je dus beseffen dat je dat stukje hardware wat daar is trakteert met bewustzijn. Wat er dan gebeurt is dat de hardware op dat moment gewoon gewist wordt. En dat voel je. De eerste keer kan het zijn dat je denkt nou er gebeurt weinig, en de tweede keer denke je nou er gebeurt wel iets en de derde keer denk je er gebeurt weer niks, en dan stop je. Dus het komt aan op actie, je moet het gewoon doen, want elk stukje aandacht geeft verandering. Dat is geen geloof dat is gewoon kwantummechanica, menselijk aandacht brengt de energievelden in beweging, dat is ook allemaal meetbaar en wij zijn energie, ons lichaam is energie. Puur alles is energie dus je moet met je bewustzijn daar gewoon naar toe gaan reizen, ga er maar gewoon mee aan de slag. En als je zover bent dan zet je hem maar op marktplaats.

Vraag: Ik heb je heel veel over buitenaards contact of over ontvoeringen gehoord maar ik heb je nog nooit iets horen over het fenomeen hybrid children. Martijn dat zou best kunnen dat jij dat niet hebt gehoord, je bent er nieuwsgierig naar. Hybridiseringsprocessen waar veel over geschreven wordt m.a.w dat er mensen woorden betrokken, laat ik het zo maar eventjes noemen bij hybridiseringsprocessen, kruising tussen mensen en andere levensvormen. Daar zijn heel erg veel ervaringen in en ook heel veel theorieën over. Daar ga ik het niet over hebben inderdaad. Ik wil er wel iets over zeggen. Er is een geloof gaande ook in dat stuk. Met het stukje uitzoomen wat we vandaag met elkaar doen, en wees er zeker van dat dat heel erg nodig is, in het bewustzijn hier, om eventjes afstand te nemen van wat er eigenlijk allemaal gaande lijkt te zijn, dus met en andere blik te kijken naar deze werkelijkheid. Dan zal die manier van kijken ook die hybridiseringsprocessen een andere betekenis gaan geven. Binnen dit universum zijn hybridiseringsprocessen gaande. Dat is gewoon zo. Het enige wat ik er over wil zeggen is dit. Van alle beschavingen die de kracht van god in zichzelf en in de ander eren is er geen één beschaving die zich bezighoudt met hybridisering. Met andere woorden alle wezens die zich bezighouden met hybridisering zijn op technologische krachten gebaseerde intelligenties die hybridisering nodig hebben op basis van technologie en genetica, om nieuwe levensvormen te laten ontstaan. Daar is niks goeds of kwaads aan, hoewel er beschavingen zijn die daar echt hele andere bedoelingen mee hebben, is het ook zo dat we moeten vaststellen dat de kracht binnenin de materie overstijgt, en dat we vanuit de kracht van binnen uit er geen sprake is van hybridisering tussen verschillende beschavingen omdat god zich op allerlei verschillende manieren representeert en dat is afhankelijk van wat er allemaal nog niet besproken is. Dus als ik reageer op hybridisering, het bestaat, er zijn heel wat mensen die ervaren hybridisering als iets heel moois positiefs dat klopt dus ook, met de bril van die matrix. Maar de essentie is dat het een zorgwekkende situatie is binnen de matrix.

Vraag: Je hebt het over emoties en gevoelens. Ik ervaar daar een verschil in voor mij is emotie iets positiefs en negatief dus niet verbonden met identificatie. Martijn is maar net hoe je er naar kijkt, waarom zo expliciet het word emotie gebruik dat is hierom. Wij zijn geneigd om te zeggen dat je met positieve emoties oftewel met liefdevolle emoties, gevoelens die liefdevol zijn, hele mooie dingen kunnen doen. En we zijn ook geneigd om te zeggen ja we hebben helemaal geen emoties nodig het is vanuit een gevoel. Maar het bijzondere is nou juist dat gevoelens die geen emoties zijn, dat dat geen schepping is. Schepping vindt plaats, jij geeft een membraanresonantie van binnen uit, het veld reageert daar op en schept dat gevolg, door jou ontstaat een emotie. En waarom ik het woord emotie gebruik is juist omdat volkomen buiten het verstand omgaat maar door het verstand wordt gevangen op het moment dat een negatieve herinnering aan die emotie kleeft. En wat nou zo belangrijk aan ons is is dat we in het diepste moment van een emotie, en daar komt ‘ie, zowel positief hartverwarmend en liefdevol als in de zwaarste negatieve emotie, vernietigend, destructief, ondermijnend, woede, haat, dat we in diezelfde emotie kunnen scheppen. Het is alleen de mind die dat wil afblokken, die wil niet die negatieve emoties dus die zegt weg, of het klopt niet het hoort niet, het is niet goed, mening/mind, of ik durf er niet naar toe want het is eng, mening/trauma. 90% van onze emoties staan uit omdat ze negatief worden geclassificeerd door het brein. 10% is positief. En met die positieve emoties doen we eigenlijk niks., omdat mensen bijna niet in staat lijken te zijn, of denken te zijn, dat ze vanuit de emotie, dus geen controle, daar zit het, zonder controle iets kunnen scheppen. Dus het gaat heel fundamenteel om het woord emotie, maar ik weet niet dat is ook het leuke dat je het aanbrengt dank je wel, ik weet niet of wij hetzelfde woord emotie bij dezelfde gevoelens koppelen en ik heb het gevoel dat wij hetzelfde zeggen. Vraagstelster:Ja maar bij mij is ook de negatieve emoties zijn geen negatieve identificaties. Martijn ja de positieve ook. Dat is nou juist waar het omgaat, dat als die twee dingen weggaan. Ik geef weleens een voorbeeld van Emoto. Die man is inmiddels overleden, die was met waterkristallen bezig en waterintelligentie op basis van de woorden van liefde, dus als het woord liefde werd uitgezonden dan zat er ook een energie achter, van verbinding en warmte , zag je het waterkristal helemaal geometrisch zag je aanwezig, dan stuurde daar iemand een negatieve emotie heen en sprak daarbij ook een negatieve emotie uit, dus haat en voelde dus ook haat, dan zag je dat die geometrie, dat waterkristal dat dat veranderde en dat is dan niet meer mooi geometrisch. Maar het blijkt ook en dat is wat Emoto niet heeft aangetoond omdat dat simpelweg niet in hem op is gekomen, ook door de perceptie, het is mogelijk om een hele negatieve betekenis, nou komt het dat is het woord, het woord is dan de situatie, je komt in een hele negatieve situatie in je leven, iets heel negatiefs, dat is dus het woord haat, dat je in het moment van die zwaarste negativiteit, de grootste vibratie van die emotie aan kunt zetten of eigenlijk kunt uitzetten in datgene wat je werkelijk van binnen voelt. Dan gaat ‘ie buiten de mind om. Dus wij zijn emotionele scheppende wezens en hier op aarde hebben we nog niet eens een promille aan emoties gevoeld van wat we werkelijk zijn, maar het gaat echt om die emotie en dat is het gevoel van dat als je iemand aankijkt in de ogen, of het nou een mens of een dier is, maakt niks uit, dat je ontroert raakt dan kun je niet bevatten wat er gebeurt. Ik was gisterenavond met mijn hondje, die was jarig hij was ook nog gefeliciteerd dus daarom keek hij me net aan, hij keek me echt aan om contact te maken met mij en dan zitten we tegenover elkaar en ik zie aan zijn ogen dat hij zo diep in mij kijkt helemaal naar binnen en ik voelde hem ook helemaal, doordat ik mijzelf ook helemaal in dat moment verbindt met hem en ik krijg water in mijn ogen, ik ben ontroerd en er is zo’n diepe vibratie van emotie, zo’n diepe vibratie van trilling, dat zij geen gevoelens meer dat is niet te bevatten, zo’n diepe resonantie en in dat moment is er echt contact en in dat moment scheppen wij. Maar als ik dat moment voorbij laat gaan alleen gekoppeld daar aan,  hoe waardevol dat ook is dan laat ik eigenlijk een moment van herziening laat ik liggen en dat geldt ook voor de positieve dingen. Mensen hebben nog niet het idee wat emoties echt zijn. Emotie is een taal van creatie en schepping, zo diep is dat. Je moet je voorstellend de diepste gevoelens van vrede en geluk, ontroering, de diepste gevoelens die je ook kunt voelen als iemand overleden is die je intens mist waarvan je weet het is goed maar wat mis ik deze persoon ontiegelijk dat je hele borstkas op en neer vibreert van de emotie, dat je die gevoelens voortdurend in jezelf draagt, sterker nog dat je dat vibratieveld bent, dat dat niet wegvloeit en steeds sterker wordt, uitzet nog groter en dat een spiritueel, oorspronkelijk spiritueel bewustzijnsfrequentie is en dat je vanuit dat veld naar buiten kijkt, en alles wat je van binnen voelt wordt gelijk buiten jezelf in reactie omgezet. Dat is waar emoties de sleutels in zijn.

Ik vind het heel fijn zo met elkaar. Want we spreken echt over het potentieel van wat leven is en ik weet wel dat dit heel veel vragen op gaat roepen, maar we zullen echt spelenderwijs maar wel heel serieus echt moeten kijken hoe kunnen we nu dingen anders doen. En wij zitten allemaal dicht geplamuurd met onze gevoelens. We kunnen nog zo vinden dat we alles hebben doorbroken en hebben overstegen, maar we hebben heel hard ons werk gedaan maar er is altijd nog een put te openen van emotie in ons. Dat merk ikzelf ook, dat zijn ook menselijke emoties die collectief worden geblokkeerd, dat je eigenlijk toch al niks te vertellen hebt, dat je het verschil niet kunt maken als er al überhaupt sprake van kan zijn. Voortdurend ben je aan het werk in jezelf. Zonder belang!

Vraag: Als ik voel dat er iets is wat leeft en ik naar binnen ga, voelen zonder de betekenis aan te geven met mijn mind, is dit de meest zuivere manier om in mijn scheppingskracht te zijn? Martijn als ik hierop zou antwoorden dan zou dat zeer onzuiver zijn, omdat ik daarmee dan zou ik sturing geven aan de vrije uitkomst die dus in het veld ligt en naar jou toekomt. Dus wat je nodig hebt is in het onderzoek minder de vraag aan een ander, hoewel we dat allemaal aan elkaar moeten kunnen stellen, daar gaat het helemaal niet om, het is juist fijn, maar in feite, al zou je Remi zijn alleen op de wereld, je zult zelf alle scenario’s door moeten lopen om te kijken welk veld reageert nu op mij, en bij welk veld ben ik het meest vrij, daar ga ik mee aan het werk. Zo maak je hem steeds verder open, steeds verder open, open, open. Want in feite is er natuurlijk helemaal geen fout in wat je doet. Het is alleen van hé van wie krijg je tegen reacties, van welke intelligenties. Dat is wat er aan de hand is. Ik vind het heel mooi wat je doet, maar of dat nou de goede manier is dat is helemaal aan jou. En als het jou verdieping brengt en misschien nog meer vragen daardoor, dan is dat juist de goede route, want ik zeg altijd maar hoe meer vragen ergens uit voortkomen hoe dieper we op het spoor zitten van waar het echt om gaat. Om daar waar het om gaat daar komen ook steeds meer vragen tevoorschijn. Je mag vandaag stoppen met vragen (aan iets buiten je), dan ga ik toch even sturen, god vraagt niets, ook niet aan bron omdat die niet bestaat. Nu spreken we als goden tot elkaar. Dat is wat ik meegeef in zo’n seminar hoe het een beetje zou kunnen werken in een vorm, uitgedrukt, dat je niet vraagt, dat er geen vraag te stellen is. Dat hebben we geleerd dat we kunnen vragen aan god, vragen aan bron, vragen aan het veld, maar het veld van wie jij bent reageert nooit op jouw vraag. Dat veld reageert op zien, weten en een instructie uitzenden met het weten en dan is dat tsjoek is dat er zo. En dat is iets wat heel erg ingesleten zit om te vragen. Want we denken, hier komt ‘ie, dat we bij vragen een soort eerbied hebben en daarbij ook een dankbaarheid voelen, want als je een vraag stelt in liefde voelt dat heel kloppend, dan voel je heel veel dankbaarheid, terwijl, als je geen vraag stelt maar je zendt uit dat er informatie nodig is, niet naar iets of iemand, maar binnen in jezelf, dan zal het er komen en dan komt het uit het godsbewustzijn. Dan komt het uit een andere matrix, uit de oorspronkelijke wereld. Dus het is precies welke kant je uitgaat, het zijn vangnetten hè, we praten allemaal over verschillende vangnetten …..??

Er zijn heel veel beschavingen die de aarde bezoeken die goed op de hoogte zijn, die monitoren, bestuderen wat er in deze werkelijkheid gebeurt. Jullie worden allemaal heel erg bekeken en bestudeerd, en geobserveerd en ik ook. Dat word met liefde gedaan om te kijken wat doen ze, hoe doen ze dat. Hoe doen ze dat terwijl ze totaal niet meer weten wie ze zijn en eigenlijk verworden zijn tot een archonsoldaat, hè, persoonlijkheid, gemaskerd, hoe kunnen die lieve mensen toch in die avatar lichaam wat ze bewonen, tot uiting komen, en daar worden we in bekeken en nou is het zo dat, ik heb het net gezegd, menselijke aandacht aan jezelf, menselijk bewustzijn zet energie in beweging. Ons lichaam is energie, ons denken is energie, op het moment dat we dat naar onszelf toe trekken moet je ook goed beseffen dat andere beschavingen en andere intelligenties ook vanuit deze kwantumscheppingswetten ook naar jou kijken. Maar op het moment dat jij je losmaakt van elke vorm van geloof, en helemaal terugkeert naar jezelf, opdat moment wordt er heel krachtig mee gekeken, geobserveerd, en is die frequentie die zich op dat moment opent in jezelf wordt ook bekrachtigd door de observatie van de andere kwantum beschavingen die niet uit deze werkelijkheid komen. Dat is één van de grootste taken die zij dus verrichten met observeren om te ondersteunen in hoe de matrix werkt, hoe jij daar in staat. Daarom is het zo goed dat we elkaar allemaal weer gaan zien als mens. Vele vragen worden dan beantwoord, waarom moeten mensen allemaal naar de computer?  Waarom moeten mensen allemaal naar robottisering toe? Waarom mogen de mensen elkaar niet meer ontmoeten? Steeds verder van elkaar af, steeds verder. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Hoe minder mensen elkaar ontmoeten, hoe minder contact er is, hoe mer dat oorspronkelijke veld als het ware wegebt, d.w.z. je innerlijke licht dooft als nooit tevoren en dat allemaal om een extern licht achterna te dragen. Ik ben geen Marcel Messing die zegt “wij zijn het licht”, maar ik zeg “wij zijn god!”

Vraag: Ik ben therapeut en ik word ontroerd door mijn cliënten, dan wordt er gezegd dat is niet professioneel. Als je vanuit je goddelijkheid, vanuit je diepste kracht dat je het zelf bent participeert in een situatie is het dan goed om ontroert te zijn, geëmotioneerd te zijn? Martijn jazeker. Bewustzijn is eigenlijk emotie, bij de mens hier op de aarde is de emotie bijna uitgedoofd waardoor ze een mentaal wezen is geworden. Beschavingen die helemaal vanuit de kracht van zichzelf en het goddelijke bewustzijn in zichzelf in verbinding met alles wat er is, leven, leven in een voortdurende staat van mega emoties, even in taal uitgedrukt. En als je contact met hen krijgt, echt contact dus niet in een of andere channeling, want dan weet je niet precies met wie je contact hebt, tenzij je deze informatie toepast en dan dus contact zoekt op een manier vanuit je godsbewustzijn, dat kan en dan gebeurt er iets anders, maar op het moment dat je contact krijgt met een ander beschaving uit een andere wereld vanuit een andere werkelijkheid, dan krijg je dus ook dat je een observatie gaat verrichten naar een mens, ik hou het even bij een mens die in die enorme emotionele krachten verkeert. En de waarneming van die persoon heeft een enorme impact op jezelf. Dan komen we op hele andere stukken uit want dan krijgen we het over het technische woord downloaden, dat alles wat je buiten jezelf ziet dat zich door de waarneming naar binnen toe verplaatst door de zintuigen en dat dat ook nog eens effect heeft nou..kortom Antwerpen is gewoon te klein.

Vraag: Sinds ik de weg naar binnen aan het gaan ben wordt de wereld om mij heen steeds kleiner, sociale contacten en leven gestopt, heb ik fundamenteel gekozen voor de weg naar binnen met als gevolg dat mensen wegvallen. Dat mijn wereld heel klein en misschien tegelijk ook heel groot. En als ik minder goede dagen heb. Martijn wat bedoel je daar mee, minde goede dagen? Dat wat buiten is mij wegtrekt uit wat binnen is, dan komt er veel twijfel. Martijn lieve medereizigster het is heel eenvoudig dat wat we allemaal voelen, we zijn wezens van verbondenheid, in vriendschap eigenlijk met iedereen, dat je op je fiets door de landerijen fiets en dat iemand tegen jou zegt bij een boerderij van “hé ik heb een taartje, kom je gezellig even een taartje eten” En dat er niets is in je hoofd dat zegt van ja maar ik ken die persoon toch niet. Nee het is gewoon een fantastische ontmoeting die dag . Dat is wie we zijn en op het moment dat je je gaat verdiepen want dat hoor ik wat je zegt dat je naar binnen gaat en dat die weg steeds krachtiger en rijker wordt binnenin zul je ook merken in je omgeving buiten dat het daar in vele gevallen ineens veel stiller gaat worden. Dus je ziet eigenlijk een tegenovergesteld effect. Maar dat is helemaal niet zo. Je gaat alleen nog maar de mensen tegen komen die dat taartje ook echt gaan geven. En dat is wel waar we rekening mee moeten houden. En dan doet het ergens pijn omdat we toch een bepaald gevoel van ontmoeten en het samenzijn wel missen. En dat is de moeilijkheid in deze wereld. Dat is één van de reden en ik vind het mooi dat je hem ook zo benoemt en deelt omdat dit is één van de grootste reden dat de mensen weer terug stappen de kerk in of weer terug naar een spiritueel model, omdat wij vanuit de mind en de instincten denken dat wij kuddedieren zijn. Dus dan stappen we toch weer in een soort groepsformatie en daarom vind ik het zo fijn om altijd te zeggen wij zijn geen groep met elkaar. Hier zitten allemaal universele onafhankelijke mensen die allemaal iets in zichzelf te verrijken hebben, en daar ontstaat ook geen groep uit. Desalniettemin voelt het hartstikke fijn, want we zitten allemaal hier vrijuit  met elkaar samen. En dat mis je in het dagelijks leven soms. Maar dat kan voorbij zijn als je het wilt. Wat is dat, ik zie schouders omhoog gaan?  Vraagstelster: Ik weet het wel maar ergens houdt iets mij tegen. Martijn en zo ie het ook, dank je. Maar het is heel kostbaar wat je nu zegt want dit kennen we allemaal. En dat maakt dat de processen soms, ja ik zeg het maar zo, onnodig pittig zijn, juist in de momenten waarin je vriendschap nodig hebt, geef even een knuffel, wie dat dan ook is maakt niets uit, dat dát er dan dus niet is, dat is nou net het menselijke wat je echt ja draagt, en dat is er dan niet. Het hele systeem zit zo in elkaar dat er altijd al iets is om er een raar gevoel over te krijgen of er aan te gaan twijfelen. Dat is die schoudertjes, die beweging, maar ook daar kunnen we anders naar kijken. Dit is een …boodschap die geldt voor alles, overigens deze dag hebben we het gelijk over de maximale uitzoem van deze werkelijkheid, heb je dat door? Want er zitten natuurlijk allemaal lagen er tussen in, want als je straks naar huis gaat, en iemand vraagt waar ging het over dan probeer je er iets over te vertellen, als je die neiging nog in je brein hebt zitten, dan merk ie ook dat je weer anders naar deze informatie kunt kijken, want we zitten behoorlijk ver uitgezoemd. En dit is heel mooi want als je helemaal durft uit te zoemen en je durft dat ook nog mee te nemen in je reis die je aan het maken bent, dan kun je ook, dat is het mooie ervan, ook relativeren. Zo gaan er ook spanning- en druk momenten weg, kunnen weggaan.

Vraag Die uitspraak van Marcel Messing alles is licht en in mijn ervaring zegt hij niks anders dan ik ben ook god. Martijn Ik heb het gehoord en mooi dat je het ook hardop zet. Alle ruimte voor en we mogen juist steeds meer ruimte creëren om dingen om mooie dingen over elkaar te zeggen en ook de ruimte om dingen die misschien niet gezegd moeten worden omdat mensen dit niet willen horen dat we die ook af en toe in beweging zetten. Het is niet voor niets dat Marcel samenspraak 5 heeft verwijderd van zijn site en dat heeft met bepaalde onderwerpen te maken van dingen dus niet durven of niet willen benoemen. En ik ben iemand ik benoem alles graag en ik zeg het. En hij is ook iemand die zegt dat hij het benoemt, maar op het moment dat het benoemd wordt, en de mogelijk gevolgen die er uit voort zouden komen moeten getemperd worden, dan is eigenlijk de mogelijk om er verder over te praten weg en dat is een gemiste kans. Maar ik weet dat mijn liefde voor Marcel zo groot is dat alles wat er nog kan gebeuren open staat. En ik kan hem voelen op afstand waar hij ook is. Dus ik heb ontzettend veel eerbied en ik zie het als een mooie bijdrage dat je dit zegt. Vraagsteller, dat weet ik ook en van zijn kant is dat ook zo.

Martijn weet je ik heb altijd het idee gehad van waar ik vandaan kom het is  toch onmogelijk dat mensen of andere intelligenties, want er zijn heel veel intelligenties onsterfelijk niet alleen de mens die onsterfelijk is, het is een onmogelijkheid, en dat is het ook vanuit waar ik vandaan kom, dat levensvormen tegen elkaar zijn. Want als je dus niet in tekorten leeft, dan is er voor iedereen alles, want dan is jouw thuisbasis bijvoorbeeld deze aarde niet jouw thuisbasis maar dan is het plek van uitwisseling, een plek van ontmoeting, een plek van verrijking, van vriendschap en in die zin zie ik ook van dat er nooit iets tegen elkaar hoeft te zijn en dat heb ik met Marcel ook heel bewust. Vraagsteller, bij mij kwam dat ziet zo over, dat heb ik niet zo gevoeld maar ik heb mijn gevoel verwoord. Martijn heel mooi en ik zie ook dat je het goddelijk veld representeert door hier nu iets heel moois over te zeggen. Dank je wel.

Opmerking uit zaal: Boven ons zien wij schaduwen van mensen voorbij lopen, staat zo symbool, we zien niet wat er werkelijk gebeurt…..

Martijn er was een jongetje van een jaar of 6 die vroeg aan mij “waarom vertel je dit allemaal”, hij was met zijn moeder mee gekomen. En hij was er blij bij. Ik zei “nou ik vertel het omdat…”en toen nam hij de woorden over van mij “jij vertelt het omdat als jij het vertelt weet iedereen het en als iedereen het weet dan is het er weer”! Dat is echt samen scheppen vanuit die kracht en daar hoort dus lachen ook bij. Maar dit is natuurlijk best wel een serieus onderwerp, dus balans houden tussen serieus  voelen daarbinnen in, niet in een lachrespons te komen van de persoonlijkheid, oeioei wat naar allemaal, nee, het het is goed maar ook daar waakzaam in te zijn dat je je niet laat meenemen met eigenlijk allerlei gevoelens die vanuit de persoonlijkheid komen en toch die echte vreugde kunt leven, geweldig.

Vraag: Ik heb al vaker de reactie gehad als ik mij zeer sterk en in verbinding voel dat ik heel …….dat ik ineen keer teruggeworpen word door fysieke onmacht, pijnen, ziekte en ik vraag mij af op welke manier kan je daar dan op een juiste manier mee omgaan. Ik aanvaard het, het is wat het is, en kijk er naar enz. maar dat heeft geen effect. Martijn hoe ga je met een situatie om dat je zoveel lichamelijke klachten en ongezonde toestanden met je lichaam hebt dat het als een afleiding werkt, hoe ga je ermee om. Ik kan het natuurlijk niet zo recht toe recht aan in antwoord op reageren, ik kan alleen maar dit zeggen……er is ongelofelijk lijden gaande op de aarde, het klinkt zwaar maar het is wel zo, de lichamen die snel verouderen, genetische processen die ons praten spelen,  wat er gebeurd is bij voorouderlijke histories, en alles wat ik allemaal niet ga opnoemen, het lijden is gewoon groot. Er is zoveel lijden en het lichaam is daar een onderdeel in, maar het belangrijkste is dat je dat lijden uitspreekt, en dat je het lijden niet groter maakt door stil te lijden maar dat je het lijden beschikbaar stelt voor het dragen van het collectief. Daar ligt ook een heel groot instrument als het ware om voor een groot deel lijden op te lossen. Lijden komt vaak voort, afgezien van fysieke coderingen, omdat wij als mensen niet meer kunnen voelen wat het gevoel in dat lijden nou eigenlijk echt is. Dus het lichaam neemt meer over, je voelt dat je lichaam meer gaat besturen dan wat je werkelijk van binnen bent. Ik kan daar alleen maar over zeggen dat het heel zwaar is, ik kan ook zeggen dat het mogelijk is om te genezen, maar ik kan ook zeggen het allerbelangrijkste wat wij hier doen de bevrijding is van het innerlijke bewustzijn! Echte innerlijk bewustzijn. En dan heb je nodig mensen om je heen die je echt zien, die niet doen alsof ze je zien, maar die echt zien. Want als je echt gezien wordt   en jezelf echt durft te laten zien, wie je echt werkelijk bent dan zal de pijn afnemen. Dit is mijn reactie.

Er was eens iemand die een potlood pakte, een A4tje en een mens tekende en een omgeving. En toen eenmaal toen die mens leefde, in die tekening, tekende de tekenaarster een potlood in de hand van de mens. En toen zoemde we in in de tekening, we zagen dat de mens die in die tekening leeft niet wist dat hij getekend was door iets anders, en begin te tekenen een andere tekening. En zo ontstonden er werelden in elkaar, tekeningen in tekeningen, landschappen in landschappen, allemaal gebaseerd op hoe de tekenaarster dat heeft gedaan, de perceptie van de werkelijkheid, tot de dag dat de mensen die in die tekening leefden begrepen dat ze ontstaan zijn vanuit de hoofdtekenaarster. En toen ze dat begrepen en ineens met die visie konden kijken migreerden al die tekeningen tegelijkertijd tot één geheel en was de bezetting voorbij.

Het ontstaan van matrixen, wij noemen dat matrixen, maar je kunt ook zeggen bestaansfrequenties, dat zijn velden, universum. Wij kunnen nu niet bevatten wat een universum is dat moeten we gewoon ook durven zeggen dat we de capaciteit in het menselijk lichaam niet hebben om dat te bevatten. Klinkt even stom misschien maar het is wel zo. Dus we moeten dit aan durven nemen, we kunnen het niet bevatten maar we weten het wel. Dus die kennis is er maar niet in het hoofd. Matrixen, universa worden gecreëerd niet alleen om te domineren, absoluut niet. Het is van oorspronkelijkheid door mensen en niet-mensen die onsterfelijk zijn, die vanuit de godskracht leven, is dat ontwikkeld om te kijken of het goddelijke in zichzelf ook op andere manieren, heel eenvoudig gezegd nu allemaal, op ander manieren in externe werkelijkheden, zelf gecreëerde werkelijkheden, ook zich kan ontwikkelen. Hier laat ik het verder maar bij.  Maar je kunt je voorstellen dat in een hele grote opzet heel veel verschillenden teams, heel veel verschillende ontwikkelingen uit allerlei verschillende frequenties, verschillende levensvormen, teams in beweging heeft gezet die daarmee bezig zijn gegaan en je kunt je ook voorstellen dat dat op dit moment ook gebeurt in deze werkelijkheid hier. Alleen er vindt geen interventie plaats omdat de mens de krachtdraagster in zichzelf is.

Dus je zou je kunnen voorstellen dat op dit moment geleefd wordt in een werkelijkheid hier die voor een heel groot deel mede gecreëerd is door wezens uit de oorspronkelijke werkelijkheid. En wellicht dat jij meer van deze werkelijkheid weet als dat je op dit moment vermoedt.

Vraag: Nieuwsgierigheid, ongeduld om dieper en meer te weten en aan de andere kant, ik werk in de terminale zorg en ervaar ik in die situaties vaak momenten dat ik dingen zeg, voel, ervaar, alsof ik het niet zelf ben, dan komt het ergens vandaan en ik kan het ook niet reproduceren en dan denk ik ben ik op dat moment wel bij mezelf en op die andere momenten dat ik in stilte mezelf probeer te ontwikkelen om het maar zo te zeggen, ja dat waar zit ik dan, waar ben ik dan? Ik zou meer willen weten en meer willen ontdekken en ik begrijp dat je niet kan zeggen van ja zo moet je het doen en dan doe je het. Martijn: jawel Vraagstelster: Constatering dat als ik er helemaal niet mee bezig ben komt het vanzelf, en ik er moeite voor doe, in stilte en of ik nou aan het strand loopt of in het bos, dat maakt niet uit, dan gebeurt er van alles en als bewust op een stoel ga zitten om bij mezelf te komen gebeurt er niks. Martijn: ja ik kan je precies vertellen hoe het werkt alleen dat werkt niet voor jou zo. Dus daarom zei ik jawel, de sleutel is emotie, de verbondenheid en wij kunnen slechts datgene doen wat we  ten diepste voelen. Als dat vrij is van belemmeringen, vrij is van blokkades, dat we denken dat moeten we maar niet doen, dan spreken we de taal van binnenuit. Dus je vertelt over je terminale zorg, dat doe je hoorde ik, dat draag je ook uit, omdat je betrokken bent bij die mensen ten diepste en je hebt daar een bepaalde rol in dat moment voor die mensen maar ook jouw wezenlijke rol komt daarin tevoorschijn, dus die diepe verbondenheid die brengt op dat moment dat datgene wat je zegt dat ben ik niet zelf, dat je zelf begint te spreken. En ik hoor dat heel vaak dat mensen zeggen ja als ik speciaal ga zitten om naar binnen te gaan dan gebeurt er eigenlijk niks, dan lukt het niet, dan loop ik langs het strand, dan loop ik tussen de bladeren van de bossen of ik hoor de vogels dan ben ik zomaar hoeps, ben ik er, bijvoorbeeld. Ja dat heeft vooral te maken met hoe de zintuigen worden geneutraliseerd door analoge geluiden. Dus als ik een hele zware periode heb gehad, die heb ik ook gehad, dan brak gewoon af waar ik mee bezig was, en dan ging ik het bos in en lekker wandelen, en ging ik ook heel bewust met mijn handen door het zand, voelde bomen en het enige wat ik deed was alleen maar observeren wat alleen maar zag en voelde. En dan was het de wind die door mijn haar heen gaat, en de bladeren die ik hoor knisperen dat zorgt ervoor dat er een informatieveld, door de zintuigen heb ik het nu over, dat is heel fysiek, een informatieveld door de waarneming van buiten naar binnen wordt gehaald, waardoor mijn brein geometrische patronen laat ontstaan door geluid en beeld en reuk en voelen van de wind op je huid, dan ontstaat er een geometrisch bewustzijn in het brein waardoor het brein ineens de vervuiling, de blokkade, weghaalt en weer kan voelen wat er werkelijk is. En daarom is het ook zo belangrijk dat we analoge geluiden horen, dus ja voor iedereen werkt dat anders maar het maakt niet uit en of je wilt weten, je zegt ik ben een beetje ongeduldig. Vraagstelster: ja want je wilt dát vasthouden. Martijn: ja dat wil je, ik hoor het. Dan komen we op het punt van wat is dat, dat willen. Als je weet dat je het bent en je neemt genoegen in jezelf, met jezelf dat je de diepste kracht in dat moment kunt voelen, daar laat je het bij dan zul je merken dat die krachten meer tevoorschijn komen, meer tevoorschijn komen. Ineens ga je het sterker en krachtiger voelen. Het enige wat er tussen kan zitten is twijfel of jij dat nou wel echt zelf bent. En dat mag je oplossen. En dat kun je oplossen, Dat is allemaal oplosbaar. Ik zeg niet dat het allemaal makkelijk is met één twee drie, dat kan, bij sommige mensen gebeurt dat wel maar dan hebben ze al een heel voor proces gedaan, waardoor het dan lijkt van oh dan komen ze in één keer bij Martijn en dan is het opgelost, nee dat doe je allemaal zelf, dat is je eigen reactie van in dit geval van mij in jouw veld. Maar ga er maar gewoon mee aan de slag en je zult merken dat dat elke frequentie, alles is energie, elke frequentie kan zich veranderen  naar een andere frequentie,. Net als dat de oorspronkelijke wereld waar wij vandaan komen vervormd is, letterlijk vervormd, herschreven is, de energie is verbroken en is herschreven tot deze werkelijkheid. En wij maar denken dat we nu thuis zijn.

Iemand zegt: Ik wil u heel hartelijk danken en uw team dat ik hier vandaag aanwezig kan zijn.  Martijn dank je, alsjeblieft. Het feit dat ik er kan zijn en dat ik het kan doen en dat jij er ook bent en wij allemaal. Ik moet door grote barrières heen hoor met dit wat ik uitspreek, door die steeeds worden opgelegd in de matrix, steeds weer. Forse dingen dus ik vind het ook heerlijk als je dat dan ook hardop zegt in de zaal. Ik merk dat ik dat heel erg waardeer, dank je wel.

Vraag: Ik heb geluisterd naar die vragen en antwoorden en ik had heel veel vragen en die waren opeens allemaal weg en toen dacht ik ja ik weet het eigenlijk wel, maar waar het op neer kwam is dat ik bij mezelf merk dat ik soms door hele heftige emoties ga, dat is bij mij heel extreem, up en down en alle kanten op, maar als ik dan niet afstand neem van die emoties maar naar mijzelf toe ga, naar binnen toe, en wel eventjes afstand neem van mijn omgeving, dat het dan net lijkt alsof ik in een niks, niks, niet goed, niet slecht, nergens, en dan lijkt het net alsof ik..ja dat heb ik mensen wel eens horen zeggen “je lijkt zo onverschillig, alsof je niks voelt of zo” maar wat ik dan ook merk is dat net voorbij of er doorheen, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, doorheen dat punt dan, dan komt er een ….emotie..ja het is eigenlijk een stom woord emotie, ja oké, er komt iets anders hier en dat is dan echt maar dat kan ik heel moeilijk in woorden uitleggen, want het is niet dat dat dat, maar het begint vanuit niks, ja het is ook niet niks. Martijn dank je wel ik denk dat we het allemaal op onze eigen manier verstaan wat je zegt. Want het is allemaal goochelen met woorden, letterlijk, het is allemaal gegoochel met woorden en hoe groots dit is..het is immens. En hoe groot jij bent dat is mens.

Vraag: je vertelde net dat de werkelijkheid waar jij uit komt dat je niet ouder wordt, dat je dus eeuwig leeft, is het ouder worden hier een gevolg van de matrix of is dat een deel van de matrix. Martijn: ouder worden is een gevolg van denken en is een gevolg van het ontstaan van het ruimte en tijd vacuüm. Dus de gedachte dat het bestaat, de beleving. Vraagsteller: kan je dat …..veranderen? Martijn: ja er zijn hier mensen op de wereld die dat kunnen die dat niet hebben dat ze ouder worden. Ik heb een boekje bij me daar staat het in hoe dat werkt, maar wat ik er aan toe wil voegen is dat  het is heel bijzonder dat de laatste dingen die je deed, voordat deze kwantum aanpassing van de hoofdwerkelijkheid startte, dus vervormde naar een andere werkelijkheid, om je daarin mee te ontvoeren, dat wat je daar als laatste deed, je situatie hoe die daar, zeg maar, als foto als laatste moment was, die situatie, die zit vertaald in dit leven. Het is niet zo dat je hier bent gekomen en dat je je ouders hebt uitgekozen en zo, dat is allemaal matrix, maar het is wel zo dat alles wat je hier nu tegenkomt, waarvan je denkt dat dat betekenissen heeft op spiritueel gebied, dat dat juist te maken heeft met de laatste situatie voordat deze vervorming plaatsvond. En in die zin mogen we ontiegelijk diep gaan doorvoelen waarom je elkaar dan toch ontmoet, zonder dat het voorbestemd is. Dat is het niet.

Vraag: dat wat Boedha heeft meegemaakt etc. is dit waarover je spreekt of is dit way beyond? Martijn: ja beyond. Het is wel zo dat de boedha, kijk ik leg deze zin er even over heen: alles zoals het geworden is is mensenwerk, mensenwerk op deze wereld, dus de controle die in de mens zit. Dus hoe de boedhistische werkelijkheidsleer zich heeft ontvouwd als het ware, toont, daar zitten de basis eigenschappen in van de echte boodschappers die dat in deze werkelijkheid zijn komen brengen zoals de boedha, maar dat is wel aangepast. Want iedereen die weet dat archonten bestaan op welke manier dan ook is wel heel naïef om te denken dat archonten niet in staat zouden zijn om details aan te passen op een super intellectuele manier, maar in de kern is het beyond, daardoor, dor die aanpassingen. Maar van oorsprong is de leer heel analoog dicht bij de aarde, is eigenlijk precies de basis waar het om gaat. Ook het bardo waar over gesproken wordt dat je dus door die 8 lagen moet gaan om terug te keren. Ik heb daar dus ook zelf kennis van, dat klopt exact met wat op draconisch gebied geïmplementeerd is in deze matrix. Dus het is kennis uit de andere wereld. Het is kennis van thuis, maar we moeten vooral steeds alles tussen haakjes durven zetten met de vraag is de boedha er überhaupt geweest, dat is één, of is het oorspronkelijke informatie die in mij ligt wordt uitgetapt en door de matrix wordt gepresenteerd in die vorm naar mij? Nou zo kunnen we nog wel even doorgaan hoor, maar het is wel heel belangrijk. Maar de boodschap, want daar gaat het om, de vorm is niet belangrijk, de boodschap is belangrijk. En dan moeten we gaan kijken van wat doet die boodschap met mij en word ik er afhankelijk van? Moet ik me gaan verdedigen om me overeind te houden of kan ik hem zo terzijde zetten? En op het moment dat dat niet kan zit je absoluut in de controle van de mindcontrole labyrint Oer.

Vraag: Wanneer kunnen wij in de wereld terecht komen waar Martijn uitkomt? Martijn: nou Martijn komt daar in ieder geval niet vandaan, meer ik wel, wij komen daar allemaal terecht terug, wij ontwaken als het ware op het moment dat we het overlijden ervaren, het overlijden niet ervaren op de manier zoals de matrix ons wil laten denken wat overlijden is. Dus sterven doe je zelf. En niet volgens een systeem. En dat is mijn reactie. Voor ieder mens is de mogelijkheid aanwezig. Voor ieder mens. Ieder mens kan er uit. Maar je moet daar goed bewust van zijn hoe dat gedurende het hele leven waarin je je ontvlecht als het ware uit alle geloofssystemen, dus ook uit de geschriften die heel dicht tegen de waarheid aan liggen, alles moet weg, alles moet weg, je moet heel goed beseffen dat je gedurende je hele leven, je autonome kracht aan het terug brengen bent, terughalen. En op het moment dat je dan gaat da ga je 5, 6, 7, 8,  bijna 9 pogingen krijgen tijdens het overlijden om in scripten te overlijden. En als je die trotseert als het ware, je gaat niet mee in de emotie van pijn van wat er allemaal in het leven is gebeurd, maar je gaat met de godskracht binnenin, dan overlijdt je niet maar dan ontwaak je.

Lieve mensen jullie weten het graag geen applaus en waarom niet, als we gaan klappen dan doen we dat gewoon met ons hart van binnen in onszelf, dank dat jullie gekomen zijn. Eer jezelf.

Bron: Earth Matters

Related Articles

Responses