Ontbossing in beeld | Timelapse en docu

In deze video is te zien hoe de bossen op Aarde sinds 1984 veranderd zijn door middel van een wereldwijde time-lapse-video.

Bijna de helft van alle bossen zijn tussen 1984 en nu verdwenen. Elke minuut verdwijnt er een tropisch bos ter grote van 40 voetbalvelden. Ontbossing draagt in grote mate bij aan ernstige klimaatverandering.

Ironisch is dat de video van Google afkomstig is, ze laten echter in hun beleid en acties in het geheel niet zien ook maar enigszins geraakt te zijn door deze beelden.

De beelden roepen al snel angst op bij mensen en twijfel. Het voelt als heel belangrijk om hier heel helder naar te blijven kijken en door je angst heen. Naast beeldmanipulatie is het ook mogelijk dat de aarde een heel eigen plan kent die google nooit zal laten zien omdat het niet past in het straatje van veranderingen waar we aan ten onder zullen moeten gaan en dan sowieso door eigen schuld. Ons voorstellingsvermogen is natuurlijk veel groter dan het louter meegaan in dit soort informatie. Het geeft enkel weer hoe ver we als mens van onszelf vandaan zijn geraakt en dat het zeer hoog tijd is om de boomktacht weer massaal in te laden in onszelf.

De video hieronder is nog schokkender. Het schetst een beeld van eens bestaande, zeer grote bomen van Avatar-achtige proporties, nog veel groter dan de ons nu bekende reuzen, die in het geheel verdwenen zijn. Hoewel we het niet eens zijn met alles wat in deze video gezegd wordt, maakt het wel duidelijk dat er vroeger hele andere bossen geweest moeten zijn.

Controversieel, maar als je de beelden ziet moeilijk te weerleggen.

Related Articles

Responses