De val van Gaia

Dit is een stukje transcript van de woorden van Martijn van Staveren, uitgesproken in Zwaanshoek op 27 juni 2021 tijdens een van zijn educaties: Bewustzijnsverruiming geleidt door inzicht creatie en manifestatie.

Met veel dank voor het uitschrijven! 

(Martijn van Staveren) Maar daar is een wereld, dat is Gaia, en Gaia is één van de werelden van dat universum, en dat zijn allemaal bronwerelden, vrije werelden door elkaar heen. Gaia heeft een functie om anderen te ontwikkelen, Gaia is een heel belangrijk ontwikkelingscentrum voor werelden en universa. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan.

Gaia is honderd keer groter dan de Aarde die wij hier nu kennen, eigenlijk nog groter dan dat, maar ik heb een getal honderd maar aangegeven. Een betrekkelijk kleine planeet, overigens. Je zou het als een knikkertje moeten zien ten opzichte van een tractorachterwiel, want gemiddelde werelden zijn groter. Gaia is een betrekkelijk kleine, zeer paradijselijke omgeving. Gaia heeft een rehabilitatiefunctie in de schepping van de bron van de wereld van de mensen. Dus bij missies, uitzendingen, grote armada van voertuigen, vloten, objecten, die ofwel letterlijk vertrekken of via projecties worden verplaatst in universa/matrixen, heeft Gaia vermogen in zich om te ontstoren. het zit hem vooral in de samengebalde intelligentie van al het leven in het water. Dus water is een heel groot informatietrillingsveld. Wat er op de Aarde stroomt wat in verbinding staat met andere werelden, hele grote golven van vibraties. Het is vooral water die de kracht is dat ontstoort, als er een storing plaats vindt, net als hier in deze wereld. Het zit overal in, als er geen water is, zijn er geen planten, geen dieren, zijn er geen mensen, er is niks zonder water. Water is echt de levensdrager. En dat is een zeer grote functie van Gaia, Terra Gaia.

En het is ook een hele geliefde wereld, er worden heel veel ontwikkelingen gedaan. Want we bouwen ook lichamen, we ontwikkelen ook levens, zoals jullie met robots bezig zijn, ontwikkelen we daar lichamen maar niet lichamen op basis van fysieke materie maar op basis van frequenties. En dat wordt via onszelf geproduceerd. We zetten met vermogens van (in het aardse taal) van denken trillingen, eigenlijk is het een water-web, ik kan er geen ander woord voor vinden.

Gaia is ook een station waar allemaal troepen zijn gestationeerd van allerlei andere sterrenwerelden, andere universa van mensen… Ja… En de dag dat Gaia werd aangevallen vanuit de geometrie, heb ik ook wel eens in de lezing verteld, van binnenuit is die aangevallen.

Gezamenlijke matrixen die samenvloeiden tot een geheel, die intelligent werden en zich als het ware onttrokken uit de wetgeving van hun ontwerpers, dus intelligentie van het universum werd anders. Speelt zich allemaal dwars door elkaar heen af. De geometrie, de analoge geometrie van Gaia is van binnenuit aangevallen, dus in de software van binnenuit. En daarmee werd Gaia als het ware gekraakt, er ging iets door de geometrie, de analoge geometrie heen, dus dat wat noemen we de heilige geometrie, die werd erdoorheen gezet en alles wat werd aangevallen in Gaia, aanvallen is – werd gelezen. En het werd gelijk gedigitaliseerd, nagebouwd. Dus hier staat een lamp. De lamp is in dit voorbeeld organisch, kan ook beter misschien een plant nemen, maar het gaat ook om materie, want alles is energie. Het werd van binnenuit in het frame van software van de trilling werd het binnengedrongen en de parasitaire informatievelden die scanden de analoge geometrie waar het uit bestaat. En terwijl ze het scanden was er ook gelijk het digitale doorheen gelegd. En alles werd gelezen en direct gekopieerd. Zo ontstonden er dus twee verschillende werelden door elkaar heen. Dit is wat er gebeurd.

Dus je hebt een organische foto, er werd een foto van gemaakt door hun systeem en er werd gelijk doorheen gelegd, naadloos op elkaar, door elkaar heen. En kopie, zeg maar, daarvan, dus de heilige geometrie, die onder hun bewind valt, daarin werden mensen vanuit de kopie, werden mensenwezen die leven in het origineel aangevallen om hun bewustzijn kortstondig af te leiden. En daardoor de mensen, zonder dat ze het in de eerste instantie wisten, in de kopie terechtkwamen. Supersnel. Maar je ziet het niet. En in die kopie leven ze dus ook het lijf wat ze daar ervaren, wat ze ervaren in het origineel. Dus je hebt niet door, dat is dus waar we ingevallen zijn, je hebt niet door dat je een lichaam hebt, die niet voortkomt vanuit jezelf, maar wat voortkomt uit die projectietechnologie. Dus eigenlijk opbouwen, reproduceren van werkelijkheden. En die wereld, daar worden de mensen in getrokken. Dus zo zitten ze tegen de bron aan, zitten ze door de bron heen. Ze trekken mensenwezen uit de bronwereld weg in de kopie. Dat heb je dus niet door, dat dit gebeurt, gaat razendsnel. En de kopie-wereld, dus die wereld, die hebben ze in 188 velden uit elkaar getrokken. Dus hebben ze 188 verdiepingen in gemaakt. En ze hebben 99% van een kopie als het ware in 188 lagen, en in 188 velden, daar is maar één veld over en dat is die 1 procent, stukje restant-informatie van jouw origineel.

Dus er is eigenlijk het origineel geweest, dat is “origineel-jij”, en daar werd er een “kopie-jij” doorheen gezet. Vervolgens identificeer je je, per ongeluk, ervaar je jezelf als de kopie, je zit in hun wereld en vanuit die kopie in hun wereld leef je, wordt het in 188 vibraties uit elkaar getrokken, dus die wordt helemaal ontleed – wats! Dus echt helemaal uit elkaar getrokken en 188 werelden door elkaar heen, dat zijn allemaal universa, en dan één wereld daarvan, die ze als snelkoppeling hebben gelegd aan de 188 lagen en dat is de wereld van Huargardia. Dus dat universum hebben zij een snelkoppeling aan gemaakt wat ontwikkeld was als een experiment. Dus we zijn eigenlijk gevallen IN deze werkelijkheid hier, die wij hier ervaren, die ontwikkeld is door de Huargardiaanse beschaving, de Designers, eigenlijk is die gekaapt door dezelfde krachten om over te nemen en als een soort opvangbak te functioneren om alle wezens die zij in oorspronkelijke werelden kapen, overnemen, om daarheen te dirigeren…

Related Articles

Responses