25-04 | Live webinar | Kosmisch contact 4: Waarachtige informatielezer zijn

(Earth Matters – Moniek van Pelt en Arjan Bos) Oorsprongrijke informatietaal omvat in elk woord en in elke vorm een hele wereld aan beeld. On-gekaderd. Echte informatie, in vrijheid waargenomen, toont puur bewustzijn die geen opheldering of spiegel behoeft. Pure informatie verbindt ons mensen met onze ware natuur en met elkaar; het draagt de organische energie van samen in, met en door alles heen. Het laat de mens in eigen aard op zichzelf staan en nooit alleen.

We leven op aarde in een zogeheten informatiewereld die onze levensomstandigheden bij voortduring laat knellen. Niet alleen door de onoverzichtelijke en immer toenemende hoeveelheid, maar ook doordat de informatie ons indringend van buitenaf voorgeschoteld wordt. Vrije informatie raakt zo vervormd tot overdrachtsinformatie. We zijn niet meer in staat in echtheid de ander als onszelf te zien. Wij mensen zien onszelf en dus de ander niet meer zoals hij wezenrijk is. De wezenszijnsgrond onbreekt. Hierdoor wordt persoonlijke informatie voor kosmische informatie gezet en ogen wij als geblokkeerde mensen die levenslang een verstorend soort persoonlijkheid uit te leven hebben. Als alle bereikbare informatie rond de persoonlijkheid vooraf al bepaald is, is er dan nog sprake van informatie van onszelf, als in uit onszelf? Worden we ergens nog aangesproken op een eigen aard, op eigen wijsheid? En is vooraf bepaalde informatie nog wel informatie te noemen als niet bekend mag worden wie verantwoordelijk is voor deze kennisgeving?

Ben je vrij om te zeggen wat je denkt? Mag je je eigen weg volgen of wordt dat voor jou en mij bepaald langs ziekte en (on)gemak? Onze verklaring van menszijn is een contactarme kennisgeving geworden, die altijd nader onderzocht dient te worden door iemand anders.

De kosmische verklaring van menszijn spreekt van kracht, als ieder wezen in staat is -in kracht te zijn- in zijn eigen verhaal van creatie. Deze kosmische verklaring en diens vrije info ontbreekt grotendeels in onze uitingen vanuit het collectieve aardebewustzijn. Er zijn allerhande fantasievolle kronieken, mythes, tijdboeken en sprookjes voor geschoven. We leven in een fantasierealiteit waarin we ons door oplegging van AHA momenten (rechten en plichten) vol Aan Het Anderen zijn. We veranderen steeds verder in iemand die wij in wezen niet zijn. Fantasie helpt ons niet dit droombeeld te doorbreken, als we niet elke vorm van zelfbegoocheling direct en tot in de kern gaan voelen. In ons kosmische middelpunt is de mensfocus geenszins op een afwijkend soort buitenwereld gericht, simpelweg omdat er geen eigen gevoel voor creatiezin te vinden is, noch te delen.

We gaan kijken naar informatie die ons belichaamt in lijf en geest en ziel. Door wiens ogen kijken we en wat dragen we mee? En hoe gaan we om met de persoonlijkheid die vanuit zijn ‘levensopdracht’ immer wil blokkeren? (één webinar hierover is als een begin om zo een veelzijdigheid aan te tippen : )

 • Webinar: Kosmisch contact 4: Waarachtige informatielezer zijn
 • Datum: Zaterdag 25 april
 • Tijd: 16.00 uur
 • Duur: tussen 60 en 90 minuten
 • Door: Moniek van Pelt en Arjan Bos
 • Deelname: € 10,- (Earth Friends betalen € 5,- en krijgen daar in de nieuwsbrief een aparte mail over)
 • Een link naar de replay krijg je de volgende ochtend, ook als je niet live kunt kijken. Dus je kunt het altijd terug zien als je wilt.

We zien je graag, en we zijn niet alleen 😉

En een paar uit de vele opmerkingen na het vorige webinar:

 • Ik ervaar deze webinars als een van de meest wezenrijke manieren van contact ooit. En in het bijzonder in de huidige situatie. Dank jullie wel!
 • Dank jullie wel voor het neerzetten van het vrije veld. Ik heb het heel diep gevoeld.
 • Giga open en zachtwarm hart. Dat wat zich laat voelen middels woorden, tekeningen en voorbeelden is fenomenaaaaaaal!
 • Veel ontroering, een sprankelend hart en vrijheids tranen…
 • Ik heb gemerkt dat ik nu veel makkelijker zelf kan visualiseren en mijn verbeeldingskracht kan aanzetten. Heel bijzonder om dat zo  te ervaren. Ik ben nog diep ontroerd.

Over de serie live webinars: Kosmisch contact

Mensrijk staan. Als een zuil van evolutie, te midden van kosmisch geweld die werelden op zijn kop zet en te midden van schoonheid die werelden open bloeit. Een vrije informatiestroom behoort ons ware rechtswezen toe. We nemen al zo lang genoegen met kruimels, kleiner dan een duim. Een zelfbestaan in openheid, wij gaan ervoor staan in dit webinar. Eigenheid zonder strijd belooft niks. Hij kijkt en voelt elke dreiging door zichzelf heen gaan en zijn weten blijft gewoon intact. En als we ons nu niet goed genoeg daarvoor vinden, dan vinden we onszelf nooit groots genoeg.

We doen niet aan goed of slecht verhalen, we willen delen van wat vrije velden ons aanreiken om ons gevoel voor waarheid te bemensigen. Ons gevoelscontact met wezens uit deze velden dieper openen, hoe dit anders te doen als samen.

Een lief mens schreef me; het staand volk van Nu.

Sta en deel je mee?

zullen ze geloven dat ze vallen?, vroeg de heerser aan zijn spion
velen wel doch lang niet allen, antwoordde de spion terug
je weet, ik ben super slim zo vlug
en ik sta toch echt eersteklas vooraan
maar er zijn er bij, je gelooft het niet, die blijven gewoon staan

Related Articles

Responses