WOBverzoek Earth Matters over Geo Engineering op 16 mei 2014

(Earth Matters | Arjan Bos) Met het lezerspubliek van Earth Matters hebben we afgelopen 16 mei 2014 voor het eerst een registratie gedaan van de omvang van Geo Engineering in Nederland. We hebben met ons allen aangetoond dat er op zeer grote schaal iets boven onze hoofden uitgesproeid wordt en dat kan niet meer genegeerd worden. Aan de hand daarvan hebben we onderstaand WOBverzoek net op de post gedaan. Super bedankt iedereen die er aan heeft meegewerkt. Het is fantastisch dat we deze registratie met ons allen tot stand hebben gebracht! We houden je op de hoogte van de voortgang. 


Aan: Ministerie van Veiligheid en Justitie 
t.a.v. Minister I. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Groningen, zondag 21 september 2014

Betreft: Verzoek in de zin van art. 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur om informatie over Geo Engineering in het Nederlandse luchtruim op 16 mei 2014

Van: St. Earth Matters
Bezoekadres: Kerklaan 30B, 9751 NN Haren
Postadres: Postbus 835, 9700 AV Groningen

Geachte heer Opstelten,

Hierbij verzoek ik u om stichting Earth Matters in het bezit te stellen van alle documenten:

  1. waar de toestemmingen voor opstijgen en landen in staan van alle vliegtuigen die op vrijdag 16 mei 2014 in het Nederlandse luchtruim zijn geweest: nationaal, internationaal en militair, met daarbij specifiek inbegrepen welke reden is opgegeven voor de vluchten
  2. welke chemische substantie(s) in de vliegtuigen zijn vervoerd op 16 mei 2014
  3. of er toestemming is gegeven om chemicaliën (al dan niet ten behoeve van Geo Engineering / cloud seeding / reflective aerosols) in het Nederlandse luchtruim te sproeien op 16 mei 2014 en zo ja, wie dat heeft gedaan, welk overheidsbesluit daaraan ten grondslag ligt en bij welke overheidsinstantie deze persoon werkzaam is.
  4. in welke hoeveelheden de verschillende chemische substanties zijn gebruikt om in ons luchtruim te sproeien op 16 mei 2014
  5. welke firma(s) de substantie(s) voor de vluchten op 16 mei 2014 hebben geleverd en aan wie deze zijn verkocht
  6. wat er is aangegeven met welk doel deze substantie(s) op 16 mei 2014 gekocht en vervoerd zijn
  7. het aantal commerciële lijnvluchten ten opzichte van het aantal militaire vluchten op 16 mei 2014

Met het lezerspubliek van Earth Matters hebben we op 16 mei 2014 een registratie gedaan van wat er op 1 dag in ons luchtruim gebeurde. Het facebookbericht is die dag meer dan 100.000 keer bekeken en er kwamen honderden foto’s binnen uit alle hoeken van het hele land; alleen maar met luchten gevuld met brede vliegtuigstrepen die bleven hangen. In de bijlage ziet u een selectie daarvan. Op verzoek stellen we alle foto’s graag tot uw beschikking.

We weten dat er eerder een WOB-verzoek is geweest inzake chemtrails en dat deze is afgewezen. Dit is bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geweest onder nummer IenM/BSK-2013/99383 en niet door ons ingediend. Op deze vraag over chemtrails kwam de uitleg dat het contrails (condensatiestrepen) zijn. Dit standpunt is echter niet meer houdbaar. Wij hebben andere vragen als in het genoemde eerdere WOB verzoek.

Hier ziet u videobeelden van een vliegtuig dat duidelijk aan het sproeien is (en haperen, onmogelijk bij contrails):

Dit zijn een paar close-up-beelden waarbij te zien is dat het uit zogenaamde nozzels komt:

Hier ziet u een grote variatie videobeelden van vliegtuigen met in het interieur vele grote vaten met chemicaliën en buiten het vliegtuig diverse soorten sproei-installaties.

Dit zijn overheidsdocumenten over Geo engineering in de VS:

De Council on Foreign Relations uit de VS heeft ook openbare statements gemaakt over het onderwerp Geo engineering:

David Kieth heeft er een boek over geschreven A case for climate engineering en is ook op tv geweest.

Kristen Meghan, een geo engineering-klokkenluider, uit het leger van de VS legt in deze video de modus operandi van geheimhouding bloot:

Dane Wigington heeft er recent een goede en verontrustende presentatie over gehouden waarin ook patenten aan bod komen die uitgegeven zijn:

En ook zijn er uitstekende documentaires te bekijken:

We hebben het dus niet over chemtrail-indianenverhalen van internetfantasten, maar over een wetenschappelijk, breed bediscussieerd en in hoge en openbare kringen erkend fenomeen: geo engineering.

Op 16 mei 2014 hebben we met ons lezerspubliek geregistreerd wat er op grote schaal in ons luchtruim is gebeurd. Dat kan niet meer afgedaan worden als contrails, oftewel condensatiestrepen.

Waarom we ons tot u en uw ministerie richten, is omdat onze veiligheid op het spel staat. Conform artikel 11 van de Nederlandse Grondwet heeft een ieder recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Dit geldt ook voor de lucht die wij dagelijks inademen. Er is ons dan ook geen wettelijk gestelde beperking bekend op het recht om zuivere en gezonde lucht in te mogen en kunnen ademen. De hierboven genoemde feiten tonen onweerlegbaar aan dat er zich zaken in ons luchtruim afspelen die invloed hebben op de lucht die wij inademen. Hiermee ontstaat er potentieel een zeer gevaarlijke situatie voor mens, dier en milieu.

Wanneer we kijken naar de omvang van de gehele situatie en zien wat er op een dag als 16 mei 2014 boven Nederland afspeelt, kunnen we concluderen dat er sprake is van een grootschalige activiteit waar een gigantische coördinatie en inzet voor nodig is (denk aan luchtverkeersleiding, personele bezetting, aanschaf en onderhoud materiaal, bevoorrading van brand- en sproeistoffen, enz.) met een mogelijk militair karakter. Als Minister van Veiligheid en Justitie draagt u de verantwoordelijkheid van onze veiligheid. Wij vertrouwen erop dat u al uw talenten en beschikbare middelen inzet om deze veiligheid te borgen, deze potentieel gevaarlijke situatie tot op de bodem uitzoekt en de resultaten hiervan volgens de wettelijk gestelde openbaarheid van bestuur met ons communiceert zodat ook bij ons en de rest van Nederland de rust kan wederkeren.

Alvast bedankt voor uw aandacht en wij kijken uit naar uw antwoord.

De hartelijke groeten van Arjan Bos
namens st. Earth Matters

Earth Matters
Kerklaan 30 B
9751 NN Haren

Hieronder staan enkele foto’s uit de bijlage afgebeeld. Ze zijn allemaal op 16 mei 2014 in Nederland genomen. Klik hier voor meer foto’s en verhalen van 16 mei 2014 (facebook). 

Zutphen:

Zeist:

Loosdrecht:

Amsterdam

Den Haag

Goeree Overflakkee:

Heino:

Rijnmond:

Diemen:

Dordrecht:

Soesterberg:

Alkmaar:

Klik hier voor meer foto’s en verhalen over 16 mei 2014 (facebook). 

Related Articles

Responses