Agenda 2030 | Zeventien misleidende doelstelingen

(Earth Matters | Hugo van den Berg) Al gehoord van de ‘Global Goals’, oftewel Agenda 2030? In deze ‘Universele Agenda voor de mensheid’, zoals het door de Verenigde Naties is bestempeld, zijn zeventien wereldwijde doelstellingen vastgesteld over hoe de wereld eruit zal zien over vijftien jaar. Vrijwel ieder land op de planeet heeft deze agenda ondertekend . Op het eerste gezicht lijkt het een geweldig mooi, vooruitstrevend initiatief om onze dierbare planeet met al haar inwoners te behoeden voor een rampzalig scenario.

Een greep uit de lijst van zeventien doelstellingen:

  • het oplossen van de wereldwijde hongersnood
  • gezondheid en welzijn voor iedereen
  • behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling
  • beschikbare duurzame energie voor iedereen 
  • meer gelijkheid tussen alle landen
  • bereik gelijkheid van geslacht.

Wie wil dat nou allemaal niet? Maar wie beter weet, doorziet hoe ons een droomwereld wordt voorgespiegeld, met allerlei haken en ogen. Om een voorbeeld te geven: het oplossen van de wereldwijde hongersnood zal geschieden d.m.v. genetisch gemanipuleerde voeding.

Bij gezondheid en welzijn voor iedereen moet je bijvoorbeeld denken aan het massale vaccinatieprogramma, wat al lang geleden is ingeleid, maar wat alleen maar aangescherpt zal worden. In sommige landen is het zelfs al zo dat ouders geen kinderbijslag ontvangen als zij hun kind niet laten inenten.

Beschikbare en duurzame energie voor iedereen betekent zoiets als het installeren van smart-meters in ieder huishouden. Dat houdt in dat iedereen wordt aangesloten op een wereldwijd gecontroleerd netwerk dat zich uitstekend leent om mensen te controleren en manipuleren. Bovendien is het duurzaam gebruik van energie door dit apparaat nog verre van bewezen.  

Op de website van de Verenigde Naties staan alle doelstellingen uitgebreid opgesteld. Omdat het soms moeilijk is te begrijpen wat er nou werkelijk allemaal bedoeld wordt, staat verderop in dit artikel een korte vertaling van het geheel.

Promotiefilmpje Global Goals

NewWorldNextWeek, met James Corbett en James Evan Pilato (Agenda 2030 vanaf 6 min. 48 sec.)

Bron: Earth Matters, The Corbett Report


(Truthstream Media | Aaron and Melissa Dykes | Vertaling voor Earth Matters door Hugo van den Berg) Het is weer zover: de Verenigde Naties hebben het nieuwe duurzame ontwikkelingsplan officieel uitgebracht, of wat sommigen onthalen als “het nieuwe Agenda 21 op steroïden”. De kickoff van de Duurzame Ontwikkelingstop is vandaag in New York.

Omdat deze veronderstelde niet-bindende overeenkomsten soms nogal lastig te decoderen zijn, hebben we hieronder een vertaling gemaakt van alle zeventien doelstellingen van Agenda 2030:

Doel 1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.
Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Federale Reserve om alle financiën onder controle te houden, een digitale wereldmunt in een maatschappij zonder contant geld. 

Doel 2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
Vertaling: GMO (genetisch gemanipuleerde organismen) 

Doel 3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Vertaling: Massale vaccinaties. Codex Alimentarius. 

Doel 4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang leermogelijkheden heeft.
Vertaling: VN propaganda, hersenspoelen door verplicht onderwijs van de wieg tot het graf.

Doel 5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.
Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “Gezinsplanning”

Doel 6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen en vergeet niet om fluoride toe te voegen. 

Doel 7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
Vertaling: zorg voor een installatie van een smart energienetwerk met overal smart meters. 

Doel 8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.
Vertaling: TTP, TTIP, vrije handelszones die enorme voordelen bieden aan de grote megabedrijven. 

Doel 9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.
Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen. 

Doel 10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
Vertaling: Nog meer lokale overheden met een bureaucratie zoals van een gemuteerde octopus. 

Doel 11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Vertaling: De Big Brother observatiestaat. 

Doel 12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.
Vertaling: Gedwongen draconische bezuinigingen. 

Doel 13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.
Vertaling: Emissiehandel (Cap and Trade), extra belastingmaatregelen voor zowel bedrijven als burgers (footprint taxes). 

Doel 14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Allerlei milieubeperkingen, controle van alle zee- en oceaanbodems, inclusief mineraalrechten voor de bodem van de oceaan. 

Doel 15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan biodiversiteit.
Vertaling: Nog meer milieubeperkingen, meer controle over natuurlijke hulpbronnen en mineraalrechten. 

Doel 16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.
Vertaling: VN “vredesmissies”, meer overleg met meer VN-instituten om nog meer “vredesmissies” uit te voeren en nog meer controle te krijgen over bepaalde gebieden, afschaffen recht op wapenbezit in Amerika.

Doel 17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Verwijder wereldwijd de nationale soevereiniteit, bevorder globalisatie onder de “autoriteit” van de Orwelliaanse bureaucratie van de VN. 

En niet te vergeten één wereldreligie onder één wereldpaus!

Source: Truthstream Media

Related Articles

Responses