Arjan in gesprek met Martijn, ter voorbereiding op nieuwe uitzendingen

(Earth Matters) Deze videouitzending is omgezet naar een audiouitzending, waardoor de aandacht extra mag uitgaan naar hetgeen er wordt overgedragen.

N.a.v. de eerdere Crowd Power uitzendingen is er veel beweging en herkenning gekomen bij veel mensen in de eigen processen. Arjan en Martijn zijn in gesprek met elkaar, waarbij je jezelf voortdurend mag afvragen in hoeverre uitspraken van Martijn passen bij dat wat je zelf doorloopt en/of doorlopen hebt. Neem je tijd voor deze uitzending, om te herkennen wat je zelf uitdraagt.

Een diepliggende betekenis van “onze” huidige werkelijkheid, alternatieve werkelijkheden, bezoekers uit andere werkelijkheden, inmenging in de wijze waarop de Aardse Mens denkt en voelt, jouw perceptie, archonische velden en Innerlijk Godsbewustzijn komen hier in deze uitzending aan de orde. De kracht van deze uitzending is dat we terugkeren naar de eigen Innerlijke boodschap, de Kern van waar jij voor staat en gaat en wat je hierbij ten diepste voelt.

Martijn spreekt in dit openhartige gesprek met Arjan en jou over zichzelf en dus ons Menselijke potentieel en de wijze hoe dit potentieel “geraamd” wordt door modellen. Een gezamenlijke opstap naar meer Kracht en uitlijning van deze Kracht in onszelf.

Wat onder meer de revue passeerde:

 • onderzoek in jezelf naar hoe vrij je bent
 • censuur social media / facebook
 • waar iedereen chantabel is
 • software-aanpassingen in de matrix
 • contact met dieren en de natuur
 • omgaan met maskering door persoonlijkheidssyndroom
 • het belang en de betekenis van vrij zijn
 • geïnvaseerde natuur versus geïnvaseerd zelf
 • menswaardigheid
 • Jezus als artificieel informatieveld in de matrix
 • het wezen van archon in onszelf
 • stoppen met geloofssystemen
 • angststoornissen
 • kwantum fysica in mind control
 • collectieve bewustzijnsbeïnvloeding
 • hoe je kunt weten dat wat je denkt of voelt van jezelf is

Bron: www.earth-matters.nl

Related Articles

Responses